Slovenian origin

In cooperation with Slovenian Genealogy Society
  • 475 members

About us

You are welcome to join the group of Family Finder matches of people, who have their ancestry in Central Europe, in the territory of nowadays Republic of Slovenia and Slovenian minorities in neighbouring countries: Italy, Austria, Hungary and Croatia. Under the umbrella of Slovenian Genealogy Society, the intention is to gather and discuss matching, ethnic composition, and further Y-DNA and mtDNA testing. If you are of Slovenian origin, consult also a pedigree survey at Slovenian DNA Pool. ************************************* Vabljeni, da se pridružite skupini Family Finder ujemkov vseh, ki imamo poreklo na območju današnje Republike Slovenije in območjih narodnih manjšin v sosednjih državah (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška). V okviru Slovenskega rodoslovnega društva imamo za cilj druženje in razpravo o genetskem ujemanju, etnični sestavi ter nadaljnjem testiranju Y-DNA in mtDNA. Če ste slovenskega porekla, obiščite tudi stran z vprašalnikom o poreklu predniških linij na Slovenian DNA Pool.