Bodnar Y-DNA

Surname DNA Project | Прізвищевий ДНК-проект
 • 9 members

About us

About Project Про проект
The Bodnar Y-DNA Project is for male holders of the Bodnar surname (and its variants) who wish to work together to find their common heritage through Y-DNA testing and sharing of information. All variant spellings are welcome. If your Surname spelling is missing, we'll be glad to add it to our list of surnames. Y-ДНК-проект прізвища Боднар відкритий для чоловіків-носіїв прізвища Боднар (і його варіантів), хто бажає співпрацювати, щоб знайти свій спільний родовід через тестування Y-ДНК й обмін інформацією. Усі варіанти написання прізвища (Боднар, Боднарь, Бондар), так само як і похідні від нього (Боднаренко, Боднарчук тощо), допускаються. Якщо Ваше написання прізвища відсутнє, ми будемо раді додати його до нашого переліку прізвищ.
The Project's Goal Мета Проекту
 • The study of the history of Bodnar Surname by methods of the DNA-genealogy
 • Determination of the genetic distance among the carriers of the Bodnar Surname
 • Determination of the common ancestors of the Bodnars (for carriers of the close haplotypes).
 • Вивчення історії прізвища Боднар методами ДНК-генеалогії.
 • Визначення генетичної відстані між окремими носіями прізвища Боднар.
 • Визначення спільних предків Боднарів (для носіїв близьких гаплотипів).
The Bodnar Y-DNA Surname Project is established to assist in confirming Bodnar lineages. If you descend from a Bodnar line, participating in this DNA project could help your research considerably and/or provide some much needed proof and direction for further research Y-ДНК-проект прізвища Боднар створений для надання допомоги в підтвердженні родових ліній Боднарів. Якщо Ви походите з родової лінії Боднар, то участь у цьому проекті ДНК може значно допомогти Вашим родовідним пошукам і забезпечити такі необхідні докази й напрям для подальших досліджень.
The tests are done on the Y-chromosome which is passed from father to son, and from him to his son, etc., thus participants must be male and must have the a variant of the Bodnar surname all the way down the male line. If you are a female and wish to have your Bodnar line participate in the Project, a male cousin, uncle, brother, etc., can provide the DNA for your line. 

If you are interested in joining the Bodnar Y-DNA Surname Project, please contact the Project Administrator (above) for additional information or follow the instructions below. We have obtained a special group discounted rate. Just a simple swab of the inside of the cheek is required. Results are available in about 60 days.
Випробування проводяться на Y-хромосомі, яка передається від батька до сина, а від нього до його сина і т.д. Таким чином, безпосередніми учасниками проекту можуть бути особи чоловічої статі, що мають варіант прізвища Боднар по всій тривалості своєї чоловічої лінії. Якщо Ви - жінка, і хочете, щоб Ваша родова гілка Боднарів також узяла участь у проекті, залучіть до тестування свого брата, батька, діда, дядька, двоюрідного брата, попросивши їх надати свою ДНК для Вашої лінії.

Якщо Ви зацікавлені у залученні до Y-ДНК-проекту прізвища Боднар, будь ласка, зв'яжіться з адміністратором проекту (див. вище) для отримання додаткової інформації або дотримуйтесь інструкцій нижче. Ми маємо спеціальну групову знижку для учасників проекту. Потрібен лише простий мазок із внутрішнього боку щоки. Результати будуть доступні за приблизно 60 днів.
Bodnar Name Meaning
 • Ukrainian: occupational name for a cooper, from bodnja ‘tub’.
 • Polish and Slovak (Bodnár): from Low German, a borrowing of either Böddener ‘cooper’ or Bodner ‘cottager’.
 • Hungarian (Bodnár): occupational name from the Slavic loanword bodnár ‘cooper’, of German origin.

Dictionary of American Family Names, Oxford University Press, Mar 2003

How to Join Як прилучитися
If you have not tested with FTDNA yet, please order your new Y-DNA37 test here using discounted group rates: www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=Bodnar&code=U50257

If you have already tested with FTDNA (or the Genographic Geno 2.0 project):
 • Log in to your FTDNA account (my.familytreedna.com) with your kit number and password 
 • Click "My FTDNA Home" 
 • Click "Join Projects"
 • Type "Bodnar" in the search field 
 • Click the highlighted project name "Bodnar Y-DNA" 
 • Click "Join" at the bottom of the page 
Or just follow the following link: http://my.familytreedna.com/group-join.aspx?act=groupjoin&group=Bodnar.

Remember to fill in complete information about your direct paternal and maternal lines.
Якщо ви ще не тестувалися з FTDNA, будь ласка, замовте свій новий Y-DNA37-тест за зниженими розцінками Проекту: www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=Bodnar&code=U50257.

Якщо ж Ви вже протестувалися з FTDNA (або з Генографічним Geno 2.0 проектом):
 • Увійдіть до свого рахунку FTDNA (my.familytreedna.com) зі своїми номером тестового набору й паролем
 • Клацніть на "My FTDNA Home" ("Моя FTDNA домівка")
 • Клацніть "Join Projects" ("Долучитися до проектів")
 • Надрукуйте "Bodnar" у пошуковому полі 
 • Клацніть на назву проекту "Bodnar Y-DNA" 
 • Клацніть "Join" ("Долучитися") знизу сторінки 
Або ж слідуйте за таким посиланням: http://my.familytreedna.com/group-join.aspx?act=groupjoin&group=Bodnar.  

Будь ласка, не забудьте виповнити відомості про своїх предків по батьківській і материнській лініях.
Related Projects Пов'язані проекти
We encourage all of you to also join other specific haplogroup, surname, or geographical projects accordingly to your Y-DNA and mtDNA results or family history. Through them you might learn more about your haplogroup and your deep genealogy.
Ми заохочуємо вас усіх долучатися до інших конкретних гаплогрупних, прізвищевих, чи географічних проектів, відповідно до Ваших Y-ДНК and mtДНК результатів або родинної історії. Через них Ви можете довідатись більше про свою гаплогрупу чи свій глибокий родовід.


Ukrainian  DNA Projects | Українські проекти ДНК
Y-DNA Paternal Lineage Haplogroups | Y-ДНК-гаплогрупи за батьківськими лініями
mt-DNA Maternal Lineage Haplogroups | мтДНК-гаплогрупи за материнськими лініями
The Bodnar Y-DNA Surname Project is an independent research project and receives no grant underwriting. The Project Administrator is not paid by FTDNA or others and does all the work in his free time. Participants are responsible for the costs of their own tests. Information and data obtained from the Ukrainian DNA Project must be attributed to the project, administrator, and Family Tree DNA as outlined in the Creative Commons License. Please notify administrator when using data for public or private research.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.
Y-ДНК Проект прізвища Боднар є незалежним дослідним проектом і не отримує жодної грантової підтримки. Адміністратор проекту не отримує платні від FTDNA чи кого-небудь іншого й працює над проектом у свій вільний час. Учасники несуть відповідальність за витрати на свої власні тести. Відомості й дані отримані від проекту "Українська ДНК", повинні бути віднесені до проекту, адміністратора й Family Tree DNA, як зазначено в Creative Commons License. Будь ласка, повідомте адміністратору при використанні даних для відкритих або приватних досліджень.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована згідно Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.