PrytzFamilyProject

TAKE A DNA TEST YOU TOO
  • 34 members

About us

Dette prosjektet er for alle som har testet sitt DNA og har Prytz som sine aner, uansett etternavn i dag, både i agnatisk og kognatisk linje (gjennom manns- eller kvinneledd). Også andre nære YDNA- og mtDNA- og autosomale (FamilyFinder etc.)- matcher er velkomne til å delta her da vi har en felles formor eller forfar tilbake i tid. Vårt mål er å finne hittil ukjente forbindelser i slekten, både innen- og utenlands. This project is for all DNA testers who have paternal or maternal Prytz ancestors. Our goal is to find new connections. Also other close YDNA- and mtDNA-matches as well as autosomal testers (FamiliyFinder etc.) are welcome. We have common ancestors back in time! Countries: Norway, Sweden, Finland, Denmark, Germany, UK, Ireland, USA and others Also see: https://no.wikipedia.org/wiki/Prytz