Skellefteå and nearby parishes

Skellefteå och närliggande socknar
  • 755 members

About us

This is a geographical project for people with known oldest ancestry, either through the paternal line (Y-DNA test)or the maternal line (mt-DNA test) from Skellefteå or areas around (parishes) for example Burträsk, Jörn, Lövånger, Nysätra, Bygdeå, Norsjö and Piteå. Detta är ett DNA-projekt för personer med ett äldsta kända släktskap på fädernelinjen (Y-DNA-test),eller moderlinjen (mt-DNA-test) från Skellefteå med närliggande områden (socknar) t.ex Burträsk, Jörn, Lövånger, Nysätra, Bygdeå, Norsjö och Piteå. How to join - Hur du går med 1. Log in to your FTDNA account with your kit number and password. - Logga in på ditt användarkonto på FTDNA med kitnummer och lösenord. 2. Click/Klicka “my FTDNA”. 3. Click/Klicka “Projects" > "Join project”. 4. Scroll down to "Dual Geographic Projects". - Gå ned till "Dual Geographic Projects". 5. Click/Klicka "Skellefteå" > "Join". (If you later want to leave our project, it's just as easy. Simply chose "Projects" > "Manage Projects" > "Skellefteå" and click "Leave Project".) (Om du skulle vilja lämna vårt projekt, så är det lika lätt. Välj "Projects" > "Manage Projects" > "Skellefteå" och klicka "Leave Project".) Ancestry Information - Uppgifter om anor The project works best (members notice connection possibilities, patterns are observed etc) if you fill in information about their ancestral background. Specify what you know in "My Account" > "Most Distant Ancestors". If either of your paternal or maternal line comes from another area or even country than Skellefteå or areas around, that is not a problem for participating in our project, but works out as fine as for those whose both lines comes from "Skellefteå", as far as known. (The non-"Skellefteå" line will not be counted in such project statistics where oldest known location within "Skellefteå" is relevant.) Projektet fungerar bäst (medlemmar får möjlighet att upptäcka samband, mönster framträder etc) om du fyller i information om din bakgrund. Specificera vad du vet i "My Account" > "Most Distant Ancestors". Om någon av din fäderne- eller moderlinje kommer från en annat del av Sverige eller utomlands, så går det ändå lika bra att medverka i vårt projekt som för den vars båda linjer kommer från "Skellefteå med omnejd", så vitt känt. (Linjen från annan plats kommer inte att räknas med i sådan projektstatistik där äldsta hemvist inom "Skellefteå" är relevant.) Examples of ideal information in "Most Distant Ancestors". - Exempel på bra information i "Most Distant Ancestors": Anders Andersson, b. 1755 unknown where, d. 1812 in Tjärn 5, Skellefteå (AC) Karin Olofsdotter, b. 1665 in Sjulsmark 1, Piteå (BD) adopted, no info. Maria Svensdotter, m. 1743 in Lövånger (AC). A letter, like AC or BD, shows which "län" the parish is situated within in present time. - Länsbokstäver (t.ex. AC och BD) kan gärna användas. Blekinge län = K. Dalarnas län = W. Gotlands län = I. Gävleborgs län = X. Göteborgs och Bohus län = O. Hallands län = N. Jämtlands län = Z. Jönköpings län = F. Kalmar län = H. Kopparbergs län = W. Kristianstads län = L. Kronobergs län = G. Malmöhus län = M. Norrbottens län = BD. Skaraborgs län = R. Skåne län = LM. Stockholms län = AB or B. Södermanlands län = D. Uppsala län = C. Värmlands län = S. Västerbottens län = AC. Västernorrlands län = Y. Västmanlands län = U. Västra Götalands län = OPR. Älvsborgs län = P. Örebro län = T. Östergötlands län = E. Ifall du har farslinjen eller morslinjen utanför Skellefteåprojektets område så är du välkommen att gå med i något av våra grannprojekt: Projektet Lycksele & Närliggande socknar: https://www.familytreedna.com/groups/lycksele Projektet Umeå & närliggande socknar: https://www.familytreedna.com/groups/umea/ Projektet Ångermanland & Medelpad https://www.familytreedna.com/groups/angermanland-medelpa Projektet Södra Norrbotten https://www.familytreedna.com/groups/sodra-norrbotten/ If you have tested the BigY test, Yfull 3rd party analysis is recommended. You are then welcome to join the Yfull group North Sweden: https://yfull.com/groups/north_sweden/ Creative Commons & Fair Use Instructions: Data obtained from the Skellefteå Project must be attributed to the testees, project, project administrators, and Family Tree DNA as outlined in the Creative Commons License. Please notify the administrators when using data for public or private research. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/