White Sea Karelian

 • 247 members

About us

Vienan Karjalan paikallissukuhistorian tutkimusryhmä geneettisen sukututkimuksen keinoin

Projektissa tutkitaan sekä äitilinjoja MtDNA sekä isälinjoja Y-DNA. 

Projektin ylläpitäjinä ja tutkijoina toimivat / project admins are Mrs Sari Heimonen, Mr Jaakko Häkkinen (specialized/erityisesti N haplogroup) , Mr Denis Kuzmin ja Mr Jukka Kylli (specialised/erityisesti I haplogroup) 

Huomioitavaa!

Kun otatte yhteyttä projektissa olevaan mätsiinne, jonka osoite on dnaviena@gmail.com - ne kaikki tulevat Sari Heimoselle. Pyydämme, että sähköpostissa olisi tieto, kenen testiin ja missä testissä olette hänelle mätsinä. Nopeuttaa huomattavasti vastaamista. Välitämme myös postit niille joilla on tietokone/sähköposti. 

 

Historiassa on kirjoitettu, että moni suku on tullut Vienaan Suomesta. Ennen karjalaisten ja suomalaisten Vienaan tuloa alueella asui saamelaisia.  Projektiin otamme myös mukaan Suomessa asuvien henkilöiden testejä - joiden sama sukunimi esiintyy Vienassa (Malinen, Karhu, Perttunen jne), jotta voimme vertailla saman sukunimisiä sukuja Vienassa Suomessa asuneisiin/asuviin saman sukunimisiin. Y-DNA ei kulje kuitenkaan käsi kädessä sukunimen kera. Tätä kautta voimme saada tietoa mistäpäin Suomea eri suvut ovat mahdollisesti Vienaan tulleet. Lisää juttua ja ohjeita DNA testaamisesta täällä! 

Petsamon ja Kuolan niemimaan alueen karjalaiset ovat myös tervetulleita projektiin. Useat Petsamon alueelle muuttaneet karjalaiset olivat lähtöisin Vienan alueelta. 


Projektin tarkoitus

White Sea Karelian eli Vienan Karjalan DNA-vertailuprojekti on perustettu kesällä 2011. Tämä projekti pyrkii auttamaan eri puolilla maailmaa asuvia vienankarjalaiset sekä vienansaamelaiset sukujuuret omaavia henkilöitä löytämään DNA-täsmääviä, minkä kautta voi löytää lisää todellisia yhteisiä esivanhempia. Lisäksi projektin kautta voi löytää lisää tietoa vienalaisten esivanhempiesi alkuperästä. 

Vienan Karjalan DNA-projekti vertailee taulukoissa sekä suoria äiti- ja isälinjoja. Miehen näytteestä saadaan suoran isälinjan (Y-DNA) ja suoran äitilinjan (mtDNA) ,naisen antamasta näytteestä suoran äitilinjan ja kokonaisperimänvertailutulokset. DNA-testitulokset esitetään kauimmaisen suoran esivanhemman syntymäpaikkatiedolla varustettuna tämän projektin kotisivuilla. Mikäli olet ottanut äiti- tai isälinjan testin ja olet päässyt perinteisen sukututkimuksen keinoin suvussasi Vienan Karjalan alueelle, toivotan sinut tervetulleeksi liittymään ryhmään. Huomatkaa, että usealla vienalaisen  Y DNA:n omaavalla henkilöllä ei välttämättä ole vienalainen äitilinja.

Ohjeita liittymisestä ja muusta


Testin tilauksesta

Testin voi tilata suoraan alla olevasta linkistä ja samalla liittyy projektiin mukaan

 • https://www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=White_Sea_Karelian&code=D26297  
 • tai SuomiDNA projektin kautta, jossa on pysyväisalennuksiakin - siellä on myös suomenkieliset ohjeet miten tilaus hoidetaan. Mikäli tilaat SuomiDNA:n kautta, ja kun saat sähköpostilla KIT numeron ja salasanan liität allaolevien ohjeiden mukaan sen Vienan DNA projektiin. Kun tilaus tehdään SuomiDNA projektin kautta, automaattisesti samalla liityt siihenkin projektiin mukaan. 
 • Lisää ohjeita täällä 
 • Mikäli jostain syystä et itse osaa/pysty tilaamaan itse, niin suosittelen, ettette tee tilausta pelkästään puhelimitse, vaan käykää keskustelua esim. sähköpostilla tai tehkää kirjallinen sopimus.
  1. mitä olette sopineet tilattavaksi
  2. mihin mennessä tilaus hoidettava
  3. mitä olette suostuneet maksamaan ja mistä palveluista, kuittikopio tilausmaksusta sinulle (huom. jos tilataan toisen henkilön visakortilla, niin kannattaa pyytää siitäkin korttiveloituksesta kopio, ettei ole laskutettu dollarimääräisenä sinulta)
  4. sopimukseen klausuuli tunnuksista, että ne kuuluvat teille ja annettava heti tilauksen yhteydessä
  5. Salasanaa ei saa vaihtaa välittäjä/tilaaja, vaan teillä on aina oltava tilillenne pääsy
  6. Yhteystietoihin tulee teidän sähköpostiosoite jos on
  7. Kenen hallinnassa testi on jos ei ole itsellänne
  Näin teille jää aina todiste tilauksesta ja jos ongelmia tulee, niin voitte nojata siihen.

