HungarianBukovina

  • 494 members

About us

This is a Y-DNA project to investigate the genetic orgins and family history of the people who lived in the five Hungarian villages of Bukovina (Andrásfalva, Hadikfalva, Istensegíts, Fogadjisten, and Józseffalva). The villages were founded in the 1780's by Hungarian-speaking settlers after Austria acquired Bukovina from the Ottoman Empire. The majority of the settlers were Roman Catholic Székely from Transylvania, especially from the counties of Csík and Háromszék. A smaller number were Calvinists, who settled mainly in Andrásfalva. Some have been traced back to Szatmár-Németi and Nagybanya, and others to Maros County. Over the years, some people of other ethnic groups were absorbed into the village populations (predominately ethnic Germans, but also a few Romanians, Ukrainians, Poles, and Ruthenes).

Between 1905 and 1914, about 600 people from the five villages emigrated to Saskatchewan, where they homesteaded and founded the village of Arbury (Székelyföld) near Punnichy, northeast of Regina.

Link to Arbury/Punnichy local history:Between the Touchwoods:http://www.ourroots.ca/e/toc.aspx?id=8611 In 1941, the Hungarian residents of all five villages left Bukovina. Most were eventually resettled in Tolna and Baranya counties in Hungary, where many of them still live today. Note: In the Hungarian language, DNA translates as DNS. Links:Link to article Beth wrote about the Bukovina Székely:http://www.bukovinasociety.org/newsletters/Buko-NL-2003-4-Dec.pdf"Everything you ever wanted to know about the Bukovina Székely"(mostly in Hungarian):http://www.bukovina.lap.huWikipedia Article(Hungarian):http://hu.wikipedia.org/wiki/Bukovinai_sz%C3%A9kelyekWikipedia Article (English):http://en.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelys_of_Bukovina

This project traces members of a group of people bearing particular surnames. Since surnames are passed down from father to son like the Y-chromosome, this test is for males taking a Y-DNA test. Females do not carry their father’s Y-DNA and acquire a new surname by way of marriage, so the tested individual must be a male that wants to check his direct paternal line (father’s father’s father’s…) with a Y-DNA12, Y-DNA37, or Y-DNA67 marker test. Females who would like to check their direct paternal line can have a male relative with this surname order a Y-DNA test.

Surnames in Project
: Albert, Ambrus, Antal, Antalffy, Bacs, Bács, Balazs, Balázs, Balint, Bálint, Balog, Barabas, Barabás, Barducz, Bardutz, Bartis, Becze, Beke, Benko, Bereti, Beréti, Biro, Bíró, Biszak, Boethe, Böjte, Böte, Bogos, Borbandi, Borbándi, Borbath, Borbáth, Both, Breti, Burjan, Burján, Buta, Buzas, Buzás, Buzash, Chibi, Cseke, Csernik, Csibi, Csiki, Csiszer, Csiszér, Csobot, Csoboth, Dani, Daradics, Daradits, David, Dávid, Dimen, Dimén, Dimény, Dobondi, Dolha, Domokos, Erdos, Eros, Fabian, Fábián, Falukozi, Faluközi, Farkas, Fazakas, Fazekas, Fejer, Fejér, Ferenc, Finna, Finnya, Fodor, Forrai, Forraie, Galambos, Gall, Gáll, Gaschler, Gaspar, Gáspár, Geber, Géber, Gergely, Geczo, Getzo, Gyorfi, Gyorgy, György, Herczeg, Hompot, Illes, Illés, Jakab, Janos, János, Kajtar, Kajtár, Kasler, Kásler, Kato, Kató, Katona, Kelemen, Kerekes, Keresztes, Kiraly, Király, Kismodi, Kismödi, Küsmödi, Koka, Kóka, Korodi, Koródi, Kozan, Kozma, Kozsan, Kozsán, Kurko, Kurkó, Laszlo, László, Leopold, Locsei, Locsei, Lorencz, Lorincz, Lorincz, Lovasz, Lovász, Majkel, Makrai, Makszem, Mákszem, Marton, Márton, Mate, Máté, Mathe, Máthé, Matyas, Mátyás, Meichel, Meszaros, Mészáros, Mezei, Miklos, Miklós, Molnar, Molnár, Nyisztor, Olinger, Ollinger, Omboli, Ömböli, Orban, Orbán, Pal, Pál, Palko, Palkó, Pallo, Palló, Pek, Pék, Peter, Péter, Potapi, Potápi, Rancz, Salamon, Santha, Sántha, Sebastian, Sebestyen, Sebestyén, Sipos, Suto, Süto, Szakacs, Szakács, Szekely, Székely, Szentes, Szocs, Szocs, Szots, Szots, Tamas, Tamás,Timar,Timár,Tusa, Ursulan, Urszulyán, Vancha, Vancsa, Váncsa, Varda, Várda, Zsaicz, Zsajc, Zsok, Zsók

