مشروع الشرق الأوسط | Middle East DNA Project - Y-DNA SNP

The major branch points on our shared paternal lineage trace back through genealogy, history, antiquity, and ancient anthropology to reach our early hominid ancestors who lived in Africa. Recent (terminal) branches may be as recent as ten generations old or several thousand years. Thus, they are an established way to trace the migrations of human populations from the earliest times to the present. The branches on the paternal tree are haplogroups. SNP markers on the Y-Chromosome define them. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) SNP results for the project. It shows Y-DNA haplogroups and all SNP results both positive (derived) and negative (ancestral). A plus, +, sign denotes positive results. A negative, -, sign denotes negative results. You may learn more about Y-Chromosome SNPs on the Understanding Y-DNA SNP Results learning page.

Learn more about this page. This page displays project members' Y-DNA haplogroups and SNP results. Predicted haplogroups are in red, and confirmed haplogroups are in green.

* denotes a no call or heterozygous call.

Kit Number Last Name Paternal Ancestor Name Short Hand Confirmed SNPs
427917 Rashed   A-BY16291 A4766+, A5931+, BY1028+, BY1033+, BY1034+, BY1040+, BY1042+, BY1045+, BY1057+, BY1073+, BY1080+, BY1082+, BY1083+, BY1101+, BY1103+, BY1118+, BY1123+, BY1126+, BY1150+, BY1154+, BY1167+, BY1174+, BY1196+, BY1197+, BY1198+, BY1201+, BY1202+, BY1214+, BY1229+, BY1232+, BY1234+, BY1249+, BY1253+, BY1258+, BY1260+, BY1272+, BY1274+, BY1275+, BY1292+, BY1299+, BY1312+, BY1313+, BY1323+, BY1331+, BY1332+, BY1334+, BY1338+, BY1339+, BY1347+, BY1348+, BY1357+, BY1392+, BY1393+, BY1402+, BY1403+, BY1435+, BY1486+, BY1499+, BY1500+, BY1504+, BY1512+, BY1519+, BY1526+, BY1530+, BY1536+, BY1537+, BY1554+, BY1563+, BY1589+, BY1594+, BY1596+, BY1602+, BY1605+, BY1606+, BY1611+, BY1615+, BY1617+, BY16189+, BY16190+, BY16191+, BY16192+, BY16194+, BY16195+, BY16196+, BY16198+, BY16199+, BY16200+, BY16201+, BY16204+, BY16206+, BY16289+, BY16290+, BY16291+, BY16292+, BY16293+, BY16294+, BY16295+, BY16296+, BY16297+, BY16298+, BY16299+, BY16300+, BY16301+, BY16302+, BY16303+, BY16304+, BY16305+, BY16306+, BY16308+, BY16314+, BY1634+, BY1648+, BY1665+, BY1667+, BY1674+, BY1685+, BY1699+, BY1705+, BY1707+, BY1708+, BY1712+, BY1730+, BY1735+, BY1753+, BY1757+, BY1764+, BY1766+, BY1772+, BY1778+, BY1780+, BY1784+, BY1789+, BY1794+, BY1808+, BY1818+, BY1820+, BY1830+, BY1831+, BY1835+, A4041+, A3522+, BY1851+, BY1886+, BY1896+, BY1904+, BY1944+, BY1945+, BY1962+, BY1966+, BY1967+, BY1969+, BY1871+, BY1872+, BY1876+, BY1877+, BY1973+, BY1980+, BY1995+, BY1999+, BY2009+, BY2016+, BY2020+, BY2032+, BY2033+, BY2034+, BY2045+, BY2058+, BY2067+, BY2072+, BY2076+, BY2094+, BY2102+, BY2103+, BY2109+, BY2124+, BY2127+, BY2141+, BY2155+, BY2158+, BY2164+, BY2168+, BY2178+, BY2181+, BY2182+, BY2185+, BY2196+, BY2213+, BY2217+, BY2224+, BY2245+, BY2261+, BY2265+, BY2272+, BY2274+, BY2279+, BY2370+, BY2382+, BY2405+, BY2424+, BY2450+, BY2458+, BY2459+, BY2466+, BY2472+, BY2514+, BY2521+, BY2529+, BY2530+, BY513+, BY730+, BY731+, BY744+, BY752+, BY766+, BY772+, BY774+, BY791+, BY797+, BY819+, BY826+, BY835+, BY840+, BY859+, BY861+, BY864+, BY865+, BY868+, BY880+, BY882+, BY893+, BY894+, BY897+, BY905+, BY918+, BY964+, BY970+, BY971+, BY978+, BY990+, BY992+, BY997+, CTS10362+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS125+, CTS1996+, CTS3368+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5173+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, E101+, E104+, E1049+, E107+, E117+, E118+, E119+, E143+, E146+, E148+, E159+, E18+, E181+, E182+, E186+, E19+, E207+, E215+, E224+, E226+, E232+, E24+, E28+, E34+, E42+, E45+, E457+, E54+, E56+, E61+, E730+, E739+, E762+, E763+, E766+, E817+, E847+, E850+, E89+, E898+, E90+, E912+, E97+, E99+, F3530+, F552+, M9427+, M9436+, M9449+, M9460+, M9483+, M9494+, M9510+, M9513+, M9516+, M9523+, M9536+, M9539+, M9546+, M9547+, M9548+, M9552+, M9554+, M9557+, M9562+, M9566+, M9567+, M9569+, M9572+, M9574+, M9576+, M9580+, M9581+, M9583+, M9584+, M9588+, M9590+, M9591+, M9596+, M9599+, M9600+, M9601+, M9602+, M9603+, M9604+, M9605+, M9607+, M9610+, M9611+, M9614+, M9617+, M9619+, M9620+, M9626+, M9629+, M9630+, M9632+, M9633+, M9637+, M9638+, M9640+, M9644+, M9647+, M9650+, M9651+, M9658+, M9660+, M9666+, M9667+, M9691+, M9692+, M9701+, M9711+, M9713+, M9714+, M9732+, M9737+, M9739+, M9740+, M9745+, M9748+, M9749+, M9750+, M9751+, M9753+, M9754+, M9756+, M9769+, M9771+, M9780+, M9785+, M9786+, M9789+, M9792+, M9793+, M9802+, M9807+, M9812+, M9820+, M9825+, M9830+, M9832+, M9835+, M9836+, M9842+, M9844+, M9848+, M9854+, M9860+, M9873+, M9882+, M9885+, M9887+, M9890+, M9899+, M9904+, M9915+, M9916+, M9917+, M9921+, M9923+, M9944+, M9947+, M9951+, M9952+, M9957+, M9965+, M9974+, M9975+, M9988+, M9993+, M9998+, P100+, P289+, PAGES00010+, PAGES00050+, PAGES00053+, PF10+, PF1001+, PF1002+, PF1005+, PF1010+, PF1013+, PF1016+, PF1023+, PF1024+, PF1028+, PF1029+, PF1035+, PF1036+, PF1037+, PF1038+, PF1040+, PF1041+, PF1043+, PF1046+, PF1048+, PF1051+, PF1052+, PF1054+, PF1055+, PF1058+, PF1061+, PF1068+, PF1075+, PF1082+, PF1083+, PF1089+, PF1092+, PF1094+, PF1097+, PF1099+, PF1102+, PF1123+, PF119+, PF1202+, PF1203+, PF1204+, PF1207+, PF1208+, PF1210+, PF1214+, PF1216+, PF1219+, PF1220+, PF1221+, PF1224+, PF1225+, PF1229+, PF1232+, PF1234+, PF1235+, PF1236+, PF1244+, PF1246+, PF1254+, PF1255+, PF1259+, PF1260+, PF1263+, PF1268+, PF1270+, PF1277+, PF1278+, PF1282+, PF1285+, PF1286+, PF1288+, PF1295+, PF1302+, PF174+, PF180+, PF197+, PF199+, PF203+, PF210+, PF212+, PF214+, PF218+, PF219+, PF223+, PF225+, PF231+, PF234+, PF238+, PF239+, PF241+, PF248+, PF249+, PF251+, PF252+, PF253+, PF254+, PF255+, PF257+, PF258+, PF261+, PF262+, PF263+, PF265+, PF271+, PF272+, PF273+, PF275+, PF277+, PF278+, PF281+, PF283+, PF284+, PF291+, PF292+, PF294+, PF295+, PF297+, PF305+, PF309+, PF312+, PF314+, PF316+, PF321+, PF322+, PF323+, PF325+, PF326+, PF334+, PF342+, PF344+, PF345+, PF353+, PF3561+, PF470+, PF5+, PF500+, PF549+, PF6+, PF603+, PF604+, PF634+, PF640+, PF641+, L1090+, L411+, L414+, L419+, L436+, L439+, M10010+, M10013+, M10023+, M10024+, M10029+, M10045+, M10047+, M10055+, M10059+, M10060+, M10061+, M10064+, M10066+, M10075+, M10076+, M10081+, M10084+, M10088+, M10092+, M10093+, M10096+, M10097+, M10105+, M10106+, M10115+, M10121+, M10123+, M10129+, M10135+, M10137+, M10140+, M10142+, M10152+, M10162+, M10170+, M10173+, M10174+, M10178+, M10179+, M10182+, M10184+, M10190+, M10192+, M10206+, M10213+, M10214+, M10216+, M10218+, M10225+, M10228+, M10229+, M10230+, M10231+, M10239+, M10241+, M10253+, M10254+, M10258+, M10270+, M10273+, M10275+, M10278+, M10291+, M10293+, M10300+, M10308+, M10324+, M10327+, M10328+, M10341+, M10347+, M10352+, M10355+, M10359+, M10361+, M10370+, M10371+, M10372+, M10384+, M10386+, M10390+, M10395+, M10403+, M10422+, M10781+, FGC37158+, FGC37291+, FGC37880+, FGC37882+, FGC37891+, FGC37901+, FGC37910+, FGC37915+, FGC37923+, FGC37933+, FGC37936+, FGC37940+, FGC37944+, FGC37952+, FGC37957+, FGC37964+, FGC37986+, FGC37993+, FGC37999+, FGC38026+, FGC38032+, FGC38034+, FGC38035+, FGC38036+, FGC38042+, FGC38043+, FGC38045+, FGC38050+, FGC38055+, FGC38059+, FGC38073+, FGC38084+, FGC38092+, FGC38103+, FGC38106+, FGC38109+, FGC38112+, FGC38126+, FGC38160+, FGC38165+, FGC38181+, FGC38187+, FGC38195+, FGC39987+, FGC40011+, FGC44651+, FGC45624+, FGC6230+, JN35+, KMS1702+, KMS523+, FGC24550+, M11768+, M11771+, M11774+, M11778+, M11783+, M13+, M144+, M190+, M219+, M220+, M244+, M246+, M2823+, M305+, M308+, M315+, M32+, PF660+, PF662+, PF663+, PF664+, PF666+, PF667+, PF669+, PF670+, PF676+, PF685+, PF697+, PF698+, PF7+, PF710+, PF711+, PF717+, PF718+, PF719+, PF722+, PF725+, PF728+, PF736+, PF737+, PF738+, PF740+, PF742+, PF745+, PF746+, PF747+, PF748+, PF755+, PF758+, PF760+, PF774+, PF775+, PF778+, PF779+, PF781+, PF782+, PF784+, PF786+, PF788+, PF789+, PF790+, PF796+, PF799+, PF800+, PF803+, PF805+, PF806+, PF807+, PF812+, PF813+, PF814+, PF815+, PF817+, PF818+, PF819+, PF821+, PF823+, PF826+, PF830+, PF831+, PF832+, PF840+, PF842+, PF849+, PF851+, PF852+, PF853+, PF859+, PF863+, PF864+, PF871+, PF877+, PF878+, PF879+, PF882+, PF887+, PF888+, PF889+, PF892+, PF893+, PF894+, PF895+, PF897+, PF901+, PF906+, PF908+, PF910+, PF915+, PF916+, PF920+, PF923+, PF926+, PF927+, PF929+, PF935+, PF936+, PF937+, PF938+, PF939+, PF942+, PF944+, PF951+, PF960+, PF963+, PF966+, PF967+, PF970+, PF971+, PF975+, PF978+, PF981+, PF982+, PF984+, PF986+, PF990+, PF994+, PH1023+, PH127+, PH135+, PH1812+, PH204+, PH2158+, PH2276+, PH3365+, PH368+, PH398+, PH4481+, PH4521+, PH5083+, PH5360+, PH621+, PH636+, PH642+, PH654+, SK234+, SK236+, SK237+, SK238+, SK240+, SK242+, SK243+, SK245+, SK246+, SK247+, SK250+, SK78+, V10+, V1018+, V1446+, V1551+, V156+, V1561+, V160+, V168+, V221+, V2360+, V241+, V243+, V250+, V2844+, V3161+, V3214+, V3800+, M63+, M7328+, Y20629+, Y22380+, Y22384+, Y23655+, Y23656+, Y23659+, Y23862+, Y23863+, Y23864+, Y23865+, Y23866+, Y23868+, Y23870+, Y23871+, Y23873+, Y23874+, Y23875+, Y23877+, Y23878+, Y23879+, Y23881+, Y23883+, Y23884+, Y23885+, Y23886+, Y23887+, Y23888+, Y23890+, Y23891+, Y23892+, Y23893+, Y23894+, Y23895+, Y23896+, Y23898+, Y23900+, Y23901+, Y23902+, Y23903+, Y26735+, Y5766+, BY1868+, BY2056+, YP4730+, YP4744+, YP4750+, YP5359+, YSC0000227+, M11758+, Z12110+, Z12227+, Z17404+, Z2198+, Z27750+, Z28013+, Z34007+, Z8156+, ZS10145+, ZS1309+, ZS3220+, Z40379-, Z40380-, Z40381-, Z40384-, Z17375-, Z17376-, Z17377-, Z17378-, Z17379-, Z17384-, Z12133-, Z12140-, M11767-, Z11976-, Z11981-, BY2057-, BY1870-, Y8310-, Y8311-, Y8314-, Y8316-, Y8318-, Y8319-, Y8320-, Y8321-, Y8322-, Y8323-, Y8324-, Y8325-, Y8327-, Y8488-, Y8489-, Y9422-, M8947-, M8951-, M8952-, M8954-, M8967-, M8971-, M8972-, M8977-, M8986-, M8988-, M8994-, M8999-, M9000-, M9001-, M9003-, M9005-, M9006-, M9008-, M9010-, M9016-, M9026-, M9030-, M9031-, M9039-, M9042-, M9049-, M9050-, M9054-, M9056-, M9057-, M9066-, M9068-, M9076-, M9081-, M9083-, M9095-, M9098-, M9105-, M9109-, M9111-, M9114-, M9117-, M9121-, M9123-, M9125-, M9128-, M9135-, M9137-, M9139-, M9140-, M9141-, M9146-, M9152-, M9161-, M9165-, M9169-, M9175-, M9176-, M9180-, M9182-, M9187-, M9188-, M9189-, M9193-, M9196-, M9197-, M9204-, M9209-, M9210-, M9214-, M9220-, M9227-, M9228-, M9236-, M9238-, M9239-, M9245-, M9246-, M9248-, M9252-, M9257-, M9258-, M9260-, M9263-, M9265-, M9269-, M9277-, M9280-, M9282-, M9284-, M9291-, M9296-, M9298-, M9300-, M9302-, M9304-, M9319-, M9326-, M9327-, M9334-, M9344-, M9346-, M9347-, M9349-, M9354-, M9356-, M9359-, M9361-, M9366-, M9368-, M9369-, M9370-, M9373-, M9375-, M9376-, M9378-, M9387-, M9389-, M9393-, M9397-, M9405-, Y1542-, Y1546-, M5620-, M118-, M11842-, M127-, FGC24553-, FGC24556-, FGC24561-, FGC24566-, FGC24568-, FGC24569-, FGC24571-, FGC24579-, FGC24580-, FGC24582-, FGC24589-, FGC24591-, FGC24600-, FGC24659-, FGC30740-, L1088-, M11752-, M11754-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, FGC24538-, FGC24547-, CTS623-, CTS10834-, BY869-, BY2308-, BY2128-, BY2055-, BY1982-, BY1987-, BY1884-, BY1970-, BY1972-, BY1920-, BY1931-, BY1939-, BY1940-, BY1941-, BY1867-, A3994-, A4103-, A4134-, A4457-, A4471-, BY1850-, BY16174-, BY16175-, BY16176-, BY16177-, BY16178-, BY16179-, BY16180-, BY16181-, BY1309-, BY1086-, A4780-, A4787-, A4816-, A4817-, A4959-, A5036-, A5128-, A5132-, A5137-, A5140-, A5141-, A5183-, A5198-
428658 جرار (Jarrar) آل جرار A-L419 L419+
318494   K.M.A.A.K.U.D. A-L419 L419+, M42-
428702 الهبانية (Al-Habbaneyyah) أم دريس الشبه الطارة الهبانية A-L419 L419+, MERGED+
M6976 S Abdullatif Al-Suayyed, b. 1649 and d. 1739 A-M13 M13+, M32+, M91+, P289+, P291-, M59-, M114-, M118-, M171-, M23-, M31-
M10004 Al-Nebrees عائلة النبريص - نجد غزة - الأصل من الشرقية بمصر A-M31 M31+
M10129 Munajjid (منجد) عائلة أبومنجد - قرية عرب أبوساعد مركز الصف الجيزة A-M31 M31+
M10133 أبومليجي (Abu Mleiji) عائلة أبومليجي - قرية عرب أبوساعد مركز الصف الجيزة A-M31 M31+
M8497 Abu Yazeed al kraida A-M32  
M8505 A assaf A-M32  
N110329 Woldekiros Woldekiros A-M32  
315834 Alhammad   A-M32  
309197 salm272   A-M32  
333746 Binibrahim Al-Abbasi   A-M32  
376222 Alhadyan Ali Alhadyan, b. ~1880 A-M32  
247178 Al Temeemy   A-M32  
310030 Almosauy Almosauy A-M32 M42-
M9569     A-PF76 PF76+, M118-
423185 اليوسف   A-SK808 BY1101+, BY1103+, BY1118+, BY1123+, BY1126+, BY1150+, BY1154+, BY1167+, BY1174+, BY1196+, BY1197+, BY1198+, BY1201+, BY1202+, BY1214+, BY1229+, BY1232+, BY1234+, BY1249+, BY1253+, BY1258+, BY1260+, BY1272+, BY1274+, BY1275+, BY1292+, BY1299+, BY1312+, BY1313+, BY1323+, BY1331+, BY1332+, BY1334+, BY1338+, BY1339+, BY1347+, BY1348+, BY1357+, BY1382+, BY1392+, BY1393+, BY1402+, BY1403+, BY1435+, BY1486+, BY1499+, BY1500+, BY1504+, BY1512+, BY1519+, BY1530+, BY1536+, BY1537+, BY1554+, BY1563+, BY1589+, BY1594+, BY1596+, BY1602+, BY1605+, BY1606+, BY1611+, BY1615+, BY1617+, BY16189+, BY16190+, BY16191+, BY16192+, BY16193+, BY16194+, BY16195+, BY16196+, BY16197+, BY16198+, BY16199+, BY16200+, BY16201+, BY16202+, BY16203+, BY16204+, BY16206+, BY16289+, BY16298+, BY16299+, BY16300+, BY16301+, BY16302+, BY16303+, BY16304+, BY16305+, BY16306+, BY16307+, BY16308+, BY16309+, BY16310+, BY16311+, BY16312+, BY16313+, BY16314+, BY1634+, BY1648+, BY1665+, BY1674+, BY1685+, BY1699+, BY1705+, BY1707+, BY1708+, BY1712+, BY1730+, BY1735+, BY1753+, BY1757+, BY1764+, BY1766+, BY1772+, BY1778+, BY1780+, BY1784+, BY1789+, BY1794+, BY1808+, BY1820+, BY1830+, BY1831+, BY1835+, A4766+, A4041+, A5058+, A7405+, BY1010+, BY1028+, BY1033+, BY1034+, BY1040+, BY1042+, BY1045+, BY1057+, BY1073+, BY1080+, BY1082+, BY1083+, BY1871+, BY1872+, BY1876+, BY1877+, BY1886+, BY1904+, BY1944+, BY1945+, BY1962+, BY1966+, BY1967+, BY1969+, BY1851+, BY1868+, BY1973+, BY1980+, BY1995+, BY1999+, BY2009+, BY2016+, BY2020+, BY2032+, BY2033+, BY2034+, BY2039+, BY2040+, BY2045+, BY2058+, BY2067+, BY2072+, BY2076+, BY2094+, BY2102+, BY2103+, BY2109+, BY2124+, BY2127+, BY2339+, BY2370+, BY2382+, BY2405+, BY2424+, BY2450+, BY2458+, BY2459+, BY2460+, BY2466+, BY2472+, BY2514+, BY2521+, BY2529+, BY2530+, BY513+, BY730+, BY731+, BY744+, BY752+, BY766+, BY772+, BY774+, BY791+, BY797+, BY819+, BY826+, BY835+, BY840+, BY859+, BY861+, BY864+, BY865+, BY868+, BY880+, BY882+, BY893+, BY894+, BY897+, BY905+, BY918+, BY939+, BY955+, BY961+, BY964+, BY970+, BY971+, BY978+, BY990+, BY997+, CTS10362+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, E101+, E104+, E1049+, E107+, E117+, E118+, E119+, E143+, E146+, E148+, E159+, E18+, E181+, E182+, E186+, E207+, E215+, E222+, E224+, E226+, E232+, E24+, E28+, E304+, E34+, E42+, E45+, E457+, E54+, E56+, E61+, E730+, E739+, E762+, E763+, E766+, E79+, E817+, E847+, E850+, E89+, E898+, E90+, E912+, E97+, E99+, F3530+, F552+, M9436+, M9449+, M9460+, M9483+, M9494+, M9513+, M9516+, M9523+, M9536+, M9539+, M9546+, M9547+, M9548+, M9552+, M9554+, M9557+, M9562+, M9566+, M9567+, M9569+, M9572+, M9574+, M9576+, M9580+, M9581+, M9583+, M9584+, M9588+, M9590+, M9591+, M9596+, M9599+, M9600+, M9602+, M9603+, M9604+, M9605+, M9607+, M9610+, M9611+, M9614+, M9617+, M9619+, M9620+, M9626+, M9630+, M9632+, M9633+, M9638+, M9640+, M9644+, M9647+, M9650+, M9651+, M9658+, M9660+, M9666+, M9667+, M9691+, M9692+, M9701+, M9711+, M9713+, M9714+, M9737+, M9739+, M9740+, M9745+, M9748+, M9749+, M9750+, M9751+, M9753+, M9754+, M9756+, M9769+, M9771+, M9780+, M9785+, M9786+, M9789+, M9792+, M9793+, M9802+, M9807+, M9812+, M9820+, M9825+, M9830+, M9832+, M9835+, M9836+, M9842+, M9844+, M9848+, M9854+, M9860+, M9882+, M9885+, M9887+, M9890+, M9899+, M9904+, M9915+, M9916+, M9917+, M9921+, M9944+, M9947+, M9951+, M9957+, M9965+, M9974+, M9975+, M9988+, M9993+, M9996+, M9998+, P100+, P289+, PAGES00010+, PAGES00050+, PAGES00053+, PF10+, PF1001+, PF1002+, PF1005+, PF1010+, PF1013+, PF1016+, PF1023+, PF1024+, PF1028+, PF1029+, PF1035+, PF1036+, PF1037+, PF1038+, PF1040+, PF1041+, PF1043+, PF1046+, PF1048+, PF1051+, PF1052+, PF1054+, PF1055+, PF1058+, PF1061+, PF1068+, PF1075+, PF1082+, PF1083+, PF1089+, PF1092+, PF1094+, PF1097+, PF1099+, PF1102+, PF1123+, PF119+, PF1202+, PF1203+, PF1204+, PF1207+, PF1208+, PF1210+, PF1214+, PF1216+, PF1219+, PF1220+, PF1221+, PF1224+, PF1225+, PF1229+, PF1232+, PF1234+, PF1235+, PF1236+, PF1244+, PF1246+, PF1254+, PF1255+, PF1259+, PF1260+, PF1263+, PF1268+, PF1270+, PF1277+, PF1278+, PF1282+, PF1285+, PF1286+, PF1288+, PF1295+, PF1302+, PF1344+, PF174+, PF180+, PF197+, PF199+, PF203+, PF210+, PF212+, PF214+, PF219+, PF223+, PF225+, PF231+, PF238+, PF239+, PF241+, PF248+, PF249+, PF251+, PF252+, PF253+, PF254+, PF255+, PF257+, PF258+, PF262+, PF263+, PF265+, PF271+, PF272+, PF273+, PF275+, PF277+, PF278+, PF281+, PF283+, PF284+, PF291+, PF292+, PF294+, PF295+, PF297+, PF305+, PF309+, PF312+, PF314+, PF316+, PF321+, PF322+, PF323+, PF325+, PF326+, PF334+, PF342+, PF344+, PF345+, PF353+, PF3561+, PF470+, PF5+, PF500+, PF549+, PF6+, PF603+, PF604+, PF634+, PF640+, PF641+, BY2141+, BY2155+, BY2158+, BY2164+, BY2168+, BY2178+, BY2181+, BY2182+, BY2196+, BY2213+, BY2217+, BY2224+, BY2245+, BY2261+, BY2265+, BY2272+, BY2274+, BY2279+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS125+, CTS1996+, CTS3368+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5173+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, FGC37262+, FGC37291+, FGC37882+, FGC37891+, FGC37901+, FGC37910+, FGC37915+, FGC37923+, FGC37933+, FGC37936+, FGC37940+, FGC37952+, FGC37957+, FGC37964+, FGC37986+, FGC37993+, FGC37999+, FGC38026+, FGC38034+, FGC38035+, FGC38036+, FGC38042+, FGC38043+, FGC38045+, FGC38050+, FGC38055+, FGC38073+, FGC38084+, FGC38092+, FGC38098+, FGC38103+, FGC38109+, FGC38112+, FGC38126+, FGC38160+, FGC38181+, FGC38187+, FGC38369+, FGC39987+, FGC40011+, FGC44651+, FGC45624+, FGC6230+, FGC7590+, JN35+, KMS1702+, KMS523+, L1090+, L411+, L414+, L419+, L436+, L439+, M10010+, M10013+, M10023+, M10029+, M10045+, M10047+, M10055+, M10059+, M10060+, M10061+, M10064+, M10066+, M10075+, M10076+, M10081+, M10084+, M10088+, M10092+, M10093+, M10097+, M10105+, M10106+, M10115+, M10121+, M10123+, M10129+, M10135+, M10137+, M10140+, M10142+, M10152+, M10162+, M10170+, M10173+, M10174+, M10178+, M10182+, M10184+, M10190+, M10192+, M10213+, M10216+, M10218+, M10225+, M10228+, M10229+, M10230+, M10231+, M10239+, M10241+, M10253+, M10258+, M10270+, M10273+, M10275+, M10278+, M10291+, M10293+, M10300+, M10308+, M10324+, M10327+, M10328+, M10341+, M10347+, M10352+, M10355+, M10361+, M10370+, M10371+, M10372+, M10384+, M10386+, M10390+, M10395+, M10403+, M10422+, PF660+, PF662+, PF663+, PF664+, PF666+, PF667+, PF669+, PF670+, PF676+, PF685+, PF697+, PF698+, PF7+, PF710+, PF711+, PF717+, PF718+, PF719+, PF722+, PF725+, PF728+, PF736+, PF737+, PF738+, PF740+, PF742+, PF745+, PF746+, PF747+, PF748+, PF755+, PF758+, PF760+, PF774+, PF775+, PF778+, PF779+, PF781+, PF782+, PF784+, PF786+, PF788+, PF789+, PF790+, PF796+, PF799+, PF800+, PF803+, PF805+, PF806+, PF807+, PF812+, PF813+, PF814+, PF815+, PF817+, PF818+, PF819+, PF821+, PF823+, PF826+, PF830+, PF831+, PF832+, PF840+, PF842+, PF849+, PF851+, PF852+, PF853+, PF859+, PF863+, PF864+, PF871+, PF877+, PF878+, PF879+, PF882+, PF887+, PF888+, PF889+, PF892+, PF893+, PF894+, PF895+, PF897+, PF901+, PF906+, PF908+, PF910+, PF915+, PF916+, PF920+, PF923+, PF926+, PF927+, PF929+, PF935+, PF936+, PF937+, PF938+, PF939+, PF942+, PF944+, PF951+, PF960+, PF963+, PF966+, PF967+, PF970+, PF971+, PF975+, PF978+, PF981+, PF982+, PF984+, PF986+, PF990+, PF994+, PH1023+, PH127+, PH135+, PH204+, PH2158+, PH2276+, PH3365+, PH368+, PH398+, PH4481+, PH4521+, PH5083+, PH621+, PH636+, PH642+, PH654+, SK234+, SK236+, SK237+, SK238+, SK240+, SK242+, SK243+, SK245+, SK246+, SK247+, SK248+, SK250+, SK78+, SK808+, V10+, V1018+, V1446+, V1551+, V156+, V1561+, V160+, V168+, V221+, V2360+, V241+, V243+, V250+, V2844+, V3161+, V3214+, V3800+, M13+, M144+, M190+, M202+, M219+, M220+, M244+, M246+, M2823+, M305+, M308+, M315+, M32+, M63+, Y20629+, Y22380+, Y23655+, Y23656+, Y23659+, Y23660+, Y23862+, Y23863+, Y23864+, Y23865+, Y23866+, Y23868+, Y23870+, Y23874+, Y23875+, Y23877+, Y23878+, Y23879+, Y23881+, Y23883+, Y23884+, Y23885+, Y23886+, Y23887+, Y23888+, Y23890+, Y23891+, Y23892+, Y23893+, Y23894+, Y23895+, Y23896+, Y23898+, Y23900+, Y23901+, Y23902+, Y23903+, Y24402+, Y24713+, Y24714+, Y24715+, Y24716+, Y24717+, Y24720+, Y24721+, Y24722+, Y24723+, Y24724+, Y24725+, Y24726+, Y24727+, Y24728+, Y24732+, Y26735+, Y28045+, Y5766+, M11768+, M11771+, M11774+, M11778+, M11783+, BY2056+, M11758+, YP4730+, YP4744+, YP4750+, YSC0000227+, Z12110+, Z17404+, Z2198+, Z27750+, Z28013+, Z34007+, Z39046+, Z8156+, ZS1309+, ZS1451+, ZS3220+, ZS4479+, M173-, Z40379-, Z40380-, Z40381-, Z40384-, Z12133-, Z12140-, Z17375-, Z17376-, Z17377-, Z17378-, Z17379-, Z17384-, Z11976-, M11767-, BY2057-, M118-, M11842-, M127-, Y8310-, Y8311-, Y8314-, Y8316-, Y8318-, Y8319-, Y8320-, Y8321-, Y8322-, Y8323-, Y8324-, Y8325-, Y8327-, Y8488-, Y8489-, Y9422-, M8947-, M8951-, M8952-, M8954-, M8967-, M8971-, M8972-, M8977-, M8986-, M8988-, M8994-, M8999-, M9000-, M9001-, M9003-, M9005-, M9006-, M9008-, M9010-, M9016-, M9026-, M9030-, M9031-, M9039-, M9042-, M9049-, M9050-, M9054-, M9056-, M9057-, M9066-, M9068-, M9076-, M9081-, M9083-, M9095-, M9098-, M9105-, M9109-, M9114-, M9117-, M9121-, M9125-, M9128-, M9135-, M9137-, M9139-, M9140-, M9146-, M9169-, M9175-, M9176-, M9180-, M9182-, M9187-, M9188-, M9189-, M9193-, M9196-, M9197-, M9204-, M9209-, M9214-, M9220-, M9227-, M9228-, M9236-, M9238-, M9239-, M9245-, M9246-, M9248-, M9252-, M9257-, M9258-, M9260-, M9265-, M9269-, M9277-, M9280-, M9282-, M9284-, M9291-, M9296-, M9298-, M9300-, M9302-, M9304-, M9319-, M9326-, M9327-, M9334-, M9344-, M9346-, M9347-, M9349-, M9354-, M9356-, M9359-, M9361-, M9366-, M9368-, M9369-, M9370-, M9373-, M9375-, M9376-, M9378-, M9387-, M9389-, M9393-, M9397-, M9405-, Y1542-, Y1546-, M11754-, L1088-, CTS623-, BY2308-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, FGC24538-, FGC24547-, FGC24553-, FGC24556-, FGC24561-, FGC24566-, FGC24568-, FGC24569-, FGC24571-, FGC24576-, FGC24579-, FGC24580-, FGC24582-, FGC24589-, FGC24591-, FGC24600-, FGC24659-, FGC30740-, CTS10834-, BY2128-, BY2055-, BY1982-, BY1987-, BY1870-, BY1867-, BY1970-, BY1972-, BY1920-, BY1931-, BY1939-, BY1940-, BY1941-, BY1086-, A5128-, A5132-, A5140-, A5141-, A5183-, A5198-, A4103-, A4134-, A4457-, A4471-, A4741-, A4751-, A4780-, A4787-, A4794-, A4816-, A4817-, A4959-, A5036-, BY1850-, BY16174-, BY16175-, BY16176-, BY16177-, BY16178-, BY16179-, BY16180-, BY16181-
M8414 ya   A-SK808 PF76+, A3522+, A4766+, BY1101+, BY1103+, BY1118+, BY1123+, BY1126+, BY1150+, BY1154+, BY1167+, BY1174+, BY1196+, BY1197+, BY1198+, BY1201+, BY1202+, BY1214+, BY1229+, BY1232+, BY1234+, BY1249+, BY1253+, BY1258+, BY1260+, BY1272+, BY1274+, BY1275+, BY1292+, BY1299+, BY1312+, BY1313+, BY1323+, BY1331+, BY1332+, BY1334+, BY1338+, BY1339+, BY1347+, BY1348+, BY1357+, BY1392+, BY1393+, BY1402+, BY1403+, BY1435+, BY1486+, BY1499+, BY1500+, BY1504+, BY1512+, BY1519+, BY1526+, BY1530+, BY1536+, BY1537+, BY1554+, BY1563+, BY1589+, BY1594+, BY1596+, BY1602+, BY1605+, BY1606+, BY1611+, BY1615+, BY1617+, BY16189+, BY16190+, BY16191+, BY16192+, BY16193+, BY16194+, BY16195+, BY16196+, BY16198+, BY16199+, BY16200+, BY16201+, BY16204+, BY16206+, BY16289+, BY16298+, BY16299+, BY16300+, BY16301+, BY16302+, BY16303+, BY16305+, BY16306+, BY16308+, BY16309+, BY16310+, BY16311+, BY16312+, BY16314+, BY1634+, BY1648+, BY1665+, BY1667+, BY1674+, BY1685+, BY1699+, BY1705+, BY1707+, BY1708+, BY1712+, BY1730+, BY1735+, BY1753+, BY1757+, BY1764+, BY1766+, BY1772+, BY1778+, BY1780+, BY1784+, BY1789+, BY1794+, BY1808+, BY1818+, BY1820+, BY1830+, BY1831+, BY1835+, A7405+, BY1028+, BY1034+, BY1040+, BY1042+, BY1045+, BY1057+, BY1073+, BY1080+, BY1082+, BY1083+, A5058+, BY1851+, BY1886+, BY1896+, BY1904+, BY1944+, BY1945+, BY1962+, BY1966+, BY1967+, BY1969+, BY1871+, BY1872+, BY1876+, BY1877+, BY1973+, BY1980+, BY1995+, BY1999+, BY2009+, BY2016+, BY2032+, BY2033+, BY2034+, BY2039+, BY2040+, BY2045+, BY2141+, BY2155+, BY2158+, BY2164+, BY2168+, BY2178+, BY2181+, BY2182+, BY2185+, BY2196+, BY2213+, BY2217+, BY2224+, BY2245+, BY2261+, BY2265+, BY2272+, BY2274+, BY2279+, BY2339+, BY2370+, BY2382+, BY2405+, BY2424+, BY2450+, BY2458+, BY2459+, BY2460+, BY2466+, BY2472+, BY2514+, BY2521+, BY2529+, BY2530+, BY513+, BY730+, BY731+, BY744+, BY752+, BY766+, BY772+, BY774+, BY791+, BY797+, BY819+, BY826+, BY835+, BY840+, BY859+, BY861+, BY864+, BY865+, BY868+, BY880+, BY882+, BY893+, BY894+, BY897+, BY905+, BY918+, BY955+, BY964+, BY970+, BY971+, BY978+, BY990+, BY992+, BY997+, CTS10362+, BY2067+, BY2072+, BY2076+, BY2094+, BY2102+, BY2103+, BY2109+, BY2124+, BY2127+, BY1868+, BY2056+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS125+, CTS1996+, CTS3368+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5173+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, E101+, E104+, E1049+, E107+, E117+, E118+, E119+, E143+, E146+, E148+, E159+, E18+, E181+, E182+, E186+, E207+, E215+, E222+, E224+, E226+, E232+, E24+, E28+, E304+, E34+, E42+, E45+, E457+, E54+, E56+, E61+, E730+, E739+, E762+, E763+, E766+, E79+, E817+, E847+, E850+, E89+, E898+, E90+, E912+, E97+, E99+, M13+, M144+, M190+, M219+, M220+, M244+, M246+, M2823+, M305+, M308+, M315+, M32+, M63+, L1090+, L411+, L414+, L419+, L436+, L439+, M10010+, M10013+, M10023+, M10024+, M10029+, M10045+, M10047+, M10055+, M10059+, M10060+, M10061+, M10064+, M10066+, M10075+, M10076+, M10081+, M10084+, M10088+, M10092+, M10093+, M10097+, M10105+, M10106+, M10115+, M10121+, M10123+, M10129+, M10135+, M10137+, M10140+, M10142+, M10152+, M10162+, M10170+, M10173+, M10174+, M10178+, M10179+, M10182+, M10184+, M10190+, M10192+, M10206+, M10213+, M10214+, M10216+, M10218+, M10225+, M10228+, M10229+, M10230+, M10231+, M10239+, M10241+, M10253+, M10254+, M10258+, M10270+, M10273+, M10275+, M10278+, M10291+, M10293+, M10300+, M10308+, M10324+, M10327+, M10328+, M10341+, M10347+, M10352+, M10355+, M10361+, M10370+, M10371+, M10372+, M10384+, M10386+, M10390+, M10395+, M10403+, M10422+, M9436+, M9449+, M9460+, M9483+, M9494+, M9510+, M9516+, M9523+, M9536+, M9539+, M9546+, M9547+, M9548+, M9552+, M9554+, M9557+, M9562+, M9566+, M9567+, M9569+, M9572+, M9574+, M9576+, M9580+, M9581+, M9583+, M9584+, M9588+, M9590+, M9591+, M9596+, M9599+, M9600+, M9601+, M9602+, M9603+, M9604+, M9605+, M9607+, M9610+, M9611+, M9614+, M9617+, M9619+, M9620+, M9626+, M9630+, M9632+, M9633+, M9638+, M9640+, M9644+, M9647+, M9650+, M9651+, M9658+, M9660+, M9666+, M9667+, M9691+, M9692+, M9701+, M9711+, M9713+, M9714+, M9732+, M9737+, M9739+, M9740+, M9745+, M9748+, M9749+, M9750+, M9751+, M9753+, M9754+, M9756+, M9769+, M9771+, M9780+, M9785+, M9786+, M9789+, M9792+, M9793+, M9802+, M9807+, M9812+, M9820+, M9825+, M9830+, M9832+, M9835+, M9836+, M9842+, M9848+, M9854+, M9860+, M9882+, M9885+, M9887+, M9890+, M9899+, M9904+, M9915+, M9916+, M9917+, M9921+, M9923+, M9944+, M9947+, M9951+, M9952+, M9957+, M9965+, M9974+, M9975+, M9988+, M9993+, M9998+, P100+, P289+, PAGES00010+, PAGES00050+, PAGES00053+, PF10+, PF1001+, PF1002+, PF1005+, PF1010+, PF1013+, PF1016+, PF1023+, PF1024+, PF1028+, PF1029+, PF1035+, PF1036+, PF1037+, PF1038+, PF1040+, PF1041+, PF1043+, PF1046+, PF1048+, PF1051+, PF1052+, PF1054+, PF1055+, PF1058+, PF1061+, PF1068+, PF1075+, PF1082+, PF1083+, PF1089+, PF1092+, PF1094+, PF1097+, PF1099+, PF1102+, PF119+, PF1202+, PF1203+, PF1204+, PF1207+, PF1208+, PF1210+, PF1214+, PF1216+, PF1219+, PF1220+, PF1221+, PF1224+, PF1225+, PF1229+, PF1232+, PF1234+, PF1235+, PF1236+, PF1244+, PF1246+, PF1254+, PF1255+, PF1259+, PF1260+, PF1263+, PF1268+, PF1270+, PF1277+, PF1278+, PF1282+, PF1285+, PF1286+, PF1288+, PF1295+, PF1302+, PF174+, PF180+, PF197+, PF199+, PF203+, PF210+, PF212+, PF214+, PF218+, PF219+, PF223+, PF225+, PF231+, PF238+, PF239+, PF241+, PF248+, PF249+, PF251+, PF252+, PF253+, PF254+, PF255+, PF257+, PF258+, PF261+, PF262+, PF263+, PF265+, PF271+, PF272+, PF273+, PF275+, PF277+, PF278+, PF281+, PF283+, PF284+, PF291+, PF292+, PF294+, PF295+, PF297+, PF305+, PF309+, PF312+, PF314+, PF316+, PF321+, PF322+, PF323+, PF325+, PF326+, PF334+, PF342+, PF344+, PF345+, PF353+, PF3561+, PF470+, PF5+, PF500+, PF549+, PF6+, PF603+, PF604+, PF634+, PF640+, PF641+, PF6464+, PF660+, PF662+, PF663+, PF664+, PF666+, PF667+, PF669+, PF670+, PF676+, PF685+, PF697+, PF698+, PF7+, PF710+, PF711+, PF717+, PF718+, PF719+, PF722+, PF725+, PF728+, PF736+, PF737+, PF738+, PF740+, PF742+, PF745+, PF746+, PF747+, PF748+, PF755+, PF758+, PF760+, PF774+, PF775+, PF778+, PF779+, PF781+, PF782+, PF784+, PF786+, PF788+, PF789+, PF790+, PF796+, PF799+, PF800+, PF803+, PF805+, PF806+, PF807+, PF812+, PF813+, PF814+, PF815+, PF817+, PF818+, PF819+, PF821+, PF823+, PF826+, PF830+, PF831+, PF832+, PF840+, PF842+, PF849+, PF851+, PF852+, PF853+, PF859+, PF863+, PF864+, PF871+, PF877+, PF878+, PF879+, PF882+, PF887+, PF888+, PF889+, PF892+, PF893+, PF894+, PF895+, PF897+, PF901+, PF906+, PF908+, PF910+, PF915+, PF916+, PF920+, PF923+, PF926+, PF927+, PF929+, PF935+, PF936+, PF937+, PF938+, PF939+, PF942+, PF944+, PF951+, PF960+, PF963+, PF966+, PF967+, PF970+, PF971+, PF975+, PF978+, PF981+, PF982+, PF984+, PF986+, PF990+, PF994+, PH1023+, PH127+, PH135+, PH204+, PH2158+, PH2276+, PH3365+, PH368+, PH398+, PH4481+, PH4521+, PH5083+, PH621+, PH636+, PH642+, PH654+, SK234+, SK236+, SK237+, SK238+, SK240+, SK242+, SK243+, SK245+, SK246+, SK247+, SK250+, SK78+, SK79+, SK808+, V10+, V1018+, V1446+, FGC37158+, FGC37262+, FGC37291+, FGC37882+, FGC37891+, FGC37901+, FGC37910+, FGC37915+, FGC37923+, FGC37933+, FGC37936+, FGC37940+, FGC37952+, FGC37957+, FGC37964+, FGC37986+, FGC37993+, FGC37999+, FGC38026+, FGC38032+, FGC38034+, FGC38035+, FGC38036+, FGC38043+, FGC38045+, FGC38050+, FGC38055+, FGC38073+, FGC38084+, FGC38092+, FGC38098+, FGC38103+, FGC38106+, FGC38109+, FGC38112+, FGC38126+, FGC38160+, FGC38181+, FGC38187+, FGC38195+, FGC38369+, FGC39987+, FGC40011+, FGC44651+, FGC45624+, FGC60280+, FGC6230+, FGC7590+, JN35+, KMS1702+, KMS523+, F3530+, F552+, M11768+, M11771+, M11774+, M11778+, M11783+, V1551+, V156+, V1561+, V160+, V168+, Y20629+, Y22380+, Y22384+, Y23655+, Y23656+, Y23657+, Y23862+, Y23863+, Y23864+, Y23865+, Y23866+, Y23868+, Y23870+, Y23874+, Y23875+, Y23877+, Y23878+, Y23879+, Y23881+, Y23883+, Y23884+, Y23885+, Y23886+, Y23887+, Y23888+, Y23890+, Y23891+, Y23892+, Y23893+, Y23894+, Y23895+, Y23896+, Y23898+, Y23900+, Y23901+, Y23902+, Y23903+, Y24402+, Y24713+, Y24714+, Y24715+, Y24716+, Y24717+, Y24720+, Y24721+, Y24722+, Y24723+, Y24724+, Y24725+, Y24726+, Y24727+, Y24728+, Y24730+, Y24732+, Y26735+, Y28045+, Y5766+, V2360+, V241+, V243+, V250+, V2844+, V3161+, V3214+, V3800+, V4185+, V221+, YP4730+, YP4744+, YP4750+, YP5359+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z12110+, Z17404+, Z2198+, Z27750+, Z28013+, Z34007+, Z39046+, Z8156+, ZS1309+, ZS2430+, ZS3220+, ZS4479+, M11758+, M11767-, Z40379-, Z40380-, Z40381-, Z40384-, Z12133-, Z12140-, Z17375-, Z17376-, Z17377-, Z17378-, Z17379-, Z17384-, Z11976-, V225-, V229-, V233-, Y1542-, Y1546-, Y8310-, Y8311-, Y8314-, Y8316-, Y8318-, Y8319-, Y8320-, Y8321-, Y8322-, Y8323-, Y8324-, Y8325-, Y8327-, Y8488-, Y8489-, Y9422-, V190-, V196-, V203-, V165-, M118-, M11842-, M127-, FGC24538-, FGC24547-, FGC24553-, FGC24556-, FGC24561-, FGC24566-, FGC24568-, FGC24569-, FGC24571-, FGC24576-, FGC24579-, FGC24580-, FGC24582-, FGC24589-, FGC24591-, FGC24600-, FGC24659-, FGC30740-, L1088-, V148-, V149-, V154-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PAGES00101-, M11752-, M11754-, M8947-, M8951-, M8952-, M8954-, M8967-, M8971-, M8972-, M8977-, M8986-, M8988-, M8994-, M8999-, M9000-, M9001-, M9003-, M9005-, M9006-, M9008-, M9010-, M9016-, M9026-, M9030-, M9031-, M9039-, M9042-, M9049-, M9050-, M9054-, M9056-, M9057-, M9066-, M9076-, M9081-, M9083-, M9095-, M9098-, M9105-, M9109-, M9114-, M9117-, M9121-, M9125-, M9128-, M9135-, M9137-, M9139-, M9140-, M9146-, M9152-, M9165-, M9169-, M9175-, M9176-, M9180-, M9182-, M9187-, M9188-, M9189-, M9193-, M9196-, M9197-, M9204-, M9209-, M9210-, M9214-, M9220-, M9227-, M9228-, M9236-, M9238-, M9239-, M9245-, M9246-, M9248-, M9252-, M9257-, M9258-, M9260-, M9263-, M9265-, M9269-, M9277-, M9280-, M9282-, M9284-, M9291-, M9296-, M9298-, M9300-, M9302-, M9304-, M9319-, M9326-, M9327-, M9334-, M9344-, M9346-, M9347-, M9349-, M9354-, M9356-, M9359-, M9361-, M9366-, M9368-, M9369-, M9370-, M9373-, M9375-, M9376-, M9378-, M9387-, M9389-, M9393-, M9397-, M9405-, F2412-, CTS623-, CTS4479-, CTS2809-, BY2057-, BY1870-, BY2128-, CTS10834-, BY2308-, BY2055-, BY1982-, BY1987-, BY1884-, BY1970-, BY1972-, BY1920-, BY1931-, BY1939-, BY1940-, BY1941-, BY1867-, M42-, SRY10831-, M118-, A5128-, A5132-, A5140-, A5141-, A5183-, A5198-, BY1086-, BY1850-, BY16174-, BY16175-, BY16176-, BY16177-, BY16178-, BY16179-, BY16180-, BY16181-, BY1309-, A4780-, A4787-, A4794-, A4816-, A4817-, A4959-, A5036-, A4103-, A4134-, A4457-, A4471-, A4741-, A4751-
M9936 aldhayfli الوادي B-BY16115 BY14783+, BY14786+, BY15085+, BY15086+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15091+, BY15092+, BY15093+, BY15094+, BY15109+, BY15110+, BY15111+, BY15112+, BY15113+, BY15114+, BY15115+, BY15116+, BY15117+, BY15118+, BY15132+, BY15133+, BY15134+, BY15135+, BY15137+, BY15138+, BY15139+, BY15140+, BY15141+, BY15142+, BY15143+, BY15144+, BY15145+, BY15146+, BY15147+, BY15148+, BY15149+, BY15150+, BY15151+, BY15153+, BY15162+, BY15166+, BY15167+, BY15168+, BY15169+, BY15170+, BY15171+, BY15172+, BY15173+, BY15174+, BY15175+, BY15176+, BY15177+, BY15178+, BY15179+, BY15180+, BY15181+, BY15182+, BY15183+, BY15184+, BY15185+, BY15186+, BY15187+, BY15188+, BY16112+, BY16113+, BY16114+, BY16115+, BY16116+, BY16117+, BY16118+, BY16119+, BY16120+, BY16121+, BY16122+, BY16123+, BY16124+, BY16125+, BY16126+, BY16127+, BY16128+, BY16129+, BY16130+, BY16131+, BY16132+, BY16133+, BY16134+, BY16135+, BY16136+, BY16137+, BY18759+, FGC33855+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33865+, FGC33866+, FGC33867+, FGC33868+, FGC33869+, FGC33870+, FGC33871+, FGC33875+, FGC51417+, FGC53290+, FGC53293+, FGC53340+, FGC53371+, FGC53378+, FGC53386+, FGC53388+, FGC53389+, FGC53391+, FGC53392+, M5836+, M5838+, M5844+, M5845+, M5848+, M5850+, M5851+, M5852+, M5856+, M5858+, M5868+, M5869+, M5871+, M5872+, M5873+, M5874+, M5875+, M5877+, M5878+, M5879+, M5880+, M5881+, M5882+, M5883+, M5891+, M5896+, M5898+, M5902+, M5904+, M5907+, M5910+, M5913+, M5916+, M5917+, M5919+, M5920+, M5922+, M5925+, M5927+, M5930+, M5933+, M5934+, M5938+, M5941+, M5944+, M5946+, M5952+, M5954+, M5955+, M5962+, M5965+, M5967+, M5969+, M5971+, M5972+, M5973+, M5976+, M5979+, M5983+, M5984+, M5985+, M5986+, M5987+, M5997+, M5999+, M6000+, M6003+, M6004+, M6005+, M6007+, M6010+, M6013+, M6015+, M6019+, M6021+, M6029+, M6038+, M6041+, M6045+, M6046+, M6048+, M6089+, M6164+, M6204+, M6247+, M6279+, M6289+, M6307+, M6311+, M6347+, M6349+, M6350+, M6352+, M6353+, M6357+, M6359+, M6361+, M6362+, M6363+, M6367+, M6368+, M6369+, M6371+, M6372+, M6373+, M6374+, M6375+, M6376+, M6381+, M6382+, M6386+, M6387+, M6388+, M6393+, M6394+, M6395+, M6396+, M6397+, M6398+, M6400+, M6401+, M6403+, M6404+, M6405+, M6407+, M6411+, M6416+, M6418+, M6421+, M6425+, M6427+, M6429+, M6430+, M6431+, M6432+, M6434+, M6435+, M6436+, M6437+, M6439+, M6441+, M6442+, M6443+, M6444+, M6445+, M6446+, M6449+, M6450+, M6453+, M6455+, M6457+, M6458+, M6459+, M6460+, M6463+, M6464+, M6465+, M6467+, M6468+, M6470+, M6471+, M6472+, M6473+, M6474+, M6475+, M6476+, M6478+, M6479+, M8675+, M8681+, M8683+, M8686+, M8687+, M8688+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8708+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8730+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8753+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8863+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8873+, M8876+, M8883+, M8886+, M8887+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8911+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, PH3433+, PH4047+, PH4706+, PH51+, SK253+, SK284+, SK285+, SK286+, SK288+, V1041+, V1406+, V2012+, V2144+, V2280+, V2661+, V2903+, V2949+, V3009+, V3231+, V3409+, V3854+, V3917+, V3954+, V4015+, Y10264+, Y10283+, Y10284+, Y10338+, Y10340+, Y10341+, Y10342+, Y10346+, Y10347+, Y10348+, Y10349+, Y10350+, Y10351+, Y10353+, Y10358+, Y10359+, Y10363+, Y10364+, Y10365+, Y10366+, Y10367+, Y10369+, Y10370+, Y10371+, Y10376+, Y10377+, Y10380+, Y10381+, Y10382+, Y10383+, Y10385+, Y10388+, Y10390+, Y10395+, Y10397+, Y10398+, Y10400+, Y10405+, Y10407+, Y10408+, Y10409+, Y10410+, Y10411+, Y12223+, Y20280+, Y20673+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11788+, Z11791+, Z11793+, Z11794+, Z11800+, Z11801+, Z11804+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11865+, Z11867+, Z11873+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z15874+, Z20447+, Z22786+, Z22884+, Z22886+, Z22893+, Z22895+, Z22901+, Z22926+, Z22928+, Z22932+, Z22934+, Z22955+, Z22974+, Z22983+, Z22987+, Z22996+, Z23004+, Z23007+, Z23012+, Z23014+, Z23015+, Z23016+, Z23019+, Z23020+, Z23022+, Z23023+, Z23024+, Z23032+, Z23036+, Z23039+, Z23040+, Z23041+, Z23044+, Z23052+, Z23057+, Z23058+, Z23073+, Z23074+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23099+, Z23101+, M150+, M182+, M152+, M218+, P50-, PF4284-
166357 Alnasser عرب الحوارث - فلسطين والاردن B-BY16119 A8031+, BY14719+, BY14783+, BY14786+, BY15085+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15091+, BY15092+, BY15093+, BY15094+, BY15109+, BY15110+, BY15111+, BY15112+, BY15113+, BY15114+, BY15115+, BY15116+, BY15117+, BY15118+, BY15132+, BY15133+, BY15134+, BY15135+, BY15137+, BY15138+, BY15139+, BY15140+, BY15141+, BY15142+, BY15143+, BY15144+, BY15145+, BY15146+, BY15147+, BY15148+, BY15149+, BY15150+, BY15151+, BY15153+, BY15166+, BY15167+, BY15168+, BY15169+, BY15170+, BY15171+, BY15172+, BY15173+, BY15174+, BY15175+, BY15176+, BY15177+, BY15178+, BY15179+, BY15180+, BY15181+, BY15182+, BY15183+, BY15184+, BY15185+, BY15186+, BY15187+, BY15188+, BY15197+, BY16112+, BY16113+, BY16114+, BY16119+, BY16132+, BY16136+, BY16879+, BY18759+, BZ3011+, CTS10362+, CTS10507+, CTS10826+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11848+, CTS11912+, CTS125+, CTS12632+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2179+, CTS2328+, CTS2486+, CTS2668+, CTS294+, CTS296+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3389+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3646+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4358+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS4966+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5849+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, CTS6240+, CTS6383+, CTS6458+, CTS6800+, CTS6907+, CTS698+, CTS7653+, CTS8243+, CTS8393+, CTS8650+, CTS8980+, CTS9111+, CTS9828+, F489+, F552+, FGC33855+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33865+, FGC33866+, FGC33867+, FGC33868+, FGC33869+, FGC33870+, FGC33871+, FGC33874+, FGC33875+, FGC51417+, FGC53290+, FGC53293+, FGC53371+, FGC53378+, FGC53386+, FGC53388+, FGC53389+, FGC53391+, FGC53392+, L1090+, M109+, M150+, M152+, M181+, M182+, M218+, M247+, M249+, M299+, M42+, M5836+, M5838+, M5839+, M5844+, M5845+, M5848+, M5850+, M5851+, M5852+, M5856+, M5858+, M5868+, M5869+, M5871+, M5872+, M5873+, M5874+, M5875+, M5878+, M5879+, M5880+, M5881+, M5882+, M5883+, M5888+, M5891+, M5896+, M5898+, M5902+, M5904+, M5907+, M5910+, M5913+, M5916+, M5917+, M5919+, M5920+, M5922+, M5925+, M5927+, M5930+, M5933+, M5934+, M5938+, M5941+, M5944+, M5946+, M5952+, M5954+, M5955+, M5956+, M5962+, M5965+, M5967+, M5969+, M5971+, M5972+, M5973+, M5976+, M5979+, M5983+, M5984+, M5985+, M5986+, M5987+, M5997+, M5999+, M6000+, M6003+, M6004+, M6005+, M6007+, M6010+, M6013+, M6015+, M6019+, M6021+, M6038+, M6041+, M6045+, M6046+, M6048+, M6089+, M6164+, M6204+, M6247+, M6279+, M6289+, M6307+, M6311+, M6347+, M6349+, M6350+, M6353+, M6357+, M6359+, M6361+, M6362+, M6363+, M6367+, M6368+, M6369+, M6371+, M6372+, M6374+, M6375+, M6376+, M6381+, M6382+, M6386+, M6387+, M6388+, M6393+, M6394+, M6395+, M6396+, M6397+, M6398+, M6400+, M6401+, M6403+, M6404+, M6405+, M6407+, M6411+, M6416+, M6418+, M6421+, M6427+, M6429+, M6430+, M6431+, M6432+, M6434+, M6435+, M6436+, M6439+, M6441+, M6443+, M6444+, M6445+, M6446+, M6449+, M6450+, M6453+, M6455+, M6457+, M6458+, M6459+, M6460+, M6463+, M6464+, M6465+, M6467+, M6468+, M6470+, M6471+, M6472+, M6473+, M6474+, M6475+, M6476+, M6478+, M6479+, M8675+, M8681+, M8683+, M8686+, M8687+, M8688+, M8693+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8708+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8730+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8753+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8813+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8863+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8873+, M8874+, M8876+, M8883+, M8886+, M8887+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8911+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, M8963+, M94+, P90+, PAGES00018+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF210+, PF212+, PF223+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3561+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH3433+, PH4047+, PH4706+, SK253+, SK284+, SK285+, SK286+, SK288+, V1041+, V1406+, V168+, V2012+, V2144+, V217+, V220+, V221+, V227+, V2280+, V234+, V237+, V241+, V250+, V2661+, V2903+, V2949+, V3009+, V3231+, V3409+, V3854+, V3917+, V3954+, V4015+, V75+, V78+, V85+, Y10264+, Y10283+, Y10284+, Y10338+, Y10340+, Y10341+, Y10342+, Y10346+, Y10347+, Y10348+, Y10349+, Y10350+, Y10351+, Y10353+, Y10358+, Y10359+, Y10363+, Y10364+, Y10365+, Y10366+, Y10367+, Y10369+, Y10370+, Y10371+, Y10376+, Y10377+, Y10380+, Y10381+, Y10382+, Y10383+, Y10385+, Y10388+, Y10390+, Y10392+, Y10395+, Y10397+, Y10398+, Y10400+, Y10405+, Y10407+, Y10408+, Y10409+, Y10410+, Y10411+, Y12223+, Y20280+, Y20673+, YSC0000227+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11791+, Z11792+, Z11793+, Z11794+, Z11800+, Z11801+, Z11804+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11865+, Z11867+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z15874+, Z20447+, Z22786+, Z22876+, Z22884+, Z22886+, Z22893+, Z22895+, Z22901+, Z22926+, Z22928+, Z22932+, Z22934+, Z22964+, Z22974+, Z22983+, Z22987+, Z22996+, Z22999+, Z23004+, Z23007+, Z23012+, Z23014+, Z23015+, Z23016+, Z23019+, Z23022+, Z23023+, Z23024+, Z23032+, Z23036+, Z23039+, Z23041+, Z23044+, Z23052+, Z23057+, Z23073+, Z23074+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23099+, Z23101+, Z599+, ZS1823+
224580 Al-Tamimi (Abufaisal.T)   B-BY17062 BY14783+, BY14786+, BY15085+, BY15086+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15091+, BY15092+, BY15093+, BY15094+, BY15109+, BY15110+, BY15111+, BY15112+, BY15113+, BY15114+, BY15115+, BY15116+, BY15117+, BY15118+, BY15132+, BY15133+, BY15134+, BY15135+, BY15137+, BY15138+, BY15139+, BY15140+, BY15141+, BY15142+, BY15143+, BY15144+, BY15145+, BY15146+, BY15147+, BY15148+, BY15149+, BY15150+, BY15151+, BY15153+, BY15162+, BY15166+, BY15167+, BY15168+, BY15169+, BY15170+, BY15171+, BY15172+, BY15173+, BY15174+, BY15175+, BY15176+, BY15177+, BY15178+, BY15179+, BY15180+, BY15181+, BY15182+, BY15183+, BY15184+, BY15185+, BY15186+, BY15187+, BY15188+, BY16112+, BY16113+, BY16114+, BY17028+, BY17040+, BY17041+, BY17042+, BY17043+, BY17044+, BY17045+, BY17046+, BY17047+, BY17048+, BY17049+, BY17050+, BY17051+, BY17052+, BY17053+, BY17054+, BY17055+, BY17056+, BY17057+, BY17058+, BY17059+, BY17060+, BY17061+, BY17062+, BY17063+, BY17064+, BZ3011+, CTS10362+, CTS10507+, CTS10826+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11848+, CTS11912+, CTS125+, CTS12632+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2179+, CTS2328+, CTS2486+, CTS2668+, CTS294+, CTS296+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3389+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3646+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4358+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS4966+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5849+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, CTS6240+, CTS6383+, CTS6458+, CTS6800+, CTS6907+, CTS698+, CTS7653+, CTS8243+, CTS8393+, CTS8650+, CTS8980+, CTS9111+, CTS9828+, F489+, F552+, FGC12596+, FGC33855+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33860+, FGC33865+, FGC33866+, FGC33868+, FGC33869+, FGC33870+, FGC33871+, FGC33875+, FGC51417+, FGC53290+, FGC53293+, FGC53371+, FGC53386+, FGC53389+, FGC53391+, FGC53392+, L1090+, M109+, M150+, M152+, M181+, M182+, M218+, M247+, M249+, M299+, M42+, M5836+, M5838+, M5839+, M5844+, M5845+, M5848+, M5850+, M5851+, M5852+, M5856+, M5858+, M5868+, M5869+, M5871+, M5872+, M5873+, M5874+, M5875+, M5878+, M5879+, M5880+, M5881+, M5882+, M5883+, M5888+, M5891+, M5896+, M5898+, M5902+, M5904+, M5907+, M5910+, M5913+, M5916+, M5917+, M5919+, M5920+, M5925+, M5927+, M5930+, M5933+, M5934+, M5938+, M5941+, M5944+, M5946+, M5952+, M5954+, M5955+, M5962+, M5967+, M5969+, M5971+, M5972+, M5973+, M5976+, M5979+, M5983+, M5984+, M5985+, M5986+, M5987+, M5997+, M5999+, M6000+, M6003+, M6004+, M6005+, M6007+, M6010+, M6013+, M6019+, M6021+, M6038+, M6041+, M6045+, M6046+, M6048+, M6089+, M6164+, M6204+, M6279+, M6289+, M6307+, M6311+, M6347+, M6349+, M6350+, M6353+, M6357+, M6359+, M6361+, M6362+, M6363+, M6367+, M6368+, M6369+, M6371+, M6372+, M6373+, M6374+, M6375+, M6376+, M6381+, M6382+, M6386+, M6387+, M6388+, M6393+, M6394+, M6395+, M6396+, M6397+, M6398+, M6400+, M6401+, M6403+, M6404+, M6405+, M6407+, M6408+, M6411+, M6416+, M6418+, M6421+, M6427+, M6429+, M6430+, M6431+, M6432+, M6434+, M6435+, M6436+, M6439+, M6441+, M6443+, M6444+, M6445+, M6446+, M6449+, M6450+, M6453+, M6455+, M6457+, M6458+, M6459+, M6460+, M6463+, M6464+, M6465+, M6467+, M6468+, M6470+, M6471+, M6472+, M6473+, M6474+, M6475+, M6476+, M6478+, M6479+, M8675+, M8681+, M8683+, M8686+, M8687+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8708+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8727+, M8728+, M8730+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8873+, M8874+, M8876+, M8883+, M8886+, M8887+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8911+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, M8963+, M94+, P90+, PAGES00018+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF210+, PF212+, PF223+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH3433+, PH4047+, PH4706+, SK253+, SK284+, SK285+, SK286+, SK288+, V1041+, V1406+, V168+, V2012+, V2144+, V217+, V220+, V221+, V227+, V2280+, V234+, V237+, V241+, V250+, V2661+, V2903+, V2949+, V3009+, V3231+, V3409+, V3854+, V3917+, V3954+, V4015+, V75+, V78+, V85+, Y10264+, Y10283+, Y10284+, Y10338+, Y10340+, Y10341+, Y10342+, Y10346+, Y10347+, Y10348+, Y10349+, Y10350+, Y10351+, Y10353+, Y10358+, Y10359+, Y10363+, Y10365+, Y10366+, Y10367+, Y10369+, Y10370+, Y10371+, Y10376+, Y10377+, Y10380+, Y10381+, Y10382+, Y10383+, Y10385+, Y10388+, Y10390+, Y10395+, Y10397+, Y10398+, Y10400+, Y10405+, Y10407+, Y10408+, Y10409+, Y10410+, Y10411+, Y12223+, Y20280+, Y20673+, YSC0000227+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11788+, Z11791+, Z11792+, Z11793+, Z11794+, Z11800+, Z11801+, Z11804+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11867+, Z11873+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z15874+, Z22786+, Z22876+, Z22884+, Z22886+, Z22895+, Z22901+, Z22916+, Z22926+, Z22928+, Z22932+, Z22934+, Z22955+, Z22964+, Z22974+, Z22983+, Z22987+, Z22996+, Z22999+, Z23004+, Z23007+, Z23012+, Z23014+, Z23015+, Z23016+, Z23019+, Z23020+, Z23022+, Z23023+, Z23024+, Z23032+, Z23036+, Z23039+, Z23040+, Z23041+, Z23044+, Z23052+, Z23057+, Z23073+, Z23074+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23099+, Z23101+, Z599+, ZS1823+, ZS3220+
M10414 altweel   B-BY17102 M299+, M42+, M5836+, M5838+, M5844+, M5845+, M5848+, M5850+, M5851+, M5852+, M5856+, M5858+, M5868+, M5869+, M5871+, M5872+, M5873+, M5874+, M5875+, M5877+, M5878+, M5879+, M5880+, M5881+, M5882+, M5883+, M5891+, M5896+, M5898+, M5902+, M5904+, M5907+, M5910+, M5913+, M5916+, M5919+, M5920+, M5925+, M5927+, M5930+, M5933+, M5934+, M5938+, M5941+, M5944+, M5946+, M5952+, M5954+, M5955+, M5962+, M5965+, M5969+, M5971+, M5972+, M5973+, M5976+, M5979+, M5983+, M5984+, M5985+, M5986+, M5987+, M5997+, M5999+, M6000+, M6003+, M6004+, M6005+, M6010+, M6013+, M6015+, M6019+, M6021+, M6029+, M6038+, M6041+, M6045+, M6046+, M6048+, M6089+, M6164+, M6204+, M6247+, M6279+, M6289+, M6307+, M6311+, M6347+, M6349+, M6350+, M6353+, M6357+, M6359+, M6361+, M6362+, M6363+, M6367+, M6368+, M6369+, M6371+, M6372+, M6373+, M6374+, M6376+, M6381+, M6382+, M6386+, M6387+, M6388+, M6390+, M6393+, M6394+, M6395+, M6396+, M6397+, M6398+, M6400+, M6401+, M6403+, M6404+, M6405+, M6407+, M6411+, M6418+, M6421+, M6427+, M6429+, M6430+, M6431+, M6432+, M6434+, M6435+, M6436+, M6437+, M6439+, M6441+, M6443+, M6444+, M6445+, M6446+, M6449+, M6450+, M6453+, M6455+, M6457+, M6458+, M6459+, M6460+, M6463+, M6464+, M6465+, M6467+, M6468+, M6470+, M6471+, M6472+, M6473+, M6474+, M6475+, M6476+, M6478+, M6479+, M8675+, M8683+, M8686+, M8687+, M8688+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8708+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8730+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8876+, M8883+, M8886+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8911+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, M8963+, M94+, P90+, PAGES00018+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF210+, PF212+, PF223+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, A4766+, BY14783+, BY14786+, BY15085+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15091+, BY15092+, BY15093+, BY15094+, BY15109+, BY15110+, BY15111+, BY15112+, BY15113+, BY15114+, BY15115+, BY15116+, BY15117+, BY15118+, BY15119+, BY15120+, BY15121+, BY15122+, BY15123+, BY15124+, BY15125+, BY15126+, BY15127+, BY15128+, BY15129+, BY15130+, BY15131+, BY15132+, BY15133+, BY15134+, BY15135+, BY15136+, BY15137+, BY15138+, BY15139+, BY15140+, BY15141+, BY15142+, BY15143+, BY15144+, BY15145+, BY15146+, BY15147+, BY15148+, BY15149+, BY15150+, BY15151+, BY15152+, BY15153+, BY15154+, BY15155+, BY15156+, BY15157+, BY15158+, BY15159+, BY17099+, BY17102+, BZ3011+, CTS10362+, CTS10507+, CTS10826+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11848+, CTS11912+, CTS12632+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2179+, CTS2328+, CTS2486+, CTS2668+, CTS294+, CTS296+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3389+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3646+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4358+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS4966+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5849+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, CTS8980+, CTS9111+, CTS9828+, FGC33855+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33859+, FGC33865+, FGC33866+, FGC33868+, FGC33869+, FGC33870+, FGC33871+, FGC33874+, FGC33875+, FGC33877+, FGC33882+, FGC33883+, FGC33887+, FGC33889+, FGC33890+, FGC33893+, FGC33894+, FGC33895+, FGC33898+, FGC33899+, FGC51417+, FGC53290+, FGC53293+, FGC53302+, FGC53340+, FGC53371+, FGC53378+, FGC53386+, FGC53388+, FGC53389+, FGC53391+, FGC53392+, M109+, M150+, M152+, Y10264+, Y10283+, Y10338+, Y10340+, Y10342+, Y10346+, Y10347+, Y10348+, Y10349+, Y10350+, Y10351+, Y10353+, Y10358+, Y10359+, Y10363+, Y10364+, Y10365+, Y10366+, Y10367+, Y10369+, Y10370+, Y10376+, Y10377+, Y10380+, Y10381+, Y10382+, Y10383+, Y10385+, Y10388+, Y10390+, Y10392+, Y10395+, Y10397+, Y10398+, Y10400+, Y10405+, Y10407+, Y10408+, Y10409+, Y10411+, Y12201+, Y12202+, Y12209+, Y12213+, Y12217+, Y12218+, Y12219+, Y12220+, Y12223+, Y20280+, Y20673+, Y20681+, YSC0000227+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11788+, Z11791+, Z11792+, Z11793+, Z11794+, Z11800+, Z11801+, Z11804+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11865+, Z11867+, Z11873+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z15874+, Z20447+, Z22738+, Z22745+, Z22757+, Z22759+, Z22761+, Z22769+, Z22786+, Z22876+, Z22886+, Z22893+, Z22895+, Z22901+, Z22916+, Z22926+, Z22928+, Z22932+, Z22934+, Z22964+, Z22974+, Z22983+, Z22987+, Z22996+, Z22999+, Z23004+, Z23007+, Z23012+, Z23014+, Z23015+, Z23016+, Z23018+, Z23019+, Z23022+, Z23023+, Z23024+, Z23032+, Z23036+, Z23039+, Z23040+, Z23041+, Z23044+, Z23052+, Z23057+, Z23058+, Z23073+, Z23077+, Z23079+, Z23099+, Z23101+, Z27231+, Z599+, ZS1823+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH3433+, PH4047+, PH4706+, SK253+, SK284+, SK285+, SK286+, SK288+, SK304+, SK305+, SK306+, SK307+, SK308+, SK309+, SK310+, V1041+, V1406+, V168+, V2012+, V2144+, V217+, V220+, V227+, V2280+, V234+, V237+, V241+, V250+, V2661+, V2903+, V2949+, V3009+, V3231+, V3409+, V3752+, V3854+, V3917+, V3954+, V4015+, CTS6240+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS698+, CTS7653+, CTS8243+, CTS8393+, CTS8650+, M181+, M182+, M218+, M247+, M249+, V75+, V78+, V83+, V85+, V9-, M294-, CTS8970-, V52-, V189-, M168-, CTS623-, CTS4368-, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-
M10128 Al-Huwaiti (الحويطي) العميرات الحويطات - حلوان B-BY17384 M181+, A8031+, A9832+, BY14783+, BY14786+, BY15085+, BY15086+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15091+, BY15092+, BY15093+, BY15094+, BY15109+, BY15110+, BY15111+, BY15112+, BY15113+, BY15114+, BY15115+, BY15116+, BY15117+, BY15132+, BY15133+, BY15134+, BY15135+, BY15137+, BY15138+, BY15139+, BY15140+, BY15141+, BY15142+, BY15143+, BY15144+, BY15145+, BY15146+, BY15147+, BY15148+, BY15149+, BY15150+, BY15190+, BY15191+, BY15192+, BY15193+, BY15194+, BY15195+, BY15196+, BY15514+, BY17384+, BY1989+, BZ3011+, CTS10362+, CTS10507+, CTS10826+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11848+, CTS11912+, CTS125+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2179+, CTS2328+, CTS2486+, CTS2668+, CTS294+, CTS296+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3389+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3646+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4358+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS4966+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5849+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, CTS6240+, CTS6383+, CTS6458+, CTS6800+, CTS6907+, CTS698+, CTS7653+, CTS8243+, CTS8393+, CTS8650+, CTS8980+, CTS9111+, CTS9828+, F489+, F552+, FGC33855+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33860+, FGC33866+, FGC33867+, FGC33868+, FGC33869+, FGC33870+, FGC33871+, FGC33874+, FGC33875+, FGC35854+, FGC51417+, FGC51426+, FGC51427+, FGC51441+, FGC51442+, FGC51443+, FGC53290+, FGC53293+, FGC53302+, FGC53344+, FGC53371+, FGC53381+, FGC53382+, FGC53386+, FGC53389+, FGC53391+, FGC53392+, L1090+, M109+, M150+, M152+, M181+, M182+, M218+, M247+, M249+, M299+, M42+, M5836+, M5838+, M5839+, M5844+, M5845+, M5848+, M5850+, M5851+, M5852+, M5858+, M5869+, M5871+, M5872+, M5873+, M5874+, M5875+, M5879+, M5880+, M5881+, M5882+, M5883+, M5888+, M5891+, M5896+, M5898+, M5902+, M5904+, M5907+, M5910+, M5913+, M5916+, M5919+, M5920+, M5925+, M5927+, M5930+, M5934+, M5938+, M5941+, M5946+, M5952+, M5954+, M5955+, M5967+, M5972+, M5973+, M5976+, M5979+, M5983+, M5984+, M5985+, M5986+, M5987+, M5999+, M6000+, M6003+, M6004+, M6005+, M6007+, M6010+, M6013+, M6019+, M6021+, M6029+, M6038+, M6045+, M6046+, M6048+, M6089+, M6164+, M6204+, M6279+, M6289+, M6307+, M6311+, M6347+, M6349+, M6350+, M6353+, M6357+, M6359+, M6361+, M6362+, M6363+, M6367+, M6368+, M6369+, M6371+, M6372+, M6374+, M6375+, M6376+, M6381+, M6382+, M6386+, M6387+, M6388+, M6394+, M6395+, M6396+, M6397+, M6398+, M6400+, M6401+, M6403+, M6404+, M6405+, M6407+, M6411+, M6418+, M6421+, M6427+, M6429+, M6430+, M6431+, M6432+, M6434+, M6435+, M6436+, M6441+, M6443+, M6444+, M6445+, M6446+, M6449+, M6450+, M6453+, M6455+, M6457+, M6458+, M6459+, M6460+, M6463+, M6464+, M6465+, M6467+, M6468+, M6470+, M6471+, M6472+, M6473+, M6474+, M6475+, M6476+, M6478+, M6479+, M8307+, M8675+, M8681+, M8683+, M8686+, M8687+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8730+, M8731+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8876+, M8883+, M8886+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, M8963+, M94+, M989+, P90+, PAGES00018+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF210+, PF212+, PF223+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH3433+, PH4706+, SK253+, SK284+, SK285+, SK286+, SK288+, V1041+, V1406+, V168+, V2012+, V2144+, V217+, V220+, V221+, V227+, V234+, V237+, V241+, V250+, V2661+, V3009+, V3231+, V3409+, V3854+, V3917+, V3954+, V4015+, V75+, V78+, V85+, Y10283+, Y10284+, Y10340+, Y10346+, Y10347+, Y10348+, Y10349+, Y10350+, Y10351+, Y10353+, Y10358+, Y10359+, Y10363+, Y10365+, Y10366+, Y10369+, Y10370+, Y10371+, Y10376+, Y10377+, Y10380+, Y10381+, Y10382+, Y10383+, Y10385+, Y10388+, Y10390+, Y10395+, Y10397+, Y10398+, Y10405+, Y10407+, Y10408+, Y10409+, Y10411+, Y12223+, Y20280+, Y20673+, Y21880+, Y21881+, Y21884+, Y21885+, Y21887+, Y21889+, Y21895+, Y21896+, Y21897+, Y21898+, Y21899+, Y21900+, Y21901+, Y21902+, Y21904+, Y21905+, Y21906+, Y21907+, Y21908+, Y21909+, Y22703+, Y22704+, Y22705+, Y22706+, Y22707+, Y22708+, Y22709+, Y22710+, Y22711+, Y22712+, Y22713+, Y22714+, Y22716+, Y22717+, Y22718+, Y22719+, Y22720+, Y22721+, Y22722+, Y22723+, Y22724+, Y22727+, Y22729+, Y22730+, Y22731+, Y22732+, Y22733+, Y22734+, Y22735+, Y22736+, Y22737+, Y22738+, Y22740+, Y22741+, Y22742+, Y22746+, Y22747+, Y22748+, Y22749+, Y22750+, Y22751+, Y22752+, Y22753+, Y22754+, Y22755+, Y22756+, Y22757+, Y22758+, Y22759+, YSC0000227+, Z11460+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11788+, Z11791+, Z11792+, Z11793+, Z11794+, Z11800+, Z11804+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11865+, Z11867+, Z11873+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z15874+, Z22786+, Z22884+, Z22886+, Z22895+, Z22932+, Z22934+, Z22955+, Z22964+, Z22974+, Z22996+, Z23004+, Z23012+, Z23014+, Z23015+, Z23019+, Z23023+, Z23024+, Z23032+, Z23036+, Z23039+, Z23040+, Z23041+, Z23044+, Z23057+, Z23073+, Z23074+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23099+, Z23101+, Z599+, ZS1823+, ZS3220+, ZS8750+
476200 الدريس / الكويت (A.P proj) العديلية - الكويت B-BY17389 BY15085+, BY15086+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15091+, BY15092+, BY15093+, BY15094+, BY15109+, BY15110+, BY15111+, BY15112+, BY15113+, BY15114+, BY15115+, BY15116+, BY15117+, BY15118+, BY15132+, BY15133+, BY15134+, BY15135+, BY15136+, BY15137+, BY15138+, BY15139+, BY15140+, BY15141+, BY15142+, BY15143+, BY15144+, BY15145+, BY15146+, BY15147+, BY15148+, BY15149+, BY15150+, BY15151+, BY15160+, BY15161+, BY15163+, BY15165+, BY15189+, BY17387+, BY17389+, BY17390+, BY17391+, BY17392+, BY17393+, BY17394+, BY17397+, BY17399+, BY17400+, BY17401+, BY17402+, BY17404+, BY17405+, BY17406+, BY17408+, BY17410+, BY17412+, BY17414+, BY17415+, BY17417+, BY17419+, BY17423+, BY17425+, BY17426+, BY17429+, BY18787+, BY18788+, BZ3011+, CTS10362+, CTS10507+, CTS10826+, CTS109+, CTS11358+, CTS11562+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11848+, CTS11912+, CTS125+, CTS12632+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2179+, CTS2328+, CTS2486+, CTS2668+, CTS2688+, CTS294+, CTS296+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3389+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3646+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4358+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS4966+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5849+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, CTS6240+, CTS6383+, CTS6458+, CTS6800+, CTS6907+, CTS698+, CTS7653+, CTS8243+, CTS8393+, CTS8650+, M5836+, M5838+, M5839+, M5844+, M5845+, M5848+, M5850+, M5851+, M5852+, M5858+, M5868+, M5869+, M5871+, M5872+, M5873+, M5874+, M5875+, M5879+, M5880+, M5881+, M5882+, M5883+, M5888+, M5891+, M5896+, M5898+, M5902+, M5904+, M5907+, M5910+, M5913+, M5916+, M5920+, M5922+, M5925+, M5927+, M5930+, M5934+, M5938+, M5941+, M5944+, M5946+, M5952+, M5954+, M5955+, M5962+, M5965+, M5967+, M5969+, M5972+, M5973+, M5976+, M5979+, M5983+, M5984+, M5985+, M5986+, M5987+, M5997+, M5999+, M6000+, M6003+, M6004+, M6005+, M6010+, M6013+, M6015+, M6019+, M6021+, M6029+, M6038+, M6041+, M6045+, M6046+, M6048+, M6089+, M6164+, M6204+, M6279+, M6289+, M6307+, M6311+, M6347+, M6349+, M6350+, M6353+, M6357+, M6359+, M6361+, M6362+, M6363+, M6367+, M6368+, M6369+, M6371+, M6372+, M6373+, M6374+, M6375+, M6376+, M6381+, M6382+, M6386+, M6387+, M6388+, M6392+, M6393+, M6394+, M6395+, M6396+, M6397+, M6398+, M6400+, M6401+, M6403+, M6404+, M6405+, M6407+, M6411+, M6416+, M6418+, M6421+, M6427+, M6429+, M6430+, M6431+, M6432+, M6434+, M6435+, M6436+, M6439+, M6441+, M6443+, M6444+, M6445+, M6446+, M6449+, M6450+, M6453+, M6455+, M6457+, M6458+, M6459+, M6460+, M6463+, M6464+, M6465+, M6467+, M6468+, M6470+, M6471+, M6472+, M6473+, M6474+, M6475+, M6476+, M6478+, M6479+, M8675+, M8681+, M8683+, M8686+, M8687+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8708+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8873+, M8876+, M8883+, M8886+, M8887+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, M8939+, M8963+, M181+, A3949+, A4133+, A4456+, A8031+, BY14777+, BY14778+, BY14786+, FGC33854+, FGC33855+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33860+, FGC33865+, FGC33866+, FGC33867+, FGC33868+, FGC33869+, FGC33870+, FGC33871+, FGC33872+, FGC33875+, FGC51163+, FGC51165+, FGC51167+, FGC51175+, FGC51203+, FGC51417+, FGC53290+, FGC53293+, FGC53340+, FGC53371+, FGC53386+, FGC53389+, FGC53391+, FGC53392+, L1090+, M109+, M5600+, CTS8980+, CTS9111+, CTS9828+, F14401+, F489+, F8506+, BY14783+, FGC26934+, FGC27267+, M150+, M152+, M181+, M182+, M218+, M247+, M249+, M2747+, M299+, M42+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF210+, PF212+, PF223+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3561+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH1245+, PH3433+, PH4047+, PH4706+, SK253+, SK284+, SK285+, SK286+, SK288+, V1041+, V1406+, V168+, V2012+, V2144+, V217+, V220+, V221+, V227+, V234+, V237+, V241+, V250+, V2661+, V3009+, V3231+, V3409+, V3854+, V3917+, V3954+, V4015+, V75+, V78+, Y20280+, Y20673+, Y20681+, Y21912+, Y21913+, Y21914+, Y21916+, Y22776+, Y22777+, Y22778+, Y22779+, Y22780+, Y22781+, Y22782+, Y22783+, Y22785+, Y22786+, Y22787+, Y22788+, Y22790+, Y23376+, Y23377+, Y6287+, YSC0000227+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11788+, Z11791+, Z11792+, Z11793+, Z11794+, Z11800+, Z11804+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11865+, Z11867+, Z11873+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z15874+, V85+, Y10264+, Y10283+, Y10284+, Y10340+, Y10341+, Y10342+, Y10346+, Y10347+, Y10348+, Y10349+, Y10350+, Y10351+, Y10353+, Y10358+, Y10359+, Y10363+, Y10364+, Y10365+, Y10366+, Y10367+, Y10369+, Y10370+, Y10371+, Y10376+, Y10377+, Y10380+, Y10381+, Y10382+, Y10383+, Y10385+, Y10388+, Y10390+, Y10395+, Y10397+, Y10398+, Y10400+, Y10405+, Y10407+, Y10408+, Y10409+, Y10411+, Y12223+, Z20447+, Z22786+, Z22876+, Z22886+, Z22893+, Z22895+, Z22932+, Z22934+, Z22955+, Z22964+, Z22974+, Z22983+, Z23004+, Z23007+, Z23012+, Z23014+, Z23015+, Z23016+, Z23019+, Z23023+, Z23024+, Z23032+, Z23036+, Z23039+, Z23041+, Z23044+, Z23057+, Z23073+, Z23074+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23099+, Z23101+, Z599+, ZS1823+, ZS2214+, ZS2500+, ZS2911+, ZS3220+, ZS4558+, ZS5479+, Y1496+, P90+, PAGES00018+, PAGES00026+, M94+, P111-, P7-, PAGES00072-, Y1511-, Y1514-, Y1531-, Y1537-, Y1539-, Y1541-, Y1543-, Y1544-, Y1547-, Y1559-, Y1571-, Y1573-, Y1578-, Y1580-, Y1817-, Y1819-, Y1455-, Z17706-, Z17714-, Z17718-, Z17719-, Z17720-, V83-, PF4284-, M43-, FGC27714-, BY14784-, BY14785-, FGC24504-, M5601-, M5607-, M5609-, M5610-, M5612-, M5613-, M5618-, M5624-, M5625-, M5626-, M5627-, M5628-, M5629-, M5632-, M5633-, M5636-, M5641-, M5648-, M5650-, M5656-, M5681-, M5682-, M5692-, M5709-, M5712-, M5726-, M5738-, M5741-, M5747-, M5749-, M5754-, M5771-, M5774-, M5775-, M5777-, M5783-, M5795-, M5803-, M5814-, M5817-, M5819-, M5825-, M5826-, M112-, BY14874-, BY14943-, BY15059-, BY15084-, BY14779-, BY14780-, BY14781-, BY14782-, A4792-, A5122-, A5185-, A2484-, A2488-, A2673-, M9022-, CTS8970-
