Bulgarian DNA

Bulgarian Genetic Genealogy Project
  • 916 members

About us

Българският ДНК Проект


РЕЗУЛТАТИ

От известните до момента резултати може да се заключи, че  българите принадлежат кам следните хаплогрупи, по мъжка и женска линии:

- Пряката мъжка линия (Y-хромозомния анализ) показва приблизително следната картина:

1) Най-голям процент българи има от хаплогрупа I- от 20 до 26%, от които приблизително 18 % са от подгрупа I2а2 Dinaric, 5% са от подгрупа I1, 1.5% са от I2b1, 0.5% I2b2 и 0.5% са от подгрупа I2c; 

2) хаплогрупа Е се нарежда на второ място- от 19 до 21,5%, от които приблизително 20% са от подгрупа Е1b1b1а2 (М78- V13, алфа кластер) и 1,5% са от Е1b1b1c* (М123*);

3) хаплогрупа J е третата по разпространение група сред българите- от 11 до 15 %, с подгрупи J1 (М267)- 3%, J2 (М172)- 11% от които 5% са от подгрупа J2b*(М102*), наричана още по старата нoменклатура J2е1, 4,3% са от J2a* (М410*) и останалите са от J2а1b* (М67*) и J2а1b1 (М92);
4) хаплогрупа R с подгрупи R1а1- от 12 до 17,5 % и  R1b1a2- около 12-13 %;
5) хаплогрупа G2 основно с подгрупа G2а3b- около 4-5 %;
6) хаплогрупа Q с 0.5%;
7) хаплогрупа L с 0.5%;
8) хаплогрупа H около 1 %.
Вyзможно е и наличието на други по-рядко срещани групи в малки количества, които засега не са ни известни.

- Пряката женска линия, митохондриалния анализ (Mt-DNA) показва следните резултати:

1) Най-често стещаната в Европа хаплогрупа H се открива в най-голям процент и сред българите- около 40%. Тя е типична европейска група и се среща с много голям набор подгрупи: H1, H2а, H7, H13 и тн. Вероятно част от женската линия на пра-българите е от подгрупа H2а, тъй като е разпространен основно в Средна Азия; H7- е разпространена на Балканите (в северо-източна България) и в Кавказкия район, H13 е разпространена на Балканите в западна България и средна Европа;
След нея се нареждат западноевразийските хаплогрупи - U, K и T към които се причисляват около 45% от българите:
2) хаплогрупа U с подгрупи: U*, U1, U3, U4 и U5;
3) хаплогрупа К;
4) хаплогрупа Т с подгрупи: Т1, Т2.
Останалите 15% са разпределени между следните групи :
5)   Хаплогрупа J с подгрупи: J*, J1c - вероятно женската линия на славяните е разпространена в източна и северо-източна Европа и Северна България и J1b;
6)    хаплогрупа HV, с подгрупа HV*, HV0, HV1;
7)    хаплогрупа R, с подгрупа R* и R1a;
8)    хаплогрупа Х;
9)    хаплогрупа W разпространена в Европа и Средна Азия;
10)  хаплогрупа D, разпространена в Средна и Източна Азия;
11) нетипичната за Европа хаплогрупа L, с подгрупа L2а, разпространена основно в Африка.
За да добиете представа за разпределението на подгрупите на Y-хаплогрупа Е1b1b предлагам следния линк:
   http://www.isogg.org/tree/ISOGG_HapgrpE07.html
Най-новите изследвания дават още по-точно разпределение на подгрупите на хаплогрупа E1b1b:
   http://www.familytreedna.com/pdf/916.pdf
Известно е, че Y-хаплогрупа J2b-М102 е наричана в руските форуми-  прото-Трако-Илирски ген, срещан при народи като Пеласги, Тавланти, Ягоди и Дардани), а хаплогрупа Е1b1b1а2- V13 е наричана прото-Дако-Мизийски ген. Вижте тяхното географско разпределение от линка:
    http://www.dnatree.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=173
Второ изследване на българско население е направено от група учени от Лабораторията по Молекулярна Патология кам Медицинска Академия в София, с участието на проф. Кременски, като изследванията са направени в Центъра по генетика в гр. Льовен- Белгия. Описани са резултатите на 126 българи, 63 български турци и 91 български цигани.