In Hungarian: A tanulmány háttere A Y-DNS tanulmány kutatja a genetikai eredetét és mind azon családok történetét akik az öt Bukovinai Székely Magyar falvakban éltek - Andrásfalván, Hadikfalván, Istensegitsen, Fogadjistenben és Józseffalván. A falvak az 1780-as években alakultak, többnyire elvándorolt Magyar telepesekből, miután az Ottoman birodalom lemondott és átadta Bukovina terüreletét Ausztriának. A lakosok zöme elvándorolt Erdélyi, Romai Katolikus Székely volt, többnyire Csikszékből és Háromszékből. Kevés Kálvinista Református vallású is volt közöttük, akik többnyire Andrásfalván telepedtek le. Ezek közül, egyesek Szatmár-Németiből, Nagybányáról, mások Maros szék várnegyéből és a Dunántúlról származtak. Évek során, más népcsoportokból származó családok is betelepedtek és felszivódtak az öt Magyar lakta falvakba – főleg Németek, Románok, Cigányok, Ukrajnaiak, Lengyelek, Rutének és Zsidók. 1905 és 1914 közötti években, az öt faluból közel 600 lakos kivándorolt Kanadába – Saskatchewan államban, ahol földet vásároltak és letelepedtek. Ők alapitották Székelyföld községet – mai nevén Arbury várost Punnichy és Regina város közelében. Csatlakozás (Link) Arbury / Punnichy város történelméhez. Between the Touchwoods http://www.ourroots.ca/e/toc.aspx?id=8611 1941-ben az öt falu Magyar lakosai elhagyták Bukovinát. Zömük, végül Magyarországon Tolna és Baranya vármegyében telepedett le, ahol még sokan élnek napjainking. Links : Csatlakozás – Irodalom a Bukovinai Székelyekről Elizabeth Long tanulmányai. http://www.bukovinasociety.org/newsletters/Buko-NL-2003-4-Dec.pdf Everything you ever wanted to know about the Bukovina Székely (mostly in Hungarian) Egyéb tudnivalók a Bukovinai Székelyekről ( Magyar Szöveg ) http://www.bukovina.lap.hu Wikipedia Article (Hungarian) – Wikipedia tanulmanyok Magyarul http://hu.wikipedia.org/wiki/Bukovinai_sz%C3%A9kelyek Wikipedia Article (English) – Wikipedia tanulmanyok Angolul http://en.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelys_of_Bukovina Ez a Y-DNS tanulmány kutatja a különböző családokat a viselt vezetéknevük alapján. Egy család vezeték neve, apáról, apáról, fiura öröklődik, hasonlóan mint a Y-DNS kromozóma, ezért szükséges elvégezni Y-DNS genetikai viszgálatot férfiakon. Asszonyok nem hordozói az apai Y-DNS kromozómáknak, és házasságuk alkalmával új vezeték nevet vesznek fel. Férfi egyéneknek lehetőségükben áll leellenőrizni az apai egyenes ágból való leszármazottságukat (azaz, apáról, apáról, apára, stb) amit egy Y-DNS 12, Y-DNS 37, Y-DNS 67 test vizsgálat eredményeivel lehet igazolni. Nőknek, - akik szeretnék leellerőrizni az apai egyenes ágból való leszármazottságukat, - szintén lehetőségükben áll rendelni a fenti Y-DNS testekből ami a nő közeli férfi rokon (férfi testvér) mintájából lesz elkészitve és a testvér családi nevén fog szerepelni a feltüntetésekben.