Save on Family Finder, Y-DNA, and mtDNA During Our Annual Summer Sale! Now through August 31st.

Blix Blixencrone Blixenstråle

The Blix family tree
  • 141 members

About us

För att vi administratörer ska kunna gruppera er är det nödvändigt att vi kan se era resultat. 
Ni kan ställa in det i era personliga inställningar. 
Gå gärna igenom dem grundligt och ändra förvalda inställningar. 

We admins need to see your results in order to be able to group you correctly.
Please go through your personal settings on your Dashboard.
Then change them so we are allowed to see your results.

/Admin