URZECZE

The Vistulan Riverside - an ethnographic micro-region near Warsaw
  • 268 members

About us

CELE PROJEKTU:
* określenie pochodzenia poszczególnych rodzin zamieszkujących tereny nadwiślańskiego Urzecza
* rozpoznanie pokrewieństw pomiędzy rodzinami zamieszkującymi tereny Urzecza 
* wypracowanie ogólnych wniosków dotyczących zasiedlenia Urzecza