I1 Suomi Finland & N-CTS8565

Y-DNA
  • 1656 members

About us


N-CTS8565 ja alahaplot

N-CTS8565 isälinja on luultavasti ollut nykyisen Suomen alueella tai lähistöllä ainakin vajaat 3000 vuotta eli Pronssikaudelta saakka. Silloisen Z1925-vaiheen suoria jälkeläisryhmiä on löytynyt 3 - 5 kappaletta. Näiden ja kaikkien myöhempien alahaplojen levintä on lähes täysin suomalainen, karjalainen tai pohjois-skandinaavinen. Vanhimmat haploryhmät ovat nykyään aika harvinaisia ja niitä löytyy oikeastaan kaikkialta em. alueelta. Noin 2200 vuotta sitten Z1933-vaiheen jälkeen tapahtuu jako alaryhmiin CTS4329 ja VL62. Niiden jälkeläisryhmiin puolestaan sisältyy nykyisin runsaita alahaploja. CTS8565 on runsaampi kahdesta tunnetusta CTS4329:n alaryhmästä ja VL62:n alaryhmistä suurimmat ovat Z1941 ja Z1939, jotka ovat molemmat yleisimpiä Karjalassa ja karjalaisten ekspansioalueilla. CTS8565:n tarkkaa syntyaluetta on hyvin vaikea määrittää, koska vanhoja alaryhmiä löytyy laajalta Päijänteen ja Laatokan väliseltä alueelta.

CTS8565 isälinja erosi lähimmästä velihaplostaan Y22091:stä ajanlaskun alun tienoilla. Y22091 jakautuu alaryhmiin pian syntymän jälkeen ja sitä löytyy eniten Keski-Suomen tasalta pohjoiseen Lappiin saakka ja siihen kuuluu monia saamelaisia tai saamelaislähtöisiä sukuja.

https://www.yfull.com/tree/N-CTS4329


Alkuvaiheet


CTS8565

Kolme vanhinta alahaploa eroaa ennen Z4998-mutaatiota. Niiden levinnässä painottuu Karjala, mutta tuloksia on hyvin vähän.

Y30513-alaryhmää on toistaiseksi löytynyt Ruotsin Lapin lisäksi vain Kymenlaaksosta. Haplo jakautui pian syntymänsä jälkeen kahteen haaraan.

BY18114:n harvalukuinen levintä on Etelä-Karjalassa. Markkerien perusteella on mahdollista että sitä löytyy lännempääkin Etelä-Suomesta.

Kolmatta alaryhmää BY30394:ää on Pohjois-Karjalasta ja Venäjältä.


Z4998

Z4998:n jälkeen isälinja jakaantuu ainakin 11 jälkeläislinjaan melko nopeasti noin 1800 vuotta sitten. Useimmat ryhmät ovat nykyään aika harvinaisia, mutta Y19097 on melko yleinen ja CTS3223 on runsas. Samaan aikaan lännessä runsastuu I1-L258 ja itäpuolella N-VL62:n alaryhmät. Nopea sisäsuomalaisten haplojen runsastuminen antaa aiheen pohtia demografisen pullonkaulan mahdollisuutta ajanlaskun alun tienoilla. Vanhojen alaryhmien levintä on laaja eikä tässä vaiheessa Savo ole mitenkään korostunut, vaikka onkin maantieteellisesti keskellä aluetta.


Z4998*

Neljä tulosta, jotka eivät kuulu alaryhmiin. Hämeestä ja Etelä-Karjalasta enimmäkseen.


BY22141

Melko harvinainen, Keski-Suomesta, Pohjois-Savosta, Etelä-Pohjanmaalta ja mahdollisesti Karjalasta.S11610

Harvinainen. Keski-Suomesta ja Pohjois-Savosta.


Y18414

Harvinainen. Keski-Suomesta ja mahdollisesti Hämeestä.


BY153472

Ainakin Pirkanmaalta.


F14467

Harvinainen, Etelä-Karjalasta.


Y19097

Laajalevintäinen vanha ryhmä. Leviämiskeskus luultavasti Päijänteen tienoilla. Yksi Y19097* tulos Päijät-Hämeestä.


Y19097 > Y22104

Ainoa Y19097:n savo-karjalainen alaryhmä. Enemmän pohjoissavolaisia tuloksia.


