Norway HRD Hordaland

- part of the Norway DNA Project - del av Norgesprosjektet DNA
 • 449 members

About us

Inndeling av R1b

R1b er den mest vanlege YDNA haplogruppa i Vest-Europa, og Hordaland er eit av kjerneområda for R1b i Norge. Derfor er det relativt mange med denne haplogruppa i prosjekt Hordaland, og vi har valt å dele inn R1b i følgjande grupper definert ved SNP'ar, jfr. det phylogenetiske treet (haplotre) nedanfor  
 
 • R1b M269+ L151+ Sjå Public Y-DNA Haplotree
 •  
  • P312+
  •  
   • L238+
   •  
   • L21+ 
   •  
  • U106+
  •  
   • Z18+
   •  
   • Z381+
   • S1194+
   •  

   •  

  Kjelde: EUPEDIA Haplogroup R1b YDNA


   Inndeling av I1

  I1 er den mest vanlege YDNA haplogruppa i Nord-Europa og Norge, men i Hordaland er I1 langt mindre utbreidd enn i resten av landet. Kring 34% av alle menn i Norge har haplogruppe I1, men under 20% i Hordaland. 

   

  I1 for Norway-HRD er delt i følgjande undergrupper

  I1 (I-M253)

   
  • M253+ DF29+ CTS6364+

  •  
   • M253+ DF29+ CTS6364+ S4795+

   •  
   • M253+ DF29+ CTS6364+ L22+

    
  • M253+ DF29+ Z58+

  •  
  • M253+ DF29+ Z63+

   

  For fleire detaljar sjå http://www.xn--sabjrndal-o8a.no/Haplogruppe%20I1.htm