Frisian Waddenprojec

  • 252 members

About us

This project is to see who lived in the Northern part of the Netherlands and the Frisian isles around the Waddensea.

Dit project is om te zien wie in vroeger tijden in Noord-Nederland en op de friese Waddeneilanden leefden.

This area is known in the 19th and early 20th century as a region from which a lot of people emigrated to Northern America.

Vanuit dit gebied vertrokken in de 19e en 20ste eeuw veel mensen naar noord Amerika.


N.B. : DNAgenealogie is een geweldige toevoeging aan het archiefonderzoek naar voorouders. DNAgenealogie alleen is interessant maar voegt zelden tot niets toe aan de stamboom. Om optimaal nut van DNAgenealogie te hebben moet men er zelf mee aan de slag. Zelf zoeken naar mogelijke kandidaten om vraagstukken uit de eigen genealogie op te lossen is het meest boeiende, haast verslavende, aan DNAgenealogie.
De projectleiders willen u graag op weg helpen. Vraag ons gerust.