Värmland and Närke

  • 365 members

About us

This project is for you with ancestry from the provinces of Värmland and/or Närke. We accept participants with maternal and/or paternal line from Värmland and Närke (tested with mt or YDNA). We also welcome those who has only done Family Finder. Det här projektet är för dig med anor från Värmland och/eller Närke. Vi välkomnar deltagare med moders- och/eller faderslinje från dessa landskap (testade genom mt eller YDNA). Vi välkomnar även deltagare som enbart gjort Family Finder.