Netherlands

  • 932 members

About us


Welcome to the Netherlands Dual DNA Project!

This DNA Project welcomes all people with direct Y-DNA or mtDNA heritage in the Netherlands. The "Netherlands Dual DNA Project" compiles and studies both mtDNA and Y-DNA test results for genealogic purposes, we also aim to connect individuals interested in exploring their family history and promote the use of genetic testing to assist genealogical research. The project is open for both men and women who have been tested by FamilyTreeDNA or The National Geographic Project. If you want to test your DNA and participate in this project then you can join this project and order a DNA test all at once by clicking the link below and follow the instructions.

http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=Netherlands

Existing FTDNA customers can join this project using the blue JOIN button at the top of their personal FTDNA test results home page. National Geographic Genographic Project participants can add their results to the Netherlands Dual DNA Project by clicking the link on your Genographic page 'Learn more' and following the steps to upload your results into Family Tree DNA's database. By joining the Netherlands Dual DNA Project you have the unique opportunity to participate in the exciting new field of genetic genealogy research wich will give you a better insight into your families history and origins. We encourage all members to join in discussions and compare DNA results. If you have any questions be sure to contact one of the administrators of this project.

Welkom bij het Netherlands Dual DNA Project!

Dit DNA-project verwelkomt zowel mannen als vrouwen met bloedlijnen in Nederland. Het Netherlands Dual DNA Project verzameld en bestudeerd zowel Y-DNA als mtDNA test resultaten voor genealogische doeleinden en plaatst personen in groepen op basis van hun laatst bekende voorouder, gerelateerd aan SNP's. Aldus vindt er een indeling plaats in (sub)haplogroepen. Ook is het een doel van het Netherlands Dual DNA Project om personen die geintresseerd zijn in hun familieverleden bij elkaar te brengen en het gebruik van DNA testen ten behoeve van genealogisch onderzoek te promoten. Het Netherlands Dual DNA Project is toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen die getest zijn bij FamilyTreeDNA of het National Geographic Project. Als u wilt deelnemen aan dit project en uw DNA wil laten testen dan kunt u op onderstaande link klikken en een DNA-test bestellen. U word dan meteen lid van het Netherlands Dual DNA Project.

http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=Netherlands

Bestaande FTDNA klanten kunnen lid worden door zich via de blauwe JOIN knop bovenaan de persoonlijke FTDNA pagina aan te melden. Deelnemers aan het National Geographic Genographic Project kunnen hun resultaten toevoegen aan het dit project door te klikken op de link op je eigen Genographic pagina "Learn more >" (onder: "What Else Can I Do With My Results?") en dan vervolgens de aangegeven stappen te volgen om je resultaten gratis te uploaden in de FTDNA database. Door lid te worden van het Nederland Dual DNA Project heeft u de unieke kans om deel te nemen aan het spannende nieuwe gebied van genetisch genealogisch onderzoek welke u een beter inzicht in uw familie geschiedenis en oorsprong geeft. We moedigen alle leden aan om deel te nemen aan discussies en DNA-resultaten te vergelijken. Als u vragen heeft kunt u met een van de beheerders van dit project contact opnemen.


DNA Onderzoek Nederland.

"Het 'Project Genetische Genealogie in Nederland' heeft onder andere aangetoond dat pakweg de helft van de Nederlanders behoort tot haplogroep R1b, ruim dertig procent tot haplogroep I en dat de rest uiteenvalt in nog zeven haplogroepen. De R1b-Nederlanders zijn waarschijnlijk vanuit het Iberisch schiereiland (Spanje/Portugal) in ons land terechtgekomen, terwijl haplogroep I Scandinavisch (Noormannen of Friezen?) bloed in de aderen heeft. Nog een aardigheidje voor Oost-Brabant: daar is een relatieve concentratie van haplogroep J gevonden. Volgens genetisch genealogen zijn die mensen waarschijnlijk nazaten van de oude Romeinen, gelegerd in Noviomagus (Nijmegen) of rond Locus Paludosus (De Peel)."
Artikel/Boekrecensie "Zonen van Adam in Nederland", Eindhovens Dagblad dinsdag 03 februari 2009.

"R1b3 komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en I aan de kust. Het voorkomen van J houdt mogelijk verband met de Romeinse tijd. Zij komen m.n. voor in Noord-Oost Brabant, waar het Romeinse leger nog lang aanwezig is geweest. Wellicht dat ook het voorkomen van de haplogroepen G en E hiermee verband houden. De stamboomanalyse van haplogroep R1b3 toont dichtbijeen gelegen haplotypen; dit wijst op een nauwe verwantschap; wellicht zijn de verschillen in Nederland ontstaan en zijn de R1b3 voorvaderen als groep Nederland binnengekomen. Die van I laat 3 verschillende clusters zien. Dit komt echter niet overeen met 3 verschillende herkomstgebieden (Friesland, Holland en Zeeland, Vlaanderen)."
Project Genetische Genealogie 2008, Website Nederlandse Genealogische Vereniging 2011.


Frequently Asked Questions.

FamilytreeDNA Types of Tests FAQ | FamilytreeDNA After I test FAQ | FamilytreeDNA Markers FAQ | FamilytreeDNA SNP FAQ | FamilytreeDNA Y-Tree FAQ

      
 

Interessante Links: