Stugufamiljen

Descendants of Gjurd Bodakarl
  • 184 members

About us

Stugusläkten omfattar ättlingar till Gjurd Bodakarl, innehavare (1278-1296) av själastugan, som givet byn Stugun dess namn. Några osäkra släktled senare finns Erik Halvardsson (född ca 1465) och dennes söner, Bengt (född ca 1496), Ivar (född ca 1500) och Olof (född ca 1504). Stugusläkten finns samlad i en släktbok utgivet av Stuguns Hembygdsförening år 1991. Detta verk är reviderat och utökat av E. Eriksson. Verket är baserat på efterforskningar samlade och utgivna av A. J. Hansson (1927), kompletterade av Å. Tågefelt (1960-talet). Källa: Wikipedia Projektet går ut på att via DNA test finna svärdsättlingar till Erik Halvardsson, och se om han via Gjurd Bodakarl kan matchas ihop med en äldre frälsesläkt. An attempt to prove connections to Erik Harvardsson in Stugun, Jämtland, Sweden. Several paternal lines are followed by paper trail to present day and test persons are selceted from these lines. We primarely want to have male direct lines to Erik Harvardsson in Stugun, Jämtland, Sweden.