Black Friday Sale: Save on Family Finder, Y-DNA, mtDNA , & Bundles Through Nov 30th

I1 Suomi Finland & N-CTS8565

Y-DNA
  • 2485 members

About us


N-CTS8565:n esivaiheet


N-CTS8565 isälinja on luultavasti ollut nykyisen Suomen alueella tai lähistöllä ainakin vajaat 3000 vuotta eli pronssikaudelta saakka. Silloisen N-Z1925-haplon suoria jälkeläisryhmiä on löytynyt 4  kappaletta. Näiden ja kaikkien myöhempien alahaplojen levintä on lähes täysin suomalainen, karjalainen tai pohjois-skandinaavinen. Vanhimmat haploryhmät ovat nykyään aika harvinaisia ja niitä löytyy oikeastaan kaikkialta em. alueelta. Noin 2200 vuotta sitten Z1933-vaiheen jälkeen tapahtuu jako alaryhmiin CTS4329 ja VL62. Niiden jälkeläisryhmiin puolestaan sisältyy nykyisin runsaita alahaploja. CTS8565 on runsaampi kahdesta tunnetusta CTS4329:n alaryhmästä ja VL62:n alaryhmistä suurimmat ovat Z1941 ja Z1939, jotka ovat molemmat yleisimpiä Karjalassa ja karjalaisten ekspansioalueilla. CTS8565:n tarkkaa syntyaluetta on hyvin vaikea määrittää, koska vanhoja alaryhmiä löytyy laajalta alueelta Päijänteen ja Laatokan väliltä.

CTS8565 isälinja erosi lähimmästä velihaplostaan PH521:stä ajanlaskun alun tienoilla. N-PH521 jakautuu alaryhmiin pian syntymänsä jälkeen ja sitä löytyy eniten Keski-Suomen tasalta pohjoiseen Lappiin saakka ja siihen kuuluu useita saamelaisia tai saamelaislähtöisiä isälinjoja. Tunnetuista neljästä alaryhmästä kolme sijoittuu Suomen ja Norjan Lappiin, joten PH521:n syntyalue on mahdollisesti Keski- tai Pohjois-Suomessa.

https://www.yfull.com/tree/N-CTS4329


Alkuvaiheet


CTS8565
(ajanlaskun alku)

Vanhin alahaplo BY18114 eroaa ennen Y125466-mutaatiota. Sen harvalukuinen levintä on Etelä-Karjalassa.


Y125466

Alaryhmiä laajalla alueella Päijät-Hämeestä Kymenlaaksoon, Pohjois-Karjalaan ja Lappiin. Näistä Z4998 on selvästi runsain. Y125466 on voinut syntyä Laatokan ja Päijänteen välisellä alueella.

Y30513-alaryhmää on löytynyt Ruotsin Lapista ja Kymenlaaksosta. Haplo jakautui pian syntymänsä jälkeen kahteen haaraan.

BY30394:ää on Karjalasta ja Udmurtiasta Venäjältä.

Z4998 (300 jaa.)

Z4998:n jälkeen isälinja jakaantuu ainakin 11 jälkeläislinjaan melko nopeasti noin 1800 vuotta sitten. Useimmat ryhmät ovat nykyään aika harvinaisia, mutta Y19097 on melko yleinen ja CTS3223 on runsas. Samaan aikaan lännessä runsastuu I1-L258 ja itäpuolella N-VL62:n alaryhmät. Nopea sisäsuomalaisten haplojen runsastuminen antaa aiheen pohtia demografisen pullonkaulan mahdollisuutta 300-luvun alussa. 

Vanhojen alaryhmien levintä on laaja eikä tässä vaiheessa Savo ole mitenkään korostunut, vaikka onkin maantieteellisesti keskellä aluetta. Alaryhmien levinnän keskiössä voisi olla Päijät-Hämeen alue.


Z4998*

Yksi tulos Hämeestä


BY22141 (1300 jaa.)

Savosta, Pirkanmaalta, Keski-Suomesta, Etelä-Pohjanmaalta ja ehkä myös Karjalasta. Alkuperä voisi olla jossain Päijänteen itäpuolella.


Y20910 (1100 jaa.)