467920 الجـدعـاني الزبيـدي الحـربي (Al Jada'ani Al Harbi) الجدعان من زبيد اليمن من مسروح، ذهبان B-BY18451 A5902+, BY14783+, BY15085+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15091+, BY15092+, BY15093+, BY15094+, BY15109+, BY15112+, BY15113+, BY15114+, BY15116+, BY15117+, BY15132+, BY15133+, BY15135+, BY15147+, BY15150+, BY18451+, BY18452+, BY18453+, BY18454+, BY18455+, BY18456+, BY18457+, BY18458+, BY18459+, BY18460+, BY18461+, BY18462+, BY18463+, BY18464+, BY18465+, BY18466+, BY18467+, BY18468+, BY18469+, BY18470+, BY18471+, BY18472+, BY18473+, BY18474+, BY18475+, BY18476+, BY18477+, BY18478+, BY18479+, BY18480+, BY18481+, BY18482+, BY18483+, BY18484+, BY18485+, BY18486+, BY18487+, BY18488+, BY18489+, BY18490+, BY18491+, BY18492+, BY18493+, BY18494+, BY18495+, BY18496+, BY18497+, BY18498+, BY18499+, BY18500+, BY18501+, BY18502+, BY18503+, BY18504+, BY18505+, BY18506+, BY18507+, BY18508+, BY18509+, BY18510+, BY18511+, BY18512+, BY18513+, BY18514+, BY18515+, BY18516+, BY18517+, BY18518+, BY18519+, BY18520+, BY18521+, BY18522+, BY18523+, BY18524+, BY18525+, BY18526+, BY18527+, BY18528+, BY18529+, BY18530+, BY18531+, BY18532+, BY18533+, BY18534+, BY18535+, BY18536+, BY18537+, BY18538+, BY18539+, BY18540+, BY18541+, BY18542+, BY18543+, BY18544+, BY18545+, BY18546+, BY18547+, BY18548+, BY18549+, BY18550+, BY18551+, BY18552+, BY18553+, BY18554+, BY18555+, BY18556+, BY18557+, BY18558+, BY18559+, BY18560+, BY18561+, BY18562+, BY18563+, BY18564+, BY18565+, BY18566+, BY18567+, BY18568+, BY18569+, BY18570+, BY18573+, BY18574+, BY18575+, BY18576+, BY18577+, BY18578+, BY18579+, BY18580+, BY18581+, BY18582+, BY18583+, BY18584+, BY18585+, BY18586+, BY18587+, BY18588+, BY18589+, BY18590+, BY18591+, BY18592+, BY18593+, BY18594+, BY18595+, BY18596+, BY18597+, BY18598+, BY18599+, BY18600+, BY18601+, BY18602+, BY18603+, BY18604+, BY18605+, BY18606+, BY18607+, BY18608+, BY18609+, BY18610+, BY18611+, BY18612+, BY18613+, BY18614+, BY18615+, BY18616+, BY18617+, BY18618+, BY18619+, BY18620+, BY18621+, BY18622+, BY18623+, BY18624+, BY18625+, BY18626+, BY18627+, BY18628+, BY18629+, BY18630+, BY18631+, BY18632+, BY18633+, BY18634+, BY18635+, BY18636+, BY18637+, BY18638+, BY18639+, BY18640+, BY18641+, BY18642+, BY18643+, BY18644+, BY18645+, BY18646+, BY18647+, BY18648+, BY18649+, BY18650+, BY18651+, BY18652+, BY18653+, BY18654+, BY18655+, BY18656+, BY18657+, BY18658+, BY18659+, BY18660+, BY18661+, BY18662+, BY18663+, BY18664+, BY18665+, BY18666+, BY18667+, BY18668+, BY1989+, CTS10362+, M5896+, M5919+, M5934+, M6057+, M6060+, M6069+, M6071+, M6072+, M6075+, M6083+, M6089+, M6097+, M6102+, M6103+, M6114+, M6117+, M6118+, M6129+, M6141+, M6145+, M6146+, M6149+, M6154+, M6158+, M6163+, M6164+, M6166+, M6167+, M6169+, M6173+, M6178+, M6182+, M6186+, M6198+, M6204+, M6213+, M6219+, M6228+, M6234+, M6237+, M6239+, M6240+, M6251+, M6252+, M6253+, M6259+, M6266+, M6268+, M6272+, M6275+, M6279+, M6284+, M6289+, M6290+, M6292+, M6296+, M6297+, M6304+, M6305+, M6306+, M6307+, M6311+, M6312+, M6315+, M6322+, M6330+, M6347+, M6349+, M6350+, M6353+, M6357+, M6359+, M6361+, M6362+, M6363+, M6367+, M6368+, M6369+, M6371+, M6372+, M6374+, M6375+, M6376+, M6381+, M6382+, M6386+, M6387+, M6388+, M6392+, M6394+, M6395+, M6396+, M6397+, M6398+, M6400+, M6401+, M6403+, M6404+, M6405+, M6407+, M6408+, M6411+, M6412+, M6416+, M6418+, M6421+, M6425+, M6427+, M6429+, M6430+, M6431+, M6432+, M6434+, M6435+, M6436+, M6439+, M6441+, M6442+, M6443+, M6444+, M6445+, M6446+, M6449+, M6450+, M6453+, M6455+, M6457+, M6458+, M6459+, M6460+, M6463+, M6464+, M6465+, M6467+, M6468+, M6470+, M6471+, M6472+, M6473+, M6474+, M6475+, M6476+, M6478+, M6479+, M8675+, M8681+, M8683+, M8686+, M8687+, M8693+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8708+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8730+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8874+, M8876+, M8883+, M8886+, M8887+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8911+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, M8963+, M94+, CTS10826+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11912+, CTS125+, CTS12632+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2179+, CTS2486+, CTS2668+, CTS294+, M181+, CTS3186+, CTS3349+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS4966+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3646+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS6383+, CTS6458+, CTS6800+, CTS6907+, CTS698+, CTS7653+, CTS8243+, CTS8393+, CTS8980+, CTS9111+, CTS9828+, F2338+, F489+, F552+, FGC15534+, FGC16618+, FGC32415+, FGC33855+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33860+, FGC33866+, FGC33868+, FGC33869+, FGC33871+, FGC51417+, FGC53290+, FGC53371+, FGC53386+, FGC53389+, FGC53391+, HU302+, L1090+, V85+, Y10283+, Y10284+, Y10351+, Y10358+, Y10359+, Y10366+, Y10369+, Y10383+, Y10388+, Y10390+, Y10395+, Y10407+, Y10408+, Y10411+, Y20673+, Y24000+, YP1196+, YSC0000227+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11788+, Z11791+, Z11793+, Z11794+, Z11800+, Z11801+, Z11804+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11865+, Z11867+, Z11873+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z22876+, Z22934+, Z22964+, Z22974+, Z23015+, Z23020+, Z23023+, Z23024+, Z23036+, Z23044+, Z23073+, Z23074+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23099+, Z23101+, Z599+, ZS1823+, ZS1844+, ZS3220+, ZS3868+, ZS5391+, P90+, PAGES00018+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF210+, PF212+, PF223+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH493+, SK253+, SK284+, SK285+, SK286+, V1406+, V168+, V2144+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, M150+, M181+, M182+, V234+, V237+, V241+, V250+, V3009+, V3409+, V3954+, V4015+, M247+, M249+, M299+, M42+, V220+, V221+, V78+, V83-, V227-, M43-, V75-, M218-, M152-, CTS6240-, V217-, PF4284-, M109-, CTS8650-, CTS8970-, CTS4358-, CTS5849-, CTS3389-, F1382-, M215-, CTS296-, CTS2328-, CTS11848-, P111-, CTS10507-
M7578 Aldakhiel   B-BY19524 M181+, BY14783+, BY14786+, BY15081+, BY15082+, BY15083+, BY15085+, BY15086+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15091+, BY15092+, BY15093+, BY15094+, BY15095+, BY15096+, BY15097+, BY15098+, BY15099+, BY15100+, BY15101+, BY15102+, BY15103+, BY15104+, BY15105+, BY15106+, BY15107+, BY15109+, BY15133+, BY15134+, BY15135+, BY1617+, BY16190+, BY16805+, BY16806+, BY16807+, BY16810+, BY16826+, BY16876+, BY16950+, BY16953+, BY16977+, BY16986+, BY16995+, BY17016+, BY17019+, BY17020+, BY17021+, BY17024+, BY17159+, BY17160+, BY17161+, BY17162+, BY17163+, BY17164+, BY17165+, BY17166+, BY17167+, BY17168+, BY17169+, BY17170+, BY17171+, BY17172+, BY17173+, BY17174+, BY17175+, BY17176+, BY17177+, BY17178+, BY17179+, BY17180+, BY17181+, BY17182+, BY17183+, BY17184+, BY17185+, BY17186+, BY17187+, BY17188+, BY17189+, BY17190+, BY17191+, BY17192+, BY17193+, BY17194+, BY17195+, BY17196+, BY17197+, BY17198+, BY17199+, BY17200+, BY17201+, BY17202+, BY17203+, BY17204+, BY17205+, BY17206+, BY17207+, BY17208+, BY17209+, BY17210+, BY17211+, BY17212+, BY17213+, BY17214+, BY17215+, BY17216+, BY17217+, BY17218+, BY17219+, BY17220+, BY17221+, BY17222+, BY17223+, BY17224+, BY17226+, BY17227+, BY17228+, BY17229+, BY17230+, BY17231+, BY17232+, BY17233+, BY17234+, BY17235+, BY17236+, BY17237+, BY17238+, BY17239+, BY17240+, BY17241+, BY17242+, BY17243+, BY17244+, BY17245+, BY17246+, BY17247+, BY17248+, BY17249+, BY17250+, BY17251+, BY17252+, BY17253+, BY17254+, BY17255+, BY17256+, BY17257+, BY17258+, BY17259+, BY17260+, BY17261+, BY17262+, BY17263+, BY17264+, BY17265+, BY17266+, BY17267+, BY17268+, BY17269+, BY17270+, BY17271+, BY17272+, BY17273+, BY17274+, BY17275+, BY17276+, BY17277+, BY17278+, BY17279+, BY17280+, BY17281+, BY17282+, BY17283+, BY17284+, BY17285+, BY17286+, BY17287+, BY17288+, BY17290+, BY17291+, BY17292+, BY17293+, BY17294+, BY17295+, BY17296+, BY17297+, BY17298+, BY17299+, BY17300+, BY17301+, BY17302+, BY17303+, BY17304+, BY17305+, BY17306+, BY17307+, BY17308+, BY17309+, BY17310+, BY17311+, BY17312+, BY17313+, BY17314+, BY17315+, BY17316+, BY17317+, BY17318+, BY17319+, BY17320+, BY17321+, BY17322+, BY17323+, BY17324+, BY17325+, BY17326+, BY17327+, BY17328+, BY17329+, BY17330+, BY17331+, BY17332+, BY17333+, BY17334+, BY17335+, BY17336+, BY17337+, BY17338+, BY17339+, BY17340+, BY17341+, BY17342+, BY17343+, BY17344+, BY17345+, BY17346+, BY17347+, BY17348+, BY17349+, BY17350+, BY17351+, BY17352+, BY17353+, BY17354+, BY17355+, BY17356+, BY17357+, BY17358+, BY17359+, BY17360+, BY17361+, BY17362+, BY17363+, BY17364+, BY17365+, BY17366+, BY17367+, BY17368+, BY17369+, BY17370+, BY17371+, BY17372+, BY17373+, BY17374+, BY17375+, BY17376+, BY17377+, BY17380+, BY17381+, BY17382+, BY17383+, BY19524+, BY19525+, BY19526+, BY19527+, BY19528+, BY19530+, BY19531+, BY19532+, BY19533+, BY19534+, BY19535+, BY1989+, CTS10362+, CTS10826+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11912+, CTS125+, CTS12632+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2179+, CTS2668+, CTS294+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, CTS6369+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7653+, CTS8393+, CTS8980+, CTS9828+, F3906+, FGC13174+, FGC21715+, FGC33855+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33866+, FGC33868+, FGC33869+, FGC50524+, FGC53290+, L1090+, L654+, M112+, M181+, M182+, M247+, M249+, M299+, M42+, M8357+, M8362+, M8367+, M8368+, M8369+, M8374+, M8379+, M8389+, M8394+, M8396+, M8399+, M8400+, M8401+, M8403+, M8409+, M8419+, M8424+, M8425+, M8426+, M8427+, M8432+, M8440+, M8441+, M8445+, M8451+, M8456+, M8457+, M8458+, M8459+, M8461+, M8468+, M8471+, M8473+, M8475+, M8476+, M8479+, M8489+, M8492+, M8495+, M8497+, M8498+, M8499+, M8500+, M8501+, M8504+, M8511+, M8513+, M8514+, M8515+, M8520+, M8521+, M8522+, M8524+, M8526+, M8531+, M8538+, M8539+, M8540+, M8541+, M8543+, M8547+, M8548+, M8549+, M8550+, M8551+, M8552+, M8554+, M8557+, M8558+, M8559+, M8560+, M8562+, M8563+, M8564+, M8569+, M8570+, M8574+, M8575+, M8576+, M8583+, M8587+, M8588+, M8591+, M8592+, M8593+, M8599+, M8604+, M8605+, M8609+, M8610+, M8613+, M8614+, M8615+, M8616+, M8623+, M8625+, M8630+, M8631+, M8632+, M8635+, M8640+, M8641+, M8642+, M8644+, M8646+, M8648+, M8649+, M8650+, M8654+, M8656+, M8657+, M8658+, M8660+, M8663+, M8665+, M8666+, M8667+, M8668+, M8669+, M8674+, M8675+, M8683+, M8686+, M8687+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8730+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8740+, M8746+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8813+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8863+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8876+, M8883+, M8886+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8911+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8938+, M9082+, M94+, P90+, PAGES00026+, PAGES00072+, PAGES00081+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF210+, PF212+, PF223+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH1412+, PH4003+, PH4601+, PH5367+, SK253+, SK350+, V1406+, V168+, V2144+, V220+, V221+, V234+, V237+, V241+, V250+, V2518+, V2649+, V3954+, V4015+, V4115+, V85+, Y10264+, Y10283+, Y17858+, Y18025+, Y18026+, Y18027+, Y22845+, Y22846+, Y22848+, Y22849+, Y22850+, Y26900+, Y33438+, Y33457+, YSC0000227+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11788+, Z11791+, Z11793+, Z11800+, Z11804+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11865+, Z11867+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z14530+, Z17640+, Z20447+, Z23073+, Z23074+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23099+, Z23101+, Z37905+, Z37955+, Z39634+, Z4050+, Z4883+, Z599+, ZS2900+, ZS3220+, ZS5479+, ZS7724+
446350 الدوسري (A.P proj)   B-FGC53352 M181+, A5329+, A8031+, A9832+, BY14783+, BY14786+, BY15085+, BY15086+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15091+, BY15092+, BY15093+, BY15094+, BY15109+, BY15110+, BY15111+, BY15112+, BY15113+, BY15114+, BY15115+, BY15116+, BY15117+, BY15132+, BY15133+, BY15134+, BY15135+, BY15136+, BY15137+, BY15138+, BY15139+, BY15140+, BY15141+, BY15142+, BY15143+, BY15144+, BY15145+, BY15146+, BY15147+, BY15148+, BY15149+, BY15150+, BY15151+, BY15190+, BY15191+, BY15192+, BY15193+, BY15194+, BY15195+, BY15196+, BY15197+, BY15198+, BY15514+, BY1989+, BZ3011+, CTS10362+, CTS10507+, CTS10826+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11848+, CTS11912+, CTS125+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2179+, CTS2328+, CTS2486+, CTS2668+, CTS2688+, CTS294+, CTS296+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3389+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3646+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4358+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS4966+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5849+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, CTS6240+, CTS6383+, CTS6458+, CTS6800+, CTS6907+, CTS698+, CTS7653+, CTS8243+, CTS8393+, CTS8650+, CTS8980+, CTS9111+, CTS9828+, F489+, F552+, FGC33855+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33865+, FGC33866+, FGC33867+, FGC33868+, FGC33869+, FGC33870+, FGC33871+, FGC33872+, FGC33874+, FGC33875+, FGC35854+, FGC51424+, FGC51426+, FGC51427+, FGC51441+, FGC51442+, FGC51443+, FGC51446+, FGC53290+, FGC53293+, FGC53302+, FGC53343+, FGC53344+, FGC53352+, FGC53353+, FGC53358+, FGC53364+, FGC53370+, FGC53371+, FGC53381+, FGC53382+, FGC53386+, FGC53388+, FGC53389+, FGC53391+, FGC53392+, HU53+, L1090+, M109+, M150+, M152+, M181+, M182+, M218+, M247+, M249+, M299+, M42+, M5836+, M5838+, M5839+, M5844+, M5845+, M5848+, M5850+, M5851+, M5852+, M5858+, M5869+, M5871+, M5872+, M5873+, M5874+, M5875+, M5877+, M5879+, M5880+, M5881+, M5882+, M5883+, M5888+, M5891+, M5896+, M5898+, M5902+, M5904+, M5907+, M5910+, M5913+, M5916+, M5919+, M5920+, M5922+, M5925+, M5927+, M5930+, M5934+, M5938+, M5941+, M5946+, M5952+, M5954+, M5955+, M5967+, M5972+, M5973+, M5976+, M5979+, M5983+, M5984+, M5985+, M5986+, M5987+, M5997+, M5999+, M6000+, M6003+, M6004+, M6005+, M6007+, M6010+, M6013+, M6015+, M6019+, M6021+, M6029+, M6038+, M6041+, M6045+, M6046+, M6048+, M6089+, M6164+, M6204+, M6247+, M6279+, M6289+, M6307+, M6311+, M6347+, M6349+, M6350+, M6352+, M6353+, M6357+, M6359+, M6361+, M6362+, M6363+, M6367+, M6368+, M6369+, M6371+, M6372+, M6373+, M6374+, M6375+, M6376+, M6381+, M6382+, M6386+, M6387+, M6388+, M6392+, M6394+, M6395+, M6396+, M6397+, M6398+, M6400+, M6401+, M6403+, M6404+, M6405+, M6407+, M6408+, M6411+, M6416+, M6418+, M6421+, M6425+, M6427+, M6429+, M6430+, M6431+, M6432+, M6434+, M6435+, M6436+, M6437+, M6439+, M6441+, M6443+, M6444+, M6445+, M6446+, M6449+, M6450+, M6453+, M6455+, M6457+, M6458+, M6459+, M6460+, M6463+, M6464+, M6465+, M6467+, M6468+, M6470+, M6471+, M6472+, M6473+, M6474+, M6475+, M6476+, M6478+, M6479+, M8307+, M8675+, M8681+, M8683+, M8686+, M8687+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8708+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8730+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8740+, M8746+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8863+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8874+, M8876+, M8883+, M8886+, M8887+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8911+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, M8963+, M94+, M989+, P90+, PAGES00018+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF210+, PF212+, PF223+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH3433+, PH4706+, SK253+, SK284+, SK285+, SK286+, SK288+, V1041+, V1406+, V168+, V2012+, V2144+, V217+, V220+, V221+, V227+, V234+, V237+, V241+, V250+, V2661+, V3009+, V3231+, V3409+, V3854+, V3917+, V3954+, V4015+, V75+, V78+, V85+, Y10264+, Y10283+, Y10340+, Y10346+, Y10347+, Y10348+, Y10349+, Y10350+, Y10351+, Y10353+, Y10358+, Y10359+, Y10363+, Y10364+, Y10365+, Y10366+, Y10367+, Y10369+, Y10370+, Y10371+, Y10376+, Y10377+, Y10380+, Y10381+, Y10382+, Y10383+, Y10385+, Y10388+, Y10390+, Y10395+, Y10397+, Y10398+, Y10405+, Y10407+, Y10408+, Y10409+, Y10410+, Y10411+, Y12223+, Y20280+, Y20673+, Y21880+, Y21881+, Y21883+, Y21884+, Y21885+, Y21887+, Y21889+, Y21894+, Y21895+, Y21896+, Y21897+, Y21898+, Y21899+, Y21900+, Y21901+, Y21902+, Y21903+, Y21904+, Y21905+, Y21906+, Y21907+, Y21908+, Y21909+, Y22703+, Y22704+, Y22705+, Y22706+, Y22707+, Y22708+, Y22709+, Y22710+, Y22711+, Y22712+, Y22713+, Y22714+, Y22716+, Y22717+, Y22718+, Y22719+, Y22720+, Y22721+, Y22722+, Y22723+, Y22724+, Y22727+, Y22728+, Y22729+, Y22730+, Y22731+, Y22732+, Y22733+, Y22734+, Y22735+, Y22736+, Y22737+, Y22738+, Y22740+, Y22741+, Y22742+, Y22746+, Y22747+, Y22748+, Y22749+, Y22750+, Y22751+, Y22752+, Y22753+, Y22754+, Y22755+, Y22756+, Y22757+, Y22758+, Y22759+, YSC0000227+, Z11460+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11788+, Z11791+, Z11792+, Z11793+, Z11794+, Z11800+, Z11801+, Z11804+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11865+, Z11867+, Z11873+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z15874+, Z20447+, Z22786+, Z22876+, Z22884+, Z22886+, Z22893+, Z22895+, Z22932+, Z22934+, Z22955+, Z22964+, Z22974+, Z22983+, Z22996+, Z22999+, Z23004+, Z23012+, Z23014+, Z23015+, Z23016+, Z23019+, Z23023+, Z23024+, Z23032+, Z23036+, Z23039+, Z23040+, Z23041+, Z23044+, Z23057+, Z23058+, Z23073+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23099+, Z23101+, Z599+, ZS1823+, ZS3220+, ZS8750+
435176 الشراحيلي الحارثي   B-M181  
435192 الضويلع من نجد   B-M181  
M9995     B-M181  
M9677 Ali Ali B-M181  
M9011 Al-Masoud almasoud B-M181  
366493 أبوإبراهيم المسلمي حنوب الرياض B-M181  
305855 Massoud   B-M181  
300863 أسامة عبدالله محمد حسين محمد الناظري الشعْـبة - الدمام B-M181 M181+
325289 فيصل بن عبدالله   B-M181 M181+
M9319 Mahmoud   B-M181 M181+
M8196 Al-Shamroukh Yusif B-M181 M181+
435188 السعيد   B-M181 M181+
435169 الخشلان   B-M181 M181+
205858 I   B-M218 M150+, M181+, M218+, P32-, M108-, M112-, M146-
M10979 معتوق محمد علي آل محسن - الناصر العوامية ---> حالياً في الناصرة بالقطيف B-M6485 BY6659+, CTS10362+, CTS10826+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11912+, CTS125+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2179+, CTS2668+, CTS2688+, CTS294+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, CTS6369+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7653+, CTS8243+, CTS8393+, CTS8980+, CTS9828+, F3906+, FGC33855+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33866+, FGC33868+, FGC33869+, FGC51417+, FGC53290+, L1090+, L654+, M112+, M181+, M182+, M247+, M249+, M299+, M42+, M6485+, M6499+, M6502+, M6509+, M6532+, M6543+, M6554+, M6557+, M6558+, M6560+, M6568+, M6574+, M6581+, M6585+, M6586+, M6598+, M6610+, M6645+, M6649+, M6652+, M6654+, M6661+, M6662+, M6677+, M6688+, M6707+, M6709+, M6730+, M6732+, M6749+, M6757+, M6761+, M6764+, M6779+, M6782+, M6786+, M6790+, M6791+, M6808+, M6810+, M6814+, M6823+, M6825+, M6830+, M6832+, M7104+, M7106+, M7110+, M7111+, M7112+, M7114+, M7116+, M7118+, M7119+, M7121+, M7124+, M7125+, M7132+, M7133+, M7135+, M7137+, M8521+, M8522+, M8524+, M8526+, M8531+, M8535+, M8538+, M8539+, M8541+, M8543+, M8547+, M8548+, M8549+, M8550+, M8551+, M8552+, M8554+, M8557+, M8558+, M8559+, M8560+, M8562+, M8563+, M8564+, M8569+, M8570+, M8574+, M8575+, M8576+, M8583+, M8587+, M8588+, M8591+, M8592+, M8593+, M8596+, M8599+, M8604+, M8605+, M8608+, M8609+, M8610+, M8612+, M8613+, M8614+, M8615+, M8616+, M8623+, M8625+, M8627+, M8631+, M8632+, M8635+, M8640+, M8641+, M8642+, M8644+, M8646+, M8648+, M8649+, M8650+, M8651+, M8654+, M8656+, M8658+, M8660+, M8663+, M8665+, M8666+, M8667+, M8668+, M8669+, M8670+, M8674+, M8675+, M8683+, M8686+, M8687+, M8693+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8708+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8753+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8813+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8873+, M8876+, M8883+, M8886+, M8887+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8938+, M9082+, M94+, P90+, PAGES00026+, PAGES00072+, PAGES00081+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF210+, PF212+, PF223+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3561+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH1412+, PH3941+, PH4601+, PH5367+, SK253+, SK284+, SK433+, SK441+, SK444+, V1199+, V1406+, V168+, V2144+, V220+, V221+, V234+, V237+, V241+, V250+, V2518+, V2565+, V2649+, V3409+, V3954+, V4015+, V4111+, V4115+, V85+, Y10264+, Y10283+, Y17858+, Y18025+, Y18026+, Y18027+, Y20279+, Y22845+, Y22846+, Y22849+, Y22850+, Y25096+, Y25105+, Y26850+, Y26858+, Y26883+, Y28046+, Y28047+, YSC0000227+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11788+, Z11791+, Z11792+, Z11793+, Z11794+, Z11800+, Z11801+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11867+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z18598+, Z23073+, Z23074+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23099+, Z23101+, Z4050+, Z4883+, Z599+, ZS5479+, A8031+, BY12990+, BY14783+, BY15081+, BY15082+, BY15083+, BY15085+, BY15086+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15091+, BY15092+, BY15093+, BY15094+, BY15095+, BY15096+, BY15097+, BY15098+, BY15100+, BY15101+, BY15102+, BY15103+, BY15104+, BY15105+, BY15106+, BY15107+, BY15109+, BY15114+, BY15133+, BY15134+, BY15144+, BY15195+, BY16190+, BY16803+, BY16804+, BY16805+, BY16806+, BY16807+, BY16808+, BY16809+, BY16810+, BY16811+, BY16812+, BY16813+, BY16814+, BY17560+, BY17561+, BY17562+, BY17563+, BY17564+, BY17565+, BY17566+, BY17567+, BY17568+, BY17569+, BY17570+, BY17571+, BY17572+, BY17573+, BY17574+, BY17575+, BY17576+, BY17577+, BY17578+, BY17579+, BY17580+, BY1989+, BY2334-, P7-
488564 Alharban   B-M6485 M181+, BY14783+, BY14786+, BY15081+, BY15082+, BY15083+, BY15085+, BY15086+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15091+, BY15092+, BY15093+, BY15094+, BY15095+, BY15096+, BY15097+, BY15098+, BY15101+, BY15103+, BY15104+, BY15105+, BY15106+, BY15107+, BY15109+, BY15114+, BY15135+, BY16190+, BY16803+, BY16804+, BY16805+, BY16806+, BY16808+, BY16809+, BY16810+, BY16811+, BY16812+, BY16813+, BY17560+, BY17561+, BY17562+, BY17563+, BY17564+, BY17565+, BY17566+, BY17567+, BY17568+, BY17569+, BY17570+, BY17571+, BY17572+, BY17573+, BY17574+, BY17575+, BY17576+, BY17577+, BY17578+, BY17579+, BY17580+, BY1989+, BY3746+, BY6659+, CTS10362+, CTS10826+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11912+, CTS125+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2179+, CTS2668+, CTS294+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, CTS6369+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7653+, CTS8243+, CTS8393+, CTS8980+, CTS9828+, F3906+, F552+, FGC13207+, FGC33855+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33866+, FGC33868+, FGC37291+, FGC51417+, FGC53290+, M112+, M181+, M182+, M247+, M249+, M299+, M365+, M42+, M6485+, M6499+, M6502+, M6509+, M6532+, M6543+, M6554+, M6557+, M6558+, M6560+, M6568+, M6574+, M6581+, M6585+, M6586+, M6598+, M6610+, M6645+, M6649+, M6652+, M6654+, M6661+, M6662+, M6677+, M6688+, M6707+, M6709+, M6730+, M6732+, M6749+, M6757+, M6761+, M6764+, M6779+, M6782+, M6786+, M6790+, M6791+, M6808+, M6810+, M6814+, M6823+, M6825+, M6830+, M6832+, M7104+, M7106+, M7109+, M7110+, M7111+, M7112+, M7114+, M7116+, M7117+, M7118+, M7119+, M7121+, M7124+, M7125+, M7132+, M7133+, M7135+, M7136+, M7137+, M8521+, M8522+, M8524+, M8526+, M8531+, M8539+, M8540+, M8541+, M8543+, M8547+, M8548+, M8549+, M8550+, M8551+, M8552+, M8554+, M8557+, M8558+, M8559+, M8560+, M8562+, M8563+, M8564+, M8569+, M8570+, M8574+, M8575+, M8576+, M8583+, M8587+, M8588+, M8591+, M8592+, M8593+, M8596+, M8599+, M8604+, M8605+, M8609+, M8610+, M8612+, M8613+, M8614+, M8615+, M8616+, M8623+, M8625+, M8627+, M8630+, M8631+, M8632+, M8635+, M8640+, M8641+, M8642+, M8644+, M8646+, M8648+, M8649+, M8650+, M8651+, M8653+, M8654+, M8656+, M8658+, M8660+, M8661+, M8663+, M8665+, M8666+, M8667+, M8668+, M8669+, M8670+, M8674+, M8675+, M8681+, M8683+, M8686+, M8687+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8708+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8730+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8876+, M8883+, M8886+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8911+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, M9082+, M94+, P90+, PAGES00026+, PAGES00072+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF210+, PF212+, PF223+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH1412+, PH3941+, PH4601+, PH5367+, SK253+, SK284+, SK433+, SK441+, SK444+, V1199+, V1406+, V168+, V2144+, V220+, V221+, V234+, V237+, V241+, V250+, V2518+, V2565+, V2649+, V3409+, V3954+, V4015+, V4111+, V4115+, V85+, Y10283+, Y10284+, Y17858+, Y18025+, Y18026+, Y18027+, Y20279+, Y22845+, Y22846+, Y22849+, Y22850+, Y25096+, Y25105+, Y26858+, Y26883+, Y28046+, Y28047+, YSC0000227+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11788+, Z11791+, Z11793+, Z11794+, Z11800+, Z11804+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11867+, Z11873+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z23013+, Z23073+, Z23074+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23099+, Z23101+, Z4050+, Z4883+, Z599+, ZS3220+, ZS5479+
M8867 Gahtani Bandar Younis Saleh B. 1946 - D. 2012 B-M8498 BY15100+, M112+, M181+, M112+, 50f2(P)+, A4766+, BY14783+, BY15081+, BY15082+, BY15083+, BY15085+, BY15086+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15091+, BY15092+, BY15093+, BY15094+, BY15095+, BY15096+, BY15097+, BY15098+, BY15099+, BY15101+, BY15102+, BY15103+, BY15104+, BY15105+, BY15106+, BY15107+, BY15108+, BY16803+, BY16805+, CTS10826+, CTS11912+, CTS11575+, CTS11716+, CTS10362+, CTS1388+, CTS2134+, CTS2179+, CTS2668+, CTS294+, CTS3186+, CTS3349+, CTS346+, CTS3490+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3662+, CTS4740+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5454+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5986+, CTS6907+, CTS7653+, FGC33855+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33866+, FGC33868+, FGC33869+, FGC51417+, L104+, CTS9828+, CTS8393+, CTS8980+, CTS8243+, M112+, M181+, M182+, M192+, M247+, M249+, M8498+, M8521+, M8522+, M8524+, M8526+, M8531+, M8538+, M8539+, M8540+, M8541+, M8543+, M8547+, M8548+, M8549+, M8550+, M8551+, M8552+, M8554+, M8557+, M8558+, M8559+, M8560+, M8562+, M8563+, M8564+, M8570+, M8574+, M8575+, M8576+, M8583+, M8587+, M8588+, M8591+, M8592+, M8593+, M8596+, M8599+, M8604+, M8605+, M8609+, M8610+, M8612+, M8613+, M8614+, M8615+, M8616+, M8623+, M8625+, M8627+, M8628+, M8630+, M8631+, M8632+, M8635+, M8640+, M8641+, M8642+, M8644+, M8646+, M8648+, M8649+, M8650+, M8651+, M8653+, M8654+, M8656+, M8658+, M8660+, M8661+, M8663+, M8665+, M8666+, M8668+, M8669+, M8670+, M8674+, M8675+, M8683+, M8686+, M8687+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8730+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8838+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8863+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8876+, M8883+, M8886+, M8887+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, P108+, M8909+, M8911+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, M9082+, M94+, M299+, P305+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF1016+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, P85+, P90+, PAGES00026+, PAGES00072+, PAGES00081+, PF263+, PF272+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH1412+, PH4601+, PH5367+, PK1+, V2144+, V220+, V221+, V234+, V237+, V241+, V250+, V2518+, V2565+, V2649+, V3409+, V3954+, V4015+, V4115+, PF6464+, SK253+, SK284+, V1406+, M42+, V85+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11788+, Z11793+, Z11794+, Z11800+, Z11801+, Z11804+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11865+, Z11867+, Z11873+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Y10283+, Y10284+, Y17858+, Y18025+, Y18026+, Y18027+, Y20279+, Y22845+, Y22846+, Y22850+, YSC0000207+, Z23073+, Z23077+, Z23079+, Z23099+, Z23101+, Z4050+, Z4883+, Z599+, ZS5479+, Z63-, Z407-, Z411-, Z436-, Z2338-, Z23532-, Z245-, Z290-, Z388-, Z393-, Z396-, Z399-, Z400-, Z401-, YSC0000224-, YSC0000225-, YSC0000256-, YSC0000269-, YSC0000272-, YSC0000281-, YSC0000288-, YSC0000301-, YSC0000075-, YSC0000082-, YSC0000191-, Z1296-, Z175-, Z17694-, Z17911-, Z184-, Z1849-, Z186-, Z189-, Z2109-, Z2222-, V9-, M450-, V141-, V186-, V189-, V205-, PF6494-, PF6495-, PF6498-, PF6500-, PF6506-, PF6507-, PF6509-, PF6524-, V52-, V75-, V78-, S19819-, S2348-, s3-, S4442-, PF2745-, PF2747-, PF2748-, PF2749-, PF2770-, PAGES00123-, PF2591-, PF2608-, PF2611-, PF2615-, PF5088-, PF5091-, PF5104-, PF5105-, PF5106-, PF5160-, PF5282-, PF5283-, PF5301-, PF5311-, PF5316-, PF5332-, PF5333-, PF5336-, PF5341-, PF5366-, PF5368-, PF5371-, PF5401-, PF5953-, PF6063-, PF6145-, PF6246-, PF6249-, PF6250-, PF6263-, PF6270-, PF6271-, PF6272-, PF6409-, PF6425-, PF6430-, PF6432-, PF6434-, PF6438-, PF6443-, PF6463-, PF3574-, PF3626-, PF3639-, PF3640-, PF3641-, PF3644-, PF3651-, PF3652-, PF3657-, PF3658-, PF3660-, PF3664-, PF3666-, PF3667-, PF3669-, PF3671-, PF3672-, PF3675-, PF3677-, PF3780-, PF3800-, PF3801-, PF3802-, PF3804-, PF3809-, PF3811-, PF3812-, PF3814-, PF3815-, PF3819-, PF3820-, PF3822-, PF3836-, PF3837-, PF3849-, PF3876-, PF4513-, PF4521-, PF4527-, PF4572-, PF4591-, PF4595-, PF4597-, PF4598-, PF4610-, PF4622-, PF4901-, PF4925-, PF4935-, PF4947-, PF4952-, PF4955-, PF4982-, PF4985-, P310-, P311-, P312-, P314-, P316-, P38-, P40-, P53_3-, P7-, M304-, M306-, M307-, M343-, M3453-, M410-, M415-, M9771-, P133-, P134-, P135-, P136-, P138-, P139-, P14-, P140-, P141-, P145-, P146-, P148-, P149-, P151-, P157-, P158-, P159-, P160-, P161-, P163-, P166-, P195_2-, P209-, P212-, P214-, P215-, P216-, P217-, P218-, P219-, P220-, P221-, P222-, P223-, P224-, P225-, P229-, P231-, P232-, P233-, P234-, P236-, P238-, P242-, P245-, P280-, P285-, P286-, P294-, P297-, P30-, M89-, M253-, M258-, M269-, M282-, M294-, M207-, M213-, M223-, M235-, M168-, M170-, M172-, M173-, CTS8264-, CTS8333-, CTS8345-, CTS9111-, CTS9139-, CTS9183-, CTS9264-, CTS9266-, CTS9288-, CTS9482-, CTS9718-, CTS9782-, CTS8394-, CTS8420-, CTS8449-, CTS852-, CTS8650-, CTS8716-, CTS88-, CTS886-, CTS8876-, CTS8901-, CTS8938-, CTS9857-, DF41-, F1008-, F1209-, F1227-, F1329-, F1559-, F1704-, F1714-, F1744-, F1753-, F1767-, F2048-, F2078-, F2142-, F2155-, F2174-, F2418-, F2587-, F2688-, F2746-, F2817-, F2837-, F2839-, F2985-, F3111-, F3119-, F3136-, F3335-, F3343-, F3556-, F3692-, F4074-, F4100-, F4106-, F4259-, F4272-, F4283-, F47-, F719-, F82-, FGC22149-, L1065-, L1066-, L11-, L118-, L121-, L123-, L124-, L125-, L1272-, L132-, L134-, L150-, L157-, L181-, L187-, L21-, L212-, L228-, L23-, L24-, L25-, L26-, L265-, L27-, L278-, L279-, L280-, L281-, L284-, L285-, L286-, L34-, L35-, L350-, L36-, L362-, L37-, L389-, L407-, L41-, L459-, L460-, L468-, L470-, L482-, L498-, L500-, L505-, L506-, L509-, L51-, L52-, L559-, L574-, L575-, L578-, L584-, L585-, L59-, L60-, L623-, L643-, L68-, L701-, L740-, L747-, L75-, L750-, L751-, L752-, L754-, L755-, L756-, L758-, L759-, L761-, L772-, L773-, L774-, L778-, L80-, L800-, L81-, L841-, CTS7683-, CTS7738-, CTS7831-, CTS7949-, CTS698-, CTS7267-, CTS7329-, CTS7331-, CTS7492-, CTS5993-, CTS6140-, CTS616-, CTS6221-, CTS6265-, CTS6331-, CTS6395-, CTS641-, CTS6629-, CTS674-, CTS5705-, CTS571-, CTS5727-, CTS5783-, CTS5867-, CTS5891-, CTS5908-, CTS5628-, CTS565-, CTS5650-, CTS5482-, CTS5513-, CTS5408-, CTS5066-, CTS5167-, CTS5280-, CTS5286-, CTS4848-, CTS4928-, CTS4966-, CTS4982-, CTS3802-, CTS3843-, CTS3936-, CTS4039-, CTS4053-, CTS4088-, CTS4130-, CTS4244-, CTS429-, CTS4295-, CTS4360-, CTS4368-, CTS4540-, CTS3646-, CTS3654-, CTS3506-, CTS3517-, CTS3575-, CTS3389-, CTS3296-, CTS3326-, CTS296-, CTS3063-, CTS2738-, CTS2769-, CTS2192-, CTS2193-, CTS2375-, CTS2486-, CTS2514-, CTS2524-, CTS2644-, CTS2664-, CTS1393-, CTS1068-, CTS10711-, CTS11765-, CTS11775-, CTS11783-, CTS11787-, CTS11950-, CTS11983-, CTS11985-, CTS12008-, CTS12014-, CTS12015-, CTS12047-, CTS12478-, CTS10858-, CTS11036-, CTS11042-, CTS11298-, CTS113-, CTS11441-, CTS11526-, CTS11534-, CTS11552-, CTS11571-, CTS10-, CTS10036-, CTS10057-, CTS10058-, CTS10100-, CTS10125-, CTS10140-, CTS1030-, CTS10338-
185784 Albarqi (البارقي) Ali Albarqi B-SK307 A5329+, A8031+, BY14783+, BY14786+, BY15085+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15091+, BY15092+, BY15093+, BY15094+, BY15109+, BY15110+, BY15111+, BY15112+, BY15113+, BY15114+, BY15115+, BY15116+, BY15117+, BY15118+, BY15119+, BY15121+, BY15122+, BY15123+, BY15124+, BY15125+, BY15126+, BY15127+, BY15128+, BY15129+, BY15130+, BY15131+, BY15132+, BY15133+, BY15134+, BY15135+, BY15136+, BY15137+, BY15138+, BY15139+, BY15140+, BY15141+, BY15142+, BY15143+, BY15144+, BY15145+, BY15146+, BY15147+, BY15148+, BY15149+, BY15150+, BY15151+, BY15152+, BY15153+, BY15154+, BY15156+, BY15157+, BY15158+, BY15159+, BY15162+, BY16762+, BY17099+, BY17100+, BY17101+, BY1989+, BZ3011+, CTS10362+, CTS10507+, CTS10826+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11848+, CTS11912+, CTS125+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2179+, CTS2328+, CTS2486+, CTS2668+, CTS2688+, CTS2759+, CTS294+, CTS296+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3389+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3646+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4358+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS4966+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5849+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, CTS6240+, CTS6383+, CTS6458+, CTS6800+, CTS6907+, CTS698+, CTS7653+, CTS8243+, CTS8393+, CTS8650+, CTS8980+, CTS9111+, CTS9828+, F489+, FGC33855+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33859+, FGC33865+, FGC33866+, FGC33867+, FGC33868+, FGC33869+, FGC33870+, FGC33871+, FGC33873+, FGC33874+, FGC33875+, FGC33877+, FGC33882+, FGC33883+, FGC33887+, FGC33889+, FGC33890+, FGC33893+, FGC33894+, FGC33895+, FGC33898+, FGC33899+, FGC51417+, FGC53290+, FGC53293+, FGC53302+, FGC53340+, FGC53371+, FGC53388+, FGC53389+, FGC53391+, FGC53392+, L1090+, M109+, M150+, M152+, M181+, M182+, M218+, M247+, M249+, M299+, M42+, M5836+, M5838+, M5839+, M5844+, M5845+, M5848+, M5850+, M5851+, M5852+, M5856+, M5858+, M5868+, M5869+, M5871+, M5872+, M5873+, M5874+, M5875+, M5877+, M5878+, M5879+, M5880+, M5881+, M5882+, M5883+, M5888+, M5891+, M5896+, M5898+, M5902+, M5904+, M5907+, M5910+, M5913+, M5916+, M5919+, M5920+, M5922+, M5925+, M5927+, M5930+, M5933+, M5934+, M5938+, M5941+, M5944+, M5946+, M5952+, M5954+, M5955+, M5956+, M5962+, M5965+, M5967+, M5969+, M5971+, M5972+, M5973+, M5976+, M5979+, M5983+, M5984+, M5985+, M5986+, M5987+, M5997+, M5999+, M6000+, M6003+, M6004+, M6005+, M6007+, M6010+, M6013+, M6015+, M6019+, M6021+, M6029+, M6038+, M6041+, M6045+, M6046+, M6048+, M6089+, M6164+, M6204+, M6279+, M6289+, M6307+, M6311+, M6347+, M6349+, M6350+, M6353+, M6357+, M6359+, M6361+, M6362+, M6363+, M6367+, M6368+, M6369+, M6371+, M6372+, M6373+, M6374+, M6375+, M6376+, M6381+, M6382+, M6383+, M6386+, M6387+, M6388+, M6392+, M6393+, M6394+, M6395+, M6396+, M6397+, M6398+, M6400+, M6401+, M6403+, M6404+, M6405+, M6407+, M6408+, M6411+, M6416+, M6418+, M6421+, M6425+, M6427+, M6429+, M6430+, M6431+, M6432+, M6434+, M6435+, M6436+, M6437+, M6439+, M6441+, M6443+, M6444+, M6445+, M6446+, M6449+, M6450+, M6453+, M6455+, M6457+, M6458+, M6459+, M6460+, M6463+, M6464+, M6465+, M6467+, M6468+, M6470+, M6471+, M6472+, M6473+, M6474+, M6475+, M6476+, M6478+, M6479+, M8675+, M8681+, M8683+, M8686+, M8687+, M8688+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8708+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8730+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8753+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8798+, M8812+, M8813+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8863+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8873+, M8874+, M8876+, M8883+, M8886+, M8887+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8905+, M8909+, M8911+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, M8963+, M94+, P90+, PAGES00018+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3561+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PH3433+, PH4047+, PH4706+, SK253+, SK284+, SK285+, SK286+, SK288+, SK304+, SK305+, SK306+, SK307+, SK308+, SK309+, SK310+, V1041+, V1406+, V168+, V2012+, V2144+, V217+, V220+, V221+, V227+, V2280+, V234+, V237+, V241+, V250+, V2661+, V2903+, V2949+, V3009+, V3231+, V3409+, V3752+, V3854+, V3917+, V3954+, V4015+, V75+, V78+, V83+, V85+, Y10264+, Y10283+, Y10284+, Y10338+, Y10340+, Y10342+, Y10346+, Y10347+, Y10348+, Y10349+, Y10350+, Y10351+, Y10353+, Y10358+, Y10359+, Y10362+, Y10363+, Y10364+, Y10365+, Y10366+, Y10367+, Y10369+, Y10370+, Y10371+, Y10376+, Y10377+, Y10380+, Y10381+, Y10382+, Y10383+, Y10385+, Y10388+, Y10390+, Y10392+, Y10395+, Y10397+, Y10398+, Y10400+, Y10405+, Y10407+, Y10408+, Y10409+, Y10411+, Y12200+, Y12201+, Y12202+, Y12209+, Y12213+, Y12215+, Y12217+, Y12219+, Y12220+, Y12223+, Y20280+, Y20673+, Y20681+, YSC0000227+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11788+, Z11791+, Z11792+, Z11793+, Z11794+, Z11800+, Z11801+, Z11804+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11865+, Z11867+, Z11873+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z15874+, Z20447+, Z22738+, Z22745+, Z22757+, Z22759+, Z22761+, Z22769+, Z22786+, Z22886+, Z22893+, Z22895+, Z22901+, Z22926+, Z22928+, Z22932+, Z22934+, Z22964+, Z22974+, Z22983+, Z22987+, Z22996+, Z22999+, Z23004+, Z23007+, Z23012+, Z23014+, Z23015+, Z23016+, Z23018+, Z23019+, Z23022+, Z23023+, Z23024+, Z23032+, Z23036+, Z23039+, Z23040+, Z23041+, Z23044+, Z23052+, Z23057+, Z23058+, Z23073+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23099+, Z23101+, Z599+, ZS1823+
N114481 بني تميم   B-V83 CTS10507+, CTS10826+, CTS11716+, CTS11848+, CTS11912+, CTS1388+, CTS2179+, CTS2328+, CTS2486+, CTS2668+, CTS2688+, CTS2759+, CTS294+, CTS296+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3389+, CTS346+, CTS3490+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3646+, CTS4358+, CTS4966+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5849+, CTS5986+, CTS6240+, CTS698+, CTS7653+, CTS8393+, CTS8650+, CTS9111+, CTS9642+, F1493+, F2302+, F3515+, M109+, M139+, M150+, M152+, M181+, M182+, M218+, M247+, M249+, M42+, M60+, M94+, PAGES00018+, V217+, V220+, V227+, V234+, V237+, V75+, V78+, V83+, V85+, V93+, Z599+
197535 Al Samarrai (W Study)   C-F3393 F3393+, F1370+, A4766+, BY18382+, BY18392+, BY18403+, BY18404+, BY18413+, BY18414+, BY1971+, BY2135+, BY2391+, BY2462+, BY2469+, CTS10116+, M130+, CTS11544+, CTS11820+, CTS12632+, CTS2377+, CTS2267+, CTS2134+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3910+, CTS3996+, CTS4032+, CTS4437+, CTS4443+, CTS5454+, CTS5481+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6266+, CTS8053+, CTS8148+, F1044+, F1118+, F1208+, F1217+, F1241+, F11558+, F1288+, F1307+, F13409+, F13452+, F1367+, F1490+, F1911+, F13208+, F1727+, F2253+, F2258+, F2305+, F1871+, F2446+, F2449+, F2606+, F2607+, F2485+, F2501+, F2678+, F2774+, F2792+, F2803+, F2847+, F2858+, F2888+, F2897+, F2909+, F2969+, F3712+, F3719+, F3319+, F3388+, F3393+, F3395+, F3400+, F3537+, F6305+, F6322+, F6812+, F6814+, F7426+, F7535+, F7629+, F7751+, F7831+, F847+, F909+, F917+, L104+, F3698+, F9833+, FGC16179+, M130+, M168+, M294+, M299+, M216+, M42+, P255+, P260+, P305+, M756+, M94+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00085+, P108+, P143+, PF3561+, PF6464+, PK1+, SRY10831+, V1234+, V1580+, V241+, V250+, V77+, Y2801+, Y6691+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z3958+, Z3974+, Z4014+, Z4073+, Z4082+, Z4083+, Z4091+, Z4093+, Z4095+, Z4119+, Z4121+, Z4127+, Z4139+, Z4145+, Z4146+, Z4157+, Z16216+, V221+, V222-, V232-, Z17694-, Z17911-, Z191-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z1296-, Z1300-, V20-, S19819-, S2348-, S4442-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF5371-, P195_2-, PF1200-, M9771-, M8-, M86-, P314-, P39-, P44-, P53_3-, P54-, P55-, P92-, M48-, M217-, M240-, M3453-, M356-, M38-, M407-, M208-, FGC22149-, F993-, F3702-, L1065-, L1066-, L1272-, L362-, L643-, L701-, M105-, F936-, F948-, F950-, F966-, F882-, F894-, F907-, F791-, F845-, F734-, F3553-, F3581-, F3611-, F3618-, F3695-, F3696-, F3411-, F3454-, F3487-, F3497-, F3399-, F3320-, F3324-, F3333-, F3737-, F3739-, F3744-, F3747-, F3754-, F3755-, F3758-, F3770-, F3779-, F3784-, F3785-, F3787-, F3788-, F3789-, F3790-, F3791-, F3795-, F3799-, F3809-, F3810-, F3825-, F3827-, F3830-, F3834-, F3836-, F3844-, F3850-, F3853-, F3862-, F3868-, F3879-, F3883-, F3895-, F3896-, F3897-, F3909-, F3911-, F3918-, F3919-, F3921-, F3931-, F3932-, F3934-, F3937-, F3939-, F3944-, F3945-, F3949-, F3952-, F3955-, F3967-, F3971-, F3972-, F3985-, F3991-, F3998-, F4002-, F4004-, F4005-, F4006-, F4010-, F4011-, F4015-, F4017-, F4023-, F4027-, F4031-, F4035-, F4040-, F4045-, F4141-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3068-, F3071-, F3076-, F3122-, F3174-, F3178-, F3183-, F3301-, F3313-, F2914-, F2951-, F2849-, F2802-, F2681-, F2689-, F2695-, F2718-, F2736-, F2745-, F2512-, F2539-, F2613-, F2632-, F2642-, F2645-, F2649-, F2661-, F2664-, F2670-, F2479-, F1906-, F2331-, F2377-, F2379-, F2391-, F2442-, F2259-, F2262-, F1756-, F1847-, F1323-, F1918-, F1938-, F1953-, F1963-, F1970-, F1996-, F2007-, F2057-, F2074-, F2111-, F2129-, F2146-, F2166-, F2226-, F2232-, F1506-, F1564-, F1597-, F1622-, F1628-, F1641-, F1646-, F1668-, F1677-, F1678-, F1688-, F1717-, F1382-, F1420-, F1453-, F1319-, F1165-, F1243-, F1245-, F1271-, F1219-, F1223-, F1140-, F1143-, F1144-, F1067-, F1090-, F1093-, CTS8339-, CTS8395-, CTS8419-, CTS8579-, CTS8593-, CTS8629-, CTS8715-, CTS8781-, CTS8866-, CTS896-, CTS9122-, CTS9291-, CTS93-, CTS9336-, CTS9351-, CTS9395-, CTS9716-, DF41-, F1008-, F1012-, CTS667-, CTS6670-, CTS6678-, CTS6723-, CTS6865-, CTS6934-, CTS7159-, CTS7167-, CTS7285-, CTS7355-, CTS7538-, CTS7803-, CTS623-, CTS5942-, CTS5984-, CTS5490-, CTS5794-, CTS4526-, CTS4660-, CTS4724-, CTS483-, CTS4866-, CTS5004-, CTS5312-, CTS5410-, CTS4198-, CTS4318-, CTS4324-, CTS4021-, CTS3802-, CTS3825-, CTS219-, CTS2278-, CTS2289-, CTS2298-, CTS231-, CTS244-, CTS2491-, CTS2657-, CTS2848-, CTS3357-, CTS336-, CTS3368-, CTS3370-, CTS3430-, CTS3487-, CTS1854-, CTS1994-, CTS2-, CTS2123-, CTS11893-, CTS11990-, CTS12051-, CTS1208-, CTS11568-, CTS11581-, CTS11798-, M217-, M356-, P122-, M38-, M347-, P55-, CTS10312-, CTS10762-, CTS10834-, CTS10923-, CTS11037-, CTS11043-, CTS11058-, CTS11072-, CTS11144-, CTS11382-, CTS11489-, CTS11522-
273492 Koshak Hamzah Koshak, died in March 1988 C-F3830 M217+, CTS10116+, CTS10362+, CTS1083+, CTS109+, CTS11358+, CTS11544+, CTS11575+, CTS11820+, CTS12051+, CTS125+, CTS1831+, CTS1996+, CTS2267+, CTS2377+, CTS244+, CTS3221+, CTS3331+, CTS3430+, CTS3431+, CTS3662+, CTS3910+, CTS4032+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5410+, CTS5457+, CTS5532+, CTS6266+, CTS6383+, CTS6723+, CTS6800+, CTS6865+, CTS6907+, CTS7355+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8148+, CTS8243+, CTS8980+, CTS93+, CTS9828+, F1030+, F1044+, F1090+, F1118+, F1140+, F1208+, F1217+, F1219+, F1241+, F1245+, F1288+, F1307+, F1367+, F1396+, F1490+, F1574+, F1597+, F1622+, F1646+, F1677+, F1678+, F1688+, F1699+, F1717+, F1727+, F1756+, F1788+, F1871+, F1906+, F1911+, F1963+, F1996+, F2067+, F2111+, F2146+, F2166+, F2253+, F2258+, F2302+, F2305+, F2379+, F2386+, F2446+, F2449+, F2485+, F2501+, F2512+, F2606+, F2607+, F2632+, F2649+, F2661+, F2664+, F2670+, F2678+, F2695+, F2718+, F2774+, F2792+, F2803+, F2847+, F2858+, F2888+, F2897+, F2909+, F2951+, F2969+, F3043+, F3068+, F3122+, F3174+, F3319+, F3324+, F3333+, F3348+, F3388+, F3395+, F3400+, F3411+, F3447+, F3462+, F3537+, F3553+, F3581+, F3696+, F3698+, F3702+, F3712+, F3718+, F3719+, F3738+, F3752+, F3769+, F3776+, F3783+, F3787+, F3805+, F3825+, F3830+, F3831+, F3844+, F3847+, F3851+, F3862+, F3868+, F3896+, F3904+, F3914+, F3918+, F3923+, F3927+, F3929+, F3931+, F3937+, F3950+, F3951+, F3952+, F3954+, F3955+, F3971+, F3972+, F3977+, F3980+, F3981+, F3982+, F3985+, F3986+, F4003+, F4006+, F4010+, F4012+, F4015+, F4017+, F4032+, F734+, F767+, F791+, F847+, F882+, F894+, F909+, F917+, F936+, M130+, M139+, M168+, M216+, M294+, M42+, M94+, P184+, P255+, P260+, P44+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V183+, V189+, V199+, V232+, V52+, V77+, V9+, Z603+
235817 عربي صريح   C-M130 M130+
295176 Al-Abdullah   C-M130 M130+, M217-
329869 Al-Tamimi (Abufaisal.T) اقليم سدير C-M216 M170-
435634 Hamad Shammoh حمد عبدالعزيز عبدالكريم شمّوه kuwait C-P92 F3393+, M356+, P92+, M217-
343162 HBSH (Arab T studies) نجد - الزلفي D-M174 M174+, P37.1-
161240 Bader (moon Qatar) 161240 E-B406 CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS125+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1652+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2609+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3431+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3988+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4220+, M123+, M34+, M84+, L29+, M243+, CTS10184+, CTS10296+, CTS10298+, CTS10362+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10656+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4483+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5792+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7677+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8243+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, L795+, L796+, L797+, M123+, M139+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M34+, M42+, M84+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, P36+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1996+, PF1997+, PF1999+, PF2000+, PF2002+, PF2009+, PF2016+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, F986+, L117+, L29+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L787+, L788+, CTS11004+, CTS11358+, CTS11575+, F1977+, F2302+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, F3170+, F3195+, CTS101+, PF667+, PF6746+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V189+, V52+, V9+, Z827+, Z828+, B406+, CTS4659+, L117+, M123+, M34+, PF6750+, PF1962+, Z827+, Z830+, B406+, BY10467+, BY10472+, BY10474+, BY10475+, BY10476+, BY10477+, BY10480+, BY1976+, BY2088+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC18339+, FGC2066+, FGC45179+, FGC45227+, L117+, L29+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L787+, L788+, L797+, L849+, M10145+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, PF6464+, PF6746+, PF6750+, PH4761+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11435+, S11835+, S11943+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, S20101+, S20870+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24106+, S24351+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, S8428+, S8818+, S9621+, V168+, V189+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5417+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20979+, Z827+, Z830+, ZS2106+, ZS3220+, CTS11004+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, CTS10834-, Z841-, Z842-, Z849-, Z5009-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, PF6751-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, MZ7-, MZ80-, P72-, PF1952-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, Y15936-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, M4145-, M81-, MZ12-, MZ13-, M136-, M165-, M183-, M293-, L19-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, PF2546-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF6751-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, F2932-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, A930-, B403-, B404-, B405-, PF6747-, CTS10126-, F3337-, F4030-, F701-, PF5243-, PF5730-, PF1335-, F2509-, F254-, F2932-, CTS11760-, L790-, PF2095-, P53-, F1382-, F1823-, CTS7856-, CTS5714-, CTS1096-, L129-, CTS10004-, V13-, M136-, M183-, CTS4336-, A1152*, CTS1411*, V1700*, MZ16*, Z21397*, Z21398*, MZ64*, Y10539*, PF1975*, Z36730*
299390 Almaloul غريان ◄ ربع القواسم E-BY10062 PF6789+, BY10060+, BY10061+, BY10062+, BY1996+, BY2268+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8886+, BY8887+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, F3170+, F986+, FGC22149+, FGC38481+, Z1181+, PF2384+, L117+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, MZ1+, MZ109+, MZ110+, MZ21+, MZ22+, MZ23+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, PF3561+, L796+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, L19+, L335+, L336+, L339+, P2+, P29+, PF6464+, PF6789+, PF6794+, PF6799+, V241+, V250+, Y1703+, Y20199+, Y20200+, Y2491+, Y2546+, Y2770+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, L676+, Z21061+, Z21102+, Z21106+, Z21112+, Z21113+, Z21114+, Z827+, BY697+, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z2109-, L701-, Z17694-, Z17911-, Z1296-, S19819-, S2348-, S4442-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, P314-, P53_3-, L362-, M3453-, PF5371-, PF5730-, P195_2-, M9771-, L643-, L1272-, PF2634-, L1065-, L1066-, CTS623-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS3802-, CTS10834-
382331 ALFAKHRI Ali Hassan Husain Alfakhri E-BY10180 BY697+, BY10179+, BY10180+, BY10181+, BY10182+, BY10183+, BY10184+, BY10185+, BY10186+, BY10187+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11147+, CTS10513+, CTS119+, CTS11964+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS2885+, CTS3305+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS3334+, CTS3637+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4856+, CTS4685+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7154+, CTS6911+, CTS7132+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS7980+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8649+, CTS87+, CTS8586+, CTS890+, CTS8900+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F3170+, F986+, FGC38481+, L117+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, CTS8945+, CTS8947+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L676+, L614+, L796+, M168+, M183+, M203+, M215+, M145+, M243+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M294+, M299+, M310+, M81+, M94+, M96+, MZ100+, MZ51+, MZ96+, MZ97+, MZ98+, MZ99+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, PF6464+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF3561+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, P2+, Z15667+, Z17508+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z809-, Z813-, Z827-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z17694-, Z17911-, Z1902-, Z1919-, Z2103-, Z2109-, Z175-, P226-, Z1092-, Z1267-, Z1296-, V32-, V36-, V42-, V6-, V65-, V68-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF4812-, PF5243-, PF5371-, PF5709-, PF5730-, PF6391-, PF6395-, PAGES00102-, PF1254-, P314-, P53_3-, P72-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6746-, PF6747-, PF6748-, PF6750-, PF6751-, PF6756-, PF6758-, PF6759-, PF6764-, PF6765-, PF6766-, PF6767-, PF6768-, PF6772-, PF6775-, PF6788-, PF6789-, PF6799-, PR1497-, S19819-, S2348-, S4442-, V12-, V13-, V1486-, V1515-, V16-, V22-, PF2575-, PF2586-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2436-, PF2455-, PF2466-, PF2469-, P195_2-, M9771-, M34-, M3453-, M78-, M521-, M281-, M293-, M148-, M165-, M224-, L797-, M107-, M123-, M136-, L618-, L643-, L648-, L67-, L674-, L677-, L701-, L787-, L788-, L790-, L791-, L793-, L795-, L539-, L541-, L542-, L544-, L546-, L547-, L584-, L351-, L362-, L468-, L241-, L29-, CTS9007-, PF1957-, PF1962-, PF1964-, PF1965-, PF1974-, PF1975-, PF1977-, PF1980-, PF1987-, PF1997-, PF2009-, PF2011-, PF2014-, PF2017-, PF2018-, PF2020-, PF2021-, PF2025-, PF2026-, PF2027-, PF2028-, PF2029-, PF2031-, PF2033-, PF2034-, PF2035-, PF2036-, PF2037-, PF2039-, PF2042-, PF2043-, PF2044-, PF2046-, PF2051-, PF2053-, PF2054-, PF2055-, PF2056-, PF2058-, PF2060-, PF2062-, PF2063-, PF2064-, PF2066-, PF2068-, PF2069-, PF2070-, PF2072-, PF2073-, PF2076-, PF2080-, PF2081-, PF2082-, PF2084-, PF2085-, PF2086-, PF2088-, PF2108-, PF2109-, PF2110-, PF2111-, PF2113-, PF2114-, PF2115-, PF2117-, PF2118-, PF2124-, PF2147-, PF2159-, PF2173-, PF2175-, PF2179-, PF2181-, PF2185-, PF2188-, PF2202-, PF2213-, PF2215-, PF2246-, PF2255-, PF2258-, PF2262-, PF2263-, PF2274-, PF2276-, PF2286-, PF2287-, PF2293-, L1272-, L143-, L17-, L1065-, L1066-, F3337-, F3516-, F3599-, F3604-, F4010-, F4030-, F4080-, F42-, F701-, DF41-, F1008-, F1322-, F1365-, F1382-, F1426-, F1539-, F1700-, F1823-, F1872-, F2132-, F2196-, F2238-, F2524-, F254-, F2563-, F2831-, F2909-, F2932-, F2981-, F3012-, CTS9588-, CTS9736-, CTS9879-, CTS9889-, CTS9923-, CTS9947-, CTS9060-, CTS9178-, CTS9202-, CTS9237-, CTS9320-, CTS8943-, CTS8648-, CTS8724-, CTS8746-, CTS8790-, CTS8892-, CTS8899-, CTS8686-, CTS869-, CTS8690-, CTS8564-, CTS8002-, CTS8182-, CTS8281-, CTS8293-, CTS8390-, CTS8415-, CTS8061-, CTS8120-, CTS8130-, CTS7924-, CTS7856-, CTS7136-, CTS693-, CTS7166-, CTS7273-, CTS7310-, CTS7373-, CTS748-, CTS7589-, CTS7625-, CTS697-, CTS7017-, CTS7118-, CTS7131-, CTS6903-, CTS677-, CTS661-, CTS6667-, CTS6672-, CTS6729-, CTS675-, CTS6451-, CTS6472-, CTS6504-, CTS6404-, CTS6434-, CTS6215-, CTS623-, CTS6244-, CTS628-, CTS6292-, CTS5935-, CTS5995-, CTS6013-, CTS6080-, CTS5856-, CTS58-, CTS5637-, CTS5697-, CTS5714-, CTS5561-, CTS5571-, CTS5471-, CTS5479-, CTS5487-, CTS5489-, CTS5527-, CTS5412-, CTS5376-, CTS5371-, CTS4794-, CTS4826-, CTS4984-, CTS508-, CTS5168-, CTS5254-, CTS5291-, CTS5306-, CTS4487-, CTS4527-, CTS4659-, CTS3755-, CTS3802-, CTS3346-, CTS4005-, CTS4041-, CTS4068-, CTS4089-, CTS4111-, CTS4122-, CTS4208-, CTS4250-, CTS4336-, CTS4431-, CTS3553-, CTS3561-, CTS3578-, CTS3457-, CTS346-, CTS3308-, CTS3073-, CTS3278-, CTS3287-, CTS3288-, CTS3301-, CTS2661-, CTS2817-, CTS2871-, CTS2500-, CTS2531-, CTS2532-, CTS2548-, CTS227-, CTS2270-, CTS2272-, CTS2297-, CTS2374-, CTS2173-, CTS1999-, CTS1840-, CTS1882-, CTS194-, CTS1975-, CTS1411-, CTS1652-, CTS1653-, CTS1710-, CTS1727-, CTS1773-, CTS12019-, CTS12031-, CTS12170-, CTS1224-, CTS1229-, CTS11953-, CTS10617-, CTS11387-, CTS11574-, CTS11582-, CTS11715-, CTS11721-, CTS11742-, CTS11760-, CTS1177-, CTS11781-, CTS1187-, CTS10762-, CTS10834-, CTS10880-, CTS10905-, CTS10906-, CTS10912-, CTS10942-, CTS10969-, CTS11004-, CTS11025-, CTS11051-, CTS11082-, CTS11145-, CTS11146-, CTS10683-, CTS10686-, CTS10323-, CTS10414-, CTS105-, CTS10298-, CTS10314-, CTS10126-, CTS10132-, PF6794-, Z5009-, CTS100-, CTS10004-, CTS10059-
M7602 M.   E-BY10370 F3170+, F986+, FGC2066+, FGC2141+, FGC37188+, FGC37191+, FGC37442+, FGC37444+, FGC7795+, L1090+, L117+, L199+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L614+, L674+, L676+, L677+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, PH1534+, PH1897+, PH2503+, PH2508+, PH2818+, PH2926+, PH2999+, PH3153+, PH3206+, PH3293+, PH3961+, PH4325+, PH4418+, PH4605+, S8336+, SK883+, SK884+, V168+, V189+, V22+, V241+, V52+, V68+, V9+, Y1228+, Y16532+, Y16533+, Y16534+, Y16535+, Y16536+, Y16537+, Y16539+, Y16540+, Y16541+, Y16542+, Y16543+, Y16544+, Y16545+, Y16546+, Y16548+, Y16549+, Y16550+, Y16551+, Y16552+, Y16553+, Y16554+, Y16555+, Y16556+, Y16558+, Y16559+, Y16560+, Y16561+, Y16562+, Y16564+, Y16566+, Y16738+, Y1703+, Y2366+, Y2491+, Y2523+, Y2526+, Y2528+, Y2531+, Y2543+, Y2546+, Y2547+, Y2554+, Y2557+, Y8900+, Y8901+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1919+, Z21252+, Z35900+, ZS3220+, L674+, L675+, BY10370+, BY2010+, BY2011+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY6688+, BY6689+, BY6690+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS11273+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2548+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS2817+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS508+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5479+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6080+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6434+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8892+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1386+, F1977+, F2141-
M8195 Saif AlQattan abdullah Saif AlQattan E-BY10375 CTS6298+, CTS6333+, CTS6434+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8892+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1386+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC2141+, FGC37191+, FGC7795+, L1090+, L117+, L199+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L674+, L676+, L677+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, L674+, L675+, A1536+, BY10022+, BY10366+, BY10370+, BY10371+, BY10375+, BY10378+, BY11378+, BY11379+, BY11380+, BY11383+, BY11384+, BY11385+, BY2010+, BY2011+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY6688+, BY6689+, BY6690+, BY6863+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS11273+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2548+, CTS2620+, CTS2661+, CTS2817+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS508+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5479+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6080+, CTS6135+, PH1534+, PH2503+, PH2508+, PH2818+, PH2926+, PH2999+, PH3153+, PH3206+, PH3293+, PH3961+, PH4325+, PH4418+, PH4605+, S8336+, SK883+, SK884+, V168+, V189+, V22+, V241+, V52+, V9+, Y1228+, Y16532+, Y16533+, Y16534+, Y16535+, Y16536+, Y16537+, Y16540+, Y16541+, Y16542+, Y16543+, Y16544+, Y16545+, Y16546+, Y16548+, Y16549+, Y16550+, Y16551+, Y16552+, Y16553+, Y16554+, Y16555+, Y16556+, Y16558+, Y16559+, Y16560+, Y16561+, Y16562+, Y16564+, Y16566+, Y16738+, Y1703+, Y2366+, Y2491+, Y2523+, Y2526+, Y2528+, Y2531+, Y2543+, Y2546+, Y2547+, Y2554+, Y2557+, Y8900+, Y8901+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1919+, Z21252+, Z35900+, ZS3220+, BY9600+, F1386+, FGC37182+, FGC37409+, FGC37410+, FGC37411+, FGC37413+, FGC37414+, FGC37415+, FGC37416+, FGC37417+, FGC37419+, FGC37420+, FGC37421+, FGC37422+, FGC37423+, BY6744+, FGC37428+, FGC37431+, FGC37432+, FGC37433+, FGC37434+, FGC37435+, FGC37439+, FGC37440+, L674+, PH1534+, PH1897+, PH2503+, PH2508+, PH2926+, PH2999+, PH3153+, PH3206+, PH3293+, PH3961+, PH4325+, PH4418+, PH4605+, PH519+, SK883+, SK884+, FGC37447+, FGC37448+, FGC37449+, FGC37450+, Y16532+, Y16533+, Y16534+, Y16535+, Y16536+, Y16537+, Y16538+, Y16539+, Y16540+, Y16541+, Y16542+, Y16543+, Y16544+, Y16545+, Y16548+, Y16549+, Y16550+, Y16551+, Y16552+, Y16554+, Y16555+, Y16556+, Y16557+, Y16558+, Y16559+, Y16560+, Y16561+, Y16562+, Y16564+, Y16565+, Y16566+, Y16737+, Y16738+, Y17636+, Y16563-, FGC42843-, FGC42848-, FGC42850-, FGC37442-, FGC37445-, FGC37438-, FGC37429-, FGC37430-, BY9599-, FGC37424-, FGC37425-, FGC37418-, FGC37412-, FGC37184-, FGC37187-, FGC37188-, FGC37189-, F2141-, FGC37179-, FGC37180-, FGC37181-, BY6692-, BY6693-, BY6694-, BY6695-, BY6696-, BY6697-, BY6698-, BY6699-, BY6700-, BY6712-, BY6727-, BY6728-, BY6729-, BY6730-, BY6740-, BY6741-, CTS623-, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, L199*, FGC42847*, FGC42842*, Y16546*, Y1228*
M6055 Abu Hajar   E-BY10392 CTS6298+, CTS6333+, CTS6434+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8892+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1386+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC2141+, FGC37188+, FGC37191+, FGC37442+, FGC37444+, FGC7795+, L1090+, L117+, L199+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L544+, L546+, L547+, L614+, L674+, L676+, L677+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, PH1534+, PH1897+, PH2503+, PH2508+, PH2818+, PH2926+, PH2999+, PH3153+, PH3206+, PH3293+, PH3961+, PH4325+, PH4418+, PH4605+, S8336+, SK883+, SK884+, V168+, V189+, V22+, V241+, V52+, V68+, V9+, Y1228+, Y16532+, Y16533+, Y16534+, Y16535+, Y16536+, Y16537+, Y16539+, Y16540+, Y16541+, Y16542+, Y16543+, Y16544+, Y16545+, Y16546+, Y16548+, Y16549+, Y16550+, Y16551+, Y16552+, Y16553+, Y16554+, Y16555+, Y16556+, Y16558+, Y16559+, Y16560+, Y16561+, Y16562+, Y16563+, Y16564+, Y16566+, Y16738+, Y1703+, Y2366+, Y2491+, Y2523+, Y2526+, Y2528+, Y2543+, Y2547+, Y2554+, Y2557+, Y8901+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1919+, Z21252+, Z35900+, ZS3220+, CTS11082+, CTS11273+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2548+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS2817+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS508+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5479+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6080+, CTS6135+, M35+, BY10392+, BY11381+, BY11382+, BY11387+, BY11388+, BY11389+, BY2010+, BY2011+, BY4277+, BY4279+, BY6689+, BY6690+, BY6696+, BY6697+, BY6698+, BY6744+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, BY6696+, BY6697+, BY9600+, F1386+, FGC37182+, FGC37409+, FGC37410+, FGC37411+, FGC37414+, FGC37415+, FGC37416+, FGC37417+, FGC37419+, FGC37420+, FGC37421+, FGC37422+, FGC37423+, FGC37425+, FGC37428+, FGC37431+, FGC37432+, FGC37433+, FGC37434+, FGC37435+, FGC37439+, FGC37440+, FGC37447+, FGC37448+, FGC37449+, FGC37450+, BY6744+, L674+, PH1534+, PH1897+, PH2503+, PH2508+, PH2926+, PH2999+, PH3153+, PH3206+, PH3293+, PH3961+, PH4325+, Y16532+, Y16533+, Y16534+, Y16535+, Y16536+, Y16537+, Y16538+, Y16539+, Y16540+, Y16541+, Y16542+, Y16543+, Y16544+, Y16545+, Y16548+, Y16549+, Y16550+, Y16551+, Y16552+, Y16554+, Y16555+, Y16556+, Y16557+, Y16558+, Y16559+, Y16560+, Y16561+, Y16562+, Y16563+, Y16564+, Y16565+, Y16566+, Y16737+, Y16738+, Y17636+, Z35900+, PH4605+, PH519+, SK883+, SK884+, FGC42848-, FGC42850-, FGC37189-, BY9599-, FGC42843-, FGC37442-, FGC37445-, FGC37438-, FGC37429-, FGC37430-, FGC37424-, FGC37418-, FGC37412-, FGC37184-, FGC37187-, F2141-, FGC37179-, FGC37180-, FGC37181-, BY6698-, BY6699-, BY6700-, BY6712-, BY6727-, BY6728-, BY6729-, BY6730-, BY6740-, BY6741-, CTS10834-, CTS623-, BY6692-, BY6693-, BY6694-, BY6695-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, FGC37188*, FGC37413*, FGC42847*, FGC42842*, Y16546*, PH4418*, L199*, Y1228*
170171 Al Khiari   E-BY10486 BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10474+, BY10475+, BY10476+, BY10481+, BY10482+, BY10486+, BY1976+, BY2026+, BY2088+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS11273+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F1365+, F1382+, F1977+, F3170+, F986+, FGC18333+, FGC18339+, FGC2066+, FGC45179+, FGC45229+, FGC45230+, FGC45829+, L1090+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, L787+, L788+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF5730+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, S20101+, S20870+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24351+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, S8428+, S8818+, S9621+, V168+, V189+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y14560+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2930+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, Y6168+, Y6170+, Y6171+, Y6172+, Y6173+, Y6174+, Y6175+, Y6176+, Y6177+, Y6179+, Y6180+, Y6181+, Y6182+, Y6184+, Y6185+, Y6186+, Y6187+, Y6188+, Y6189+, Y6190+, Y6191+, Y6192+, Y6193+, Y6194+, Y6195+, Y6196+, Y6197+, Y6198+, Y6199+, Y6200+, Y6201+, Y6202+, Y6203+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20977+, Z20979+, Z827+, Z830+, ZS2106+, ZS7483+
