Umeå & nearby parishes

Södra Västerbotten: Umeå, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Bjurholm
  • 149 members

About us

The project Umeå & Nearby parishes is a project focused on Y-DNA & mtDNA and we welcome everyone who has either direct paternal line or direct maternal line ancestry in Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln. This whole area is sometimes referred to as South Västerbotten. Svenska (Swedish) Projektet Umeå & närliggande socknar sätter fokus på Y-DNA & mtDNA och välkomnar alla till projektet som har antingen rak farslinje eller rak morslinje i Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln. Detta område refereras ofta till som Södra Västerbotten. Syfte: -Att skapa en brygga mellan genetisk genealogi och lokal släktforskning genom att samla lokal DNA-resultat på en plats -Att få till en plattform där släktforskare kan redovisa resultat, och i fall där nya rön kommer i dagen kan projektet underlätta källreferenser till genetisk bevismaterial -Att hjälpa & assistera DNA-släktforskare med rötter i området -Att sprida information till släktforskare med rötter i området om nyttan med Y-DNA & mtDNA-tester, och i förlängningen verka för att fler upptäcker nyttan med DNA-testning som verktyg i släktforskningen Projektet bygger på samarbete. Projektet är dess medlemmar. Du har nytta av projektet genom att du ser andra medlemmars resultat i projektet, och kan jämföra med ditt eget. Kanske känner du igen andra medlemmars äldsta anor från din egen släktforskning, från dina egna anor? Då kan du indirekt få släktforskarnytta av tester som andra medlemmar gör, likväl som de kan få nytta av ditt test. Därför är det viktigt att alla fyller i fälten för Most Distant Ancestor för både farslinjen och morslinjen, i sina kontoinställningar. Exempel på hur man fyller Most Distant Ancestor-fältet: "Per Håkansson, f.1655, Botsmark, Umeå" Namn, ort och antingen födelseår eller dödsår bör vara med. Vet man inte födelse/dödsår kan en cirka-uppgift användas istället. "f.ca.1700" Grannprojekt: Notera att det även finns bygdeprojekt för ett par angränsande områden. Ifall du inte har äldsta ana på fars- eller morslinjen inom det område som Umeåprojektet har som fokusområde så kanske du istället har äldsta ana inom något av våra grannprojekt. Har du äldsta ana i olika områden på fars- resp. morslinjen så är det givetvis inget som hindrar att du går med i två projekt: Projektet Skellefteå & Närliggande socknar: https://www.familytreedna.com/groups/skelleftea/ Projektet Lycksele & närliggande socknar: https://www.familytreedna.com/groups/lycksele Projektet Ångermanland & Medelpad https://www.familytreedna.com/groups/angermanland-medelpa If you have tested the BigY test, Yfull 3rd party analysis is recommended. You are then welcome to join the Yfull group North Sweden: https://yfull.com/groups/north_sweden/ Creative Commons & Fair Use Instructions: Data obtained from the Umeå Project must be attributed to the testees, project, project administrators, and Family Tree DNA as outlined in the Creative Commons License. Please notify the administrators when using data for public or private research. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/