Netherlands

  • 1426 members

About us


Welcome to the Netherlands Dual DNA Project!

This DNA Project welcomes all people with direct Y-DNA or mtDNA heritage in the Netherlands. The "Netherlands Dual DNA Project" compiles and studies both mtDNA and Y-DNA test results for genealogic purposes, we also aim to connect individuals interested in exploring their family history and promote the use of genetic testing to assist genealogical research. The project is open for both men and women who have been tested by FamilyTreeDNA or The National Geographic Project. If you want to test your DNA and participate in this project then you can join this project and order a DNA test all at once by clicking the link below and follow the instructions.

http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=Netherlands

Existing FTDNA customers can join this project using the blue JOIN button at the top of their personal FTDNA test results home page. National Geographic Genographic Project participants can add their results to the Netherlands Dual DNA Project by clicking the link on your Genographic page 'Learn more' and following the steps to upload your results into Family Tree DNA's database. By joining the Netherlands Dual DNA Project you have the unique opportunity to participate in the exciting new field of genetic genealogy research wich will give you a better insight into your families history and origins. We encourage all members to join in discussions and compare DNA results. If you have any questions be sure to contact one of the administrators of this project.

Welkom bij het Netherlands Dual DNA Project!

Dit DNA-project verwelkomt zowel mannen als vrouwen met bloedlijnen in Nederland. Het Netherlands Dual DNA Project verzameld en bestudeerd zowel Y-DNA als mtDNA test resultaten voor genealogische doeleinden en plaatst personen in groepen op basis van hun laatst bekende voorouder, gerelateerd aan SNP's. Aldus vindt er een indeling plaats in (sub)haplogroepen. Ook is het een doel van het Netherlands Dual DNA Project om personen die geintresseerd zijn in hun familieverleden bij elkaar te brengen en het gebruik van DNA testen ten behoeve van genealogisch onderzoek te promoten. Het Netherlands Dual DNA Project is toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen die getest zijn bij FamilyTreeDNA of het National Geographic Project. Als u wilt deelnemen aan dit project en uw DNA wil laten testen dan kunt u op onderstaande link klikken en een DNA-test bestellen. U word dan meteen lid van het Netherlands Dual DNA Project.

http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=Netherlands

Bestaande FTDNA klanten kunnen lid worden door zich via de blauwe JOIN knop bovenaan de persoonlijke FTDNA pagina aan te melden. Deelnemers aan het National Geographic Genographic Project kunnen hun resultaten toevoegen aan het dit project door te klikken op de link op je eigen Genographic pagina "Learn more >" (onder: "What Else Can I Do With My Results?") en dan vervolgens de aangegeven stappen te volgen om je resultaten gratis te uploaden in de FTDNA database. Door lid te worden van het Nederland Dual DNA Project heeft u de unieke kans om deel te nemen aan het spannende nieuwe gebied van genetisch genealogisch onderzoek welke u een beter inzicht in uw familie geschiedenis en oorsprong geeft. We moedigen alle leden aan om deel te nemen aan discussies en DNA-resultaten te vergelijken. Als u vragen heeft kunt u met een van de beheerders van dit project contact opnemen.


DNA Onderzoek Nederland.

"Het 'Project Genetische Genealogie in Nederland' heeft onder andere aangetoond dat pakweg de helft van de Nederlanders behoort tot haplogroep R1b, ruim dertig procent tot haplogroep I en dat de rest uiteenvalt in nog zeven haplogroepen. De R1b-Nederlanders zijn waarschijnlijk vanuit het Iberisch schiereiland (Spanje/Portugal) in ons land terechtgekomen, terwijl haplogroep I Scandinavisch (Noormannen of Friezen?) bloed in de aderen heeft. Nog een aardigheidje voor Oost-Brabant: daar is een relatieve concentratie van haplogroep J gevonden. Volgens genetisch genealogen zijn die mensen waarschijnlijk nazaten van de oude Romeinen, gelegerd in Noviomagus (Nijmegen) of rond Locus Paludosus (De Peel)."
Artikel/Boekrecensie "Zonen van Adam in Nederland", Eindhovens Dagblad dinsdag 03 februari 2009.

