Skåneland

Skåne (Scania), Halland, Blekinge & Bornholm
  • 603 members

About us

English: This is a geographical project. The aim of the project is to map the Y-DNA and mtDNA haplogroups of the region known as Skåneland. If your earliest known patrilineal and/or matrilineal ancestor are from Skåne, Halland, Blekinge or Bornholm then you are welcome to join this project. The historical region Skåneland consisted of Skåne (Scania), Halland, Blekinge and Bornholm. Skåneland belonged to Denmark for almost 700 years. When Danish kings were referring to "my Scanian men" all of Skåneland was included. Halland was annexed by Sweden in 1645. The rest of Skåneland was annexed by Sweden in 1658. Bornholm was returned to Denmark in 1660. These days Skåne, Halland and Blekinge belong to Sweden and the island of Bornholm belongs to Denmark. Many Americans of Danish or Swedish descent don't know they have Scanian roots. 122 000 Scanians migrated from Skåne to America between 1850 and 1925. Many Scanians that migrated to America came from Bjäre hundred and Östra Göinge hundred in northern Skåne. Many people also migrated from Halland, Blekinge and Bornholm to America. Measured in percent more people migrated from Bornholm to America than from any other part of Denmark. You are also welcome as a member, if you within the last 10 generations have ancestors from Skåneland, and have done the autosomal DNA-test called Family Finder. Svenska: Detta är en geografisk projekt. Projektet är till för de personer som har sina patrilinjära och/eller matrilinjära rötter i Skåne, Halland, Blekinge eller Bornholm. Syftet med projektet är att kartlägga både Y-DNA och mtDNA för hela regionen. Om din äldsta kända patrilinjära och/eller matrilinjära anor är från Skåne, Halland, Blekinge eller Bornholm är du välkommen att gå med i projektet. Skåneland var en historisk region som bestod av Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Skåneland var en del av Danmark i nästan 700 år. När danska kungar hänvisade till "mina skånska män" gällde det hela Skåneland. 1645 annekterades Halland av Sverige. 1658 annekterade Sverige resten av Skåneland. 1660 återlämnades Bornholm till Danmark. Idag är Skåne, Halland och Blekinge en del av Sverige och Bornholm är en del av Danmark. 122 000 skåningar emigrerade från Skåne till Amerika mellan 1850 och 1925. Många skåningar som emigrerade till Amerika kom från Bjäre härad och Östra Göinge härad i norra Skåne. Många emigrerade också till Amerika från Halland, Blekinge och Bornholm. Procentuellt emigrerade fler från Bornholm till Amerika än från någon annan del av Danmark. De flesta som emigrerade var unga män. Det ledde till ett överskott av unga kvinnor på ön. Samtidigt skedde en omfattande migration från Skåne och Blekinge till Bornholm. De som emigrerade till Bornholm från Skåne och Blekinge var framför allt unga män. Många av dessa män jobbade i stenbrotten på ön. De slog ner bopålarna och gifte sig med lokala kvinnor. Du är också välkommen som medlem, om du är inom de senaste 10 generationerna har en eller flera förfäder från Skåneland, och har gjort det autosomala DNA-test som heter Family Finder. Dansk: Skånelandsprojektet er et geografisk projekt for alle med rødder i Skåne, Halland, Blekinge (Bleging) eller Bornholm. Projektets formål er at kortlægge Y-DNA og mtDNA i regionen. Hvis din ældst kendte forfader i den direkte faderlinje og/eller formoder i den direkte moderlinje er fra Skånelandene, er du velkommen som medlem af projektet. Skånelandene er det historiske Østdanmark, hvor skånske lov gjaldt. Med Roskildefreden 1658 måtte Danmark afgive hele området til Sverige (Halland var blevet afstået i en periode på 40 år allerede i 1645), men den bornholmske opstand mod den svenske overtagelse lykkedes, og den danske konge kunne løskøbe øen i forbindelse med nye fredsforhandlinger i 1660. I dag er Bornholm dansk, mens Skåne, Halland og Blekinge hører til Sverige. Mange skåninger flygtede fra svenskerne over Øresund i forbindelse med krige og uroligheder i årtierne efter afståelsen, hvilket efternavnet Skaaning er et minde om. Mellem 1850 og 1925 emigrerede mange skåninger til Amerika. Mange af emigranterne kom fra Bjäre Herred eller Gønge Herred I det nordlige Skåne, men mange kom også fra Halland, Blekinge og Bornholm. I procent var der flere, der emigrerede fra Bornholm end fra nogen anden del af det nuværende Danmark. Det var mest unge mænd, der rejste fra øen, og det skabte et kvindeoverskud. Samtidig flyttede mange mænd fra Skåne og Blekinge til Bornholm, ofte for at arbejde i øens stenbrud. De blev på øen og giftede sig med lokale kvinder. Du er ligeså velkommen som medlem, hvis du inden for de sidste 10 generationer har formødre eller forfædre i Skånelandene og har fået lavet den autosomale test Family Finder. Skåneland Y-DNA Map: https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1cKEdXYCigxwdCXrIr7eiOtx7cr4 Skåneland mtDNA Map: https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1ENION_uA-3bqORAEnN9Gbf6VQ3Q