Black Friday Sale: Save on Family Finder, Y-DNA, mtDNA , & Bundles Through Nov 30th

Serbian DNA Project

Serbian DNA Project
  • 476 members

About us


Генеалошки подаци о тестираним породицама/
Genealogical data on tested families


Хаплогрупа I2-CTS10228/Haplogroup I2-CTS10228

Товјанин

Товјанин је презиме барањских Срба. Најранији запис о присуству Товјана на подручју Барање, у српском селу Шумберку код Мохача, је из 1712. године. Након турског повлачења 1687. године, подручје Барање је једним дијелом насељавано Србима крајишницима из Жумберка и околних крајишких подручја. Могуће је да су и преци Товјана дошли у тој сеоби, јер се презиме Товњанин (човек пореклом из Тоуња на Кордуну) јавља у изворима 1540. године на крајишком подручју. Постоји и друго тумачење које презиме Товјанин изводи из назива мађарског града Толне. Након припајања барањског Шумберка Мађарској, 1920-тих година Товјани су се иселили у југословенске дијелове Барање и Бачке.

Товјани славе Марковдан.

Tovjanin

The Tovjanin surname is found mainly among ethnic Serbs from the Baranya region. The earliest record of the presence of the Tovjanin family dates from 1712 in the Serbian village of Somberek near Mohacs in the Baranya region. After the Turkish withdrawal in 1687, the Baranya area was partly inhabited by Krajisnik Serbs from Zumberak and the surrounding Krajina areas. It is possible that the first Tovjanin settlers arrived in that migration as the surname (a man from Tounj in Kordun) appears in records dated from 1540 in the Krajina area. There is another possible interpretation that surname Tovjanin derives from the name of the Hungarian town of Tolna. After the annexation of Sumberek to Hungary in the 1920’s the Tovjanin families migrated to the Yugoslav areas of Baranja & Backa.

The Patron Saint is St Mark the Evangelist. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Јаснић

Јаснић је презиме далматинских Срба. За Јасниће у Орлићу, јужно од Книна, сматра се да су доселили из Босне крајем 17. века, након одласка Турака из тог дела Далмације. Међутим о овом досељавању недостају конкретни подаци. Јаснића, који славе Ђурђевдан, има на подручју Босанске Крајине (Приједор и Градишка), али поред различите славе, нема конкретне потврде о вези са далматинским Јаснићима.

Јаснићи славе Никољдан.

Jasnic

Jasnic is a Serbian surname and is found mainly among ethnic Serbs from the Dalmatian region. It is believed that the Jasnic population from the village of Orlic originated from Bosnia near the end of the 17th century after the departure of the Turks from that part of Dalmatia, though currently there is very little data to support this. The patron saint of the Jasnic surname is Saint Nicholas, however in Bosnian Krajina, specifically Prijedor & Gradiska the Jasnic families celebrate St George as their patron saint.

The Patron Saint is St Nicholas

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чанковић

Чанковић је презиме личких Срба. Чанковићи у Средњој Гори, Удбина и околним личким местима : Могорићу, Томингају насељавани су након изгона Турака из Лике 1689. године. У аустријском попису Лике из 1712.године, Чанковићи су били пописани у Могорићу и Томингају, док су се у СредњуГору доселили након тог пописа. Даље порекло Чанковића није познато. Такође, не зна се да ли су повезани са личком породицом Чанак из Широке Куле, која је у попису 1712. године пописана као : Чанковић. У Лици постоје топоними: Чанак, Чанков Варош, и остаје питање везе ових топонима са презименом Чанковић.

Чанковићи славе Јовањдан.

Cankovic

Cankovic is a Serbian surname and is found mainly among ethnic Serbs from the Lika region. Cankovic family in Srednja Gora, Udbina and nearby places:Mogoric, Tomingaj were settled after the expulsion of the Turks from Lika in 1689. In the Austrian census of Lika from 1712, Cankovic population were listed in Mogoric and Tomingaj, while they moved to Srednja Gora  after that census. Further origin of Cankovic family is not known. Also, it is not known whether they are related to the Lika family Canak from Siroka Kula, which was listed in the census in 1712 as: Cankovic. There are toponyms in Lika:  Canak, Cankov Varos, and the question of the connection of these toponyms with the surname Čanković remains.

The Patron Saint is St John the Baptist.


Хаплогрупа I2-CTS10228>S17250/Haplogroup I2-CTS10228>S17250

Вукобратовић

Вукобратовић је презиме личких Срба. Вукобратовићи из Горњих Плоча, Грачац, забележени су први пут у аустријском попису Лике 1712.године и то једно домаћинство Боже Вукобратовића, од кога, по свему судећи, потичу сви Вукобратовићи у Горњој Плочи. У Лици, али и у осталим дијеловима Крајине присутни су Вукобратовићи, Вукобрати, али није познато да ли би могли бити повезани са Вукобратовићима у Горњој Плочи. Досељавање Вукобратовића у Горњу Плочу се десило након изгона Турака из Лике 1689. године.

Вукобратовићи славе Ђурђевдан.

Vukobratovic

Vukobratovic is a Serbian surname and is found mainly among ethnic Serbs from the Lika region. Vukobratovic family from Gornje Ploče, Gračac, were recorded for the first time in the Austrian census of Lika in 1712, and there was one household of Bozo Vukobratovic, from whom, in all likelihood, all Vukobratovic population in Gornje Ploče descended. There are  Vukobratovics, Vukobratin Lika, but also in other parts of the Krajina, but it is not known if they could be connected with Vukobratovic family in Gornje Ploce. The settlement of Vukobratovic family in Gornje Ploce occurred after the expulsion of the Turks from Lika in 1689.

The Patron Saint is St George.