Garwolin area DNA Project

  • 68 members

About us

POCHODZENIE LUDNOŚCI

OKOLIC GARWOLINA
Podstawą genetyczno-genealogicznego projektu jest ustalenie pochodzenia rodzin, które od pokoleń zamieszkują tereny dawnego powiatu garwolińskiego, etnograficznie w większości przynależących do tzw. Polesia, czyli regionu kołbielskiego.
Projekt dotyczy zatem wszystkich mieszkańców obecnego powiatu garwolińskiego (gminy: Garwolin, Łaskarzew, Pilawa, Żelechów, Borowie, Górzno, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Sobolew, Trojanów, Wilga) oraz najbliższych okolic (m.in. gminy: Osieck, Kołbiel).

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o terenach dawnego powiatu garwolińskiego i ludności tam żyjącej zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron:

http://garwolin.org/

https://www.facebook.com/DawnyGarwolinIOkolice/?fref=ts

Część dawnego powiatu garwolińskiego (gm. Wilga, Sobienie Jeziory) znajduje się w obrębie Urzecza - nadwiślańskiego mikroregionu etnograficznego (https://pl.wikipedia.org/wiki/Urzecze_(mikroregion_etnograficzny_na_Mazowszu). Jeśli zatem mają Państwo korzenie nadwiślańskie zapraszamy również do projektu "Pochodzenie ludności nadwiślańskiego Urzecza": https://www.familytreedna.com/groups/otwock/about/background

Przedmiotem naszych badań jest chromosom Y, dziedziczony w praktycznie niezmienionej formie TYLKO w linii męskiej, a więc z ojca na syna. Jego niewielkie modyfikacje, powstałe w następstwie zachodzenia w czasie drobnych mutacji, pozwalają na łączenie poszczególnych rodzin w klany rodowe lub plemiona o wspólnym przodku, kiedy to jeszcze nasze nazwiska miały niewielkie znaczenie, gdyż powszechnie dominowały imiona (np. Jaśko, Stańko), przezwiska (np. Rybak, Krawczyk) lub formy odojcowskie (np. Marczak, Jankowski). Nadrzędnym celem Projektu jest określenie czy współcześni mieszkańcy to potomkowie mazowieckich rodzin miejscowych, czy też rodów napływowych. Wszystkie wyniki testów zostaną podzielone na grupy (m.in. POŁUDNIOWOBAŁTYCKA, ZACHODNIOSŁOWIAŃSKA, ŚRODKOWOEUROPEJSKA, NORMAŃSKA, STAROEUROPEJSKA, CELTYCKO-GERMAŃSKA), związane z regionami i etnosami, z których wywodzili się męscy przodkowie badanych osób.


WYNIKI TESTÓW DNA... 
Wyniki wszystkich testów zostaną dostarczone zarówno do biorących udział w projekcie (będą oni posiadali swój własny kod dostępu do strony internetowej z danymi o ich teście DNA), jak też będą na bieżąco ogłaszane na naszej stronie, stale moderowanej przez administratora (zakładka "Results". Informacje zamieszczone publicznie o każdym z uczestników projektu ograniczą się do podania samego nazwiska, kodu (numeru) testu oraz najstarszego znanego przodka danej rodziny. Są więc praktycznie anonimowe. 

Podstawowe testy 12 markerowe (sprawdzają one 12 najczęściej/najpowszechniej badanych tzw. markerów typu STR, wykazujących dość dużą zmienność i w związku z tym bardzo przydatnych do wstępnej analizy pokrewieństwa między różnymi liniami/rodami męskimi) pozwalają nam wyłącznie na oznaczenie haplogrupy (np. R1a lub R1b) i zorientowanie się, na której gałązce wielkiego rodowego drzewa „siedzi” nasza rodzina. U ponad 50% ludności w Polsce będzie to haplogrupa R1a, której poszczególne warianty związane są z Polanami, Pomorzanami, Bałtami, ludnością scytyjską, karpacką czy "wikingami" [R1a Project: http://www.familytreedna.com/public/R1a/default.aspx]. 

Jak można się domyśleć, dalsza wiedza wymaga uszczegółowienia testów. Przede wszystkim musimy teraz ustalić czy „siedzimy” na owej gałązce, czy też nie. W tym celu testujemy tzw. mutacje, które mają swoje nazwy (np. L260) i są datowane w czasie. Proszę pamiętać, że takie mutacje zawsze tworzą się jednorazowo, a więc wszystkie rodziny, które mają daną mutację (np. L260+) wywodzą się od JEDNEGO wspólnego przodka w linii męskiej. Jeśli okaże się, że sprawdzona mutacja (np. L260) daje wynik „+” oznacza to, że siedzimy na danej gałązce z innymi rodzinami o tej mutacji, jeśli zaś będziemy mieli wynik „–” to naszych przodków trzeba szukać na wcześniejszych, bocznych odgałęzieniach starszej mutacji M458, a więc np. pod mutacją L1029. Rozprzestrzenienie geograficzne testowanych rodzin oraz ich przynależność etniczna pozwalają na śledzenie procesów migracji i kierunków zasiedlenia poszczególnych terenów. 


