Oziemblowski

  • 25 members

About us

12 December 2009. The project was started. My name is Maciej Oziemblowski and I am the project administrator for the OZIEMBLOWSKI DNA Project. I am scientist working for one of the Polish Life Science University. I started Oziemblowski genealogical researches in 1999, so after 10 years it is time to include DNA studies to obtain the new quality of genealogical results.
24 February - 2 March 2010. The first Y-DNA result for our project is known (Y67).
1 September 2010. FT-DNA confirmed receiving of the second Y-DNA kit.
28 September - 6 October 2010. The second result is known (Y67).
25 October - 5 November 2010. The third result is known (Y67).
13 December 2010. The fourth result is known (Y12).
30-31 December 2010. The first two mtDNA results are known (HVR1).
15 January 2011. The first two Family Finder results are known.
(…)
22 January 2020. The results are analyzed on an ongoing basis.
------------------------------------
12 grudzień 2009 Projekt rozpoczęty. Nazywam się Maciej Oziembłowski i jestem administratorem projektu DNA dotyczącego nazwiska Oziembłowski / Oziębłowski i innych podobnie brzmiących. Jestem również pracownikiem naukowym zatrudnionym przez jeden z polskich Uniwersytetów Przyrodniczych. W 1999 roku rozpocząłem badania historyczno-genealogiczne związane z Oziembłowskimi, zaś po 10 latach uznałem, że nadszedł czas aby wykorzystać nowe zdobycze nauki i włączyć analizy DNA dla otrzymania nowej jakości w badaniach nad dziejami rodu Oziembłowskich.
24 luty - 2 marzec 2010. Pierwszy wynik Y-DNA naszego projektu jest już znany (test na 67 markerów).
1 wrzesień 2010. FT-DNA potwierdza otrzymanie drugiego zestawu Y-DNA.
28 wrzesień - 6 październik 2010. Znany jest drugi wynik w naszym projekcie (test na 67 markerów).
25 październik - 5 listopad 2010. Wynik trzeciej osoby jest znany (test na 67 markerów).
13 grudzień 2010. Znany jest wynik czwartej osoby (test na 12 markerów).
30-31 grudzień 2010. Znane są pierwsze dwa wyniki mtDNA (linia żeńska) - test HVR1.
15 styczeń 2011. Znane są pierwsze dwa wyniki Oziembłowskich dla testu Family Finder'a (autosomalne DNA).
(…)
22 styczeń 2020. Wyniki są na bieżąco analizowane.