"R1b3 komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en I aan de kust. Het voorkomen van J houdt mogelijk verband met de Romeinse tijd. Zij komen m.n. voor in Noord-Oost Brabant, waar het Romeinse leger nog lang aanwezig is geweest. Wellicht dat ook het voorkomen van de haplogroepen G en E hiermee verband houden. De stamboomanalyse van haplogroep R1b3 toont dichtbijeen gelegen haplotypen; dit wijst op een nauwe verwantschap; wellicht zijn de verschillen in Nederland ontstaan en zijn de R1b3 voorvaderen als groep Nederland binnengekomen. Die van I laat 3 verschillende clusters zien. Dit komt echter niet overeen met 3 verschillende herkomstgebieden (Friesland, Holland en Zeeland, Vlaanderen)."
Project Genetische Genealogie 2008, Website Nederlandse Genealogische Vereniging 2011.

"Zo wonen er in Zeeland relatief veel mannen met in hun Y-chromosoom een verschrijving die experts de catalogusnaam ‘R1b-M405’ geven, zag ze. In Noord-Brabant en Overijssel wonen opvallend veel mannen met in hun dna de mutatie genaamd ‘R1b-S116’. En als u een man uit Friesland of Drenthe bent: goede kans dat uw dna de plaatselijke verschrijving ‘I-M170’ bevat. De aantallen zijn in sommige regio’s nog klein, benadrukt Altena; van lang niet alle genetische groepen zijn de cijfers ‘statistisch significant’, zoals dat heet. Maar toch. Zo’n postzegel als Nederland, waar iedereen al eeuwen van hot naar her trekt, en waar jan en alleman het met iedereen doet. En dan nog kun je de regionale groepen, diep verstopt in het dna, herkennen. Zo behoort in Zuid-Limburg een op de twintig mannen die Altena bekeek tot de stam der G-M201’en, terwijl dat er in Zuid-Holland maar een op de honderd is. En hoog in Groningen, daar wonen de R1a-SRY10831’tjes – aan pakkende namen voor de volksstammen moeten de genetici duidelijk nog wat werken. ‘Wat je hier ziet’, wijst Altena op de kaartjes die het team onlangs publiceerde in vakblad European Journal of Human Genetics, ‘is de geschiedenis van de gewone man. Wij vertellen het verhaal van de doodnormale mensen, over wie je in de geschreven historische bronnen eigenlijk nooit iets leest. Maar genen liegen niet.’ Allerlei wonderlijke inkijkjes, levert dat op. Kijk daar eens: de stam van de Zeeuwse J2-M172-mannen is uitgeveegd naar de Betuwe: Zouden er ooit, in een ver verleden, een stel Zeeuwse mannen richting Gelderland zijn getrokken, met hun J2-M172-verschrijving? Of is het precies andersom, en is er ooit een club Betuwnaren geweest die naar Zeeland ging en daar het merkteken J2-M172 verspreidde? Of was er een veroveraar, die zijn J2-M172 aan de Zeeuwen heeft opgedrongen met verkrachting en veelwijverij? Een groep migranten van buiten, die zich zowel vestigde in Zeeland als in de Betuwe? En waarom is het dna met het merkteken E1b-V13 oververtegenwoordigd in Friesland, maar gek genoeg ook rondom Almelo en 200 kilometer verderop weer rond Bergen op Zoom? Door welke gebeurtenis of reeks gebeurtenissen is het Friese dna daar beland? En waarom zit er trouwens een dot R1b-L23-dna rondom Hillegom, Gouda, Meppel en Doetinchem – en nergens anders?"
Volkskrant, In uw dna gloeit de geschiedenis nog na. Website https://www.volkskrant.nl/wetenschap/in-uw-dna-gloeit-de-geschiedenis-nog-na~b7076c88/ 2019.

"In de aangetroffen graven lagen zowel mannen, vrouwen als kinderen. Bijzonder is dat door de combinatie van fysisch-antropologisch en DNA-onderzoek familierelaties konden worden aangetoond."
Merovingers in een villa; Romeinse villa en Merovingisch grafveld Borgharen – Pasestraat. Onderzoek 2008-2009.
 
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2011/01/01/merovingers-in-een-villa-romeinse-villa-en-merovingisch-grafveld-borgharen-pasestraat-onderzoek-2008-2009


Frequently Asked Questions.

FamilytreeDNA Types of Tests FAQ | FamilytreeDNA After I test FAQ | FamilytreeDNA Markers FAQ | FamilytreeDNA SNP FAQ | FamilytreeDNA Y-Tree FAQ

      
 

Interessante Links: