Sastamala Huittinen Eura Vesilahti

Sastamala Huittinen Eura Vesilahti Regions
  • 279 members

About us

1 Yleistä / General

Yhteisprojekti niille, joilla on sukujuuria vanhojen suurpitäjien Sastamalan, Huittisten, Euran ja Vesilahden alueilla. Projektissa tarkastellaan sekä isälinjoja (Y-DNA), äitilinjoja (mtDNA) että kaikkia sukulinjoja (Family Finder; autosomaali ja X DNA) ja yhdistetään geneettistä sukututkimusta perinteiseen sukututkimukseen.

Cooperation Project for those persons who have or might have family roots in the regions of old parishes and municipalities of Sastamala, Huittinen, Eura and Vesilahti and near by (e.g. Kiukainen included). The project covers paternal (Y-DNA), maternal (mtDNA) and mixed lines (Family Finder; autosomal & X DNA).

- Sastamala, Tyrvää, Vammala, Kiikoinen, Kiikka, Mouhijärvi, Suoniemi, Suodenniemi, Lavia, Hämeenkyrö 
- Huittinen, Kauvatsa, Keikyä & Vampula
- Eura, Honkilahti, Kiukainen, Eurajoki
- Vesilahti, Akaa, Toijala, Viiala etc

Yksityisyys ja tietoturva

Family Tree DNAn yksityisyydensuoja ja käyttöehdot löytyvät täältä: Privacy Policy and Terms of Service Laboratoriot ovat AABB-akkreditoituja.
Perehdythän Suomen Sukututkimusseuran ytännesääntöihin (2013), joissa kerrotaan, mitä on hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksen eri vaiheissa.

Privacy and security

Family Tree DNA Privacy Policy and Terms of Service. The test laboratory has got full accreditations.
The Finnish Genealogical Society has got Code of Conduct (2013, in Finnish), it explains how personal registers should be used in genealogy.

2. Yksityisyys / Privacy

Projektissa kunnioitetaan aina projektijäsenten yksityisyyttä. Suomi DNA projektin hallinnoijat noudattavat tarkasti Family Tree DNAn ja ISOGGin ohjeita projektihallinnoijille (
Group Administrator Guidelines for Family Tree DNA Projects, ISOGG Project Administrator Guidelines) sekä Suomen Sukututkimusseuran Käytännesääntöjä 2013.

Tutustuthan myös tarkasti Family Tree DNAn käyttöehtoihin, ryhmistä kertoviin tietosivuihin (Family Tree DNA Privacy Policy and Terms of Service ja Learning Center DNA Group Projects) sekä asuinmaasi mahdollisiin sukututkimuksen käytännesääntöihin.

The privacy of project members is respected at all times. The Finland DNA administrators strictly adhere to the
Group Administrator Guidelines for Family Tree DNA Projects, the ISOGG Project Administrator Guidelines and the Code of Conduct 2013 of the the Genealogical Society of Finland (Käytännesäännöt 2013).  


See also the Family Tree DNA Privacy Policy and Terms of Service, the Learning Center pages on DNA Group Projects and possible Code of conduct guidelines for genealogists in your own country of residence.

3. Using data and information


Information and data obtained from the Sastamala Huittinen Eura Vesilahti Regions Project must be attributed to the project, administrators, and Family Tree DNA as outlined in the Creative Commons License. Please notify the administrators when using data for public or private research.

Creative Commons License

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-NC-SA 4.0)