LIITTYMISOHJEET: (sinulla pitää olla tilattuna jo jokin testi)  

1. paina tämän sivun yläreunassa projektin pääkuvassa olevaa Join nappulaa.

2. Avautuu kirjautumissivu, johon omalla KIT nrolla sekä salasanoilla kirjaudutaan. Laatikossa lukee Already Tested? Ensimmäiseen laatikkoon KIT numerosi ja toiseen salasanasi.  Klikkaan Sign in.

3. Avautuu laatikko, johon kirjoitat nimesi, sähköpostisi kahdesti ja alempaan isompaan laatikkoon kirjoitat miten testisi liittyy Vienaan ja sukutietojasi. 

4. Klikkaa sinistä nappulaa ja palaudut automaattisesti projektin etusivulle ja projektin kuvan oikeassa laidassa lukee Pending. Se tarkoittaa sitä, että liittymisesi on onnistunut ja vaatii adminin hyväksynnän. Admin hyväksyy sinun projektiin josta sinulle tulee sähköpostia.

Mikäli katsomme, ettei sukusi liity Vienaan emme välttämättä hyväksy testiäsi projektiin. 

Toinen tapa liittyä ryhmään on kirjautua omaan tiliisi ja siltä ottaa projects ja join projects. Kirjoitta hakulaatikkoon esim.  Lesonen. Ohjelma ehdottaa missä ryhmässä Lesonen nimi esiintyy ja sieltä voit valita White Sea Karelian project. Tämän jälleen avautuu sivu jossa sinun pitää selvittää miten testisi Vienaan liittyy ja sukutietoja. Sitten painat oranssia request nappulaa. Hyväksynnän jälkeen olet mukana projektsissa.


Varhaisin esi-isä tai äiti

Olisi erittäin  toivottavaa, että kaikilla projektissa olevilla olisi varhaisin esi-isä/ äiti merkittynä suorasta esi-isä (YDNA) tai esiäiti (Mtdna) linjasta. (riippuen toki testistä onko otettu isä vaiko äitilinja) tietoihin sekä myös paikkakunta missä hän on syntynyt, mikäli tiedossa. Kaikillahan on ainakin isä ja äiti tiedossa ellei ole adoptiosta kyse. Jos sinulla ei ole tietoa, voit laittaa laatikkoon esim: ei ole tiedossa, not known.  Näin tiedot näkyy myös kartalla ja voidaan hahmottaa saman esi-isän jälkeläisten asumis- ja syntymäpaikkoja. Varhaisimman esi-isän voi lisätä omalla sivuillasi. Tämä on todella tärkeä olla näkyvillä, sillä emme tietenkään voi tietää kaikkien varhaisia esi-vanhempia - ole siis itse aktiivinen ryhmän jäsen ja päivitä tietojasi mikäli saat lisäinfoa, Emme voi mitenkään ratkaista yksittäisten sukujen varhaisia esi-vanhempia. 

OHJEET VARHAISIMMAN ESI-ISÄN/ÄIDIN TIETOJEN LAITTAMISEEN:
1. kirjaudu tunnuksillasi (Kitnro ja salasana) FTDNA sivuille
2. Sivun vasemmassa reunassa on yhteystietosi siinä alla Manage Personal Information
3. Siitä klikkaamalla avautuu sivu Account Settings,valitse sivu Personal information
4. Sivun alhaalla lukee Most Distant Ancestor klikkaa siitä kohdalta Edit Most Distant ancestor
Direct Paternal = YDNA linjasi päässä oleva esi-isä (siis iiiiii niin kauas kun olet rippi yms. lähteistä löytänyt)
Direct Maternal = MtDNA linjasi päässä oleva esi-äiti (äitilinja siis äääää niin kauas kun olet lähteistä löytänyt)
Oleellista on,  että kun on otettu isälinjan testi eli Y DNA laitetaan isälinjan varhaisin esi-isä ja jos olet teettänyt äitilinjan testin MTDNA on lokerossa laitettuna varhaisin esi-äiti äitilinjassa.