Y19097 > Y22104 > BY19333

Levintä sama kuin isähaplolla, mutta enemmän karjalaisia tuloksia.


Y19097 > Y23784

Koillishämäläinen ryhmä.

Y19097 > Y23784 > Y26355

Samoin.


Y19097 > Y26710

Pieni pirkanmaalainen ryhmä.


CTS3223 (n. 1600 BP)

CTS3223 jakaantuu alaryhmiin noin 1600 vuotta sitten Roomalaisajan ja Kansainvellusajan vaihteessa. Tämä tapahtuu luultavasti Päijänteen itäpuolella, koska pääosa CTS3223:n alaryhmistä on savolaisia. 


CTS3223*

Harvinainen ryhmä, esiintyy ainakin Etelä-Karjalassa.


CTS3223 > BY549

Yli 1000 vuotta vanha ryhmä. Levintä Pääasiassa Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.


CTS3223 > BY549 > YP1138

Yli 1000-vuotias vanha Pirkanmaalainen ryhmä.


CTS3223 > BY549 > Y29752

Keski-Suomesta, Pirkanmaalta ja Etelä-Savosta, ajoitus vajaat 1000 vuotta.


CTS3223 > Z5892

Mahdollisesti viikinkiajalla Savossa syntynyt ryhmä. Runsaiten tuloksia ja alkuperä luultavasti Savossa, mutta toisaalta vanhin alaryhmä, joka eroaa ennen BY22137:ää, on pääasiassa Karjalasta.


CTS3223 > Z5892 > BY22137

Pieni savolainen ryhmä.


CTS3223 > Z5892 > BY22137 > CTS4213

Savolainen ryhmä, jonka alkuperä luultavasti Etelä-Savossa. Ikä tarkentuu lisätesteillä.


CTS3223 > Z5892 > BY22137 > Y4374

Melko runsas ja nuori ryhmä. Runsastunut Etelä-Savossa alkaen reilut 600 vuotta sitten ja levinnyt Savolaisen asutusliikkeen mukana.


CTS3223 > Z5892 > BY22137 > Y4374 > Z2716

Nuori ja runsas eteläsavolainen ryhmä.


CTS3223 > Z5892 > BY22137 > Y4374 > Y32735

Noin 600-vuotias ryhmä, jossa tuloksia ainakin Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta sekä Keski-Suomesta.

CTS3223 > Z5894

Z5894 on runsain CTS3223:n alahaplo ja noin 1500 vuotta vanha. Sen alkuperä lienee Etelä-Savossa. Myös Etelä-Karjalasta on tuloksia. Alaryhmiä on levinnyt myöhempien asutusliikkeiden mukana pohjoiseen.


CTS3223 > Z5894 > BY2738

Noin 1500 - 1200 vuotta vanha ryhmä. Alkuperä mahdollisesti Etelä-Savossa.


CTS3223 > Z5894 > BY2738 > Y34041

Alkujaan luultavasti eteläsavolainen ryhmä. Ajoitus edellyttää lisätestestejä.


CTS3223 > Z5894 > BY2738 > Y15905

Luultavasti myös Etelä-Savosta, ajoitus noin 600 vuotta.


CTS3223 > Z5894 > BY2100

Vähän testattu ryhmä. Ainakin Etelä-Karjalasta ja Keski-Suomesta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893

Z5893:n ikä on noin 1400 vuotta ja alaryhmiä löytyy laajalta alueelta: Savo, Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Viena ja Pohjois-Suomi. Syntyaluetta on siksi vaikea määrittää. Alaryhmien ikä on 1000 vuoden molemmin puolin, joten ainakin osa on voinut levitä jo Karjalaisten liikehdinnän mukana. Jos Y17798 on vanhin Z5893:n alaryhmä, niin senkään puolesta Z5893:n syntyseutu ei liene kaukana Karjalasta. Haplon alkuperä on Savo-Karjalan alueella. Z5893:lla on useita Pohjois-Savolaisia alaryhmiä.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y17798

Y17798 voi olla markkereiden perusteella vanhin Z5893:n alaryhmistä. Linja on mahdollisesti eronnut ennen DYS464=13-13-14-14 > 13-13-15-15 muunnosta. YFullin arvion mukaan se on jakaantunut alaryhmiksi jo merovingiajalla. Useimpia alaryhmiä löytyy sekä Karjalasta että Savosta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y17798 > Y22261