162241 Alazmi Awazem kuwait E-BY10490 BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10474+, BY10476+, BY10478+, BY10481+, BY10487+, BY10488+, BY10489+, BY10490+, BY1943+, BY1976+, BY2026+, BY2088+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS11781+, CTS119+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, F1382+, F3170+, CTS9588+, CTS9956+, F986+, FGC18290+, FGC22149+, FGC32448+, FGC45179+, FGC45227+, FGC45229+, FGC45230+, FGC45829+, L676+, L787+, L788+, L795+, L796+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, CTS8586+, L117+, M40+, P2+, P29+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF5730+, PF6464+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, S8428+, S8818+, S9621+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2930+, Y2931+, Y5411+, Y5414+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, Y6168+, Y6170+, Y6171+, Y6172+, Y6173+, Y6175+, Y6176+, Y6177+, Y6179+, Y6180+, Y6181+, Y6182+, Y6183+, Y6184+, Y6185+, Y6186+, Y6187+, Y6188+, Y6189+, Y6190+, Y6191+, Y6192+, Y6193+, Y6194+, Y6195+, Y6196+, Y6197+, Y6199+, Y6200+, Y6201+, Y6202+, Y6203+, Y6966+, Y6968+, Y6970+, Y6971+, YSC0000207+, YSC0000227+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24351+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, S20101+, S20870+, S21430+, S23225+, S23230+, Z15667+, Z17508+, Z20977+, Z20979+, Z830+, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, Z17694-, Z17911-, Z16367-, S2348-, S4442-, Z1300-, S19819-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF5371-, P53_3-, M407-, L1272-, CTS8629-, PF2017-, P195_2-, M9771-, L643-, M3453-, L1065-, L1066-, DF41-, F1008-, F1012-, F1093-, F1143-, F1144-, F1165-, F1223-, F1243-, F1271-, F1319-, F1323-, F1365-, F3178-, F3183-, F3301-, F3313-, F3320-, F3399-, F3454-, F3487-, F3497-, F3737-, F3739-, F3744-, F3754-, F3755-, F3758-, F3784-, F3785-, F3788-, F3789-, F3790-, F3799-, F3836-, F3850-, F3853-, F3883-, F3895-, F3909-, F3911-, F3921-, F3934-, F3944-, F3949-, F3967-, F3998-, F4004-, F4005-, F4011-, F4027-, F4035-, F4040-, F4045-, F845-, F907-, F948-, F950-, F1420-, F1453-, F1506-, F1564-, F1641-, F1668-, F1847-, F1938-, F1953-, F1970-, F2057-, F2074-, F2129-, F2226-, F2232-, F2259-, F2262-, F2331-, F2377-, F2391-, F2442-, F2479-, F2539-, F2613-, F2681-, F2689-, F2736-, F2745-, F2802-, F2849-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3071-, F3076-, CTS9395-, CTS8395-, CTS8579-, CTS7167-, CTS4021-, CTS6934-, CTS623-, CTS5004-, CTS3802-, CTS336-, CTS2657-, CTS2848-, CTS2491-, CTS2-, CTS2123-, CTS11990-, CTS1854-, CTS11144-, CTS11489-, CTS11522-, L184-, L84-, L853-, L1363-, CTS10762-, CTS10834-, CTS10923-
201141 Al-3lwi Al-Harbi Saudia Arabia E-BY10495 BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10474+, BY10491+, BY10492+, BY10493+, BY10494+, BY10495+, BY1976+, BY2026+, BY2088+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS11781+, CTS119+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, F1382+, F3170+, CTS9588+, CTS9956+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC18339+, FGC22149+, FGC32448+, FGC45179+, FGC45227+, FGC45230+, FGC45829+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L787+, L788+, L795+, L796+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, L117+, L676+, M40+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, S10310+, S10460+, S10862+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF5730+, PF6464+, S20870+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24351+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, S8428+, S8818+, S9621+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2930+, Y2931+, Y5413+, Y5414+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, Y6168+, Y6170+, Y6172+, Y6173+, Y6174+, Y6175+, Y6176+, Y6177+, Y6179+, Y6180+, Y6181+, Y6182+, Y6184+, Y6185+, Y6186+, Y6187+, Y6188+, Y6189+, Y6190+, Y6191+, Y6192+, Y6193+, Y6194+, Y6195+, Y6196+, Y6197+, Y6198+, Y6199+, Y6200+, Y6201+, Y6202+, Y6203+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20977+, Z20979+, Z830+, ZS7483+, S2348-, S4442-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, Z17694-, Z17911-, Z16367-, Z1300-, S4442-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF5371-, S19819-, PF2017-, P53_3-, M407-, L701-, L1272-, M9771-, P195_2-, M3453-, L643-, L1065-, L1066-, DF41-, F1008-, F1012-, F1093-, F1143-, F1144-, F1165-, F1223-, F1243-, F1271-, F1319-, F1323-, F1365-, F3178-, F3183-, F3301-, F3313-, F3320-, F3399-, F3454-, F3487-, F3497-, F3737-, F3739-, F3744-, F3754-, F3755-, F3758-, F3784-, F3785-, F3788-, F3789-, F3790-, F3799-, F3836-, F3850-, F3853-, F3883-, F3895-, F3909-, F3911-, F3921-, F3934-, F3944-, F3949-, F3967-, F3998-, F4004-, F4005-, F4011-, F4027-, F4035-, F4040-, F4045-, F845-, F907-, F948-, F950-, F1420-, F1453-, F1506-, F1564-, F1641-, F1668-, F1847-, F1938-, F1953-, F1970-, F2057-, F2074-, F2129-, F2226-, F2232-, F2259-, F2262-, F2331-, F2377-, F2391-, F2442-, F2479-, F2539-, F2613-, F2681-, F2689-, F2736-, F2745-, F2802-, F2849-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3071-, F3076-, CTS9395-, CTS8629-, CTS8579-, CTS7167-, CTS8395-, CTS6934-, CTS623-, CTS5004-, CTS4021-, CTS3802-, CTS336-, CTS2657-, CTS2848-, CTS2491-, CTS2-, CTS2123-, CTS11990-, CTS1854-, CTS11144-, CTS11489-, CTS11522-, CTS10762-, CTS10834-, CTS10923-
227057 aldhaheri aldhaheri E-BY10525 M84+, BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10474+, BY10475+, BY10476+, BY10477+, BY10478+, BY10480+, BY10518+, BY10519+, BY10520+, BY10521+, BY10522+, BY10523+, BY10524+, BY10525+, BY10526+, BY10527+, BY10528+, BY10529+, BY10530+, BY10531+, BY10532+, BY10533+, BY1976+, BY2026+, BY2088+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS11781+, CTS119+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, F1382+, F3170+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC18339+, FGC22149+, FGC45179+, FGC45227+, FGC45230+, FGC45829+, L29+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, CTS8432+, CTS8586+, L117+, L614+, L787+, L788+, L795+, L796+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, S8428+, S8818+, S9621+, V241+, V250+, Y14560+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5441+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, Y6168+, Y6169+, Y6170+, Y6171+, Y6172+, Y6173+, Y6174+, Y6175+, Y6176+, Y6177+, Y6178+, Y6179+, Y6180+, Y6181+, Y6182+, Y6183+, Y6184+, Y6185+, Y6186+, Y6187+, Y6188+, Y6189+, Y6190+, Y6191+, Y6192+, Y6193+, Y6194+, Y6195+, Y6196+, Y6197+, Y6198+, Y6199+, Y6200+, Y6201+, Y6202+, Y6203+, YSC0000207+, YSC0000227+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, PH4761+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, L676+, M40+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, PF5730+, PF6464+, S20101+, S20870+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24351+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, Z20977+, Z20979+, P2+, P29+, Z15667+, Z17508+, Z830+, M136-, Z17694-, Z17911-, Z16367-, P53_3-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, S4442-, S2348-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF5371-, M407-, L701-, S19819-, P195_2-, Z1296-, Z1300-, PF2017-, M9771-, M3453-, L643-, L1272-, CTS8629-, CTS8579-, L584-, L1065-, L1066-, DF41-, F1008-, F1012-, F1093-, F1143-, F1144-, F1165-, F1223-, F1243-, F1271-, F1319-, F1323-, F1365-, CTS9395-, CTS8395-, F3178-, F3183-, F3301-, F3313-, F3320-, F3399-, F3454-, F3487-, F3497-, F3737-, F3739-, F3744-, F3754-, F3755-, F3758-, F3784-, F3785-, F3788-, F3789-, F3790-, F3799-, F3836-, F3850-, F3853-, F3879-, F3883-, F3895-, F3909-, F3911-, F3921-, F3934-, F3944-, F3949-, F3967-, F3998-, F4004-, F4005-, F4011-, F4027-, F4035-, F4040-, F4045-, F845-, F907-, F948-, F950-, F1420-, F1453-, F1506-, F1564-, F1641-, F1668-, F1847-, F1938-, F1953-, F1970-, F2057-, F2074-, F2129-, F2226-, F2232-, F2259-, F2262-, F2331-, F2377-, F2391-, F2442-, F2479-, F2539-, F2613-, F2681-, F2689-, F2736-, F2745-, F2802-, F2849-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3071-, F3076-, CTS7167-, CTS4021-, CTS6866-, CTS6934-, CTS623-, CTS5004-, CTS3802-, CTS336-, CTS2657-, CTS2848-, CTS2491-, CTS2-, CTS2123-, CTS11990-, CTS1854-, CTS12652-, CTS11144-, CTS11489-, CTS11522-, CTS10762-, CTS10834-, CTS10923-
M10599 العويضي الحازمي الحربي AHO (b.754 from Yamen to Hijaz ) بني سالم من حرب E-BY10527 Y6198+, BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10474+, BY10475+, BY10476+, BY10477+, BY10482+, BY10527+, BY1943+, BY1976+, BY2026+, BY2088+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F1365+, F1382+, F1977+, F3170+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC18339+, FGC2066+, FGC45179+, FGC45227+, FGC45229+, FGC45230+, FGC45829+, L1090+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L787+, L788+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF1957+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, PF5730+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, PH4761+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, S20101+, S20870+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24351+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, S8428+, S8818+, S9621+, V168+, V189+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y14560+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, Y6168+, Y6169+, Y6170+, Y6171+, Y6172+, Y6173+, Y6174+, Y6175+, Y6176+, Y6177+, Y6179+, Y6180+, Y6181+, Y6182+, Y6183+, Y6184+, Y6185+, Y6186+, Y6187+, Y6188+, Y6189+, Y6190+, Y6191+, Y6192+, Y6193+, Y6194+, Y6195+, Y6196+, Y6197+, Y6198+, Y6199+, Y6200+, Y6201+, Y6202+, Y6203+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20977+, Z20979+, Z827+, Z830+, ZS3220+
274354 البيضاني الحربي   E-BY10535 Y6966+, Y6970+, BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10475+, BY10478+, BY10480+, BY10481+, BY10482+, BY10535+, BY10537+, BY1976+, BY2026+, BY2088+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS11273+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F1365+, F1382+, F1977+, F3170+, F986+, FGC18290+, FGC2066+, FGC45227+, FGC45229+, FGC45230+, FGC45829+, L1090+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, L787+, L788+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF1957+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF5730+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, S20870+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, S8428+, S8818+, S9621+, V168+, V189+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y14560+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2930+, Y2931+, Y5413+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, Y6168+, Y6170+, Y6171+, Y6172+, Y6173+, Y6174+, Y6175+, Y6176+, Y6177+, Y6179+, Y6180+, Y6181+, Y6182+, Y6184+, Y6185+, Y6186+, Y6187+, Y6188+, Y6189+, Y6190+, Y6191+, Y6192+, Y6193+, Y6194+, Y6195+, Y6196+, Y6197+, Y6199+, Y6200+, Y6201+, Y6202+, Y6203+, Y6966+, Y6968+, Y6970+, Y6971+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20977+, Z20979+, Z830+
358419 الحسيني الصاعدي العوفي الحربي   E-BY10560 F1382+, BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10474+, BY10475+, BY10476+, BY10477+, BY10478+, BY10480+, BY10483+, BY10560+, BY10561+, BY10562+, BY10563+, BY1976+, BY2026+, BY2088+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS11781+, CTS119+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, F1382+, F3170+, CTS9588+, CTS9956+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC18339+, FGC22149+, FGC45179+, FGC45218+, FGC45227+, FGC45229+, FGC45230+, FGC45829+, L29+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, CTS8432+, CTS8586+, L117+, L676+, L787+, L788+, L795+, L796+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, S8428+, S8818+, S9621+, V241+, V250+, Y14560+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5417+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5441+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, Y6168+, Y6169+, Y6170+, Y6171+, Y6172+, Y6173+, Y6175+, Y6176+, Y6177+, Y6178+, Y6179+, Y6180+, Y6181+, Y6182+, Y6184+, Y6185+, Y6186+, Y6187+, Y6188+, Y6189+, Y6190+, Y6191+, Y6192+, Y6193+, Y6194+, Y6195+, Y6196+, Y6197+, Y6198+, Y6199+, Y6200+, Y6201+, Y6202+, Y6203+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, PH4761+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, M40+, P2+, P29+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, PF5730+, PF6464+, S20101+, S20870+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24351+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, Z15667+, Z17508+, Z20977+, Z20979+, Z830+, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, Z17694-, Z17911-, Z16367-, S4442-, S2348-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF5371-, P53_3-, M407-, S19819-, Z1296-, Z1300-, PF2017-, P195_2-, M9771-, M3453-, L701-, L1272-, CTS8629-, CTS8579-, L643-, L1065-, L1066-, DF41-, F1008-, F1012-, F1093-, F1143-, F1144-, F1165-, F1223-, F1243-, F1271-, F1319-, F1323-, F1365-, F3178-, F3183-, F3301-, F3313-, F3320-, F3399-, F3454-, F3487-, F3497-, F3737-, F3739-, F3744-, F3754-, F3755-, F3758-, F3784-, F3785-, F3788-, F3789-, F3790-, F3799-, F3836-, F3850-, F3853-, F3879-, F3883-, F3895-, F3909-, F3911-, F3921-, F3934-, F3944-, F3949-, F3967-, F3998-, F4004-, F4005-, F4011-, F4027-, F4035-, F4040-, F4045-, F845-, F907-, F948-, F950-, F1420-, F1453-, F1506-, F1564-, F1641-, F1668-, F1847-, F1938-, F1953-, F1970-, F2057-, F2074-, F2129-, F2226-, F2232-, F2259-, F2262-, F2331-, F2377-, F2391-, F2442-, F2479-, F2539-, F2613-, F2681-, F2689-, F2736-, F2745-, F2802-, F2849-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3071-, F3076-, CTS9395-, CTS8395-, CTS7167-, CTS4021-, CTS6934-, CTS623-, CTS5004-, CTS3802-, CTS336-, CTS2657-, CTS2848-, CTS2491-, CTS2-, CTS2123-, CTS11990-, CTS1854-, CTS12652-, CTS11144-, CTS11489-, CTS11522-, CTS10762-, CTS10834-, CTS10923-
417462 Al-Lasayma Al-3amr (اللصايمة العمرو)   E-BY10580 F1382+, BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10475+, BY10476+, BY10477+, BY10480+, BY10487+, BY10576+, BY10577+, BY10578+, BY10579+, BY10580+, BY10581+, BY10582+, BY10583+, BY10584+, BY10585+, BY10586+, BY10587+, BY10588+, BY10589+, BY1943+, BY1976+, BY2026+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, F1382+, F3170+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC18339+, FGC22149+, FGC45179+, FGC45227+, FGC45229+, FGC45230+, FGC45829+, L117+, L29+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L787+, L788+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, S20101+, S20870+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24351+, S25832+, S25922+, S26174+, S8428+, S8818+, S9621+, V241+, V250+, Y14560+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5417+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, Y6168+, Y6169+, Y6170+, Y6171+, Y6172+, Y6173+, Y6175+, Y6176+, Y6177+, Y6178+, Y6179+, Y6180+, Y6181+, Y6182+, Y6183+, Y6184+, Y6185+, Y6186+, Y6188+, Y6189+, Y6190+, Y6191+, Y6192+, Y6193+, Y6194+, Y6195+, Y6196+, Y6197+, Y6199+, Y6200+, Y6201+, Y6202+, Y6203+, Y6966+, Y6968+, Y6970+, Y6971+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20977+, Z20979+, Z827+, Z830+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF1957+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, PF5730+, PF6464+, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF2017-, F1365-, PF1801-, CTS623-, CTS10834-
M9166 Ayad   E-BY10800 M35+, BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10474+, BY10475+, BY10476+, BY10477+, BY10480+, BY10611+, BY10612+, BY10613+, BY10775+, BY10776+, BY10777+, BY10778+, BY10779+, BY10780+, BY10781+, BY10782+, BY10783+, BY10784+, BY10785+, BY10786+, BY10787+, BY10788+, BY10789+, BY10790+, BY10791+, BY10792+, BY10793+, BY10794+, BY10795+, BY10796+, BY10797+, BY10798+, BY10799+, BY10800+, BY10801+, BY10802+, BY10803+, BY10804+, BY10805+, BY10806+, BY10807+, BY10808+, BY10809+, BY11093+, BY1976+, BY2088+, BY4278+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC18339+, FGC22149+, FGC45179+, FGC45227+, F3170+, CTS11004+, L117+, L29+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L795+, L796+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF6750+, PF6751+, PH4761+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, L787+, L788+, P2+, P29+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, PF6391+, PF6464+, S20101+, S20870+, S21355+, S21430+, S23225+, S23230+, S8428+, S8818+, S9621+, S9747+, V241+, V250+, Y15555+, Y15556+, Y15557+, Y15558+, Y15559+, Y15703+, Y15704+, Y15705+, Y15706+, Y15707+, Y15708+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5417+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, YSC0000207+, YSC0000227+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24351+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, Z20977+, Z20979+, PF6746+, Z15667+, Z17508+, Z830+, ZS7483+, Z17694-, Z17911-, Z16367-, PF6747-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, S4442-, Z1296-, S2348-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF5371-, PF5730-, P53_3-, L790-, S19819-, PF2017-, P195_2-, M9771-, M3453-, M136-, L701-, L643-, L584-, L1272-, CTS11760-, F3337-, F4030-, F701-, L1065-, L1066-, DF41-, F1008-, F1365-, F1382-, F1823-, F2509-, F254-, F2932-, CTS7856-, CTS623-, CTS4336-, CTS5714-, CTS10834-, CTS3802-, CTS10004-
M10972 العبيدان نجد سابقًا المنطقة الشرقية حاليًا E-BY10950 BY10467+, BY10472+, BY10474+, BY10475+, BY10476+, BY10477+, BY10481+, BY10941+, BY10943+, BY10944+, BY10945+, BY10950+, BY10954+, BY10960+, BY10962+, BY10964+, BY10970+, BY10972+, BY1098+, BY11088+, BY1976+, BY2088+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS11273+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC2066+, FGC45179+, FGC45227+, L1090+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L676+, L787+, L788+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF6746+, PF6747+, PF6748+, PF6750+, PF6751+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, S20101+, S20870+, S21355+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24351+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, S8428+, S8818+, S9621+, V168+, V189+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y1703+, Y18353+, Y18354+, Y18689+, Y18690+, Y18691+, Y18692+, Y18693+, Y21102+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20977+, Z20979+, Z21000+, Z21014+, Z21040+, Z21041+, Z21048+, Z21420+, Z21421+, Z827+, Z830+, ZS7483+, F1382-
209931 Sudan Study Idrees Mohammed Al Arbab b1510-- d1650 E-BY11050 BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10476+, BY10478+, BY10480+, BY10611+, BY10612+, BY10613+, BY10762+, BY11049+, BY11050+, BY11051+, BY11052+, BY11053+, BY11054+, BY11055+, BY11056+, BY11058+, BY11059+, BY11060+, BY11061+, BY11062+, BY11063+, BY11064+, BY11065+, BY11066+, BY11067+, BY11068+, BY11069+, BY11070+, BY11071+, BY11072+, BY11073+, BY11074+, BY11075+, BY11076+, BY11077+, BY1943+, BY4278+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, M35+, M84+, CTS11004+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, F3170+, F986+, FGC18290+, FGC18339+, FGC45179+, FGC45227+, L104+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L117+, L676+, L795+, L796+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF6748+, PF6750+, PF6751+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, L787+, L788+, P2+, P29+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF6391+, PF6464+, S20870+, S21355+, S23225+, S23230+, S8428+, S8818+, S9621+, S9747+, V221+, V241+, V250+, Y15555+, Y15558+, Y15559+, Y15703+, Y15704+, Y15705+, Y15706+, Y15707+, Y15708+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y5413+, Y5414+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5429+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z13888+, Z15667+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, PF6746+, Z17508+, Z20977+, Z20979+, Z830+, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z17694-, Z17911-, PF6747-, S4442-, Z16367-, S2348-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF5371-, PF5730-, P53_3-, L790-, S19819-, PF2017-, P195_2-, M9771-, M3453-, M136-, L701-, L1272-, L643-, L1065-, L1066-, F3337-, F4030-, F701-, CTS623-, DF41-, F1008-, F1365-, F1382-, F1823-, F2509-, F254-, F2932-, CTS7856-, CTS5714-, CTS4336-, CTS11760-, M136-, CTS10834-, CTS3802-, CTS10004-
312036 Bahrain ya33ni@gmail.com Bahrain E-BY11086 BY10472+, BY10473+, BY10474+, BY10475+, BY10476+, BY10477+, BY10478+, BY10481+, BY1098+, BY11083+, BY11084+, BY11086+, BY11088+, BY1943+, BY1976+, BY2088+, BY4278+, BY5745+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC18339+, FGC2066+, FGC45179+, FGC45227+, L1090+, L117+, L29+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L676+, L787+, L788+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF1957+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, PF6746+, PF6747+, PF6750+, PF6751+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, S20101+, S20870+, S21355+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, S8428+, S8818+, S9621+, V168+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y1703+, Y18353+, Y18689+, Y18690+, Y18692+, Y18693+, Y21102+, Y21940+, Y21942+, Y21943+, Y22763+, Y22764+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5417+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20977+, Z20979+, Z21000+, Z21014+, Z21040+, Z21041+, Z21048+, Z21420+, Z827+, Z830+, ZS2106+, ZS3220+
622406 ALFATHI   E-BY11086 CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC18339+, FGC2066+, FGC45179+, FGC45227+, L1090+, L117+, L29+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L676+, L787+, L788+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M7851+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF1957+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, PF6746+, PF6747+, PF6750+, PF6751+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, S20101+, S20870+, S21355+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, S8428+, S8818+, S9621+, V168+, V189+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y1703+, Y18353+, Y18354+, Y18689+, Y18690+, Y18691+, Y18692+, Y18693+, Y21102+, Y21940+, Y21942+, Y21943+, Y22763+, Y22764+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20977+, Z20979+, Z21000+, Z21014+, Z21040+, Z21041+, Z21048+, Z21420+, Z21421+, Z827+, Z830+, ZS3220+, ZS7483+, BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10474+, BY10475+, BY10476+, BY10477+, BY10478+, BY10481+, BY1098+, BY11083+, BY11084+, BY11086+, BY11088+, BY1943+, BY1976+, BY2088+, BY4278+, CTS10004-
296949 Laszczynski Leont&Teodor Łaszczyński (Wierzbna/Würben),~1670 E-BY4526 BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY4526+, BY4551+, BY4552+, BY4553+, BY4554+, BY4555+, BY4556+, BY4557+, BY4558+, BY4559+, BY4560+, BY4561+, BY4562+, BY4563+, BY4564+, BY4565+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS119+, CTS11953+, CTS124+, CTS12632+, CTS1273+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1773+, CTS1975+, CTS1978+, CTS2001+, CTS2134+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2374+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3287+, CTS3334+, CTS10912+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3849+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS11082+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5291+, CTS5316+, CTS5371+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5527+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5856+, CTS5884+, CTS5935+, CTS6135+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7273+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8061+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8814+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9320+, CTS9324+, CTS9956+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6472+, CTS6513+, F15+, F3170+, F986+, FGC2141+, FGC22149+, FGC36575+, L104+, L117+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L542+, L544+, L546+, L547+, L336+, L339+, L614+, L618+, L676+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2213+, PF2215+, PF2217+, PF2246+, PF3561+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M35+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P108+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, L796+, M145+, P2+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00102+, PF6464+, P29+, S12376+, S8336+, SK887+, SK888+, V13+, V221+, V241+, V250+, V36+, V68+, Y1703+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, S20250+, S26015+, Z15667+, Z17508+, Z1919+, Z5016+, Z8432+, Z809-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z17694-, Z17911-, Z175-, S4442-, S2348-, Z1296-, S19819-, P314-, P53_3-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF1254-, P226-, M148-, P195_2-, M9771-, M521-, M3453-, M224-, PF4812-, PF4984-, PF5371-, PF5709-, PF6395-, L701-, L643-, L362-, L468-, L584-, L1272-, L143-, L17-, L241-, L1065-, L1066-, F4080-, F2524-, F2981-, CTS661-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS8690-, CTS8746-, CTS7373-, CTS623-, CTS5637-, CTS4431-, CTS11715-, CTS1187-, CTS4122-, CTS3802-, CTS10969-, L241-, L540-, CTS346-, CTS2532-, CTS1653-, CTS10834-, CTS10905-
188636 Marques Marculino Alves dos Santos, circa 1840-1918 E-BY4850 CTS101+, CTS10184+, CTS10296+, CTS10323+, CTS10362+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS10912+, CTS11082+, CTS11310+, CTS11358+, CTS11575+, CTS119+, CTS11953+, CTS124+, CTS125+, CTS1273+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1773+, CTS1975+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2374+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3287+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3988+, CTS4208+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5291+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5371+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5527+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5856+, CTS5935+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6472+, CTS6513+, CTS675+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7273+, CTS7677+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7924+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8061+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9761+, CTS9828+, CTS9956+, F1244+, F1365+, F1977+, F2302+, F3170+, F3195+, F986+, L117+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L542+, L544+, L546+, L547+, L614+, L618+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M42+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00102+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF1956+, PF2098+, PF210+, PF2107+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2112+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2117+, PF2118+, PF2119+, PF212+, PF2121+, PF2122+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2176+, PF2177+, PF2178+, PF2179+, PF2181+, PF2182+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2213+, PF2214+, PF2215+, PF2217+, PF2219+, PF223+, PF2246+, PF2248+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V13+, V189+, V36+, V52+, V9+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY4789+, BY4845+, BY4846+, BY4847+, BY4848+, BY4849+, BY4850+, BY4851+, BY4852+, BY4853+, BY4854+, BY4855+, BY4856+, BY4857+, BY4858+, BY4859+, BY4860+, BY4861+, BY4862+, BY4863+, BY4864+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, V13+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS119+, CTS11953+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS10912+, CTS1773+, CTS1975+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3287+, CTS3334+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2374+, CTS2474+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3849+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4856+, CTS5291+, CTS5316+, CTS5371+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5527+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5792+, CTS58+, CTS5856+, CTS5884+, CTS5935+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6472+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8061+, CTS8131+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7273+, CTS6333+, CTS8432+, CTS8814+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F986+, FGC11449+, FGC11450+, FGC11451+, FGC11455+, FGC11457+, FGC2141+, FGC22149+, L117+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2213+, PF2215+, PF2246+, F3170+, L336+, L339+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L542+, L544+, L546+, L547+, CTS8586+, L489+, L614+, L618+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, L676+, M294+, M299+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, L796+, M40+, P144+, P147+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00102+, PF6464+, PF3561+, S2979+, S8336+, SK887+, V13+, V241+, V250+, V36+, V68+, Y1703+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z1919+, L142+, S2979+, FGC11450+, FGC11451+, FGC11457+, FGC11458+, M35+, Z17508+, Z15667+, Z5018+, Z809-, Z813-, Z175-, Z17694-, Z17911-, Z1817-, P65-, M521-, PF4812-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, S2978-, FGC14092-, L648-, L674-, M148-, S3003-, S7461-, SK863-, V12-, V1477-, V22-, V259-, V264-, V32-, V65-, Y15945-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, Z1902-, Z191-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, Z27131-, Z29042-, Z36743-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, P53-, PF3067-, PF89-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS508-, CTS5637-, CTS6080-, CTS661-, CTS693-, CTS9069-, CTS9320-, F1700-, F2238-, F3604-, F4010-, FGC11447-, Z2017-, Z2022-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z3428-, Z3571-, Z726-, F3242-, F4266-, YSC0000256-, Z1296-, YSC0000033-, V8-, U1-, S4442-, PF4202-, PF4685-, PF4984-, PF5371-, PF5709-, PF5721-, PF6395-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6827-, PF6834-, PF6835-, PF6846-, PF6850-, PF6852-, PF6863-, PF6865-, PF7506-, PF790-, S19819-, S2348-, PF1254-, PAGES00098-, P293-, P303-, P314-, P53_3-, PAGES00011-, P226-, P287-, P15-, M406-, L89-, L91-, P195_2-, M9771-, M310-, M3453-, M377-, L701-, L72-, L78-, M278-, M283-, M286-, L640-, L643-, L645-, L660-, L667-, L496-, L497-, CTS8690-, CTS8746-, L584-, L362-, L42-, L43-, L468-, F3198-, F3484-, F3547-, F4080-, F720-, PF2411-, PF2860-, PF2891-, PF2898-, PF3007-, PF3056-, PF3060-, PF3066-, PF3073-, PF3119-, PF3125-, PF3143-, PF3147-, PF3148-, PF3151-, PF3155-, PF3160-, PF3161-, PF3164-, PF3165-, PF3166-, PF3167-, PF3168-, PF3171-, PF3172-, PF3173-, PF3175-, PF3176-, PF3181-, PF3182-, PF3184-, PF3185-, PF3186-, PF3221-, PF3222-, PF3229-, PF3230-, PF3233-, PF3234-, PF3241-, PF3242-, PF3245-, PF3247-, PF3254-, PF3276-, PF3278-, PF3281-, PF3287-, PF3292-, PF3293-, PF3296-, PF3297-, PF3299-, PF3300-, PF3301-, PF3304-, PF3312-, PF3315-, PF3316-, PF3319-, PF3321-, PF3329-, PF3330-, PF3331-, PF3337-, PF3339-, PF3342-, PF3345-, PF3346-, PF3358-, PF3359-, PF3369-, PF3379-, PF3385-, PF3386-, PF3390-, PF3391-, PF3393-, PF3394-, PF3398-, PF3404-, PF3412-, PF3416-, PF3418-, PF3419-, PF3420-, PF3430-, PF3432-, PF3433-, PF3436-, PF3439-, L1259-, L1263-, L1264-, L1266-, L1272-, L13-, L14-, L143-, L149-, L156-, L166-, L167-, L17-, L183-, L190-, L241-, L288-, L30-, L31-, L32-, L1065-, L1066-, DF41-, F1008-, F1300-, F1496-, F1694-, F2037-, F2214-, F2291-, F2524-, F2572-, F2610-, F2686-, F2766-, F2981-, CTS9737-, CTS9763-, CTS9885-, CTS8450-, CTS8476-, CTS6369-, CTS7357-, CTS7373-, CTS77-, CTS8386-, CTS7111-, CTS6316-, CTS623-, CTS5990-, CTS6068-, CTS4803-, CTS574-, CTS579-, CTS424-, CTS4264-, CTS4304-, CTS4122-, CTS3647-, CTS3664-, CTS3802-, CTS2488-, CTS3357-, CTS342-, CTS346-, CTS2203-, CTS2080-, CTS1899-, CTS10969-, CTS1653-, CTS11324-, CTS11352-, CTS11463-, CTS11715-, CTS11876-, CTS10834-, CTS10905-, V27-, L17-, L143-, M35.2-, CTS10324-, CTS10449-
M7062 Al Hebsy   E-BY5812 V13+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY5784+, BY5785+, BY5786+, BY5787+, BY5788+, BY5789+, BY5790+, BY5791+, BY5792+, BY5793+, BY5800+, BY5801+, BY5812+, BY5813+, BY5814+, BY5815+, BY5816+, BY5817+, BY5818+, BY5819+, BY5820+, BY5821+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS119+, CTS11953+, CTS124+, CTS12632+, CTS1273+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1773+, CTS1975+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2374+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3287+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3849+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5291+, CTS5316+, CTS5371+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5527+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5856+, CTS5884+, CTS5935+, CTS6135+, CTS10912+, CTS11082+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6472+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7273+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8061+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L542+, L544+, L546+, L547+, L614+, L618+, L676+, M145+, CTS9324+, CTS9956+, CTS4208+, F3170+, F986+, FGC2141+, FGC22149+, L117+, M168+, M203+, M215+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2213+, PF2215+, PF2217+, PF2246+, PF3561+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, L336+, L339+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00102+, PF6464+, S8336+, SK887+, V13+, V241+, V250+, V36+, V68+, Y16729+, Y1703+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1919+, Z809-, M123-, Z175-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF1254-, P53_3-, L468-, M521-, PF4812-, PF5709-, PF6395-, PF1801-, P226-, M224-, L143-, L17-, L241-, F4080-, CTS4431-, F1365-, F2524-, F2981-, M148-, CTS9320-, CTS8690-, CTS8746-, CTS7373-, CTS661-, CTS11715-, CTS1187-, CTS10969-, CTS623-, CTS5637-, CTS4122-, CTS346-, CTS2532-, CTS1653-, CTS10834-, CTS10905-
M9686   سلمان بن محمد ال سيار E-BY5822 BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY5784+, BY5785+, BY5786+, BY5787+, BY5788+, BY5789+, BY5790+, BY5791+, BY5792+, BY5793+, BY5794+, BY5795+, BY5796+, BY5797+, BY5798+, BY5799+, BY5800+, BY5801+, BY5822+, BY5823+, BY5824+, BY5825+, BY5826+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS119+, CTS11953+, CTS124+, CTS12632+, CTS1273+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1773+, CTS1975+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2374+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3287+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3849+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5291+, CTS5316+, CTS5371+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5527+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5856+, CTS5884+, CTS5935+, CTS6135+, CTS10912+, CTS11082+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6472+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7273+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8061+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS4208+, F3170+, F986+, FGC2141+, FGC22149+, L117+, L18+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L542+, L544+, L546+, L547+, L618+, L676+, M145+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2213+, PF2215+, PF2217+, PF2246+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00102+, PF6464+, S8336+, SK887+, V13+, V241+, V250+, V36+, V68+, Y16729+, Y1703+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, P29+, Z17508+, Z1919+, Z809-, P53_3-, Z175-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF1254-, M521-, M224-, PF4812-, PF4984-, PF5709-, PF6395-, PF1801-, P226-, M148-, L468-, L241-, L143-, L17-, F4080-, CTS4431-, F1365-, F2524-, F2981-, CTS9320-, CTS8690-, CTS8746-, CTS7373-, CTS661-, CTS11715-, CTS1187-, CTS10969-, CTS623-, CTS5637-, CTS4122-, CTS346-, CTS2532-, CTS1653-, CTS10834-, CTS10905-
M8169 Alkous Sharjah E-BY6710 V22+, L674+, L675+, BY2010+, BY2011+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY6688+, BY6689+, BY6691+, BY6710+, BY6711+, BY6712+, BY6713+, BY6714+, BY6715+, BY6717+, BY6718+, BY6719+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2548+, CTS2620+, CTS2661+, CTS2817+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6434+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8892+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS508+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5479+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6080+, CTS6135+, F1386+, F3170+, F986+, FGC2141+, FGC22149+, FGC37188+, FGC37191+, FGC37442+, FGC37444+, FGC7795+, L117+, L199+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L796+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, PF5371+, PF6464+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, L674+, L676+, L677+, P2+, P29+, PH1534+, PH1897+, PH2503+, PH2508+, PH2818+, PH2926+, PH2999+, PH3153+, PH3206+, PH3293+, PH3961+, PH4325+, PH4418+, PH4605+, S8336+, SK883+, SK884+, V22+, V241+, V250+, V68+, Y1228+, Y16532+, Y16533+, Y16534+, Y16535+, Y16536+, Y16537+, Y16540+, Y16541+, Y16542+, Y16543+, Y16544+, Y16545+, Y16546+, Y16548+, Y16549+, Y16550+, Y16551+, Y16553+, Y16554+, Y16555+, Y16556+, Y16558+, Y16559+, Y16560+, Y16561+, Y16562+, Y16563+, Y16564+, Y16566+, Y16738+, Y1703+, Y2366+, Y2491+, Y2523+, Y2526+, Y2531+, Y2543+, Y2546+, Y2547+, Y2554+, Y2557+, Y8900+, Y8901+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, L614+, Z1919+, Z35900+, Z21252+, CTS6080+, L539+, L546+, L674+, M35+, M78+, PH2818+, V22+, V68+, Y16532+, Z1919+, BY6712+, BY9600+, F1386+, FGC37182+, FGC37409+, FGC37410+, FGC37411+, FGC37414+, FGC37415+, FGC37416+, FGC37417+, FGC37419+, FGC37420+, FGC37421+, FGC37422+, FGC37423+, FGC37425+, FGC37428+, FGC37431+, FGC37432+, FGC37433+, FGC37434+, FGC37435+, FGC37439+, FGC37440+, BY6744+, FGC37447+, L674+, PH1534+, PH1897+, PH2503+, PH2508+, PH2926+, PH2999+, PH3153+, PH3206+, PH3293+, FGC37449+, FGC37450+, PH4325+, PH4418+, PH4605+, PH519+, SK883+, SK884+, Y16548+, Y16549+, Y16550+, Y16551+, Y16552+, Y16554+, Y16555+, Y16556+, Y16557+, Y16558+, Y16559+, Y16560+, Y16561+, Y16562+, Y16563+, Y16564+, Y16565+, Y16566+, Y16737+, Y16532+, Y16533+, Y16534+, Y16535+, Y16536+, Y16537+, Y16538+, Y16539+, Y16540+, Y16541+, Y16542+, Y16543+, Y16544+, Y16545+, Y17636+, Z35900+, FGC42848-, FGC42850-, FGC37189-, FGC42843-, BY9599-, FGC37442-, FGC37445-, FGC37438-, FGC37429-, FGC37430-, FGC37424-, FGC37418-, FGC37412-, FGC37184-, FGC37187-, F2141-, FGC37179-, FGC37180-, FGC37181-, BY6727-, BY6728-, BY6729-, BY6730-, BY6740-, BY6741-, Z2002-, BY6692-, BY6693-, BY6694-, BY6695-, BY6696-, BY6697-, BY6698-, BY6699-, BY6700-, Z29042-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, Y17749-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, Z1902-, Z191-, Y16713-, Y15945-, Y16160-, V259-, V32-, V65-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, V12-, V13-, V1477-, PF4812-, PH2121-, M521-, M148-, L618-, L648-, CTS661-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, CTS693-, CTS8690-, CTS9069-, CTS9320-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L17-, L241-, FGC37180-, FGC37187-, CTS11742-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, Z2103-, Z2109-, L643-, Z17694-, Z17911-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS508-, CTS5637-, CTS5856-, Z1296-, S19819-, S4442-, P314-, P53_3-, L701-, M9771-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, P195_2-, M3453-, L584-, L362-, L1272-, M148-, V19-, L1065-, L1066-, CTS623-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS3802-, CTS10834-, A8458*, CTS6667*, L540*, M224*, V264*, Y16733*, Y17750*, Y17859*, Y2498*, Z27131*, Z813*, FGC37188*, FGC37413*, FGC37448*, FGC42847*, FGC42842*, Y1228*, PH3961*, Y16738*, L199*, Y16546*
M7060 al-Jalahma Abdulla Aljalahma, b. 1929 and d. 1998 E-BY6721 CTS11082+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2548+, CTS2620+, CTS2661+, CTS2817+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5479+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6135+, L674+, L675+, BY2010+, BY2011+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY6688+, BY6689+, BY6690+, BY6696+, BY6697+, BY6698+, BY6699+, BY6700+, BY6721+, BY6722+, BY6723+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6434+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8892+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1386+, F3170+, F986+, FGC2141+, FGC37188+, FGC37191+, FGC37444+, FGC7795+, L117+, L18+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L544+, L546+, L547+, L614+, L674+, L676+, L677+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PH1534+, PH1897+, PH2503+, PH2508+, PH2818+, PH2926+, PH2999+, PH3153+, PH3206+, PH3293+, PH3961+, PH4325+, PH4418+, S8336+, SK883+, SK884+, V22+, V241+, V250+, Y1228+, Y16532+, Y16534+, Y16535+, Y16536+, Y16537+, Y16539+, Y16540+, Y16541+, Y16542+, Y16543+, Y16544+, Y16545+, Y16546+, Y16548+, Y16549+, Y16550+, Y16551+, Y16552+, Y16553+, Y16554+, Y16555+, Y16556+, Y16558+, Y16559+, Y16560+, Y16561+, Y16563+, Y16564+, Y16566+, Y16738+, Y1703+, Y2366+, Y2491+, Y2523+, Y2526+, Y2528+, Y2531+, Y2546+, Y2547+, Y2557+, Y8900+, Y8901+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1919+, Z21252+, Z35900+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, PF6464+, FGC37194+, CTS6080+, L539+, L546+, L674+, PH2818+, M35+, M78+, V22+, Y2498+, Y16532+, Z1919+, BY6700+, BY6696+, BY6697+, V68+, BY6744+, BY9600+, F1386+, FGC37182+, FGC37409+, FGC37410+, FGC37411+, FGC37413+, FGC37414+, FGC37415+, FGC37416+, FGC37417+, FGC37419+, FGC37420+, FGC37421+, FGC37422+, FGC37423+, FGC37425+, FGC37428+, FGC37431+, FGC37432+, FGC37433+, FGC37434+, FGC37435+, FGC37439+, FGC37440+, FGC37447+, FGC37449+, FGC37450+, L674+, PH1534+, PH1897+, PH2503+, PH2508+, PH2926+, PH2999+, PH3153+, PH3206+, PH3293+, Y16532+, Y16533+, Y16534+, Y16535+, Y16536+, Y16537+, Y16538+, Y16539+, Y16540+, Y16541+, Y16542+, Y16543+, Y16544+, Y16545+, Y16548+, Y16549+, Y16550+, Y16551+, Y16552+, Y16554+, Y16555+, Y16556+, Y16557+, Y16558+, Y16559+, Y16560+, Y16561+, Y16562+, Y16563+, Y16564+, Y16565+, Y16566+, Y16737+, Y16738+, Y17636+, Z35900+, PH4325+, PH4418+, PH4605+, PH519+, SK883+, SK884+, FGC37189-, FGC42843-, FGC42848-, FGC42850-, FGC37442-, FGC37445-, FGC37438-, FGC37429-, FGC37430-, FGC37424-, FGC37418-, FGC37412-, FGC37184-, FGC37187-, F2141-, FGC37179-, FGC37180-, FGC37181-, BY9599-, Y15945-, Y16160-, BY6698-, BY6712-, BY6727-, BY6728-, BY6729-, BY6730-, BY6740-, BY6741-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y17750-, Y17859-, Z29042-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z813-, BY6692-, BY6693-, BY6694-, BY6695-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, Z1902-, Z191-, V259-, V264-, V32-, V65-, PF4812-, PH2121-, M521-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, V12-, V13-, V1477-, M148-, L618-, L648-, L540-, CTS661-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, A8458-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS508-, CTS5637-, CTS5856-, CTS693-, CTS8690-, CTS9069-, CTS9320-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L17-, L241-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, FGC37180-, FGC37187-, PF1801-, F1365-, CTS10834-, CTS623-, CTS6667*, M224*, Z27131*, BY6699*, FGC37188*, L199*, FGC42847*, FGC42842*, FGC37448*, Y16546*, PH3961*, Y1228*
334066 Faisal (A.P proj)   E-BY6727 BY2010+, BY2011+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY6688+, BY6689+, BY6690+, BY6691+, BY6727+, BY6728+, BY6729+, BY6730+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2548+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS2817+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6434+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8892+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS508+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5479+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6080+, CTS6135+, F1386+, F2141+, F3170+, F986+, FGC2141+, FGC22149+, FGC37180+, FGC37181+, FGC37187+, FGC37188+, FGC37189+, FGC37191+, FGC37442+, FGC37444+, FGC7795+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L18+, L199+, L336+, L339+, L117+, L614+, L796+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, PF5371+, PF6464+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, PH1534+, PH1897+, PH2503+, PH2508+, PH2818+, PH2926+, PH2999+, PH3153+, PH3206+, PH3293+, PH3961+, PH4325+, PH4418+, PH4605+, S8336+, SK883+, SK884+, V22+, V241+, V250+, V68+, Y1228+, Y16532+, Y16533+, Y16534+, Y16535+, Y16536+, Y16537+, Y16540+, Y16541+, Y16542+, Y16543+, Y16544+, Y16545+, Y16546+, Y16548+, Y16549+, Y16550+, Y16551+, Y16552+, Y16553+, Y16554+, Y16555+, Y16556+, Y16558+, Y16559+, Y16560+, Y16561+, Y16562+, Y16563+, Y16564+, Y16566+, Y16738+, Y1703+, Y2366+, Y2491+, Y2523+, Y2526+, Y2528+, Y2531+, Y2543+, Y2546+, Y2547+, Y2554+, Y2557+, Y8900+, Y8901+, YSC0000207+, YSC0000227+, L674+, L676+, L677+, P2+, P29+, Z15667+, Z17508+, Z21252+, Z35900+, FGC37194+, FGC37457+, FGC42850+, Z1919+, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z17694-, Z17911-, P314-, P53_3-, L701-, Z1296-, S19819-, S4442-, P195_2-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, M9771-, M3453-, L643-, L1272-, L362-, L584-, L1065-, L1066-, CTS623-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS3802-, CTS10834-
M9403 Hassan عبدالرحمن حسن, E-BY6735 CTS11082+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2548+, CTS2620+, CTS2661+, CTS2817+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS508+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5479+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6080+, CTS6135+, BY2010+, BY2011+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY6688+, BY6689+, BY6690+, BY6696+, BY6697+, BY6698+, BY6731+, BY6732+, BY6733+, BY6734+, BY6735+, BY6736+, BY6737+, BY6738+, BY6739+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6434+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1386+, F3170+, F986+, FGC2141+, FGC22149+, FGC37188+, FGC37191+, FGC37444+, L117+, L18+, L199+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L544+, L546+, L547+, L674+, L676+, L677+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PH1534+, PH1897+, PH2503+, PH2508+, PH2818+, PH2926+, PH2999+, PH3153+, PH3206+, PH3293+, PH3961+, PH4325+, PH4418+, PH4605+, S8336+, SK883+, SK884+, V22+, V241+, V250+, Y1228+, Y16532+, Y16533+, Y16534+, Y16535+, Y16536+, Y16537+, Y16540+, Y16541+, Y16542+, Y16543+, Y16544+, Y16545+, Y16546+, Y16548+, Y16549+, Y16550+, Y16551+, Y16552+, Y16553+, Y16554+, Y16555+, Y16556+, Y16558+, Y16559+, Y16560+, Y16561+, Y16562+, Y16563+, Y16564+, Y16566+, Y16738+, Y1703+, Y2366+, Y2491+, Y2523+, Y2526+, Y2528+, Y2531+, Y2543+, Y2546+, Y2547+, Y2554+, Y2557+, Y8900+, Y8901+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1919+, Z21252+, Z35900+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, PF6464+, FGC37194+, CTS6080+, L539+, L546+, L674+, PH2818+, M35+, M78+, V22+, Y2498+, Y16532+, Z1919+, BY6696+, BY6697+, V68+, BY6744+, BY9600+, F1386+, FGC37182+, FGC37409+, FGC37410+, FGC37411+, FGC37413+, FGC37414+, FGC37415+, FGC37416+, FGC37417+, FGC37419+, FGC37420+, FGC37421+, FGC37422+, FGC37423+, FGC37425+, FGC37428+, FGC37431+, FGC37432+, FGC37433+, FGC37434+, FGC37435+, L674+, PH1534+, PH1897+, PH2503+, PH2508+, PH2926+, PH2999+, PH3153+, PH3206+, PH3293+, PH3961+, PH4325+, PH4418+, PH4605+, PH519+, SK883+, SK884+, FGC37439+, FGC37440+, FGC37447+, FGC37449+, FGC37450+, Y16532+, Y16533+, Y16534+, Y16535+, Y16536+, Y16537+, Y16538+, Y16539+, Y16540+, Y16541+, Y16542+, Y16543+, Y16544+, Y16545+, Y16548+, Y16549+, Y16550+, Y16551+, Y16552+, Y16554+, Y16555+, Y16556+, Y16557+, Y16558+, Y16559+, Y16560+, Y16561+, Y16562+, Y16563+, Y16564+, Y16565+, Y16566+, Y16737+, Y17636+, Z35900+, FGC42843-, FGC42848-, FGC42850-, FGC37442-, FGC37445-, FGC37438-, FGC37429-, FGC37430-, FGC37424-, FGC37418-, FGC37412-, FGC37184-, FGC37187-, FGC37188-, FGC37189-, F2141-, FGC37179-, FGC37180-, FGC37181-, BY9599-, Y15945-, Y16160-, BY6698-, BY6699-, BY6700-, BY6712-, BY6727-, BY6728-, BY6729-, BY6730-, BY6740-, BY6741-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y17750-, Y17859-, Z29042-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z813-, BY6692-, BY6693-, BY6694-, BY6695-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, Z1902-, Z191-, V259-, V264-, V32-, V65-, PF4812-, PH2121-, M521-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, V12-, V13-, V1477-, M148-, L618-, L648-, L540-, CTS661-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, A8458-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS508-, CTS5637-, CTS5856-, CTS693-, CTS8690-, CTS9069-, CTS9320-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L17-, L241-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, FGC37180-, FGC37187-, PF1801-, F1365-, CTS10834-, CTS623-, CTS6667*, M224*, Z27131*, FGC42842*, FGC37448*, Y16546*, Y1228*, L199*, FGC42847*, Y16738*
169809 Hamad . T Saudi Arabia E-BY6870 BY1984+, BY2010+, BY2011+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY6688+, BY6689+, BY6864+, BY6865+, BY6866+, BY6867+, BY6868+, BY6869+, BY6870+, BY6872+, BY6991+, BY6992+, BY6993+, BY6994+, BY6995+, BY6996+, BY6997+, BY6998+, BY6999+, BY7000+, BY7001+, BY7002+, BY7003+, BY7004+, BY7005+, BY7006+, BY7007+, BY7008+, BY7009+, BY7010+, BY7011+, BY7012+, BY7013+, BY7014+, BY7015+, BY7016+, BY7017+, BY7018+, BY872+, BY996+, M78+, V22+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS2134+, CTS2150+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2548+, CTS2620+, CTS2661+, CTS2817+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS11082+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS10714+, CTS1978+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4685+, CTS4856+, CTS508+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6434+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8892+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS9324+, CTS9956+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, CTS5530+, CTS5561+, F3170+, F986+, FGC2141+, FGC22149+, FGC7795+, L104+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L796+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M35+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P108+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, L117+, L336+, L339+, L676+, L677+, P2+, P29+, PF6464+, PH2818+, S8336+, V22+, V221+, V241+, V250+, Y1703+, Y20282+, Y20406+, Y2366+, Y2491+, Y2523+, Y2526+, Y2528+, Y2531+, Y2546+, Y2547+, Y2557+, Y8900+, Y8901+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21252+, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z17694-, Z17911-, S19819-, S2348-, S4442-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, P53_3-, L701-, L362-, L1272-, L247-, P195_2-, M9771-, M3453-, L643-, L674-, L1065-, L1066-, F3604-, CTS5571-, PF5371-, PF6391-, DF41-, F1008-, F1322-, F1365-, F2909-, CTS8648-, CTS9202-, CTS8120-, CTS7131-, CTS6215-, CTS623-, CTS628-, CTS4527-, CTS5471-, CTS4089-, CTS1999-, CTS10762-, CTS10834-, CTS1710-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11721-, CTS11742-, CTS3802-, CTS10686-, V32-, V65-, V13-, V19-, M123-, M148-, M183-, M224-, CTS100-
M8407 Dhimish   E-BY7250 BY2010+, BY2011+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY6688+, BY6689+, BY6746+, BY6814+, BY6815+, BY6816+, BY6817+, BY6818+, BY7229+, BY7248+, BY7249+, BY7250+, BY7254+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS11273+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2548+, CTS2620+, CTS2661+, CTS2817+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS508+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5479+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6080+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6434+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8892+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC2141+, FGC7795+, L1090+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L614+, L676+, L677+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, PH2818+, S8336+, V168+, V189+, V22+, V221+, V241+, V250+, V52+, V68+, V9+, Y1703+, Y2366+, Y2491+, Y2523+, Y2526+, Y2528+, Y2531+, Y2543+, Y2546+, Y2547+, Y2554+, Y2557+, Y8900+, Y8901+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1919+, Z21252+, ZS3220+, L674-, Y16549-
M10289 الهلالي العامري   E-BY7640 BY2010+, BY2011+, BY4277+, BY4278+, BY6688+, BY6689+, BY7639+, BY7640+, BY7641+, BY7642+, BY7643+, BY7644+, BY7645+, BY7646+, BY7647+, BY7648+, BY7649+, BY7650+, BY7651+, BY7652+, BY7653+, BY7654+, BY7655+, BY7656+, BY7657+, BY7658+, BY7659+, BY7660+, BY7661+, BY7662+, BY7663+, BY7664+, BY7665+, BY7666+, BY7667+, BY7668+, BY7669+, BY7670+, BY7671+, BY7672+, BY7673+, BY7674+, BY7675+, BY7676+, BY7677+, BY7678+, BY7679+, BY7680+, BY7681+, BY7682+, BY7683+, BY7684+, BY7685+, BY7686+, BY7687+, BY7688+, BY7689+, BY7690+, BY7691+, BY7692+, BY7693+, BY7694+, BY7695+, BY7696+, BY7697+, BY7698+, BY7699+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS11082+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2548+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS2817+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS10714+, CTS1978+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS508+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5479+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6434+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, L676+, L677+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS6135+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8892+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F986+, FGC2141+, FGC22149+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, L117+, L18+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L544+, L546+, L547+, L614+, S8336+, V22+, V241+, V250+, V68+, Y1703+, Y2366+, Y2491+, Y2523+, Y2526+, Y2528+, Y2531+, Y2543+, Y2547+, Y2554+, Y2557+, Y8900+, Y8901+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF6464+, Z15667+, Z17508+, Z1919+, Z21252+, F3170+, F3604-, Z2222-, Z2338-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, Z1296-, L674-, PF5371-, PF6391-, L1065-, F1322-, F1365-, F2909-, CTS9202-, CTS8648-, CTS6215-, CTS623-, CTS628-, CTS8120-, PF1801-, CTS7131-, CTS6080-, CTS5571-, CTS5471-, CTS4527-, CTS1999-, CTS10762-, CTS10834-, CTS4089-, CTS1710-, CTS1840-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11721-, CTS11742-, CTS10686-, CTS100-
M6781 Hijaz   E-BY7910 BY1593+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY7761+, BY7763+, BY7764+, BY7765+, BY7766+, BY7768+, BY7901+, BY7902+, BY7903+, BY7904+, BY7905+, BY7906+, BY7907+, BY7908+, BY7909+, BY7910+, BY7911+, BY7912+, BY7913+, BY7914+, BY7915+, BY7916+, BY7917+, BY7918+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS119+, CTS12019+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3301+, CTS3334+, M35+, M78+, V32+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3578+, CTS3637+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8130+, CTS8131+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9237+, CTS9324+, CTS9956+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS4984+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS5995+, CTS6135+, F3170+, F986+, FGC14370+, FGC14371+, FGC14372+, FGC14373+, FGC14374+, FGC14376+, FGC14377+, FGC14378+, FGC14379+, FGC14380+, FGC14382+, FGC14383+, FGC14384+, FGC14385+, FGC14387+, FGC14393+, FGC14394+, FGC14397+, FGC14398+, FGC14399+, FGC2141+, FGC2152+, FGC2163+, FGC7692+, FGC7694+, FGC7696+, L104+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L676+, L796+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, M35+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, L117+, L336+, L339+, P2+, P29+, PF6464+, V12+, V221+, V241+, V250+, V32+, Y16139+, Y17749+, Y17750+, Y17751+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, Y6745+, Y6746+, Z21150+, Z21154+, Z21169+, Z21183+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z17694-, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z813-, YSC0000188-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S2348-, S4442-, P314-, P53_3-, L362-, L1272-, M9771-, P195_2-, M3453-, L643-, L648-, PF4812-, L1065-, L1066-, CTS623-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS3802-, V65-, Z808-, Z809-, M84-, V13-, V19-, M148-, M183-, M224-, M34-, M521-, CTS3507-, CTS10834-
216906 bado sina   E-BY8075 M35+, BY1593+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY7761+, BY7762+, BY7770+, BY8046+, BY8047+, BY8055+, BY8056+, BY8057+, BY8058+, BY8059+, BY8060+, BY8061+, BY8062+, BY8063+, BY8064+, BY8065+, BY8066+, BY8067+, BY8068+, BY8069+, BY8070+, BY8071+, BY8072+, BY8073+, BY8074+, BY8075+, BY8076+, BY8077+, BY8078+, CTS101+, CTS10184+, CTS10314+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS119+, CTS12019+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3301+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3578+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS4984+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS5995+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8130+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9237+, CTS9324+, CTS9956+, F3170+, F986+, FGC14370+, FGC14371+, FGC14372+, FGC14373+, FGC14374+, FGC14375+, FGC14376+, FGC14377+, FGC14378+, FGC14379+, FGC14380+, FGC2141+, FGC2152+, FGC2163+, FGC22149+, FGC7692+, FGC7694+, FGC7696+, L117+, L18+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, V12+, V241+, V250+, V32+, V68+, Y16139+, Y1703+, Y17859+, Y18170+, Y18171+, Y18172+, Y18173+, Y18174+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, Y6743+, Y6745+, Y6746+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21150+, Z21154+, Z21169+, Z21183+, Z21184+, Z36841+, Z813+, PF6464+, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, YSC0000188-, PF4812-, PF1801-, L648-, F1365-, CTS623-, CTS3507-, CTS10834-
308061 somaliaالعقيلي الهاشمي   E-BY8080 A1170+, BY1593+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY7761+, BY7762+, BY7770+, BY8046+, BY8047+, BY8048+, BY8050+, BY8051+, BY8052+, BY8053+, BY8054+, BY8079+, BY8080+, BY8081+, BY8082+, BY8083+, BY8084+, BY8085+, CTS101+, CTS10184+, CTS10314+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS119+, CTS12019+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3301+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3578+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS4984+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS5995+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8130+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9237+, CTS9324+, CTS9956+, F3170+, F986+, FGC14370+, FGC14371+, FGC14372+, FGC14373+, FGC14374+, FGC14375+, FGC14376+, FGC14377+, FGC14378+, FGC14379+, FGC14380+, FGC2141+, FGC2163+, FGC22149+, FGC7692+, FGC7694+, FGC7696+, L117+, L18+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L544+, L546+, L547+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, V12+, V241+, V250+, V32+, Y11923+, Y15945+, Y16139+, Y1703+, Y17859+, Y18170+, Y18171+, Y18172+, Y18173+, Y18174+, Y18355+, Y18629+, Y18630+, Y18631+, Y18632+, Y18633+, Y18634+, Y18635+, Y18636+, Y18637+, Y18638+, Y18639+, Y18640+, Y18641+, Y18643+, Y18644+, Y18645+, Y18646+, Y18647+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, Y6745+, Y6746+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1902+, Z21150+, Z21154+, Z21169+, Z21183+, Z21184+, Z21185+, Z36841+, Z813+, PF6464+, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF4812-, PF1801-, L648-, F1365-, CTS623-, CTS3507-, CTS10834-
117376 Alsayad Saudi Arabia E-BY8150 A4862+, A6442+, BY1584+, BY1593+, BY1630+, BY1644+, BY1660+, BY1662+, BY2219+, BY2237+, BY2289+, BY2362+, BY3879+, BY3881+, BY3882+, BY3884+, BY3885+, BY3886+, BY3887+, BY3889+, BY3891+, BY3892+, BY3893+, BY3894+, BY3895+, BY3896+, BY3897+, BY3898+, BY3899+, BY3900+, BY3901+, BY3902+, BY3903+, BY3904+, BY3905+, BY3906+, BY3907+, BY3908+, BY3909+, BY3910+, BY3912+, BY3914+, BY3915+, BY3916+, BY3918+, BY3919+, BY3920+, BY3922+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY64+, BY7761+, BY7762+, BY7770+, BY8113+, BY8114+, BY8115+, BY8116+, BY8117+, BY8118+, BY8119+, BY8120+, BY8121+, BY8122+, BY8123+, BY8124+, BY8125+, BY8126+, BY8127+, BY8128+, BY8129+, BY8130+, BY8131+, BY8132+, BY8133+, BY8134+, BY8135+, BY8136+, BY8137+, BY8138+, BY8139+, BY8140+, BY8141+, BY8142+, BY8143+, BY8144+, BY8145+, BY8146+, BY8147+, BY8148+, BY8149+, BY8150+, BY8151+, BY8152+, BY8153+, BY8154+, BY8155+, BY8156+, BY8157+, BY8158+, BY8159+, BY8160+, BY8161+, BY8162+, BY8163+, BY8164+, BY8165+, BY8166+, BY8167+, BY8168+, M35+, M78+, V12+, V32+, CTS101+, CTS10184+, CTS10714+, CTS11082+, CTS10323+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS119+, CTS12019+, CTS10513+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1389+, CTS1978+, CTS2216+, CTS2150+, CTS225+, CTS2270+, CTS2661+, CTS2474+, CTS3073+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3301+, CTS3578+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5254+, CTS3988+, CTS5316+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5454+, CTS5561+, CTS5530+, CTS5697+, CTS5884+, CTS6135+, CTS5792+, CTS58+, CTS5373+, CTS6298+, CTS6513+, CTS6333+, CTS6809+, CTS6842+, CTS7154+, CTS7166+, CTS675+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS7136+, CTS8002+, CTS8130+, CTS8131+, CTS8586+, CTS8432+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9237+, F3170+, F986+, FGC12568+, FGC14070+, FGC14370+, FGC14371+, FGC14372+, FGC14375+, FGC14376+, FGC14377+, FGC14378+, FGC14379+, FGC19969+, FGC2060+, FGC2070+, FGC2111+, FGC2120+, FGC2141+, FGC2147+, FGC2152+, FGC2163+, FGC21832+, FGC22149+, FGC2227+, FGC2648+, FGC38534+, FGC7679+, FGC7687+, FGC7688+, FGC7692+, FGC7694+, FGC7696+, L117+, L336+, L339+, L18+, CTS9007+, L489+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L614+, L676+, L544+, L546+, L547+, L499+, M145+, M168+, M243+, M294+, M299+, M203+, M215+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, M5290+, P183+, P2+, P29+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF3561+, PF6464+, S14609+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, V12+, Y16139+, Y1703+, Y1715+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, Y2550+, Y6743+, Y6745+, Y6746+, YSC0000207+, YSC0000227+, V241+, V250+, V32+, Z15667+, Z15682+, Z16223+, Z16225+, Z16356+, PAGES00026+, Z17508+, Z1902+, Z20896+, Z21150+, Z21154+, Z21169+, Z21183+, Z3306+, Z36841+, Z7906+, Z8137+, Z8151+, ZS3145+, Z827-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z809-, Z813-, Z322-, Z1919-, PAGES00027-, PAGES00066-, Z175-, V36-, V38-, V43-, V6-, Z1092-, Z1267-, V1486-, V1515-, V16-, PF1801-, S19819-, U174-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6746-, PF6747-, PF6750-, PF6751-, PF6756-, PF6758-, PF6759-, PF6764-, PF6765-, PF6766-, PF6767-, PF6768-, PF6772-, PF6775-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PF6799-, PR1497-, PF3664-, PF3780-, PF4330-, PF4428-, PF4666-, PF4812-, PF5243-, PF5709-, PF5730-, PF6391-, PF6395-, PF2159-, PF2213-, PF2215-, PF2246-, PF2255-, PF2258-, PF2262-, PF2263-, PF2274-, PF2276-, PF2286-, PF2287-, PF2293-, PF2319-, PF2321-, PF2322-, PF2324-, PF2326-, PF2331-, PF2343-, PF2382-, PF2383-, PF2387-, PF2394-, PF2395-, PF2396-, PF2398-, PF2401-, PF2410-, PF2411-, PF2413-, PF2428-, PF2431-, PF2436-, PF2466-, PF2469-, PF2485-, PF2486-, PF2489-, PF2490-, PF2491-, PF2493-, PF2494-, PF2498-, PF2499-, PF2500-, PF2501-, PF2545-, PF2546-, PF2547-, PF2548-, PF2551-, PF2557-, PF2575-, PF2586-, PF1585-, PAGES00102-, PAGES00106-, PF1254-, P293-, P46-, P53_3-, P72-, P211-, P226-, P253-, P277-, P278-, P189-, M54-, PF1952-, PF1957-, PF1962-, PF1964-, PF1965-, PF1974-, PF1975-, PF1977-, PF1980-, PF1987-, PF1997-, PF2009-, PF2011-, PF2014-, PF2017-, PF2018-, PF2020-, PF2021-, PF2025-, PF2026-, PF2027-, PF2028-, PF2029-, PF2031-, PF2033-, PF2034-, PF2035-, PF2036-, PF2037-, PF2039-, PF2042-, PF2043-, PF2044-, PF2046-, PF2051-, PF2053-, PF2054-, PF2055-, PF2056-, PF2058-, PF2060-, PF2062-, PF2063-, PF2064-, PF2066-, PF2068-, PF2069-, PF2070-, PF2072-, PF2073-, PF2076-, PF2080-, PF2081-, PF2082-, PF2084-, PF2085-, PF2086-, PF2088-, P182-, M98-, P1-, P110-, P116-, M81-, M85-, M90-, M58-, M75-, M521-, M44-, M41-, M224-, M310-, M33-, M34-, M263-, M281-, M291-, M292-, M293-, M180-, M183-, M191-, M2-, M200-, M148-, M165-, L501-, L608-, L609-, L610-, L677-, L787-, L788-, L797-, L94-, M107-, M123-, M132-, M136-, L618-, L632-, L633-, L634-, L636-, L637-, L648-, L651-, L67-, L674-, L542-, L514-, L515-, L517-, L491-, L494-, CTS9016-, L19-, L241-, L262-, L29-, L335-, L351-, L421-, L433-, L468-, L477-, L481-, L485-, L488-, L143-, L17-, F3337-, F3516-, F3599-, F3604-, F3750-, F3965-, F4010-, F4030-, F4064-, F4080-, F42-, F478-, F701-, CTS9244-, CTS9299-, CTS9320-, CTS895-, CTS8958-, CTS897-, CTS8988-, CTS9978-, CTS998-, F1322-, F1365-, F1382-, F1426-, F1539-, F1700-, F1823-, F1872-, F2132-, F2196-, F2238-, F2256-, F2524-, F254-, F2563-, F2831-, F2909-, F2932-, F2981-, F3012-, CTS9338-, CTS9348-, CTS9383-, CTS9424-, CTS9430-, CTS9452-, CTS95-, CTS9520-, CTS9548-, CTS9588-, CTS9714-, CTS9736-, CTS9768-, CTS9831-, CTS9879-, CTS9889-, CTS9923-, CTS9927-, CTS9947-, CTS9954-, CTS905-, CTS9060-, CTS9074-, CTS9096-, CTS9106-, CTS9110-, CTS9136-, CTS9155-, CTS9178-, CTS9188-, CTS9198-, CTS9202-, CTS9227-, CTS9231-, CTS8923-, CTS8936-, CTS8943-, CTS8061-, CTS8068-, CTS8120-, CTS8123-, CTS8442-, CTS8443-, CTS8482-, CTS8514-, CTS8527-, CTS8550-, CTS8562-, CTS8564-, CTS8632-, CTS8648-, CTS8649-, CTS8686-, CTS869-, CTS8690-, CTS87-, CTS8720-, CTS8724-, CTS8746-, CTS8790-, CTS8850-, CTS8867-, CTS8885-, CTS8892-, CTS8133-, CTS8138-, CTS8182-, CTS8185-, CTS8193-, CTS8208-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8281-, CTS8293-, CTS8331-, CTS8360-, CTS8390-, CTS8409-, CTS8415-, CTS8026-, CTS8027-, CTS7139-, CTS714-, CTS7982-, CTS7103-, CTS7118-, CTS7131-, CTS7132-, CTS6956-, CTS697-, CTS6754-, CTS677-, CTS72-, CTS7210-, CTS7215-, CTS7262-, CTS7273-, CTS7310-, CTS736-, CTS7372-, CTS7373-, CTS7454-, CTS748-, CTS7550-, CTS7589-, CTS7625-, CTS7627-, CTS7641-, CTS7654-, CTS7684-, CTS7773-, CTS7795-, CTS7796-, CTS7804-, CTS7808-, CTS7830-, CTS7856-, CTS7864-, CTS789-, CTS7912-, CTS685-, CTS6881-, CTS6891-, CTS6903-, CTS6911-, CTS693-, CTS6946-, CTS6951-, CTS6370-, CTS6384-, CTS6404-, CTS6434-, CTS6444-, CTS6451-, CTS6457-, CTS6472-, CTS6474-, CTS6504-, CTS6510-, CTS6516-, CTS6608-, CTS661-, CTS6613-, CTS6614-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS6651-, CTS6667-, CTS6672-, CTS672-, CTS6728-, CTS6729-, CTS6731-, CTS6302-, CTS6319-, CTS5376-, CTS5819-, CTS5824-, CTS5826-, CTS5856-, CTS5883-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6215-, CTS623-, CTS6244-, CTS628-, CTS6288-, CTS6292-, CTS592-, CTS5920-, CTS5935-, CTS5938-, CTS5989-, CTS5995-, CTS6013-, CTS6080-, CTS5714-, CTS5734-, CTS5768-, CTS5769-, CTS5773-, CTS5539-, CTS5558-, CTS5560-, CTS5571-, CTS5572-, CTS5602-, CTS5604-, CTS5607-, CTS5629-, CTS5637-, CTS5458-, CTS5471-, CTS5477-, CTS5479-, CTS5487-, CTS5489-, CTS5503-, CTS5518-, CTS5527-, CTS5333-, CTS5371-, CTS3989-, CTS5277-, CTS5283-, CTS5291-, CTS5294-, CTS5306-, CTS4912-, CTS4984-, CTS5029-, CTS5036-, CTS5037-, CTS5038-, CTS5042-, CTS508-, CTS5168-, CTS4781-, CTS4794-, CTS4826-, CTS4847-, CTS4474-, CTS4487-, CTS4527-, CTS462-, CTS4659-, CTS421-, CTS4225-, CTS4250-, CTS4257-, CTS4276-, CTS4310-, CTS4336-, CTS4350-, CTS4406-, CTS4408-, CTS4415-, CTS443-, CTS4431-, CTS4005-, CTS4015-, CTS4041-, CTS4054-, CTS4066-, CTS4068-, CTS4089-, CTS4110-, CTS4111-, CTS4122-, CTS4163-, CTS42-, CTS3870-, CTS3902-, CTS3914-, CTS3925-, CTS3661-, CTS3698-, CTS3755-, CTS3822-, CTS3581-, CTS3599-, CTS3305-, CTS3308-, CTS3553-, CTS3556-, CTS3561-, CTS3562-, CTS3576-, CTS3344-, CTS3346-, CTS3350-, CTS3393-, CTS340-, CTS3415-, CTS3425-, CTS3457-, CTS3459-, CTS346-, CTS3287-, CTS3288-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3259-, CTS2641-, CTS3092-, CTS3105-, CTS3243-, CTS249-, CTS2500-, CTS2504-, CTS2531-, CTS2532-, CTS2548-, CTS2817-, CTS283-, CTS2871-, CTS2885-, CTS3045-, CTS3046-, CTS306-, CTS2272-, CTS229-, CTS2297-, CTS230-, CTS2374-, CTS2388-, CTS245-, CTS2473-, CTS227-, CTS2173-, CTS2185-, CTS2223-, CTS2239-, CTS224-, CTS1999-, CTS205-, CTS2075-, CTS2131-, CTS1411-, CTS1412-, CTS1441-, CTS1483-, CTS1640-, CTS1652-, CTS1653-, CTS1710-, CTS1727-, CTS1773-, CTS1779-, CTS1819-, CTS1840-, CTS1847-, CTS1876-, CTS1878-, CTS191-, CTS1937-, CTS194-, CTS1974-, CTS1975-, CTS1294-, CTS1303-, CTS1307-, CTS132-, CTS1244-, CTS1248-, CTS10567-, CTS12031-, CTS12035-, CTS12046-, CTS12048-, CTS12049-, CTS1229-, CTS1232-, CTS1191-, CTS11953-, CTS11960-, CTS11964-, CTS10680-, CTS10683-, CTS10686-, CTS10712-, CTS10713-, CTS10638-, CTS10644-, CTS10652-, CTS10659-, CTS10361-, CTS10414-, CTS105-, CTS11085-, CTS11086-, CTS11093-, CTS11108-, CTS11130-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11147-, CTS11207-, CTS11248-, CTS11276-, CTS11318-, CTS11328-, CTS11329-, CTS11387-, CTS11436-, CTS11446-, CTS11447-, CTS11524-, CTS11557-, CTS11559-, CTS11574-, CTS11579-, CTS11582-, CTS11715-, CTS11721-, CTS11729-, CTS1173-, CTS11732-, CTS11737-, CTS11742-, CTS11743-, CTS11760-, CTS11769-, CTS1177-, CTS11781-, CTS11867-, CTS1187-, CTS11878-, CTS10752-, CTS10762-, CTS10806-, CTS10834-, CTS10880-, CTS10905-, CTS10906-, CTS10912-, CTS10914-, CTS10921-, CTS10964-, CTS10969-, CTS11004-, CTS11025-, CTS11051-, CTS11053-, CTS10196-, CTS10239-, CTS10246-, CTS10298-, CTS10314-, CTS10321-, CTS10126-, CTS10132-, CTS10182-, V65-, CTS3507-, L648-, PF4812-, CTS10314-, V13-, V22-, CTS100-, CTS10004-, CTS1001-, CTS10020-, CTS10059-
