Skanke

Skanke, Skunck, Schanke, Schancke
  • 701 members

About us

För att vi administratörer ska kunna gruppera er är det nödvändigt att vi kan se era resultat. 
Ni kan ställa in det i era personliga inställningar. 
Gå gärna igenom dem grundligt och ändra förvalda inställningar.
Se Manage Personal information (Orange text en bit upp på startsidan till vänster ).
Se sedan tabben Project Preferences och även tabben Privacy & sharing.
Klicka sedan på pennan vid papperskorgen vid Skanke projektet.
Vi behöver Access Advanced för att kunna gruppera er

We admins need to see your results in order to be able to group you correctly.
Please go through your personal settings on your Dashboard.
Then change them so we are allowed to see your results.
It is under Manage Personal information (Orange text on left side of Dashboard).
Then tab Project Preferences and also tab Privacy & sharing.
Dubble click on the pen beside the trashcan.

/Admin