Oziemblowski

  • 21 members

About us

12 December 2009. The project was started. My name is Maciej Oziemblowski and I am the project administrator for the OZIEMBLOWSKI DNA Project. I am scientist working for one of the Polish Life Science University. I started Oziemblowski genealogical researches in 1999, so after 10 years it is time to include DNA studies to obtain the new quality of genealogical results.
24 February - 2 March 2010. The first Y-DNA result for our project is known (Y67).
1 September 2010. FT-DNA confirmed receiving of the second Y-DNA kit.
28 September - 6 October 2010. The second result is known (Y67).
25 October - 5 November 2010. The third result is known (Y67).
13 December 2010. The fourth result is known (Y12).
30-31 December 2010. The first two mtDNA results are known (HVR1).
15 January 2011. The first two Family Finder results are known.
------------------------------------
12 grudzień 2009 Projekt rozpoczęty. Nazywam się Maciej Oziembłowski i jestem administratorem projektu DNA dotyczącego nazwiska Oziembłowski / Oziębłowski i innych podobnie brzmiących. Jestem również pracownikiem naukowym zatrudnionym przez jeden z polskich Uniwersytetów Przyrodniczych. W 1999 roku rozpocząłem badania historyczno-genealogiczne związane z Oziembłowskimi, zaś po 10 latach uznałem, że nadszedł czas aby wykorzystać nowe zdobycze nauki i włączyć analizy DNA dla otrzymania nowej jakości w badaniach nad dziejami rodu Oziembłowskich.
24 luty - 2 marzec 2010. Pierwszy wynik Y-DNA naszego projektu jest już znany (test na 67 markerów).
1 wrzesień 2010. FT-DNA potwierdza otrzymanie drugiego zestawu Y-DNA.
28 wrzesień - 6 październik 2010. Znany jest drugi wynik w naszym projekcie (test na 67 markerów).
25 październik - 5 listopad 2010. Wynik trzeciej osoby jest znany (test na 67 markerów).
13 grudzień 2010. Znany jest wynik czwartej osoby (test na 12 markerów).
30-31 grudzień 2010. Znane są pierwsze dwa wyniki mtDNA (linia żeńska) - test HVR1.
15 styczeń 2011. Znane są pierwsze dwa wyniki Oziembłowskich dla testu Family Finder'a (autosomalne DNA).