Huss

  • 119 members

About us

Huss släkten omfattar ättlingar till stamfadern och kyrkoherden Erik Nilsson Huss, född 1592 Hussjö, Hässjö, död 1669-09 Prästgården, Torp. Projektet går ut på att via DNA test finna ättlingar till Erik Nilsson, och se om han kan matchas ihop med en äldre släkt. An attempt to prove connections to Erik Nilsson Huss, born 1592 Hussjö, Hässjö, died 1669-09 Prästgården, Torp Two paternal lines are followed by paper trail to present day and test persons are selected from these lines.