Silesia (Slask, Schlesien)

  • 196 members

About us

[ENG] The Project Silesia (Śląsk, Schlesien) aims to explore the rich genetic heritage of Silesians and their descendants. For many centuries, Silesia has been a very diverse region both ethnically and culturally. Your Silesian ancestors could belong to many different groups, including Poles, Ashkenazi Jews, Czechs or Germans. If your ancestors hail from Silesia, we would like to invite you to join our project to help us untangle the beautiful genetic history of this region. [GER] Das Hauptziel des Projektes Śląsk (Schlesien) ist die Entdeckung des reichen genetischen Erbes der Schlesier und ihrer Nachkommen. Über viele Jahrzehnte war Schlesien ein Schauplatz von Migrationen verschiedener Völker, was dazu führte, dass es zu einer ethnisch und kulturell sehr differenzierten Region wurde. Unter den Vorfahren der heutigen Schlesier konnten unter anderen Polen, aschkenasische Juden, Tschechen und Deutsche sein. Wenn Ihre Vorfahren aus Schlesien stammen, sind Sie herzlich eingeladen, sich diesem Projekt anzuschließen und dadurch die genetische Geschichte dieser Region zu bereichern. [POL] Głównym celem projektu Silesia (Śląsk , Schlesien) jest odkrycie bogatego dziedzictwa genetycznego Ślązaków i ich potomków. Przez wiele wieków Śląsk był miejscem migracji różnych nacji i grup etnicznych co spowodowało, że stał się regionem niezwykle zróżnicowanym pod względem etnicznym i kulturowym. Przodkowie dzisiejszych Ślązaków mogą należeć do wielu grup, w tym Polaków, Żydów aszkenazyjskich, Czechów, Niemców, Flamandów, Wołochów… Projekt przeznaczony jest dla każdego potomka osoby, w linii męskiej lub żeńskiej, mającego swe korzenie na historycznym Śląsku. Zasięg terytorialny projektu obejmuje zatem zarówno Dolny Śląsk, czyli teren dawnych księstw brzeskiego, głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, nyskiego, oleskiego, świdnickiego, wrocławskiego, wołowskiego, ziębickiego, żagańskiego wraz z wolnymi państwami stanowymi milickim, sycowskim, żmigrodzkim, bytomsko-odrzańskiego, jak i obszar Górnego Śląska, czyli teren dawnych ksiestw cieszyńskiego, karniowskiego, opawskiego, opolskiego, raciborskiego, a także wolnych państw stanowych bytomskiego i pszczyńskiego. Ponadto ze względu na silne związki ze Śląskiem projekt obejmuje także ziemie dawnego hrabstwa kłodzkiego. Jeśli Wasi przodkowie pochodzą ze Śląska i dysponujecie swoimi wynikami DNA pragniemy zaprosić Was do przyłączenia się do tego projektu i wzbogacenia tym samym historii genetycznej tego regionu.