Holiday Sale Now Through Jan 3rd. Save on Family Finder, Y-DNA, and mtDNA

Blix Blixencrone Blixenstråle

The Blix family tree
  • 145 members

About us

English:

Genetic genealogy gives us the ability to find family relationships in present times as well as in historical times. While many other projects focus on our deep ancestry thousands of years ago, the Blix Blixencron Blixenstråle Project focus on utilising DNA to enhance the traditionalgenealogical research. With the help of our DNA tests we can, step-by-step, map the people of each parish and piece together families during the last millennia.

Most usefull for this purpose is testing YDNA (straight paternal line) and mtDNA (straight maternal line), because we know exactly from where this DNA is inherited. Therefore this project focuses on YDNA and mtDNA, but everyone is welome to join the project!

(see below for instructions for how make the most of your membership in the project)

Svenska:

DNA-tester hjälper oss släktforskare att hitta släktskap både i nutid och i äldre tider. DNA-släktforskning ger oss möjligheter att dels verifiera vår pappersforskning och dels att komma vidare även där skriftliga källor saknas.

Många av projekten hos FTDNA har sitt fokus på vårt djupa ursprung under tusentals år, men i projektet Blix Blixencron Blixenstråle ligger fokus framförallt på att dra nytta av DNA för att komplettera den traditionella släktforskningen under historisk tid. Med hjälp av våra DNA-tester kan vi tillsammans, steg-för-steg, kartlägga socknarnas befolkning och knyta ihop släkter under de senaste tusen åren.

För att göra det är testerna av YDNA (raka fädernelinjen) och mtDNA (raka mödernelinjen) de mest användbara, då vi vet exakt via vilka släktlinjer dessa delar av DNA ärvs. Testet Family Finder hittar visserligen många fler släktskap, men de är tyvärr ofta inte möjliga att knyta till en viss anfader/anmoder. Därför fokuserar detta projekt på YDNA och mtDNA, men alla är välkomna att ansluta sitt kit till projektet!

(se nedan för att få tips om vad du bör göra för att få ut mesta nytta av att delta i projektet)

I vårt DNA projekt har vi kunnat finna två större familjekluster inom Blixfamiljen. Denna förenklade översikten visar den agnastiska Hovdsjögrenen med haplogrupp R1b-BY33512 och som vi har kunnat verfiera bak till år 1628. Det har även framkommit ett mycket nära släktskap med familjen Kämpe med rötter i Gevåg i östra Jämtland.


I vårt DNA projekt har vi kunnat finna två större familjekluster inom Blixfamiljen. Denna förenklade översikten visar den agnastiska Ovikengrenen med haplogrupp I1-FGC13223 och som vi har kunnat verfiera bak till ca år 1576. Det har visat sig att familjen i Digernäs har samma haplogrupp och deras "pappersforskning" har blivit verifierad till ca år 1623. Dock är det i dagsläget oklart om hur kopplingen ser ut via pappersforskningen, så vi hoppas att fler testpersoner ska kunna ge oss ledtrådar om detta!
Like


Instructions / Instruktioner

To contribute to the project and to get the most out of your membership, please make sure that your personal FTDNA-profile includes information on your most distant paternal and maternal ancestor. See examples below.

För att du ska få ut största nytta och dessutom bidra till projektet är det viktigt att du på ditt FTDNA-konto skrivit in uppgifter om din tidigast kända anfader på din raka fädernelinje och tidigast kända anmoder på din raka mödernelinje. Se följande exempel.

Name/namn, years living/levde år, village/by, parish/socken

Example:

Katarina Henriksdotter, 1718-1762, Vamsta, Brunflo


If you don't know the exact years/Om du inte vet exakta år:

Olle Persson, ca1740, Kungsgården, Frösön