Netherlands

  • 1426 members

About us

Het in kaart brengen van de verschillende (sub)haplogroepen in Nederland en hun onderlinge verbondenheid. Ook de reconstructie van familieverbanden wordt daarin meegenomen.