CELEBRATE FAMILY WITH OUR THANKSGIVING EVENT! SAVE ON FAMILY FINDER, Y-DNA, AND mtDNA TESTS

Albanian Bloodlines Project

Albanian DNA - Projekti Shqiptar i ADN per Gjenealogji dhe Antropologji
  • 484 members

About us

Për të gjithë ata me prejardhje shqiptare nga linja e drejtpërdrejtë atërore (Y-DNA), pa marrë parasysh shteti i origjinës! Kjo përfshin çdo shqiptar të testuar në FamilyTreeDNA, iGenea, si dhe ata të testuar në “National Geographic Geno 2.0” të cilët mund të transferojnë rezultatet e tyre në FTDNA falas, dhe mund të bashkohen në këtë projekt mbarëshqiptar. Duke ju bashkuar këtij projekti, dhe duke testuar për origjinën e linjës suaj mashkullore (Y-DNA), ju jo vetëm do të mësoni për origjinën tuaj të lashtë si dhe rajonet në Ballkanin Perëndimor nga mund të kenë prejardhjen paraardhësit e tu, por rezultati juaj shërben edhe për të hedhur dritë mbi grupimet e ndryshme njërëzore që sot përbëjne bashkësinë shqiptare.

Për verzionin në Anglisht klikoni më sipër "OVERVIEW"

Mik i dashur. Ky projekt është krijuar dhe drejtohet nga administatorë vullnetarë. Asnjë nga administratorët nuk punon dhe nuk paguhet nga FamilyTreeDNA. Ata janë vullnetarë që kanë pasion në kuptimin e historisë dhe gjenealogjisë shqiptare përmes gjenetikës, si dhe hulumtimin e haplogrupeve.
 
>>Për ju që jeni testuar në FamilyTreeDNA ose iGenea, klikoni JOIN lart në anën e djathtë, ose ndiqni linkun që vijon për t'ju bashkuar projektit dhe pastaj klikoni JOIN: https://www.familytreedna.com/my/group-join.aspx?group=AlbanianBloodlines

>>Kurse për ju që nuk jeni testuar në FamilyTreeDNA, klikoni >>KETU<<
për të porositur test gjenetik nga FTDNA. Për Y-DNA (linja atërore) që gjendet vetëm në meshkuj, Y-DNA12 kushton vetëm $59, mirëpo rekomandohet Y-DNA37 ose më mirë Y-DNA67. Kurse për përbërjen gjenetike të tërë (autosomale), rekomandohet FamilyFinder + Y-DNA37 që është nën "Combined Tests".

Donacionet janë të mirëpritura nëse dëshironi ta ndihmoni projektin. Mund të klikoni "DONATE" në anën e majtë. Fondet mund të përdoren vetëm për testime përmes FamilyTreeDNA!

Një nga qëllimet e këtij projekti do të jetë të ndajë linjat gjenetike atërore, apo Y-DNA haplogrupet, e fiseve shqiptare. Rezultatet i kemi më lartë nën "RESULTS". Nëse i takoni ndonjë fisi që ju e dini, ju lutemi na tregoni. Ose emrin e fisit tuaj mund ta vini te profili juaj i FTDNA-së. Thjeshtë shkoni te: Manage Personal Information > Genealogy > dhe nën "Direct Paternal, Name" vini emrin e fisit dhe origjinën nga jeni dhe së fundi klikoni "Save".


Dua të testohem. Cilin Y-DNA marker test ta porosis?

Family Tree DNA ofron Y-DNA "STR" teste prej 12 deri më 111 markera. Më shumë markera thjeshtë do të thotë një saktësi më të mirë sa afër dy meshkuj të së njëjtit Y-DNA haplogroup janë në linjën e drejtpërdrejtë atërore, si dhe një përcaktim më të thelluar të haplogroupit. Në të shumtën e rasteve, testi Y-DNA37 është i mjaftueshëm për të arritur të dyja gjërat. Pra, rekomandohet Y-DNA37 ose më së miri Y-DNA67, por dikush mund të fillojë me testin më bazik, Y-DNA12, me opsion për të porositur test më të lartë më vonë (pa mos dërguar mostër tjetër). Megjithatë, nuk pritet shumë info nga testi Y-DNA12 përveç përcaktimit të haplogroupit jo shumë të thelluar.


Për disa informata të përgjithshme rreth gjenetikës në shqip, klikoni këtu. Për disa info tjera klikoni LINKS.