Norway AGD Agder

- part of the Norway DNA Project - del av Norgesprosjektet DNA
 • 192 members

About us

Norway DNA Lokalprosjekt Agder 

This project is a regional project and part of the national Norway DNA project.

To be part of this project you need to:
 1. first join the Norway DNA project if you are not already a member
 2. have either Y-DNA or mtDNA tested, with the direct line back to this area
 3. give the project administrators Limited or Advanced access to the kit


Who can join?

Each test kit will join the county project where the earliest known direct ancestors are from: 
 
 • Y-DNA test where the father's father's father-line originates in this county
 • mtDNA-test where the mother's mother's mother-line originates in this county 
 • Y-DNA test with foreign origin that arrived in this county before ca 1801 
 • mtDNA-test with foregin origina that arrived in this county before ca 1801 
 • testperson with direct ancestors from this county, and who plan to upgrade with Y-DNA or mtDNA originating here
 • testperson with direct ancestors from elsewhere, but with a strong connection to this county, and wants to follow the project (join with one kit only)

Hvem kan bli med? 

Prinsippet er at et testkit meldes inn i de fylkesprosjekt der eldste ane i direkte fars- og morslinje er fra:

 • Y-DNA-test der farfars farfars farfar-linjen har opprinnelse fra fylket
 • mtDNA-test der mormors mormors mormor-linjen har opprinnelse fra fylket
 • Y-DNA-test med utenlandsk opprinnelse, som ankom fylket før ca 1801
 • mtDNA-test med utenlandsk opprinnelse, som ankom fylket før ca 1801
 • testperson med direkte aner fra fylket og som planlegger utvidelse av FamilyFinder med Y- eller mt-test med opprinnelse fra fylket
 • testperson med direkte aner fra andre steder, men som har sterk tilhørighet i fylket og vil følge prosjektet (meld i så fall inn bare inn ett kit og ikke alle man administrer)

No test yet? - Ikke testet ennå? Order here - Bestill herMost Distant Direct Ancestors - eldste kjente direkte ane


Remember to fill in the fields for Earliest Known Ancestor according to our format:

Full name with patronym and farm name, years for birth-death, place and county code. 

Example:  Ingrid Jonsdtr Gjervold 1758-1836 Arendal AGDRead more: Føring av navn på FTDNA-kontoen din  -  Adding Names to your FTDNA-account 

http://www.norwaydna.no/wp-content/uploads/2014/08/MDA-3-1-1024x487.png


Geographical area covered by this project

Agder er et tradisjonelt norsk landskap og navn som brukes om begge Agderfylkene, Aust-Agder og Vest-Agder. Historisk er navnet brukt om de ytre deler av det samme området. Navnet er ca. 1500 år gammelt, og betyr noe tilsvarende det engelske edge, «kant», altså kanten på landet mot sjøen.

Området var opprinnelig et småkongedømme ("Agðir") og senere et fylke ("Egða fylki") under Gulatingsloven. Administrativt ble Egdafylki til Agdesiden len, og var ett av ni hovedlen i Norge på 1600-tallet. Agdesiden bestod av smålenene: Lister, Mandal (også kalt Midtsyssel len), Nedenes og Råbyggelaget. Inntil 1400-tallet var det ingen byer mellom Skien og Stavanger. Agder var et rent landdistrikt. Det tidligste urbane samfunn en kjenner på Agder var Arendal, som trolig var ladested under Tønsberg fra omkring år 1500.