232189 AL Mubarak Ali Hussieen Al Mubarak E-BY8175 BY1593+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY7761+, BY7762+, BY7770+, BY8113+, BY8114+, BY8115+, BY8116+, BY8117+, BY8118+, BY8119+, BY8120+, BY8121+, BY8122+, BY8123+, BY8124+, BY8125+, BY8126+, BY8127+, BY8128+, BY8129+, BY8130+, BY8131+, BY8132+, BY8133+, BY8134+, BY8135+, BY8136+, BY8137+, BY8138+, BY8139+, BY8140+, BY8141+, BY8142+, BY8143+, BY8144+, BY8145+, BY8169+, BY8170+, BY8171+, BY8172+, BY8173+, BY8174+, BY8175+, BY8176+, BY8177+, BY8178+, BY8179+, BY8180+, BY8181+, BY8182+, BY8183+, BY8184+, BY8185+, BY8186+, BY8187+, BY8188+, BY8189+, BY8190+, BY8191+, BY8192+, BY8193+, BY8194+, BY8195+, BY8196+, CTS101+, CTS10184+, M35+, V12+, M78+, V32+, CTS11082+, CTS119+, CTS12019+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3301+, CTS3334+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8130+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9237+, CTS9324+, CTS9956+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3578+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, F3170+, F986+, FGC14370+, FGC14371+, FGC14372+, FGC14375+, FGC14376+, FGC14377+, FGC14378+, FGC14379+, FGC2141+, FGC2152+, FGC2163+, FGC22149+, FGC7692+, FGC7694+, FGC7696+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L614+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, PF6464+, V12+, V241+, V250+, V32+, V68+, Y11923+, Y16139+, Y1703+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, Y6745+, Y6746+, Z15667+, Z17508+, Z1902+, Z21150+, Z21154+, Z21169+, Z21183+, CTS6135+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z36841+, Z813-, Z1296-, CTS623-, Z2222-, Z2338-, YSC0000188-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, CTS10834-, L648-, PF4812-, PF5371-, L1065-, CTS5995-, CTS4984-, PF1801-, F1365-, CTS3507-, V65-, P65-, V13-, V19-, V22-, V27-, L143-, L17-, L19-, M107-, M123-, M136-, M148-, M224-, M293-, M35.2-, M521-, CTS10314-
338206   (Y) E-BY8300 BY1593+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY8197+, BY8198+, BY8199+, BY8200+, BY8201+, BY8202+, BY8203+, BY8204+, BY8205+, BY8206+, BY8207+, BY8208+, BY8209+, BY8210+, BY8211+, BY8212+, BY8213+, BY8214+, BY8215+, BY8216+, BY8217+, BY8218+, BY8219+, BY8220+, BY8221+, BY8222+, BY8223+, BY8224+, BY8225+, BY8226+, BY8227+, BY8228+, BY8229+, BY8230+, BY8231+, BY8232+, BY8233+, BY8234+, BY8235+, BY8236+, BY8237+, BY8238+, BY8239+, BY8240+, BY8241+, BY8242+, BY8243+, BY8244+, BY8245+, BY8246+, BY8247+, BY8248+, BY8249+, BY8250+, BY8251+, BY8252+, BY8253+, BY8254+, BY8255+, BY8256+, BY8257+, BY8258+, BY8259+, BY8260+, BY8261+, BY8262+, BY8263+, BY8284+, BY8285+, BY8286+, BY8287+, BY8288+, BY8289+, BY8290+, BY8291+, BY8292+, BY8293+, BY8294+, BY8295+, BY8296+, BY8297+, BY8298+, BY8299+, BY8300+, BY8301+, BY8302+, BY8303+, BY8304+, BY8305+, BY8306+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS119+, CTS12019+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3578+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, CTS8131+, CTS8432+, CTS9956+, F986+, FGC14370+, FGC14371+, FGC14377+, FGC14378+, FGC2141+, FGC2152+, FGC2163+, FGC22149+, FGC7692+, FGC7694+, FGC7696+, CTS9324+, F3170+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L796+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, L614+, L676+, P2+, P29+, PF6464+, Z21150+, Z21154+, M35+, V68+, Y1703+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, Y6743+, Y6745+, Y6746+, V12+, V241+, V250+, Z15667+, Z17508+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z1902+, Z2109-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, V32-, YSC0000188-, M521-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, V13-, V1477-, V22-, V259-, V264-, V65-, Y15945-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y17750-, Y17859-, Y2498-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, Z191-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, Z29042-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z813-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, A8458-, B410-, B412-, CTS100-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS4089-, CTS4431-, CTS508-, CTS5637-, CTS5856-, CTS6080-, CTS8690-, CTS9069-, CTS9320-, F2524-, F3604-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L17-, L241-, L540-, L618-, L674-, M148-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, S4442-, P314-, P53_3-, L701-, L643-, L648-, P195_2-, PF4812-, PF5371-, M9771-, M3453-, L584-, L362-, L1272-, F3599-, F4010-, CTS9736-, L1065-, L1066-, DF41-, F1008-, F1365-, F1700-, F2238-, CTS8564-, CTS8293-, CTS8415-, CTS9237-, CTS8130-, CTS6903-, CTS693-, CTS661-, CTS6667-, CTS623-, CTS6244-, CTS6292-, CTS4984-, CTS5995-, CTS4005-, CTS3755-, CTS3802-, CTS3553-, CTS3346-, CTS3507-, CTS2531-, CTS3301-, CTS2173-, CTS12031-, CTS10834-, CTS10906-, CTS105-, CTS10314-, CTS10132-
401023 Almajed Almajed E-BY8350 BY1593+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY8307+, BY8308+, BY8309+, BY8310+, BY8311+, BY8312+, BY8313+, BY8314+, BY8315+, BY8316+, BY8317+, BY8318+, BY8319+, BY8320+, BY8321+, BY8322+, BY8323+, BY8324+, BY8325+, BY8326+, BY8327+, BY8328+, BY8329+, BY8330+, BY8331+, BY8332+, BY8333+, BY8334+, BY8335+, BY8336+, BY8337+, BY8338+, BY8339+, BY8340+, BY8341+, BY8342+, BY8343+, BY8344+, BY8345+, BY8346+, BY8347+, BY8348+, BY8349+, BY8350+, BY8351+, BY8352+, BY8353+, BY8354+, BY8355+, BY8356+, BY8357+, BY8358+, BY8359+, BY8360+, BY8361+, BY8362+, BY8363+, BY8364+, BY8365+, BY8366+, BY8367+, BY8368+, BY8369+, BY8370+, BY8371+, BY8372+, BY8373+, BY8374+, BY8375+, BY8376+, BY8377+, BY8378+, BY8379+, BY8380+, BY8381+, BY8382+, BY8383+, BY8384+, BY8385+, BY8386+, BY8387+, BY8388+, BY8389+, BY8390+, BY8391+, BY8392+, BY8393+, BY8394+, BY8395+, BY8396+, BY8397+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS119+, CTS12019+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5561+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS3578+, CTS3637+, CTS8131+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, F986+, FGC14370+, FGC14371+, FGC14377+, FGC2141+, FGC2152+, FGC2163+, FGC22149+, FGC7692+, FGC7694+, FGC7696+, L117+, L18+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L544+, L546+, L547+, L614+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, CTS8432+, CTS9324+, CTS9956+, PF6464+, V12+, V241+, V250+, V68+, Y1703+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, Y6743+, Y6745+, Y6746+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1902+, Z21150+, Z21154+, Z21183+, F3170+, F3599-, F4010-, Z813-, V32-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, F1365-, F1700-, F2238-, CTS9736-, CTS8564-, PF4812-, L648-, CTS9237-, CTS8293-, CTS8415-, CTS3755-, CTS6903-, CTS693-, PF1801-, CTS8130-, CTS661-, CTS6667-, CTS623-, CTS6244-, CTS6292-, CTS5995-, CTS4984-, CTS5637-, CTS4005-, CTS3553-, CTS3346-, CTS3301-, CTS2531-, CTS2173-, CTS12031-, CTS10834-, CTS10906-, CTS105-, CTS10314-, CTS10132-
206152 Abdulrahman   E-BY8350 L117+, M35+, V12+, M78+, L539+, M78+, V12+, V68+, BY1593+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY6780+, BY8309+, BY8310+, BY8313+, BY8314+, BY8318+, BY8319+, BY8321+, BY8323+, BY8324+, BY8325+, BY8326+, BY8328+, BY8329+, BY8330+, BY8332+, BY8337+, BY8338+, BY8340+, BY8346+, BY8347+, BY8348+, BY8349+, BY8350+, BY8351+, BY8354+, BY8356+, BY8360+, BY8362+, BY8374+, BY8375+, BY8377+, BY8378+, BY8379+, BY8380+, BY8381+, BY8383+, BY8384+, BY8386+, BY8389+, BY8394+, BY8396+, CTS101+, CTS10184+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC14370+, FGC14377+, FGC2066+, FGC2141+, FGC2152+, FGC2163+, FGC7692+, FGC7694+, FGC7696+, L1090+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, V12+, V168+, V189+, V221+, V241+, V250+, V52+, V68+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, Y6743+, Y6745+, Y6746+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1902+, Z21150+, Z21154+, Z21183+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS11273+, CTS119+, CTS12019+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, L546+, M35+, Z1902+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3578+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS6135+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9237-, CTS8415-, CTS6244-, CTS6667-, CTS8130-, CTS5995-, CTS4984-, CTS3553-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, Z191-, M521-, L618-, L648-, L674-, M148-, CTS3301-, CTS10314-, Y15945-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y17750-, Y17859-, Y2498-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, Z29042-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z813-, V13-, V1477-, V22-, V259-, V264-, V32-, V65-, PF4812-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, L540-, P65-, V19-, V32-, CTS4005-, L143-, L17-, L19-, M107-, M123-, M136-, M148-, M224-, M293-, M35.2-, M521-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, A8458-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS5637-, CTS5856-, CTS6080-, CTS661-, CTS693-, CTS8690-, CTS9069-, CTS9320-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L17-, L241-, Z1919*, Z27131*
167121 SHOULAN شولان Shoulan E-BY8607 CTS8432+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC14370+, FGC14371+, FGC2066+, FGC2141+, FGC2152+, FGC2163+, FGC7692+, FGC7694+, FGC7696+, L1090+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L614+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, V12+, V168+, V189+, V221+, V241+, V52+, V68+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, Y6745+, Y6746+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1902+, Z21150+, Z21154+, Z21183+, Z21192+, Z21194+, BY1593+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY8607+, BY8608+, BY8610+, BY8611+, BY8612+, BY8613+, BY8614+, BY8615+, BY8619+, BY8620+, BY8621+, BY8622+, BY8623+, BY8626+, BY8627+, BY8629+, BY8630+, BY8631+, BY8632+, BY8633+, BY8634+, BY8637+, BY8644+, BY8646+, BY8647+, BY8652+, BY8656+, BY8657+, BY8658+, BY8663+, BY8665+, BY8671+, BY8672+, BY8784+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS119+, CTS12019+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3578+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4005+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5530+, CTS5561+, M35+, V12+, M78+, CTS3512+, CTS3536+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6135+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS693+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS4005+, CTS693+, L546+, L539+, M35+, M78+, V12+, V68+, Z1902+, Z191-, Z1919-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, Z29042-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z813-, Y15945-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y17750-, Y17859-, Y2498-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, V13-, V1477-, V22-, V259-, V264-, V32-, V65-, PF4812-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, M521-, L540-, L618-, L648-, L674-, M148-, CTS8690-, CTS9069-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L17-, L241-, CTS4089-, CTS4431-, CTS5637-, CTS5856-, CTS6080-, CTS661-, CTS6667-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS8415-, CTS6244-, CTS3553-, M84-, V13-, V19-, V22-, V32-, M123-, M148-, M224-, M34-, CTS5637-, CTS3346-, CTS10132-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, A8458-, B410-, B412-, CTS100*, CTS9320*, S2978*, Z27131*
M9617 السلبود-الكويت-المجمعه (A.P proj)   E-BY8750 V12+, M78+, V68+, BY1593+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY8673+, BY8674+, BY8675+, BY8676+, BY8677+, BY8678+, BY8679+, BY8680+, BY8681+, BY8682+, BY8683+, BY8684+, BY8685+, BY8686+, BY8687+, BY8688+, BY8689+, BY8690+, BY8691+, BY8692+, BY8693+, BY8694+, BY8695+, BY8696+, BY8697+, BY8698+, BY8699+, BY8700+, BY8701+, BY8702+, BY8703+, BY8704+, BY8705+, BY8706+, BY8707+, BY8708+, BY8709+, BY8710+, BY8711+, BY8712+, BY8714+, BY8715+, BY8716+, BY8717+, BY8718+, BY8719+, BY8720+, BY8721+, BY8722+, BY8723+, BY8724+, BY8725+, BY8726+, BY8727+, BY8728+, BY8729+, BY8730+, BY8731+, BY8732+, BY8733+, BY8734+, BY8735+, BY8736+, BY8737+, BY8738+, BY8739+, BY8740+, BY8741+, BY8742+, BY8743+, BY8744+, BY8745+, BY8746+, BY8747+, BY8748+, BY8749+, BY8750+, CTS101+, Z1902+, L539+, L546+, M35+, CTS10184+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS119+, CTS12019+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS124+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS10323+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3578+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5530+, CTS5561+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7017+, CTS8131+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8432+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC10121+, FGC14370+, FGC14371+, FGC2066+, FGC2141+, FGC2152+, FGC2163+, FGC22149+, FGC7694+, FGC7696+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, V52+, V68+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, Y6743+, Y6745+, Y6746+, YSC0000082+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1902+, Z21150+, Z21154+, Z21183+, Z2396+, PF6464+, V12+, V168+, V189+, V241+, V250+, ZS1823+, ZS3220+, V32-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, Z813-, PF4812-, L648-, F3599-, F4010-, F2238-, F1700-, CTS9736-, CTS9237-, CTS8564-, CTS9007-, CTS8293-, CTS8415-, CTS7136-, CTS6903-, CTS693-, CTS8130-, CTS661-, CTS6667-, CTS623-, CTS6244-, CTS6292-, CTS5995-, CTS4984-, CTS5637-, CTS4005-, CTS3755-, CTS3553-, CTS3346-, CTS105-, CTS2173-, CTS3301-, CTS12031-, CTS10834-, CTS10906-, CTS10314-, M521-, L618-, L648-, L674-, M148-, Z191-, Z1919-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, Z27131-, Z29042-, Z36743-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z813-, CTS10132-, BY8713-, Y15945-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, PF4812-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, V1477-, V22-, V259-, V264-, V32-, V65-, V13-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS508-, CTS5637-, CTS5856-, CTS6080-, CTS661-, CTS693-, CTS8690-, CTS9069-, CTS9320-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, L143-, L17-, L241-
417472 Taqatqa Jerusalem, Palestine E-BY8825 CTS9069+, M78+, V65+, V68+, L546+, L539+, M35+, V264+, Z1902+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY8777+, BY8778+, BY8779+, BY8780+, BY8781+, BY8782+, BY8783+, BY8784+, BY8785+, BY8786+, BY8815+, BY8816+, BY8817+, BY8818+, BY8819+, BY8820+, BY8821+, BY8822+, BY8823+, BY8824+, BY8825+, BY8826+, BY8827+, BY8828+, BY8829+, BY8830+, BY8831+, BY8832+, BY8833+, BY8834+, BY8835+, BY8836+, BY8837+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10414+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS6672+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7589+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8686+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9060+, CTS9324+, CTS9879+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC2141+, L117+, L18+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L544+, L546+, L547+, L614+, L67+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2159+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2255+, PF2258+, PF2262+, PF2263+, PF2274+, PF2276+, PF2286+, PF2287+, PF2290+, PF2293+, PF3561+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5168+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6135+, PH3732+, V1612+, V168+, V1848+, V189+, V241+, V250+, V264+, V52+, V65+, V9+, Y1703+, Y22838+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1902+, Z21150+, Z21212+, Z21226+, Z21231+, Z21234+, Z21241+, Z21243+, Z21249+, Z36755+, Z36758+, ZS3220+, CTS11082+, CTS11273+, CTS11387+, CTS11582+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS194-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, CTS10834-, Z191-, V32-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, M521-, L540-, L618-, L648-, L674-, M148-, Z29042-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z813-, Y15945-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y17750-, Y17859-, Y2498-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, PF4812-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, V12-, V13-, V1477-, V22-, V259-, CTS693-, CTS8690-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L17-, L241-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, A8458-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS508-, CTS5637-, CTS5856-, CTS6080-, CTS661-, CTS6667*, FGC11458*, CTS9320*, M224*, Z27131*, Z1919*
M6116 Elbaydawi hamarkoule elbaydawi 1750 حمر كلي البيضاوي E-BY9650 BY1996+, BY2268+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY9647+, BY9648+, BY9649+, BY9650+, BY9651+, BY9652+, BY9653+, BY9654+, BY9655+, BY9656+, BY9657+, BY9658+, BY9659+, BY9660+, BY9661+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, MZ136+, MZ141+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC38481+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, PF3561+, PF6464+, V168+, V189+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21061+, Z21101+, Z21106+, Z21113+, Z5008+, Z5009+, Z827+, ZS2106+, ZS3220+, Z830-, Z842-, Z1092-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6748-, PF6758-, PF6788-, PF4666-, CTS10834-, CTS10683-, CTS697-, M107-, P72-, PF2575-, PF2586-, F1426-, F1872-, CTS623-, CTS3561-, CTS10284-
129450 Marshall William Bradford Marshall E-CTS10239 M2+, U175+, CTS10239+, CTS6143+, M191-, P278-
N114540 Galadari 1800s E-CTS1096 CTS10184+, CTS10296+, CTS10298+, CTS10362+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10656+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS1096+, CTS11004+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS125+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1652+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3431+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3988+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4483+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5792+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7677+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, F986+, L117+, L29+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L787+, L788+, L795+, L796+, L797+, M123+, M139+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M34+, M42+, M84+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1996+, PF1997+, PF1999+, PF2000+, PF2002+, PF2009+, PF2016+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, F1977+, F2302+, F3170+, F3195+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V189+, V52+, V9+, Z827+, Z828+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, CTS101+, PF667+, PF6746+, PF6750+, PF6751-, CTS10004-, PF6747-, CTS10126-, PF5730-, M136-, PF1335-, F3337-, F4030-, F701-, F2509-, F254-, F2932-, PF2095-, P53-, L790-, F1382-, F1823-, CTS7856-, CTS5714-, CTS4336-, CTS11760-
367789 Altayeb (Ibb,Yemen) عبدالله ص.ع.الطيب الطيب بن ربيعة بن عبس الأزدي 735هجري E-CTS1096 CTS1096+
367790 Altayeb (Ibb,Yemen) فايز ع. ع. الطيب الطيب بن ربيعة بن عبس الأزدي 735هجري E-CTS1096 CTS1096+
367791 Altayeb (Ibb,Yemen) هيثم ي. ع. الطيب الطيب بن ربيعة بن عبس الأزدي 735هجري E-CTS1096 CTS1096+
367793 Altayeb (Ibb,Yemen) سيف م. ع.الطيب الطيب بن ربيعة بن عبس الأزدي 735هجري E-CTS1096 CTS1096+
397933 آل الضو المحرق بالبحرين (الأصل من نجد)ـ E-CTS11328 CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS229+, CTS2504+, CTS3105+, CTS3243+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3868+, CTS3902+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4110+, CTS4350+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS10914+, CTS11328+, CTS11557+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6620+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS897+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F3170+, F3750+, F986+, FGC22149+, CTS8432+, CTS8443+, L339+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L608+, L610+, L614+, M145+, M168+, M180+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF3561+, P277+, P278+, P29+, P293+, P2+, P46+, PF6464+, U175+, U209+, V241+, V250+, V38+, V43+, Y1703+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, L222+, Z17694-, Z17911-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, CTS11108-, Z1296-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, S4442-, P53_3-, P211-, P314-, PF4330-, PF5371-, P195_2-, M9771-, M3453-, L643-, L701-, L362-, CTS8514-, L1065-, L1066-, L1272-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS9244-, CTS8241-, CTS8026-, CTS8027-, CTS6946-, CTS623-, CTS592-, CTS11878-, CTS5824-, CTS4781-, CTS3802-, CTS283-, CTS306-, CTS10834-, CTS10652-
113047 Bakhadda Bekhadda, Tribut Flitta, Algeria E-CTS12227 M35+, M183+, M243+, L342+, CTS12227+, L117+, L19+, M183+, PF2546+, Z827+, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, PF6751-, PF6753-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, Z21398-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, Z5009-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, M293-, M34-, M4145-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, MZ12-, MZ13-, MZ7-, MZ80-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, CTS12555-, CTS13027-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, L351-, L29-, M165-, A929-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, A1152*, F2932*, P72*, MZ16*, MZ64*, A6459*, M4511*, M81*, Y15936*, Y6720*, Z36730*, Z36740*, Y10539*, PF6748*
M11470 Al Subaie (Saudi Arabia)   E-CTS194 BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY8777+, BY8778+, BY8779+, BY8780+, BY8781+, BY8782+, BY8783+, BY8784+, BY8786+, BY8787+, BY8815+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10414+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS11273+, CTS11387+, CTS11582+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS194+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5168+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS6672+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7589+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8686+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9060+, CTS9324+, CTS9879+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F329+, F986+, FGC2066+, FGC2141+, L1090+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L67+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2159+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2255+, PF2258+, PF2262+, PF2263+, PF2274+, PF2276+, PF2286+, PF2287+, PF2290+, PF2293+, PH3732+, V1612+, V168+, V1848+, V189+, V221+, V241+, V264+, V52+, V65+, V68+, V9+, Y1703+, Y22838+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1902+, Z21150+, Z21226+, Z21227+, Z21231+, Z21234+, Z21241+, Z21243+, Z21249+, Z36755+, Z36758+
468428 El Hassouni Chaouia-Ouardigha-Bni Meskine / Settat E-CTS194 CTS194+, BY11276+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY8777+, BY8778+, BY8779+, BY8780+, BY8781+, BY8782+, BY8783+, BY8784+, BY8786+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10414+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS11387+, CTS11582+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS194+, CTS1978+, CTS2150+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5168+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS6672+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7589+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8686+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9060+, CTS9324+, CTS9879+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC2141+, L1090+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L67+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, P89+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2159+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2255+, PF2258+, PF2262+, PF2263+, PF2274+, PF2276+, PF2286+, PF2287+, PF2290+, PF2293+, PH3732+, V1612+, V168+, V1848+, V189+, V221+, V241+, V264+, V52+, V65+, V68+, V9+, Y1703+, Y22838+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21150+, Z21226+, Z21227+, Z21231+, Z21234+, Z21241+, Z21243+, Z21249+, Z36755+, Z36758+
M8608 Al-Rashed Al-Tamimi E-CTS2297 CTS10880+, CTS11025+, CTS11051+, CTS11574+, CTS1177+, CTS11781+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS225+, CTS2297+, CTS2474+, CTS2500+, CTS2620+, CTS2871+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3288+, CTS3308+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4027+, CTS4250+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5376+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6013+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6451+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7310+, CTS7625+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8390+, CTS8586+, CTS869+, CTS8724+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8943+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9178+, CTS9324+, CTS9923+, CTS9947+, CTS9956+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF6464+, BY4278+, CTS10059+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, F3170+, F986+, FGC18667+, L104+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, L796+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M293+, M294+, M299+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, S8818+, V1486+, V1515+, V241+, V250+, Y2491+, Y2546+, Y2930+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, P2+, P29+, Z20907+, Z830+, S2348-, S4442-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, P314-, P53_3-, Z17694-, Z17911-, M9771-, P195_2-, M3453-, L643-, L362-, L1272-, L1065-, L1066-, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S4442-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS623-, CTS3802-
200181 عبدالكريم السعيدي الكندي جَذيمَة ابن كندة E-CTS2504  
162885     E-CTS2504 P278+, CTS2504+, P59-, U181-, U290-
201276 Hadhramaut Hadhramaut, Yemen E-CTS2504 P278+, U175+, CTS2504+, M191-, U181-, U290-, P59-
317722 بن سعد   E-CTS2871 CTS10880+, CTS11025+, CTS11051+, CTS11574+, CTS1177+, CTS11781+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, BY10474+, BY4278+, CTS10059+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS2474+, CTS2500+, CTS2620+, CTS2871+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3288+, CTS3308+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6451+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7310+, CTS7625+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8390+, CTS8432+, CTS8586+, CTS869+, CTS8724+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8943+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9178+, CTS9324+, CTS9923+, CTS9947+, CTS9956+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4027+, CTS4250+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5376+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6013+, CTS6135+, F3170+, F986+, FGC18667+, FGC22149+, FGC45179+, L104+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, L796+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, L117+, L336+, L339+, P2+, P29+, PF6464+, S8818+, V1486+, V1515+, V221+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2930+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20907+, M294+, M299+, Z830+, M35+, M3453-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, Z17694-, Z17911-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, S2348-, S4442-, P314-, P53_3-, L362-, L1272-, PF5371-, P195_2-, M9771-, M293-, L643-, L1065-, L1066-, CTS623-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS3802-, CTS10834-, CTS2297-
M9433 أبو الحسن كبوها bander hasan E-CTS3346 CTS3346+
N94865 Alsalmi   E-CTS4005 V12+, CTS4005+, V13-, V32-, V65-, L143-, M123-, M132-, M224-
M7510 Q   E-CTS421 CTS10914+, CTS11557+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS229+, CTS236+, CTS2504+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3868+, CTS3902+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4110+, CTS421+, CTS4350+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6620+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS897+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, M2+, P278+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L608+, L610+, L614+, M145+, M168+, M180+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF1927+, PF3561+, F3170+, F3750+, F986+, FGC22149+, L339+, P2+, P277+, P278+, P29+, P293+, PF6464+, U175+, U209+, U290+, V241+, V250+, V38+, V43+, Y1703+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, P46+, P53_3-, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z1296-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, P314-, P211-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, PF5371-, P195_2-, M9771-, L701-, CTS10834-, F1008-, F1365-, CTS623-
343378 Abdulaziz   E-CTS421 CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS897+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F1365+, F1977+, F3750+, F986+, FGC2066+, L1090+, L339+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L608+, L610+, L614+, M145+, M168+, M180+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, P2+, CTS10914+, CTS11557+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS229+, CTS2504+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3868+, CTS3902+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4110+, CTS421+, CTS4350+, CTS4368+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, P277+, P29+, P293+, P46+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1806+, PF1809+, PF1819+, PF1828+, PF1839+, PF1873+, U175+, U209+, U290+, V168+, V189+, V241+, V38+, V43+, V52+, V9+, Y1703+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, ZS3220+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, CTS623-, P211-
420644 بن طوق (Bin Toug) بن طوق E-CTS5856 CTS5856+
M9893 Aldawood Aldawood E-CTS6613 CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS229+, CTS2504+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3868+, CTS3902+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4110+, CTS4350+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS10914+, CTS11557+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6613+, CTS6620+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS897+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F3170+, F3750+, F986+, FGC22149+, L339+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L608+, L610+, L614+, M145+, M168+, M180+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, P2+, P277+, P278+, P29+, P293+, P46+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF1927+, PF3561+, PF6464+, U175+, U209+, U290+, V241+, V250+, V38+, V43+, Y1703+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, P211-, F1365-, CTS7262-, CTS11743-, CTS10834-, CTS623-, CTS3599-
M7175 Bin Abdulla Bin Ibrahim Sha'am E-CTS6667 CTS101+, CTS10184+, CTS10296+, CTS10323+, CTS10362+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, V12+, CTS109+, CTS11310+, CTS11358+, CTS11082+, CTS11575+, CTS119+, CTS124+, CTS125+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1545+, CTS12019+, CTS1833+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3346+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3553+, CTS3578+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3988+, CTS4005+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS4208+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS2661+, CTS4685+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5457+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS6244+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6513+, CTS6667+, CTS675+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS4740+, CTS4856+, CTS6907+, CTS693+, CTS7677+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7924+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8243+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS8415+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, CTS8586+, CTS7166+, CTS9324+, CTS9828+, CTS9956+, F2302+, F1365+, F1977+, F1244+, F3170+, F3599+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF1956+, PF2098+, PF210+, PF2107+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2112+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2117+, PF2118+, PF2119+, PF212+, PF2122+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2176+, PF2177+, PF2178+, PF2179+, PF2181+, PF2182+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V12+, V189+, V52+, V9+, F4010+, F986+, L117+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L544+, L546+, L547+, L614+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M42+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, F3195+, F3301-, F3313-, F3320-, F3324-, F3333-, F3399-, F3411-, F3454-, F3487-, F3497-, F3553-, F3581-, P44-, P53-, M407-, F4011-, F4015-, F4017-, F4023-, F4027-, F4031-, F4035-, F4040-, F4045-, F4141-, F734-, F791-, F845-, F882-, F894-, F907-, F936-, F948-, F950-, F966-, Z1300-, Z1303-, Z1866-, F3611-, F3618-, F3695-, F3696-, F3702-, F3737-, F3739-, F3744-, F3747-, F3754-, F3755-, F3758-, F3770-, F3779-, F3784-, F3785-, F3787-, F3788-, F3789-, F3790-, F3791-, F3795-, F3799-, F3809-, F3810-, F3825-, F3827-, F3830-, F3834-, F3836-, F3844-, F3847-, F3850-, F3853-, F3862-, F3868-, F3879-, F3883-, F3895-, F3896-, F3897-, F3909-, F3911-, F3918-, F3919-, F3921-, F3931-, F3932-, F3934-, F3937-, F3939-, F3944-, F3945-, F3949-, F3952-, F3955-, F3967-, F3971-, F3972-, F3985-, F3991-, F3998-, F4002-, F4004-, F4005-, F4006-, F3174-, F3178-, F3183-, F1245-, F1271-, F1319-, F1323-, F1996-, F2007-, F2057-, F2074-, F2111-, F2129-, F2146-, F2166-, F2226-, F2232-, F2259-, F2262-, F1382-, F1420-, F1453-, F1506-, F1564-, F1597-, F1622-, F1641-, F1646-, F1668-, F1677-, F1678-, F1688-, F1717-, F1756-, F1847-, F1906-, F1918-, F1938-, F1953-, F1963-, F1970-, F2331-, F2377-, F2379-, F2391-, F2442-, F2479-, F2512-, F2539-, F2613-, F2632-, F2645-, F2649-, F2661-, F2664-, F2670-, F2681-, F2689-, F2695-, F2718-, F2736-, F2745-, F2802-, F2849-, F2914-, F2951-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3068-, F3071-, F3076-, F3122-, F1012-, F1067-, F1090-, F1093-, F1140-, F1143-, F1144-, F1165-, F1219-, F1223-, F1243-, CTS9395-, CTS9716-, CTS7167-, CTS7355-, CTS8593-, CTS8629-, CTS8866-, CTS8889-, CTS93-, CTS8579-, CTS7159-, CTS8395-, CTS6934-, CTS5004-, CTS6865-, CTS6866-, CTS6723-, CTS5410-, CTS4724-, CTS2848-, CTS4526-, CTS4660-, CTS2657-, CTS2491-, CTS4021-, CTS336-, CTS3430-, CTS244-, CTS2-, CTS2123-, CTS1854-, CTS12051-, CTS1831-, CTS12652-, CTS12931-, CTS11990-, CTS11144-, CTS11489-, CTS11522-, CTS11568-, CTS10923-, CTS11037-, V32-, CTS10762-
342177 Altamimi   E-CTS693 CTS12019+, CTS693+, CTS4005+, CTS10132-
253799 alatallah abdullah, b. 1951 and d. 2012 E-CTS9007 CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS101+, CTS10184+, CTS10296+, CTS11082+, CTS11310+, CTS11358+, CTS11575+, CTS119+, CTS12019+, CTS124+, CTS125+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1833+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS10323+, CTS10362+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3578+, CTS3637+, CTS3662+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5457+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS4208+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6513+, CTS675+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7677+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7924+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS3988+, CTS6907+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, CTS8432+, CTS8479+, CTS9324+, CTS9828+, CTS9956+, F1244+, F1365+, F986+, L117+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L544+, L546+, L547+, L614+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M42+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF1956+, PF2098+, PF210+, PF2107+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2112+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2117+, PF2118+, PF2119+, PF212+, PF2122+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2176+, PF2177+, PF2178+, PF2179+, PF2181+, PF2182+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V12+, V189+, F2302+, F3170+, F3195+, F1977+, V52+, V9+, YSC0000188-, F2238-, F3599-, F4010-, V32-, L648-, F1700-, CTS9736-, CTS8564-, CTS9237-, CTS8293-, CTS8415-, CTS693-, CTS4005-, CTS8130-, CTS6903-, CTS661-, CTS6667-, CTS4984-, CTS5995-, CTS6244-, CTS6292-, CTS3755-, CTS3553-, CTS3507-, CTS3346-, CTS105-, CTS2531-, CTS3301-, CTS2173-, CTS12031-, CTS10314-, CTS10132-, CTS10906-
404289 صادق محمد عبدالله الجعفر ALhamrani ذرية جعفر الموسى الحمراني - الكويت/ الأصل - الهفوف E-CTS9106 CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7773+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS905+, CTS9106+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, L1090+, L339+, L485+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L514+, L537+, L608+, L610+, L614+, M145+, M168+, M180+, M191+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, P2+, CTS10914+, CTS11557+, CTS11559+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS3046+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3822+, CTS3868+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4350+, CTS4368+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5038+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, P253+, P29+, P293+, P46+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1806+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1839+, PF1873+, PF3561+, BY4278+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, U174+, U186+, V168+, V189+, V241+, V38+, V43+, V52+, V9+, Y1703+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, ZS2106+, ZS3220+, U174+, CTS9106+, P116-, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, CTS623-, P211-
M7218 Alawwad Saleh(1896 - 1987) kuwait E-CTS9954 CTS10914+, CTS11557+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1974+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS229+, CTS236+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3661+, CTS3868+, CTS3902+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4015+, CTS4054+, CTS4110+, CTS4350+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6620+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8360+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS897+, CTS8988+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9954+, CTS9978+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, F3170+, F3750+, F986+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, M145+, M168+, M180+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF1927+, PF3561+, L608+, L610+, L614+, L339+, P2+, PF6464+, U175+, U209+, V241+, V250+, V38+, V43+, Y1703+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, P277+, P278+, P29+, P293+, P46+, P53_3-, M58-, P314-, Z17694-, Z17911-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, S2348-, S4442-, P211-, L362-, L477-, L643-, L701-, PF5371-, P195_2-, M9771-, M3453-, L584-, L1065-, L1066-, L1272-, CTS10834-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS623-, CTS3802-
284480 Nayef Alshehab نايف عبدالله حسين الشهاب العيوني بالمبرز - الدمام E-CTS9954 CTS10914+, CTS11557+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1974+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS229+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3661+, CTS3868+, CTS3902+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4015+, CTS4054+, CTS4110+, CTS4350+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6620+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8360+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS897+, CTS8988+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9954+, CTS9978+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L608+, L610+, L614+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, F3170+, F3750+, F986+, FGC22149+, M145+, M168+, M180+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF1927+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P2+, P277+, P278+, P29+, P293+, PF6464+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L608+, L610+, L614+, L86+, L88+, M139+, M145+, M168+, M180+, M2+, M203+, M291+, M294+, M42+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P2+, P277+, P278+, P29+, P293+, P305+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1459+, PF1462+, PF1467+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1494+, PF1495+, PF1500+, PF1501+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1608+, PF1618+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1822+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF192+, PF1927+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, U175+, U209+, V168+, V189+, V221+, V241+, V250+, V38+, V43+, V52+, V9+, CTS1001+, CTS10066+, CTS101+, CTS10296+, CTS10362+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS1075+, CTS10806+, CTS109+, CTS10914+, CTS11358+, CTS11461+, CTS11557+, CTS11575+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS125+, CTS12659+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1974+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS229+, CTS236+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3431+, CTS3576+, CTS3661+, CTS3662+, CTS3902+, CTS3989+, CTS4015+, CTS4054+, CTS4110+, CTS4350+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4685+, CTS4740+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6620+, CTS6800+, CTS6842+, CTS6907+, CTS7095+, CTS7282+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8243+, CTS8360+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS897+, CTS8980+, CTS8988+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9828+, CTS9954+, CTS9978+, F1302+, F1365+, F1977+, F2048+, F2302+, F3170+, F3195+, F3750+, F986+, L222+, L432+, L433+, U175+, U209+, V241+, V250+, V38+, V43+, Y1703+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, L339+, P46+, P53_3-, L362-, L477-, Z17694-, Z17911-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z1296-, L477-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, S4442-, P314-, M9771-, PF5371-, P195_2-, M3453-, L1065-, L1066-, L1272-, CTS10834-, L643-, L701-, DF41-, F1008-, CTS623-, CTS3802-
226345 Oliver Thomas Smith II, b. 1700, PW County, VA E-CTS9954 L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L608+, L610+, L614+, L86+, L88+, M139+, M145+, M168+, M180+, M2+, M203+, M291+, M294+, M42+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P2+, P277+, P278+, P29+, P293+, PAGES00066+, PAGES00106+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1459+, PF1462+, PF1467+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1494+, PF1495+, PF1500+, PF1501+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1608+, PF1618+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1822+, PF1827+, PF1828+, PF1864+, PF1873+, PF192+, PF1927+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF2833+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, U175+, U209+, V189+, V38+, V43+, V52+, V9+, CTS1001+, CTS10066+, CTS101+, CTS10296+, CTS10362+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS1075+, CTS10806+, CTS109+, CTS10914+, CTS11358+, CTS11461+, CTS11557+, CTS11575+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS125+, CTS12659+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1974+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS229+, CTS236+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3431+, CTS3576+, CTS3661+, CTS3662+, CTS3902+, CTS3989+, CTS4015+, CTS4054+, CTS4110+, CTS4350+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4685+, CTS4740+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6620+, CTS6800+, CTS6842+, CTS6907+, CTS7095+, CTS7282+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8243+, CTS8360+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS897+, CTS8980+, CTS8988+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9828+, CTS9954+, CTS9978+, F1365+, F1977+, F2302+, F3170+, F3195+, F3750+, F986+, L222+, L432+, L433+, P278+, P59-, U181-, U290-, L477-
M8183 I. S. Hamdan   E-F1382 CTS101+, CTS10184+, CTS10296+, CTS10298+, CTS10362+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10656+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS1096+, CTS11004+, CTS11575+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS125+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1652+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3331+, CTS3334+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4483+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5792+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS3431+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3988+, CTS11358+, CTS6907+, CTS7677+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8243+, CTS8281+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8586+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, F1382+, F2302+, M42+, M84+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1996+, PF1997+, PF1999+, PF2000+, PF2002+, PF2009+, PF2016+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5730+, PF667+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V189+, V52+, V9+, F3195+, F986+, L117+, L29+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L787+, L788+, L795+, L796+, L797+, M123+, M139+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M34+, F1977+, CTS8790+, F3170+, Z827+, Z828+, F3178-, F3183-, CTS8889-, F2057-, F2074-, F2129-, F2226-, F2232-, F2259-, F2262-, M407-, F3301-, F3313-, F3320-, F3399-, F3454-, F3487-, F3497-, F3737-, F3739-, F3744-, F3754-, F3755-, F3758-, F3784-, F3785-, F3788-, F3789-, F3790-, F3799-, F3836-, F3850-, F3853-, F3879-, F3883-, F3895-, F3909-, F3911-, F3921-, F3934-, F3944-, F3949-, F3967-, F3998-, F4004-, F4005-, F4011-, F4027-, F4035-, F4040-, F4045-, F845-, F907-, F948-, F950-, Z1300-, Z1303-, F2331-, F2377-, F2391-, F2442-, F2479-, F2539-, F2613-, F2681-, F2689-, F2736-, F2745-, F2802-, F2849-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3071-, F3076-, F1420-, F1453-, F1506-, F1564-, F1641-, F1668-, F1847-, F1938-, F1953-, F1970-, F1012-, F1093-, F1143-, F1144-, F1165-, F1223-, F1243-, F1271-, F1319-, F1323-, CTS9395-, CTS8629-, CTS8579-, CTS7167-, CTS8395-, CTS6934-, CTS11489-, CTS11522-, CTS4021-, CTS6866-, CTS5004-, CTS336-, CTS2657-, CTS2848-, CTS2491-, CTS2-, CTS2123-, CTS1854-, CTS12652-, CTS12931-, CTS11990-, CTS11144-, CTS10923-, CTS10762-
M9962 .   E-F1539 BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10474+, BY10475+, BY10476+, BY10477+, BY10478+, BY10480+, BY1943+, BY1976+, BY2088+, BY4278+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS101+, CTS11004+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, F1539+, F3170+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC18339+, FGC22149+, FGC45179+, FGC45227+, L29+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L117+, L614+, L676+, L787+, L788+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, L795+, L796+, L797+, M123+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, PH4761+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, S8428+, S8818+, S9621+, V241+, V250+, Y14899+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5441+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF6464+, P2+, P29+, PF6746+, S20101+, S20870+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24351+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, PF6750+, Z15667+, Z20979+, Z17508+, Z830+, ZS7483+, Z17694-, Z17911-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, Z16367-, PF6751-, S4442-, PF6747-, P53_3-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, Z1296-, S19819-, PF5243-, PF5371-, PF5730-, M136-, M9771-, PF2017-, P195_2-, M3453-, L790-, L701-, L643-, L1272-, L584-, L1065-, L1066-, F3337-, F4030-, F701-, F1823-, F2509-, F254-, F2932-, CTS7856-, DF41-, F1008-, F1365-, F1382-, CTS623-, CTS4336-, CTS5714-, CTS3802-, CTS11760-, CTS10126-, CTS10834-, CTS10004-
M9622 Bashar (A.P proj)   E-F2141 CTS6298+, CTS6333+, CTS6434+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8892+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1386+, F1977+, F2141+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC2141+, FGC37180+, FGC37181+, FGC37184+, FGC37187+, FGC37188+, FGC37189+, FGC37191+, FGC37442+, FGC37444+, FGC7795+, L1090+, L117+, L199+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L674+, L676+, L677+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PH1534+, PH1897+, PH2503+, PH2508+, PH2818+, PH2926+, PH2999+, PH3153+, PH3206+, PH3293+, PH3961+, PH4325+, PH4418+, PH4605+, S8336+, SK883+, SK884+, V168+, V189+, V22+, V241+, V52+, V68+, V9+, Y1228+, Y16532+, Y16533+, Y16534+, Y16535+, Y16536+, Y16537+, Y16539+, Y16540+, Y16541+, Y16542+, Y16543+, Y16544+, Y16545+, Y16546+, Y16548+, Y16549+, Y16550+, Y16551+, Y16552+, Y16553+, Y16554+, Y16555+, Y16556+, Y16558+, Y16559+, Y16560+, Y16561+, Y16562+, Y16563+, Y16564+, Y16566+, Y16738+, Y1703+, Y2366+, Y2491+, Y2523+, Y2526+, Y2528+, Y2531+, Y2543+, Y2546+, Y2547+, Y2554+, Y2557+, Y8900+, Y8901+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1919+, Z21252+, Z35900+, ZS3220+, CTS11082+, CTS11273+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2548+, CTS2620+, CTS2661+, CTS2817+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS508+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6080+, CTS6135+, FGC37180+, FGC37187+, FGC37194+, FGC37457+, FGC42850+, BY11344+, BY2010+, BY2011+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY6688+, BY6689+, BY6690+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-
M9618 Khaled (A.P proj)   E-F2141 CTS6298+, CTS6333+, CTS6434+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8892+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1386+, F1977+, F2141+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC2141+, FGC37180+, FGC37184+, FGC37187+, FGC37188+, FGC37189+, FGC37191+, FGC37442+, FGC7795+, L1090+, L117+, L199+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L614+, L674+, L676+, L677+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, PH1534+, PH1897+, PH2503+, PH2508+, PH2818+, PH2926+, PH2999+, PH3153+, PH3206+, PH3293+, PH3961+, PH4325+, PH4418+, PH4605+, S8336+, SK883+, SK884+, V168+, V189+, V22+, V241+, V52+, V68+, V9+, Y1228+, Y16532+, Y16533+, Y16534+, Y16535+, Y16536+, Y16537+, Y16539+, Y16540+, Y16541+, Y16542+, Y16543+, Y16544+, Y16545+, Y16546+, Y16548+, Y16549+, Y16550+, Y16551+, Y16552+, Y16553+, Y16554+, Y16555+, Y16556+, Y16558+, Y16559+, Y16560+, Y16561+, Y16562+, Y16563+, Y16564+, Y16566+, Y16738+, Y1703+, Y2366+, Y2491+, Y2523+, Y2526+, Y2528+, Y2531+, Y2543+, Y2546+, Y2547+, Y2554+, Y2557+, Y8900+, Y8901+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1919+, Z21252+, Z35900+, ZS3220+, CTS11082+, CTS11273+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2548+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS2817+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS508+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5479+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6080+, CTS6135+, FGC37180+, FGC37187+, FGC37194+, FGC37457+, FGC42850+, BY2010+, BY2011+, BY3496+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY6688+, BY6689+, BY6690+, BY6691+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-
322460 عبدالسلام احمد مانع الطيب الأزدي الطيب الأزدي E-FGC18412 M35+, M35+, M84+, BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10474+, BY10475+, BY10476+, BY10477+, BY1976+, BY2088+, BY4278+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS101+, CTS11004+, CTS11022+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC18339+, FGC22149+, FGC45179+, FGC45227+, L104+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, F3170+, L117+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M35+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P108+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, L795+, L796+, L797+, M123+, L787+, L788+, P2+, P29+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, PF6464+, PH4761+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, PF6746+, PF6750+, S20101+, S20870+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24351+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, S8428+, S8818+, S9621+, V221+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20979+, Z830+, CTS1096+, CTS1096+, CTS4659+, FGC18412+, L117+, M123+, M34+, Y5412+, Z827+, Z830+, PF1962+, Z841-, Z842-, Z849-, Z5009-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, MZ7-, MZ80-, P72-, PF1952-, M4145-, MZ12-, MZ13-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, M136-, M165-, M183-, M293-, L19-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, PF2546-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF6751-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, Y15936-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, F2932-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, P53-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, Z17694-, Z17911-, Z16367-, Z1296-, S4442-, S2348-, PF6751-, PF6747-, S19819-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF5243-, PF5371-, PF5730-, P53_3-, L790-, M136-, PF2017-, P195_2-, M9771-, M3453-, L701-, L1272-, F3337-, F4030-, F701-, L643-, L1065-, L1066-, CTS7856-, DF41-, F1008-, F1365-, F1382-, F1539-, F1823-, F2509-, F254-, F2932-, CTS623-, CTS4336-, CTS5714-, CTS3802-, CTS11760-, CTS10126-, CTS10834-, CTS10004-, A6459*, A929*, A1152*, Y10539*, PF6753*, Z36730*, Z21398*, MZ64*, MZ16*, M81*, Y6720*, PF1975*
525530 AlBetairi Abdul-Rahman AlBetairi, 1914 - 1987 E-FGC45819 BY10467+, BY10472+, BY10473+, BY10474+, BY10475+, BY10476+, BY10477+, BY10478+, BY10481+, BY1943+, BY1976+, BY2026+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS11273+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F1365+, F1382+, F1977+, F3170+, F986+, FGC18290+, FGC18333+, FGC18339+, FGC2066+, FGC45179+, FGC45227+, FGC45229+, FGC45230+, FGC45819+, FGC45829+, L1090+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L676+, L787+, L788+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF5730+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, S20101+, S20870+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24351+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, S8428+, S8818+, S9621+, V168+, V189+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y14560+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y5411+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5417+, Y5423+, Y5424+, Y5426+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5441+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, Y6168+, Y6170+, Y6171+, Y6172+, Y6173+, Y6174+, Y6175+, Y6176+, Y6177+, Y6178+, Y6179+, Y6180+, Y6181+, Y6182+, Y6183+, Y6184+, Y6185+, Y6186+, Y6187+, Y6188+, Y6189+, Y6190+, Y6191+, Y6192+, Y6193+, Y6194+, Y6195+, Y6196+, Y6197+, Y6199+, Y6200+, Y6201+, Y6202+, Y6203+, Y6966+, Y6968+, Y6970+, Y6971+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20977+, Z20979+, Z827+, Z830+, ZS2106+, ZS3220+
91556 de Freitas (c/o Denise) Antonio Goncalves, b. 1711 Camara deLobos, Madeira E-L117  
466836 نجم (Najm) عائلة نجم - قرية أنشاص البصل مركز الزقازيق الشرقية E-L117  
466838 العقيد السميعني (Al-'Ageed Al-Smei3ni) العقدة السماعنة - قرية السماعنة مركز فافوس الشرقية E-L117  
428709 Khalaf (خلف) آل بوخلف E-L117  
428710 بني هلبة (Bani Halba) أولاد منظور بني هلبة E-L117  
M10397 محمد الحسني   E-L117  
M10326 OT1   E-L117  
M10214 Abd Al-Kareem   E-L117  
M10135 Al-Ababda (العبابدة) العبابدة، مركز قوص، محافظة قنا E-L117  
M10131 Bani Halba (بني هلبة)   E-L117  
M10126 Abu Jabal (أبوجبل) عائلة أبوجبل - قرية عرب أبوساعد الصف الجيزة E-L117  
M10010 Alabadla Alabadla - Ghazzah E-L117  
E20114 Almuhallamy محلمي   E-L117  
E20119 Almuhallamy محلمي   E-L117  
M6436 AL NEHSHELY AL TAMIMY   E-L117  
M9620 Yousif (A.P proj) Yousif (A.P proj) E-L117  
M9591 . Ahmad E-L117  
M9631 Hammad   E-L117  
M9652 Al-Shamri   E-L117  
M9616 Husain (A.P proj)   E-L117  
M9948 Fahad Q8 الكويت - نجد E-L117  
M9966 العثمان التميمي   E-L117  
N111951 Tani Sa3ad Musa E-L117  
M9840 F Al-Aoufi Al-Harbi   E-L117  
M8651 Hijris   E-L117  
M8808 Saleh Al-Regebi   E-L117  
M9296 Ateeq Al-Majed   E-L117  
M9302 (Abufaisal.T)&(Abuslman.E)   E-L117  
M8406 Faraj Allah (فرج الله)   E-L117  
M8390 Altamimi   E-L117  
M8404 Alshaer   E-L117  
M8197 Mohamed Sh. Alhammadi Al-Hammadi E-L117  
M8076 Al Mafragi   E-L117  
M8079 Al-Mafragi   E-L117  
M7590 Salah Ahmad E-L117  
M7848 Al-Msbahi   E-L117  
M7113 العتيبي   E-L117  
329962 الخصيبي الرياحي سليانه - بو عراده - تونس E-L117  
330479 MOHAMAD   E-L117  
343454   محمود رتيم أصل أتشادي -السعودية -الرس E-L117  
352978 (Arab T studies) عيون الجواء E-L117  
352984 NGMSH (Arab T studies)   E-L117  
316442 Chad Project 15   E-L117  
310184 Abdulla   E-L117  
308738 Al-oraik Abdulrahman E-L117  
311716 الجبالي منصور بن علي الجبالي ١٢٨٠ ه E-L117  
313596 Diba Ait Yafelman-Ait Izdeg / Midelt E-L117  
297576 Najmeddine   E-L117  
294179 المعاضيد بني تميم _ قطر الدوحة E-L117  
291188 Al Hussaini(Abufaisal.T) منطقة القصيم E-L117  
299415 Ismaaili Morocco E-L117  
306648 badawi ibrahim abdulaziz badawi E-L117  
410468 Ayoub Iznaguen-Faskoumt / Tazenakht E-L117  
414172 الأردن1   E-L117  
414170 Nassar (نصار) أسرة نصار - دمشق سوريا E-L117  
414179 Al-Barghouthi (البرغوثي) البرغوثي - دير غسانة رام الله E-L117  
417058 Al-Huwaiti (الحويطي) الحويطي - البلينا سوهاج E-L117  
417070 Al-Nakhlawi (النخلاوي) المشايخ النخلاوية - شمال سيناء E-L117  
375954 Dashti Dashti, zyearati, ostadh E-L117  
358333 سالم بن صالح بن احمد بن صالح بن محمد التنيب دوسري E-L117  
420645 المسيري (Al-Mseiri) أولاد غانم المسيرية E-L117  
420636 Al-Natsha (النتشة) آل النتشة - الخليل E-L117  
417496 Abu Hejleh (أبوحجلة)   E-L117  
417500 Al-Ogbi (العقبي) العقبي - أخميم سوهاج E-L117  
417506 Saleh بيت محسير E-L117  
417079 Al-Naji (الناجي) قبيلة الناجي (النواجي)، أبوجندير-أطسا-الفيوم E-L117  
417484 Al-Ogbi (العقبي) العقبي - القليوبية E-L117  
420676 Bin Hejji Al-Megbali (بن حجي المقبالي) المقبالي - فلج العوهي صحار E-L117  
420643 Al-Zubairi (الزبيري)   E-L117  
428656 Al-Hellani (الحلاني) الحلاني - الحلانية بعلبك E-L117  
428653 البقور (Al-Bgour)   E-L117  
428682 كساب (Kassab) بيت كساب عائلة السماعنة -قرية الفهميين الصف الجيزة E-L117  
220128 ابراهيم حسن علي هلال الدرويش سيهات E-L117  
223442 Sanousi   E-L117  
243276 اساورتا Murad (3)(Arab T Studies) اساورتا(Arab T Studies) E-L117  
288332 alabdalaly mohammed alabdalaly E-L117  
289597 Martell   E-L117  
272424 Luna Pablo Luna Perez, b. 1888 and d. 1953 E-L117  
276093 Al-Mubaydheen   E-L117  
258877 Davis Zlatkovski Hershel Zlatkovsky d. 18-- E-L117  
260986 Sultan ALHusseini AlSultan ALhusseini ALhashemi E-L117  
266204 Alnafea   E-L117  
269869 Fandi   E-L117  
188614 AL-TAMIME   E-L117  
216919 Altaie (IQ Project) Iraqi Turkmen from Shahraban/Al-Miqdadiya in Diyal E-L117  
210872 Al Mawash (Abufaisal.T) حوطة بني تميم E-L117  
182418 Martínez J. Perfecto Garcia Martin b 1827 New Mexico d 1870 E-L117  
181150 abdurhman , Sharif Idrissi الشرفاء الأدارسة الحسنيون الهاشميون E-L117  
M8194 Kh   E-L117 CTS11742-, L674-, PH2121-
466825 حماد (Hammad) عائلة حماد - قرية بني جري مركز أبوحماد الشرقية E-L117 F1382-
M7573 AlKhamees Ahmad, b. 1910 and d.1992 E-L117 L295-
270506 العدوان الضفير   E-L117 L648-, Y17749-, Y17750-
319940 Twashi   E-L117 M35.1+
333966 Sassoon Yosef Sassoon E-L117 M35.1+
325123 ALI   E-L117 M35.1+
M9293 Mansour Alhussain   E-L117 M35.1+
M8382 Al-Mishaal   E-L117 Y17749-
420675 Al-Hamed Bani Sakhar (الحامد بني صخر)   E-L117 Y17749-, Y17750-
T1895 Yedder from Tunisia. E-L241 V13+, CTS5856+, L546+, L618+, L241+, L539+, M35+, M78+, S2979+, V68+, Z16659+, V13+, Z1919+, Z5018+, Z809-, Z813-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, V1477-, V22-, V259-, V264-, V32-, V65-, Z29042-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, Z1902-, Z191-, Y15945-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y17750-, Y17859-, Y2498-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, S3003-, S7461-, SK863-, V12-, PF4812-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, S2978-, M521-, L540-, L648-, L674-, M148-, CTS6080-, CTS661-, CTS693-, CTS8690-, CTS9069-, CTS9320-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L17-, L17-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, A8458-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS508-, CTS5637-, Z27131*
M7382 Albo-Saeed   E-L674 L675+, L674+, Y16549+
218919 Zayden Pavil Zaidenknop, b. circa 1860-80 d. unknown E-L677 L677+
378694   Qatar E-L677 L677+, L674-, L675-
