Milewski

  • 24 members

About us

This project is dedicated to investigate genetic relationship between different patrilineages associated with the Polish surname Milewski. Celem tego projektu jest genetyczna analiza pokrewieństwa różnych linii genealogicznych związanych z nazwiskiem Milewski.