Podlasie

  • 107 members

About us

Projekt został stworzony do badań DNA mieszkańców Podlasia oraz sąsiednich regionów

Celem projektu jest zbadanie genetycznej mozaiki ludów polsko-rusko-litewskiego pogranicza