Berkhof - Berkhoff

  • 7 members

About us

Nederlandse vertaling hieronder.

Deutsche Übersetzung herunter.Testing your own DNA ?


Several tests are available for determining kinship that only differ in accuracy of the results. The Y-DNA 37 markertest provides for the Berkhof-Berkhoff DNA Project the most useful results. Every test gives a haplogroup prediction.


Y-DNA 12 $ 99,- (~EUR 69,-)

Y-DNA 25 $ 124,- (~EUR 86,-)

Y-DNA 37 $ 149,- (~EUR 104,-)

Y-DNA 67 $ 239,- (~EUR 167,-)


A Deep Clade test for determining the exact haplogroup is only available as `upgrade´ of a markertest. The costs of it depends from the (predicted) haplogroup. The Deep Clade R test costs $79,- (~EUR 55,-).


See for more the article: `How Many to Test? 12, 37, 67 Markers?´. Tests can be ordered here: REQUEST TO JOIN THIS GROUP. For questions (and joining) please contact the Group Administrator.


NOTE: THESE TESTS ARE GENEALOGICAL DNA TESTS ONLY AND DO NOT GIVE INFORMATION ABOUT HEREDITARY DISEASES !!FamilyTreeDNA Test Kit Instruction and Release Form


** Please Note--Read this entire sheet before you begin your specimen collection. Scraping should be before eating or drinking, or at least an hour after eating and drinking. Avoid warm or hot fluids before scraping.  1. We have supplied 3 swab kits and collection tubes to insure accuracy.

2. The number on your tube should correspond to the number on your release Form and the plastic bag.

3. With clean hands carefully open the plastic wrapper without damaging the scraper. Keep the plastic bag that has your kit number to put the tubes back after the collection.

4. Using one cheek scraper, scrape forcefully inside the cheek many times (about 60 seconds). A great scrape gives us a great sample! A weak scrape will yield less DNA and may cause several weeks delay.

5. Remove the small specimen tube marked with your kit number. Unscrew the top and gently push on the plunger at the top of the applicator stick, ejecting the scraper into the tube, just under the soapy solution. (Please do not jam the scraper to the bottom of the tube…it is difficult to retrieve)!

6. Remove the plastic applicator handle, leaving the scraper tip in the tube. Twist the cap onto the tube securely. The tube must be shut tightly to insure the quality of your sample. The tube with the scraper tip inside should be left at room temperature. However, it will not be harmed by winter or summer temperatures when sent by regular mail.

7. Wait 3-4 hours and repeat steps 4 to 6 for each of the second and third scrapers and tubes marked with your kit number.

8. Put the tubes inside the plastic bag that has your kit number and seal it. Insert the plastic bag and the release form in the self-addressed envelope provided, and send it back to Family Tree DNA via US Mail (postage within the US is $1.13). If payment has not yet been made, please make sure to write the Kit AND Invoice numbers on the check. This will ensure that payment is correctly assigned to your order.


Source: DNA Test Kit InstructionsRelease Form (optional) Kit/Sample# _________


I, ________________ give permission to Family Tree to make my information available to a genetic match. This will be done according to guidelines set forth in the second section entitled “Legal” on the web page that I have read and understand. If another party´s genetic profile is a relevant match to mine, I want to release to them my email address or my mailing address if the email address is not supplied. Unless I sign this Release Form, my personal information will not be shared with anyone who may match my markers in any form, now or in the future. In the event I sign this document, I understand that only my e-mailaddress will be shared with another person who shares my personal family genetic marker, and I hold the company harmless for all consequences of sharing this information with that other individual(s). We are establishing a database of ethnic origins. If you would like to be in this web accessible database, which will not contain your name, only your most distant ancestors country of origin, (male if Y- or female if mt) please write the country in the space provided.Signature ________________


Ancestor´s Country of Origin: Paternal ________________ Maternal ________________

(Unless you or your ancestors are Native American, the country of Origin is not the U.S.A. Country of origin is the country where your paternal and maternal ancestors came from. If you are not sure, leave blank)


Source: FTDNA-release-form.pdfNederlandse Vertaling

Projekt Nieuws

Je eigen DNA laten testen ?


Er zijn verschillende testen voor het vaststellen van verwantschap die alleen in nauwkeurigheid van de resultaten verschillen. De Y-DNA 37 levert voor het Berkhof-Berkhoff DNA project de meest zinvolle resultaten op. Bij elke test wordt een haplogroep voorspelling gegeven.


Y-DNA 12 $ 99,- (~EUR 69,-)

Y-DNA 25 $ 124,- (~EUR 86,-)

Y-DNA 37 $ 149,- (~EUR 104,-)

Y-DNA 67 $ 239,- (~EUR 167,-)


Een Deep Clade test voor het vaststellen van een exacte haplogroep kan alleen als `upgrade´ van een markertest. De prijs daarvan is afhankelijk van (voorspelde) haplogroep. De Deep Clade R test kost $79,- (~EUR 55,-).


Zie voor meer het artikel: `How Many to Test? 12, 37, 67 Markers?´. Tests kunnen hier bestelt worden: REQUEST TO JOIN THIS GROUP.