5. Valitse laatikosta Country of Origin = vienalaiset isälinjat Russian Federation
6. Seuraava laatikko Name: esim Lesonen Matfej sn. 1766 Venehjärvi
7. Paina sivun alhaalla olevaa Save nappia, jotta tietosi tallentuu


Jos haluat että esivanhemman nimi ja paikkakunta näkyy projektin kartalla tee vielä seuraava: (löytyy samalta sivulta)

1. kohta Ancestral Locations
Direct Paternal edellä oleva isälinja
Direct Maternal edellä oleva äitilinja
2. Add Location - avautuu kartta Plot Ancestral Locations, jonka alareunassa on 
Paternal Location  = isälinjan sijainti
Maternal Location = äitilinjan sijainti
3. klikkaa edit location
Update paternal location = päivitä isälinjan sijainti
Update maternal location = päivitä äitilinjan sijainti
4. Step 2 - kirjoita laatikkoon sama minkä kirjoitit kohdassa 7. aiemmin.
5. klikkaa next
6. Step 3 kohta A, kirjoita paikkakunnan nimi ja maa (esim. Uhtua, Russian Federation), sekä klikkaa Find.
7. Avautuu laatikko jossa pitää painaa Select, mikäli se löytää oikean paikkakunnan. Jos on väärä, klikkaa Cancel ja tee haku uudelleen.
8. Kun valitsit Select avautuu laatikko Step 4, josta pitää painaa Next
9. Avautuu laatikko Step 5 jossa pitää tallentaa eli klikkaa Save & exit

Vienan alueen karttaa Juminkeko sivuilla, Vienalaisia sukunimiä Vuokkiniemi Seuran sivuilla. Jotkut sukunimistä on venäläistetty tai sukunimi on muutettu suomalaiseen muotoon. Kun haet mukaan tähän ryhmään on hyvä, että laittaisit hakemukseen nimen eri muodot, jos ne sinulla on tiedossa.

IN ENGLISH

The White Sea Karelian (aka VIENA) DNA Project seeks to help White Sea Karelians and others who have  ancestors there to find DNA-matches that may lead to confirmations and discoveries of shared ancestors and  learn more about their deep ancestral origins. The White Sea Karelian DNA Project compiles and studies both mtDNA and Y-DNA test results. Both men and women may submit test data. All White Sea Karelian surnames are welcomed - we also take some finnish surnames to the project to join, because some of those families are same as at WSK. Above surnames are not all tested yet, but we hope that these surnames will buy a test and join the project.  

Before finns and karelyan came to Viena, there were living saami.

Petsamo and Kola Peninsula sami and karelians are also warmly welcome to the project. Many of karelians were origin from Viena Karelian are and moved to Petsamo and Kola. 

This project also study migrations and population of WSK. 

We expect that all our members will have the earlyest known ancestor added in their site in FTDNA - it's very important that you put it there. Go to your FTDNA page and take MY account- personal profile- and add there the Most Distant Ancestor! If you have ordered Y DNA - you should add paternal ancestor - if you have ordered MtDNA - you should add maternal ancestor. Paternal is fathers fathers father etc and maternal is mothers mothers mothers etc. as far as you know. If you dont know him/her just put the info: not known. 

If you want to join this project - just klick Join Reques button and then put your KIT nbr and password - then it opens a page and down there is orange JOIN putton. By clicking it you apply the join to the project - it need to get our approval and after you got it you are in the project. If You don't surely know,  that are your ancestors from White Sea Karelia - put the information of it to the application form when you join.  Also we wish that you put some information of your WKS ancestors. 

White Sea Karelian surnames from Vuokkiniemi Seura website. White Sea Karelia area map at Juminkeko site. Some of the surnames are changed to russian way or finnish way. So its also good information to put both of the surnames to application, if you know those. 


HUOM! Tarvitsemme tukijoita projektillemme - jotta voimme hankkia lisää testejä vertailuun. Mikäli haluat lahjoittaa Vienan asutuksen tutkimusprojektiin, klikkaa etusivun vasemmalla olevasta valikosta DONATE nappia. Sitäkautta voi lahjoittaa projektille varoja. Pienikin summa on eteenpäin. Tässä ohje miten lahjoitat projektille testeihin rahaa:

Klikkaa sinistä DONATE nappia vasemmalla tällä sivulla.

Avautuu uusi sivujossa klikkaa White Sea Karelia kohta siniseksi 

Sen alla 

Donation amount: summa mitä lahjoitat (muista että se on dollareissa)

Donation type voi valita vaikka Anonymous (tämä tarkoittaa lahjoituksen tyyppiä) 

Donor Name .lahjoittajan nimi

Note siihen voi kirjoittaa tai olla kirjoittamatta viestiä projektille 

Sitten vain klikkaus alla olevasta pankkikorttirivistöstä

Avautuu uusi lomakesivu

Valitse Country FINLAND

First Name: etunimesi, 

Last Name  sukunimesi

Payment type valitaanse Visa

sitten kortinvoimassaolotiedot.

Billing Address laskutusosoite 

City kaupunki missä asut, 

State kohtaan ei mitään

Postal code postinumero, 

Home telephone: kotipuhelin eteen +358 ja voi laittaa kännykkänron 

Email sähköpostiosoite. 

 

Sitten klikkaa siellä sivun alhaalla oranssia nappulaa, jossa lukee Reniew donation and Continue ja jatkat siellä ohjeiden mukaan - kysyy pankkikorttitiedot.