Azerbaijan

  • 633 members

About us

AZ

MƏQSƏD

Genofondun və etnogenezin tədqiqatı Y- və Mt-DNT yığılmasının köməyilə


RU

ЦЕЛЬ

Изучение структуры генофонда и этногенеза через сбор данных Y- и Mt-ДНК.


EN

GOAL

To study thegene pool and ethnogenesis by collectioning Y- and Mt-DNA data.


Regional statistics (in progress) (GeneticHomeland.com)RELATED PUBLICATIONS

DOI: 10.32521/2074-8132.2018.4.049-055

DOI: 10.32521/2074-8132.2020.4.123-128