Drost

  • 27 members

About us

The Drost Family Project is open to all who are interested in working together to find their common heritage through sharing of information and dna testing. All variant spellings, for example Drost, Dros, Dross, Droz, Drozd, Drozt, Droste, Drosten and Durost are welcome.
Please remember that the Y-chromosome only passes from father to son. If your Drost ancestor is down a female line you can only join de project with the Familyfindertest.
We advise males who want to join this group, to start with the Y-DNA 37 markertest.
National Geographic Genographic Project participants can add their results to the Drost DNA Project by clicking the link on your Genographic page "Learn more >" (under: "WHAT ELSE CAN I DO WITH MY RESULTS?") and following the steps to upload your results into Family Tree DNA's database.
If you are not certain that you qualify for our project, please email me at: y.drost@home.nl, and I will be glad to discuss it with you.
If you do qualify, please send me, via my email address above, the name of your Earliest Known Ancestor (EKA).
We also encourage participants to provide an ancestor chart for publication on our web page. If privacy is a concern we need not publish the most recent generations. If you would like to participate in this portion of our project, then please send, via the same email address, an ancestor chart showing the names, vital dates and places of the parents for each generation you would like to include on our site.
If you would like to view the charts currently published, please visit our web page at www.drost.ws
We are grateful for your interest in our project and look forward to hearing from you.

Deelname aan het Drost Familie Project staat open voor iedereen die er in is geïnteresseerd om gemeenschappelijke voorouders te vinden door middel van DNA onderzoek. Iedereen met een variant op de achternaam Drost, zoals Dros, Dross, Droz, Drozd, Drozt, Droste en Drosten zijn welkom om zich bij ons aan te melden. Deelname aan ons project geeft een aantrekkelijke korting op de normale prijs. U moet zich dan wel aanmelden via onze FTDNA-site! De prijs van de DNA-tests is overigens vermeld in dollars en moet u delen door ongeveer 1,324 (koers 3 aug. 2010) om de prijs in euro's te krijgen.

Bedenk wel dat het Y-chromosoom alleen overgaat van vader op zoon. Als u nakomeling bent van een Drost in vrouwelijke lijn, kunt u alleen mee doen via de zgn. Familyfindertest van FTDNA. Dit is een nieuw ontwikkelde test voor zowel mannen als vrouwen. Via deze test worden de mutaties op alle 22 autosomen in kaart gebracht. De test kost $ 289,- en is vrij nauwkeurig in het voorspellen van familierelaties tot in de zesde generatie. Daarna kunnen familieverbanden wel worden geconstateerd, maar is het op dit moment niet mogelijk om te voorspellen in welke generatie de lijnen bij elkaar komen en of dit via de mannelijke lijn, dan wel via de vrouwelijke lijn gaat. De kracht van de test zit hem daarin dat de autosomen een willekeurige mix vormen van de autosomen (en hun kenmerkende mutaties) van de voorouders.

Wij adviseren mannen die aan dit project mee willen doen, om te beginnen met de Y-DNA 37 markertest. De kosten daarvan bedragen $ 149,-.
Deelnemers aan het National Geographic Genographic Project kunnen hun resultaten toevoegen aan het Drost Familie Project door te klikken op de link op je eigen Genographic pagina "Learn more >" (onder: "WHAT ELSE CAN I DO WITH MY RESULTS?") en dan vervolgens de aangegeven stappen te volgen om je resultaten gratis te uploaden in de FTDNA database.
Heeft u de achternaam Drost of een variant daarop dan kunt u met ons project meedoen. We zouden het dan bijzonder op prijs stellen als u ons een stamboom van uzelf zendt en de naam van de oudst bekende voorvader.
Voor meer informatie zie: www.drost.ws, of mail mij via: y.drost@home.nl
Wij danken u voor uw interesse en zien vooruit naar uw deelname aan ons project

Yme P.J. Drost

Website Studiegroep Geslachten Drost: http://www.drost.ws (kopieëren en plakken in uw browser)