Save on Family Finder, Y-DNA, and mtDNA During Our Black Friday Sale! Now Through Nov 30.

Oziemblowski

  • 25 members

About us

OZIEMBLOWSKI clan:

Y-DNA
The first Y-DNA results were known in 2010. There were found three R1b1a2a1 (L23+, U106-, P312-) haplotypes and two I1 M253P types (M253+, L22-, M227-) in paternal lineages. It was found also two different haplotypes for related families with Oziemblowski family: LEWICKI (Laszki Murowane) R1b1a2a1a1b3c (U152+, L2+, L20-) and DEMKOWICZ (Nizankowice) R1a1a1 - B / WEA-2 (Z280+) Carpathian II. More you can find here:
1) Y-DNA results for Oziemblowski males (genetic branch Nizankowice near Przemysl, Poland till 1939) in the context of R1b haplogroup: http://oziemblowski.eu/dna/dna05.htm
2) Y-DNA results for Oziemblowski males (genetic branch Lwow, Poland till 1939) in the context of I1 haplogroup: http://oziemblowski.eu/dna/dna02.htm

mt-DNA
Three results for maternal lineage (mtDNA) indicated H haplogroup. More you can find here:
1) mt-DNA results for Oziemblowski females & males in the context of the mitochondrial H haplogroup: http://oziemblowski.eu/dna/dna15.htm

at-DNA (autosomal DNA, Family Finder)
There were also found 6 results for autosomal DNA, what was described on the next web sites:
1) Comparision of autosomal DNA (at-DNA) of 2 Oziemblowski cousins born in Nizankowice (Przemysl, Poland): http://oziemblowski.eu/dna/dna18.htm
2) Comparision of autosomal DNA (at-DNA) of 2 Oziemblowski cousins born in Nizankowice (Przemysl, Poland) in the ethnic-geographical context: http://oziemblowski.eu/dna/dna19.htm
3) Autosomal DNA (at-DNA) of Oziemblowski and related to them persons (6 persons in total) as compared to different populations of the world: http://oziemblowski.eu/dna/dna16.htm

ODROWAZ clan:
The first man with Odrowaz surname was tested in 2010. It was found that he belongs to I1 haplogroup and T2 subclade. More information it you can find here:
1) Y-DNA results for Odrowaz males in the context of I1 haplogroup: http://oziemblowski.eu/odrowaz/dna/dna02.htm

-----------------------------------
Ród OZIEMBŁOWSKICH:

Y-DNA
Pierwsze wyniki Y-DNA znane były w 2010 roku. Stwierdzono, że na chwilę obecną wyróżnić można dwie "ojcowskie" genetyczne gałęzie Oziembłowskich, tj. haplogrupę R1b1a2a1 (L23+, U106-, P312-) - 3 osoby oraz typ I1-ASP lub I1-M253P (M253+, L22-, M227-) w ramach haplogrupy I1 - 2 osoby. Dla rodów spowinowaconych z Oziembłowskimi stwierdzono następujące haplogrupy: dla LEWICKICH (Laszki Murowane k/Chyrowa) R1b1a2a1a1b3c (U152+, L2+, L20-) oraz dla DEMKOWICZÓW (Niżankowice k/Przemyśla) R1a1a1 - B / WEA-2 (Z280+) Carpathian II. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższymi linkami:
1) Wyniki Y-DNA Oziembłowskich (gałąź genetyczna: Niżankowice koło Przemyśla do 1939 roku) przedstawione w aspekcie haplogrupy R1b (zwanej umownie "celtycką")
2) Wyniki Y-DNA Oziembłowskich (gałąź genetyczna: Lwów do 1939 roku) przedstawione w aspekcie haplogrupy I1 (zwanej umownie "normańską")

mt-DNA
Wszystkie trzy uzyskane wyniki Oziembłowskich dla linii macierzyńskiej w ramach mitochondrialnego DNA wskazują na mitochondrialną haplogrupę H. Więcej na:
1) Wyniki mitochondrialnego DNA (mt-DNA) dla osób z rodu Oziembłowskich przedstawione w aspekcie mitochondrialnej haplogrupy H

at-DNA (autosomalne DNA, Family Finder)
Przeprowadzono do tej pory w odniesieniu do autosomalnego DNA analizy dla 6 osób z rodu Oziembłowskich lub z nimi spowinowaconych. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod poniższymi linkami:
1) Wstępne porównanie autosomalnego DNA (at-DNA) dwóch kuzynów Oziembłowskich urodzonych w Niżankowicach (Przemyśl)
2) Porównanie autosomalnego DNA (at-DNA) dwóch kuzynów Oziembłowskich urodzonych w Niżankowicach (Przemyśl) w aspekcie etniczno-geograficznym
3) Autosomalne DNA Oziembłowskich (linia lwowska) i osób skoligaconych w odniesieniu do "podobieństwa populacyjnego" liczonego wg algorytmu FT-DNA  


Ród ODROWĄŻÓW:
Pierwszy wynik Y-DNA uzyskano w 2011 roku i przynależy on do haplogrupy I1, subklad T2. Więcej informacji:
1) Wyniki Y-DNA mężczyzn z rodu Odrowąż przedstawione w aspekcie haplogrupy I1 (zwanej umownie "normańską")