Swedish Nobility DNA Project - DNA-projekt för svensk adel- Background

Administrators

Surnames

Background

Detta är ett DNA-projekt för personer som tillhör någon svensk introducerad eller ointroducerad adelsätt. Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla kunskaperna om de svenska adelsätterna ursprung bortom de skriftliga källorna samt att kunna bekräfta eller dementera osäkra, tveksamma eller ifrågasatta uppgifter i den genealogiska litteraturen om de olika adelsätternas ursprung och släktskap.

Projektspråken är svenska och engelska.

This is a DNA project for persons belonging to any Swedish registered or unregistered noble family. The long term goal of the current project is to extend the knowledge of the origin of the Swedish noble families beyond the written sources and be able to confirm or reject uncertain, doubtful or disputed information in the genealogical literature regarding the origin and kinship of the different noble families.

Project languages ​​are Swedish and English.

General Fund

Current balance: $0.00

Project Stats

Statistic Type Count
Big Y 49
Combined GEDCOMs Uploaded 15
DISTINCT mtDNA Haplogroups 91
DISTINCT Y-DNA Confirmed Haplogroups 74
DISTINCT Y-DNA Predicted Haplogroups 0
Family Finder 117
Genographic 2.0 Transfers 8
Maternal Ancestor Information 138
mtDNA 115
mtDNA Full Sequence 99
mtDNA Plus 113
mtDNA Subgroups 1
Paternal Ancestor Information 148
Predicted Y-DNA Haplogroups 73
Total Members 172
Unpredicted Y-DNA Haplogroups 0
Unreturned Kits 6
Y-DNA Deep Clade (After 2008) 3
Y-DNA Subgroups 4
Y-DNA111 60
Y-DNA12 125
Y-DNA25 123
Y-DNA37 123
Y-DNA67 93