270229 Ali Abdulrahman Mohamed Janahi (الريس الجناحي)   E-L790 CTS1096+, CTS4659+, PF6751+, L790+, M123+, L117+, M34+, PF1962+, Z827+, Z830+, Z841-, Z842-, Z849-, MZ12-, MZ13-, Z5009-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, M4145-, L19-, L351-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, MZ7-, MZ80-, P72-, PF1952-, M136-, M165-, M183-, M293-, L791-, L793-, M107-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, PF2546-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15936-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, F2932-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, Z21398*, Z36730*, M81*, MZ16*, PF1975*
306837 Metev Hadji Avram Avramov, b1798, Kalofer, Bulgaria E-L791 L791+, V13-
254454 IBRAHIM   E-L795 L795+
206209 Al-Ishaq ذرية موسى زينل موسى - آل إسحاق E-L795 M84+, L788+, L795+, M136-
M7197 rabeea bin nizar Taghlib, Arab from Tikrit E-M123 M123+
M6738 Qaisari   E-M123 M123+
M6791 Masheal   E-M2  
M10078 10078   E-M2  
B6023 Hamm   E-M2  
M11310 ALOBAID محمد السالم المبارك العبيد المبرز - الأحساء E-M2  
459379 من ذرية عيسى العيسى - مملكة البحرين Alessa العيسى .. الاصل من بني خالد E-M2  
B29121 Greene   E-M2  
664982 Catholic Lawrence Catholic MS b. 1907- d. Chicago, IL 1996 E-M2  
M7266 Bo Yousef Al Suwaidy   E-M2  
M7268 Bo Jumah AL Suwaidy   E-M2  
M7511 Qatar Study (13)   E-M2  
M9737 ALSHABER ALSHABER E-M2  
N110880 Malone Austin Malone, b. 1844 and d. 1915 E-M2  
217718 Alobaid Nasser Abdulmehsen Alobaid B 1912 D 1976 E-M2  
180613 حسين علي حسن 1800 to 1878 حسن E-M2  
227148 Jomail   E-M2  
270289 Alawwad   E-M2  
306844 Al-Qahtani   E-M2  
319370 al-Qahtani   E-M2  
319877     E-M2  
314978 E   E-M2  
383240 383240   E-M2  
406944 يوسف محمد علي أحمد زاهري العوامية E-M2  
410349 نايف بن علي العيسى / مملكة البحرين AL ESSA (E-M2) E-M2  
391234 Othman Alshihab عثمان سليمان زيد الشهاب   E-M2  
U3710 Stewart Sangye Stewart E-M2  
N83146 ጋምበላ Black E-M2  
M9366 Bandar Hussain E-M2 CTS2504-, U290-
M9318 العبيدلي Al-Obaidly Tribe E-M2 M2+
3724 Monteiro Fernandes, 1914 -1998, Fogo, Cape Verde E-M2 M2+
420660 Bin Marta' (بن مرتع) آل بن مرتع - أندونيسيا - الأصل من حضرموت E-M2 M2+
420668 فقيه (Fageeh) آل فقيه - أندونيسيا - الأصل من حضرموت E-M2 M2+
314700 Shuaib Shuaib E-M2 M2+
217723 Mazaia   E-M2 M2+
215781 Briseño   E-M2 M2+
N64628 Pegues Walker Daniels Evans E-M2 M2+
540338 AlTawari AlTawari E-M2 M4743+, S20171-, YSC0000076-, Z18243-, Z18718-, Z20775-, L858-, L861-, Z640-, FGC1719-, FGC1721-, FGC1723-, FGC1725-, FGC1733-, FGC1749-, FGC19118-, FGC2-, FGC22237-, FGC22238-, FGC22745-, ZS1821-, ZS1824-, ZS1951-, ZS2355-, ZS4062-, ZS4682-, ZS4710-, ZS4713-, ZS4715-, ZS4716-, ZS4718-, ZS5000-, ZS5010-, ZS5801-, ZS5802-, ZS5803-, BY2-, BY4-, BY8-, BY9-, CTS10619-, CTS9501-, FGC1-, FGC10-, FGC10785-, FGC12-, FGC14706-, FGC16651-, FGC1694-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1704-, FGC1712-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1716-, FGC28699-, FGC29866-, FGC34525-, FGC3723-, FGC38706-, FGC38708-, FGC4-, FGC4228-, FGC4253-, FGC4302-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4358-, FGC4371-, FGC4415-, FGC4453-, FGC5-, FGC5473-, FGC7-, FGC7376-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8712-, FGC8806-, ZS5806-, ZS5807-, ZS5808-, ZS5810-, ZS5811-, ZS5812-, ZS5814-, ZS6419-, ZS6969-, ZS7213-, ZS7214-, ZS7215-, ZS7216-, ZS7218-, ZS7220-, ZS7226-, ZS7227-, ZS7274-, ZS7282-, ZS7284-, ZS7286-, ZS7293-, ZS7295-, ZS7298-, ZS7299-, ZS8181-, ZS8310-, ZS8379-, ZS8557-, ZS9193-, ZS9194-, ZS9195-, ZS9196-, ZS9251-, ZS9474-, ZS9609-, ZS9613-, ZS9614-, ZS9615-, ZS9616-, ZS9617-, ZS9192*, ZS7281*, ZS5813*, ZS5809*, L222*, FGC1717*, FGC10588*, ZS5805*, FGC23924*, ZS1820*, Z5355*
518583 المخادمة/الأشراف الجمامزة-قنا (A.P proj)   E-M2 Z1704-
428672 حواس (Hawwas) عائلة حواس - قرية بني عدي مركز منفلوط أسيوط E-M2 Z1704-
M11579 Owais   E-M200 CTS10020+, CTS101+, CTS10246+, CTS10361+, CTS10680+, CTS10714+, CTS11086+, CTS11093+, CTS11130+, CTS11207+, CTS1128+, CTS11318+, CTS11446+, CTS11447+, CTS11524+, CTS1173+, CTS11867+, CTS1191+, CTS11960+, CTS12035+, CTS12049+, CTS124+, CTS1248+, CTS12632+, CTS132+, CTS2239+, CTS249+, CTS3092+, CTS3334+, CTS3536+, CTS3556+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4163+, CTS42+, CTS4225+, CTS4257+, CTS4310+, CTS4368+, CTS4406+, CTS4437+, CTS4443+, CTS462+, CTS4685+, CTS4847+, CTS4912+, CTS5316+, CTS5333+, CTS5477+, CTS5884+, CTS5920+, CTS5989+, CTS6135+, CTS6510+, CTS6513+, CTS6651+, CTS672+, CTS6728+, CTS6731+, CTS6881+, CTS6951+, CTS7103+, CTS7139+, CTS714+, CTS72+, CTS7210+, CTS7215+, CTS7550+, CTS7627+, CTS7684+, CTS7804+, CTS7864+, CTS7982+, CTS8053+, CTS8138+, CTS8208+, CTS8331+, CTS8409+, CTS8550+, CTS8850+, CTS8885+, CTS8923+, CTS8958+, CTS9016+, CTS9299+, CTS9348+, CTS9383+, CTS9424+, CTS9452+, CTS9831+, F1977+, F3170+, F986+, L1090+, L339+, L504+, L507+, L537+, M145+, M168+, M200+, M203+, M294+, M299+, M40+, M42+, M54+, M5533+, M75+, M85+, M90+, M94+, M96+, M98+, P144+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P183+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1545+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1806+, PF1819+, PF1839+, PF1873+, PF1927+, V168+, V189+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YP410+, YSC0000227+, Z15667+, Z15874+, Z17508+, Z20864+
M7205 Ammar-H Tuhamah E-M281 M281+, M215+, L336+, A4766+, BY4278+, CTS101+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS225+, CTS2591+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS3536+, CTS6333+, CTS6513+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7913+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS8900+, F3170+, F986+, L104+, L18+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M281+, M294+, M299+, P108+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M7348+, M94+, M96+, L614+, L676+, P2+, P29+, P305+, P9+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1831+, PF1873+, PF6464+, PK1+, V16+, V221+, V241+, V250+, Y1703+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, PF1927+, PF1929+, PF5371-, Z17694-, Z17911-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z1296-, S19819-, S2348-, S4442-, PF6470-, PF6479-, PF6520-, PF1909-, PF1836-, PF1871-, PF1830-, PF1813-, PF1755-, PF1793-, PF1575-, PF1542-, PF1543-, PF1531-, PF1532-, PF1534-, P314-, P53_3-, L701-, L796-, L643-, M9771-, P195_2-, M3453-, L538-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, FGC22149-, CTS8945-, CTS9324-, CTS9956-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS890-, CTS8131-, CTS7980-, CTS7154-, CTS6809-, CTS3637-, CTS3802-, CTS4856-, CTS623-, CTS6298-, CTS3512-, CTS2620-, CTS2474-, CTS2216-, CTS1389-, CTS10834-, CTS10184-, M293-, M35-, M521-, M78-, M84-, V12-, V13-, V19-, L19-, L94-, M107-, M116-, M123-, M132-, M148-, M149-, M154-, M155-, M156-, M191-, M2-, M200-
M8170 Abkar - H Tuhamah E-M281 M96+, M281+, M2-, M35-
B5648 Ynclan Don Ignacio de Ynclan y Gonzalez, Milan, 1690b E-M34 M123+, M34+
M11145 Majid Abdullah - الرياض Majid Abdullah E-M35  
M11059 Ahmad   E-M35  
511318 bosaod   E-M35  
511322 Imami Moulay Idrīs ibn ʿAbd Allāh, b.743 and d.793 E-M35  
515900 I.   E-M35  
646746 Al-Sharidah Hazim Abdullwahab Abdullaziz Al-Sharidah E-M35  
621593 أحمد عبدالرحيم صالح شريف مدينة الجبيل - المنطقة الشرقية E-M35  
636410 TBD   E-M35  
567651 TBD8   E-M35  
575071 Khisamutdinov Khisamutdin Seyfulmulukov (Menay) b1788 Burikazgan E-M35  
460795 Idrissi   E-M35  
452619 العشري (Al-3oshri) عائلة العشري - قرية المنيل مركز طلخا الدقهلية E-M35  
442816 ناصر الداود (A.P proj) الزلفي الزلفي E-M35  
466844 bu sauod   E-M35  
468665 Alhazmi (harbi)   E-M35  
474596 Alsayeh ذرية الولي الصالح سيدي محمد السايح الإدريسي E-M35  
476212 حسين التمار(A.P proj) الكويت   E-M35  
492755 altu7amy-bakeel   E-M35  
495937 عبد الملك عبد الله القاضي البكيلي|AlGaissi Study قبيلة بكيل - محافظة ذمار E-M35  
M8191 Alwalaiti Abdulrhman, b. 1935 and d.2001 E-M35  
M8084 Al Mafarja Al Taie   E-M35  
M7572 aldosari   E-M35  
M7596 al-nhaba Emad E-M35  
M8860 Bkr alharbi E-M35  
M8587 العمروي التميمي - حائل   E-M35  
M8506 Alkous A E-M35  
M8510 Th Th E-M35  
428699 السماعنة (Al-Sama3nah) عائلة السماعنة - قرية الفهميين مركز الصف الجيزة E-M35  
420659 الهبانية (Al-Habbaneyyah) قناي قرنجو الهبانية E-M35  
417463 Abu Sneina (أبوسنينة)   E-M35  
394522 السيد أحمد عبدالله محمد الحسن المدني - الأحساء ذرية السيد أحمد المدني في الأحساء E-M35  
297486 Aldekheel barrak E-M35  
178536 Alazmi Awazem kuwait E-M35  
172112     E-M35  
165256 Al-Sanie   E-M35  
272562 Gilder Moses van Gelderen b. 1720, d. 1784 E-M35  
225169 Alazemi Awazem E-M35  
254399 AL-HARAM ال حرم ALHARAM ال حرم E-M35  
243451 Reeves Lord Robert Ryves, b. 1440 and d. 1510 E-M35  
210863 Al-Tmimy (NAJD) (Abufaisal.T)   E-M35 CTS6667-, CTS3346-
233710 الحسيني الهاشمي ALHASHEMY   E-M35 M35+
234045     E-M35 M35+
278444 Gomes da Silva MANOEL BASILIO DA SILVA E-M35 M35+
288390 الرشيد محمد التميمي E-M35 M35+
264471 اساورتا Muhammad Ali (6)(Arab T Studies) اساورتا/بيت لعاليت/ال شاكوكي/بورتسودان E-M35 M35+
296471 Khaled   E-M35 M35+
297253 Abdel hamid Abdel hamid E-M35 M35+
292335 نبيه عبدالمحسن منصور محمد البراهيم الناشط الاجتماعي المهندس نبيه البراهيم / العوامية E-M35 M35+
293109 Alref Mohammed Zaid Bin Ref E-M35 M35+
310485 Zenebe Gebru Kifle (~1800-18??) E-M35 M35+
417071 Azqalani (عزقلاني) العزقلاني، الحوامدية-الجيزة، الأصل من شطب-أسيوط E-M35 M35+
417471 Al-Dazdar (الدزدار)   E-M35 M35+
417479 Al-Mohtaseb (المحتسب)   E-M35 M35+
417502 Wasel (واصل) عائلة واصل - طهطا سوهاج E-M35 M35+
420641 Al-Majali (المجالي)   E-M35 M35+
428698 عامر ('Aamer) عائلة عامر - قرية الفهميين مركز الصف الجيزة E-M35 M35+
M8515 huwaidi رقدالين E-M35 M35+
M9021 Abdullah   E-M35 M35+
M7194 ZOBAID   E-M35 M35+
M7362 altaqlobi   E-M35 M35+
492741     E-M35 M35+
567654 TBA   E-M35 M35+
495360 alduaij alduaij E-M35 M35+
M10132 Abu Awadh (أبوعوض) عائلة أبوعوض - قرية الفهميين مركز الصف الجيزة E-M35 M35+
M10134 Abu Rahma (أبو رحمة) عائلة أبورحمة - قرية عرب العيايدة الصف الجيزة E-M35 M35+
488593 العجلان-الطرف (AL-Hareer proj)   E-M35 M35+, M96+
515907 Nayef Bastaki نايف عبدالجليل بستكي Abdulah, b. 1869 and d. 1905 E-M58 M58+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS10914+, CTS11557+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS1232+, CTS124+, CTS1244+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS2185+, CTS224+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3289+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3868+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4350+, CTS4368+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, L1090+, L339+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L608+, L610+, M145+, M168+, M180+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M58+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P182+, P189+, P2+, P29+, P293+, P46+, PAGES00026+, PAGES00027+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1806+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1839+, PF1873+, V168+, V189+, V221+, V241+, V250+, V38+, V43+, V52+, V9+, Y1703+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, ZS3220+, CTS9106-, P211-
350383     E-M75 M96+, M75+, M200-, M90-, M174-, M2-, M35.1-
57904 Hagyo-Kovacs Hagyo-Kovacs Jewish-Ottoman Hungary/Armenia/Iran E-M78 M78+, M96+, P2+, L18+, M35+, M78+, M81-, M521-, Z1902-, Z1919-, Z1920-, L618-, M148-, M224-, V12-, V13-, V19-, V22-, V27-, V32-, V36-, V65-, M107-, M123-, M136-, M148-, M165-, M2-, M281-, M34-
E17894 Zaghdoud Al Husseini الحسينيون الهاشميون القرشيون العدنانيون E-M81 M35+, M81+
M7212 Al-Tukhaim   E-M84 M84+, M136-
218311 Shimoni Madmun Shimoni born ~1805 E-M84 M84+, M136-
M7325 Al-Failakawi   E-M84 M84+, V13-, M136-
224568 Al-Harthi *Taif *(Abufaisal.T) الحارثي - الطائف E-M84 M84+, V13-, PF6751-, M136-
252336 اساورتا Mahmoud Amir (7) اساورتا/سيهو/ال امير/بورتسودان E-M96  
404769 Zaidan   E-M96  
M9158 Mustafa   E-M96  
M9560 العبيدلي Al-Obaidly Tribe E-M96  
M7270 Ibraheem   E-M96 M96+
M6711 Mauf   E-M96 M96+
556150 Bin Mohammad   E-M96 M96+
495941 Dalil   E-M96 M96+
414190 Al-Jaraween (الجراوين) الجراوين - النقب E-M96 M96+
245879 Davis Vega Ikladious E-M96 M96+, M132-, M2-, M35-
192513 Mohamed   E-M96 M96+, M2-, M35-
333169 Falah Abdallah Ben Youssef E-MZ24 BY10112+, BY10113+, BY10114+, BY10115+, BY10116+, BY10117+, BY10118+, BY10119+, BY10120+, BY10121+, BY10122+, BY10123+, BY10124+, BY10125+, BY1936+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8887+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS101+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11147+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS119+, CTS1978+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2150+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS3637+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5404+, CTS5792+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS6956+, CTS6911+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS7980+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8649+, CTS87+, CTS9956+, CTS8586+, CTS890+, CTS8900+, CTS9017+, CTS9049+, F3170+, CTS9324+, F986+, FGC22149+, FGC38481+, L117+, CTS8945+, CTS8947+, L19+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L335+, L336+, L339+, L614+, L676+, L796+, M168+, M183+, M203+, M215+, M145+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, MZ153+, MZ24+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, P29+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, PF6464+, PF3561+, PF6794+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, PAGES00026+, PAGES00081+, P2+, Z15667+, Z21102+, Z21106+, Z21107+, Z21112+, Z21113+, Z17508+, Z17694-, Z17911-, Z1902-, Z1919-, Z2103-, Z2109-, PF6789-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z809-, Z813-, Z827-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z175-, P226-, PAGES00102-, PF1254-, Z1092-, Z1267-, Z1296-, V32-, V36-, V42-, V6-, V65-, V68-, PF6799-, PR1497-, S19819-, S2348-, S4442-, V12-, V13-, V1486-, V1515-, V16-, V22-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF4812-, PF5243-, PF5371-, PF5709-, PF5730-, PF6391-, PF6395-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6746-, PF6747-, PF6750-, PF6751-, PF6756-, PF6758-, PF6759-, PF6764-, PF6765-, PF6766-, PF6767-, PF6768-, PF6772-, PF6775-, PF6788-, PF6789-, PF2575-, PF2586-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2436-, PF2466-, PF2469-, P314-, P53_3-, P72-, M9771-, M78-, P195_2-, M521-, M34-, M3453-, M281-, M293-, M148-, M165-, M224-, L797-, M107-, M123-, M136-, L677-, L701-, L787-, L788-, L790-, L791-, L793-, L795-, L618-, L643-, L648-, L67-, L674-, L351-, L362-, L468-, L539-, L542-, L544-, L546-, L547-, L584-, PF1952-, PF1957-, PF1962-, PF1964-, PF1965-, PF1974-, PF1975-, PF1977-, PF1980-, PF1987-, PF1997-, PF2011-, PF2014-, PF2017-, PF2018-, PF2020-, PF2021-, PF2025-, PF2026-, PF2027-, PF2028-, PF2029-, PF2031-, PF2033-, PF2034-, PF2035-, PF2036-, PF2037-, PF2039-, PF2042-, PF2043-, PF2044-, PF2046-, PF2051-, PF2053-, PF2054-, PF2055-, PF2056-, PF2058-, PF2060-, PF2062-, PF2063-, PF2064-, PF2066-, PF2068-, PF2069-, PF2070-, PF2072-, PF2073-, PF2076-, PF2080-, PF2081-, PF2082-, PF2084-, PF2085-, PF2086-, PF2088-, PF2108-, PF2109-, PF2110-, PF2111-, PF2113-, PF2114-, PF2115-, PF2117-, PF2118-, PF2124-, PF2147-, PF2159-, PF2173-, PF2175-, PF2179-, PF2185-, PF2188-, PF2202-, PF2213-, PF2215-, PF2246-, PF2255-, PF2258-, PF2262-, PF2263-, PF2274-, PF2276-, PF2286-, PF2287-, PF2293-, L241-, L29-, CTS9007-, L1272-, L143-, L17-, L1065-, L1066-, CTS9588-, CTS9736-, CTS9879-, CTS9889-, CTS9923-, CTS9947-, F3337-, F3516-, F3599-, F3604-, F4010-, F4030-, F4080-, F42-, F701-, CTS9060-, CTS9178-, CTS9202-, CTS9237-, CTS9320-, CTS8943-, CTS8648-, DF41-, F1008-, F1322-, F1365-, F1382-, F1426-, F1539-, F1700-, F1823-, F1872-, F2132-, F2196-, F2238-, F2524-, F254-, F2563-, F2831-, F2909-, F2932-, F2981-, F3012-, CTS8724-, CTS8746-, CTS8790-, CTS8892-, CTS8899-, CTS8686-, CTS869-, CTS8690-, CTS8564-, CTS8002-, CTS8182-, CTS8281-, CTS8293-, CTS8390-, CTS8415-, CTS8061-, CTS8120-, CTS8130-, CTS7856-, CTS7924-, CTS7166-, CTS7273-, CTS7310-, CTS7373-, CTS748-, CTS7589-, CTS7625-, CTS7136-, CTS693-, CTS697-, CTS7017-, CTS7118-, CTS7131-, CTS6903-, CTS677-, CTS661-, CTS6667-, CTS6672-, CTS6729-, CTS675-, CTS6451-, CTS6472-, CTS6504-, CTS6404-, CTS6434-, CTS6215-, CTS623-, CTS6244-, CTS628-, CTS6292-, CTS5935-, CTS5995-, CTS6013-, CTS6080-, CTS58-, CTS5856-, CTS5412-, CTS5637-, CTS5697-, CTS5714-, CTS5561-, CTS5571-, CTS5471-, CTS5479-, CTS5487-, CTS5489-, CTS5527-, CTS5376-, CTS5371-, CTS4984-, CTS508-, CTS5168-, CTS5254-, CTS5291-, CTS5306-, CTS4794-, CTS4826-, CTS3755-, CTS3802-, CTS4487-, CTS4527-, CTS4659-, CTS4005-, CTS4041-, CTS4068-, CTS4089-, CTS4111-, CTS4122-, CTS4208-, CTS4250-, CTS4336-, CTS4431-, CTS3553-, CTS3561-, CTS3578-, CTS3457-, CTS346-, CTS3346-, CTS3308-, CTS3278-, CTS3287-, CTS3288-, CTS3301-, CTS3073-, CTS2173-, CTS2661-, CTS2817-, CTS2871-, CTS2500-, CTS2532-, CTS2548-, CTS227-, CTS2270-, CTS2272-, CTS2297-, CTS2374-, CTS1999-, CTS11953-, CTS1840-, CTS1882-, CTS194-, CTS1975-, CTS1652-, CTS1653-, CTS1710-, CTS1727-, CTS1773-, CTS1411-, CTS12019-, CTS12031-, CTS1229-, CTS11387-, CTS11574-, CTS11582-, CTS11715-, CTS11721-, CTS11742-, CTS11760-, CTS1177-, CTS11781-, CTS1187-, CTS10762-, CTS10834-, CTS10880-, CTS10905-, CTS10906-, CTS10912-, CTS10942-, CTS10969-, CTS11004-, CTS11025-, CTS11051-, CTS11082-, CTS11145-, CTS11146-, CTS10683-, CTS10686-, CTS10617-, CTS10126-, CTS10132-, CTS10323-, CTS10414-, CTS105-, CTS10298-, CTS10314-, CTS100-, CTS10004-, CTS10059-
N71176 Al-Amoody Sheikh Saeed Bin Issa Al-Amoody E-PF6748 M35+, M34+, M84+, PF6748+, M136-, M290-
284989 Alyassery   E-PF6748 PF6748+, PF5730-, F1382-
M8078 Al Mafarja Taie   E-PF6748 PF6751+, PF6748+
174872 E-M35 E-PF6751 Taylor E-PF6751 M35+, CTS1096+, CTS4659+, L117+, M123+, M34+, PF1962+, PF6751+, Z827+, Z830+, Z841-, Z842-, Z849-, Z5009-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, PF6391-, PF6747-, M4145-, CTS4111-, PF1952-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, PF2546-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, M136-, M165-, M183-, M293-, L19-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, MZ12-, MZ13-, MZ16-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, MZ7-, MZ80-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, F2932-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS3561*, CTS13027*, P72*, PF5243*, M81*, PF1975*, Z21397*, Z21398*, Y15936*, Z36730*
417492 Al Huarrat (الحوارات)   E-PF6751 PF6751+
251699 Mhamdi M'hamdi, Ferchichi Frexes قبيلة الفراشيش E-PF6789 M81+, M183+, PF2477+, PF6789+, F2563-, M165-, CTS12555-, CTS1411-, F1426-, L247-
170214 Rouissi Mhadhbi Sidi Abdaallah Bourouis E-PF6789 M81+, M183+, PF6789+
M8279 Zedan ZEDAN E-PF6789 PF6789+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY8886+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11147+, CTS11273+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC38481+, L1090+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L676+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, MZ1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, PF3561+, PF6789+, PF6794+, PF6799+, V168+, V189+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21061+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z827+, ZS2106+
329864   حاضرة قبيلة شمر E-PH2818 CTS6080+, L546+, L539+, M35+, PH2818+, V68+, Y2498+, Z1919+, V22+, M78+, PF4812-, PH2121-, V259-, V264-, V32-, V65-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, Z27131-, Z29042-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z813-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, Z1902-, Z191-, Y15945-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y17750-, Y17859-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, V12-, V13-, V1477-, M521-, L540-, L618-, L648-, L674-, M148-, CTS661-, CTS693-, CTS8690-, CTS9069-, CTS9320-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L17-, L241-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, A8458-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS5637-, CTS5856-
256180 alrashid Alrashid E-U174  
271025 الحمد الحمد E-U174 BY4278+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS10914+, CTS11557+, CTS11559+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS3046+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3822+, CTS3868+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4350+, CTS4368+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5038+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7773+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS905+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC32235+, L1090+, L339+, L485+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L514+, L537+, L608+, L610+, L614+, M145+, M168+, M180+, M191+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, P1+, P253+, P29+, P293+, P46+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1806+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1839+, PF1873+, PF1927+, PF3561+, U174+, U186+, V168+, V189+, V221+, V241+, V38+, V43+, V52+, V9+, Y1703+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z18598+, ZS2106+, ZS3220+, ZS6462+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, P2+, P211-, P116-, CTS9106-
529630 Alrashed محمد'1927-2012 راشد 1870-1970 E-U174 BY4278+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS10914+, CTS11557+, CTS11559+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS3046+, CTS3105+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3822+, CTS3868+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4350+, CTS4368+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5038+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7773+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS905+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, P2+, P253+, P29+, P293+, P46+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1806+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1839+, PF1873+, PF3561+, U174+, U186+, V168+, V189+, V221+, V241+, V250+, V38+, V43+, V52+, V9+, Y1703+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z18598+, ZS2106+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC32235+, L1090+, L339+, L485+, L488+, L489+, L491+, L499+, L501+, L504+, L507+, L514+, L537+, L608+, L610+, M145+, M168+, M180+, M191+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P1+, P116-, CTS9106-
330750 Abo Hamad Mohammed , b.1860 and d. 1917 E-U174 CTS10914+, CTS11557+, CTS11559+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS3046+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3822+, CTS3868+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4350+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5038+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7773+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS905+, M2+, U174+, BY4278+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F3170+, F986+, FGC22149+, L485+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L514+, L537+, L608+, L610+, L614+, M145+, M168+, M180+, M191+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF3561+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, L339+, P1+, P253+, P29+, P293+, P2+, P46+, PF6464+, U186+, V241+, V250+, V38+, V43+, Y1703+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z1296-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, P53_3-, P211-, P314-, P116-, L362-, P195_2-, PF5371-, M9771-, L701-, L1065-, L1066-, L1272-, F1008-, F1365-, CTS10834-, CTS9106-, CTS623-
M7555 Al-Busairi   E-U174 M191+, M2+, U174+, M116-, M149-, P113-, P115-, P116-, P9-
M9477 ALDAWSARI SAAD ALDAWSARI, b. 1780 and d. 1850 E-U174 M2+, L485+, U174+, L514+, BY4278+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS10914+, CTS11557+, CTS11559+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS3046+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3822+, CTS3868+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4350+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5038+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7773+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS905+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F986+, FGC22149+, L485+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L514+, L537+, M191+, L339+, L608+, L610+, L614+, M145+, M168+, M180+, M191+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, P1+, P2+, P253+, P29+, P293+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF1927+, PF3561+, PF6464+, U186+, V241+, V250+, V38+, V43+, Y1703+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, P46+, P53_3-, Z17694-, Z17911-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z1296-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, S2348-, S4442-, PF5371-, P314-, P211-, P116-, M9771-, P195_2-, M3453-, L643-, L701-, L362-, P116-, L584-, L1065-, L1066-, L1272-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS9106-, CTS623-, CTS3802-, CTS10834-, L515-, CTS3393-, CTS9106-, P278-, U209-
241734     E-U174 U174+, BY4278+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS10914+, CTS11557+, CTS11559+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS3046+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3822+, CTS3868+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4350+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5038+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7773+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS905+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F3170+, F986+, M191+, L339+, L485+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L512+, L514+, L537+, L608+, L610+, M145+, M168+, M180+, M191+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P182+, P189+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, P1+, P2+, P253+, P29+, P293+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF1927+, U186+, V241+, V250+, V38+, V43+, Y1703+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, PF6464+, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, S2348-, S4442-, Z17694-, Z17911-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, PF5371-, P314-, P53_3-, P211-, P116-, M9771-, P195_2-, M3453-, L643-, L362-, U175-, P268-, L1065-, L1066-, L1272-, DF41-, F1008-, F1365-, M58-, M116-, M149-, M154-, M155-, M156-, CTS9106-, CTS623-, CTS3802-, CTS10834-, P9-, P115-, P116-, P113-, P278-, P59-, U181-, U290-
480730 M.Al_rmali(Saudi)   E-V1008 BY13011+, BY13012+, BY13013+, BY13014+, BY13015+, BY13016+, BY13017+, BY13018+, BY13019+, BY13020+, BY13021+, BY13022+, BY13023+, BY13024+, BY13025+, BY13026+, BY13027+, BY13028+, BY2215+, BY4277+, CTS10714+, CTS10806+, CTS101+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1446+, CTS1876+, CTS1978+, CTS2150+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5629+, CTS6135+, CTS5884+, CTS6333+, CTS6513+, CTS6842+, CTS8053+, CTS8432+, CTS8443+, CTS7913+, CTS8900+, CTS8947+, CTS9338+, CTS9188+, F1365+, F1977+, F986+, FGC2066+, FGC42299+, L1090+, L339+, F3170+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, M145+, M168+, M203+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, M294+, M299+, M40+, M42+, M4941+, M5441+, M5533+, M8378+, M8963+, M94+, M96+, P2+, V52+, V9+, Y1703+, Y17860+, Y17862+, Y17863+, Y17866+, Y17867+, Y17868+, Y17869+, Y17870+, Y17871+, Y17872+, Y17904+, Y17905+, Y17906+, Y17907+, Y17908+, Y17909+, Y17910+, Y17912+, Y17914+, Y17915+, Y18242+, Y18243+, Y18262+, Y18266+, Y18267+, Y18268+, Y18269+, Y18270+, Y18277+, Y18278+, Y18279+, Y18280+, Y24404+, Y24406+, Y24408+, Y24409+, Y24410+, Y24411+, Y24412+, Y24434+, Y24435+, Y24436+, Y24437+, Y24899+, Y24900+, Y24901+, Y24902+, Y24903+, Y24904+, Y24905+, Y24907+, Y24908+, Y24909+, Y24910+, Y24911+, Y24912+, Y24913+, Y24914+, Y24939+, Y24940+, Y24941+, Y24942+, Y24943+, Y24945+, Y24946+, Y24947+, Y24948+, Y24949+, Y24950+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z27558+, Z32043+, ZS2106+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1806+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1839+, PF1873+, PF1927+, V1008+, V1061+, V1128+, V1150+, V1282+, V1379+, V1517+, V1600+, V1648+, V1658+, V168+, V1727+, V1729+, V1758+, V1786+, V1802+, V1870+, V1979+, V2157+, V2170+, V2203+, V221+, V2287+, V2295+, V2331+, V241+, V2429+, V2436+, V38+, P29+, PAGES00026+, PAGES00027-, PAGES00066-, P293-, P46-, V43-, PF4330-, U174-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P211-, P253-, P277-, P278-, P1-, P116-, M58-, P182-, P189-, M263-, M291-, M292-, M180-, M191-, M2-, L608-, L609-, L610-, L651-, L514-, L515-, L517-, L501-, L491-, L494-, F3750-, F3965-, F4064-, F478-, L421-, L433-, L477-, L485-, L488-, F2256-, CTS9227-, CTS9244-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS8936-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8514-, CTS8562-, CTS8068-, CTS8123-, CTS8193-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8360-, CTS6946-, CTS7262-, CTS7372-, CTS7454-, CTS7641-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS6613-, CTS6631-, CTS6648-, CTS6474-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4474-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4015-, CTS4054-, CTS4110-, CTS421-, CTS4350-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3989-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3661-, CTS3822-, CTS3393-, CTS3425-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3259-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS2504-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS3105-, CTS3243-, CTS205-, CTS2075-, CTS1878-, CTS1974-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1244-, CTS12048-, CTS1232-, CTS10239-, CTS10638-, CTS10652-, CTS10659-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS11557-, CTS11559-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11743-, CTS11878-, CTS1001-
244027 Alabdulaaly Nasir, 1900 - 1975 E-V12 L546+, L539+, M35+, M78+, V68+, Z1902+, V12+, V13-, V1477-, V22-, V259-, V264-, V32-, V65-, Z191-, Z1919-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, Z27131-, Z29042-, Z36743-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z813-, Y15945-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, PF4812-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, M521-, L540-, L618-, L648-, L674-, M148-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS508-, CTS5637-, CTS5856-, CTS6080-, CTS661-, CTS693-, CTS8690-, CTS9069-, CTS9320-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, L143-, L17-, L241-
M7954 Jaafar   E-V12 M35+, V12+, M78+, P65-, V13-, V19-, V22-, V27-, V32-, V65-, L143-, L17-, L19-, M107-, M123-, M136-, M148-, M165-, M224-, M293-, M35.2-, M521-
247259 Abbas Hussein Abbas, b. 1966 E-V12 V12+, M78+, M224-, V32-, V13-
M7955 Khajah   E-V12 V12+, V32-, M224-
255148 Domenichiello Giuseppe Domenichiello, b. 1861 E-V13 M78+, V13+, M35+, M35.2-, M521-, V19-, V22-, V27-, V32-, V6-, V65-, P65-, P72-, V12-, L143-, L17-, L19-, M107-, M123-, M136-, M148-, M165-, M224-, M290-, M293-
M7952 Zainal   E-V13 V13+, V27-, L143-, L17-, M35.2-, P65-
M8599 Raed alessa العيسى/ حريملاء   E-V1700 CTS11051+, CTS10880+, L117+, V1515+, V1700+, Z827+, Z830+, Z841-, Z842-, Z849-, MZ7-, MZ80-, Z5009-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, Z21398-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, FGC18983-, FGC38517-, MZ12-, MZ13-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, PF6751-, PF6753-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, L19-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, M183-, M293-, M34-, M4145-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, PF2546-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, CTS1096-, B406-, CTS10683-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, A929-, A930-, B403-, B404-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, Z5013-, Z5014-, A1152*, F2932*, B405*, A6459*, FGC18718*, PF6748*, M4511*, M81*, MZ64*, MZ16*, Y6720*, Y10539*, Z36730*, Z36740*, Z21018*, Y15936*, Z5010*, P72*
525420 Turkay Al-Jabarti HASSAN Al-JABARTI E-V1785 M35+, CTS11051+, CTS10880+, FGC18718+, L117+, V1515+, V1700+, V1785+, Z827+, Z830+, Z841-, Z842-, Z849-, MZ12-, MZ13-, Z21439-, Z21452-, Z5009-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, L19-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, M183-, M293-, M34-, M4145-, FGC18983-, FGC38517-, CTS1096-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, F2932-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, Z29042-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z813-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, MZ7-, MZ80-, P72-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, PF2546-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF6751-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, M521-, M78-, PF4812-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, V12-, V13-, V1477-, V22-, V259-, V264-, V32-, V65-, Y15945-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y17750-, Y17859-, Y2498-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, Z1902-, Z191-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, A8458-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS5637-, CTS5856-, CTS6080-, CTS661-, CTS693-, CTS8690-, CTS9069-, CTS9320-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L17-, L241-, L539-, L540-, L546-, L618-, L648-, L674-, M148-, Z1919*, V68*, CTS3561*, Z21398*, Z27131*, M81*, Z36730*, Y15936*, Z21465*, MZ16*
223550 Shaikh Mahmoud Shaikh E-V22 M35+, M78+, V22+, M148-, M123-, V6-, M293-
205303 Abdullayev Alishan Balarehim, 1780-1840 E-V22 V22+, BY7022+, BY7030+, BY7061+, S8336+, Y1228-, M148-, V19-, CTS100-, CTS10686-, CTS10762-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11721-, CTS11742-, CTS1710-, CTS1999-, CTS4089-, CTS4527-, CTS5471-, CTS5571-, CTS6215-, CTS628-, CTS7131-, CTS8120-, CTS8648-, CTS9202-, F1322-, F1386-, F2141-, F2909-, F3604-, L199-, L674-, PF6391-
M7672 Al-Shaibani   E-V22 V22+, M148-, V19-
265447 Alnafea   E-V6 CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11781+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS10880+, CTS11025+, CTS11051+, CTS11574+, CTS2474+, CTS2500+, CTS2620+, BY10474+, BY4278+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3308+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4027+, CTS4250+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5376+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6451+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8390+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9178+, CTS9324+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS9956+, F3170+, F986+, FGC22149+, FGC45179+, CTS6135+, L117+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L336+, L339+, L676+, L796+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF6464+, P2+, P29+, M294+, M299+, S8818+, V1515+, V1700+, V1785+, V241+, V250+, V6+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2930+, Y8465+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z830+, PF2014-, Z17694-, Z17911-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, Z1267-, Z1296-, V1486-, M3453-, P314-, P53_3-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, S2348-, S4442-, PF5371-, P195_2-, M9771-, M293-, L701-, L362-, L643-, L1272-, CTS623-, L1065-, L1066-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS8943-, CTS9923-, CTS9947-, CTS869-, CTS8724-, CTS7310-, CTS7625-, CTS6013-, CTS3802-, CTS3288-, CTS10059-, CTS2871-, CTS1177-, CTS2297-, CTS10834-
266089 Alenezi Sirhan Al-Farhan (1885-1920) E-Y16161 CTS11004+, CTS11781+, CTS119+, CTS12170+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1727+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, L792+, BY10467+, BY10474+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, M123+, F3170+, F986+, FGC18290+, FGC45179+, FGC45227+, M34+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L796+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, L676+, L787+, L791+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF6464+, S10310+, S14467+, S8818+, V241+, V250+, Y16161+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y2933+, Y4970+, Y4971+, Y4972+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, P2+, P29+, S23538+, S24106+, Z830+, Z841+, Z849+, S4442-, P53_3-, Z17694-, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, S19819-, S2348-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF5371-, L793-, L701-, PF2017-, P195_2-, M9771-, M3453-, L643-, L1272-, M290-, L1065-, L1066-, FGC22149-, M310-, V68-, M84-, CTS10834-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS623-, CTS3802-
417481 Al-Ogbi (العقبي) العقبي - أخميم سوهاج E-Y17750 L539+, L546+, M78+, M35+, V12+, Y17750+, V68+, Y15945+, V32+, Z1902+, Z191-, V65-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y17859-, Y2498-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, V13-, V1477-, V22-, V259-, M521-, L648-, L674-, M148-, PF4812-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, CTS6080-, CTS661-, CTS693-, CTS8690-, CTS9069-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L17-, L241-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, A8458-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS5637-, Z29042-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z19851-, Z22640-, Z24130*, Z27131*, Z813*, CTS5856*, CTS9320*, L618*, L540*, V264*, Z1919*
M9841 A Al-Aoufi Al-Harbi   E-Y6198 F1382+, Y6198+
256757 Al-Balawi (Abufaisal.T) قبيلة بلي / منطقة حائل E-Y6198 Y6198+, Y6966-, Y6968-, Y6970-, Y6971-
467921 الخميـسي الزبـيـدي الحـربي (Al Khamesi Al Harbi) الخمس من زبيد الشام من مسروح، ذهبان E-Y6966 Y6966+
467919 ابن مـرزوق الحربي (مشيخـة زُبيـد قرمـاء) - المظيلف المرازيق من زبيد حرب - المظيلف E-Y6966 Y6966+
276114 القباع المخزومي   E-Z1704 CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC22149+, L339+, L485+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L514+, L537+, L608+, L610+, M145+, M168+, M180+, M191+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P182+, P189+, P2+, CTS10914+, CTS11557+, CTS11559+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS3046+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3822+, CTS3868+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4350+, CTS4368+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5038+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, P253+, P29+, P293+, P46+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1806+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF1927+, PF6464+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7773+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS905+, U174+, U186+, V168+, V189+, V241+, V250+, V38+, V43+, V52+, V9+, Y1703+, YSC0000082+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1704+, BY4278+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS10834-, CTS9106-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, CTS623-, P211-
B35752 Steinbock Mejlech Sztejnbok, b. 1858 and d. 1922 E-Z17696 Z17696+
258269 حضرموت - دوعن Babeidhan E-Z5009 L335+, M183+, M81+, PF2401+, PF2477+, PF2546+, Z5008+, Z5009+, Z5010-, Z5013-, Z5014-, Y10561-, Y17625-, Y20199-, Y20200-, Y2770-, BY9648-, BY9656-, Z21392-, Z21393-, Z21398-, PF2575-, PF2578-, PF6788-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6795-, PF6799-, PH5051-, PF2418-, PF2421-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, MZ129-, MZ13-, MZ130-, MZ131-, MZ154-, MZ16-, MZ17-, MZ18-, MZ19-, MZ20-, MZ21-, MZ22-, MZ23-, MZ3-, MZ39-, MZ4-, MZ45-, MZ48-, MZ49-, MZ5-, MZ51-, MZ54-, MZ55-, MZ133-, MZ134-, MZ136-, MZ14-, MZ141-, MZ143-, MZ147-, MZ15-, MZ150-, MZ62-, MZ64-, MZ7-, MZ73-, MZ78-, MZ80-, MZ9-, MZ96-, MZ97-, MZ98-, MZ99-, MZ1-, MZ10-, MZ100-, MZ109-, MZ11-, MZ110-, MZ113-, MZ117-, MZ12-, M5043-, M5079-, M5302-, L351-, M107-, M165-, A2227-, A428-, A429-, A5603-, A5604-, A601-, A683-, A930-, A931-, BY10039-, BY10040-, BY10042-, BY10061-, CTS12227-, CTS12555-, CTS4487-, FGC18958-, FGC18981-, FGC22844-, FGC38517-, FGC38527-, BY10066-, BY10109-, BY10232-, BY10233-, BY10234-, BY10235-, BY10249-, BY8888-, BY8889-, BY8890-, BY8891-, BY8968-, BY8969-, BY8970-, BY8971-, BY8972-, BY8973-, BY8974-, BY8975-, BY8976-, BY9765-, BY9930-, BY9931-, BY9932-, BY9939-, BY9942-, BY9946-, BY9947-, BY9969-, BY9970-, BY9972-, BY9977-, BY9979-, BY9980-, BY9982-, CTS10284*, BY8977*, L19*, BY10064*, MZ122*, MZ153*, MZ6*, MZ132*, S2574*, BY9659*, Y8827*, A1152*
B53765 ibn ahmad Sharif ibn Ahmad ibn Ali Ibn Salah, b. 1870 E-Z5013 CTS1411+, L117+, L19+, M183+, PF2546+, Z5009+, Z827+, Z5013+, Z5014-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, MZ7-, MZ80-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, Z21398-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, PF6751-, PF6753-, PF6758-, PF6788-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, M293-, M34-, M4145-, PF6789-, MZ12-, MZ13-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, A929-, A930-, B403-, B404-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, B405*, A6459*, F2831*, F2932*, MZ16*, A1152*, M4511*, M81*, PF6748*, Y6720*, Y15936*, MZ64*, Y10539*, Z36730*, Z36740*, Z36085*, Z21018*, P72*, Z5010*
M9165 محمد عبدالغني الشريف   E-Z813 V32+, L546+, L539+, M35+, M78+, Y15945+, Z1902+, V12+, V32+, Z813+, V65-, V13-, V1477-, V22-, V259-, V264-, Z191-, Z1919-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, Z27131-, Z29042-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y17750-, Y17859-, Y2498-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, PF4812-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, M521-, L540-, L618-, L648-, L674-, M148-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, A8458-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS5637-, CTS5856-, CTS6080-, CTS661-, CTS693-, CTS8690-, CTS9069-, CTS9320-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L17-, L241-, V68*
305127 A   E-Z830 M35+, Z830+
M8711 بن مرزوق   E-Z830 Z830+
144638 Aliev Sheikh Nazar Gilani, 15th century E-Z849 M34+, L787+, L797+, L798+, L799+, L857+, BY10467+, BY10474+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS11004+, CTS4437+, CTS4443+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, F3170+, F986+, FGC22149+, FGC45179+, FGC45227+, CTS7154+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L787+, L796+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, L676+, P2+, P29+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, PF6464+, S8818+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, S10310+, S14467+, S23538+, S24106+, Z830+, Z841+, Z849+, Z842-, S4442-, S19819-, S2348-, Z17694-, Z17911-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, Z1296-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6746-, PF6747-, PF6750-, PF6751-, PF6756-, PF6759-, PF5243-, PF5371-, PF5730-, P53_3-, L701-, M9771-, P195_2-, PF2017-, M3453-, M136-, L788-, L790-, L791-, L793-, L795-, L643-, L1272-, L29-, CTS748-, CTS7856-, L1065-, L1066-, F3337-, F3516-, F4030-, F701-, CTS8281-, DF41-, F1008-, F1365-, F1382-, F1539-, F1823-, F2132-, F2196-, F2509-, F254-, F2932-, F3012-, CTS9889-, CTS7118-, CTS623-, CTS5306-, CTS4794-, CTS4826-, CTS5714-, CTS4659-, CTS11760-, CTS4041-, CTS4068-, CTS4336-, CTS3802-, CTS2272-, CTS1727-, CTS1204-, CTS12170-, CTS1224-, CTS10834-, CTS10126-, M136-, M290-, CTS10004-, L788-, L795-, M84-, L791-, L792-, V23-, L29-, Z838-
235397 مطر احمد بن مطر F-M89 CTS10362+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11726+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, F1046+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F2985+, F2993+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F719+, L132+, L350+, L468+, L470+, L498+, M139+, M168+, M235+, M294+, M42+, M89+, M94+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P305+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, A615+, CTS1415+, CTS3654+, F1209+, CTS5454+, F3692+, F719+, E158+, FGC22149+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, L498+, L132+, L350+, M89+, L468+, M168+, M235+, M299+, M42+, P187+, M94+, M213+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, M89+, M294+, P166+, P316+, PF6464+, Z17511+, PAGES00081+, PAGES00026+, S4063+, SK2174+, SK547+, YSC0000207+, V241+, V250+, V8-, Y1238-, Y55-, YSC0000002-, YSC0000033-, YSC0000075-, YSC0000076-, YSC0000080-, YSC0000082-, YSC0000191-, YSC0000193-, YSC0000218-, YSC0000224-, YSC0000225-, YSC0000246-, YSC0000253-, YSC0000256-, YSC0000261-, YSC0000269-, YSC0000272-, YSC0000275-, YSC0000288-, YSC0000292-, YSC0000301-, Z1-, Z102-, Z106-, Z107-, Z109-, Z11-, Z111-, Z112-, Z113-, Z115-, Z118-, Z119-, Z12-, Z124-, Z127-, Z1297-, Z130-, Z138-, Z140-, Z141-, Z142-, Z143-, Z145-, Z146-, Z147-, Z148-, Z149-, Z1513-, Z154-, Z155-, Z156-, Z159-, Z160-, Z163-, Z164-, Z165-, Z166-, Z168-, Z170-, Z174-, Z175-, SRY2627-, Tat-, U1-, U106-, U152-, U198-, U209-, U21-, V141-, V19-, S42-, S4415-, S4442-, S508-, PAGES00056-, PAGES00059-, PAGES00067-, PAGES00072-, PAGES00078-, PAGES00083-, PAGES00092-, PAGES00093-, PAGES00094-, PAGES00098-, PAGES00113-, PAGES00116-, PAGES00123-, PAGES00124-, PAGES00125-, PAGES00127-, PAGES00129-, PAGES00130-, PAGES00131-, PF1023-, PF1052-, PF1169-, PF1254-, PF2028-, PF2290-, PF2411-, PF2462-, PF257-, Z176-, Z17694-, Z178-, Z179-, Z17911-, Z18-, Z180-, Z1817-, Z1829-, Z1832-, Z1834-, Z184-, Z1841-, Z1842-, Z185-, Z1853-, Z186-, Z1877-, Z1878-, Z188-, Z1889-, Z190-, Z192-, Z193-, Z1935-, Z1936-, Z194-, Z1940-, Z1941-, Z195-, Z199-, Z2-, Z200-, Z201-, Z2017-, Z202-, Z2022-, Z203-, Z204-, Z205-, Z207-, Z208-, Z209-, Z21-, Z2106-, Z2108-, Z2109-, Z212-, Z213-, Z214-, Z216-, Z217-, Z218-, Z2183-, Z2184-, Z2186-, Z2188-, Z2189-, Z2190-, Z2191-, Z2195-, Z2197-, Z22-, Z220-, Z221-, Z222-, Z2222-, Z2223-, Z223-, Z224-, Z2245-, Z2247-, Z227-, Z229-, Z231-, Z233-, Z2338-, Z234-, Z23532-, Z236-, Z2396-, Z24-, Z240-, Z241-, Z245-, Z248-, Z25-, Z252-, Z253-, Z2534-, Z2545-, Z255-, Z2566-, Z259-, Z26-, Z260-, Z263-, Z264-, Z266-, Z268-, Z269-, Z272-, Z273-, Z274-, Z275-, Z276-, Z278-, Z279-, Z28-, Z280-, Z281-, Z282-, Z284-, Z287-, Z288-, Z29-, Z290-, Z291-, Z295-, Z296-, Z2961-, Z2962-, Z2963-, Z2964-, Z2970-, Z2971-, Z2973-, Z2976-, Z298-, Z2983-, Z2985-, Z2986-, Z30-, Z3000-, Z3001-, Z3002-, Z3003-, Z3004-, Z3005-, Z3006-, Z3007-, Z3008-, Z3010-, Z3011-, Z3012-, Z3014-, Z3015-, Z3016-, Z3019-, Z302-, Z304-, Z306-, Z307-, Z31-, Z319-, Z325-, Z326-, Z328-, Z329-, Z33-, Z330-, Z333-, Z334-, Z335-, Z336-, Z337-, Z34-, Z341-, Z3428-, Z343-, Z344-, Z346-, Z347-, Z348-, Z350-, Z351-, Z37-, Z370-, Z372-, Z375-, Z378-, Z38-, Z381-, Z396-, Z399-, Z419-, Z43-, Z44-, Z440-, Z447-, Z450-, Z451-, Z452-, Z453-, Z455-, Z456-, Z457-, Z458-, Z46-, Z461-, Z463-, Z467-, Z469-, Z471-, Z472-, Z476-, Z48-, Z482-, Z492-, Z499-, Z504-, Z51-, Z510-, Z511-, Z519-, Z52-, Z525-, Z526-, Z53-, Z532-, Z535-, Z54-, Z543-, Z551-, Z554-, Z555-, Z560-, Z561-, Z563-, Z565-, Z567-, Z57-, Z575-, Z582-, Z586-, Z587-, Z588-, Z589-, Z59-, Z590-, Z591-, Z592-, Z593-, Z597-, Z598-, Z599-, Z6-, Z60-, Z603-, Z605-, Z607-, Z610-, Z611-, Z612-, Z615-, Z616-, Z617-, Z620-, Z622-, Z628-, Z63-, Z631-, Z636-, Z638-, Z639-, Z640-, Z641-, Z644-, Z65-, Z7-, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, Z72-, Z73-, Z734-, Z75-, Z768-, Z780-, Z79-, Z8-, Z80-, Z87-, Z88-, Z89-, Z9-, Z90-, Z92-, Z98-, Z99-, ZS227-, ZS241-, A1458-, A1459-, A1460-, A1462-, A1463-, A1688-, A1692-, A1698-, A1700-, A5572-, A5573-, A5574-, A5577-, F1583-, FGC13275-, FGC13281-, FGC14500-, FGC14508-, FGC14517-, FGC21611-, FGC21612-, FGC21613-, FGC21705-, FGC21707-, FGC21711-, FGC21712-, FGC21722-, FGC21728-, FGC21733-, FGC21734-, FGC21735-, FGC21738-, FGC21741-, FGC21745-, FGC21747-, FGC21765-, FGC21769-, FGC21774-, FGC21802-, FGC21807-, FGC21811-, FGC21813-, FGC21814-, FGC21822-, FGC21823-, FGC21824-, FGC21834-, FGC21837-, FGC21850-, FGC21852-, FGC21866-, FGC21868-, FGC21875-, FGC21980-, FGC22045-, FGC22048-, FGC22049-, FGC22052-, FGC22053-, FGC22056-, FGC22060-, FGC22061-, FGC22062-, FGC22128-, FGC22129-, FGC22131-, FGC22134-, FGC22140-, FGC22144-, FGC22153-, FGC22154-, FGC22156-, FGC23554-, FGC24005-, S10200-, S10891-, S11056-, S12441-, S14887-, S1758-, S18218-, S22509-, S22534-, S23062-, S23679-, S7660-, S8175-, S9511-, Y11203-, Y11821-, Y12991-, Y13122-, Y13933-, Y13943-, Y14228-, Y15022-, Y15520-, Y15578-, Y3549-, Y3662-, Y3664-, Y4044-, Y4045-, Y4047-, Y4049-, Y4051-, Y4053-, Y4054-, Y4056-, Y4057-, Y4060-, Y4061-, Y4114-, Y4115-, Y4116-, Y4737-, Y4739-, Y4741-, Y5490-, Y5612-, Y5614-, Y5616-, Y5617-, Y5618-, Y5619-, Y5621-, Y5622-, Y5623-, Y5624-, Y5834-, Y5836-, Y5838-, Y5840-, Y5842-, Y5843-, Y6207-, Y6209-, L339-, L62-, P25-, PF6494-, PF6495-, PF6498-, PF6500-, PF6506-, PF6507-, PF6509-, PF6524-, PF6582-, PF6603-, PF6604-, PF6605-, PF6606-, PF6607-, PF6608-, PF6610-, PF6612-, PF6613-, PF6614-, PF6618-, PF6619-, PF6621-, PF6627-, PF6631-, PF6632-, PF6658-, PF6714-, PF6827-, PF6834-, PF6835-, PF6846-, PF6850-, PF6852-, PF6863-, PF6865-, PF6896-, PF6899-, PF6902-, PF6915-, PF6948-, PF6950-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PF7292-, PF7294-, PF7295-, PF7296-, PF7298-, PF7301-, PF7304-, PF7308-, PF7316-, PF7317-, PF7324-, PF7325-, PF7330-, PF7331-, PF7334-, PF7337-, PF7344-, PF7347-, PF7353-, PF7357-, PF7368-, PF7376-, PF7381-, PF7384-, PF740-, PF7404-, PF7434-, PF7435-, PF7437-, PF7443-, PF7444-, PF7445-, PF7453-, PF7457-, PF7463-, PF7464-, PF7465-, PF7480-, PF7481-, PF7492-, PF7493-, PF7498-, PF7504-, PF7506-, PF7510-, PF7530-, PF7540-, PF7542-, PF7552-, PF7562-, PF7570-, PF7574-, PF7580-, PF7589-, PF7596-, PF7599-, PF7600-, PF7603-, PF7604-, PF7609-, PF7610-, PF7623-, PF7624-, PF790-, PF889-, PF910-, PF967-, PK3-, PK4-, PR5365-, S19819-, S2348-, s3-, S3199-, S3262-, S3311-, S3894-, S3980-, P317-, P321-, P322-, P328-, P329-, P37-, P38-, P40-, P49-, P53_3-, P58-, P66-, P77-, P78-, P80-, P81-, P87-, P89-, P93-, P95-, P96-, PAGES00001-, PAGES00002-, PAGES00006-, PAGES00007-, PAGES00011-, PAGES00020-, PAGES00022-, PAGES00023-, P186-, M295-, M9-, M92-, M93-, P164-, P15-, M214-, M22-, M221-, M222-, M223-, M225-, M226-, M227-, M230-, M231-, M232-, M95-, M97-, M9771-, MEH2-, N5-, P109-, P123-, P124-, P125-, P126-, P127-, P128-, P129-, P130-, P131-, P132-, P188-, P189-, P191-, P192-, P193-, P194-, P195-, P195_2-, P196-, P197-, P198-, P199-, P200-, P201-, P202-, P204-, P207-, P209-, P212-, P214-, P216-, P217-, P218-, P219-, P220-, P221-, P222-, P223-, P224-, P225-, P226-, P228-, P229-, P230-, P231-, P232-, P233-, P234-, P235-, P236-, P237-, P238-, P239-, P242-, P243-, P244-, P245-, P249-, P257-, P266-, P267-, P280-, P281-, P282-, P283-, P284-, P285-, P286-, P287-, P293-, P294-, P295-, P297-, P30-, P303-, P307-, P31-, P310-, P311-, P312-, P314-, M420-, M423-, M448-, M449-, M45-, M450-, M458-, M459-, M47-, M478-, M479-, M481-, M497-, M5-, M50-, M511-, M512-, M513-, M514-, M516-, M52-, M526-, M61-, M64-, M67-, M68-, M69-, M70-, M72-, M7348-, M74-, M75-, M756-, M76-, M88-, M3-, M304-, M306-, M307-, M310-, M314-, M318-, M319-, M322-, M323-, M324-, M335-, M340-, M342-, M343-, M3453-, M346-, M349-, M353-, M357-, M365-, M370-, M377-, M378-, M406-, M410-, M415-, M417-, M241-, M242-, M25-, M253-, M258-, M26-, M260-, M267-, M268-, M269-, M27-, M271-, M272-, M278-, M280-, M282-, M283-, M285-, M286-, M170-, M172-, M173-, M178-, M184-, M185-, M188-, M189-, M197-, M198-, M20-, M201-, M205-, M207-, M209-, L47-, L472-, L474-, L475-, L477-, L48-, L480-, L482-, L483-, L485-, L490-, L493-, L496-, L497-, M9-, M427-, P91-, P96-, L15-, M170-, M201-, M304-, M69-, L36-, L362-, L365-, L369-, L37-, L371-, L38-, L381-, L389-, L39-, L394-, L395-, L397-, L398-, L4-, L40-, L403-, L407-, L408-, L409-, L41-, L417-, L42-, L43-, L433-, L44-, L446-, L448-, L45-, L453-, L454-, L457-, L459-, L46-, L460-, L464_1-, L465-, L466-, L467-, L1323-, L1324-, L1333-, L1335-, L1336-, L134-, L135-, L1359-, L137-, L14-, L1403-, L1431-, L1438-, L144-, L1444-, L1446-, L1447-, L1448-, L148-, L149-, L15-, L150-, L154-, L156-, L157-, L158-, L16-, L160-, L161-, L164-, L165-, L166-, L167-, L168-, L178-, L181-, L182-, L183-, L187-, L188-, L190-, L193-, L194-, L196-, L199-, L20-, L200-, L201-, L202-, L203-, L205-, L21-, L210-, L212-, L213-, L214-, L215-, L217-, L226-, L227-, L228-, L23-, L231-, L232-, L233-, L236-, L238-, L24-, L243-, L245-, L25-, L254-, L255-, L257-, L258-, L26-, L260-, L265-, L266-, L267-, L269-, L27-, L270-, L271-, L273-, L274-, L275-, L277-, L278-, L279-, L280-, L281-, L283-, L284-, L285-, L286-, L287-, L288-, L294-, L296-, L299-, L30-, L300-, L307-, L31-, L314-, L32-, L321-, L329-, L332-, L333-, L338-, L34-, L35-, L500-, L502-, L505-, L506-, L509-, L51-, L52-, L520-, L521-, L522-, L523-, L524-, L53-, L533-, L54-, L549-, L55-, L550-, L551-, L552-, L553-, L554-, L555-, L557-, L559-, L56-, L560-, L562-, L563-, L568-, L569-, L57-, L570-, L573-, L574-, L575-, L577-, L578-, L579-, L580-, L582-, L583-, L584-, L585-, L589-, L59-, L590-, L591-, L592-, L595-, L596-, L597-, L599-, L6-, L60-, L605-, L612-, L615-, L617-, L621-, L624-, L627-, L640-, L641-, L642-, L643-, L645-, L648-, L653-, L654-, L656-, L657-, L658-, L66-, L660-, L663-, L664-, L667-, L671-, L679-, L68-, L681-, L682-, L693-, L70-, L701-, L702-, L708-, L712-, L713-, L714-, L715-, L716-, L719-, L72-, L720-, L722-, L726-, L731-, L732-, L733-, L734-, L735-, L740-, L742-, L743-, L746-, L747-, L748-, L75-, L750-, L751-, L752-, L754-, L755-, L756-, L758-, L759-, L761-, L765-, L768-, L769-, L772-, L773-, L778-, L779-, L78-, L785-, L80-, L800-, L803-, L804-, L805-, L807-, L808-, L81-, L813-, L816-, L818-, L82-, L823-, L829-, L83-, L830-, L859-, L881-, L89-, L894-, L908-, L91-, L92-, L944-, L945-, L946-, L96-, M102-, M103-, M106-, M11-, M110-, M115-, M119-, M12-, M120-, M122-, M124-, M137-, M143-, M153-, M157-, M159-, M16-, M166-, PF2844-, PF2857-, PF2858-, PF2859-, PF2860-, PF2861-, PF2865-, PF2866-, PF2867-, PF2868-, PF2869-, PF2871-, PF2872-, PF2876-, PF2877-, PF2878-, PF2879-, PF2880-, PF2881-, PF2884-, PF2888-, PF2889-, PF2891-, PF2894-, PF2898-, PF2918-, PF3007-, PF3052-, PF3053-, PF3054-, PF3056-, PF3060-, PF3061-, PF3063-, PF3066-, PF3068-, PF3069-, PF3073-, PF3075-, PF3076-, PF3080-, PF3119-, PF3123-, PF3125-, PF3143-, PF3147-, PF3148-, PF3151-, PF3155-, PF3160-, PF3161-, PF3164-, PF3165-, PF3166-, PF3167-, PF3168-, PF3171-, PF3172-, PF3173-, PF3175-, PF3176-, PF3181-, PF3182-, PF3184-, PF3185-, PF3186-, PF3221-, PF3222-, PF3229-, PF3230-, PF3233-, PF3234-, PF3241-, PF3245-, PF3247-, PF3254-, PF3276-, PF3278-, PF3281-, PF3287-, PF3292-, PF3293-, PF3296-, PF3297-, PF3300-, PF3301-, PF3304-, PF331-, PF3312-, PF3315-, PF3316-, PF3319-, PF3321-, PF3329-, PF3330-, PF3331-, PF3337-, PF3339-, PF3342-, PF3345-, PF3346-, PF3358-, PF3359-, PF3369-, PF3379-, PF3385-, PF3386-, PF3390-, PF3391-, PF3393-, PF3394-, PF3398-, PF3404-, PF3412-, PF3416-, PF3418-, PF3419-, PF3420-, PF3430-, PF3432-, PF3433-, PF3436-, PF3439-, PF3449-, PF3562-, PF3574-, PF3626-, PF3638-, PF3639-, PF3640-, PF3641-, PF3644-, PF3651-, PF3652-, PF3657-, PF3658-, PF3660-, PF3664-, PF3666-, PF3667-, PF3669-, PF3671-, PF3672-, PF3675-, PF3677-, PF3759-, PF3780-, PF3800-, PF3801-, PF3802-, PF3804-, PF3809-, PF3811-, PF3812-, PF3814-, PF3815-, PF3818-, PF3819-, PF3820-, PF3822-, PF3836-, PF3837-, PF3848-, PF3849-, PF3865-, PF3875-, PF3876-, PF3892-, PF3904-, PF3918-, PF3924-, PF3933-, PF3962-, PF3963-, PF3965-, PF3966-, PF3968-, PF3971-, PF3972-, PF3973-, PF3975-, PF3977-, PF3978-, PF3980-, PF3981-, PF3983-, PF3984-, PF3988-, PF3992-, PF3999-, PF4000-, PF4046-, PF4047-, PF4048-, PF4053-, PF4058-, PF4060-, PF4061-, PF4069-, PF4076-, PF4079-, PF4080-, PF4088-, PF4089-, PF4096-, PF4098-, PF4107-, PF4121-, PF4142-, PF4189-, PF4190-, PF4193-, PF4195-, PF4202-, PF4208-, PF4280-, PF4294-, PF4341-, PF4350-, PF4354-, PF4367-, PF4394-, PF4396-, PF4398-, PF4420-, PF4421-, PF4422-, PF4429-, PF4431-, PF4436-, PF4449-, PF4513-, PF4521-, PF4527-, PF4572-, PF4581-, PF4591-, PF4595-, PF4597-, PF4598-, PF4610-, PF4622-, PF4652-, PF4653-, PF4654-, PF4656-, PF4657-, PF4659-, PF4662-, PF4663-, PF4664-, PF4668-, PF4669-, PF4670-, PF4672-, PF4675-, PF4676-, PF4685-, PF4695-, PF4738-, PF4758-, PF4759-, PF4761-, PF4762-, PF4764-, PF4768-, PF4769-, PF4772-, PF4773-, PF4774-, PF4780-, PF4787-, PF4788-, PF4798-, PF4799-, PF4800-, PF4830-, PF4832-, PF4833-, PF4835-, PF4838-, PF4843-, PF4901-, PF4925-, PF4947-, PF4952-, PF4955-, PF4982-, PF4984-, PF4985-, PF4993-, PF5002-, PF5004-, PF5007-, PF5008-, PF5011-, PF5013-, PF5015-, PF5016-, PF5017-, PF5023-, PF5027-, PF5030-, PF5031-, PF5032-, PF5035-, PF5036-, PF5037-, PF5038-, PF5039-, PF5040-, PF5041-, PF5043-, PF5044-, PF5045-, PF5048-, PF5050-, PF5052-, PF5054-, PF5056-, PF5058-, PF5059-, PF5060-, PF5061-, PF5062-, PF5067-, PF5070-, PF5071-, PF5073-, PF5082-, PF5091-, PF5104-, PF5105-, PF5106-, PF5119-, PF5120-, PF5123-, PF5125-, PF5127-, PF5132-, PF5143-, PF5149-, PF5155-, PF5156-, PF5158-, PF5160-, PF5163-, PF5169-, PF5172-, PF5174-, PF5176-, PF5190-, PF5191-, PF5197-, PF5207-, PF5215-, PF5216-, PF5233-, PF5236-, PF5282-, PF5283-, PF5301-, PF5311-, PF5316-, PF5332-, PF5333-, PF5336-, PF5341-, PF5366-, PF5371-, PF5390-, PF5401-, PF5415-, PF5425-, PF5436-, PF5444-, PF5456-, PF5528-, PF5529-, PF5531-, PF5532-, PF5536-, PF5537-, PF5551-, PF5553-, PF5554-, PF5557-, PF5563-, PF5564-, PF5566-, PF5568-, PF5569-, PF5577-, PF5586-, PF5587-, PF5594-, PF5602-, PF5603-, PF5604-, PF5607-, PF5608-, PF5659-, PF5660-, PF5661-, PF5666-, PF5674-, PF5678-, PF5682-, PF5683-, PF5685-, PF5689-, PF5691-, PF5692-, PF5693-, PF5696-, PF5698-, PF5699-, PF5705-, PF5706-, PF5708-, PF5711-, PF5713-, PF5715-, PF5716-, PF5717-, PF5720-, PF5721-, PF5722-, PF5723-, PF5729-, PF5730-, PF5731-, PF5737-, PF5743-, PF5746-, PF5747-, PF5748-, PF5752-, PF5753-, PF5756-, PF5757-, PF5758-, PF5759-, PF5762-, PF5763-, PF5765-, PF5769-, PF5770-, PF5771-, PF5773-, PF5774-, PF5779-, PF5784-, PF5789-, PF5790-, PF5791-, PF5798-, PF5804-, PF5807-, PF5808-, PF5810-, PF5813-, PF5815-, PF5817-, PF5819-, PF5821-, PF5823-, PF5824-, PF5826-, PF5830-, PF5831-, PF5832-, PF5838-, PF5839-, PF5841-, PF5869-, PF5871-, PF5882-, PF5886-, PF5888-, PF5953-, PF5956-, PF5957-, PF5964-, PF5965-, PF5982-, PF6063-, PF6145-, PF6159-, PF6165-, PF6169-, PF6170-, PF6211-, PF6214-, PF6215-, PF6216-, PF6218-, PF6246-, PF6249-, PF6250-, PF6263-, PF6270-, PF6271-, PF6272-, PF6287-, PF6289-, PF6290-, PF6292-, PF6293-, PF6304-, PF6307-, PF6310-, PF6316-, PF6320-, PF6324-, PF6330-, PF6332-, PF6333-, PF6338-, PF6339-, PF6343-, PF6344-, PF6391-, PF6409-, PF6425-, PF6430-, PF6432-, PF6434-, PF6438-, PF6443-, PF6463-, FGC23351-, IMS-JST002611-, IMS-JST022454-, L1-, L1025-, L1027-, L1029-, L1034-, L1065-, L1066-, L1069-, L11-, L116-, L118-, L1189-, L1199-, L1200-, L121-, L123-, L124-, L125-, L1254-, L1255-, L1259-, L126-, L1263-, L1264-, L1266-, L127-, L1272-, L1280-, L13-, L130-, L1302-, L1308-, L131-, F1-, F1007-, F1008-, F101-, F1028-, F103-, F1036-, F1050-, F1052-, F1053-, F1058-, F106-, F1061-, F1068-, F1081-, F1082-, F1085-, F1087-, F1092-, F1095-, F1096-, F1098-, F1101-, F1108-, F1115-, F1120-, F1126-, F113-, F1130-, F1132-, F1134-, F114-, F1150-, F1159-, F1161-, F1169-, F1173-, F1194-, F1204-, F1206-, F720-, F722-, F723-, F74-, F742-, F743-, F749-, F75-, F756-, F758-, F76-, F763-, F78-, F780-, F783-, F789-, F79-, F793-, F8-, F80-, F801-, F802-, F803-, F809-, F81-, F813-, F815-, F819-, F82-, F826-, F830-, F842-, F844-, F852-, F855-, F856-, F858-, F859-, F86-, F868-, F87-, F879-, F88-, F881-, F883-, F888-, F889-, F89-, F890-, F897-, F899-, F90-, F904-, F908-, F910-, F915-, F923-, F932-, F95-, F957-, F964-, F969-, F971-, F987-, F989-, F99-, F993-, FGC15332-, F3710-, F373-, F3744-, F3755-, F377-, F3779-, F3799-, F38-, F380-, F381-, F3817-, F3821-, F3822-, F385-, F386-, F3867-, F3878-, F388-, F3916-, F3948-, F3952-, F3987-, F400-, F4006-, F4010-, F403-, F4052-, F406-, F4062-, F4066-, F4073-, F4074-, F4081-, F4083-, F4088-, F4089-, F4092-, F4096-, F4099-, F41-, F410-, F4102-, F411-, F4113-, F4119-, F412-, F4129-, F414-, F415-, F4154-, F4159-, F4161-, F4163-, F417-, F4171-, F4173-, F4181-, F419-, F4191-, F4195-, F42-, F4205-, F421-, F4214-, F422-, F4226-, F4232-, F4233-, F4234-, F4235-, F4236-, F424-, F4242-, F4243-, F4251-, F4256-, F4262-, F427-, F4277-, F4287-, F429-, F4297-, F4302-, F4306-, F4309-, F431-, F4312-, F4317-, F432-, F433-, F4330-, F4341-, F435-, F438-, F440-, F442-, F443-, F444-, F446-, F449-, F450-, F458-, F46-, F460-, F465-, F468-, F47-, F471-, F476-, F477-, F478-, F479-, F48-, F484-, F485-, F494-, F498-, F499-, F502-, F507-, F509-, F51-, F515-, F516-, F518-, F522-, F523-, F525-, F529-, F53-, F532-, F533-, F537-, F54-, F540-, F544-, F546-, F549-, F552-, F553-, F559-, F56-, F560-, F562-, F571-, F572-, F573-, F575-, F579-, F58-, F581-, F584-, F585-, F586-, F592-, F593-, F599-, F6-, F600-, F61-, F613-, F614-, F618-, F620-, F625-, F626-, F633-, F642-, F649-, F650-, F658-, F660-, F665-, F668-, F669-, F672-, F676-, F678-, F683-, F688-, F691-, F697-, F701-, F704-, F709-, F710-, CTS5470-, CTS5478-, CTS5481-, CTS5482-, CTS550-, CTS5513-, CTS5528-, CTS5529-, CTS5531-, CTS5533-, CTS5542-, CTS560-, CTS5601-, CTS5603-, CTS5606-, CTS5626-, CTS5628-, CTS5647-, CTS5649-, CTS565-, CTS5650-, CTS568-, CTS5689-, CTS5690-, CTS5699-, CTS5705-, CTS571-, CTS5714-, CTS5726-, CTS5727-, CTS573-, CTS574-, CTS5768-, CTS5783-, CTS579-, CTS5822-, CTS5823-, CTS5847-, CTS5858-, CTS5865-, CTS5866-, CTS5867-, CTS5879-, CTS5880-, CTS5885-, CTS5891-, CTS5907-, CTS5908-, CTS5916-, CTS5932-, CTS595-, CTS5962-, CTS5965-, CTS5966-, CTS5985-, CTS5987-, CTS5990-, CTS5993-, CTS6-, CTS6000-, CTS6017-, CTS603-, CTS6043-, CTS6045-, CTS606-, CTS6060-, CTS6061-, CTS6068-, CTS6135-, CTS6136-, CTS6140-, CTS616-, CTS6214-, CTS6217-, CTS6221-, CTS6236-, CTS6237-, CTS6250-, CTS6253-, CTS6265-, CTS6275-, CTS6280-, CTS6286-, CTS6290-, CTS6301-, CTS6316-, CTS6331-, CTS6353-, CTS6365-, CTS6369-, CTS6372-, CTS6375-, CTS6379-, CTS6380-, CTS6389-, CTS6395-, CTS6401-, CTS6406-, CTS6408-, CTS641-, CTS6430-, CTS6433-, CTS6452-, CTS6465-, CTS6507-, CTS6524-, CTS6577-, CTS6578-, CTS6616-, CTS6619-, CTS6621-, CTS6629-, CTS667-, CTS6677-, CTS674-, CTS6803-, CTS6804-, CTS6805-, CTS6807-, CTS682-, CTS6838-, CTS6854-, CTS6856-, CTS6864-, CTS6882-, CTS6887-, CTS6888-, CTS6889-, CTS6901-, CTS6906-, CTS6911-, CTS6916-, CTS6919-, CTS692-, CTS6932-, CTS6937-, CTS6942-, CTS6975-, CTS699-, CTS701-, CTS7013-, CTS7015-, CTS7078-, CTS7080-, CTS7101-, CTS7111-, CTS7112-, CTS712-, CTS7130-, CTS7154-, CTS7160-, CTS7164-, CTS7169-, CTS7175-, CTS7182-, CTS7184-, CTS7188-, CTS7193-, CTS7197-, CTS7199-, CTS7201-, CTS7213-, CTS7218-, CTS7219-, CTS7263-, CTS7267-, CTS7269-, CTS7271-, CTS7277-, CTS7290-, CTS7291-, CTS7320-, CTS7325-, CTS7329-, CTS7331-, CTS7353-, CTS7356-, CTS7357-, CTS7359-, CTS7362-, CTS7373-, CTS7375-, CTS7399-, CTS7411-, CTS7412-, CTS7416-, CTS7426-, CTS743-, CTS7433-, CTS7452-, CTS7462-, CTS748-, CTS7491-, CTS7496-, CTS7513-, CTS753-, CTS754-, CTS7541-, CTS7542-, CTS7548-, CTS7550-, CTS7552-, CTS7556-, CTS7598-, CTS7601-, CTS7618-, CTS7619-, CTS7620-, CTS7635-, CTS7642-, CTS7643-, CTS7655-, CTS7667-, CTS7671-, CTS7674-, CTS7678-, CTS7682-, CTS7683-, CTS77-, CTS7738-, CTS7759-, CTS7763-, CTS7765-, CTS7768-, CTS7785-, CTS7789-, CTS7799-, CTS7811-, CTS7822-, CTS7831-, CTS7833-, CTS7856-, CTS7865-, CTS787-, CTS7870-, CTS7925-, CTS7927-, CTS7934-, CTS7942-, CTS7949-, CTS7951-, CTS7958-, CTS7959-, CTS7970-, CTS7982-, CTS7997-, CTS8002-, CTS8003-, CTS8004-, CTS8008-, CTS8038-, CTS8056-, CTS8065-, CTS8096-, CTS8125-, CTS8137-, CTS8153-, CTS8178-, CTS8183-, CTS8196-, CTS8201-, CTS8228-, CTS8229-, CTS8234-, CTS8236-, CTS8239-, CTS8264-, CTS8265-, CTS8270-, CTS8277-, CTS8289-, CTS8308-, CTS8333-, CTS8340-, CTS8342-, CTS8345-, CTS8386-, CTS8394-, CTS8397-, CTS8399-, CTS8401-, CTS8405-, CTS8410-, CTS8414-, CTS8420-, CTS8429-, CTS8430-, CTS8437-, CTS8445-, CTS8448-, CTS8449-, CTS8450-, CTS8455-, CTS8476-, CTS8481-, CTS8486-, CTS8492-, CTS8512-, CTS8516-, CTS852-, CTS8524-, CTS8536-, CTS856-, CTS8563-, CTS8580-, CTS8589-, CTS8647-, CTS868-, CTS8684-, CTS8690-, CTS8716-, CTS8717-, CTS8721-, CTS8746-, CTS8747-, CTS8780-, CTS8791-, CTS88-, CTS8845-, CTS8849-, CTS886-, CTS8862-, CTS8875-, CTS8876-, CTS8879-, CTS8893-, CTS8901-, CTS892-, CTS8934-, CTS8938-, CTS8939-, CTS8949-, CTS8951-, CTS8966-, CTS8968-, CTS899-, CTS8994-, CTS900-, CTS9000-, CTS904-, CTS9044-, CTS9045-, CTS9050-, CTS9053-, CTS9055-, CTS9062-, CTS9138-, CTS9150-, CTS9163-, CTS9164-, CTS9171-, CTS9183-, CTS9193-, CTS9219-, CTS9230-, CTS9240-, CTS9241-, CTS9251-, CTS9259-, CTS9264-, CTS9266-, CTS9268-, CTS9287-, CTS9288-, CTS9308-, CTS931-, CTS9312-, CTS9321-, CTS9322-, CTS9346-, CTS9349-, CTS9350-, CTS9352-, CTS9385-, CTS9425-, CTS9454-, CTS9477-, CTS9482-, CTS9501-, CTS9502-, CTS9506-, CTS9509-, CTS9550-, CTS9582-, CTS9593-, CTS9596-, CTS96-, CTS9615-, CTS962-, CTS9620-, CTS9688-, CTS9711-, CTS9715-, CTS9718-, CTS9733-, CTS9737-, CTS9763-, CTS9782-, CTS9875-, CTS9880-, CTS9881-, CTS9882-, CTS9884-, CTS9885-, CTS9888-, CTS9906-, CTS9915-, CTS9937-, CTS9940-, CTS9952-, CTS9984-, CTS9989-, CTS9993-, DF13-, DF17-, DF19-, DF21-, DF23-, DF25-, DF41-, DF49-, DF5-, DF63-, DF73-, DF79-, DF81-, DF84-, DF85-, DF88-, DF94-, DF95-, DF96-, DF97-, DF99-, F1210-, F1213-, F1215-, F1218-, F122-, F1221-, F1226-, F1227-, F1228-, F1230-, F1235-, F1237-, F1249-, F1250-, F1251-, F1252-, F1253-, F1254-, F1257-, F1262-, F1265-, F1266-, F1268-, F1272-, F1273-, F1276-, F128-, F1287-, F129-, F1290-, F1293-, F1295-, F130-, F1300-, F131-, F1311-, F1316-, F1321-, F1322-, F1326-, F1337-, F134-, F1345-, F1346-, F1349-, F1351-, F1353-, F1357-, F1359-, F136-, F1360-, F1366-, F1368-, F1376-, F138-, F1388-, F1389-, F139-, F1398-, F140-, F1400-, F1405-, F141-, F142-, F1422-, F1424-, F1426-, F1427-, F143-, F1433-, F1437-, F144-, F145-, F1451-, F1476-, F1478-, F148-, F1484-, F1485-, F1488-, F149-, F1496-, F15-, F151-, F1511-, F1512-, F1513-, F153-, F1530-, F1536-, F1537-, F1557-, F1558-, F1559-, F156-, F1569-, F157-, F1578-, F158-, F159-, F1592-, F1594-, F1599-, F1608-, F1611-, F1613-, F1614-, F1618-, F1620-, F163-, F1636-, F164-, F1643-, F1658-, F166-, F1669-, F1675-, F1676-, F168-, F1680-, F1692-, F1694-, F1697-, F17-, F170-, F1700-, F171-, F1715-, F1724-, F1728-, F1734-, F174-, F1744-, F1751-, F1752-, F1754-, F1758-, F1759-, F176-, F1761-, F1768-, F1774-, F178-, F1780-, F1782-, F1786-, F1787-, F1789-, F1797-, F18-, F1800-, F1805-, F1813-, F1815-, F182-, F1823-, F1829-, F1831-, F1833-, F1835-, F1836-, F1837-, F1839-, F1842-, F1858-, F1863-, F187-, F1872-, F1877-, F1879-, F1880-, F1881-, F1882-, F1886-, F1888-, F1893-, F1895-, F1898-, F1915-, F1920-, F1921-, F1922-, F1931-, F1941-, F1947-, F1948-, F1951-, F196-, F1969-, F1974-, F1983-, F1986-, F199-, F1992-, F1993-, F1997-, F1998-, F201-, F2016-, F2017-, F2019-, F202-, F2023-, F2027-, F2028-, F203-, F2035-, F2039-, F204-, F2049-, F2055-, F2056-, F206-, F2064-, F2072-, F2077-, F2080-, F2083-, F2088-, F2096-, F2104-, F2107-, F2108-, F2109-, F2117-, F2120-, F2124-, F2125-, F2126-, F2128-, F2130-, F2131-, F2133-, F2137-, F214-, F2149-, F2156-, F2159-, F2168-, F2176-, F2177-, F2179-, F2180-, F2191-, F2193-, F2196-, F2201-, F2208-, F2209-, F2213-, F2214-, F2217-, F2219-, F2221-, F2223-, F2229-, F2230-, F2240-, F2250-, F2254-, F2256-, F2266-, F2270-, F2275-, F2290-, F2291-, F2293-, F2299-, F231-, F2313-, F2317-, F2322-, F2329-, F2332-, F2338-, F2340-, F2342-, F2343-, F2346-, F235-, F2357-, F236-, F2360-, F2371-, F2374-, F2376-, F238-, F2380-, F2383-, F2392-, F2393-, F240-, F2411-, F2412-, F2414-, F2420-, F2421-, F2427-, F2428-, F243-, F2440-, F2447-, F2454-, F2457-, F2480-, F2491-, F2498-, F2503-, F2509-, F2513-, F2515-, F2517-, F2519-, F2521-, F2522-, F2524-, F2527-, F2528-, F2536-, F254-, F2544-, F2546-, F2552-, F2554-, F256-, F2560-, F2563-, F2565-, F2567-, F257-, F2571-, F2572-, F2576-, F258-, F2585-, F2588-, F2590-, F2591-, F2592-, F2594-, F2598-, F2599-, F260-, F2600-, F2601-, F2603-, F261-, F2610-, F2612-, F2621-, F2628-, F2634-, F2635-, F2638-, F2642-, F2644-, F265-, F2656-, F2657-, F2666-, F267-, F2671-, F2679-, F268-, F2680-, F2686-, F2691-, F2692-, F2700-, F2705-, F271-, F2711-, F272-, F2726-, F2729-, F2732-, F2735-, F2746-, F2747-, F275-, F2758-, F2759-, F276-, F2761-, F2766-, F2771-, F2777-, F278-, F2783-, F2789-, F279-, F2810-, F2818-, F282-, F2820-, F2827-, F2830-, F2840-, F2850-, F2851-, F2852-, F2853-, F2859-, F286-, F2861-, F2862-, F2863-, F2868-, F2877-, F2879-, F2885-, F2887-, F2890-, F2894-, F291-, F2910-, F2911-, F2912-, F2917-, F2919-, F292-, F2924-, F2928-, F2934-, F2937-, F2938-, F2940-, F2941-, F2950-, F2953-, F2955-, F2957-, F2960-, F2962-, F2967-, F2968-, F2972-, F2979-, F2981-, F299-, F2994-, F2997-, F2999-, F300-, F3002-, F3004-, F3005-, F3006-, F3008-, F3011-, F3013-, F3016-, F302-, F3029-, F303-, F3035-, F304-, F3042-, F3046-, F3053-, F3055-, F3057-, F306-, F3062-, F3063-, F3067-, F3072-, F3079-, F308-, F3084-, F3086-, F309-, F3090-, F3092-, F3094-, F31-, F3103-, F3108-, F3110-, F3117-, F3118-, F3121-, F3123-, F3124-, F313-, F3132-, F3133-, F3134-, F3135-, F314-, F3143-, F3145-, F3147-, F3152-, F3157-, F3158-, F3159-, F316-, F3161-, F3163-, F3169-, F3171-, F3177-, F3182-, F3185-, F3187-, F3189-, F319-, F3193-, F3194-, F3197-, F3198-, F3199-, F32-, F320-, F3203-, F3207-, F3214-, F3217-, F322-, F3225-, F3227-, F323-, F3232-, F3235-, F324-, F3243-, F3249-, F3261-, F3262-, F3263-, F3265-, F327-, F3270-, F3271-, F3275-, F3284-, F3286-, F3287-, F3288-, F329-, F3290-, F3296-, F3299-, F3302-, F3308-, F3312-, F3314-, F3318-, F3323-, F3326-, F3327-, F333-, F3337-, F3341-, F3342-, F3346-, F3349-, F335-, F3356-, F336-, F337-, F3371-, F3372-, F3379-, F3386-, F3389-, F3394-, F3397-, F340-, F3406-, F3408-, F341-, F3414-, F3417-, F342-, F3423-, F3424-, F3426-, F343-, F3433-, F3434-, F3435-, F3436-, F3439-, F3445-, F3451-, F3453-, F3458-, F3469-, F347-, F3478-, F348-, F3484-, F3485-, F3499-, F350-, F3516-, F3518-, F353-, F3541-, F3547-, F355-, F3559-, F3566-, F357-, F3575-, F358-, F3589-, F3590-, F3599-, F36-, F3604-, F361-, F3610-, F3621-, F3623-, F3627-, F363-, F3640-, F3647-, F3649-, F3656-, F3657-, F3665-, F3669-, F3679-, F3686-, F3690-, CTS3655-, CTS3663-, CTS3664-, CTS373-, CTS3734-, CTS3758-, CTS3763-, CTS3767-, CTS3769-, CTS3771-, CTS3777-, CTS3802-, CTS3812-, CTS3833-, CTS3837-, CTS3843-, CTS3849-, CTS3866-, CTS3868-, CTS3871-, CTS3882-, CTS3899-, CTS3909-, CTS3928-, CTS3936-, CTS3937-, CTS3974-, CTS3994-, CTS3996-, CTS4002-, CTS4014-, CTS4015-, CTS4025-, CTS4027-, CTS4039-, CTS4040-, CTS4065-, CTS4069-, CTS4085-, CTS4088-, CTS4089-, CTS410-, CTS4111-, CTS4115-, CTS4130-, CTS4132-, CTS4133-, CTS4157-, CTS416-, CTS4179-, CTS4183-, CTS4188-, CTS4230-, CTS4234-, CTS424-, CTS4244-, CTS4255-, CTS426-, CTS4264-, CTS4274-, CTS429-, CTS4290-, CTS4294-, CTS4295-, CTS4296-, CTS4299-, CTS43-, CTS4304-, CTS4309-, CTS4314-, CTS4325-, CTS4333-, CTS4336-, CTS4347-, CTS4348-, CTS4351-, CTS4359-, CTS4360-, CTS4407-, CTS4411-, CTS4414-, CTS4443-, CTS4466-, CTS4479-, CTS4481-, CTS4521-, CTS4528-, CTS4539-, CTS4540-, CTS4549-, CTS4554-, CTS4558-, CTS4559-, CTS456-, CTS4562-, CTS4569-, CTS4585-, CTS4652-, CTS4653-, CTS4658-, CTS468-, CTS4714-, CTS4716-, CTS4717-, CTS4723-, CTS4761-, CTS4762-, CTS4783-, CTS4784-, CTS479-, CTS4793-, CTS4794-, CTS480-, CTS4803-, CTS482-, CTS484-, CTS4848-, CTS4861-, CTS4916-, CTS4928-, CTS493-, CTS4931-, CTS4960-, CTS497-, CTS4982-, CTS50-, CTS5029-, CTS5035-, CTS5044-, CTS5066-, CTS5104-, CTS5105-, CTS5153-, CTS5167-, CTS517-, CTS5173-, CTS5175-, CTS52-, CTS5268-, CTS5269-, CTS5280-, CTS5284-, CTS5286-, CTS5288-, CTS5298-, CTS5299-, CTS5317-, CTS5330-, CTS5332-, CTS5336-, CTS5337-, CTS5350-, CTS5364-, CTS5375-, CTS5382-, CTS5394-, CTS5395-, CTS5396-, CTS5408-, CTS5409-, CTS5447-, CTS142-, CTS1436-, CTS1448-, CTS1450-, CTS146-, CTS1460-, CTS1486-, CTS149-, CTS150-, CTS1613-, CTS1619-, CTS1621-, CTS1640-, CTS1653-, CTS1657-, CTS1737-, CTS1751-, CTS1754-, CTS176-, CTS1763-, CTS1780-, CTS1818-, CTS1846-, CTS1848-, CTS1852-, CTS1855-, CTS1858-, CTS188-, CTS1899-, CTS1933-, CTS1970-, CTS1977-, CTS1983-, CTS201-, CTS2080-, CTS2111-, CTS212-, CTS2122-, CTS2125-, CTS2126-, CTS2152-, CTS2157-, CTS2158-, CTS2172-, CTS2187-, CTS2192-, CTS2193-, CTS2203-, CTS2206-, CTS2207-, CTS2243-, CTS2251-, CTS2271-, CTS2272-, CTS2330-, CTS2335-, CTS2336-, CTS2338-, CTS234-, CTS2340-, CTS2361-, CTS2375-, CTS2376-, CTS2379-, CTS2392-, CTS2457-, CTS2462-, CTS2468-, CTS2469-, CTS2483-, CTS2488-, CTS2501-, CTS2509-, CTS2514-, CTS2515-, CTS2524-, CTS2526-, CTS2562-, CTS2611-, CTS2617-, CTS2623-, CTS2624-, CTS2643-, CTS2644-, CTS2646-, CTS2652-, CTS2664-, CTS2687-, CTS2730-, CTS2734-, CTS2737-, CTS2738-, CTS2748-, CTS2752-, CTS2769-, CTS278-, CTS279-, CTS2791-, CTS282-, CTS2860-, CTS2861-, CTS2888-, CTS2894-, CTS2929-, CTS3063-, CTS3068-, CTS3080-, CTS3087-, CTS310-, CTS3101-, CTS3104-, CTS3106-, CTS3183-, CTS319-, CTS3203-, CTS3210-, CTS3251-, CTS3255-, CTS3261-, CTS3271-, CTS3296-, CTS3310-, CTS3311-, CTS3326-, CTS3330-, CTS335-, CTS3353-, CTS3357-, CTS3358-, CTS3386-, CTS3390-, CTS3395-, CTS3401-, CTS3402-, CTS3409-, CTS3412-, CTS3413-, CTS342-, CTS3423-, CTS3434-, CTS3437-, CTS3444-, CTS3451-, CTS3459-, CTS3462-, CTS3492-, CTS3517-, CTS3536-, CTS3548-, CTS3553-, CTS3555-, CTS3566-, CTS3569-, CTS3575-, CTS3585-, CTS359-, CTS3601-, CTS3605-, CTS3607-, CTS3624-, CTS3647-, CTS3648-, Apt-, BY4794-, CTS10009-, CTS10010-, CTS10021-, CTS10029-, CTS10033-, CTS10036-, CTS10038-, CTS10043-, CTS10057-, CTS10058-, CTS10100-, CTS10108-, CTS1011-, CTS10117-, CTS10125-, CTS1013-, CTS1014-, CTS10140-, CTS10154-, CTS10186-, CTS10228-, CTS10240-, CTS10274-, CTS10278-, CTS1030-, CTS10324-, CTS10334-, CTS10338-, CTS10339-, CTS10342-, CTS10355-, CTS10359-, CTS1039-, CTS10400-, CTS10405-, CTS10409-, CTS10426-, CTS10429-, CTS10437-, CTS10449-, CTS10478-, CTS10504-, CTS10546-, CTS10558-, CTS10573-, CTS1061-, CTS10623-, CTS10627-, CTS10640-, CTS10641-, CTS10653-, CTS10657-, CTS10662-, CTS10673-, CTS1068-, CTS10687-, CTS10700-, CTS10711-, CTS10721-, CTS10730-, CTS10736-, CTS10738-, CTS10739-, CTS10742-, CTS10753-, CTS10756-, CTS10777-, CTS10779-, CTS10783-, CTS10827-, CTS10828-, CTS10851-, CTS10853-, CTS10855-, CTS10858-, CTS10875-, CTS10879-, CTS10881-, CTS10893-, CTS1090-, CTS10907-, CTS10936-, CTS10940-, CTS10963-, CTS10965-, CTS10966-, CTS10969-, CTS11009-, CTS11022-, CTS11023-, CTS11027-, CTS11030-, CTS11033-, CTS11036-, CTS11042-, CTS11054-, CTS11064-, CTS11078-, CTS11109-, CTS11118-, CTS11142-, CTS11143-, CTS11145-, CTS1117-, CTS11192-, CTS11193-, CTS11228-, CTS11229-, CTS11232-, CTS1127-, CTS11273-, CTS11298-, CTS113-, CTS11303-, CTS1132-, CTS11324-, CTS11331-, CTS11338-, CTS11350-, CTS11352-, CTS1138-, CTS11381-, CTS11386-, CTS11411-, CTS11441-, CTS11445-, CTS11448-, CTS1145-, CTS11454-, CTS11458-, CTS11459-, CTS11463-, CTS11486-, CTS11501-, CTS11514-, CTS11525-, CTS11526-, CTS11529-, CTS11548-, CTS11551-, CTS11552-, CTS11553-, CTS11556-, CTS11562-, CTS11565-, CTS11567-, CTS11569-, CTS11571-, CTS11580-, CTS1163-, CTS11631-, CTS11710-, CTS11712-, CTS11713-, CTS11720-, CTS11723-, CTS11725-, CTS11727-, CTS11734-, CTS11741-, CTS11742-, CTS11744-, CTS11746-, CTS11748-, CTS11765-, CTS11766-, CTS11767-, CTS11768-, CTS11775-, CTS11777-, CTS11783-, CTS11785-, CTS11787-, CTS11796-, CTS11798-, CTS11831-, CTS11839-, CTS11843-, CTS11856-, CTS11874-, CTS11876-, CTS11890-, CTS11908-, CTS11911-, CTS1192-, CTS11950-, CTS11959-, CTS1196-, CTS11962-, CTS11967-, CTS11968-, CTS11969-, CTS11970-, CTS11972-, CTS11981-, CTS11983-, CTS11984-, CTS11985-, CTS11988-, CTS11993-, CTS11994-, CTS12013-, CTS12014-, CTS12015-, CTS12020-, CTS12023-, CTS12029-, CTS12047-, CTS1211-, CTS12478-, CTS12632-, CTS12657-, CTS1267-, CTS1272-, CTS1275-, CTS1276-, CTS12876-, CTS1293-, CTS12966-, CTS12976-, CTS1350-, CTS1391-, CTS1393-, A1142-, A47-
518646 Alqattan (A.P proj)   F-M89 M89+
M6731 Sabah   F-M89 M89+, M9-, M170-, M201-, M304-, M69-
M9092   الرفاع F-M89 M89+, M9-, M170-, M201-, M304-, M69-
M7632 Ahmad M   F-M89 M89+, M9-, M170-, M201-, M304-, M69-
N142174 عدنان احمد دندن عبدالله الدندن العيوني بالمبرز ---> الراشدية G-CTS11562 CTS1013+, CTS10362+, CTS10721+, CTS109+, CTS11228+, CTS11331+, CTS11358+, CTS11529+, CTS11562+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11911+, CTS125+, CTS12632+, CTS1613+, CTS1996+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2624+, CTS282+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS373+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4479+, CTS4740+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5640+, CTS5699+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6807+, CTS6907+, CTS692+, CTS7269+, CTS7674+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8152+, CTS8243+, CTS8717+, CTS8980+, CTS9593+, CTS9828+, F1046+, F1209+, F1218+, F1302+, F1320+, F1329+, F1354+, F1704+, F1714+, F1753+, F1761+, F1767+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2302+, F2376+, F2402+, F2447+, F2498+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F2853+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF2788+, PF2790+, PF2796+, PF2802+, PF2804+, PF2809+, PF2812+, PF2816+, PF2819+, PF2821+, PF2837+, PF2844+, PF2857+, PF2858+, PF2859+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2894+, PF2910+, PF2915+, PF2918+, PF292+, PF3045+, PF3046+, PF3050+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3057+, PF3061+, PF3063+, PF3067+, PF3068+, PF3069+, PF3071+, PF3075+, PF3076+, PF3080+, PF3123+, PF316+, PF325+, PF3265+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, U17+, U2+, U20+, U21+, U3+, U33+, U7+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, L204+, L269+, L350+, L468+, L470+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, L769+, M139+, M168+, M201+, M235+, M294+, M342+, M42+, M89+, M94+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P257+, P305+, F2985+, F2993+, F3062+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F4113+, F4154+, F4232+, F4262+, F4297+, F4341+, F719+, F858+, L116+, L132+, L154+, L201-, P37-, F2885-
239236 alsuwaileh Alsuwaileh (Alsaleh), 1915 - 1998 G-CTS11562 CTS11562+, M342+, M201+, M278-, M283-, M3240-, M3302-, CTS11352-, M377-, M406-, P15-, P287-, P303-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, PF3239-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3296-, PF3316-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17774-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7941-, Z7943-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS6369-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5081-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-, L1259-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, L30-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, L91-
M8869 SS   G-CTS342 A4881+, A4948+, BY2378+, BY2418+, BY2494+, BY547+, CTS1013+, L140+, CTS342+, CTS10721+, CTS11463+, CTS11529+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2134+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2488+, CTS2624+, CTS282+, CTS11911+, CTS1613+, CTS11228+, CTS11324+, CTS342+, CTS3654+, CTS373+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS424+, CTS4264+, CTS5317+, CTS5884+, CTS5454+, CTS5699+, CTS6316+, CTS6807+, CTS692+, CTS7674+, CTS7269+, CTS8717+, CTS9593+, F1496+, CTS9763+, CTS9885+, F1209+, F3692+, F3198+, F719+, FGC223+, GG347+, L104+, L116+, L1259+, L132+, L154+, L156+, L190+, L30+, L31+, L32+, L350+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2859+, PF2860+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2891+, PF2894+, PF2898+, PF2918+, PF3007+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3056+, PF3060+, PF3061+, PF3063+, PF3066+, PF3068+, PF3069+, PF3073+, PF3075+, PF3076+, PF3119+, PF3123+, PF3125+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, L269+, L468+, L496+, L769+, L89+, M213+, M235+, M168+, M294+, M299+, M3453+, M3468+, M3489+, M3579+, M42+, M89+, M94+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P15+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PF3254+, PF3276+, PF3278+, PF3281+, PF3329+, PF3330+, PF3331+, PF3337+, PF3339+, PF3342+, PF3345+, PF3346+, PF6464+, M3392+, P257+, P287+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PAGES00098+, S14351+, Y1386+, Y298+, Y303+, Y307+, Y324+, Y342+, Y354+, Y359+, Y360+, U21+, V241+, V250+, P303+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z16227+, Z3481+, Z3482+, Z3485+, Z3487+, Z3488+, Z3494+, Z3495+, Z3496+, Z6292+, ZS3147+, ZS3152+, ZS3154+, ZS3155+, ZS3156+, ZS4484+, ZS4487+, ZS4488+, Z3250+, Z3428-, U1-, Z726-, Z730-, Z731-, Z733-, Z735-, Z736-, Z749-, Z756-, Z514-, Z6031-, Z6032-, Z17694-, Z17911-, Z1817-, Z1900-, Z2017-, Z2022-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z3008-, YSC0000256-, P314-, V8-, YSC0000033-, S19819-, S2348-, S4442-, U2-, PF2411-, P37-, P53_3-, P89-, PAGES00011-, P293-, M342-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6827-, PF6834-, PF6835-, PF6846-, PF6850-, PF6852-, PF6863-, PF6865-, PF7506-, PF790-, PF3358-, PF3359-, PF3369-, PF3379-, PF3385-, PF3386-, PF3390-, PF3391-, PF3393-, PF3394-, PF3398-, PF3404-, PF3412-, PF3416-, PF3418-, PF3419-, PF3420-, PF3430-, PF3432-, PF3433-, PF3436-, PF3439-, PF4202-, PF4685-, PF5371-, PF5721-, PF3287-, PF3292-, PF3293-, PF3296-, PF3297-, PF3300-, PF3301-, PF3304-, PF3312-, PF3315-, PF3316-, PF3319-, PF3321-, P195_2-, M9771-, M377-, M406-, M310-, M198-, M278-, M283-, M285-, M286-, L90-, L91-, L78-, L830-, L497-, L288-, L640-, L643-, L645-, L654-, L660-, L667-, L701-, L72-, PF3143-, PF3147-, PF3148-, PF3151-, PF3155-, PF3160-, PF3161-, PF3164-, PF3165-, PF3166-, PF3171-, PF3172-, PF3173-, PF3175-, PF3176-, PF3181-, PF3182-, PF3184-, PF3185-, PF3186-, PF3221-, PF3222-, PF3229-, PF3230-, PF3233-, PF3234-, PF3241-, PF3247-, L362-, L42-, L43-, L201-, L202-, L203-, L166-, L167-, L183-, L1323-, L1324-, L14-, L1263-, L1264-, L1266-, L1272-, L13-, L1065-, L1066-, F720-, F788-, F858-, F3220-, F3226-, F3484-, F3547-, F3734-, F4086-, F4113-, F4154-, F4232-, F4262-, F4297-, F4341-, F1218-, F1239-, F1300-, DF41-, F1008-, F1136-, F1175-, F1554-, F1694-, F1705-, F1761-, F1975-, F2121-, F2214-, F2291-, F2301-, F2376-, F2447-, F2498-, F2572-, F2610-, F2766-, F2853-, F2885-, F3062-, F3070-, F3139-, F3170-, CTS9737-, CTS730-, CTS7357-, CTS77-, CTS8386-, CTS8476-, CTS8596-, CTS7012-, CTS702-, CTS7045-, CTS7111-, CTS718-, CTS6369-, CTS579-, CTS5990-, CTS6068-, CTS623-, CTS6235-, CTS5351-, CTS4304-, CTS4803-, CTS3802-, CTS3664-, CTS35-, CTS3647-, CTS11352-, CTS1899-, CTS2080-, CTS3357-, CTS11562-, CTS11605-, CTS11876-, CTS10834-, CTS11194-, Z724-, CTS10324-
M7425 Al-Wazzan   G-CTS4803 M201+, L497+, L353+, Z725+, Z726+, CTS4803+, L43-, L486-, Z1901-
568463 Hasan   G-FGC5081 L1259+, M406+, P15+, P287+, L30+, FGC5081+, M201+, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, L91-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7943-, P303-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3316-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, CTS6369*, Z479*
M8100 Haaji Ali bin Haaji Al-Qanawati G-L1324 CTS11228+, CTS11331+, CTS11529+, CTS11562+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2624+, CTS282+, CTS3654+, CTS373+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5454+, CTS5699+, CTS5884+, CTS6807+, CTS692+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, F1209+, F1218+, F1761+, F2376+, F2447+, F2498+, F2853+, F3062+, F3692+, F4113+, F4154+, F4232+, F4262+, F4297+, F4341+, F719+, F858+, FGC22149+, P20+, M342+, BY2378+, CTS1013+, CTS10721+, L116+, L132+, L468+, L470+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, L769+, M168+, M213+, M235+, M285+, M294+, M299+, M342+, M3453+, M3489+, M42+, M89+, M94+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2858+, PF2859+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2894+, PF2918+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3061+, PF3063+, PF3068+, PF3069+, PF3075+, PF3076+, PF3123+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, L1324+, L154+, L269+, L350+, P257+, PF6464+, P316+, S13716+, S14351+, U21+, V241+, V250+, Y303+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z2396+, Z3250+, Z3477+, Z3482+, Z3485+, ZS3152+, S2348+, S4442-, U2-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, S19819-, P37-, P53_3-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, P314-, L362-, L201-, L202-, L203-, P195_2-, PF5371-, M9771-, L643-, L701-, L1323-, L1272-, CTS10834-, L1065-, L1066-, F2885-, DF41-, F1008-, CTS623-, CTS3802-
M9680 عشيرة المقداد - درعا الصحابي المقداد بن الأسود الكندي - 33 هـ G-L1324 CTS11228+, CTS11331+, CTS11529+, CTS11562+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2624+, CTS282+, CTS3654+, CTS373+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5454+, CTS5699+, CTS5884+, F1209+, F1218+, F1761+, F2376+, F2447+, F2498+, F2853+, F3062+, F3692+, F4113+, F4154+, F4232+, F4262+, F4297+, F4341+, F719+, F858+, BY2378+, CTS1013+, CTS10721+, CTS6807+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, L116+, L132+, L1324+, L154+, L468+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, M168+, M201+, M213+, M235+, M285+, M294+, M299+, M342+, M3453+, M3468+, M3489+, M42+, M89+, M94+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2859+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2894+, PF2918+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3061+, PF3063+, PF3068+, PF3069+, PF3075+, PF3076+, PF3123+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, L269+, L350+, P257+, PF6464+, U21+, V241+, V250+, Y303+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z2396+, Z3250+, Z3477+, Z3482+, Z3485+, ZS3152+, S2348+, S14351+, P316+, P37-, P53_3-, S19819-, S4442-, U2-, S4442-, Z17694-, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, P314-, L362-, P195_2-, PF5371-, M9771-, L643-, L701-, L201-, L202-, L203-, L1323-, L1272-, DF41-, F1008-, CTS10834-, L1065-, L1066-, CTS623-, CTS3802-
M7328 Bo Abbas Hussain bin Abdulkhidhir Al-Qanawati G-L1324 M201+, M285+, CTS11228+, CTS11331+, CTS11529+, CTS11562+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2624+, CTS282+, CTS3654+, CTS373+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5454+, CTS5699+, CTS5884+, CTS6807+, CTS692+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, F1209+, F1218+, F1761+, F2376+, F2447+, F2498+, F2853+, F3062+, F3692+, F4113+, F4154+, F4232+, F4262+, F4297+, F4341+, F719+, F858+, FGC22149+, BY2378+, CTS1013+, CTS10721+, L116+, L132+, L468+, L470+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L1324+, L154+, L269+, L350+, L605+, M168+, M201+, M213+, M235+, M285+, M294+, M299+, M342+, M3468+, M3489+, M42+, M89+, M94+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2858+, PF2859+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2894+, PF2918+, PF3050+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3061+, PF3063+, PF3068+, PF3069+, PF3075+, PF3076+, PF3123+, P257+, P316+, PF6464+, U21+, V241+, V250+, Y303+, YSC0000207+, YSC0000227+, S14351+, S2348+, Z2396+, Z3250+, Z3477+, Z3485+, S4442-, U2-, S19819-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, P37-, P53_3-, P314-, PF5371-, P195_2-, M9771-, L643-, L701-, L362-, L201-, L202-, L203-, L584-, L1323-, L1272-, CTS10834-, L1065-, L1066-, F2885-, DF41-, F1008-, CTS623-, CTS3802-, L203-, L202-, L201-, P76-, P20-, L830-, L832-, L831-, L835-, L834-
M6441 Jasim   G-L140 L140+, L30+
M7817 Aljameel Hail ibrahim salem naser aljameel alhassan bani jeray G-L140 L140+, L42-, L43-, U1-, L13-
M6897 Abu-Rakan   G-L140 M201+, L140+
331326 Alaoui Ali Ibn Abi Taleb (AS) G-L91 PF3146+, PF3148+, L1259+, L91+, M201+, P15+, P287+, P303-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, M406-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, L30-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, PF3222-, PF3252-, PF3293-, PF3316-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17774-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7943-, F3547-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-
349902 Asiri A. Asiri G-M201  
417474 Salhab (سلهب)   G-M201  
417510 محمد سيد عبدالعزيز متولي جاد المعازي (Al-Ma'azzi) أبوجاد المعازة - الخانكة القليوبية G-M201  
394427 محمد سلمان دندن صالح الدندن العيوني بالمبرز - الراشدية G-M201  
247823 De Silva Federico Alfredo Silva, 1897-1929 NM G-M201  
229363 AlGhrair Hamad Saleh Al Ghrair G-M201  
276097 الرفاعي الحسيني   G-M201  
M6926 Ahmed Dammam G-M201  
M6850 Alsadoon   G-M201  
M6994 Adnan   G-M201  
M6298 Arabia   G-M201  
M10248 Al Hamed (آل حامد) آل حامد - سلواد رام الله G-M201  
M10963 Sakran Saudi Arabia Riyadh G-M201  
M11633 AlAbdullah 19th Century in Kuwait G-M201  
M11254 عمر عبدالله محمد عروف بوذار Bothar EX . Abu Dhabi 17 street G-M201  
601017 (Abufaisal.T) Kashmir G-M201  
633429 IBRAHIM ALI Al RAMADHAN ابراهيم علي حسن الرمضان / الأحساء - السعودية G-M201  
518610 محمد حسين ابومالك حجاب - سيناء (A.P proj)   G-M201  
501669 shangwani جنكوانى بلوش Adnan Shangwani / Changwani Baluch Tribe جنكوانى G-M201  
466845 شحيمي (Shuheimi) عائلة شحيمي - حولا مرجعيون النبطية G-M201  
479229 تغلب بن وائل تغلب بن وائل G-M201  
M7666 البنعلي   G-M201  
M7625 Omar   G-M201  
M7629 Abu khalid   G-M201  
M8115 Busaad AL Jumaiah Khaled Saleh G-M201  
M8116 Abdullah Saad Ibrahim Bu saad Al jumaiah   G-M201  
M9758 Bader   G-M201  
M9558 العبيدلي   G-M201  
M9523 بن الشيخ أبوبكر آل باعلوي الهاشمي أندونيسي / الأصل من اليمن (Ba'Alawi Sayyid) G-M201  
M9549 القطان أسرة القطان في حماة G-M201  
M8812 Khalaf Al-Maeemi   G-M201  
T1916 ahmed   G-M201  
M8799 Alkhaldi   G-M201 M201+
M8546 .   G-M201 M201+
M9327 Abdullah   G-M201 M201+
M8070 Anas abdullah abdulrahman d.1998 G-M201 M201+
M8278 ال ناجم ال ناجم G-M201 M201+
M7580 MOHAMMAD   G-M201 M201+
M7526 Hmady   G-M201 M201+
497031 RAO RAJPUTS (Abufaisal.T)   G-M201 M201+
466847 بزّي (Bazzi) عائلة بزّي - بنت جبيل النبطية G-M201 M201+
466800 السالمي المعازي (Al-Salmi Al-Ma3azi) السوالم المعازة - قرية الإلفي القصاصين الإسماعيلية G-M201 M201+
M7043 البنعلي 7arrat Bani Sulaim G-M201 M201+
289952 Sosa Manuel Sosa born circa 1700 - 1720 G-M201 M201+
270312 Ali Ali Bin Hassan, b 1842 G-M201 M201+
163132 Akgûn Mustafa Cerkesoglu(Husht)Circassia-Shapsıg,Trabzon G-M201 M201+
181105 Saudian   G-M201 M201+
216920 Al Bayati (IQ Project) Al Bayati, Arab G-M201 M201+
194429 Al Rashed abd G-M201 M201+
417486 Al-Wasli (الواصلي) عائلة الواصلي - الجلايلة دار السلام سوهاج G-M201 M201+
420642 Onizat (عنيزات)   G-M201 M201+
420661 Bazuhair (بازهير) آل بازهير - قيدون حضرموت G-M201 M201+
314404 B. M.   G-M201 M201+
314405 A. M.   G-M201 M201+
428652 العواملة (Al-'Awamlah) العواملة - السلط G-M201 M201+, M124-
295970 Almnea Almanea G-M201 M201+, P15-
M7559 Al-N   G-M201 P16+, P18+
265991 Chehimi Lebanon G-M286 M201+, M286+
394551 محمد ابراهيم عبدعلي الابراهيم الصوابر قديما ,الاصل النعاثل G-M3302 BY1624+, BY2011+, BY2378+, CTS1013+, CTS10449+, CTS10721+, CTS11228+, CTS11324+, CTS11331+, CTS11463+, CTS11529+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2624+, CTS282+, CTS3654+, CTS373+, CTS4264+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5699+, CTS574+, CTS5884+, CTS6316+, CTS6807+, CTS692+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, CTS9763+, CTS9885+, F1136+, F1209+, F1239+, F1329+, F1496+, F1554+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1975+, F2048+, F2142+, F2155+, F2301+, F2587+, F2688+, F2837+, F2985+, F3070+, F3111+, F3136+, F3139+, F3198+, F3220+, F3226+, F3335+, F3556+, F3692+, F3734+, F4086+, F719+, F788+, FGC5089+, L1090+, L116+, L1259+, L132+, L154+, L156+, L190+, L269+, L30+, L31+, L32+, L350+, L468+, L470+, L496+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, L769+, L89+, M168+, M201+, M213+, M235+, M294+, M299+, M3302+, M3392+, M3468+, M3489+, M3579+, M406+, M42+, M89+, M94+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P15+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P257+, P287+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF1806+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2785+, PF2844+, PF2857+, PF2858+, PF2859+, PF2860+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2891+, PF2894+, PF2898+, PF2918+, PF3007+, PF3052+, PF3053+, PF3056+, PF3060+, PF3061+, PF3063+, PF3066+, PF3068+, PF3069+, PF3073+, PF3075+, PF3076+, PF3119+, PF3123+, PF3125+, PF3254+, PF3276+, PF3278+, PF3281+, PF3287+, PF3292+, PF3297+, PF3300+, PF3301+, PF3304+, PF3312+, PF3315+, PF3319+, PF3561+, S13716+, S14351+, U2+, U21+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y303+, Y359+, YSC0000227+, Z12236+, Z12237+, Z18331+, Z3250+, Z3477+, Z3485+, Z3487+, Z6292+, ZS4808+
421711 Silva De Freitas de Silva G-M3302 L1259+, L30+, M406+, P15+, P287+, M201+, M3302+, M342-, M377-, M278-, M283-, M3240-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7943-, P303-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, L91-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3316-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS6369-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5081-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-, F2885*, Z17774*, Z479*, PF3239*
M7538 M   G-M342 M201+, M342+, P20+, M377-, P15-, P18-, L13-, L14-, L140-, L141-, L177-, L201-, L30-, M283-, M286-, M287-
M7216 Shaker Mohammed bin Ali bin Mohammed Al-Qanawati G-M342 M201+, M342+, P20+, P76-, M377-, P15-, P18-, L13-, L14-, L140-, L141-, L177-, L201-, L30-, L42-, L91-, M283-, M286-, M287-
201505 DAVIS ISAAC DAVIS, b. 1870 and d. 1923 G-M377 M377+, M283-
M10436 Al-Kandary القتالي الرفاعي أبناء/ أحمد محمد علي محمد حبيب الكمالي القتالي G-M406 L89+, M406+, P15+, PF3296-, L91-
137282 Geraci Michele Charles Geraci G-P15 M201+, P15+, P16-, P18-, P303-, L13-, L14-, L30-, L91-, M286-, M406-
N14671 Özel Adygea - Bjedugh - Russia (Psakuko Musost , 1795-1 G-P15 P15+
M8193 El Garhy الجارحي عز الدين الجارحي آل عزالدين مصر - برقة والساقية الحمراء G-P15 P15+, P287+, M201+, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, M406-, P303-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, PF3239-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3296-, PF3316-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17774-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7941-, Z7943-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS6369-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5081-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-, L1259-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, L30-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, L91-
N154296 Mohamed Abo Baker Hikoy 1700, Gao - Mali G-P303 BY1142+, BY1357+, BY136_FGC19909_Z18229+, BY1425+, BY1585+, BY1607+, BY20+, BY2299+, BY2378+, BY2447+, BY2494+, BY2510+, BY65_Z18181+, BY763+, BY876+, CTS10031+, CTS10147+, CTS10188+, CTS10229+, CTS10280+, CTS1029+, CTS103+, CTS10300+, CTS10428+, CTS10433+, CTS10448+, CTS10449+, CTS10552+, CTS10572+, CTS10615+, CTS10648+, CTS1066+, CTS10723+, CTS10745+, CTS10761+, CTS10821+, CTS10824+, CTS10847+, CTS10945+, CTS11012+, CTS11041+, CTS11071+, CTS11088+, CTS11126+, CTS11148+, CTS11190+, CTS11228+, CTS11261+, CTS11354+, CTS1137+, CTS114+, CTS1141+, CTS1148+, CTS11503+, CTS11529+, CTS11530+, CTS1164+, CTS11651+, CTS11731+, CTS11759+, CTS11816+, CTS11949+, CTS120+, CTS1216+, CTS12578+, CTS12600+, CTS12654+, CTS12856+, CTS12933+, CTS12934+, CTS12948+, CTS12949+, CTS12950+, CTS1340+, CTS1353+, CTS1413+, CTS1705+, CTS175+, CTS1758+, CTS1806+, CTS1868+, CTS202+, CTS2067+, CTS210+, CTS211+, CTS2174+, CTS2215+, CTS2275+, CTS2289+, CTS2488+, CTS2517+, CTS2670+, CTS2800+, CTS305+, CTS316+, CTS3202+, CTS3268+, CTS3366+, CTS34+, CTS3403+, CTS3466+, CTS347+, CTS3519+, CTS352+, CTS3543+, CTS3654+, CTS3700+, CTS3802+, CTS3868+, CTS4053+, CTS4086+, CTS4094+, CTS4137+, CTS4178+, CTS4209+, CTS4235+, CTS424+, CTS4264+, CTS4326+, CTS4413+, CTS4443+, CTS4463+, CTS4523+, CTS4608+, CTS4643+, CTS4715+, CTS4853+, CTS5052+, CTS5152+, CTS5156+, CTS5304+, CTS5334+, CTS5359+, CTS5370+, CTS5416+, CTS5463+, CTS5504+, CTS5658+, CTS574+, CTS585+, CTS5860+, CTS5933+, CTS5939+, CTS597+, CTS5998+, CTS6062+, CTS6063+, CTS6073+, CTS6117+, CTS6285+, CTS6352+, CTS636+, CTS6403+, CTS6438+, CTS6447+, CTS6449+, CTS6468+, CTS6481+, CTS6483+, CTS6506+, CTS656+, CTS6630+, CTS6704+, CTS6848+, CTS687+, CTS6918+, CTS6957+, CTS6967+, CTS7022+, CTS7147+, CTS7186+, CTS7227+, CTS7266+, CTS7275+, CTS7299+, CTS7317+, CTS7335+, CTS7430+, CTS7451+, CTS7611+, CTS7626+, CTS7662+, CTS7810+, CTS7929+, CTS8023+, CTS8126+, CTS8143+, CTS8203+, CTS8216+, CTS827+, CTS8300+, CTS8440+, CTS8506+, CTS8521+, CTS8531+, CTS860+, CTS8645+, CTS8723+, CTS8815+, CTS9011+, CTS9056+, CTS9154+, CTS9190+, CTS9325+, CTS9387+, CTS946+, CTS9471+, CTS9518+, CTS9525+, CTS9539+, CTS9558+, CTS97+, CTS9710+, CTS9731+, CTS9894+, CTS9900+, CTS9925+, CTS9957+, CTS9975+, DF109_FGC4101_S660_Y2845+, F1013+, F1024+, F1055+, F1127+, F1136_PF3261+, F1207+, F1239_PF2886+, F1291+, F1302+, F1329+, F1412+, F1442+, F1474+, F1540+, F1554_PF2900+, F1567+, F1703+, F1704+, F1712+, F1714+, F1753+, F1767+, F1796+, F1848+, F1874+, F188+, F1899+, F1924+, F1946+, F1956+, F1975_PF2969+, F2018+, F2048+, F2121_PF3323+, F2142+, F2155+, F2165+, F2224+, F2236+, F2301_PF2994+, F2304+, F2370+, F2402+, F2516+, F2558+, F2587+, F2654+, F2688+, F2724+, F2742+, F2753+, F2767+, F2837+, F287+, F2873+, F2947+, F2961+, F2985+, F2990+, F3048+, F3056+, F3070_PF3042+, F3111+, F313+, F3136+, F3139_PF3274+, F3195_PF1806+, F3220_PF3062+, F3226_PF3064+, F3335+, F3368_PF3566+, F3402_PF3567+, F3422+, F3444+, F3491+, F3556+, F3582+, F3595+, F3625+, F3632+, F3692+, F3697+, F371+, F3734_PF3116+, F3735+, F3806+, F3869+, F3892+, F3907+, F3949+, F3956+, F3994+, F4003+, F4042+, F4086_PF2863+, F4111+, F4176+, F4188_PF3539+, F4244+, F4257+, F4282+, F4338+, F492+, F526+, F557+, F565+, F646+, F716+, F719+, F736+, F741+, F788_PF3255+, F836+, F837+, F862+, F896+, F995+, FGC11678+, FGC11897_YP327+, FGC16362_Z18162+, FGC16683_Y5619+, FGC1721_Y5322+, FGC20866_ZS2566+, FGC20874_ZS2572+, FGC28639_YP556+, FGC29572+, FGC3718_Y6369+, FGC6948_Y2703+, FGC843+, K257+, K386+, L1093+, L1186+, L1257+, L132+, L149+, L190+, L253+, L294+, L325+, L387+, L440+, L442+, L484+, L492+, L496+, L498+, L503+, L519+, L556+, L782+, L817+, L836+, L837+, L840+, L99+, M116+, M129+, M139+, M171+, M201+, M251+, M262+, M275+, M288+, M367+, M39+, M89+, M94+, M9574+, M9588+, N4+, P102+, P108+, P117+, P118+, P135+, P136+, P141+, P145+, P148+, P15+, P151+, P159+, P160+, P166+, P268+, P269+, P289+, P303+, P305+, P52+, P59+, P84+, P91+, PAGES00048+, PAGES00081+, PAGES00098+, PAGES00101+, PAGES00105+, PF1015+, PF1026+, PF1031+, PF1085+, PF1097+, PF1141+, PF1147+, PF1152+, PF1164+, PF1169+, PF121+, PF1232+, PF1252+, PF1269+, PF1270+, PF1279+, PF1283+, PF133+, PF1368+, PF147+, PF1562+, PF1577+, PF1587+, PF22+, PF228+, PF2334+, PF2481+, PF2495+, PF2579+, PF2593+, PF2611+, PF2624+, PF2635+, PF2643+, PF2745+, PF276+, PF2785+, PF2818+, PF2824+, PF2836+, PF288+, PF2883+, PF2885+, PF2890+, PF2893+, PF2897+, PF2901+, PF293+, PF302+, PF3022+, PF3028+, PF3043+, PF3051+, PF3066+, PF3070+, PF3073+, PF3074+, PF3086+, PF3095+, PF3098+, PF3107+, PF3118+, PF3120+, PF3122+, PF3220+, PF3270+, PF3278+, PF328+, PF3298+, PF3320+, PF3330+, PF3339+, PF3342+, PF3823+, PF3890+, PF3964+, PF3986+, PF4105+, PF4246+, PF4533+, PF4573+, PF4576+, PF4589+, PF4592+, PF4647+, PF4720+, PF4879+, PF4957+, PF5014+, PF5122+, PF535+, PF5381+, PF5735+, PF5787+, PF5792+, PF601+, PF6063+, PF625+, PF6275+, PF6286+, PF6300+, PF6314+, PF6369+, PF644+, PF6673+, PF668+, PF671+, PF679+, PF6864+, PF698+, PF700+, PF7067+, PF7328+, PF7341+, PF7374+, PF7527+, PF7557+, PF794+, PF806+, PF829+, PF888+, PF907+, PF93+, PF946+, PF966+, PF968+, PF971+, PF997+, PK1+, PR805+, rs12116413+, rs16980396+, rs16980499+, rs17842387+, rs2032652+, rs2075640+, rs35249440+, rs35407486+, rs7067237+, rs7892924+, rs7893044+, rs9306845+, rs9306848+, rs9785670+, rs9785743+, rs9785846+, rs9785853+, rs9785905+, rs9786082+, rs9786181+, rs9786247+, rs9786290+, rs9786325+, rs9786712+, rs9786774+, rs9786910+, S13716_Y301_Z3242+, S6687+, S7123+, SK1247_Y4915+, SK1410_Y5528_Z20169+, U2+, U20+, U21+, V174+, V186+, V187+, V205+, V21+, V216+, V221+, V227+, V250+, V29+, V59+, V79+, V90+, V94+, Y1038+, Y1049+, Y1083+, Y1113+, Y1122+, Y298_Z3240+, Y316+, Y32+, Y332_Z3400+, Y342+, Y354_Z3243+, Y4864_Z16422+, Y5272+, Y5305_Z16500+, Y5759_Z16420+, Y6181+, Y763+, YP321+, YSC0000081+, YSC0000150+, YSC0000216+, YSC0000292+, YSC0001071+, Z10956+, Z11180+, Z1149+, Z1456+, Z1476+, Z1483+, Z1504+, Z1518+, Z1589+, Z1593+, Z1616+, Z17153+, Z18133+, Z18140+, Z1835+, Z1975+, Z24322+, Z315+, Z3723+, Z39+, Z477+, Z625+, Z767+, Z966+, ZS1727+, L1259+, L30+, M201+, P15+, P287+, P303+, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, M406-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3316-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, L91-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7943-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS6369*, Z3520*, FGC5081*, Z17774*, PF3296*, PF3299*, PF3239*
461560 Mustafa Hassan Alsayegh مصطفى حسن محمد الصايغ القطيف - الشريعة G-P303 L1259+, L30+, M201+, P15+, P287+, P303+, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, M406-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, L91-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, PF3316-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7943-, CTS11352*, Z3520*, Z17774*, FGC5081*, CTS6369*, PF3296*, PF3299*, PF3239*
M7542 J   G-P303 M201+, P303+
282517 Fakhro Abdulla Fakhro(1932-2004)Mob+97332232322 G-PF3146 L1259+, PF3146+, M201+, P15+, P287+, PF3186+, FGC595-, FGC693-, FGC719-, P303-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, PF3148-, PF3222-, PF3239-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17774-, Z17887-, Z1817-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z6764-, Z726-, Z7940-, Z7943-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, L30-, L42-, L43-, L497-, L640-, L660-, L830-, L91-, M278-, M283-, M342-, M377-, M406-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5081*, CTS6369*
482484 AlHamam. عبدالله الحمام   G-PF3296 CTS4368+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5699+, CTS574+, CTS5884+, CTS6316+, CTS6807+, CTS692+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, CTS9763+, CTS9885+, F1136+, F1209+, F1239+, F1329+, F1496+, F1554+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1975+, F2048+, F2142+, F2155+, F2301+, F2402+, F2587+, F2688+, F2837+, F2985+, F3070+, F3111+, F3136+, F3139+, F3198+, F3220+, F3226+, F3335+, F3556+, F3692+, F3734+, F4086+, F719+, F788+, L1090+, L116+, L1259+, L132+, L154+, L156+, L190+, L269+, L30+, L31+, L32+, L350+, L468+, L470+, L496+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, L769+, L89+, M168+, M201+, M213+, M235+, M294+, M299+, M3392+, M3468+, M3489+, M3579+, M3598+, M406+, M42+, M89+, M94+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P15+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P257+, P287+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2785+, PF2844+, PF2857+, PF2858+, PF2859+, PF2860+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2891+, PF2898+, PF2918+, PF3007+, PF3052+, PF3053+, PF3056+, PF3060+, PF3061+, PF3063+, PF3066+, PF3068+, PF3069+, PF3073+, PF3075+, PF3076+, PF3119+, PF3123+, PF3125+, PF3254+, PF3276+, PF3278+, PF3281+, PF3287+, PF3292+, PF3293+, PF3296+, PF3297+, PF3300+, PF3301+, PF3304+, PF3312+, PF3315+, PF3316+, PF3319+, PF3561+, S14351+, U2+, U21+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y298+, Y303+, Y359+, Y360+, Y380+, YSC0000227+, Z18331+, Z3250+, Z3477+, Z3485+, Z3487+, Z6292+, M406+, PF3296+, BY2011+, BY2378+, CTS1013+, CTS10449+, CTS11228+, CTS11324+, CTS11331+, CTS11463+, CTS11529+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2251+, CTS2271+, CTS282+, CTS3654+, CTS373+, CTS4264+, CTS4304-, L14-, L645-, CTS3357-, CTS11876-, PF3221-, PF2411-, M198-, F3170-
M10853 عبدالله عمر عبدالله محمد بن عروف بوذار Bothar EX . Abu Dhabi 17 street G-PF3296 CTS6316+, CTS6807+, CTS692+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, CTS9763+, CTS9885+, F1136+, F1209+, F1239+, F1329+, F1496+, F1554+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1975+, F2048+, F2142+, F2155+, F2301+, F2402+, F2587+, F2688+, F2837+, F2985+, F3070+, F3111+, F3136+, F3139+, F3198+, F3220+, F3226+, F3335+, F3556+, F3692+, F3734+, F4086+, F719+, F788+, L1090+, L116+, L1259+, L132+, L154+, L156+, L190+, L269+, L30+, L31+, L32+, L350+, L468+, L470+, L496+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, L769+, L89+, M168+, M201+, M213+, M235+, M294+, M299+, M3392+, M3468+, M3489+, M3579+, M406+, M42+, M89+, M94+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P15+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P257+, P287+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2858+, PF2859+, PF2860+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2891+, PF2894+, PF2898+, PF2918+, PF3007+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3056+, PF3060+, PF3061+, PF3063+, PF3066+, PF3068+, PF3069+, PF3073+, PF3075+, PF3076+, PF3119+, PF3123+, PF3125+, BY2011+, BY2378+, CTS1013+, CTS10449+, CTS10721+, CTS11228+, CTS11324+, CTS11331+, CTS11463+, CTS11529+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2624+, CTS282+, PF3254+, PF3276+, PF3278+, PF3281+, PF3287+, PF3292+, PF3293+, PF3296+, PF3297+, PF3300+, PF3301+, PF3304+, PF3312+, PF3315+, PF3316+, PF3319+, PF3561+, S13716+, S14351+, U2+, U21+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, Y298+, Y303+, Y359+, Y360+, YSC0000227+, Z3250+, Z3477+, Z3485+, Z3487+, Z6292+, ZS3152+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5699+, CTS5884+, CTS3654+, CTS373+, CTS4264+, CTS4304-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, CTS3357-, CTS11876-, CTS10834-, PF3221-, PF2411-, M198-, F3170-
415353 Ayoub Almosawy Almosawy - Ahwaz - الأهواز G-PF3359 L1259+, L30+, M201+, P15+, P287+, PF3359+, PF4202-, PF5721-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17774-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7943-, P303-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3316-, PF3345-, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, M406-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, L91-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5081*, CTS6369*, PF3239*
673777 Foulidis Dimitris Foulidis (Pontic Greek) G-PH942 CTS12891+, FGC5081+, FGC5089+, L1259+, L30+, P15+, P287+, Z17887+, M201+, PH942+, M406+, Z6030+, Z6032-, Z6033-, CTS11562-, CTS12570-, Z39263-, Z39308-, Z39310-, Z40458-, Z40550-, Z42562-, Z43085-, S11415-, S9409-, U1-, Z16713-, Z16770-, Z17083-, Z17775-, Z17874-, Z17886-, M278-, M283-, M286-, M3115-, M3240-, M3302-, M342-, M3422-, M377-, Z18606-, Z2017-, Z2022-, Z22644-, Z25119-, Z26414-, Z29424-, Z30503-, Z30527-, Z30718-, Z30744-, Z30781-, Z30793-, Z30831-, Z31206-, Z31381-, Z31387-, Z31455-, Z31464-, Z31475-, Z3220-, Z3353-, Z3428-, Z3520-, Z35447-, Z3571-, Z36520-, Z37368-, Z38846-, Z38853-, P303-, PF3147-, PF3148-, PF3177-, PF3239-, PF3293-, PF3296-, PF3331-, PF3337-, PF3345-, PF3346-, PF3359-, PF3378-, PF4202-, PH1780-, PH212-, PH488-, L497-, L640-, L654-, L660-, L830-, L91-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1323-, L1324-, L14-, L140-, L166-, L201-, FGC5672-, FGC58127-, FGC595-, FGC6618-, FGC6669-, FGC693-, FGC705-, FGC713-, FGC715-, FGC719-, FGC7477-, FGC766-, GG162-, GG265-, GG313-, GG362-, CTS2488-, CTS342-, CTS5990-, CTS7045-, CTS796-, F2686-, F807-, FGC1047-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC21495-, FGC2315-, FGC23437-, FGC249-, FGC263-, FGC3022-, FGC31715-, FGC31721-, FGC32402-, FGC32409-, FGC32413-, FGC34451-, FGC34625-, FGC348-, FGC35913-, FGC35915-, FGC41973-, Z6211-, Z6434-, Z6488-, Z6552-, Z6638-, Z6673-, Z6759-, Z6764-, Z6779-, Z6885-, Z7940-, Z7941-, Z7943-, Z7944-, Z7947-, Z7962-, Z8022-, Z6028-, L645*, Z38875*, Z479*, M426*, Z6147*
M9817 محمد سليمان المبارك ال محمد (نجد)ء   G-Z16670 CTS342+, FGC12126+, L1259+, L30+, M201+, P15+, P287+, P303+, PF3345+, Z16670+, Z16770-, Z16775-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7943-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3316-, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, M406-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, L91-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5081-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, CTS6369*, Z479*
M8511 Alkhulaifi Muhammad G-Z16670 L140+, CTS342+, FGC12126+, L1259+, L30+, M201+, P15+, P287+, P303+, PF3345+, Z16670+, Z16770-, Z16775-, Z17774-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7941-, Z7943-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, PF3239-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3296-, PF3316-, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, M406-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, L91-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5081-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS6369-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-
545053 alraslany Huthil G-Z16670 Z16670+
M8792 Al Khaldi Abdullah Saud G-Z16713 CTS11228+, CTS11324+, CTS11331+, CTS11463+, CTS11529+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2134+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2488+, CTS2624+, CTS282+, CTS342+, CTS3654+, CTS373+, CTS424+, CTS4264+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5454+, CTS5699+, CTS574+, CTS5884+, M201+, CTS342+, BY2378+, CTS1013+, CTS10449+, CTS10721+, CTS6316+, CTS6807+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, CTS9763+, CTS9885+, F1496+, F1209+, F3198+, F3692+, F719+, L132+, L142+, L154+, L156+, L190+, L269+, L30+, L31+, L32+, L350+, L468+, L496+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, P9+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PAGES00098+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2859+, PF2860+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2891+, PF2894+, PF2898+, PF2918+, PF3007+, PF3050+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3056+, PF3060+, PF3061+, PF3063+, PF3066+, PF3068+, PF3069+, PF3073+, PF3075+, PF3076+, PF3119+, PF3123+, PF3125+, PF3254+, PF3276+, PF3278+, PF3281+, PF3329+, PF3330+, PF3331+, PF3337+, PF3339+, PF3342+, PF3345+, PF3346+, L769+, L89+, M168+, M201+, M213+, M235+, M294+, M299+, M3392+, M3453+, M3468+, M3489+, M3579+, M42+, M89+, M94+, P108+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P15+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, FGC12126+, FGC22149+, FGC223+, L104+, P257+, P287+, P303+, P305+, PF6464+, Y270+, Y298+, Y307+, Y324+, Y342+, Y354+, Y359+, Y360+, Y380+, YSC0000207+, YSC0000227+, L116+, L1259+, P316+, PK1+, S14351+, Z3250+, Z3477+, Z3481+, Z3482+, Z3487+, Z3488+, Z3494+, Z3495+, Z3496+, Z6292+, ZS3152+, Z16670+, Z16713+, U21+, V221+, V241+, V250+, SRY10831+, U2-, V8-, S19819-, S2348-, S4442-, P53_3-, L1272-, Z17694-, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6863-, PF6865-, PF790-, P314-, L1065-, L1066-, P195_2-, M9771-, PF4202-, PF5371-, L643-, L701-, L362-, F788-, F3734-, F4086-, F3220-, F3226-, F1239-, F1554-, F1975-, F2121-, F2301-, F3070-, F3139-, DF41-, F1008-, F1136-, CTS77-, CTS8476-, CTS10834-, CTS5990-, CTS623-, CTS3802-
M7993 7   G-Z17083 BY2378+, CTS1013+, CTS10721+, CTS11228+, CTS11324+, CTS11331+, CTS11463+, CTS11529+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2134+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2624+, CTS282+, CTS3654+, CTS373+, CTS4264+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5454+, CTS5699+, CTS574+, CTS5884+, CTS6316+, CTS6807+, CTS692+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, CTS9763+, CTS9885+, F1496+, F1209+, F3198+, F3692+, FGC22149+, FGC5081+, FGC5089+, L104+, F719+, L116+, L1259+, L132+, L14+, L142+, L154+, L156+, L190+, L269+, L30+, L31+, L32+, L350+, M168+, M201+, M213+, M235+, M294+, M299+, M3392+, M3453+, M3468+, M3489+, M3579+, M406+, M42+, M89+, M94+, P108+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P15+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P9+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2858+, PF2860+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2891+, PF2894+, PF2898+, PF2918+, PF3007+, PF3050+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3056+, PF3060+, PF3061+, PF3063+, PF3066+, PF3068+, PF3069+, PF3073+, PF3075+, PF3076+, PF3119+, PF3123+, PF3125+, L468+, L470+, L496+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, P257+, P287+, P305+, L769+, L89+, P316+, PF3254+, PF3276+, PF3278+, PF3281+, PF3287+, PF3292+, PF3297+, PF3300+, PF3301+, PF3304+, PF3312+, PF3315+, PF3319+, PF6464+, PK1+, S14351+, U21+, V221+, V241+, V250+, Y298+, Y303+, Y359+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z17083+, Z3250+, Z3477+, Z3482+, Z6292+, ZS3152+, SRY10831+, U2-, CTS342-, Z17694-, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, S19819-, S2348-, S4442-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF5371-, P53_3-, L90-, P314-, L643-, L701-, PF3221-, P195_2-, M9771-, L362-, L1272-, F788-, L1065-, L1066-, F3734-, F3774-, F4086-, F3220-, F3226-, F1239-, F1554-, F1870-, F1897-, F1975-, F2301-, F3070-, F3139-, F3170-, DF41-, F1008-, CTS623-, CTS3802-, CTS11876-, CTS10834-
497651 Abdulrahem yousef, 1989 G-Z17887 L1259+, L30+, FGC5081+, M201+, M406+, P15+, P287+, Z17887+, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7943-, P303-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3316-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17780-, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, L91-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, CTS6369*, Z479*
M7120 البنعلي 7arrat Bani Sulaim G-Z30708 BY1433+, BY15857+, BY15858+, BY15859+, BY15860+, BY15861+, BY15862+, BY15863+, BY15864+, BY15865+, BY15866+, BY15867+, BY15868+, BY15869+, BY15870+, BY15871+, BY15872+, BY15873+, BY15874+, BY15875+, BY15876+, BY15877+, BY15878+, BY15879+, BY15880+, BY15881+, BY15882+, BY15883+, BY15884+, BY15885+, BY15886+, BY15887+, BY15888+, BY15889+, BY15890+, BY15891+, BY15892+, BY15893+, BY15894+, BY15895+, BY15896+, BY15897+, BY1698+, CTS1013+, L30+, P303+, L140+, CTS10449+, CTS10721+, CTS11228+, CTS11324+, CTS11331+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2488+, CTS2624+, CTS282+, CTS11463+, CTS11529+, CTS11911+, CTS1613+, CTS3654+, CTS373+, CTS424+, CTS4264+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5454+, CTS5699+, CTS574+, CTS5884+, CTS6266+, CTS6316+, CTS6807+, CTS692+, CTS7674+, CTS7269+, CTS8717+, CTS9593+, CTS9763+, CTS9885+, F11065+, F1209+, F1496+, F3198+, F3692+, F719+, FGC22149+, FGC34849+, L116+, L1259+, L132+, L154+, L156+, L190+, L269+, L30+, L31+, L32+, L350+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PAGES00098+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2858+, PF2859+, PF2860+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2891+, PF2894+, PF2898+, PF2918+, PF3007+, PF3050+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3056+, PF3060+, PF3061+, PF3063+, PF3066+, PF3068+, PF3069+, PF3073+, PF3075+, PF3076+, PF3080+, PF3119+, PF3123+, PF3254+, PF3276+, PF3278+, PF3281+, PF3329+, PF3330+, PF3337+, PF3339+, PF3342+, PF3345+, PF3346+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, L468+, L470+, L496+, L89+, M168+, M201+, M213+, M235+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P15+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, M294+, M299+, M3392+, M3453+, M3468+, M3489+, M3579+, M3598+, M365+, M42+, M89+, M94+, L769+, P257+, P287+, P316+, PF6464+, S13716+, S14351+, S17912+, S23078+, Y14541+, Y298+, Y303+, Y307+, Y324+, Y342+, Y354+, Y359+, Y360+, Y380+, YSC0000207+, YSC0000227+, U21+, V241+, V250+, Z30708+, Z30712+, Z3238+, Z3250+, Z3477+, Z3481+, Z3487+, Z3488+, P303+, Z6292+, Z726-, P314-, Z514-, Z3428-, V8-, YSC0000256-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z1817-, Z2017-, Z2022-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, YSC0000033-, L14-, S2348-, S4442-, U1-, U2-, S19819-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6850-, PF6852-, PF6863-, PF6865-, PF7506-, PF790-, P53_3-, P89-, PAGES00011-, P293-, L78-, M9771-, P195_2-, M278-, L497-, L640-, L643-, L660-, L667-, L701-, PF4202-, PF5371-, L362-, L42-, L43-, L295-, L1263-, L1264-, L1266-, L1272-, L13-, L1021-, L1065-, L1066-, F720-, F788-, F3734-, F4086-, F3220-, F3226-, F3484-, F1554-, F1694-, F1975-, F2121-, F2301-, F2610-, F3070-, F3139-, F1239-, F1300-, F1136-, DF41-, F1008-, CTS9737-, CTS7357-, CTS77-, CTS8386-, CTS8476-, CTS7111-, CTS6369-, CTS5990-, CTS6068-, CTS623-, CTS579-, CTS4803-, CTS3802-, CTS3664-, CTS1899-, CTS342-, CTS3647-, CTS11352-, CTS10834-, L177-, U1-, CTS342-, L497-, L42-, L43-, M406-, CTS10324-
304126 Al-Dulaimy الدليمي Al-Dulaimy (Kuwait) G-Z30744 CTS11228+, CTS11529+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2251+, CTS2271+, CTS282+, CTS3654+, CTS373+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5454+, CTS5699+, CTS5884+, F1209+, F1218+, F2447+, F2498+, F2853+, F3062+, F3692+, F4154+, F4232+, F4262+, F4341+, F719+, F858+, M201+, L830+, BY2378+, CTS1013+, CTS10721+, CTS6807+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, L468+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2859+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2918+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3061+, PF3063+, PF3068+, PF3069+, PF3075+, PF3076+, PF3123+, L830+, M168+, M213+, M235+, M285+, M294+, M299+, M342+, M3453+, M3468+, M3489+, M42+, M89+, M94+, L132+, L154+, L269+, L350+, L116+, P257+, PF6464+, S14351+, U21+, V241+, V250+, Y303+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z17874+, Z30744+, Z3250+, Z3477+, ZS3152+, P316+, P53_3-, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z17694-, S2348-, S4442-, U2-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, P314-, L1272-, L362-, M9771-, PF5371-, P195_2-, L643-, DF41-, F1008-, CTS10834-, FGC22149-, L1065-, L1066-, CTS623-, CTS3802-
M6022 Mansour Qatar G-Z30744 M285+, L830+, L831+, L832+, L833+, L834+, L835+, L837+, M201+, L836+, L1411+, BY2378+, CTS1013+, CTS10721+, CTS11228+, CTS11331+, CTS11529+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2134+, CTS2251+, CTS2271+, CTS282+, CTS3654+, CTS373+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5454+, CTS5699+, CTS5884+, CTS6807+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, F1209+, F1218+, F2447+, F2498+, F2853+, F3062+, F3692+, F4154+, F4262+, F4341+, F719+, F858+, L104+, L116+, L468+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2859+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2918+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3061+, PF3063+, PF3068+, PF3069+, PF3075+, PF3076+, PF3123+, PF6464+, L830+, M168+, M213+, M235+, M285+, M294+, M299+, M342+, M3453+, M3468+, M3489+, M42+, M89+, M94+, L132+, L154+, L269+, L350+, P257+, S14351+, U21+, V241+, V250+, Y303+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z17874+, Z30744+, Z3250+, Z3477+, Z3482+, ZS3152+, P316+, P53_3-, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z17694-, S2348-, S4442-, U2-, P314-, L362-, L201-, L202-, L203-, M9771-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, P195_2-, L643-, L1272-, L1065-, L1066-, FGC22149-, F4297-, F4113-, F2885-, F1761-, F2376-, DF41-, F1008-, CTS623-, CTS3802-, CTS11562-, CTS10834-, L1324-, L1325-, L1327-, L1414-, L1413-, L13-, L30-, M283-, L838-, M287-, M377-, M406-, P15-, P20-, P303-, P76-
189683 Edani (IQ Project) Dr. H. H-M197 BY16715+, M69+, CTS3654+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2837+, F2985+, F3111+, F3136+, F3335+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5884+, F3556+, F3692+, F719+, FGC22149+, FGC23606+, FGC23611+, FGC23612+, FGC23615+, FGC23623+, FGC23626+, FGC23627+, FGC23629+, FGC23631+, FGC23640+, FGC23655+, L182+, L132+, L350+, L498+, L468+, L470+, L901+, M168+, M197+, M2701+, M2704+, M2705+, M2711+, M2712+, M2717+, M2718+, M2720+, M2721+, M2725+, M2726+, M2734+, M2738+, M2740+, M2742+, M2743+, M2744+, M2747+, M2748+, M2749+, M2751+, M2753+, M2754+, M2756+, M2757+, M2758+, M2759+, M2761+, M2762+, M2763+, M2764+, M2766+, M2767+, M2768+, M2770+, M2773+, M2786+, M2789+, M2795+, M2798+, M2800+, M2804+, M2805+, M2809+, M2811+, M2812+, M2816+, M2817+, M2820+, M2822+, M2826+, M2829+, M2830+, M2831+, M2834+, M2835+, M2836+, M2837+, M2839+, M2840+, M2841+, M2843+, M2844+, M2845+, M2849+, M2857+, M2860+, M2863+, M2864+, M2865+, M2870+, M2874+, M2875+, M2877+, M2878+, M2883+, M2885+, M2886+, M2891+, M2895+, M2896+, M2899+, M2900+, M2902+, M2904+, M2909+, M2911+, M2912+, M2913+, M2916+, M2917+, M2920+, M2926+, M2927+, M2928+, M2936+, M2937+, M294+, M2941+, M2942+, M299+, M2992+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PAGES00022+, PAGES00026+, PAGES00049+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, M213+, M235+, M3095+, M42+, M52+, M69+, M89+, M94+, PF6464+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, M370+, P316+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z4171+, Z4205+, Z4278+, Z4282+, Z4292+, Z4309+, Z4318+, Z4336+, Z4346+, Z4349+, ZS1823+, Z2198+, Z13964+, Z156-, Z304-, Z306-, Z307-, Z381-, YSC0000269-, YSC0000288-, YSC0000224-, YSC0000225-, P80-, M415-, YSC0000075-, YSC0000191-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6494-, PF6495-, PF6498-, PF6500-, PF6506-, PF6507-, PF6509-, PF6524-, s3-, U106-, M97-, M343-, M269-, PF3430-, PF4107-, PF5953-, PF6063-, PF6145-, PF6246-, PF6249-, PF6250-, PF6263-, PF6270-, PF6271-, PF6272-, PF6409-, PF6425-, PF6430-, PF6432-, PF6434-, PF6438-, PF6443-, PF6463-, P194-, P224-, P225-, P229-, P231-, P232-, P233-, P234-, P236-, P238-, P242-, P245-, P266-, P280-, P285-, P286-, P294-, P297-, P310-, P311-, M306-, M207-, M173-, L482-, L483-, L500-, L502-, L506-, L51-, L52-, L585-, L592-, L747-, L752-, L754-, L761-, L773-, L389-, L407-, L150-, L23-, L265-, L278-, L11-, F82-, F47-, CTS748-, CTS8429-, F3547-, F2072-, CTS4244-, Apt-, CTS10834-, CTS11985-, CTS12478-, CTS2664-, CTS3063-, CTS3575-
N115978 Edani Dr H. H-M197 CTS10362+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11726+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, F1046+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F2985+, F2993+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F719+, L132+, L182+, L350+, L468+, L470+, L498+, M139+, M168+, M197+, M235+, M294+, M42+, M52+, M69+, M82+, M89+, M94+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, PAGES00022+, PAGES00049+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+
348316 Alobaidly من ذرية حسن محمد علي العبيدلي H-M282 M282+, L280-
M8969 AL OBAIDLY من ذرية أحمد محمد علي العبيدلي H-M282 M89+, M282+, M9-, L280-, M170-, M201-, M304-, M69-
329853 (Abufaisal.T) Indian Christians H-M69  
299009 a   H-M69  
201882 Shujaa Mecca, Saudi Arabia H-M69  
204497 Yousef   H-M69  
300443 Alobaidan Muhammad H-M69 M69+
217766   *need earliest known paternal ancestor info H-P96 M89+, P96+, M427-, P91-
355713 ALOBAIDLY من ذرية حسن محمد علي العبيدلي H-Z41289 L284+, L285+, L286+, L350+, L468+, L470+, L498+, M139+, M168+, M235+, M294+, M42+, M89+, M94+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P96+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V141+, V186+, V189+, V205+, V30+, V52+, V9+, BY16700+, BY16704+, BY16706+, BY16710+, BY16713+, BY16714+, BY16715+, BY16716+, BY16717+, BY16719+, BY16723+, BY16724+, BY16725+, BY16726+, BY16727+, BY16728+, BY16729+, BY16731+, BY16732+, BY16742+, BY16743+, BY2457+, M282+, CTS10362+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11726+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, F1046+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F2985+, F2993+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F719+, L132+, L279+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2837+, F2985+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F719+, FGC10492+, FGC13161+, FGC17422+, FGC28607+, FGC47832+, FGC55021+, FGC55031+, FGC55033+, FGC55083+, FGC55087+, FGC55109+, FGC55110+, FGC55111+, FGC55112+, FGC55123+, FGC55126+, FGC55128+, FGC55135+, GG300+, L132+, L279+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y19955+, Y19963+, Y19964+, Y19965+, Y20186+, Y20188+, Y20189+, Y20193+, Y20230+, Y20231+, Y20232+, Y20234+, Y21140+, Y21584+, Y21585+, Y21586+, Y21588+, Y21593+, Y21594+, Y21595+, Y21596+, Y21599+, Y21600+, Y21601+, Y21608+, Y21610+, Y21611+, Y21613+, Y21614+, Y21615+, Y21617+, Y21619+, Y21621+, Y21629+, Y21631+, Y21638+, Y21646+, Y21648+, Y21650+, Y21652+, Y21653+, Y21655+, Y21659+, Y21661+, Y21662+, Y21664+, Y21667+, Y28139+, Y28140+, Y28141+, Y28142+, Y28143+, Y28144+, Y28145+, Y28146+, Y28147+, Y28148+, Y28149+, YP4135+, YP5329+, YSC0000227+, Z13964+, Z15373+, Z16831+, Z18825+, Z18827+, Z18828+, Z18829+, Z18830+, Z18831+, Z18833+, Z18834+, Z18839+, Z18840+, Z18841+, Z18849+, Z18853+, Z18854+, Z18855+, Z18857+, Z18859+, Z18862+, Z18863+, Z18864+, Z18865+, Z18866+, Z18867+, Z18868+, Z18869+, Z18870+, Z18872+, Z18873+, Z18875+, Z18876+, Z18877+, Z18878+, Z18879+, Z18880+, Z18881+, Z18882+, Z18883+, Z18884+, Z18885+, Z18887+, Z18888+, Z18890+, Z18891+, Z18894+, Z18895+, Z18897+, Z18898+, Z18899+, Z18900+, Z18901+, Z18906+, Z18907+, Z18910+, Z18913+, Z18915+, Z18918+, Z18919+, Z18925+, Z18927+, Z18928+, Z18930+, Z18932+, Z18933+, Z18934+, Z18935+, Z18936+, Z18937+, Z18939+, Z18940+, Z18941+, Z18942+, Z18943+, Z18944+, Z18946+, Z18947+, Z18949+, Z18951+, Z18953+, Z18955+, Z18956+, Z18957+, Z18958+, Z18959+, Z18960+, Z18961+, Z18963+, Z18964+, Z18973+, Z18975+, Z18976+, Z18977+, Z18980+, Z18982+, Z18985+, Z18986+, Z18989+, Z18991+, Z18992+, Z18994+, Z18995+, Z18996+, Z18997+, Z18998+, Z18999+, Z19000+, Z19001+, Z19002+, Z19006+, Z19008+, Z19009+, Z19011+, Z19013+, Z19014+, Z19015+, Z19018+, Z19019+, Z19021+, Z19022+, Z19023+, Z19024+, Z19026+, Z19029+, Z19032+, Z41268+, Z41269+, Z41270+, Z41271+, Z41272+, Z41280+, Z41281+, Z41283+, Z41284+, Z41285+, Z41286+, Z41288+, Z41289+, Z41291+, Z41293+, Z41294+, Z41295+, Z41296+, Z41299+, Z41300+, Z41301+, Z41304+, Z4171+, Z4205+, Z4278+, Z4282+, Z4292+, Z4309+, Z4318+, Z4336+, Z4346+, L281+, L284+, L285+, L286+, L350+, L468+, L470+, L498+, L901+, M1668+, M168+, M213+, M235+, M2773+, M282+, M2920+, M2936+, M294+, M2942+, M299+, M2992+, M3095+, M42+, M89+, M94+, M9893+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P96+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, SK1175+, SK1176+, SK1178+, SK1181+, SK1183+, SK1185+, SK1187+, SK1189+, SK1191+, CTS3654+, CTS3849+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5884+, CTS623-, L280-, V141-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, L280-, L280-, BY4093-, BY4094-, CTS10834-
527618 Aliosman Aliosman ~1905~1945Bivoliane, Bg turk alevi i2a1b I-M170  
328312 Warren Alfred Neal George WARREN,1901-1977,Scotland I-M170 M170+, M223-
M8627 Hussain   I-M170 M170+, M223-, M253-, P37-
428679 التمساح (Al-Temsah) عائلة التمساح - قرية الفهميين مركز الصف الجيزة I-M170 M223-
317149 Santos Rodrigues Santos I-M223  
258833 Amspaugh John Adam Amspaugh, b. 1856 and d. 1939 I-M223  
236377 Barreto   I-M223  
521246 Acra Jacob Acra (c1710-1772) of Middlesex Co, VA I-M223 L137-
M8822 Bo Ali   I-M223 M223+
E14079 Mintiens MINTIENS Nicolaes (+- 1685) I-M253  
185460 Dane Franciska Dane, b. 1862, Trzin, Kranjska I-M253  
362593 Long Stefan, Czechoslovakia Ashkenazi I-M253  
210651 Álvarez Lourenço Álvares, b. ca. 1555 Portugal I-M253 M253+
238331 Cole Mateo Yglesias I-M253 M253+
M9724 mujalli   I-M253 M267-
518574 الأغوات ال شاهين ال عبيد - سيناء (A.P proj)   I-P37  
274065 Soto Pablo Soto, b. 1920 and d. 2007 I-P37  
318482 Dell'Erba Vito Dell'Erba, b. c. 1715 and d. bef. 1809 I-P37 P37.2+
417073 Al-'Orafa (العرفاء) أسرة العرفاء، أقباط مصر، أسيوط (Egyptian Copts) I-P78 P78+, CTS9183+, CTS10057+, L702+, M223+, CTS616+, CTS6433-, CTS8584-, M284-, M379-, M9771-, P195_2-, P53_3-, L703-, L704-, L801-, L812-, CTS10148-, CTS11871-, CTS1858-, CTS1977-, CTS5332-, A427-, BY138-, BY3094-, BY3095-, BY3096-, BY3097-, BY3098-, BY3099-, BY3100-, BY3101-, FGC15079-, FGC15106-, L1193-, L1194-, L1198-, L1201-, L1226-, L1227-, L1228-, L1230-, L126-, L1272-, L1290-, L1425-, L623-, L700-, P95-, PF3292-, PF5268-, S10702-, S12195-, S12377-, S13126-, S18331-, S20905-, S2361-, S23612-, S2364-, S25383-, S25451-, S25733-, S7753-, S8104-, S8171-, S8522-, S9403-, SK1258-, Y10626-, Y10648-, Y10655-, Y10659-, Y10660-, Y10671-, Y11197-, Y11246-, Y11261-, Y11774-, Y11857-, Y12052-, Y12339-, Y12573-, Y13008-, Y13037-, Y13321-, Y13432-, Y13948-, Y14685-, Y15029-, Y15492-, Y3670-, Y3713-, Y4714-, Y4750-, Y4751-, Y4752-, Y4760-, Y4769-, Y4926-, Y4955-, Y5282-, Y5308-, Y5360-, Y5369-, Y5673-, Y5692-, Y5695-, Y5717-, Y5729-, Y5748-, Y5996-, Y6060-, Y6099-, Y6876-, Y6973-, Y7190-, Y7202-, Y7240-, Y7243-, Y7244-, Y7263-, Y7265-, Y7272-, Y7273-, Y7280-, Y7426-, Y7641-, Y7682-, Y7824-, Y8599-, Y8701-, Y8712-, Y8935-, Y8945-, Y9161-, Y9443-, Z161-, Z166-, Z167-, Z171-, Z180-, Z183-, Z185-, Z190-, Z2054-, Z2057-, Z2058-, Z76-, Z78-, Z79-, ZS20-