Neem bij vragen (en deelname) gerust contact op met de Group Administrator.


LET OP: DEZE TESTS BETREFFEN ALLEEN GENELOGISCHE DNA TESTS EN GEVEN GEEN INFORMATI OVER ERFELIJKE ZIEKTEN !!FamilyTreeDNA Test Kit Handleiding en Vrijgeef Formulier


Lees deze handleiding in zijn geheel voor dat u begint!


Het schrapen van de binnenkant van uw wang moet vóór het eten en/of drinken, of in ieder geval een uur na het eten en/of drinken. Vermijd warme of hete vloeistoffen voor het schrapen.

1. U treft 3 schrapers en 3 verzamelbuisjes in de envelop aan. Het nummer op het verzamelbuisjes moet overeenkomen met het nummer op de plastic envelop en op het bijgevoegde retourformulier [Vrijgeef Formulier].

2. Open voorzichtig met schone handen de verpakking van de plastic schraper, zonder de schraper te beschadigen.

3. Gebruik één wangschraper en schraap stevig, vele malen, de binnenzijde van de wang (in de mond dus) gedurende ongeveer 60 seconden. Veel schraapsel geeft immers een groter kans op een goed monster!

4. Neem een buisje met uw kitnummer. Schroef het dopje van het buisje en doe de schraper voorzichtig in het buisje. Door met uw duim voorzicht op de smalle bovenkant van het stokje te drukken, zal alleen de schrapper in het buisje terecht komen. Probeer daarbij te voorkomen dat de schraper de bodem van het buisje raakt. Let er wel op dat de schraper onder de vloeistofspiegel komt.

5. Verwijder het stokje van de schraper en laat daarbij de schraper alleen in het buisje. Draai vervolgens het dopje weer op het buisje. Zorg er voor dat het dopje goed vast zit om de kwaliteit van het schraapsel te bewaren.

6. Wacht vervolgens minimaal 3 tot 4 uur voor dat u weer met stappen 3 tot en met 5 begint voor het 2e schraapsel. Vervolgens wacht u weer tenminste 3 tot 4 uur voor het 3e schraapsel.

7. Vervolgens doet u de drie buisjes in het plastic zakje dat uw kitnummer heeft.

8. Doe vervolgens ook het ingevulde groene formulier in het plasticzakje en dat tesamen met het witte ingevulde formulieren in de geadresseerde retourenvelop. Vermeld op het groene formulier uw naam, het land van herkomst van de oudst bekende voorouders via mannelijke lijn (vader, opa (vaders vader), grootvader, etc.) en de vrouwelijke lijn (moeder, oma (moeders moeder), grootmoeder etc.) en zet uw handtekening. Zorg voor voldoende porti (brief naar de VS) en een blauwe Priority-sticker (verkrijgbaar bij het postkantoor) op de envelop en stuur het geheel terug naar FTDNA.


Overgenomen met goedvinden van © Yme Drost - Drost.wsVrijgeef Formulier (keuze) Kit/Sample# _________


Ik, ________________ geef toestemming aan Family Tree om mijn gegevens beschikbaar te stellen voor een genetische match. Dit overeenkomstig de richtlijnen zoals uiteengezet in de tweede paragraaf getiteld "Legal" op de website FamilyTreeDNA.com welke ik gelezen en begrepen heb. Als van een andere partij het genetisch profiel relevant overeenkomt met de mijne, wil ik dat aan deze partij mijn email adres, of mijn post adres als geen email adres is opgegeven, wordt vrijgegeven. Tenzij ik dit Vrijgeef Formulier onderteken, worden mijn persoonlijke gegevens niet gedeeld met iemand wiens markers op enigerlei wijze met de mijne overeenkomen, nu of in de toekomst. In het geval ik dit document onderteken, begrijp ik dat alleen mijn email adres gedeeld wordt met iemand met wie ik dezelfde genetische markers deel, en ik houd het testbedrijf niet verantwoordelijk voor enigerlei gevolg van het delen van deze informatie met die andere perso(o)n(en). We zetten een database op van etnische afkomst. Indien u in deze Internet toegankelijke database wilt worden opgenomen, waarin niet uw naam, alleen het herkomstland wordt opgenomen van de oudst bekende voorouders (mannelijk dan Y- vrouwelijk dan mt), schrijf dan het betreffende land op in de ruimte hieronder.


Handtekening ________________

Herkomstland voorouders: Mannelijke lijn ________________ Vrouwelijke lijn ________________Deutsche Übersetzung

Projekt Nachrichten

Testing your own DNA ?


Several tests are available for determining kinship that only differ in accuracy of the results. The Y-DNA 37 markertest provides for the Berkhof-Berkhoff DNA Project the most useful results. Every test gives a haplogroup prediction.


Y-DNA 12 $ 99,- (~EUR 69,-)

Y-DNA 25 $ 124,- (~EUR 86,-)

Y-DNA 37 $ 149,- (~EUR 104,-)

Y-DNA 67 $ 239,- (~EUR 167,-)


A Deep Clade test for determining the exact haplogroup is only available as `upgrade´ of a markertest. The costs of it depends from the (predicted) haplogroup. The Deep Clade R test costs $79,- (~EUR 55,-).