Melko harvinainen haploryhmä, jota löytyy Keski-Suomesta ja Pohjois-Savosta.


FT186289 (600 jaa.)

Alkuperä luultavasti Päijät-Hämeessä ja levinnyt Keski-Suomeen.


FT5834 (750 jaa.)

Alaryhmät Pirkanmaalta ja Hämeestä, joista jälkimmäiseen ehkä kuuluu myös tulos Karjalasta. Alkuperä mahdollisesti Pirkanmaan puolella.


BY29056 (300 jaa.)

Alaryhmä Etelä-Karjalassa ja toisen levintä on Etelä-Savo, Uusimaa, Kymi, Keski-Suomi ja Häme. Alkuperä luultavasti Etelä-Karjalassa tai Etelä-Savossa.


Y161866 (500 jaa.)

Hämeestä, Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta. Alkuperä mahdollisesti Hämeessä tai Pirkanmaalla.


Y91676 (1200 jaa.)

Y91676 jakautuu kahdeksi alaryhmäksi, joista BY174133:a löytyy Päijät-Hämeestä ja Y83287:ää Pirkanmaalta.


Y76499 (900 jaa.)

Tuloksia Etelä-Karjalasta ja Hämeestä. Alkuperä mahdollisesti Etelä-Karjalassa.


Y19097

Laajalevintäinen vanha ryhmä. Leviämiskeskus luultavasti Päijänteen tienoilla kansainvaellusajalla.


Y19097 > Y22104

Ainoa Y19097:n savo-karjalainen alaryhmä, jonka ajoitus on noin 700 vuotta. Eniten pohjoissavolaisia tuloksia ja alaryhmiä.


Y19097 > Y22104 > BY19333

Levintä sama kuin isähaplolla, mutta enemmän karjalaisia tuloksia.


Y19097 > Y22104 > BY30459

Tulos Pohjois-Karjalasta.


Y19097 > DYS608=10

Mahdollisesti kansainvaellusaikana Päijät-Hämeessä syntynyt ryhmä.


Y19097 > DYS608=10 > Y23784

Koillishämäläinen ryhmä.

Y19097 > DYS608=10 > Y23784 > Y26355

Samoin.


Y19097 > DYS608=10 > BY30402

Päijät-Hämeestä.

Y19097 > Y26710

Pieni eteläpirkanmaalainen ryhmä.


Y19097 > BY177918

Vanhalta näyttävästä ryhmästä tulos Hämeestä.


CTS3223 (n. 350 jaa.)

CTS3223 jakaantuu alaryhmiin noin 1600 vuotta sitten Roomalaisajan lopulla. Tämä tapahtuu luultavasti Päijänteen itäpuolella, koska alaryhmien levintä yltää Hämeestä Karjalaan. 


CTS3223*

Yksi tulos Hämeestä ja mahdollisia markkeriyhteyksiä pohjanmaalle.


CTS3223 > BY83222

Ainakin yksi tulos Hämeestä.


CTS3223 > BY77739

Tuloksia Etelä-Karjalasta.


CTS3223 > BY549

Ehkä jopa roomalaisaikainen ryhmä. Levintä Pääasiassa Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.


CTS3223 > BY549 > YP1138

Yli 1000-vuotias vanha Pirkanmaalainen ryhmä.


CTS3223 > BY549 > Y29752

Keski-Suomesta, Pirkanmaalta ja Etelä-Savosta, ajoitus vajaat 1000 vuotta.


CTS3223 > Z5892

Mahdollisesti viikinkiajalla syntynyt ryhmä. Runsaiten tuloksia ja alkuperä luultavasti Savossa, mutta toisaalta vanhin alaryhmä on pääasiassa Karjalasta.


CTS3223 > Z5892 > BY11296

Tuloksia lähinnä Karjalasta ja Etelä-Savosta.


CTS3223 > Z5892 > BY28928

Syntynyt luultavasti Etelä-Savossa viikinkiajalla.


CTS3223 > Z5892 > BY28928 > CTS4213

Savolainen ryhmä, jonka alkuperä luultavasti Etelä-Savossa. Ikäarvio 700 vuotta.