259249 Bitner John Bitner b.1776 Lancaster Co. d.1851 Centre Co I-S11132 CTS1996+, CTS2193+, CTS2375+, CTS2514+, CTS2524+, CTS2536+, CTS2644+, CTS2738+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3517+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3843+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4088+, CTS4130+, CTS4295+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS4848+, CTS4982+, CTS5167+, CTS5318+, CTS5408+, CTS5457+, CTS5513+, CTS5532+, CTS565+, CTS5650+, CTS5705+, CTS571+, CTS5783+, CTS5891+, CTS5908+, CTS5993+, CTS6135+, CTS6140+, CTS6221+, CTS6265+, CTS6383+, CTS6395+, CTS641+, CTS6629+, CTS674+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7267+, CTS7329+, CTS7362+, CTS7502+, CTS7831+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7949+, CTS8243+, CTS8333+, CTS8345+, CTS8394+, CTS8420+, CTS8647+, CTS8716+, CTS88+, CTS8876+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9264+, CTS9288+, CTS9828+, F1046+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2302+, F2345+, F2366+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2794+, F2837+, F2985+, F2993+, F3033+, F3111+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F719+, F922+, L118+, L121+, L124+, L125+, L132+, L15+, L157+, L16+, L187+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L509+, L574+, L575+, L578+, L740+, L748+, L75+, L750+, L751+, L755+, L756+, L758+, L759+, L772+, L80+, M139+, M168+, M170+, M235+, M253+, M294+, M307+, M42+, M450+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P30+, PAGES00123+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF3574+, PF3578+, PF3586+, PF3588+, PF3590+, PF3594+, PF3596+, PF3600+, PF3604+, PF3605+, PF3611+, PF3612+, PF3616+, PF3618+, PF3625+, PF3639+, PF3640+, PF3641+, PF3642+, PF3654+, PF3660+, PF3666+, PF3672+, PF3675+, PF3677+, PF3686+, PF3694+, PF3780+, PF3800+, PF3804+, PF3806+, PF3807+, PF3809+, PF3811+, PF3814+, PF3815+, PF3819+, PF3822+, PF3836+, PF3837+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000256+, YSC0000257+, YSC0000259+, YSC0000260+, YSC0000264+, YSC0000265+, YSC0000267+, YSC0000272+, YSC0000280+, YSC0000281+, YSC0000298+, YSC0000299+, YSC0000300+, YSC0000301+, Z59+, Z60+, A4783+, A5127+, CTS10+, CTS10058+, CTS1006+, CTS10140+, CTS10338+, CTS10058+, CTS10140+, CTS10338+, CTS10362+, CTS109+, CTS11036+, CTS11042+, CTS11358+, CTS11441+, CTS11526+, CTS11552+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11775+, CTS11783+, CTS11950+, CTS125+, CTS12632+, CTS1393+, CTS11036+, CTS11042+, CTS11441+, CTS11526+, CTS11534+, CTS11552+, CTS11775+, CTS11783+, CTS11950+, CTS12008+, CTS1393+, CTS2134+, CTS2193+, CTS2375+, CTS2514+, CTS2524+, CTS2644+, CTS2738+, CTS3506+, CTS3517+, CTS3654+, CTS3843+, CTS4088+, CTS4130+, CTS4295+, CTS4437+, CTS4848+, CTS4982+, CTS5167+, CTS5408+, CTS5513+, CTS565+, CTS5650+, CTS5705+, CTS571+, CTS5783+, CTS5884+, CTS5891+, CTS5908+, CTS5993+, CTS6140+, CTS6221+, CTS6265+, CTS6395+, CTS641+, CTS6629+, CTS674+, CTS6932+, CTS7267+, CTS7329+, CTS7362+, CTS7831+, CTS7949+, CTS8333+, CTS8345+, CTS8394+, CTS8420+, CTS8647+, CTS8716+, CTS88+, CTS8876+, CTS9240+, CTS9264+, CTS9288+, F1209+, F3692+, F719+, FGC22161+, L104+, L118+, L121+, L123+, L124+, CTS9857+, L125+, L132+, L15+, L157+, L16+, L187+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L509+, L574+, L575+, L578+, P108+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00123+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF3574+, PF3639+, PF3640+, PF3641+, PF3660+, PF3666+, PF3672+, PF3675+, PF3677+, PF3780+, PF3800+, PF3804+, PF3809+, PF3811+, PF3814+, PF3815+, PF3819+, PF3822+, PF3836+, PF3837+, L740+, L748+, L750+, L751+, L755+, L756+, L758+, L759+, L772+, L80+, L81+, L841+, M168+, M170+, M213+, M235+, M253+, M258+, M294+, M299+, M307+, M42+, M450+, M89+, M94+, P212+, P30+, P305+, P316+, P38+, P40+, PF6464+, S4714+, SRY10831+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000256+, YSC0000259+, YSC0000272+, YSC0000281+, YSC0000301+, Z2715+, Z2843+, Z2845+, Z2891+, Z2903+, Z58+, Z59+, Z60+, Z62+, PK1+, S11132+, S19819-, S2348-, S4442-, Z73-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z2039-, Z2041-, Z2042-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF856-, P53_3-, P314-, M9771-, M3453-, L802-, L803-, PF5371-, P195_2-, L584-, L643-, L701-, L573-, L362-, L1450-, L1451-, L1452-, L1272-, L1302-, DF41-, F1008-, L1247-, L1065-, L1066-, FGC22149-, CTS9352-, CTS9477-, CTS743-, CTS623-, CTS3802-, CTS1679-, CTS10834-
466840 حجازي (Hejazi) عائلة حجازي - الكونيسة الجيزة I-S12195 CTS9183+, M223+, CTS10057+, L702+, L703+, S12195+, Y4893+, M223+, CTS616+, CTS6433-, CTS8584-, M284-, M379-, M9771-, P195_2-, P53_3-, P78-, P95-, PF3292-, PF5268-, S10702-, Y4926-, Y4955-, Y5282-, Y5308-, Y5360-, Y5369-, Y5673-, Y5692-, Y5695-, Y5717-, Y5729-, Y5748-, Y5996-, Y6060-, Y6099-, Y6876-, Y6973-, Y7152-, Y7190-, Y7202-, Y7240-, Y7243-, Y7244-, Y7263-, Y7265-, Y7272-, Y7273-, Y7280-, Y7426-, Y7641-, Y7682-, Y7824-, Y8599-, Y8712-, Y8935-, Y8945-, Y9161-, Y9443-, Z161-, Z166-, Z167-, Z171-, Z180-, Z183-, Z185-, Z190-, Z2054-, Z2057-, Z2058-, Z76-, Z78-, Z79-, ZS20-, S12377-, S13126-, S18331-, S20905-, S2361-, S23612-, S2364-, S25383-, S25451-, S25733-, S7753-, S8104-, S8171-, S8522-, S9403-, SK1258-, Y10626-, Y10648-, Y10655-, Y10659-, Y10660-, Y10671-, Y11197-, Y11246-, Y11261-, Y11774-, Y11857-, Y12052-, Y12339-, Y12573-, Y13008-, Y13037-, Y13321-, Y13432-, Y13948-, Y14685-, Y15029-, Y15492-, Y3670-, Y3684-, Y3713-, Y4714-, Y4750-, Y4751-, Y4752-, Y4760-, Y4769-, L704-, L801-, L812-, CTS10148-, CTS11871-, CTS1858-, CTS1977-, CTS5332-, A427-, BY138-, BY3094-, BY3095-, BY3096-, BY3097-, BY3098-, BY3099-, BY3100-, BY3101-, FGC15079-, FGC15106-, L1193-, L1194-, L1198-, L1201-, L1226-, L1227-, L1228-, L1230-, L126-, L1272-, L1290-, L1425-, L623-, L700-, Y7219*, CTS661*
194590 Hansen Ola Trulsson Sø-Eik b.c.1612 Nannestad AKR I-S8104 CTS6433+, ZS20+, S8104+
440131 Titov Mikhail, b. 1708, Kazan / Orenburg / Ufa province I-Y13389 CTS6265+, CTS6364+, CTS6395+, CTS641+, CTS6629+, CTS674+, CTS6932+, CTS7267+, CTS7329+, CTS7539+, CTS7676+, CTS7831+, CTS7949+, CTS8333+, CTS8345+, CTS8394+, CTS8420+, CTS8716+, CTS88+, CTS8876+, CTS9240+, CTS9264+, CTS9288+, CTS9857+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2837+, F2985+, F3111+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F719+, FGC12550+, FGC12551+, L118+, L121+, L123+, L124+, L125+, L132+, L15+, L157+, L16+, L187+, L22+, L258+, L287+, L350+, L403+, L41+, L468+, L470+, L498+, L509+, L574+, L575+, L578+, L740+, L748+, L75+, L750+, L751+, L755+, L756+, L758+, L759+, L772+, L80+, L81+, L841+, M168+, M170+, M213+, M235+, M253+, M258+, M294+, M299+, M307+, M42+, M450+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P212+, P30+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00123+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF3574+, PF3639+, PF3640+, PF3641+, PF3660+, PF3666+, PF3672+, PF3675+, PF3677+, PF3780+, PF3800+, PF3804+, PF3809+, PF3811+, PF3814+, PF3815+, PF3819+, PF3822+, PF3836+, PF3837+, PF6464+, CTS11036+, CTS11042+, CTS11441+, CTS11526+, CTS11534+, CTS11535+, CTS11552+, CTS11775+, CTS11783+, CTS11950+, CTS12008+, CTS1393+, CTS1793+, CTS2193+, CTS2208+, CTS2375+, CTS2514+, CTS2524+, CTS2644+, CTS2738+, CTS3506+, CTS3517+, CTS3654+, CTS3843+, CTS4088+, CTS4130+, CTS4295+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4791+, CTS4848+, CTS4982+, CTS5167+, CTS5408+, CTS5476+, CTS5513+, CTS565+, CTS5650+, CTS5705+, CTS571+, CTS5783+, CTS5884+, CTS5891+, CTS5908+, CTS5993+, CTS6140+, CTS6221+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y13389+, Y2566+, Y2567+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000256+, YSC0000272+, YSC0000275+, YSC0000301+, Z2338+, Z2715+, Z2843+, Z2845+, Z2891+, Z75+, ZS312+, BY2572+, A4783+, A5127+, BY2328+, BY2572+, CTS10+, CTS10028+, CTS10058+, CTS10140+, CTS10338+, CTS11535+, CTS12194+, CTS1793+, CTS2208+, CTS4791+, CTS5476+, CTS6868+, CTS7539+, CTS7676+, FGC12550+, FGC12551+, L258+, L287+, Y13389+, Y2560+, Y2562+, Y2566+, Y2567+, Z135+, Z26347+, Z74+, Z75+, Z720-, Z722-, Z2043-, Z2045-, Z2046-, Y8598-, Y8953-, Y8954-, Z133-, Z134-, Y18232-, Y15585-, Y15859-, Y15894-, Y15895-, Y15897-, Y15898-, Y15899-, Y15900-, Y16170-, Y16172-, Y16173-, Y16174-, Y16254-, Y16256-, Y16351-, Y16352-, Y16488-, Y16704-, Y16812-, Y17215-, Y17219-, Y17220-, Y17288-, Y17380-, Y17381-, Y17382-, Y17383-, Y17401-, Y17639-, Y17640-, Y17641-, Y17642-, Y17644-, Y17646-, Y17667-, Y17668-, Y17669-, Y17670-, Y17671-, Y17672-, Y17673-, Y17674-, Y17675-, Y17676-, Y13390-, Y13482-, Y13504-, Y14991-, Y14992-, Y14993-, Y14994-, Y14995-, Y14998-, Y15027-, Y15038-, Y15039-, Y15153-, Y15154-, Y15504-, Y15505-, Y15507-, L296-, L813-, PH159-, PR2047-, S1167-, Y10972-, Y10990-, Y12541-, Y13039-, BY545-, BY594-, FGC12562-, FGC9493-, FGC9494-, FGC9495-, CTS9346-, CTS2242-, CTS3496-, FGC15299-, FGC17580-, FGC17581-, FGC9461-, FGC9462-, FGC9468-, FGC9469-, FGC9476-, FGC9477-, FGC9486-, FGC9487-, FGC9489-, CTS1321-, CTS1345-, CTS1752-, BY3474-, BY3475-, BY3476-, BY510-, CTS10834-, BY3428-, BY3429-, BY3430-, BY3431-, BY3432-, BY3433-, BY3434-, BY3435-, BY3463-, BY3464-, BY3465-, BY3466-, BY3467-, BY3468-, BY3469-, BY3470-, BY3471-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, BY3472*, BY3473*, BY511*, FGC9492*, FGC15298*, FGC12553*, M10140*, Y15508*, Y14996*, Y14997*, Y17927*
266302 Cano Philip Bullis, b. 1630 and d 1681 I-Z131 M253+, Z131+
400634 van der Vlugt Name unknown yet ancestor from Galicia I-Z61 M253+, CTS11526+, CTS11534+, CTS12008+, CTS2375+, CTS3506+, CTS7267+, CTS10+, CTS8716+, CTS9857+, DF29+, FGC2435+, L121+, L125+, L509+, L80+, L841+, M253+, Z2715+, Z2843+, Z2845+, Z2891+, Z59+, Z61+, Z63-, Z73-, Z74-, Z9556-, ZS1777-, PF4671-, Y19407-, Y19408-, YSC0000261-, Z132-, Z138-, Z140-, Z141-, Z17925-, Z17926-, Z17928-, Z17942-, Z17943-, Z17949-, Z17954-, Z2338-, Z2535-, P109-, L1302-, L22-, L1237-, F2642-, FGC45110-, FGC45122-, FGC6994-, FGC8668-, CTS10028-, CTS10937-, CTS7314-, CTS743-, CTS8691-, CTS4963-, CTS5510-, CTS6364-, CTS6397-, CTS6868-, CTS2208-, Y16410-, Y16411-, Y16412-, Y16413-, Y16414-, Y16698-, Y16699-, Y16701-, Y16702-, Y16703-, Y16804-, Y19076-, Y19089-, Y19287-, Y19288-, PH554-, PH803-, PR683-, S2078-, S2304-, S2320-, S6346-, Y16405-, Y16406-, Y16407-, Y16408-, Y21995-, Y2592-, Y2593-, Y3549-, Y5497-, Y8937-, Y8940-, Y9411-, Z63-, Z131-, A8158-, A8162-, A8283-, A8285-, A8286-, A8290-, A8292-, A8297-, A8300-, A8302-, A8306-, A8310-, A8311-, A8313-, A8314-, A8315-, A8755-, A8756-, A8762-, A8769-, A8770-, A8775-, A8776-, A8777-, A8778-, A8779-, A8781-, A8782-, A8783-, A8784-, A8787-, A8788-, A8792-, A8793-, A8794-, A8796-, A8797-, A8798-, A8799-, A9150-, A9178-, A9222-, A9223-, A9225-, A9227-, A9234-, A9235-, A9663-, A9687-, A9724-, A9726-, A9727-, A9728-, A9729-, A9730-, A9732-, A9735-, A9737-, A9742-, A9743-, A9745-, A9746-, A9901-, BY244-, BY2834-, Y9412*, Y16409*, Y19290*, CTS9848*, FGC37297*, P30*, Y21963*, PH2383*, Z58*, ZS6572*
313496 Koury Tanios Dagher, late 1700s, Jaj Lebanon I-Z63 Z63+
360090 AbuSaleh Nāṣiruddīn I, b.~(1594 CE=1003AH), Aleppo J-A5360 F2402+, F2418+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3133+, F3136+, F3335+, F3343+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4074+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4272+, F4283+, F719+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3272+, FGC3279+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L24+, L25+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, YSC0000227+, Z1849+, Z2222+, Z388+, Z393+, Z396+, Z399+, Z400+, Z407+, Z411+, Z419+, Z436+, Z7700+, M172+, A4766+, A5360+, BY3412+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1329+, F1559+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2078+, F2142+, F2155+, F2174-
B15120 Metz Metz, 1740 Amsterdam (Y) J-A5360 L24+, A5360+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5454+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F3692+, F4074+, F719+, FGC22149+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3272+, FGC3279+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, F1209+, F1227+, F1559+, F1744+, F2746+, F3133+, L24+, L25+, L26+, F3133+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, Z7700+, CTS10036+, CTS1030+, CTS10362+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS109+, CTS11298+, CTS113+, CTS11358+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS125+, CTS12632+, CTS1634+, CTS1996+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4360+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4540+, CTS4740+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5482+, CTS5532+, CTS5628+, CTS5867+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7404+, CTS7683+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9718+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1183+, F1209+, F1227+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1559+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1900+, F2048+, F2075+, F2078+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2355+, F2366+, F2390+, F2402+, F2418+, F2502+, F2587+, F2672+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2933+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3133+, F3136+, F3335+, F3343+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4074+, F4095+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4266+, F4272+, F4283+, F4290+, F4334+, F4344+, F719+, F841+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L559+, L748+, L778+, M139+, M168+, M172+, M235+, M294+, M304+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P305+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4500+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4886+, PF4891+, PF4901+, PF4925+, PF4935+, PF4942+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4959+, PF4982+, PF4984+, PF4985+, PF4992+, PF500+, PF5084+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5164+, PF5268+, PF5269+, PF5270+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000064+, YSC0000066+, YSC0000165+, YSC0000197+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1849+, Z385+, Z388+, Z393+, Z394+, Z396+, Z399+, Z400+, Z401+, Z404+, Z406+, Z407+, Z408+, Z410+, Z411+, Z416+, Z422+, Z424+, Z426+, Z427+, Z434+, Z436+, Z439+, Z442+, Z445+, M410+, M42+, M89+, M94+, P209+, P316+, PF6464+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z2222+, Z396+, Z399+, L24+, L25+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L534-, L271-, Z478-, Z2338-, Z23532-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z2103-, Z2109-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7390-, PF7398-, S19819-, S4442-, P53_3-, P244-, P314-, M9771-, L231-, PF5371-, PF5380-, P195_2-, M3453-, M158-, L643-, L701-, L584-, L362-, L363-, L396-, L271-, L317-, L192-, L264-, F3369-, L229-, L231-, L1065-, L1066-, L1272-, DF41-, F1008-, CTS623-, CTS3802-, CTS10834-, L254-, Z7704-, L231-
M8173 Al-Bloie   J-BY136 BY136+, L858+, M267+, BY8+, BY9+, CTS11741+, FGC1723+, FGC1698+, FGC7638+, L620+, FGC1695+, L862+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1764-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L92-, FGC1696-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L859-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY86-, L222-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-
M9925 Aljumaan Al awlaqi J-BY136 BY9+, CTS11741+, BY136+, BY8+, FGC1695+, FGC1723+, FGC7638+, FGC1698+, L620+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, L858+, L862+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z2324+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, Z18718-, YSC0000076-, L859-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC1696-, BY86-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, L92*, ZS1764*
M8527 آل عمرو - بالعبيد - سعد العشيرة   J-BY136 L147+, M267+, FGC1695+, BY136+, BY9+, L65-, L222-, L174-, L92-, FGC4415-, FGC4421-, FGC4422-, FGC4720-, FGC4402-, FGC4416-, FGC4417-, FGC4420-, FGC4423-, FGC4427-
M6937 فهد البيك بن عبدالمحسن آل هذال بنو عنزة (Banū ‘Anizzah) J-BY137 M267+, L147+, L858+, FGC1695+, BY137+, FGC8712-, L222-, L859-, L616-, L615-
M9984 Ibrahim E. A. Al-Eisa Al-eisa ابومهند J-BY145 BY145+
M7143 Dart   J-BY145 BY145+
343119 آل فواز آل داوود (Abu Judi Proj.) الخرج J-BY145 BY145+
268032 Al-Faryan(Abufaisal.T) اقليم العارض -بني هاجر *FGC5+ J-BY145 BY145+, BY145+, M267+, FGC5+, FGC7-, ZS4745-, ZS4747-, ZS5620-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7065-, ZS7066-, ZS7067-, ZS7069-
325026 القريني الأضبه (Abufaisal.T) FGC5+ نساح J-BY145 FGC1696+, FGC5+, BY145+, FGC7944-, FGC7-, FGC1713-
268028 الهزاع / اهل منفوحة(Abufaisal.T).   J-BY145 M267+, A13331+, BY145+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, ZS11896+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, L862+, L897-, L92-, CTS9501-, F2174-, Z1878-, PR4849-, L861-, CTS8120-
282470 A.N.Ab.M.M.BR.   J-BY145 M267+, BY145+
325031 (Abufaisal.T) رحمه الله تعالى آل ابو زمام المساعره الدواسر -المصانع- J-BY145 M267+, BY145+
264661   J-BY145 M267+, L222+, BY145+, L65-
452566 الرباطابي الرباطابي J-BY2 CTS11741+, FGC1721+, FGC1723+, FGC12+, FGC1695+, FGC1696+, L222+, L620+, L858+, L862+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, BY2+, BY3+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC10588*, CTS9107*, FGC7638*
257995 Kajouk كجوك (Kajouk) J-BY2 M267+, L136+, P58+, L147+, L222+, A4766+, BY2+, BY3+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS12047+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS2134+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3492+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS4437+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, CTS852+, F4287+, F552+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, L104+, L132+, L134+, L147+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L403+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, M42+, M497+, P108+, P209+, P187+, P305+, P58+, P97+, PAGES00026+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, P316+, PAGES00081+, PF6464+, PK1+, SRY10831+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, FGC1721+, FGC1723+, Z1889+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1698+, FGC7638+, L620+, L862+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, L858+, YSC0000065+, Z1865+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, L859-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, L92-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, Z1890-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, Z2338-, Z23532-, Z641-, Z644-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, V38-, V43-, YSC0000071-, YSC0000073-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PAGES00106-, P46-, P53_3-, PF4330-, PAGES00027-, PAGES00066-, P314-, P189-, P195_2-, P211-, P253-, P277-, P293-, P116-, M58-, PF5371-, P182-, M9771-, P1-, M3453-, M291-, M292-, M263-, M180-, M191-, M2-, L897-, L421-, L433-, L861-, L608-, L609-, L610-, L615-, L643-, L651-, L701-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F450-, F478-, CTS8562-, CTS8936-, F3750-, F3965-, F4064-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, F2256-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9501-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, DF41-, F1008-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8193-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8308-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS623-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3661-, CTS3802-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3425-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS2504-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS11878-, CTS11743-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10806-, CTS10834-, CTS10652-, CTS10659-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-, L65-
325034 Al Qahtani (Abufaisal.T) آل سيّاف آل راجح القحطاني -الجله J-BY4 BY4+
636400 آل مفلح من مذكر   J-BY527 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4422+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, BY527+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2174-
268026 النعمان الحاج عيسى الكبيسي (Abufaisal.T&AlGaissi) آل داود بن سليمان النعمان - دير الزور J-BY527 L147+, FGC4415+, BY527+, L222-, FGC4402-, FGC4417-
245714 Al Daihan Eisa dihan ahmed dihan J-BY61 CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS2134+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5454+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, A4766+, BY61+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, F1209+, F1227+, F1559+, F1744+, F2746+, F3692+, F4074+, FGC22149+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3272+, FGC32723+, FGC3279+, FGC9927+, FGC9961+, FGC9962+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L207+, L212+, L228+, F3133+, F719+, L24+, L25+, L26+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, L27+, L60+, M410+, M42+, M89+, M94+, P108+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P9+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4984+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, L748+, L778+, P209+, P305+, P316+, PF6464+, SRY10831+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z396+, Z399+, PK1+, Z2222+, Z7700+, Z7706+, Z33772+, Z388-, Z393-, S2348-, S4442-, Z2338-, Z23532-, S19819-, S4442-, Z400-, Z401-, Z407-, Z411-, Z436-, Z478-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z1849-, Z2103-, Z2109-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7390-, PF7398-, P53_3-, P314-, P244-, M158-, PF5350-, PF5371-, PF5380-, P195_2-, M9771-, L643-, L701-, L271-, L317-, M3453-, L584-, L362-, L363-, L396-, L264-, F761-, F3343-, F3369-, L229-, L231-, L1065-, L1066-, L1272-, F4100-, F4106-, F4259-, F4272-, F4283-, F2817-, F2839-, F3119-, F2078-, F2174-, F2418-, CTS10834-, DF41-, F1008-, CTS623-, CTS3802-
361482 Yami اليامي (ال سالم الوعله) J-BY8 CTS11741+, M267+, FGC12+, FGC1723+, FGC1695+, L620+, BY8+, L858+, L862+, M267+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, M6661-, P56-, L93-, L859-, BY89-, BY9-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC4361*
M7273 ALMEKRAD ALMAHFOOTH ALAJMI المكراد المحفوظ العجمى AVIALABLE FOR STUDYمتاحة للدراسة في جميع المشاريع J-BY8 FGC1695+, BY8+, BY9-, FGC4415-
216267 Al Saifi المرادي   J-BY9 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, BY8+, BY9+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, A4766+, BY8+, BY9+, CTS10640+, CTS1068+, L862+, L897-, L92-, CTS10834-, Y14282-, F2174-, Z1878-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR4849-, L861-, CTS9501-, BY137-, FGC14297-, FGC29864-, BY136-, L859-, YSC0000076-, CTS623-
95144 Al-Hubaby Al-Qahtani Al-Hubaby Al-Qahtani J-BY9 M267+, P58+, L147+, BY9+, L222-, M367-, M368-, M369-
M6709 Al-Helaly 1780 -1850 ميعان بن عطيه بن ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﻼﻝ kuwait J-BY9084 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC13095+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4441+, FGC4451+, FGC4453+, FGC4465+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, FGC4441+, A4766+, BY2519+, BY9084+, BY9085+, BY9086+, BY9155+, BY9156+, BY9157+, BY9158+, BY9159+, BY9160+, BY9161+, BY9162+, BY9163+, BY9164+, BY9165+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, FGC1721+, FGC1696-, Z1878-, F2174-, CTS623-, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-
M10672 Sadig Mohammed Sadig J-CTS11741 CTS11741+, L620+, P58+, PF4832+, YSC0000235+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, CTS8183+, CTS9240+, F719+, L132+, L134+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, PF6464+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, L15+, L16+, L862+, YSC0000235+, YSC0000787-, L897-, L92-, L174-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS222-, ZS227-, ZS228-, ZS231-, ZS237-, ZS238-, ZS241-, ZS242-, Z2269-, Z2272-, Z2276-, Z2280-, Z2284-, Z2285-, Z2286-, Z2289-, Z2290-, Z2296-, Z1878-, YSC0000234-, YSC0000076-, YSC0000080-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, M365-, L823-, L829-, L858-, L859-, L861-, L615-, L1405-, L1279-, CTS9501-, CTS8308-, PF4866-, PF4867-, PF4869-, PF4874-, PF4876-, PF4877-, PF4878-, F450-, F2174-, CTS9107-, CTS8120-, CTS623-, CTS5332-, CTS2572-, CTS2263-, CTS11754-, CTS4510-, CTS4515-, CTS11495-, CTS10834-, CTS10619-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z640-, Z642-, ZS1281-, Z18718-, M6661-, L93-, FGC4332-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000234-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC12-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316*, FGC10588*, CTS9107*, FGC7638*, FGC4361*, P56*, ZS1464*, ZS7093*, ZS1644*, Z31382*
B10067 Misenti Vincenzo Misenti b. 1820 Mellili, Sicily J-CTS1460 CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1267+, CTS1460+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3569+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6379+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P305+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4630+, PF4632+, PF4636+, PF4653+, PF4656+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4695+, PF4738+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000165+, YSC0000172+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000187+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1828+, Z1829+, Z1832+, Z1834+, Z1836+, Z1840+, Z1841+, Z1842+, Z1844+
M6996 Al Ali United Arab [M] J-CTS1460 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4656+, PF4659+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4672+, PF4676+, PF4695+, PF4738+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF6464+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1267+, CTS1460+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3569+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS8183+, CTS8340+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, M267+, CTS10640+, CTS1068+, CTS6379+, CTS6932+, V168+, V186+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y5973+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1829+, Z1832+, Z1834+, Z1836+, Z1840+, Z1841+, Z1842+, Z18425+, Z18426+, Z18427+, Z18429+, Z18433+, Z18434+, Z18435+, Z18436+, Z38457+, ZS2971+, FGC14026+, FGC37461+, FGC37462+, YSC0000416+, YSC0000499+, YSC0000416+, YSC0000499+, Z18441+, Z1842+, Z18425+, Z18426+, Z18427+, Z18429+, Z18433+, Z18434+, Z18435+, Z18436+, Z18438+, ZS2971+, Z38457+, ZS7656+, CTS1460+, CTS7188-, ZS7657-, ZS7658-, ZS7659-, ZS7661-, ZS7662-, ZS8722-, Z39250-, Z39252-, ZS2872-, ZS2910-, ZS2923-, ZS2972-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3114-, ZS7002-, ZS7008-, ZS7012-, ZS7013-, Z18440-, Z18442-, Z18443-, Z18444-, Z18445-, Z18447-, Z18448-, Z18449-, Z18450-, Z18451-, Z18452-, Z18453-, Z18454-, Z18455-, Z18456-, Z18457-, Z18459-, Z18460-, Z28317-, YSC0001133-, Z1255-, YSC0001133-, Z1255-, FGC37470-, FGC37471-, FGC37480-, FGC37504-, FGC37507-, FGC37508-, FGC37509-, FGC37524-, S12993-, YSC0000414-, ZS7015-, ZS7019-, ZS7023-, ZS7027-, ZS7028-, ZS7030-, ZS7032-, ZS7034-, ZS7037-, ZS7626-, ZS7627-, ZS7628-, ZS7630-, ZS7631-, ZS7632-, ZS7634-, ZS7635-, ZS7638-, ZS7640-, ZS7641-, ZS7642-, ZS7643-, ZS7645-, ZS7646-, ZS7647-, ZS7649-, ZS7650-, ZS7651-, ZS7652-, ZS7653-, ZS7654-, ZS7655-, BY100-, YSC0000414-, CTS7188-, CTS10834-, L136-, L147-, M365-, M62-, F2174-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, ZS7014*
305477 FETAIH   J-CTS1460 M267+, CTS1460+
259597 Al-Abdulmalik Haji Al-Abdulmalik, b. 1936 (father's father) J-CTS3261 L26+, M172+, PF5116+, A1536+, A15814+, A4020+, BY1562+, BY1865+, BY3412+, BY946+, CTS10036+, CTS1030+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4800+, CTS3261+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS5482+, CTS6372+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS900+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1329+, F1559+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2418+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3368+, F4074+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4272+, F4283+, F719+, F7614+, FGC22016+, FGC22017+, FGC22018+, FGC22021+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC58686+, FGC7858+, FGC7970+, L132+, L134+, L15+, L16+, F2048+, F2078+, F2142+, F2155+, F3402+, F3556+, F3692+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L212+, L228+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, L26+, L27+, M410+, M42+, P209+, P316+, PAGES00026+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5119+, PF5120+, PF5123+, PF5125+, PF5127+, M67+, M89+, PAGES00081+, PF5143+, PF6464+, S23034+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3022+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z1849+, Z2229+, Z27231+, Z39421+, Z7671+, Z7676+, ZS3947+, ZS5760+, Z447-, Z450-, Z451-, Z452-, Z453-, Z455-, Z456-, Z457-, Z458-, Z461-, Z463-, Z467-, Z469-, Z471-, Z472-, Z476-, Z482-, Z489-, Z492-, Z499-, Z500-, Z504-, Z510-, Z511-, Z514-, Z2253-, Z2254-, Z2255-, Z2256-, Z2258-, Z2259-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7404-, PF7552-, PF7596-, PF5149-, PF5155-, PF5156-, PF5158-, PF2254-, PF2462-, M92-, PF5132-, PF3234-, PAGES00067-, M47-, L290-, P204-, M319-, M322-, M260-, M115-, M166-, L236-, L227-, L742-, L747-, F4049-, F2174-, L165-, L210-, F3397-, F1782-, CTS9880-, CTS9425-, CTS9000-, CTS7982-, CTS7193-, CTS754-, CTS6619-, CTS6804-, CTS5596-, CTS5965-, CTS603-, CTS623-, CTS5470-, CTS3330-, CTS4861-, CTS497-, CTS4132-, CTS4230-, CTS4304-, CTS2906-, CTS2330-, CTS11142-, CTS10834-, CTS2152-, CTS10662-, PF5160-, P279-, M158-, L24-, L25-
378452 alQadiri alGilani مالك بن عبد المجيد بن صالح القادري الجيلاني J-CTS4459 F4287+, F719+, FGC22149+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF6464+, L862+, Z1853+, L620+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000065+, Z1889+, Z2217+, Z18292+, Z18297+, Z1865+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS4459+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z18293+, Z18294+, Z18295+, Z18296+, Z1853+, F2746+, F3692+, Z1889+, Z2326+, ZS2601+, ZS2603+, ZS2604+, ZS2605+, Z1890-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, F2174-, CTS623-, CTS10834-, Z18718-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z2223-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, YSC0000076-, YSC0000234-, YSC0000235-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, L92-, Z2324-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS11741-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC7638-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, ZS227*
M9478 ZAID ALI SALEH المحرق J-CTS8120 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8120+, CTS8183+, A13331+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L765+, L778+, F4287+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, ZS9302+, ZS9305+, ZS9306+, ZS9309+, ZS9310+, ZS9317+, ZS9318+, FGC1723+, L862+, Z1877+, Z1881+, CTS11741+, Z2317+, Z2326+, FGC12+, FGC1695+, L620+, Z1889+, L858+, L862+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, M6661-, P56-, L93-, L859-, Z1890-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, Z640-, Z641-, Z644-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1878-, L897-, L92-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, L859-, L861-, F450-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, L615-, CTS9501-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-, FGC10588*
M11542 Al-Ahmad إبراهيم عوده الأحمد الشمالي الجوريشي J-CTS8204 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4272+, F4283+, F719+, FGC2790+, FGC3272+, FGC4723+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L228+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L729+, L748+, L778+, M102+, M12+, M168+, M213+, M221+, M235+, M294+, M299+, M304+, M314+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4925+, PF7292+, PF7295+, PF7296+, PF7304+, PF7317+, S10469+, S11333+, S20479+, V168+, V186+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y2735+, Y2736+, Y6301+, YSC0000227+, Z12228+, Z1827+, Z2412+, Z2414+, Z2416+, Z2420+, Z2422+, Z2425+, Z2426+, Z2427+, Z2452+, Z2456+, Z2483+, Z2484+, Z2496+, Z2497+, Z518+, Z519+, Z525+, Z526+, Z532+, Z535+, Z543+, Z545+, Z550+, Z551+, Z554+, Z555+, Z560+, Z561+, Z563+, Z565+, Z567+, Z575+, Z8212+, Z8214+, Z8216+, Z8217+, Z8233+, Z8237+, Z8238+, Z8241+, M12+, M172+, BY1897+, BY1954+, BY2001+, BY2011+, CTS10010+, CTS1068+, CTS10858+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1196+, CTS12047+, CTS1277+, CTS2623+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4359+, CTS4368+, CTS4407+, CTS4437+, CTS5280+, CTS5628+, CTS5884+, CTS5962+, CTS6812+, CTS6932+, CTS7738+, CTS7856+, CTS8096+, CTS8204+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9267+, F1209+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z575+, Z590-, Z6048-, Z6049-, Z6057-, FGC16088-, FGC16096-, FGC30776-, FGC35005-, L24-, L25-, L26-, L283-, L290-, Z6064-, Z6065-, Z6091-, Z628-, Z7366-, Z7430-, Z7671-, Z7700-, Z8074-, Z8085-, Z8425-, Z8428-, Z8429-, Z8430-, F2174-, M205-, M241-, M319-, M340-, M410-, M419-, M67-, M68-, P279-, PF5050-, PF5056-, PF5058-, PF5088-, PF5125-, PF5172-, PF5174-, PF5183-, PF5191-, PF5197-, PF5252-, PF7316-, PF7320-, PF7384-, PF7413-, PF7415-, PF7418-, PF7421-, PH3085-, PH4970-, S15439-, S18115-, S19231-, S23154-, S23891-, S25338-, SK1313-, SK1317-, SK1363-, SK1390-, SK1395-, SK1396-, Y12386-, Y14678-, Y5168-, Y5169-, Y5500-, Y7708-, Y8378-, Y8880-, Y8991-, Y8992-, Y9347-, Y965-, Y972-, Y998-, YP113-, YP129-, Z1048-, Z1296-, Z1297-, Z1846-, Z2222-, Z2227-, Z2433-, Z2443-, Z2444-, Z2448-, Z28502-, Z34440-, Z34460-, Z35865-, Z36800-, Z438-, Z467-, Z500-, CTS7683-, CTS9636-, FGC15782*, Z6060*
434627 almansour Mansour al- mutyri, B. 1800 D. 1910 J-CTS9501 CTS9501+
M10202 AlSubaie Sultan J-CTS9501 CTS9501+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS11787+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS5884+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS6932+, CTS8938+, CTS9501+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, CTS9240+, F1209+, F2048+, F2142+, F2155+, F2587+, F2402+, F2688+, F2746+, F2837+, F2839+, F2985+, F2817+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, FGC14706+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC5+, FGC7393+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, F719+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000082+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS1820+, ZS1824+, L858+, L862+, M42+, M497+, M50-, M103-, M110-, M119-, M307-, Z1878-, L83-, F74-, F78-, F81-, F819-, F87-, F88-, F881-, F89-, F908-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PAGES00020-, L466-, F443-, F446-, F477-, F518-, F533-, F54-, F544-, F56-, F560-, F571-, F599-, F6-, F421-, F424-, F4243-, F385-, F41-, F410-, F361-, F3640-, F343-, F337-, F340-, F335-, F3152-, F3157-, F32-, F320-, F3214-, F324-, F3288-, F333-, F3134-, F2818-, F303-, F3063-, F3072-, F308-, F31-, F2852-, F291-, F2911-, F278-, F258-, F261-, F2635-, F2644-, F2671-, F2174-, F231-, F2340-, F236-, F2380-, F206-, F2104-, F214-, F128-, CTS9321-, F187-, F1880-, F199-, F140-, F143-, F1476-, F153-, F157-, F158-, F1608-, F1620-, F168-, CTS9937-, F1-, F101-, F1081-, CTS9138-, CTS701-, CTS7015-, CTS8875-, CTS8934-, CTS6217-, CTS623-, CTS6856-, CTS6864-, CTS8228-, CTS8229-, CTS5726-, CTS5880-, CTS4585-, CTS4783-, CTS480-, CTS52-, CTS4351-, CTS4115-, CTS11967-, CTS3758-, CTS3183-, CTS2526-, CTS11785-, CTS11553-, CTS10963-, CTS10969-, CTS10777-, CTS10834-
242002 النجّار‎ (Al Najjarالخزرج) Al Najjar J-CTS9501 CTS9501+, CTS9501+, FGC1+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1721+, FGC1723+, FGC12+, FGC14706+, FGC22745+, FGC5+, L858+, FGC7393+, ZS1820+, ZS1824+, ZS1951-, ZS2355-, ZS4062-, ZS4682-, ZS4710-, ZS4713-, ZS4715-, ZS4716-, ZS4718-, ZS5000-, ZS5010-, ZS5801-, ZS5802-, ZS5803-, ZS5806-, ZS5807-, ZS5808-, ZS5810-, ZS5811-, ZS5812-, ZS5814-, ZS6419-, ZS6969-, ZS7213-, ZS7214-, ZS7215-, ZS7216-, ZS7218-, ZS7220-, ZS7226-, ZS7227-, ZS7274-, ZS7293-, ZS7295-, ZS7298-, ZS7299-, ZS8181-, ZS8310-, ZS8379-, ZS8557-, ZS9193-, ZS9194-, ZS9195-, ZS9196-, ZS9251-, ZS9474-, ZS9609-, ZS9613-, ZS9614-, ZS7282-, ZS7284-, ZS7286-, ZS9616-, ZS9617-, Z640-, ZS1821-, FGC7944-, FGC8712-, FGC8806-, L861-, M4743-, S20171-, YSC0000076-, Z18243-, Z18718-, Z20775-, FGC5473-, FGC7-, FGC7376-, FGC4332-, FGC4358-, FGC4371-, FGC4415-, FGC4453-, FGC28699-, FGC29866-, FGC34525-, FGC3723-, FGC38706-, FGC38708-, FGC4-, FGC4228-, FGC4253-, FGC4302-, FGC10785-, FGC1719-, FGC16651-, FGC1694-, FGC1725-, FGC1733-, FGC1749-, FGC19118-, FGC2-, FGC22237-, FGC22238-, FGC1703-, FGC1704-, FGC1712-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1716-, FGC10-, BY2-, BY4-, BY8-, BY9-, CTS10619-, FGC10588*, FGC1717*, FGC23924*, FGC4316*, Z5355*, L222*, FGC7397*, ZS7289*, ZS9615*, ZS9192*, ZS7281*, ZS5813*, ZS5809*, ZS5805*
511321 النجّار‎ (Al Najjar) Al Najjar J-CTS9501 CTS9501+, FGC1+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1721+, FGC1723+, FGC12+, FGC14706+, FGC22745+, FGC5+, FGC7393+, L858+, ZS1824+, ZS1951-, ZS2355-, ZS4062-, ZS4682-, ZS4710-, ZS4713-, ZS4715-, ZS4716-, ZS4718-, ZS5000-, ZS5010-, ZS5801-, ZS5802-, ZS5803-, ZS5806-, ZS5807-, ZS5808-, ZS5810-, ZS5811-, ZS5812-, ZS5814-, ZS6419-, ZS6969-, ZS7213-, ZS7214-, ZS7215-, ZS7216-, ZS7218-, ZS7220-, ZS7226-, ZS7227-, ZS7274-, ZS7282-, ZS7284-, ZS7286-, ZS7293-, ZS7295-, ZS7298-, ZS7299-, ZS8181-, ZS8310-, ZS8379-, ZS8557-, ZS9193-, ZS9194-, ZS9195-, ZS9196-, ZS9251-, ZS9474-, ZS9609-, ZS9613-, ZS9614-, ZS9615-, ZS9616-, ZS9617-, Z640-, ZS1821-, L861-, M4743-, S20171-, YSC0000076-, Z18243-, Z18718-, Z20775-, FGC7944-, FGC8712-, FGC8806-, FGC5473-, FGC7-, FGC7376-, FGC28699-, FGC29866-, FGC34525-, FGC3723-, FGC38706-, FGC38708-, FGC4-, FGC4228-, FGC4253-, FGC4302-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4358-, FGC4371-, FGC4415-, FGC4453-, FGC10785-, FGC1719-, FGC16651-, FGC1694-, FGC1725-, FGC1733-, FGC1749-, FGC19118-, FGC2-, FGC22237-, FGC22238-, FGC1703-, FGC1704-, FGC1712-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1716-, FGC10-, BY2-, BY4-, BY8-, BY9-, CTS10619-, FGC10588*, FGC1717*, FGC23924*, L222*, Z5355*, ZS1820*, ZS9192*, ZS7281*, ZS5813*, ZS5809*, ZS5805*
M7040 almubailesh Almubailesh, b. 1890 J-CTS9501 L222+, CTS10362+, CTS10640+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS1068+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1983+, CTS1996+, CTS1489+, CTS1547+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS4443+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8980+, CTS9240+, CTS8938+, CTS9501+, CTS9828+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L222+, L321+, L350+, L403+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, L468+, L470+, L498+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, L620+, M235+, M294+, M304+, M42+, M497+, M267+, M89+, M94+, P187+, P209+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, A4766+, V186+, V189+, V205+, P58+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS12047+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS2453+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3492+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS4133+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS8183+, CTS7997+, CTS8340+, CTS8437+, CTS8938+, CTS852+, CTS9240+, CTS9501+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, FGC14706+, FGC1705+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC5+, FGC7393+, L104+, L132+, L134+, L147+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F552+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L862+, M168+, L858+, M213+, M235+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, M267+, P187+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P209+, P305+, P316+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, P58+, PAGES00026+, PF6464+, PK1+, SRY10831+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, V221+, V241+, V250+, Z2317+, Z2326+, ZS1820+, ZS1823+, ZS1824+, FGC1+, PAGES00081+, PAGES00106-, FGC2-, FGC4-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, V38-, V43-, YSC0000076-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PAGES00027-, PAGES00020-, PF4330-, P46-, P53_3-, P314-, P211-, P253-, P277-, P293-, PF5371-, P189-, P195_2-, M291-, M292-, M9771-, P1-, P116-, M50-, M58-, M307-, M3453-, P182-, M263-, L859-, L861-, M180-, M191-, M2-, L897-, L92-, M103-, M110-, M119-, L823-, L829-, L83-, L608-, L609-, L610-, L615-, L643-, L651-, L701-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L421-, L433-, L466-, F56-, F560-, F571-, F599-, F6-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F74-, F78-, F81-, F819-, F87-, F88-, F881-, F89-, F908-, F443-, F446-, F450-, F477-, F478-, F518-, F533-, F54-, F544-, F3750-, F385-, F3965-, F41-, F410-, F421-, F424-, F4243-, F278-, F2818-, F2852-, F291-, F2911-, F303-, F3063-, F308-, F31-, F3134-, F3152-, F3157-, F32-, F320-, F3214-, F324-, F3288-, F333-, F335-, F337-, F340-, F343-, F361-, F3640-, F187-, F1880-, F199-, F206-, F2104-, F214-, F2256-, F231-, F2340-, F236-, F2380-, F258-, F261-, F2635-, F2644-, F2671-, F128-, F140-, F143-, F1476-, F153-, F157-, F158-, F1608-, F1620-, F168-, CTS9768-, CTS9937-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, DF41-, F1-, F1008-, F101-, F1081-, CTS9244-, CTS9321-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS8562-, CTS8875-, CTS8934-, CTS8936-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9138-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8228-, CTS8229-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8308-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS421-, CTS6946-, CTS701-, CTS7015-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6217-, CTS623-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS6856-, CTS6864-, CTS5629-, CTS5726-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS5880-, CTS4350-, CTS4351-, CTS4408-, CTS4415-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4585-, CTS4781-, CTS4783-, CTS480-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS52-, CTS4054-, CTS4110-, CTS4115-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3661-, CTS3758-, CTS3802-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3425-, CTS2504-, CTS2526-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS3183-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS205-, CTS2075-, CTS11878-, CTS11967-, CTS11785-, CTS11743-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11553-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS10963-, CTS10969-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10777-, CTS10806-, CTS10834-, CTS10652-, CTS10659-, PAGES00066-, PAGES00106-, V38-, V43-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-, P277-, P278-, P293-, P1-, M291-, M292-, M58-, M263-, L651-, Z1704-, Z1721-, PF4330-, U174-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, M180-, M191-, M2-, L88-, L501-, L514-, L515-, L517-, L608-, L609-, L610-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, F478-, L421-, L433-, F2256-, F3750-, F3965-, F4064-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS9768-, CTS897-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8245-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS4474-, CTS6946-, CTS6474-, CTS6487-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6002-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS5518-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4350-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS4015-, CTS3989-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3822-, CTS3661-, CTS3425-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS236-, CTS2504-, CTS12659-, CTS1232-, CTS1244-, CTS12048-, CTS12153-, CTS11878-, CTS11743-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11579-, CTS10806-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10652-, CTS10659-, CTS10638-, L65-, CTS1001-, CTS10239-
270316 ABU ABDULLAH ABU ABDULLAH J-CTS9501 M267+, CTS9501+
222397 Al-Sagabi Al-Sagabi J-CTS9501 M267+, CTS9501+, FGC1+, FGC1695+, FGC1696+, FGC12+, FGC14706+, FGC1721+, FGC1723+, FGC5+, FGC22745+, FGC7393+, L858+, ZS1824+, ZS1820+, ZS1821-, Z640-, ZS7293-, ZS7295-, ZS7298-, ZS7299-, ZS8181-, ZS8310-, ZS8379-, ZS8557-, ZS9193-, ZS9194-, ZS9195-, ZS9196-, ZS9251-, ZS9474-, ZS9609-, ZS9613-, ZS9614-, ZS9615-, ZS9616-, ZS9617-, ZS1951-, ZS2355-, ZS4062-, ZS4682-, ZS4710-, ZS4713-, ZS4715-, ZS4716-, ZS4718-, ZS5000-, ZS5010-, ZS5801-, ZS5802-, ZS5803-, ZS5805-, ZS5806-, ZS5807-, ZS5808-, ZS5810-, ZS5811-, ZS5812-, ZS5813-, ZS5814-, ZS6419-, ZS6969-, ZS7213-, ZS7214-, ZS7215-, ZS7216-, ZS7218-, ZS7220-, ZS7226-, ZS7227-, ZS7274-, ZS7281-, ZS7282-, ZS7284-, ZS7286-, L861-, M4743-, S20171-, YSC0000076-, Z18243-, Z18718-, Z20775-, FGC7944-, FGC8712-, FGC8806-, FGC5473-, FGC7-, FGC7376-, FGC1733-, FGC1749-, FGC19118-, FGC2-, FGC22237-, FGC22238-, FGC1725-, FGC16651-, FGC1694-, FGC1703-, FGC1704-, FGC1712-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1716-, FGC1717-, FGC1719-, FGC10-, FGC10588-, FGC10785-, BY2-, BY4-, BY8-, BY9-, CTS10619-, FGC28699-, FGC29866-, FGC34525-, FGC3723-, FGC38706-, FGC38708-, FGC4-, FGC4228-, FGC4253-, FGC4302-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4358-, FGC4371-, FGC4415-, FGC4453-, FGC1730*, L222*, FGC7397*, FGC23924*, Z5355*, ZS7289*, ZS5809*, ZS9192*
M10713 الفيلكاوي حامد حسن الفيلكاوي- جزيرة فيلكا J-F3369 F2402+, F2418+, F2587+, F2688+, F2746+, F2810+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3133+, F3136+, F3335+, F3343+, F3368+, F3369+, F3402+, F3556+, F3692+, F4074+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4272+, F4283+, F719+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3272+, FGC3279+, FGC9883+, FGC9961+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L24+, L25+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, PF6464+, CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1329+, F1559+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2078+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z1849+, Z2222+, Z27231+, Z388+, Z393+, Z396+, Z399+, Z400+, Z401+, Z407+, Z411+, Z419+, Z436+, Z7700+, Z7706+, ZS1823+, A4766+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10834-, F2174-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7390-
60359 Gold Leib Brozgol, c. 1740s, Latvia J-F450 M267+, M267+, P58+, L147+, L147+, Z643+, L858+, Z1884+, YSC0000076+, F450+, L1279-, L1253-, L222-, L174-, Z644-, L829-, L859-, Z640-, Z641-, Z642-, M365-, M367-, M368-, M369-, M390-, P56-
T1880 El-Obeidi ( Bani Sulaym ) الحرير _المنصوري _العبيدات من الحرابي هيب بني سليم J-FGC1 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, M267+, L222+, FGC1+, A13331+, CTS10640+, CTS1068+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, FGC3+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1881+, Z1877+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z2198+, Z2296-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z1878-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, L615-, F450-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, FGC4-, ZS5000-, CTS9501-, CTS8308-, CTS10834-, FGC7393-, CTS623-
M9568 Hosni Garbaj   J-FGC1 CTS11741+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1698+, FGC5+, FGC7638+, L222+, L620+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, L858+, L862+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, FGC1+, YSC0000076-, Z2223-, Z18718-, Z1878-, L92-, L859-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1764-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY86-, BY9-, YSC0000065*
443941 الشريف الشريف J-FGC1 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS11741+, FGC1+, FGC12+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1695+, FGC1696+, FGC5+, L222+, L620+, L858+, L862+, M267+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, FGC1+, FGC12+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1721+, FGC1723+, FGC5+, L222+, L858+, L861-, M4743-, S20171-, YSC0000076-, Z18243-, Z18718-, Z20775-, FGC5473-, FGC7-, FGC7376-, FGC7393-, FGC1725-, FGC28699-, FGC29866-, FGC34525-, FGC3723-, FGC38706-, FGC38708-, FGC4-, FGC4228-, FGC4253-, FGC4302-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4358-, FGC4371-, FGC4415-, FGC4453-, FGC1703-, FGC1704-, FGC1712-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1716-, FGC1717-, FGC1719-, FGC1733-, FGC1749-, FGC19118-, FGC2-, FGC22237-, FGC22238-, FGC22745-, FGC14706-, FGC16651-, FGC1694-, FGC10-, FGC10588-, FGC10785-, Z640-, Z642-, ZS1281-, BY2-, BY4-, BY8-, BY9-, CTS10619-, CTS9501-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, Z640-, ZS1820-, ZS1821-, ZS1824-, ZS1951-, ZS2355-, ZS4062-, ZS4682-, ZS4710-, ZS4713-, ZS4715-, ZS4716-, ZS4718-, ZS5000-, ZS5010-, ZS5801-, ZS5802-, ZS5803-, ZS5805-, ZS5806-, ZS5807-, ZS5808-, ZS5814-, ZS6419-, ZS6969-, ZS7213-, ZS7214-, ZS7215-, ZS7216-, ZS7218-, ZS7220-, ZS7226-, ZS7227-, ZS7274-, ZS5810-, ZS5811-, ZS5812-, ZS7282-, ZS7284-, ZS7286-, ZS7293-, ZS7295-, ZS7298-, ZS7299-, ZS8181-, ZS8310-, ZS8379-, ZS8557-, ZS9193-, ZS9194-, ZS9195-, ZS9196-, ZS9251-, ZS9474-, ZS9609-, ZS9613-, ZS9614-, ZS9615-, ZS9616-, ZS9617-, FGC7944-, FGC8712-, FGC8806-, M6661-, L93-, L859-, FGC4332-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC5206-, FGC5230-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC10095-, F1614-, F450-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, CTS10834-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, Z1878-, F2174-, CTS9501-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, CTS9107*, FGC10588*, FGC4316*, FGC6*, FGC7638*, FGC4361*, P56*, ZS9192*, ZS7289*, ZS5813*, ZS7281*, ZS5809*, ZS7093*, ZS1644*, ZS4740*, Z31382*, ZS1464*, FGC23924*, FGC1730*, FGC7397*, Z5355*
243268 السلمي بن موزن العميشي_بني محمد_رفاعة بن الحارث _بني سليم J-FGC1 FGC1+
319731 عبدالرحمن العبيّد ــ ضرماء ابوسليمان J-FGC1 FGC1+
511320 Alnsafi   J-FGC1 FGC1+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1721+, FGC1723+, FGC12+, L858+, FGC5+, A13331+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC5+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS5810-, ZS5811-, ZS5812-, FGC1719-, F2174-, ZS9193-, ZS9194-, ZS9195-, ZS9196-, ZS9251-, ZS9474-, ZS9609-, ZS9613-, ZS9614-, ZS9615-, ZS9616-, ZS9617-, Z1878-, CTS9501-, Z640-, ZS5806-, ZS5807-, ZS5808-, L861-, M4743-, S20171-, YSC0000076-, Z18243-, Z18718-, Z20775-, ZS5814-, ZS6419-, ZS6969-, ZS7213-, ZS7214-, ZS7215-, ZS7216-, ZS7218-, ZS7220-, ZS7226-, ZS7227-, ZS7274-, ZS7282-, ZS7284-, ZS7286-, ZS7293-, ZS7295-, ZS7298-, ZS7299-, ZS8181-, ZS8310-, ZS8379-, ZS8557-, FGC14706-, FGC16651-, FGC1694-, FGC7-, FGC7376-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8712-, FGC8806-, FGC1725-, FGC1733-, FGC1749-, FGC19118-, FGC2-, FGC22237-, FGC22238-, FGC22745-, ZS1821-, ZS1824-, ZS1951-, ZS2355-, ZS4062-, ZS4682-, ZS4710-, ZS4713-, ZS4715-, ZS4716-, ZS4718-, ZS5000-, ZS5010-, ZS5801-, ZS5802-, ZS5803-, FGC1703-, FGC1704-, FGC1712-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1716-, FGC10-, FGC10588-, FGC10785-, BY2-, BY4-, BY8-, BY9-, CTS10619-, CTS9501-, FGC28699-, FGC29866-, FGC34525-, FGC3723-, FGC38706-, FGC38708-, FGC4-, FGC4228-, FGC4253-, FGC4302-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4358-, FGC4371-, FGC4415-, FGC4453-, FGC1717*, ZS5805*, FGC23924*, L222*, ZS9192*, ZS7281*, Z5355*, ZS5809*, ZS1820*, FGC5473*, ZS5813*
193509 آل سعود (Abufaisal.T) Rabiah Al-Muraidi, 14th century, Arabia (As-Saud) J-FGC1 FGC1+, FGC6766-
322238 Shaheen El-Obeidi (Banū Sulaym) أولاد شاهين_العبيدات_الحرابي_السعادي_بني سُليم J-FGC1 M267+, FGC1+, FGC4-
M9070 Mohamad Ali   J-FGC1 M267+, FGC1+, FGC4472-
511319 A. Alsumait   J-FGC10 A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC10+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4340+, FGC7+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, L862+, L897-, L92-, F2174-, Z1878-, PR4849-, L861-, CTS9501-
119640 آل جبرين - آل رشيد - بني زيد - القويعيّة Al-Jebrien Bany Zaid J-FGC10030 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, F4287+, F552+, F719+, FGC10030+, FGC1705+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4239+, FGC4241+, FGC4243+, FGC4244+, FGC4249+, FGC7+, L104+, L132+, L134+, L147+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PF6464+, P209+, P316+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z2317+, Z2326+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, ZS1841+, ZS1842+, ZS1839+, Z1890-, Z2222-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P53_3-, P314-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, P195_2-, PF5371-, M9771-, L859-, L861-, L897-, L92-, M3453-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS10834-, CTS623-, CTS3802-
185755 bany zaid Al-Suleman Bany Zaid J-FGC10030 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, F2746+, F719+, FGC10030+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4239+, FGC4241+, FGC4243+, FGC4244+, FGC4249+, FGC7+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F1209+, F1744+, F3692+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, PF6464+, L862+, P209+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, P316+, FGC30610+, FGC30613+, FGC30614+, P53_3-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, FGC10033-, Z1890-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, L897-, L92-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, M9771-, L859-, L861-, F450-, P195_2-, M3453-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L584-, F4200-, F2174-, L362-, PF5371-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-
558287 العجاجي - آل علي - بني زيد - الرفايع بنو زيد (Banū Zayd) J-FGC10030 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1721+, FGC1723+, FGC4228+, FGC7+, L222+, L620+, FGC6+, L858+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, FGC4230+, FGC10033+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC10030+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4239+, FGC4241+, FGC4243+, FGC4244+, FGC7+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4661+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS1844+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, F2174-, Z1878-, FGC10024-, FGC10028-, FGC10031-, FGC10032-, FGC10034-, FGC10035-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L859-, FGC6064-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC4361*
146217 آل عيسى - آل علي - بني زيد - شقراء Al-Eisa Bany Zaid J-FGC10030 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC10030+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4239+, FGC4241+, FGC4243+, FGC4244+, FGC4249+, FGC7+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS1844+, FGC10030+, FGC10033-, F2174-, Z1878-
270261 الماضي - آل علي - بني زيد - الشعراء   J-FGC10030 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC10030+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4239+, FGC4241+, FGC4243+, FGC4244+, FGC4249+, FGC7+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, FGC10033+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS1844+, F2174-, Z1878-
270271 Alrabeah Bany Zaid بنو زيد (Banū Zayd) J-FGC10030 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC10030+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4239+, FGC4241+, FGC4243+, FGC4244+, FGC7+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS1844+, F2174-, Z1878-
185743 آل جمّاز - آل سلمان - بني زيد - شقراء Al-Jammaz Bany Zaid J-FGC10030 FGC10030+
599371 Abusaad   J-FGC10030 FGC10030+
334847 المنقاش - ال مسلّم - بني زيد - القويعية Bany Zaid J-FGC10030 FGC10030+, L222+, FGC30611+, ZS1841-, ZS1842-
270272 آل ربيّع - آل سليمان - بني زيد - شقراء بنو زيد (Banū Zayd) J-FGC10030 FGC30611+, FGC10030+, FGC30612+, FGC30610-, FGC30613-, FGC30614-, ZS1842-
372782 آل دشَّاش الغانمي - وادي حلي (Al Ghanmi) قبيلة الغوانمة بوادي حلي بن يعقوب [id:YF05474] J-FGC10095 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, FGC4302+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC10095+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4314+, FGC4316+, FGC7+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, L897-, L92-, L859-, L861-, F2174-, Z1878-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR4849-, L615-, CTS9501-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-
430619 العرقبي الغُبيشي - وادي حلي قبيلة الغُبشة بوادي حلي بن يعقوب [id:YF08528] J-FGC10095 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1721+, FGC1723+, FGC7+, FGC10095+, FGC4302+, L222+, L620+, FGC4316+, L858+, L862+, M267+, P58+, PF4832+, Z2324+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F4188+, F4200+, F4287+, F552+, F719+, FGC10095+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4314+, FGC4316+, FGC7+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L60+, L748+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M756+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4659+, PF4661+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1877+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS2363+, FGC11740+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z1878-, F2174-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, M6661-, P56-, L93-, L859-, FGC4332-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4309-, FGC10588-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC4361*
207593 اليحياوي الكناني آل إسحاق - بني يحيى من كنانة، وادي حلي بن يعقوب J-FGC10095 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC10095+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4314+, FGC4316+, FGC7+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, FGC10095+, FGC4302+, BY181+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, M267+, L222+, L861-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1725-, F2174-, Z1878-
N64848 ربانی‎ (Rabbani) Seyyed J-FGC10500 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC8705+, FGC8711+, FGC8712+, FGC8713+, FGC8714+, FGC8719+, FGC8721+, FGC8726+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L859+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, M267+, P58+, L147+, FGC8712+, L859+, FGC10500+, FGC8718+, FGC8719+, FGC8720+, FGC8721+, FGC8722+, FGC8723+, FGC8726+, FGC8731+, FGC8732+, FGC8734+, FGC8735+, FGC8736+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, FGC274+, FGC8703+, FGC8704+, FGC8706+, FGC8707+, FGC8711+, FGC8713+, FGC8714+, ZS4258+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000082+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, Z37030+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z28309+, Z28962-, F2174-, Z5893-, CTS623-, CTS10834-, FGC8717-, CTS4642-, FGC9583-, FGC9585-, FGC9587-, L615-, L616-, FGC10502-, FGC8702-, CTS8308-, FGC10492-, FGC10493-, L222-, L174-, M365-, M367-, M368-, M369-, P56-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-
303968 alomar Ali Alomar Albarak J-FGC10585 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS10640+, CTS1068+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, FGC10596+, FGC10598+, FGC10602+, FGC10608+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F719+, FGC10585+, FGC10591+, FGC10592+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, L858+, L862+, M42+, M497+, M89+, M94+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PF6464+, P209+, P316+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, S2348-, S4442-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P53_3-, P314-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S4442-, P195_2-, PF5371-, M9771-, L897-, L92-, L859-, L861-, M3453-, L823-, L829-, FGC10593-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F450-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-
M9050 Al-Rumaih اولاد المرحوم محمد سعد عبدالله الرميح J-FGC11 FGC11+, M267+, FGC7-, FGC8-, L222-, FGC1696-, FGC1721-, FGC4453-, FGC8810-, FGC8144-, L536-, FGC5382-
636442 El sankari El Hasani   J-FGC12832 CTS11741+, FGC12832+, FGC12836+, L620+, L829+, L858+, L862+, P58+, PF4832+, PF4872+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, FGC12-, FGC12309-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC4361*
330879 عبدالله أحمد محمد أحمد الحداد الرفعة الوسطى الهفوف J-FGC13095 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC13095+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4451+, FGC4453+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, FGC4453+, A4766+, BY2519+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, F2174-, Z1878-
210857 Al Dosari المنيع (Abufaisal.T) Dawasir (الدواسر) tribe اقليم سدير, Saudi Arabia J-FGC15782 PF5088+, PF5125+, FGC15782+, L26+, M410+, Z2227+, Z6065+, M172+, CTS7683+, CTS9636-, PF5197-, M205-, M241-, M319-, M340-, Z6091-, Z628-, Z7366-, Z7671-, Z7700-, Z8074-, Z8085-, Z8425-, Z8428-, Z8429-, Z8430-, Z2433-, Z2443-, Z2444-, Z2448-, Z28502-, Z34440-, Z34460-, Z35865-, Z36800-, Z438-, Z467-, Z500-, Z575-, Z590-, Z6048-, Z6049-, Z6057-, Z6060-, Z6064-, M419-, M67-, M68-, P279-, PF5050-, PF5056-, PF5058-, L283-, L290-, M12-, FGC16088-, FGC16096-, FGC30776-, FGC35005-, L24-, L25-, PF5172-, PF5174-, PF5183-, PF5191-, PF5252-, PF7316-, PF7320-, PF7384-, PF7413-, PF7415-, PF7418-, PF7421-, PH4970-, S15439-, S18115-, S19231-, S23154-, S23891-, S25338-, SK1317-, SK1363-, SK1390-, SK1395-, SK1396-, Y12386-, Y14678-, Y5168-, Y5169-, Y5500-, Y7708-, Y8378-, Y8880-, Y8991-, Y8992-, Y9347-, Y965-, Y972-, Y998-, YP113-, YP129-, Z1296-, Z1297-, Z1846-, Z2222-
N116047 Bashoura Lole Pachora (Bashoura) c. 1800 J-FGC15865 CTS10036+, CTS1030+, CTS10362+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS109+, CTS113+, CTS11358+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4360+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4540+, CTS4740+, CTS2769+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5482+, CTS5532+, CTS5628+, CTS5867+, CTS2192+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7404+, CTS8243+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS8980+, F2048+, F2075+, F2078+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2418+, F2502+, F2587+, F2672+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F1046+, F1167+, F1181+, F1183+, F1209+, F1227+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1559+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4074+, F4095+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4266+, F4272+, F4283+, F4334+, F719+, F841+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, CTS7683+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS9240+, CTS9718+, CTS9828+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L212+, L228+, L748+, L778+, M139+, M168+, M172+, M235+, M294+, M304+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4500+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4886+, PF4891+, PF4901+, PF4925+, PF4935+, PF4942+, PF4952+, PF4955+, PF4959+, PF4982+, PF4984+, PF4985+, PF4992+, PF500+, PF5084+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5116+, PF5119+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, M42+, M89+, PF5123+, PF5125+, PF5127+, PF667+, PF719+, PF725+, Z1849+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000064+, YSC0000066+, YSC0000165+, YSC0000197+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, PF5138+, P209+, FGC15782+, FGC15865+, PAGES00067-, PF5143-, PF5147-, PF5149-, PF5155-, PF5156-, PF5158-, Z1845-, Z1847-, Z191-, Z447-, Z450-, Z451-, Z452-, Z453-, Z455-, Z456-, Z457-, Z458-, Z461-, Z463-, Z466-, Z467-, Z469-, Z470-, Z471-, Z472-, Z474-, Z475-, Z476-, Z482-, Z492-, Z496-, Z497-, Z499-, Z500-, Z504-, Z510-, Z511-, Z514-, Z515-, PF7392-, PF7394-, PF7404-, PF7552-, PF7596-, PF5132-, PF5135-, M92-, M47-, M67-, PF3234-, PF5120-, PF2462-, P204-, M322-, M260-, M187-, M166-, L807-, M115-, L236-, L218-, L227-, L560-, L742-, L747-, CTS9880-, CTS9425-, CTS7982-, L165-, L210-, F1782-, F3397-, CTS900-, CTS9000-, CTS754-, CTS7193-, CTS6804-, CTS6619-, CTS6372-, CTS2330-, CTS5965-, CTS603-, CTS5470-, CTS2906-, CTS3261-, CTS333-, CTS3330-, CTS4861-, CTS497-, CTS4132-, CTS4230-, CTS4304-, CTS2152-, CTS11142-, CTS10662-
411830 Kilani Abdul Qader Al-Kilani 1077 CE J-FGC15865 PF5088+, PF5125+, FGC15865+, L26+, M410+, Z2227+, Z6065+, M172+, CTS7683+, CTS9636-, M205-, M241-, M319-, M340-, Z6091-, Z628-, Z7366-, Z7430-, Z7671-, Z7700-, Z8074-, Z8085-, Z8425-, Z8428-, Z8429-, Z8430-, Z2443-, Z2444-, Z2448-, Z28502-, Z34440-, Z34460-, Z35865-, Z36800-, Z467-, Z500-, Z575-, Z590-, Z6048-, Z6049-, Z6057-, Z6060-, Z6064-, M419-, M67-, M68-, P279-, PF5050-, PF5056-, PF5058-, L283-, L290-, M12-, FGC16088-, FGC16096-, FGC30776-, FGC35005-, L24-, L25-, PF5172-, PF5174-, PF5183-, PF5191-, PF5197-, PF5252-, PF7316-, PF7320-, PF7384-, PF7413-, PF7415-, PF7418-, PF7421-, PH3085-, PH4970-, S15439-, S18115-, S19231-, S23154-, S23891-, S25338-, SK1317-, SK1363-, SK1390-, SK1395-, SK1396-, Y12386-, Y14678-, Y5168-, Y5169-, Y5500-, Y7708-, Y8378-, Y8880-, Y8991-, Y8992-, Y9347-, Y965-, Y972-, Y998-, YP113-, YP129-, Z1048-, Z1296-, Z1297-, Z1846-, Z2222-
