Save on Y-DNA and Family Finder During Our Father's Day Sale! Now through June 17th.

Holst

  • 55 members

About us

There are several families in the Scandinavian countries using the name HOLST. They originate in Denmark, and the name means Holsteiner, 'from Holstein', now a province in northern Germany. Some families from Holstein have used that as their surname. It is unclear whether some of these lineages have common ancestry.

This project is for men who descend from one of the Holst lines and do Y-tests, or men and women who have a Holst in their ancestry chart in any line within 5-10 generations and who do the Family Finder test.

***

HOLST er et slektsnavn knyttet til flere slekter med opphav i Danmark/Holstein. Store Norske Leksikon skriver: Holst, flere norske, danske og svenske slekter. Navnet har betydningen «holsteiner; en som kommer fra Holstein». Det er uklart hvorvidt noen av disse er knyttet til hverandre.

Dette prosjektet tar sikte på å samle menn med direkte farslinje til en av Holst-slektene.

Bestill test med prosjektrabatt her.

http://en.wikipedia.org/wiki/Holst

Link to the Holst Genealogy Project at Geni.com


More details of various lineages of Holst:

Norway/Norge and Denmark/Danmark

* Jørgen Pedersen Holst, på Haraldset i Buskerud, mange etterkommere i Buskerud og Vestfold

* Thomas Rasmussen Holst, herredsfogd i Handeridt sogn ved Flensburg i Slesvig. Han var far til bl.a. Alexander Holst (1672–1714), by- og rådstueskriver i Christiania, og Thomas Hansen Holst (1681–1734), skredder samme sted. Førstnevntes sønnesønn Alexander Holst (1752–1831) var sorenskriver i Helgeland, hvor han og sønnene eide store jordegods. Blant hans etterkommere kan nevnes kjøpmann i Trondheim Johan Martin Holst (1829–1913), som var far til professor, dr.med. Peter Fredrik Holst (1861–1935), overlege Alexander Holst (1866–1947) og industrimannen Johan Throne Holst (1868–1946). Professor P. F. Holst var far til professor, dr.med. Johan Martin Holst (1892–1953). Johan Throne Holst var far til industrimannen Henning Throne-Holst (1895–1980) og adm. direktør i A/S Freia Harald Throne-Holst (1905–86), som igjen var far til adm. direktør i A/S Freia Per Throne-Holst (f. 1936). Skredder Thomas Hansen Holst hadde i første ekteskap datteren Martha (død 1740), som var gift med borger i Halden, skredder Peter Hieronymusen Basso, den eldste kjente av slekten Bassøe.

* Rasmus Christensen Holst (1657–1712), født i Randers, død i Holmestrand. Blant etterkommerne kan nevnes professor, dr.med. Frederik Holst (1791–1871), hvis sønn korpslege Axel Holst (1826–80) var far til professor, dr.med. Axel Holst (1860–1931) – som igjen var far til professor Peter M. Holst (1892–1961) – og til filologen Clara Holst (1868–1935). Til denne slekten hører også ingeniør Johan Collett Holst (1878–1953).

* Poul Christian Holst fra Jylland (død 1775), sogneprest i Røyken fra 1725. Han var far til sogneprest samme sted Christian Holst (1743–1824), som lever i folketradisjonen som «Gamle Eriks» overmann. Dennes sønn var statsråd Poul Christian Holst (1776–1863), som igjen var far til statsrådssekretær, kammerherre Christian Holst (1809–90).

* Christian Holst, kjøpmann i Drammen, som kan ha utledet sitt navn av fødestedet Holtsmark i Lier. Han var far til stortingsmennene høyesterettsassessor Poul Holst (1789–1840) og kjøpmann Elling Mathias Holst (1785–1852). Sistnevnte var farfar til matematikeren Elling Bolt Holst (1849–1915).

* Hans Pedersen Holst (1668–1715), kgl. grynmåler ved Proviantgården i København. Hans sønn oberstløytnant Johan Hübner Holst (1702–78) var offiser i Norge, og ble far til generalmajor, kommandant i Fredrikstad Hans Gram Holst (1744–1815). Dennes sønn Johan Hübner Holst (1774–1836) gikk i svensk tjeneste 1810, avanserte til generalmajor og ble 1817 adlet med navnet von Holst.

* Povel Madsen Holst (1679 - 1721) i Trøndelag, svært stor etterslekt.

(Info bla fra Store Norske Leksikon)

SWEDEN/SVERIGE

* von Holst - Svensk adelssläkt äfter Johan Hübner von Holst (1774-1836) (knighted in 1817)