Holiday Sale Now Through Jan 3rd. Save on Family FinderY-DNAmtDNA, & Bundles!

Slovenia

  • 360 members

About us

Slovenian Roots? This project will look for connections between family surnames and villages for those whose roots trace back to Slovene speaking peoples in lands which were variously recorded as Austria, Italy, Hungary or Yugoslavia on early records, depending upon their time-frame. The distribution of the haplotypes will also be investigated to see if it allows an assessment of affinities with other Venetic peoples along the ancient Amber Road trade route between the Baltic and Adriatic Seas.
Opis
Slovenske korenine? Ta projekt bo iskal povezave med družinskimi imeni (priimki) in vasmi za tiste, ki lahko sledijo svojim koreninam nazaj do slovensko govorečega naroda, ki je bil v zgodovinskih zapisih različno prikazan kot narod Avstrije, Madžarske ali Jugoslavije, odvisno pač od časovnega okvira. Raziskana bo tudi porazdelitev haplotipov, da bi ocenili možnost pripadnosti skupnemu izvoru z drugimi venetskimi narodi vzdolž starodavne jantarske trgovske poti med Baltskim in Jadranskim morjem.
Zahteve
Geografski projekti (Geographical Projects) povezujejo posameznike, ki ugotavljajo, ali njihova neposredna linija prihaja iz določenega kraja. Dvojni geografski projekti (Dual Geographical Projects) pa so za posameznike, ki imajo mtDNA in/ali Y-DNK test. Torej njihove analize neposredne materinske strani (mati matere, njena babica ...) in neposredne očetovske linije (oče očeta, njegov ded ...), ki izvirajo iz tega območja.