Наскоро излязоха две големи изследвания на екип от български и италиански учени за мтДНК и У хаплогрупите, разпространени сред българите:

Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0056779

Bulgarians vs the other European populations: a mitochondrial DNA perspective http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00414-011-0589-y

Предлагам два сайта с база данни, където можете да се включите ако сте си правили ДНК анализ в някоя друга лаборатория и кадето можете да намерите евентуално генетични роднини:

   http://www.ysearch.org      - за мъжка линия;
   http://www.mitosearch.org - за женска линия.
Смятам, че тези сайтове ще насочат по-амбициозните в намирането на допълнителна информация по интернет.

Тълкуване на резултатите от Y-Хромозомния анализ:

1/ местен палеолитен- балкански тип ген:
Учените смятат, че хаплогрупи I заселва Балканите около 30.000 год. пр.н.е., през ранния палеолит. Първоначално хаплогрупа I е населявала западната част на Балканите- това е така наречения Денароиден антропологичен тип- население населявало територията на днешна Далмация в Харватска република. В по-късен период след ледниковия период този тип ген се разпространява на територията на целия Балкански полуостров, в средна Европа и на Скандинавския полуостров. Към под-хаплогрупите на хаплогрупа I се причисляват народи като Готи, Скити, част от южните славянски народи и тн. Тя се среща в голям процент сред днешните източни славяни, немци, унгарци, хървати и тн.
Хаплогрупа R1а, от клоновете, които се срещат в България, се счита за славянски и центалноевропейски ген. Тя се разделя на два големи клона, единия на които населява днешна северна Индия, а другия източна и северо-източна Европа. Тя се среща и при народите от Таримската котловина.
Хаплогрупа R1b се счита основно за келтски тип ген- хората от тази под-хаплогрупа се счита за навлезли в Европа едва през Бронза. Тя е много силно представена в Западна Европа, както и в северен Иран. За да може да се прецени дали балгарите от тази хаплогрупа са потомци на келти или на народите от северо-Персийския район трябва да се направи подробен качествен анализ, тъй, като те генетично са мого близки.
2/ приходящ от Близкия изток, неолитичен тип ген:
През неолита, преди около 10.000 год. пр.н.е. на Балканите, с разпространение на земеделието се появяват народи от хаплогрупи G2a и Е1b1b1, преселени от Близкия Изток. Най-новите изследвания на Крюсияни (Италия) показват също много близко разпространение между хаплогрупи J2 и Е1b1b. Тези хаплогрупи в наши дни са най-силно разпространени на територията на Балканския полуостров, Южна Европа и Западна Азия.
Интересен е вапросът- кой тип ген се асоциира с пра-българите? Почти сигурно е, че хаплогрупа G е типична за народи като старите алани, чиито потомци са днешните Осетинци. При тях до ден днешен процента на хаплогрупа G е най-висок. Ние знаем, че Аланите са близко-родствени с пра-българите и че двата народа заедно са се преселвали от Таримската котловина към Кавказ. Това ни навява на мисълта, че част от българите са били от тази хаплогрупа. Любопитен е факта, че Сталин принадлежи към нея.  Но по-реално е да смятаме, че самите пра-българи са били смес от няколко хаплогрупи. Кам тях най-вероятно са се причислявали част от хаплогрупи R1b, R1а, J2, а може би и малко от група H. На този въпрос ще се отговори най-вероятно в близко бъдеще.

Заключение:

Оказва се, че съвременните българи по пряка бащина линия са потомци предимно на местното балканското население, докато по пряка женска линия преобладават хаплогрупи, разпространени в цяла Европа.