Holappa

  • 11 members

About us

Holappa sukunimi projekti on vain nimensä mukaisesti Holappa nimisille. Olemme tekemässä pelkästään Holappiin liittyvää DNA analyysiä ja Holappa sukunimeä  kantavista Y DNA jälkeläisistä syvällisemmpää analyysiä. 


Projektin Admin 

Sari Heimonen