Hawlina

In cooperation with Slovenian Genealogy Society
  • 117 members

About us

You are welcome to join the group of Family Finder matches of close and distant relatives of Peter Hawlina, the president emeritus of Slovenian Genealogy Society, who started the project. The intention is to gather and discuss matching, ethnic composition, and further Y-DNA and mtDNA testing. If you are of Slovenian origin, consult also a pedigree survey at Slovenian DNA Pool (https://dna-slovenia.com/slovenian-origin/). ************************************* Vabljeni, da se pridružite skupini Family Finder ujemkov bližnjih in daljnjih sorodnikov Petra Hewline, predsednika Slovenskega rodoslovnega društva, ki je začel ta projekt. Za cilj imamo druženje in razpravo o ujemanju, etnični sestavi ter nadaljnjem testiranju Y-DNA in mtDNA. Če ste slovenskega porekla, obiščite tudi stran z vprašalnikom o poreklu predniških linij na Slovenian DNA Pool (https://dna-slovenia.com/slovenian-origin/).