URZECZE

The Vistulan Riverside - an ethnographic micro-region near Warsaw
  • 247 members

About usPOCHODZENIE LUDNOŚCI NADWIŚLAŃSKIEGO URZECZAWyniki testów genetycznych znajdują się tu: https://urzecze.pl/haplogrupy/

 

Opisy genealogiczno-genetyczne rodzin znajdują się tu: https://urzecze.pl/nasze-rody/