Estonia

  • 256 members

About us

The Estonia project is a dual Y-DNA (paternal) / mtDNA (maternal) project, which is mainly created for ethnic Estonians, descended from paternal and/or maternal line from families that have their earliest-known origins in what is now Estonia. Over past centuries, territory of Estonia or parts of it belonged politically at various times to: German crusaders' and their descendants' states, Kingdom of Denmark, various Christian bishops, Kingdom of Poland, Kingdom of Sweden and Russian Empire. Populations moved to and from the neighbouring states of Latvia, Lithuania, Russia, Poland, Germany, Sweden, Denmark, Finland. DNA of families of Estonian origin could exhibit Finno-Ugric, Baltic, Western European, Eastern European or other characteristics. This group will allow those who have a family ethnic and geographic origin in Estonia to compare their DNA with that of their geographic neighbours and, possibly, find family matches. // Eesti projekt on duaalne, hõlmates nii Y-DNA (meesliin) kui ka mtDNA (naisliin). Peamiselt on projekt loodud ja suunatud etnilistele eestlastele, kelle kaugeim dokumentaalselt tõestatav isaliin ja/või emaliin (piisab ühe liini kriteeriumi täitmisest) on geograafiliselt pärit tänapäeva Eesti territooriumilt või piirialadelt, mis ei pruugi enam kuuluda tänapäeva Eesti Vabariigi koosseisu. Kahjuks ei ole üldse või on väga vähe avaldatud konkreetselt eestlaste kohta käivaid või neid kas või puudutavaid uurimusi Y-DNA ja mtDNA haplogruppide jaotuse kohta populatsioonis. Eeldusel, et käesoleva Eesti projektiga liitub tulevikus piisav hulk eestlasi, et neid andmeid võiks küllalt representatiivseks pidada, on võimalik saada selles aspektis selgem ettekujutus. Erinevate valdkondade teadlased üle maailma rekonstrueerivad spetsiifiliste Y-DNA ja mtDNA haplogruppide ja vanaDNA andmeid kaasates võimalikke populatsioonide rändeid teatud geograafilistel aladel, seostavad neid iidsete arheoloogiliste kultuuridega ja kunagi elanud hõimudega, kellest tänapäeva inimesed põlvnevad. Mõned hüpoteesid Y-DNA ja mtDNA haplogruppide jaotuse kohta eestlastel on väljatoodud allpool. Meesliini pidi (tähed-numbrid tähistavad ühise esiisa järglasi) jagunevad eestlased Y-kromosoomi järgi haplogruppidesse N1c1a 34–40,6%, R1a1 32–37,3%, I 18–18,6% (sh I1 15%), R1b 8–9%, tühise osakaaluga E1b1b, J, T(+L) ja Q jne (Wikipedia). Eestlastele lähedane Y-DNA haplogruppide jaotus esineb Läti, Leedu, Karjala ja Põhja-Vene meestel. Naisliini pidi (tähed-numbrid tähistavad ühist esiema) jagunevad eestlased mtDNA haplogruppidesse H 43,5–49,3% (neist H1+H3 19%), U 24,5–26,9% (sh U4 5,7% U5a 10%, U5b 4,3%), J 10–10,3%, T 7,8–8,0%, samuti vähesel määral V, K, I, W, X2 (Eupedia, 2013). Eesti naiste ja nende laste (ka soomlaste ja saamide) jagunemist mtDNA haplogruppide järgi iseloomustab kõrge U-liini esindatus. Teiste liinide osakaalu poolt on eestlased, soomlased ja saamid üsna erinevad.