See for more the article: `How Many to Test? 12, 37, 67 Markers?´. Tests can be ordered here: REQUEST TO JOIN THIS GROUP.


For questions (and joining) please contact the Group Administrator.


NOTE: THESE TESTS ARE GENEALOGICAL DNA TESTS ONLY AND DO NOT GIVE INFORMATION ABOUT HEREDITARY DISEASES !!Family Tree DNA Test Kit Instruktionen und Autorisation Formular Instruktionen


In der Beilage befinden sich folgende Objekte: - 2 verschlossene Plastikröhrchen, angefüllt mit Laborflüssigkeit - 2 Sammelbürstchen, steril verpackt - 1 kleiner Plastiksack - 1 voradressierter, insulierter Briefumschlag Der DNA Gentest wird an abgestorbenen Bukkalzellen durchgeführt, welche sich auf der Innenseite der Wangen befinden. Diese werden mittels der beiliegenden sterilen Bürstchen eingesammelt und in die Plastikröhrchen deponiert. Als zusätzliche Sicherheit werden 2 separate Proben benötigt, welche innerhalb von 8 Stunden von einander eingesammelt werden sollten. Alsdann werden die Röhrchen per Post ans Labor zugestellt und dort analisiert. Innerhalb von ca. 8 Wochen werden Sie vom Labor Bescheid erhalten.


1. nehmen Sie während einer Stunde keinerlei Nahrung oder Getränke zu sich

2. waschen Sie sich sehr sorgfältig die Hände um allfällige Querkontaminationen zu vermeiden

3. nehmen Sie das mit der Aufschrift “A” bezeichnete Plastikröhrchen, öffnen es vorsichtig und stellen es vor sich hin

4. nehmen Sie eines der Sammelbürstchen, öffnen vorsichtig die Verpackung und beachten Sie, dass Sie den vorderen Teil nicht berühren

5. reiben Sie für ca. 1 Minute vigoros mit dem Bürstchen die Innenseiten beider Wangen (wie beim Zähneputzen)

6. stecken Sie den Vorderteil des Bürstchen in das bereitstehende Plastikröhrchen und drücken vorsichtig auf dessen hinteres Ende – das Vorderende (das eigentliche Bürstchen) wird in das Plastikröhrchen fallen.

7. verschliessen Sie das Plastikröhrchen vorsichtig aber sehr gut.

8. nach Ablauf von ca. 8 Stunden wiederholen Sie das ganze Prozedere, jedoch dieses mal mit dem mit Buchstaben “B” beschrifteten Plastikröhrchen.

9. legen Sie beide Plastikröhrchen in den beigelegten Plastiksack und diesen wiederum in den beigelegten Briefumschlag. Verschliessen Sie denselben gut und schicken ihn per Luftpost zurück ans Labor.


Printed here with kind consent of © Familytreedna.comAutorisation (freiwillig) Spezimen No___________

Ich, der/die unterzeichnende _________________(genauer Name) gebe der Family Tree DNA (FTDNA) die Bewilligung, meine von mir selber angegebenen biografischen Daten einer allfälligen, genetisch kompatiblen Person zugänglich zu machen. Dies wird allerdings nur im Rahmen unserer Regeln, welche im Abschnitt "Legal" auf der Webseite der Familytreedna.com angegeben sind, welche ich gelesen und verstanden habe, ausgeführt. Falls ein DNA-Test-Resultat einer anderen Person mit mit meinem genau genetisch identisch sein sollte, möchte ich, dass die FTDNA dieser Person meine E-Mail Adresse, oder auch, wenn so von mir gewünscht, meine Postadresse zukommen lässt. Jedoch, ausser wenn ich dieses Formular unterschreibe, werden keinerlei meine Person betreffenden Angaben einer allfälligen genetisch kompatiblen Person zugänglich gemacht. Im Falle, dass ich das vorliegende Formular unterschreibe, verstehe ich, dass die FTDNA einer allfälligen kompatiblen Person lediglich meine E-Mail Adresse oder, wenn so von mir gewünscht, meine Postadresse zugänglich macht und ich mich verpflichte, die Family Tree DNA für alle allfälligen Konsequenzen eines solchen Informationsaustausches schadlos zu halten. Die Family Tree DNA baut eine Datei auf über die ethnische Herkunft verschiedener Familien und Geschlechter/Nachnamen. Falls Sie dieser, via Internet zugänglichen Datei beitragen möchten, welche keinerlei Namen, jedoch nur die ethnische Herkunft/das Herkunftsland Ihrer am weitesten zurückliegenden Vorfahren beinhaltet (Y-DNA wenn männlichen, mtDNA wenn weiblichen Geschlechts), so laden wir Sie ein, untenstehend das Herkunfts- oder Ursprungsland Ihrer Vorfahren anzugeben.


Herkunfts / Ursprungsland ___________

Unterschrift und Datum ___________


Printed here with kind consent of © Familytreedna.com