Central Balkan Mountains

ДНК проект Балканджии
  • 1046 members

About us

The aim of this project is the DNA research of the people from the Central Balkan Mountains in Republic of Bulgaria, the so called balkandjii (балканджии). If You have ancestors from that region including the municipalities of Elena, V. Tarnovo, Dryanovo, Tryavna, Gabrovo, Sevlievo, Troyan, Apriltsi, Karlovo, Sopot, Pavel banja, Kazanlak, Maglizh, Nikolaevo, Gurkovo and Tvardica, or some of the closed municipalities, please join this project!

See a map of the region of interest:
https://www.google.de/maps/@42.8182621,25.340969,10zОтносно балканджиите има различни дефиниции: лингвистични, етнографски, чисто географски ...


"Балканджиите са етнографска група, обитаваща Централен Балкан - от Троян до Елена, представителите на която през ХVІІІ и ХІХ век се заселват в равнинните части на Северна България. Населението на пред и подбалканските котловини има особени заслуги за българското национално възраждане..." http://liternet.bg/publish14/n_nenov/tabachka/belezhki.htm


Карта на диалектите от БАН: http://ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/


Централен балкански говор: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80


Балканджии: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8


Няколко интересни статии относно балканджиите и преселенията им: НАРОДНА КУЛТУРА НА БАЛКАНДЖИИТЕ Том ІV Габрово 2003

  • Светлозара Колева - ЕМ - Варна: Стопански връзки и взаимоотношения на балканджиите от Централна Стара планина с населението от Варненския регион
  • Даниела Ганчева - ИМ - Разград: Преселници балканджии в Разградско и социокултурните процеси през Възраждането
  • Стефка Дончева - Казанлък: Балканджии преселници в Казанлъшко
  • Вяра Косева - Русе: Балканджиите в демографската структура на Русенско
  • Иванка Лилова - АЕК "Етър": Поминък на калибарските селища от Централния балкан
  • Диана Тодорова - ЕМ - Варна: Полето в живота на балканджията
Инфо за Троянско: "С указ на русенския валия Мидхат паша от началото на 1868 г. Троян е признат за град. Формира нова нахия в Търновски санджак, която се състои от 9 общини, разположени около град Троян, и 8 села в региона: Бели Осъм, Балабанско, Шипково, Терзийско, Белиш, Орешак, Патрешко и Колибито. В нахия Троян в каза Селви (дн. Севлиево), съставна част на Търновски санджак, влизат Троян, Баба Стана, Балабан, Бели Осъм, Белиш, Дъскотина (махала на Троян), Калейца, Коман, Макаравец (махала на Троян), Манастирско село, още Колибито, Орешак, Г. Шипково (дн. махала Горно Шипково) и Д. Шипково(дн. махала Долно Шипково)." изт.: https://www.facebook.com/mnhzpi/posts/1237389476313388