CTS3223 > Z5892 > BY28928 > Y4373 > Y93981

Luultavasti Etelä-Savosta Kainuuseen ja pohjoisemmaksi levinnyt haplo. YFullin ajoitus noin 800 vuotta.


CTS3223 > Z5892 > BY28928 > Y4373 > FT56674 > Y4374

Melko runsas ja nuori ryhmä. Runsastunut Etelä-Savossa alkaen reilut 600 vuotta sitten ja levinnyt Savolaisen asutusliikkeen mukana.


CTS3223 > Z5892 > BY28928 > Y4373 > FT56674 > Y4374 > Z2716

Nuori ja runsas eteläsavolainen ryhmä.


CTS3223 > Z5892 > BY28928 > Y4373 > FT56674 > Y4374 > Y32735


Noin 600-vuotias ryhmä, jossa tuloksia ainakin Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta sekä Keski-Suomesta.

CTS3223 > Z5894

Z5894 on runsain CTS3223:n alahaplo ja noin 1500 vuotta vanha. Sen alkuperä lienee Etelä-Savossa. Myös Etelä-Karjalasta on tuloksia. Alaryhmiä on levinnyt myöhempien asutusliikkeiden mukana pohjoiseen.


CTS3223 > Z5894 > BY2738

Noin 1500 - 1200 vuotta vanha ryhmä. Alkuperä mahdollisesti Etelä-Savossa.


CTS3223 > Z5894 > BY2738 > Y34041

Alkujaan luultavasti eteläsavolainen ryhmä. Ajoitus edellyttää lisätestestejä.


CTS3223 > Z5894 > BY2738 > Y15905

Luultavasti myös Etelä-Savosta, ajoitus noin 600 vuotta.


CTS3223 > Z5894 > BY2100

Vähän testattu ryhmä. Ainakin Etelä-Karjalasta ja Keski-Suomesta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893

Z5893:n ikä on noin 1400 vuotta ja alaryhmiä löytyy laajalta alueelta: Savo, Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Viena ja Pohjois-Suomi. Syntyaluetta on siksi vaikea määrittää. Alaryhmien ikä on 1000 vuoden molemmin puolin, joten ainakin osa on voinut levitä jo Karjalaisten liikehdinnän mukana. Jos Y17798 on vanhin Z5893:n alaryhmä, niin senkään puolesta Z5893:n syntyseutu ei liene kaukana Karjalasta. Haplon alkuperä on Savo-Karjalan alueella. Z5893:lla on useita Pohjois-Savolaisia alaryhmiä.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y17798

Y17798 on vanhin Z5893:n alaryhmistä. YFullin arvion mukaan se on jakaantunut alaryhmiksi jo merovingiajalla. Useimpia alaryhmiä löytyy sekä Karjalasta että Savosta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y17798 > Y22261

Mahdollisesti viikinkiaikaisen ryhmän alkuperä luultavasti Etelä-karjalassa tai Etelä-Savossa.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y17798 > Y17799

Ajoitus myös luultavasti yli 1000 vuotta. Jälkeläisryhmiä Savosta ja Karjalasta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y17798 > Y17799 > Y23180

Luultavasti alle tuhatvuotisen ryhmän leviämiskeskus lienee Karjalassa.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > Y17798 > Y17799 > Y20916

Etelä-Savosta tai -Karjalasta peräisin oleva noin tuhatvuotinen ryhmä.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > Y9020

Levintä pääasiassa Pohjois-Savossa, mutta voi olla alkujaan myös Etelä-Savosta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > Y9020 > BY56463

Tuloksia Keski-Suomesta, Pirkanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta.

CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > Y9020 > YP1141

YFullin mukaan ehkä reilut tuhatvuotinen YP1141 koostuu ainakin neljästä alaryhmästä. Se on luultavasti syntynyt Savossa. YP1141:tä esiintyy myös Pohjois-Pohjanmaalla sekä Vienassa ja Pohjois-Karjalassa.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > Y9020 > YP1141 > YP1142 > BY22117

Noin 700-vuotias ryhmä, joka syntynyt mahdollisesti Pohjois-Savossa.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > Y9020 > YP1141 > YP1142 > BY22117 > Y36293

Pohjoispohjalainen alaryhmä jolla on ikää noin 500 vuotta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > Y9020 > YP1141 > YP1142 > BY55824

Vähintään noin 800-vuotias savolais-keskisuomalainen ryhmä.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > Y9020 > YP1141 > YP1142 > YP1143

Suurin YP1142:n alaryhmä. Levinnältään lähinnä savolainen, mutta harvinaisemmat oksat levinnältään pohjoisia. Ajoitus tuhantisen vuotta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > Y9020 > YP1141 > YP1142> YP1143 > Z34986

Vajaat 1000-vuotias savolaispainotteinen ryhmä, joka on levinnyt myös Pohjanmaalle ja Karjalaan.

CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > CTS4642

Mahdollisesti merovingiajalla syntynyt laajalevikkinen ryhmä, jonka vanhimpia alaryhmiä eniten Etelä-Savon alueelta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > CTS4642 > Y13506 > Y13973 > BY30409

Mahdollisesti savolaislähtöinen noin 750 vanha ryhmä.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > CTS4642 > Y13506 > Y13973 > Y17721

YFullin mukaan noin 750 vuotta vanha ryhmä. Levinnyt myöhemmin Keski-Suomen ja Pohjanmaan kautta Ruotsin puolelle.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > CTS4642 > BY22118

Luultavasti länsisavolaislähtöinen, mutta laajalevikkinen ryhmä, jossa myös paljon Ruotsin "metsäsuomalaisia". Ikä noin 400 vuotta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > FGC82706

Ehkä hieman yli 1000-vuotisen haplon alaryhmistä kahden alkuperä luultavasti Pohjois- ja yhden Etelä-Savossa.

CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > FGC82706 > BY29027 > Y18240

Y18240 alaryhmiä löytyy laajalta alueelta Pirkanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta Karjalaan. YFullin ajoitusarvion mukaan vajaat tuhatvuotisen ryhmän alkuperä lienee Etelä-Savossa.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > FGC82706 > BY29027 > Y18240 > Y52521

Eteläsavolainen noin 800 - 900 vuotias haplo.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > FGC82706 > BY29027 > Y18240 > BY29115

BY29115 näyttää Etelä-Savosta levinneeltä, ehkä noin 700 - 800 vuotta vanhalta haplolta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > FGC82706 > BY29027 > Y18240 > BY29115 > Y22335

Mahdollisesti Etelä-Savosta länteen Pirkanmaalle ja Hämeeseen levinnyt noin 500-vuotias ryhmä.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > FGC82706 > BY29027 > Y18240 > BY29115 > BY22130

Mahdollisesti Karjalassa syntynyt alaryhmä.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > FGC82706 > BY29027 > Y18240 > BY29115 > Y99997

Noin 700-vuotias savolaiselta vaikuttava ryhmä.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > FGC82706 > Y23184

Levintä Pohjois-Karjalasta Etelä-Pohjanmaalle. Sisältää ainakin kolme alaryhmää. Vajaa tuhatvuotisen ryhmän alkuperä lienee Pohjois-Savossa.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > FGC82706 >  Y23184 > BY22126

Tuloksia eniten Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta, ikää noin 700 vuotta.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > 
FGC73855 > FGC82706 > Y23184 > BY33085

Levintä Pohjois-Savosta ja -Karjalasta Etelä-Pohjanmaalle, missä on ilmeisesti oma alaryhmänsä. Ikä voi olla noin 900 vuotta.

CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > FGC82706 > Y23184 > Y29762

Noin 700 vuotta sitten syntynyt lähinnä pohjoissavolainen ryhmä.

CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > FGC82706 > FGC86942

Noin 1000-vuotias ryhmä, jolla on alaryhmiä Länsi-Suomessa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > FGC82706 > FGC86942 > Y24161

Ehkä noin 500-vuotias mahdollisesti Pohjois-Savosta Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin levinnyt isälinja.


CTS3223 > Z5894 > Z5893 > FGC73855 > FGC82706 > FGC86942 >  BY50255

Myös noin 500-vuotias länsisuomalainen ryhmä.


(c) Jukka Kylli 2020