Mahdollisesti viikinkiaikaisen ryhmän alkuperä luultavasti Etelä-karjalassa tai Etelä-Savossa.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y17798 > Y17799

Ajoitus myös luultavasti yli 1000 vuotta. Jälkeläisryhmiä Savosta ja Karjalasta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y17798 > Y17799 > Y23180

Luultavasti alle tuhatvuotisen ryhmän leviämiskeskus lienee Karjalassa.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y17798 > Y17799 > Y20916

Etelä-Savosta tai -Karjalasta peräisin oleva noin tuhatvuotinen ryhmä.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y9020

Levintä pääasiassa Pohjois-Savossa, mutta voi olla alkujaan myös Etelä-Savosta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y9020 > BY56463

Tuloksia Keski-Suomesta, Pirkanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta.

CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y9020 > YP1141

YFullin mukaan ehkä vajaat tuhatvuotinen YP1141 koostuu ainakin kolmesta alaryhmästä. Se on mahdollisesti syntynyt Pohjois-Savossa. Sitä esiintyy myös Pohjois-Pohjanmaalla sekä Vienassa ja Pohjois-Karjalassa.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y9020 > YP1141 > BY22117

Noin 700-vuotias ryhmä, joka on yleisin Pohjois-Pohjanmaan jokilaaksoissa, mutta on voinut syntyä myös Pohjois-Savossa tai -Karjalassa.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y9020 > YP1141 > YP1143

Suurin YP1141:n alaryhmä. Levinnältään lähinnä savolainen, mutta harvinaisemmat oksat levinnältään pohjoisia. Ajoitus ehkä tuhantisen vuotta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y9020 > YP1141 > YP1143 > Z34986

Noin 800-vuotias savolaispainotteinen ryhmä, joka on levinnyt myös Pohjanmaalle ja Karjalaan.

CTS3223 > Z5894 > Z5893 > BY29027 > Y18240

Y18240 alaryhmiä löytyy laajalta alueelta Pirkanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta Karjalaan. YFullin ajoitusarvion mukaan vajaat tuhatvuotisen ryhmän alkuperä lienee Etelä-Savossa.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > BY29027 > Y18240 > BY29115 > Y22335

Länteen Pirkanmaalle ja Hämeeseen levinnyt nuorehko alaryhmä.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > BY29027 > Y18240 > BY29115 > BY22130

Mahdollisesti Karjalassa syntynyt alaryhmä.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y23184

Levintä Pohjois-Karjalasta Etelä-Pohjanmaalle. Sisältää ainakin kolme alaryhmää. Vajaa tuhatvuotisen ryhmän alkuperä lienee Pohjois-Savossa.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y23184 > BY22112

Tuloksia eniten Pohjois-Savosta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y23184 > BY33085

Levintä Pohjois-Savosta ja -Karjalasta Etelä-Pohjanmaalle, missä on ilmeisesti oma alaryhmänsä.

CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y23184 > BY22126

Tuloksia eniten Pohjois-Karjalasta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > CTS4642

YFullin mukaan CTS4642 on jakaantunut alaryhmiin jo noin 1150 vuotta sitten. Markkerituloksia on laajalta alueelta, mutta tarkkoja testejä vielä vähän.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > CTS4642 > Y13973

Laajalevintäinen tuhantisen vuotta vanha ryhmä, jonka sisäinen rakenne ei ole vielä selvillä. Tuloksia on Savosta, Karjalasta, Pirkanmaalta, Keski-Suomesta, Pohjanmaalta ja Skandinaviasta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > CTS4642 > Y13973 > Y17721

YFullin mukaan noin 600 vuotta vanha ryhmä. Levinnyt myöhemmin Keski-Suomen ja Pohjanmaan kautta Ruotsin puolelle.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > CTS4642 > BY22118

Savolaislähtöinen ryhmä, jossa myös paljon Ruotsin "metsäsuomalaisia".


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y23804

Nuorehko mahdollisesti Pohjois-Savosta Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin levinnyt isälinja.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > BY50255

Nuorelta näyttävä länsisuomalainen ryhmä.


(c) Jukka Kylli 2018