Albanian DNA Project

  • 47 members

About us

Studime të ndryshme gjenetike jane bere mbi popullsitë europiane, duke  përfshirë popullsinë aktuale shqiptare, popullin shqipetar jashtë Shqipërisë, si dhe në rajonin e Ballkanit në teresi.


Y-ADN

Dy haplogroupet e lidhura  me fort me popullin  shqiptar (E-V13 dhe J2b)Mendohet te  kene ardhur në Evrope nga Lindja e Afërt me revolucionin neolitik apo  Mesolitik, heret  në epokën holocenit. Të dy haplogroupet e medha E1b1b dhe J2 jane të përhapura ne te gjithë Europën dhe  gjithashtu kane frekuenca shume të medha te grekët, italianët,  bullgarët. Mendohet se nga Ballkani ata u shpërndanë në pjesën tjetër të Evropës.Shpërndarja e E-V13 në Evrope

_____________________________________

Y haplogroupi  E1b1b (E-M35) NE popullatën e moderne të Ballkanit është e dominuar nga nen-dega e tij   E1b1b1a (E-M78) dhe  në mënyrë specifike  me nen-degen  Evropiane të E-M78, E-v13. [101] Ne Evrope dhe gjetkë  ka ardhur  nga nje para-ardhës i përbashkët i ka cili jetuar në fund   te Mesolitikut ose Neolitikut, ndoshta në Ballkan. Shpërndarja aktuale  mund te jete rezultat i disa  zgjerimeve demografike nga Ballkani, si ato që shoqërohen me revolucionin neolitik,  epoken e bronzit të Ballkanit, dhe me shume kohët e fundit, gjatë epokës romake gjatë të ashtuquajturit "rritjen e ushtarëve ilire".

_______________________________________________________________________________________________

Y haplogroupi  J në Ballkanin modern është e përfaqësuar kryesisht nga  nen dega  J2B (e njohur edhe si " J-M12 "J-M102 "ose, Per shembull). Ashtu SI E-V13, J2B është e shpërndarë ne te gjithë Evropën me qender në dukje  origjinën e afërt ...Shqipërinë.

_____________________________________________________________

Y haplogroupi I gjendet kryesisht në Evrope, . Disa nga  nen deget e  tij  jane gjetur në sasi të konsiderueshme në Ballkan. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Haplogroupi  R1a është i zakonshem në Evropën Qendrore dhe Lindore ( është gjithashtu i zakonshem në Azine Qendrore dhe  Indi). Në Ballkan, ai është i  lidhur fort me zonat  sllave .

Haplogroupi  tjetër i rendesishem  , R1b, ka perfaqesim te gjere ne shume pjesë të Evropës, Evropën Perëndimore dhe sidomos  mes shqiptarëve dhe  grekëve në Ballkan

Haplogroupi R1b është i zakonshem ne te gjithë Evropën, por veçanërisht i zakonshem në bregdetin perëndimor të Atlantikut të Evropës,  është gjetur edhe në Lindjen e Mesme, Kaukaz dhe disa  pjesë të Afrikës. Në Evrope, duke  përfshirë Ballkanin, ajo tenton të jete me  pak e zakonshme në zonat sllav- folëse, ku R1a eshte me i  zakonshem. Ajo tregon frekuencave të ngjashme mes shqiptarëve dhe grekëve në rreth 20% të popullsisë mashkullore, por është shume me  pak i zakonshem  në vendet e  të tjera te  Ballkanit.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nga nje studim i  Pericic në vitin 2005 shohim me  poshte frekuencat e Y-ADN të shqiptarëve nga Kosova me haplogroupin E1b1b  dhe nendeges se  saj qe përfaqësojnë 47,4% të totalit 


N E-M78 * E-v13 E-M81 E-M123 J2B I1 I2a2 R1b R1a P

114 1,75% 43,85% 0,90% 0,90% 16,70% 5,31% 2,65% 21,10% 4,42% 1,77%

Nje  studim nga Battaglia  në vitin 2008] ka  shpërndarjen  e mëposhtme  te haplogroupeve  te shqiptareve nga Shqiperia


N E-M78 * E-v13 G I1 I2a1 I2b J1 j2a J2B R1a R1b

55 1,8% 23,6% 1,8% 3,6% 14,5% 3,6% 3,6% 5,4% 14,5% 9,1% 18,2%

I njëjti studim nga Battaglia et al (2008) gjeti gjithashtu shpërndarjet e mëposhtme mes shqiptarëve në Maqedoni:


N E-M78 * E-v13 E-M123 G I1 I2a I2a1 I2a2 J1 J2a1b J2B R1a R1b

64 1,6% 34,4% 3,1% 1,6% 4,7% 1,6% 9,4% 1,6% 6,3% 1,6% 14,1% 1,6% 18,8%

ADNMT

Nje tjetër studim i popullsive të vjetra të Ballkanit dhe  afiniteteve të tyre gjenetike me popullsi aktuale evropiane është bere në vitin 2004, në Baze të ADN-SE  MT(nensia) në mbetjet skeletore të disa  popullsive të vjetra trakase  ne jug-lindje të Rumanisë, që daton nga  epoka e bronzit dhe e  hekurit. Ky studim eshte bere nga gërmimet e  eshtrave njerëzore te 20 individëve që datojnë rreth 3,200 à 4,100 Vjet, nga Epoka e Bronzit, ,  dhe  kockat fosile të njeriut dhe dhëmbët e 27 individëve nga epoka e hekurit . Pas krahasimit te këtij materiali me popullsinë europiane te sotme, autorët arriten ne përfundimin:


 Frekuenca e mutacioneve të zakonshme nga pjese të popullsisë së sotme evropiane me popullsinë trake ka rezultuar :Sot Italianet (7,9%), shqiptaret (6,3%) , greket (5,8%) ,kane treguar  lidhje farefisnore të ngushtë gjenetike me  individët thrakas me te forte  sesa individët rumune dhe  bullgare (vetem 4,2%). Natyrisht kjo eshte vetem nje parathenie....kerkoni dhe do te zbuloni me tej misteret e Adn-se...materiale per haplogrupet dhe adn-ne  ka me qindra ne web dhe neper forume te ndryshme...nese doni te krahasoni te dhenat tuaja me vllezerit tane jashte Shqiperise ju ftoj te regjistroheni edhe ne projektin tjeter "Albanian Bloodlines"...kerkim te mbare dhe uroj qe perkatesia ne haplogrupe te zgjoje kuriozitetin tuaj dhe   te forcoje ndjenjen tuaj kombetare ....

"Shqiptar i vërtetë e i mirë është ay që vë gjithënjë e kurëdo kombërinë përpara fesë, nuk ka vëllezër ata që ka në besën e tij, por ata që ka në kombëri të tij.” – Sami Frashëri"