JAK ZROBIĆ TEST? 

Jeśli chodzi o sam test to jest on bardzo prosty i w żaden sposób nie odczujemy go fizycznie. Polega on bowiem na pobraniu próbki śliny zawierającej DNA.

Wskazówki techniczne:

Test powinno wykonywać się co najmniej 30 minut po jedzeniu i piciu. Przeprowadza się go dwa razy powtarzając te same (niżej opisane) czynności. W nadesłanym zestawie znajdują się 2 wymazówki (patyczki z miękką końcówką) i 2 ampułki z płynem.

Po uprzednim umyciu rąk, odpakowujemy jeden patyczek (zaczynając od strony przeciwnej niż miękka końcówka). Patyczkiem zakończonym miękką końcówką szorujemy (ruchami góra-dół) po wewnętrznej stronie policzków tak, aby zebrać najwięcej materiału (śliny) do próbki. Po minucie takiego szorowania próbka jest gotowa i należy ją umieścić w ampułce z płynem. W tym celu odkręcamy jedną z ampułek i delikatnie wkładamy tę część, którą się zbierało próbkę do ampułki uważając, aby za bardzo nie obijała się o boki lub dno ampułki. Następnie przyciskamy delikatnie wystającą z drugiej strony wymazówki rurkę, co powoduje wpadnięcie miękkiej końcówki do ampułki. Potem szczelnie zakręcamy ampułkę i już mamy jedną próbkę gotową!
Po wykonaniu dwóch testów (prawy i lewy policzek) należy zapakować ampułki do dostarczonej wraz z testem foliowej torebki i szczelnie ją zamknąć (patyczki można wyrzucić lub zachować na pamiątkę:) Na znajdującej się również w przesyłce zielonej kartce należy wpisać swoje imię i nazwisko, zaznaczyć rodzaj testu ("male" - męski)  oraz kraje, z których pochodzą nasi rodzice (zwykle jest to "Poland"). Wszystko razem należy zapakować w dostarczoną zwrotną kopertę z już napisanym adresem laboratorium i przesłać na wskazany adres (najlepiej listem zwykłym priorytetowym - ok. 6 zł). I to już cały skomplikowany zabieg!!!

Rezultaty znane są po około 2-3 miesiącach. Wszystkie testy DNA wykonywane są w powszechnie uznanym i jednym z najlepszych na świecie laboratorium genetycznym w Houston w Stanach Zjednoczonych.


ILE TO KOSZTUJE I JAKI TEST WYBRAĆ?

Jeśli chodzi o wybór testu to zalecamy najtańszą i najskuteczniejszą opcję, a więc:
- zakup podstawowego testu Y-DNA12 /12 markerów/, który zakwalifikuje nas do odpowiedniej grupy genetycznej i terytorialnej (tzw. haplogrupy) oraz wykluczy lub potwierdzi bliskie pokrewieństwo z drugą osobą - koszt 59$ (+13$ przesyłka), a więc aktualnie ok. 300 zł.

Następnie mamy dwie możliwości, droższą (lepszą) i tańszą (tez całkiem niezłą):
- zakup testu Big Y, który pozwoli na rozpoznanie wszystkich mutacji (SNP), w tym także prywatnych, a więc charakterystycznych dla danej rodziny - koszt 575$
- zakup pakietu typu "Pack" (np. R1a-Z280 Pack), który ustali konkretną mutację (SNP) wewnątrz posiadanej haplogrupy - koszt 119$


JAK ZAMÓWIĆ PODSTAWOWY TEST?
1. wejść na stronę https://www.familytreedna.com/groups/garwolinarea-dna/about

2. otworzyć link znajdujący się na górze strony (JOIN REQUEST), a następnie kliknąć ikonkę I WANT TO PURCHASE A TEST TO JOIN THE PROJECT.

3. wpisać swoje dane osobowe, tj. imię-imiona, nazwisko, adres /ulica z numerem/, miasto, kod pocztowy, państwo /z listy/, telefon, e-mail, re-type email /powtórzyć ten sam email, fact&genes /zaznaczyć jak chcesz, aby przysyłano Ci gazetkę na maila/, Payment /zaznaczyć rodzaj płatności /credit card/, Gender (płeć) - męska /male/, Type of test (typ wybranego testu) - Y-DNA12, na końcu zatwierdzić przyciskiem CONTINUE.

4. nastąpi przekierowanie do szczegółów karty kredytowej. Oprócz danych osobowych właściciela karty (może być on inny niż zamawiający test DNA) potrzebny będzie jej numer, data ważności i tzw. numer CSC/CSV (trzycyfrowy numer zamieszczany z tylu karty).

5. zatwierdzić transakcję (jeden raz!) i bezpiecznie wyjść ze strony (link RETURN TO...) lub zamknąć krzyżykiem w prawym górnym rogu. Do projektu można się też przyłączyć wchodząc bezpośrednio na stronę główną Family Tree DNA (www.familytreedna.com), a następnie wybierając ikonkę PROJECTS (na górze), gdzie znajdziemy nasz projekt pod literą „G” (Garwolin area DNA Project).