SUMMER SALE SAVINGS ARE HERE!  SAVE ON FAMILY FINDERY-DNA, & mtDNA!  ENDS AUGUST 31ST

Silesia (Slask, Schlesien)

  • 144 members

About us

Na bazie próbek zgromadzonych w projekcie nie jest jeszcze możliwe stworzenie reprezentatywnej statystyki. Jednak w bazie próbek FTDNA można obecnie odnaleźć 92 osoby, których przodkowie pochodzą ze Śląska. Jest to liczba danych, która daje postawie do wysunięcia pierwszych wniosków na temat rozmieszczenia, jak i procentowego występowania haplogrup w tym regionie.

Frekwencja haplogrup na całym obszarze Śląska na próbie 100 osób:

R1a 46 46,00%
R1b 10 10,00%
I1 16 16,00%
I2 2 2,00%
J1 2 2,00%
J2 7 7,00%
G 6 6,00%
N 3 3,00%
Q 1 1,00%
T 1 1,00%
E 6 6,00%


[stan na 13.07.2016]