Småland

Småland and Öland
  • 367 members

About us

Välkommen till FTdna-projektet Småland och Öland! Syftet med projektet är att vara en samlingsplats för oss med anor i Småland och Öland. Målet är att samla de haplogrupper, både YDNA och mtDNA, som har äldsta ana i området. Grupperingen av YDNA och mtDNA sker geografiskt och ej via haplogrupp. Nivå ett är län och när fler ansluter sig tillkommer nivå två, kommun och nivå tre, församling. Äldsta ana bör vara beskriven enligt följande exempel: Anna Andersdotter 1800 fs, (län eller länsbokstav) - 1900 fs, (län eller länsbokstav), SWEDEN Hälsningar /Administratörerna Welcome to the FTdna Project Småland and Öland, The purpose of the Project is to be a gathering place for us with ancestors in Småland and Öland. The aim is to collect the haplogroups, both YDNA and mtDNA, with most distant ancestor in the area. The subgrouping of YDNA and mtDNA is done geographically and not by haplogroup. The first level is county and when more participate level two, township and level three parish will be added. The most distant ancestor should be described according to the following example: Anna Andersdotter 1800 parish, (county or "county letter") - 1900 parish, (län eller länsbokstav), SWEDEN Best Regards /Admins