M7265 Qatar Study(3)Al Mahmmoud Al Mahmmoud J-FGC15938 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, YSC0000076+, CTS10640+, CTS1068+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, F719+, FGC15938+, FGC15940+, FGC15996+, FGC22149+, FGC8182+, FGC8184+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, F4287+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, M42+, M497+, M89+, M94+, L862+, P209+, PF6464+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, V241+, V250+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, P316+, P53_3-, Z644-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z1890-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, P314-, L897-, L92-, M9771-, P195_2-, M3453-, L859-, L861-, F450-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L584-, L362-, PF5371-, L1065-, L1066-, L1272-, L1279-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS10834-, CTS5332-, CTS3802-
223125 El YOUSUF Al Yousuf BIN Adbullhadi Al Abdah J-FGC15940 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, L147+, P58+, M267+, CTS10640+, CTS1068+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, F719+, FGC15940+, FGC8182+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PF6464+, L862+, P209+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1850+, Z1853+, Z2317+, Z2326+, CTS11741+, PF4678+, PF4843+, PF4851+, P316+, YSC0000076+, YSC0000234+, L1279-, P53_3-, V7-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z18216-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, P314-, L897-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, P195_2-, PF5371-, M9771-, L859-, L861-, F450-, M3453-, L823-, L829-, L615-, L643-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS623-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS5332-, CTS10834-, Z644-, L174-, L222-, L65-, L92-, M365-, M367-, CTS3802-
294475 Chidester Andre Hauser or Eugene Roll J-FGC15941 FGC15938+, FGC15940+, FGC15996+, YSC0000076+, PF4851+, M267+, P58+, CTS11741+, L620+, L858+, L862+, PF4832+, YSC0000065+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, FGC15941+, ZS1644-, Z2223-, Z18718-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L92-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, L222-, M62-, M365-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC7638-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-
445913 آل جابر الحقباني الدوسري - البحرين - الأفلاج   J-FGC16648 CTS11741+, FGC1721+, FGC1723+, FGC12+, FGC1695+, FGC1696+, FGC7+, L620+, L858+, L862+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC16651+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC7+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, FGC16648+, L862+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, L897-, L92-, FGC4316-, CTS10834-, Z1878-, F2174-, CTS9501-, L861-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, CTS623-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z640-, ZS1281-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4332-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-
M7108 المشاوية الدوسري   J-FGC16651 FGC16651+, FGC16659+, FGC16650-, FGC16654-
367803 Altayeb (Hajjah,Yemen) عمر أ.م. الطيب شرف الدين بن الطيب بن ربيعة بن عبس الأزدي 735هجري J-FGC1695 CTS11741+, FGC1723+, FGC7638+, FGC1698+, L620+, M267+, P58+, PF4832+, FGC1695+, L858+, L862+, YSC0000065+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, YSC0000076-, L92-, L859-, FGC1696-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY86-, BY9-
460794 ElFahmi   J-FGC1695 FGC1695+, FGC1723+, L858+, FGC12+, FGC14706-, FGC16651-, FGC1694-, FGC1719-, FGC1721-, Z640-, ZS5806-, ZS5807-, ZS5808-, ZS5810-, ZS5811-, ZS5812-, ZS5814-, ZS6419-, ZS6969-, ZS7213-, ZS7214-, ZS7215-, ZS7216-, ZS7218-, ZS7220-, ZS7226-, ZS7227-, ZS7274-, ZS7282-, ZS7284-, ZS7286-, ZS7293-, ZS7295-, ZS7298-, ZS7299-, ZS8181-, ZS8310-, ZS8379-, ZS8557-, ZS9193-, ZS9194-, ZS9195-, ZS9196-, ZS9251-, ZS9474-, ZS9609-, ZS9613-, ZS9614-, ZS9615-, ZS9616-, ZS9617-, FGC10785-, L861-, M4743-, S20171-, YSC0000076-, Z18243-, Z18718-, Z20775-, FGC1725-, FGC1733-, FGC1749-, FGC19118-, FGC2-, FGC22237-, FGC22238-, FGC22745-, ZS1821-, ZS1824-, ZS1951-, ZS2355-, ZS4062-, ZS4682-, ZS4710-, ZS4713-, ZS4715-, ZS4716-, ZS4718-, ZS5000-, ZS5010-, ZS5801-, ZS5802-, ZS5803-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1704-, FGC1712-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1716-, BY2-, BY4-, BY8-, BY9-, CTS10619-, CTS9501-, FGC1-, FGC10-, FGC28699-, FGC29866-, FGC34525-, FGC3723-, FGC38706-, FGC38708-, FGC4-, FGC4228-, FGC4253-, FGC4302-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4358-, FGC4371-, FGC4415-, FGC4453-, FGC5-, FGC5473-, FGC7-, FGC7376-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8712-, FGC8806-, L222*, FGC10588*, FGC1717*, ZS5805*, FGC23924*, Z5355*, ZS9192*, ZS7281*, ZS5813*, ZS5809*, ZS1820*
255361 Sawan Ali Mohammed Sowwan, b. 1918 and d. 1984 J-FGC1695 L136+, CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, L620+, M267+, L858+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L859-, L222-, L65-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, L174-, PF7264-, FGC4415-, FGC4745-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC4361*
291404 الجابري‎ (al-Jabri) الجابري تعود جذورجد القبيلة لهذيل وادي رهجان J-FGC1695 M267+, CTS11741+, FGC1723+, FGC1698+, FGC7638+, L620+, FGC1695+, L858+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, L862+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, L92-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L859-, FGC1696-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, L222-, FGC4415-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, FGC4361*
321282 الهاجري (Al Hajri)   J-FGC1695 M267+, FGC1695+, FGC4415-, FGC4422-
M8389 Al-Haddad   J-FGC1695 M267+, L147+, CTS11741+, FGC1723+, FGC1698+, FGC7638+, L620+, FGC1695+, L858+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, L862+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, L92-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, BY4-, ZS4740-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L859-, FGC1696-, L65-, L816-, L818-, L823-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, L222-, L174-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, L829*
193510 آل علي الناصري الحبطي التميمي محافظة الغاط J-FGC1696 FGC1696+, FGC1713-, FGC5-
M7606 (Abufaisal.T)&(Abuslman.E) بلعنبر J-FGC1696 M267+, L222+, FGC1696+, FGC8+, FGC6-, FGC9-, FGC16651-
M10144 Al-Sha'lani Al-Su'airy Al-Mutairi shalan J-FGC1703 FGC1703+
260677 ALMUTAIRY   J-FGC1703 M267+, FGC1703+, FGC1716+
193515 (Abufaisal.T) سعود السحلي الخناني الكعابنه ، بني صخر FGC1713+ J-FGC1713 FGC1713+, FGC5-, FGC7944-, FGC7-
119637 السبيعي (Al-Sobaiey) Al-Sobaiey J-FGC1713 L222+, L620+, FGC1713+, L65-, FGC5-
M7588 Aladwani Adwan J-FGC1713 M267+, CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS125+, CTS12632+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4133+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS7598+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L222+, L321+, L350+, L403+, L498+, L468+, L470+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, L620+, M235+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, M294+, M304+, M42+, M497+, M267+, M89+, M94+, P187+, P209+, V186+, V189+, V205+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, FGC1713+, P58+, PAGES00066-, PAGES00106-, FGC7-, FGC8-, V38-, V43-, P277-, P278-, P293-, P1-, M291-, M292-, M58-, Z1704-, Z1721-, PF4330-, U174-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, M263-, L651-, M180-, M191-, M2-, L88-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L501-, L514-, L515-, L517-, L608-, L609-, L610-, L421-, L433-, F478-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, F3750-, F3965-, F4064-, F2256-, CTS897-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8245-, CTS7641-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS6474-, CTS6487-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6002-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS5518-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4474-, CTS421-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4350-, CTS4054-, CTS4110-, CTS4015-, CTS3989-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3822-, CTS3661-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3425-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3105-, CTS12659-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS236-, CTS2504-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS1232-, CTS1244-, CTS12048-, CTS12153-, CTS11878-, CTS11743-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11579-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10806-, CTS10652-, CTS10659-, CTS10638-, CTS1001-, CTS10239-
M8050 AlSalem Abdulla Sultan AlSalem b 1892 J-FGC1721 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, Z2396+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, L862+, L897-, L92-, CTS10834-, Z1878-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR4849-, L861-, F2174-, CTS9501-, CTS623-
268030 Al-Gaissi الشواف الجيسي(Abufaisal.T) آل طاهر حسن محمد مصطفى محمد الشواف - حماه J-FGC1721 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, M267+, L222+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, FGC1721+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, F2746+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, PF6464+, L862+, P209+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z2396+, P316+, P53_3-, Z640-, Z641-, Z644-, Z2338-, Z23532-, Z1890-, Z2103-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, L897-, L92-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, M9771-, L859-, L861-, F450-, P195_2-, PF5371-, M3453-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, L65-, FGC1-, FGC5-, FGC1696-, FGC4453-, FGC8810-, CTS3802-
M9484 Alhaj Hasan Haj Hasan Rashwani J-FGC1721 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1721+, FGC1723+, L222+, L620+, L858+, L862+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, FGC8712-, L859-, FGC4453-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC4361*, ZS7093*
M10406 Al-Hasoon   J-FGC1721 FGC1721+, FGC1723+, CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, L620+, L858+, L862+, Z2324+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS4694+, A13331+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834-, F2174-, Z1878-, CTS9501-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, L861-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, CTS623-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, Z640-, ZS1281-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4332-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-
156470 Al-Refaey Al-Juhany Al-Refaey Al-Juhany J-FGC1721 L222+, L620+, FGC1721+, L65-, FGC1696-
M7399 al nahdi   J-FGC1721 M267+, FGC1721+, FGC7-
263081 alnowiser   J-FGC1721 M267+, L222+, FGC1721+, FGC4453-, FGC8810-, FGC10591-, FGC8806-, BY8-, FGC1696-
640242 MHM   J-FGC1723 A13331+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, L748+, L765+, L778+, L858+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS1823+, CTS8183+, L862+, L897-, L92-, CTS8308-, L65-, Z1878-, L859-, L861-, CTS9501-, F2174-, PR4849-, L615-, CTS8120-
352982 (Abu Judi Proj.) الجعيدي الدوسري الخرج J-FGC1723 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS9240+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, L748+, L778+, L858+, L862+, FGC31318+, L897-, L92-, L859-, L861-, FGC29866-, Y14282-, F2174-, Z1878-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR4849-, L615-, CTS9501-, CTS8308-, BY8-, BY9-, FGC29864-, CTS8120-, CTS10834-, CTS623-
234752 آل صعب آل سيف الناصري الحبطي التميمي Al Ghat Saudi J-FGC19118 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, CTS10640+, CTS1068+, F1209+, F1744+, F2746+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC19118+, FGC22149+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F3692+, F4287+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, L858+, L862+, M42+, M497+, M89+, M94+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PF6464+, P209+, P316+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, S2348-, S4442-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P53_3-, P314-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S4442-, P195_2-, PF5371-, M9771-, L897-, L92-, L859-, L861-, M3453-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L584-, F450-, F4200-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-
362775 Bujassoum   J-FGC2 A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, L862+, L897-, L92-, F2174-, Z1878-, PR4849-, L861-, CTS9501-
M9822 البلم/الأحساء, الدمام, الخبر, قطر الأحساء, الدمام, الخبر, قطر J-FGC2 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, A13331+, BY3704+, CTS10640+, CTS1068+, L862+, L897-, L92-, CTS10834-, Z1878-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR4849-, L861-, F2174-, CTS9501-, CTS623-
212226 - Almsalha Altamimy - Bani S3d   J-FGC2 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC22149+, FGC4+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L765+, L778+, F4287+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, L862+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z640-, Z641-, Z644-, Z6132-, Z1890-, Z2296-, L897-, L92-, Z1878-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, L859-, L861-, F450-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, L615-, CTS9501-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-
273921   J-FGC2 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, A13331+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC22149+, FGC4+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L778+, F4287+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, L862+, Z1877+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, Z1889+, Z1890-, Z2296-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1878-, L897-, L92-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, L859-, L861-, F450-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, L615-, CTS9501-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-
M8695 Khaled Waleed Al-Najjar خالد وليد داوود النجار   J-FGC2 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, A13331+, CTS10640+, CTS1068+, M267+, FGC4+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC22149+, FGC5+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, M42+, M497+, M89+, M94+, P209+, P316+, PF6464+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, Z1889+, Z1890-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S4442-, P53_3-, P314-, M9771-, P195_2-, M3453-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L362-, PF5371-, L1065-, L1066-, L1272-, F450-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, FGC4472-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-
419275 المطرفي الهذلي   J-FGC2 CTS11741+, FGC12+, FGC1721+, FGC1723+, FGC2+, FGC5+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1+, L858+, M267+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1865+, L862+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, L93-, Z18718-, Z20773-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z640-, ZS1281-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2870-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L859-, FGC10095-, FGC10588-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4332-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, F450-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-
N110275 Vaghedi Majmaolsanayeh J-FGC2 CTS11741+, FGC12+, FGC1721+, FGC1723+, FGC2+, FGC5+, FGC1695+, FGC1696+, L222+, L620+, FGC1+, L858+, L862+, M267+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, FGC2+, FGC4+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, ZS7065-, ZS7066-, ZS7067-, ZS7069-, ZS7093-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC6778-, FGC6781-, FGC8089-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4749-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC29883-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, ZS5620-, BY145-, M6661-, P56-, L93-, L859-, FGC10095-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC7638*, FGC10588*, ZS7064*
420651 Babgei (بابقي) آل بابقي - أندونيسيا - الأصل من حضرموت J-FGC2 CTS11741+, FGC12+, FGC1721+, FGC1723+, FGC2+, FGC5+, FGC1695+, FGC1696+, L222+, L620+, FGC1+, L858+, L862+, M267+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, M6661-, P56-, L93-, L859-, FGC10095-, FGC10588-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC7638*
488687 alessa اسماعيل راشد العيسى - الجشة J-FGC2 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834-, Z1878-, F2174-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-
146221 البرغش الريس - سدير السعودية Al-Tamimy J-FGC2 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, FGC4+, FGC2+, M267+, L222+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, Z1878-, F2174-, CTS623-, CTS10834-, BY145-, ZS8666-, Z6132-, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC29883-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC6778-, FGC6781-, FGC8089-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4749-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, ZS7066-, ZS7067-, ZS7069-, ZS7093-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, ZS8663*, ZS6400*, Z26762*
444172 المحيميد الجبري الخالدي Al Jabri Al Khaledi J-FGC2 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, FGC4+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, Z1878-, F2174-, CTS623-, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC29883-, BY145-, FGC6781-, ZS7067-, ZS7069-, ZS7094-, ZS7710-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4484-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5422-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, ZS7066*, ZS4749*, FGC6778*, ZS7712*, ZS7093*, FGC8089*, FGC8091*, FGC2*
524178 Al Ghezi (IQ Project) الغزي، البوغنم، فضول/طيء - J-FGC2 FGC1+, FGC12+, FGC1721+, FGC1723+, FGC2+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1705+, CTS11741+, FGC5+, FGC7638+, L620+, M267+, PF4816+, YSC0000234+, YSC0000235+, L858+, P58+, Z1853+, Z1865+, Z1885+, Z2324+, Z2217+, Z2223-, ZS9418-, ZS9949-, L93-, Z640-, ZS10589-, ZS10792-, ZS11641-, ZS1281-, ZS1488-, ZS1559-, ZS1644-, ZS1662-, Z20773-, Z20775-, Z18718-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18290-, Z18292-, Z18294-, Z18297-, Z1842-, PF4869-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PH1443-, S12192-, S13122-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS2050-, ZS2072-, ZS2151-, ZS222-, ZS2257-, ZS2260-, ZS237-, ZS241-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2527-, ZS2566-, ZS3289-, ZS3668-, ZS3736-, ZS3804-, ZS3856-, ZS3860-, ZS3979-, ZS4307-, ZS4376-, ZS4922-, ZS5010-, ZS5379-, ZS5891-, ZS6056-, ZS6057-, ZS6591-, ZS7111-, ZS8281-, ZS8291-, ZS8398-, ZS84-, ZS8485-, ZS8506-, ZS8629-, ZS9034-, M365-, M4320-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, FGC8809-, FGC5388-, FGC5989-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC4415-, FGC4451-, FGC4453-, FGC4465-, FGC44917-, FGC4745-, FGC496-, FGC4302-, FGC4309-, FGC1713-, FGC3695-, FGC3706-, FGC3716-, FGC4279-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC16651-, FGC10095-, FGC10588-, FGC11740-, FGC11743-, BY102-, BY4-, BY5-, BY66-, BY69-, BY72-, BY8-, BY89-, CTS4459-, CTS5332-, CTS8120-, F1614-, F2306-, F4036-, F4303-, F4306-, F450-, BY65*, FGC4290*, FGC4316*, CTS2263*, L136*, L222*, M9119*, P56*, ZS9101*, YSC0000141*, PF4644*, L860*, ZS1682*
366495 بني هاجر/ آل عثمان (Abu Judi Proj.) منفوحة J-FGC2 FGC2+
352985 آل مقرن (Abu Judi Proj) الدلم J-FGC2 FGC2+
366503 السماري (Abu Judi Proj.) الصحنة - الخرج J-FGC2 FGC2+, BY145-
423050 Al Lobiji Al Lobiji J-FGC2 FGC2+, FGC4+, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC29883-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC6778-, FGC6781-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, BY145-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4749-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, ZS7066-, ZS7067-, ZS7069-, ZS7093-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, FGC5422*, FGC8089*, FGC8091*, FGC4484*
193514 Al-3bdali Al-Tamimi (Abufaisal.T)   J-FGC2 FGC2+, FGC7-
210859 Al-Ofisan Al- 3ayethi Al- 3ameri (Abufaisal.T) tribe Aayeth - 3amer ibn s3s3ah العايذي العامري J-FGC2 FGC4+, FGC2+, FGC1+, FGC2+, BY145-, FGC4495-, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC29883-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC6778-, FGC6781-, FGC8089-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4749-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, ZS7066-, ZS7067-, ZS7069-, ZS7093-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, Z6132-, Z26762*
343165 آل عبد الله البابطين (Abu Judi Proj.) سدير السعودية J-FGC2 FGC4+, FGC2+, FGC5+, FGC2+, BY145-, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC29883-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC6778-, FGC6781-, FGC8089-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4749-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, ZS7066-, ZS7067-, ZS7069-, ZS7093-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, Z6132-, Z26762*
303263 J1   J-FGC2 FGC5+, L147.1+, L222.2+, CTS11741+, FGC1721+, FGC1723+, FGC2+, L222+, FGC1+, FGC12+, FGC5+, FGC1695+, FGC1696+, L222+, L620+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L858+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, L859-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC10095-, FGC10588-, FGC7-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, F1614-, L65.2-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-
326961 حسن أحمد حسن أحمد حسين محمد الزريق من قضاعة - الأح Ahmed J-FGC2 L222+, FGC1+, FGC2+
259732 ذرية الوجيه علي بن عبدالغني الملا الوجيه علي بن عبدالغني الملا J-FGC2 M267+, A13331+, A4766+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS10640+, CTS1068+, CTS1983+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS2453+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS6932+, CTS712+, CTS9240+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, F1209+, F1329+, F4287+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P283+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, L748+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, PF6464+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, L862+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z2317+, Z2326+, FGC2+, FGC4+, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC29883-, Z640-, Z641-, ZS222-, ZS227-, ZS228-, ZS231-, ZS237-, ZS238-, ZS241-, ZS242-, ZS251-, ZS259-, BY145-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4749-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, ZS7066-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC6778-, FGC6781-, FGC8089-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS7069-, ZS7093-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, Z2223-, Z2296-, L897-, L92-, L93-, Z1878-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z1829-, Z1832-, Z1834-, Z1836-, Z1840-, Z1841-, Z1842-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, M365-, L859-, L860-, L861-, L816-, L818-, L823-, L829-, PF4866-, PF4867-, PF4869-, PF4874-, PF4876-, PF4877-, PF4878-, P56-, L615-, L174-, F4306-, F450-, F1614-, L1189-, L1279-, F4256-, F3547-, F3249-, F2168-, F2174-, F2306-, CTS9501-, CTS7188-, CTS9107-, CTS8308-, CTS623-, CTS6379-, CTS5332-, CTS2572-, CTS3569-, CTS4459-, CTS2263-, CTS10834-, CTS1267-, CTS1460-, CTS11754-, CTS10619-, Z26762*, ZS7067*, FGC5468*
M7589 Al Enezi صريح عنزه Al Enezi J-FGC2 M267+, CTS11741+, FGC1+, FGC1721+, FGC1723+, FGC2+, FGC5+, FGC1695+, FGC1696+, L620+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, L858+, L862+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, L93-, M6661-, L859-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC10095-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, CTS9501-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-
414541 abdulrahman البوعلي السلطان abdulrahman rashed J-FGC2 M267+, CTS11741+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1721+, FGC1723+, FGC5+, L862+, M267+, P58+, PF4832+, L222+, L620+, L858+, YSC0000065+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, FGC1+, FGC4+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, A11947+, A13331+, CTS10640+, CTS1068+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, CTS10834-, FGC6781-, ZS7067-, ZS7069-, Z1878-, F2174-, CTS623-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4480-, FGC4481-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, BY145-, Z2223-, Z18718-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS5227-, FGC4474-, YSC0000076-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, L1189-, FGC3708-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY9-, FGC5422*, FGC29883*, FGC2*, FGC22257*, ZS4749*, ZS1795*, FGC5468*, FGC6778*, FGC4484*, ZS5613*, ZS7066*, ZS7093*, FGC8089*, FGC8091*
326051 الضياف (al-Diyaf)   J-FGC2 M267+, FGC2+, FGC4+, CTS11741+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1698+, FGC5+, FGC7638+, L222+, L620+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, L858+, L862+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, L92-, L859-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1764-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY86-, BY9-
M6101 الزير آل حمد الزير آل حمد J-FGC2 M267+, L222+, FGC2+, FGC4+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS12047+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1983+, CTS2769+, CTS2453+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5884+, CTS5628+, CTS4133+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS7598+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F552+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F3692+, F4287+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M89+, M94+, M42+, M497+, P187+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P209+, P316+, PAGES00026+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF6464+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, FGC4+, FGC2+, Z1889+, PAGES00081+, PAGES00106-, FGC6781-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC29883-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, ZS7065-, ZS7067-, ZS7069-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4484-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5422-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4749-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, BY145-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, V38-, V43-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, PF4330-, PAGES00027-, P46-, P53_3-, P211-, P253-, P277-, P293-, P314-, PF5371-, P189-, P195_2-, M58-, M9771-, P1-, P116-, M3453-, M291-, M292-, M263-, P182-, M180-, M191-, M2-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, L608-, L609-, L610-, L615-, L643-, L651-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L421-, L433-, F450-, F478-, F3750-, F3965-, F4200-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, F2256-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9501-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, DF41-, F1008-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS7641-, CTS8193-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8308-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS421-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS623-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6631-, CTS6648-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3661-, CTS3802-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3425-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS2504-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS11878-, CTS11743-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10806-, CTS10834-, CTS10652-, CTS10659-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-, ZS7064*, FGC6778*, ZS7093*, ZS7066*, FGC8089*, FGC8091*
292864 Descendants of Ali Bin Abdulghani Al-Mulla 1855-1932 من ذرية الوجيه علي بن عبدالغني الملا J-FGC2 M267+, L222+, L147+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2746+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC22149+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F1209+, F1744+, F3692+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, PF6464+, F4287+, P209+, P283+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, P316+, P53_3-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, BY145-, FGC4474-, FGC5441-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z2222-, Z2296-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, F450-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, M9771-, PF5371-, P195_2-, L897-, L92-, L823-, L829-, L615-, L701-, F4200-, F2174-, L362-, L1065-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS10834-, FGC7-, L859-, L65-, L1303-, L536-, L630-, L861-
317405 الميزاني المطيري - الموازين بني عبدالله مطير الموازين من بني عبدالله مطير J-FGC22238 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, M267+, FGC1716+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F719+, FGC1703+, FGC1705+, FGC1713+, FGC1715+, FGC1717+, FGC1719+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC22238+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L765+, L778+, F4287+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, L862+, Z1877+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, Z640-, Z641-, Z644-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1890-, Z2296-, Z1878-, L897-, L92-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, L859-, L861-, F450-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, L615-, CTS9501-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-
329965 البو حران الخرشان بني صخر | ALGaissi Study الشلاش الفتيح / دير الزور Bani Skhr J-FGC24630 FGC24630+, CTS7683+, L24+, L25+, PH185+, L26+, L70+, M410+, PF5088+, Z2222+, Z387+, Z421+, Z435+, Z438+, Z458-, Z467-, Z478-, Z482-, Z489-, Z500-, Z6253-, Z6267-, Z7671-, Z7700-, Z7706-, Z8104-, Z8114-, Z2227-, Z28050-, Z28551-, Z28583-, Z30390-, Z30685-, Z30695-, Z33772-, Z33905-, Z33968-, Z36098-, PF5125-, PF5348-, PF5350-, PF5368-, PF5380-, PF5456-, PF7390-, PF7398-, PF7431-, M67-, M92-, P244-, PF2254-, L84-, M137-, M158-, M318-, L264-, L271-, L317-, L363-, L396-, L534-, L560-, L589-, L590-, PH2725-, PH2838-, PH4273-, S11348-, S12459-, S21160-, S23155-, S25258-, SK1336-, SK1337-, SK1344-, SK1382-, Y11149-, Y11202-, Y11782-, Y13097-, Y13373-, Y13511-, Y13640-, Y14700-, Y15241-, Y3629-, Y6240-, Y6958-, Y6964-, Y7291-, Y7800-, Y9005-, Z1846-, Z1847-, L254-, PF5169-, A5360-, A5834-, BY61-, CTS4132-, CTS6061-, CTS6804-, CTS8690-, CTS900-, F3369-, F4049-, FGC16561-, FGC16628-, FGC21079-, FGC21360-, FGC21376-, FGC2857-, FGC30507-, FGC30635-, FGC30649-, FGC30681-, FGC32703-, FGC32709-, FGC32723-, FGC32752-, FGC33111-, FGC34168-, FGC35503-, FGC4977-, FGC4992-, FGC6734-, FGC6735-, FGC9883-, FGC9961-, FGC9962-, FGC9966-, L210-, L229-, L231-, L243*, Z2177*
M11599 Rakan   J-FGC29883 FGC29883+, FGC4+, BY145+, FGC2+, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC6778-, FGC6781-, FGC8089-, S3202-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4749-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, ZS7066-, ZS7067-, ZS7069-, ZS7093-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, S782*
343123 آل مقرن العائذي (Abu Judi Proj.) الخرج J-FGC29883 FGC29883+, FGC4+, FGC2+, BY145+, FGC2+, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7065-, ZS7066-, ZS7067-, ZS7069-, ZS7093-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, FGC4495-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC6778-, FGC6781-, FGC8089-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4749-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620*, ZS7064*
210873 آل سعود (Abufaisal.T) Rabiah Al-Muraidi, 14th century, Arabia (As-Saud) J-FGC29883 FGC29883+, FGC4+, FGC2+, BY145+, FGC2+, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC6778-, FGC6781-, FGC8089-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, ZS7066-, ZS7067-, ZS7069-, ZS7093-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716*, ZS6417*, ZS4749*, FGC6770*
343124 آل معيذر العائذي(Abu Judi Proj.) الخرج J-FGC29883 FGC29883+, FGC4+, FGC2+, BY145+, FGC2+, Z6132+, FGC4495-, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC6778-, FGC6781-, FGC8089-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4749-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, ZS7066-, ZS7067-, ZS7069-, ZS7093-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-
M7563 Al-Jouan   J-FGC29883 FGC29883+, FGC4+, L147+, L222+, M267+, BY145+, FGC2+, Z26762+, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC6778-, FGC6781-, FGC8089-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, ZS7066-, ZS7067-, ZS7069-, ZS7093-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, ZS4749*
M8615 Alhoussainy السيد عبدالله الأعرجي الحسيني   J-FGC30416 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC30416+, FGC8705+, FGC8711+, FGC8712+, FGC8713+, FGC8714+, FGC8719+, FGC8726+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L859+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, Z28309+, Z37030+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, M267+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, FGC274+, FGC30416+, FGC8703+, FGC8704+, FGC8706+, FGC8707+, FGC8711+, FGC8712+, FGC8713+, FGC8714+, FGC8719+, FGC8720+, FGC8721+, FGC8722+, FGC8723+, FGC8726+, FGC8731+, FGC8732+, FGC8734+, FGC8735+, FGC8736+, Z37030+, FGC10500+, L859+, ZS4258+, ZS5448-, FGC8702-, FGC10502-, FGC30570-, FGC30571-, FGC9581-, FGC9583-, FGC9585-, FGC9587-, L615-, L616-, ZS2094-, ZS2095-, ZS2099-, ZS2100-, ZS2102-, ZS2104-, ZS2107-, ZS2108-, ZS2109-, ZS2111-, ZS2113-, ZS2114-, ZS2115-, ZS2116-, ZS2117-, ZS2118-, ZS2119-, ZS2120-, ZS2121-, ZS2122-, ZS2123-, ZS2124-, ZS2125-, ZS2126-, ZS2127-, FGC30566-, CTS10834-, CTS8308-, CTS8308-, FGC10492-, FGC10493-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, L615-, F2174-, CTS623-, FGC30569*, FGC9578*, FGC8718*, FGC30572*, ZS5822*, Z28962*
M9395 Al-Swilim السويلم - القرينه Jeddah, Makkah (Mecca) J-FGC30635 CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1329+, F1559+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2078+, F2142+, F2155+, F2402+, F2418+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3133+, F3136+, F3335+, F3343+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4074+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4272+, F4283+, F719+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC30635+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L24+, L25+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, PF6464+, SK1382+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z1849+, Z2222+, Z27231+, Z388+, Z393+, Z396+, Z399+, Z400+, Z401+, Z407+, Z411+, Z419+, Z436+, Z7700+, Z7706+, A4766+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10834-, L271-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, L534-, F2174-, CTS623-
265472     J-FGC30702 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, M267+, A11947+, A13331+, A4766+, BY145+, CTS10640+, CTS1068+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC22149+, FGC30700+, FGC30701+, FGC30702+, FGC30705+, FGC30706+, FGC30707+, FGC30708+, FGC30709+, FGC30710+, FGC30711+, FGC4+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, L222+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1881+, Z1877+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z2296-, Z1878-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, F450-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, L65-, CTS9501-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, L615-, CTS8308-, CTS10834-, CTS623-
M7813 خليل ابراهيم اليوسف البراهيم الفضل ALFahdl J-FGC31301 M267+, BY66+, FGC22728+, FGC22733+, FGC22734+, FGC22735+, FGC30109+, FGC31300+, FGC31301+, FGC31302+, FGC31303+, FGC31304+, FGC31305+, FGC31307+, FGC31308+, FGC31309+, FGC31310+, FGC31311+, FGC31312+, FGC32175+, FGC37860+, FGC37870+, L1279+, YSC0000787+, Z18206+, Z18209+, Z18210+, Z18215+, ZS1600+, ZS1601+, ZS1603+, ZS1605+, ZS1606+, ZS1607+, ZS1608+, ZS1609+, ZS1610+, ZS1612+, ZS1615+, ZS4020+, ZS6155+, ZS6315-, ZS6318-, ZS6319-, ZS6321-, ZS6324-, ZS6801-, ZS6810-, ZS6811-, ZS6812-, ZS6814-, ZS6817-, ZS7406-, ZS7409-, ZS7411-, ZS7412-, ZS7413-, ZS4021-, ZS4023-, ZS4615-, ZS4870-, ZS4875-, ZS4876-, ZS4877-, ZS4878-, ZS5597-, ZS5599-, ZS5601-, ZS5602-, ZS5603-, ZS5604-, ZS5606-, ZS4008-, ZS4009-, FGC35117-, FGC35118-, FGC35119-, FGC35120-, FGC35122-, FGC35123-, FGC35126-, ZS4011-, ZS4013-, ZS4014-, ZS4015-, ZS1574-, ZS1575-, ZS1576-, ZS1579-, ZS1581-, ZS1582-, ZS1585-, FGC43928-, FGC43929-, FGC43930-, FGC43931-, FGC43932-, FGC43934-, FGC43938-, FGC37861-, FGC37862-, FGC37863-, FGC37864-, FGC37866-, FGC37867-, FGC37868-, FGC37869-, FGC35110-, FGC35112-, FGC35113-, FGC35114-, FGC35115-, FGC30147-, FGC30149-, BY86-, FGC22711-, FGC22718-, FGC22719-, FGC22720-, FGC22723-, FGC22712*, FGC31306*, FGC35116*, ZS1588*, ZS4010*, ZS6806*, ZS6572*
M9181 العبيدلي (Al-Obaidly) بنو عبيد‎ (Banū 'Ubayd) J-FGC31305 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, BY66+, CTS10640+, CTS1068+, M267+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F719+, FGC8182+, FGC8184+, FGC8223+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P209+, P316+, PF6464+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000787+, Z18206+, Z18209+, Z18210+, Z18211+, Z18212+, Z18213+, Z18215+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, ZS1602+, ZS1603+, ZS1607+, ZS1608+, ZS1610+, ZS1612+, ZS1614+, ZS1616+, ZS4020+, BY66+, Z2317+, Z2326+, FGC22728+, FGC22733+, FGC22734+, FGC22735+, FGC31302+, FGC31303+, FGC31304+, FGC31305+, FGC31311+, FGC31312+, FGC32175+, FGC31307+, FGC31308+, FGC31309+, YSC0000787+, Z18206+, Z18209+, Z18210+, Z18215+, FGC37860+, FGC31300+, ZS1603+, ZS1607+, ZS1608+, ZS1610+, ZS1612+, ZS4020+, ZS6155+, ZS6315-, ZS6318-, ZS6319-, ZS6321-, ZS6324-, ZS4011-, ZS4013-, ZS4014-, ZS4015-, ZS6801-, ZS6806-, ZS6810-, ZS6811-, ZS6812-, ZS6814-, ZS6817-, ZS7406-, ZS7409-, ZS7411-, ZS7412-, ZS7413-, ZS4021-, ZS4023-, ZS4615-, ZS4870-, ZS4875-, ZS4876-, ZS4877-, ZS4878-, ZS5597-, ZS5599-, ZS5601-, ZS5602-, ZS5603-, ZS5604-, ZS5606-, ZS4008-, ZS4009-, ZS1609-, ZS1605-, ZS1606-, FGC31301-, ZS1600-, ZS1601-, FGC37861-, FGC37862-, FGC37863-, FGC37864-, ZS1574-, ZS1575-, ZS1576-, ZS1579-, ZS1581-, ZS1582-, ZS1585-, FGC37867-, FGC37868-, FGC37869-, FGC37870-, FGC43928-, FGC43929-, FGC43930-, FGC43931-, FGC43932-, FGC43934-, FGC43938-, L1279-, FGC31310-, FGC35117-, FGC35118-, FGC35119-, FGC35120-, FGC35122-, FGC35123-, FGC35126-, FGC35110-, FGC35112-, FGC35113-, FGC35114-, FGC35115-, FGC30109-, FGC30147-, FGC30149-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, FGC22718-, FGC22719-, FGC22720-, FGC22723-, BY86-, FGC22711-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, P53_3-, P314-, M9771-, M3453-, PF5371-, P195_2-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L1065-, L1066-, L1272-, L362-, F450-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, L1279-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-, FGC22712*, FGC31306*, FGC35116*, ZS1588*, FGC37866*, ZS4010*, ZS1615*, ZS6572*
427903 ALRASHED   J-FGC32723 CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1329+, F1559+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2078+, F2142+, F2155+, F2402+, F2418+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3133+, F3136+, F3335+, F3343+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4074+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4272+, F4283+, F719+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3272+, FGC32723+, FGC3279+, FGC9883+, FGC9927+, FGC9961+, FGC9962+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L24+, L25+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4984+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000227+, Z1849+, Z2222+, Z27231+, Z388+, Z393+, Z396+, Z399+, Z400+, Z407+, Z411+, Z436+, Z7700+, Z7706+, A4766+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, L317-, F2174-, CTS623-
343163 الداوود بني وائل (Abu Judi Proj.) حريملاء J-FGC35005 M172+, FGC35005+
320815 Malallah Malallah J-FGC35503 A4766+, BY3412+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1192+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5454+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1559+, F1744+, F2746+, F3692+, F4074+, CTS6932+, F719+, FGC22149+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3279+, FGC35503+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L24+, L25+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, L60+, M410+, M42+, M89+, M94+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, L748+, L778+, P209+, P316+, PF5415+, PF6464+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF5436+, Z2222+, Z396+, Z399+, Z421+, Z440+, Z444-, Z425-, Z435-, Z436-, Z437-, Z400-, Z401-, Z407-, Z411-, Z415-, Z2338-, Z23532-, Z387-, Z388-, Z391-, Z393-, PF5441-, PF5444-, PF5456-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z1849-, Z2103-, Z2109-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7434-, PF7435-, PF7437-, S19819-, S2348-, S4442-, PF5425-, P53_3-, P314-, M137-, P195_2-, PF5371-, M9771-, L643-, L70-, L701-, M318-, M3453-, L584-, L362-, L397-, L398-, L295-, L1065-, L1066-, L1272-, F801-, CTS7182-, F4100-, F4106-, F4259-, F4272-, F4283-, F2817-, F2839-, F3119-, F3343-, F2078-, F2174-, F2418-, DF41-, F1008-, CTS6061-, CTS623-, CTS3802-, PF5169-, L222-, CTS359-, CTS3601-, CTS1486-, CTS11748-, CTS10834-
M7251 Badri youssef BADRI, b. 1882 and d. 1958 J-FGC35503 F719+, FGC22149+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3272+, FGC3279+, FGC35503+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L24+, L25+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1806+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, PF5415+, PF5436+, PF6464+, CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1192+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1559+, F1744+, L25+, A4766+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, F2746+, F3692+, F4074+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z2222+, Z27231+, Z387+, Z396+, Z399+, Z387+, Z421+, Z440+, Z436-, Z437-, L398-, L397-, Z400-, Z407-, Z411-, Z388-, Z391-, Z393-, Z1849-, F4100-, F4106-, F4259-, F4272-, F4283-, F2817-, F2839-, F3119-, F3343-, CTS10834-, L254-, L270-, L271-, L70-, M137-, M318-, L192-, L229-, L231-, L243-, F2078-, F2174-, F2418-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-
181332 الزعابي (Al Zaabi) بنو زعاب (Banū Za'āb) J-FGC36473 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC13095+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC36473+, FGC4441+, FGC4451+, FGC4453+, FGC4465+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, FGC4441+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, F2174-, Z1878-
M7508 Qatar Study(11) Top Secret آل بوخلف J-FGC3708 M267+, CTS11741+, FGC3708+, FGC3716+, L620+, L858+, L862+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z640-, ZS1281-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, FGC4332-, L174-, L222-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC12-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15940-, FGC15941-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC2-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC10588*, CTS9107*, FGC15938*, FGC4316*, FGC7638*, FGC4361*, L1189*, P56*, ZS7093*, ZS1644*, ZS1464*, Z642*, Z31382*
M7019 المحيسن من عبده من شمر - الكويت [M] J-FGC3708 M267+, L858+, FGC3708+, FGC1698-, Z644-
M9289 AL MURQAB هزاع المرقب الهاشمي J-FGC3729 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC3708+, FGC3718+, FGC3723+, FGC3729+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, M267+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2142+, F2155+, F2174-, L859-
420656 العبيدلي (Al-Obaidly) العبيدلي J-FGC37862 BY66+, FGC22728+, FGC22733+, FGC22734+, FGC22735+, FGC30109+, FGC30147+, FGC30149+, FGC31300+, FGC31302+, FGC31303+, FGC31304+, FGC31305+, FGC31307+, FGC31308+, FGC31309+, FGC31311+, FGC31312+, FGC32175+, FGC37862+, FGC37863+, L1279+, YSC0000787+, Z18206+, Z18209+, Z18210+, Z18215+, ZS1600+, ZS1601+, ZS1603+, ZS1605+, ZS1606+, ZS1607+, ZS1608+, ZS1609+, ZS1610+, ZS1612+, FGC37860+, ZS4020+, ZS6155+, ZS6315-, ZS6318-, ZS6319-, ZS6321-, ZS6324-, ZS4008-, ZS4009-, ZS6801-, ZS6806-, ZS6810-, ZS6811-, ZS6812-, ZS6814-, ZS6817-, ZS7406-, ZS7409-, ZS7411-, ZS7412-, ZS7413-, ZS4021-, ZS4023-, ZS4615-, ZS4870-, ZS4875-, ZS4876-, ZS4877-, ZS4878-, ZS5597-, ZS5599-, ZS5601-, ZS5602-, ZS5603-, ZS5604-, ZS5606-, FGC37861-, FGC35115-, ZS4011-, ZS4013-, ZS4014-, ZS4015-, ZS1574-, ZS1575-, ZS1576-, ZS1579-, ZS1581-, ZS1582-, ZS1585-, FGC37864-, FGC37866-, FGC37867-, FGC37868-, FGC37869-, FGC37870-, FGC43928-, FGC43929-, FGC43930-, FGC43931-, FGC43932-, FGC43934-, FGC43938-, FGC35110-, FGC35112-, FGC35113-, FGC35117-, FGC35118-, FGC35119-, FGC35120-, FGC35122-, FGC35123-, FGC35126-, FGC31310-, FGC31301-, BY86-, FGC22711-, FGC22718-, FGC22719-, FGC22720-, FGC22723-, FGC22712*, FGC31306*, FGC35114*, ZS1588*, FGC35116*, ZS1615*, ZS4010*, ZS6572*
M9180 العبيدلي (Al-Obaidly) بنو عبيد‎ (Banū 'Ubayd) J-FGC37862 M267+, L1279+, ZS1606+, BY66+, FGC22728+, FGC22733+, FGC22734+, FGC22735+, FGC30109+, FGC30147+, FGC30149+, FGC31300+, FGC31302+, FGC31303+, FGC31304+, FGC31305+, FGC31311+, FGC31312+, FGC32175+, FGC31307+, FGC31308+, FGC31309+, FGC37870+, L1279+, YSC0000787+, Z18206+, Z18209+, Z18210+, Z18215+, ZS1600+, ZS1601+, ZS1603+, ZS1605+, ZS1606+, ZS1607+, ZS1608+, ZS1609+, ZS1610+, ZS1612+, ZS1615+, ZS4020+, FGC37862+, FGC37863+, ZS6155+, FGC37860+, FGC37861-, ZS6315-, ZS6318-, ZS6319-, ZS6321-, ZS6324-, FGC37864-, FGC37866-, FGC37867-, FGC37868-, FGC37869-, ZS4011-, ZS4013-, ZS4014-, ZS4015-, ZS6801-, ZS6806-, ZS6810-, ZS6811-, ZS6812-, ZS6814-, ZS6817-, ZS7406-, ZS7409-, ZS7411-, ZS7412-, ZS7413-, ZS4021-, ZS4023-, ZS4615-, ZS4870-, ZS4875-, ZS4876-, ZS4877-, ZS4878-, ZS5597-, ZS5599-, ZS5601-, ZS5602-, ZS5603-, ZS5604-, ZS5606-, ZS4008-, ZS4009-, ZS1574-, ZS1575-, ZS1576-, ZS1579-, ZS1581-, ZS1582-, ZS1585-, FGC43928-, FGC43929-, FGC43930-, FGC43931-, FGC43932-, FGC43934-, FGC43938-, FGC31310-, FGC35117-, FGC35118-, FGC35119-, FGC35120-, FGC35122-, FGC35123-, FGC35126-, FGC35110-, FGC35112-, FGC35113-, FGC35114-, FGC35115-, FGC22718-, FGC22719-, FGC22720-, FGC22723-, FGC31301-, BY86-, FGC22711-, ZS4615-, ZS4616-, FGC22712*, FGC31306*, FGC35116*, ZS1588*, ZS4010*, ZS6572*
428700 العبيدلي (Al-Obaidly) العبيدلي (Al-Obaidly) J-FGC37862 M267+, M267+, M267+, BY66+, FGC22728+, FGC22733+, FGC22734+, FGC22735+, FGC30109+, FGC30147+, FGC30149+, FGC31300+, FGC31302+, FGC31303+, FGC31304+, FGC31305+, FGC31307+, FGC31308+, FGC31309+, FGC31311+, FGC31312+, FGC32175+, FGC37860+, FGC37862+, FGC37863+, FGC37870+, L1279+, YSC0000787+, Z18206+, Z18209+, Z18210+, Z18215+, ZS1600+, ZS1601+, ZS1603+, ZS1605+, ZS1606+, ZS1607+, ZS1608+, ZS1609+, ZS1610+, ZS1612+, ZS1615+, ZS4020+, ZS6155+, ZS6315-, ZS6318-, ZS6319-, ZS6321-, ZS6324-, ZS4011-, ZS4013-, ZS4014-, ZS4015-, ZS6801-, ZS6806-, ZS6810-, ZS6811-, ZS6812-, ZS6814-, ZS6817-, ZS7406-, ZS7409-, ZS7411-, ZS7412-, ZS7413-, ZS4021-, ZS4023-, ZS4615-, ZS4870-, ZS4875-, ZS4876-, ZS4877-, ZS4878-, ZS5597-, ZS5599-, ZS5601-, ZS5602-, ZS5603-, ZS5604-, ZS5606-, ZS4008-, ZS4009-, ZS1574-, ZS1575-, ZS1576-, ZS1579-, ZS1581-, ZS1582-, ZS1585-, FGC43928-, FGC43929-, FGC43930-, FGC43931-, FGC43932-, FGC43934-, FGC43938-, FGC37864-, FGC37866-, FGC37867-, FGC37868-, FGC37869-, FGC37861-, FGC35115-, FGC35110-, FGC35112-, FGC35113-, FGC35117-, FGC35118-, FGC35119-, FGC35120-, FGC35122-, FGC35123-, FGC35126-, FGC31310-, FGC31301-, BY86-, FGC22711-, FGC22718-, FGC22719-, FGC22720-, FGC22723-, FGC22712*, FGC31306*, FGC35114*, FGC35116*, ZS1588*, ZS4010*, ZS6572*
M9094 العبيدلي (Al-Obaidly) بنو عبيد‎ (Banū 'Ubayd) J-FGC37864 BY66+, FGC22728+, FGC22733+, FGC22734+, FGC22735+, FGC30109+, FGC30147+, FGC30149+, FGC31300+, FGC31302+, FGC31303+, FGC31304+, FGC31305+, FGC31307+, FGC31308+, FGC31309+, FGC31311+, FGC31312+, FGC32175+, M267+, FGC37862+, FGC37863+, FGC37864+, FGC37866+, FGC37867+, FGC37868+, FGC37869+, FGC37870+, L1279+, YSC0000787+, Z18206+, Z18209+, Z18210+, Z18215+, ZS1600+, ZS1601+, ZS1603+, ZS1605+, ZS1606+, ZS1607+, ZS1608+, ZS1609+, ZS1610+, ZS1612+, ZS1615+, ZS4020+, ZS6155+, FGC37860+, FGC37861-, ZS6801-, ZS6315-, ZS6318-, ZS6319-, ZS6321-, ZS6324-, ZS6810-, ZS6811-, ZS6812-, ZS6814-, ZS6817-, ZS7406-, ZS7409-, ZS7411-, ZS7412-, ZS7413-, ZS4021-, ZS4023-, ZS4615-, ZS4870-, ZS4875-, ZS4876-, ZS4877-, ZS4878-, ZS5597-, ZS5599-, ZS5601-, ZS5602-, ZS5603-, ZS5604-, ZS5606-, ZS4008-, ZS4009-, FGC35117-, FGC35118-, FGC35119-, FGC35120-, FGC35122-, FGC35123-, FGC35126-, ZS4011-, ZS4013-, ZS4014-, ZS4015-, ZS1574-, ZS1575-, ZS1576-, ZS1579-, ZS1581-, ZS1582-, ZS1585-, FGC43928-, FGC43929-, FGC43930-, FGC43931-, FGC43932-, FGC43934-, FGC43938-, ZS4615-, ZS4616-, FGC35115-, FGC35110-, FGC35112-, FGC35113-, FGC31310-, FGC31301-, BY86-, FGC22711-, FGC22718-, FGC22719-, FGC22720-, FGC22723-, FGC22712*, FGC31306*, FGC35114*, FGC35116*, ZS1588*, ZS4010*, ZS6572*, ZS6806*
M9102 العبيدلي (Al-Obaidly) بنو عبيد‎ (Banū 'Ubayd) J-FGC37867 M267+, L1279+, BY66+, FGC22728+, FGC22733+, FGC22734+, FGC22735+, FGC30109+, FGC30147+, FGC30149+, FGC31300+, FGC31302+, FGC31303+, FGC31304+, FGC31305+, FGC31307+, FGC31308+, FGC31309+, FGC31311+, FGC31312+, FGC32175+, FGC37860+, FGC37867+, L1279+, YSC0000787+, Z18206+, Z18209+, Z18210+, Z18215+, ZS1600+, ZS1601+, ZS1603+, ZS1605+, ZS1606+, ZS1607+, ZS1608+, ZS1609+, ZS1610+, ZS1612+, ZS1615+, ZS4020+, FGC37862+, FGC37863+, ZS6155+, ZS6315-, ZS6318-, ZS6319-, ZS6321-, ZS6324-, ZS6801-, FGC37864-, FGC37866-, ZS4011-, ZS4013-, ZS4014-, ZS4015-, ZS6810-, ZS6811-, ZS6812-, ZS6814-, ZS6817-, ZS7406-, ZS7409-, ZS7411-, ZS7412-, ZS7413-, ZS4021-, ZS4023-, ZS4615-, ZS4870-, ZS4875-, ZS4876-, ZS4877-, ZS4878-, ZS5597-, ZS5599-, ZS5601-, ZS5602-, ZS5603-, ZS5604-, ZS5606-, ZS4008-, ZS4009-, ZS1574-, ZS1575-, ZS1576-, ZS1579-, ZS1581-, ZS1582-, ZS1585-, FGC37868-, FGC37869-, FGC37870-, FGC43928-, FGC43929-, FGC43930-, FGC43931-, FGC43932-, FGC43934-, FGC43938-, FGC37861-, FGC35115-, FGC35117-, FGC35118-, FGC35119-, FGC35120-, FGC35122-, FGC35123-, FGC35126-, FGC35110-, FGC35112-, FGC35113-, FGC31310-, FGC22718-, FGC22719-, FGC22720-, FGC22723-, FGC31301-, BY86-, FGC22711-, ZS4615-, ZS4616-, FGC22712*, FGC31306*, FGC35114*, FGC35116*, ZS1588*, ZS4010*, ZS6806*, ZS6572*
M9561 العبيدلي (Al-Obaidly) بنو عبيد‎ (Banū 'Ubayd) J-FGC37867 M267+, L1279+, ZS1606+, BY66+, FGC22728+, FGC22733+, FGC22734+, FGC22735+, FGC30109+, FGC30147+, FGC30149+, FGC31300+, FGC31302+, FGC31303+, FGC31304+, FGC31305+, FGC31307+, FGC31308+, FGC31309+, FGC31311+, FGC31312+, FGC32175+, FGC37860+, FGC37870+, L1279+, YSC0000787+, Z18206+, Z18209+, Z18210+, Z18215+, ZS1600+, ZS1601+, ZS1603+, ZS1605+, ZS1606+, ZS1607+, ZS1608+, ZS1609+, ZS1610+, ZS1612+, ZS1615+, ZS4020+, FGC37862+, FGC37863+, ZS6155+, FGC37867+, FGC37868-, FGC37869-, ZS6801-, ZS6315-, ZS6318-, ZS6319-, ZS6321-, ZS6324-, FGC37864-, FGC37866-, ZS4011-, ZS4013-, ZS4014-, ZS4015-, ZS4021-, ZS4023-, ZS4615-, ZS4870-, ZS4875-, ZS4876-, ZS4877-, ZS4878-, ZS5597-, ZS5599-, ZS5601-, ZS5602-, ZS5603-, ZS5604-, ZS5606-, ZS6810-, ZS6811-, ZS6812-, ZS6814-, ZS6817-, ZS7406-, ZS7409-, ZS7411-, ZS7412-, ZS7413-, ZS4008-, ZS4009-, ZS1574-, ZS1575-, ZS1576-, ZS1579-, ZS1581-, ZS1582-, ZS1585-, FGC43928-, FGC43929-, FGC43930-, FGC43931-, FGC43932-, FGC43934-, FGC43938-, FGC37861-, FGC35115-, FGC35117-, FGC35118-, FGC35119-, FGC35120-, FGC35122-, FGC35123-, FGC35126-, FGC35110-, FGC35112-, FGC35113-, FGC31310-, FGC22718-, FGC22719-, FGC22720-, FGC22723-, FGC31301-, BY86-, FGC22711-, ZS4615-, ZS4616-, FGC22712*, FGC31306*, FGC35114*, FGC35116*, ZS1588*, ZS4010*, ZS6572*, ZS6806*
492756 ال عائذ عبيدة   J-FGC39461 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC39461+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS2066+, ZS2067+, ZS2068+, ZS2072+, ZS2074+, ZS4082+, ZS4083+, ZS4085+, ZS4087+, ZS4088+, ZS2066+, BY4+, BY5+, BY6+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2174-
276116 Al-Manaseer   J-FGC4 FGC4+, M267+, Z6132+, ZS7067-, ZS7069-, BY145-, FGC6781-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5422-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC29883-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4484-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, ZS7066*, ZS4749*, FGC4495*, FGC5468*, FGC6778*, FGC4474*, FGC8089*, FGC8091*, FGC2*, ZS7093*
204500 Al Zaabi   J-FGC4 FGC4+, P321-
M8275 Alkhalaf 1820 عبدالله خلف جابر عبدرحيم اجود الهلالي مواليد J-FGC4 M267+, FGC4+
155333 Al-Saud Rabiah Al-Muraidi, 14th century, Arabia (As-Saud) J-FGC4 M267+, L222+, FGC4+, FGC4472-, FGC5427-, FGC4492-, FGC5441-, L630-
504458 isa   J-FGC40709 M267+, CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1713+, FGC1721+, FGC1723+, L222+, L620+, L858+, L862+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, FGC1749+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, FGC40709+, FGC40717+, FGC1713+, FGC1715-, ZS5806-, ZS5807-, ZS5808-, ZS5810-, ZS5811-, ZS5812-, ZS5814-, ZS7213-, ZS7214-, ZS7215-, ZS7216-, ZS7218-, ZS7220-, ZS7226-, ZS7227-, ZS7274-, ZS7281-, ZS7282-, ZS7284-, ZS7286-, ZS7295-, ZS7298-, ZS7704-, ZS8311-, ZS8319-, ZS8557-, ZS8560-, FGC4253-, FGC4254-, FGC4260-, FGC4261-, FGC4262-, FGC4263-, FGC4264-, FGC4268-, FGC4271-, FGC4272-, FGC4273-, FGC42827-, FGC42828-, FGC42829-, FGC42830-, FGC42834-, FGC42836-, FGC45005-, FGC45011-, ZS10657-, ZS10660-, ZS4710-, ZS4713-, ZS4715-, ZS4716-, ZS4718-, ZS5801-, ZS5802-, ZS5803-, FGC40710-, FGC40711-, FGC40712-, FGC40713-, FGC40715-, FGC40716-, FGC1717-, FGC1719-, FGC1725-, FGC1729-, FGC1733-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, FGC22238-, FGC23925-, FGC34525-, FGC34526-, FGC34527-, FGC34528-, FGC34529-, FGC34533-, FGC34537-, FGC38703-, FGC38704-, FGC38705-, FGC38706-, FGC38707-, FGC38708-, FGC38709-, FGC38710-, FGC38711-, FGC38715-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, FGC10785-, FGC1697-, FGC1703-, FGC1704-, FGC1709-, FGC1712-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC1715-, FGC1703-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC4361*, ZS5805*, FGC1716*
485357 alhashmi التميمي ali muhsin hassan, b. 1945 and d. 2014 J-FGC4228 CTS11741+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1721+, FGC1723+, FGC4228+, FGC6+, FGC7+, L222+, L620+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L858+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC7+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS1844+, FGC10030-, FGC4230-, FGC4239-, ZS1841-, ZS1842-, Z1878-, F2174-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, CTS10834-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, L859-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7393-, FGC6064-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC12*, FGC4361*, FGC7638*
176800 Altamimi   J-FGC4228 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC7+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS1844+, FGC8+, FGC1696+, FGC6+, FGC4228+, M267+, L222+, L65-, FGC4340-, F2174-, Z1878-
428238 البواردي-أل حرقوص- بني زيد - شقراء   J-FGC4228 FGC4228+
329855 Saud Al-Shabanat (Abufaisal.T) FGC6+ *عايذ - اقليم سدير J-FGC4228 FGC9+, FGC6+, FGC4228+, FGC4239-, FGC4302-, FGC2-, FGC1-
256759 Al-Mangour (Bani s3d Tmim)(Abufaisal.T) FGC6+المناقير بني سعد ابن زيد مناة ابن تميم * سدير J-FGC4228 M267+, FGC6+, FGC7+, FGC8+, FGC9+, FGC4228+, FGC4239-, FGC4340-
159946 السيف - آل سويّد آل فيّاض - بني زيد - الدوادمي Al-Swied Bany Zaid J-FGC4239 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, F2746+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4239+, FGC4241+, FGC4243+, FGC4244+, FGC4249+, FGC7+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, PF6464+, L862+, P209+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, FGC29984+, FGC29982+, FGC29983+, FGC29981+, P316+, P53_3-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, FGC16726-, FGC16722-, FGC16724-, FGC12857-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, L897-, L92-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, M9771-, L859-, L861-, F450-, P195_2-, PF5371-, M3453-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-
325370 السدحان - آل سدحان - بني زيد - شقراء Bany Zaid J-FGC4239 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4239+, FGC4241+, FGC4243+, FGC4244+, FGC4249+, FGC7+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, M42+, M497+, M89+, M94+, F4287+, P209+, PF6464+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1877+, Z1878+, Z2317+, Z2326+, P316+, Z1889+, BY2578+, FGC29977+, FGC29978+, FGC29979+, FGC29980+, Z1890-, Z2222-, P53_3-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, S4442-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S2348-, S4442-, P314-, F450-, M9771-, PF5371-, P195_2-, M3453-, L859-, L861-, L897-, L823-, L829-, L615-, L643-, L1065-, L1066-, L1272-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS10834-, CTS623-, CTS3802-
451790 (Abufaisal.T)   J-FGC4273 CTS11741+, FGC1713+, FGC1715+, FGC1721+, FGC1723+, FGC12+, FGC4273+, L222+, L620+, FGC1695+, FGC1696+, L858+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2324+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, L859-, FGC1703-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC10588*, FGC4361*, FGC7638*
335977 بن الزبير   J-FGC4302 FGC4302+, FGC4309-, L859-, FGC8712-
343108 العسيري (Abu Judi Proj.) تهامة عسير J-FGC4302 FGC4302+, FGC4314+, FGC4302+, ZS1586+, ZS1587-, ZS4003-, ZS4004-, ZS11063-, ZS11064-, ZS11065-, ZS11066-, ZS11067-, FGC4303-, FGC4305-, FGC4306-, FGC4307-, FGC4308-, FGC4309-, FGC4310-, FGC4311-, FGC4312-, FGC4313-, ZS4284-, ZS4290-, ZS4694-, ZS4753-, ZS4754-, ZS4755-, ZS4756-, ZS4757-, ZS4758-, ZS4759-, ZS4760-, ZS4761-, ZS4762-, ZS8398-, FGC4315-, FGC4317-, FGC4318-, FGC4319-, FGC4320-, FGC4321-, FGC4322-, FGC4323-, FGC4324-, FGC4325-, FGC4326-, FGC4328-, FGC4329-, FGC7939-, FGC8806-, S18051-, ZS11059-, ZS11060-, ZS11061-, BY2-, FGC1-, FGC10095-, FGC10096-, FGC2-, FGC38797-, FGC38798-, FGC38799-, FGC38800-, FGC38801-, FGC38802-, FGC38803-, FGC38804-, FGC38805-, FGC38806-, FGC38807-, FGC38808-, FGC38809-, FGC4300-, ZS11062*, ZS4056*
540319   Arab Study J-FGC4309 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1721+, FGC1723+, FGC4302+, FGC4309+, FGC4316+, FGC7+, L222+, L620+, L858+, L862+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC4332-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC10588*, FGC4361*
M6933 Al-Zahrani   J-FGC4309 FGC4314+, M267+, L222+, FGC4302+, FGC4309+, FGC4310-, FGC4311-, FGC4312-, FGC4313-, FGC4303-, FGC4305-, FGC4306-, FGC4307-, FGC4308-, FGC10095-, FGC4300-, ZS4004-, ZS4284-, ZS4290-, ZS4753-, ZS4755-, ZS4756-, ZS4757-, ZS4758-, ZS4759-, ZS4760-, ZS4761-, ZS4762-, FGC4315-, FGC4317-, FGC4318-, FGC4319-, FGC4320-, FGC4321-, FGC4322-, FGC4323-, FGC4324-, FGC4325-, FGC4326-, FGC4328-, FGC4329-, FGC7936-, FGC7939-, FGC9*
321184 Mesmar Sheraz J-FGC4326 FGC4302+, FGC4302+, FGC4309+, FGC4310+, FGC4311+, FGC4314+, FGC4315+, FGC4319+, FGC4320+, A13331+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, FGC4326+, ZS1586+, ZS4694+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4310+, FGC4314+, FGC4316+, FGC4320+, FGC7+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9501-, Z1878-, PR4849-, L861-, L897-, L92-, F2174-, ZS4753-, ZS4754-, ZS4755-, ZS4756-, ZS4757-, ZS4758-, ZS4759-, ZS4760-, ZS4761-, ZS4762-, ZS8398-, ZS1587-, ZS4003-, ZS4004-, ZS4056-, ZS4284-, ZS4290-, ZS11063-, ZS11064-, ZS11065-, ZS11066-, ZS11067-, FGC4328-, FGC4329-, FGC7939-, FGC8806-, S18051-, ZS11059-, ZS11060-, ZS11061-, CTS8120-, FGC4321-, FGC4322-, FGC4323-, FGC4324-, FGC4325-, FGC4317-, FGC4318-, FGC4312-, FGC4313-, FGC4303-, FGC4305-, FGC4306-, FGC4307-, FGC4308-, BY2-, FGC1-, FGC10095-, FGC10096-, FGC2-, FGC38797-, FGC38798-, FGC38799-, FGC38800-, FGC38801-, FGC38802-, FGC38803-, FGC38804-, FGC38805-, FGC38806-, FGC38807-, FGC38808-, FGC38809-, FGC4300-, ZS11062*, FGC7936*
M11663 Mohammed   J-FGC43311 A13331+, BY2519+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC13095+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC43309+, FGC43311+, FGC43312+, FGC43316+, FGC4441+, FGC4451+, FGC4453+, FGC4455+, FGC4459+, FGC4461+, FGC4465+, FGC50005+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, L862+, L897-, L92-, CTS9501-, F2174-, Z1878-, PR4849-, L861-, CTS8120-
M8473 Al-Saleh Riyadh J-FGC4332 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4340+, FGC7+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, FGC1696+, FGC7+, FGC4340+, CTS11741+, M267+, L222+, FGC1695+, FGC1698+, FGC4332+, FGC1721+, FGC1723+, FGC6+, FGC7638+, L620+, L858+, L862+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z2324+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, FGC4343-, F2174-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L92-, L859-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5230-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, L65-, FGC5-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, F4343-, FGC7944-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, Z1878-
M9241 Saad Bin Daineh   J-FGC4332 FGC4340+, CTS11741+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1698+, FGC1721+, FGC1723+, FGC4332+, FGC6+, FGC7+, FGC7638+, L222+, L620+, L858+, L862+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L92-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-
M7560 Al-Tamimi Al-Anjari Al-Tamimi J-FGC4343 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4340+, FGC4343+, FGC4353+, FGC7+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, FGC4332+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, Z33595+, L1303-, F2174-, Z1878-
325023 Al-Whaibi Al-Tamimi (Abufaisal.T) ذرية شيخ الإسلام الإمام المجدد J-FGC4355 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, M267+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, F2746+, F552+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4340+, FGC4343+, FGC4352+, FGC4353+, FGC4355+, FGC4357+, FGC7+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, PF6464+, L862+, P209+, V221+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, FGC19502+, Z2317+, Z2326+, P316+, P53_3-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, FGC19499-, ZS4004-, ZS4284-, ZS4290-, ZS4753-, ZS4755-, ZS4756-, ZS4757-, ZS4758-, ZS4759-, ZS4760-, ZS4761-, ZS4762-, FGC19507-, FGC19509-, FGC19500-, FGC19508-, FGC10095-, FGC4300-, FGC4302-, FGC4303-, FGC4305-, FGC4306-, FGC4307-, FGC4308-, FGC4309-, FGC4310-, FGC4311-, FGC4312-, FGC4313-, FGC4314-, FGC4315-, FGC4317-, FGC4318-, FGC4319-, FGC4320-, FGC4321-, FGC4322-, FGC4323-, FGC4324-, FGC4325-, FGC4326-, FGC4328-, FGC4329-, FGC7936-, FGC7939-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, L897-, L92-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, M9771-, L859-, L861-, F450-, P195_2-, PF5371-, M3453-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-, FGC9*
451782 الرقراق من آل محمد من الوهبه من تميم (Abufaisal.T) محمد بن عبدالله بن شبانه J-FGC4355 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4340+, FGC4343+, FGC4352+, FGC4353+, FGC4355+, FGC4357+, FGC7+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, CTS11741+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, FGC12+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1695+, FGC1696+, FGC4332+, FGC6+, L222+, L620+, FGC7+, L858+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L859-, FGC7393-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC6064-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS10834-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, Z1878-, F2174-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, FGC4361*, FGC7638*
156467 آل ابراهيم آل ابو حسين المانعي العنبري التميمي Al-Anbry Al-Tamimy J-FGC4358 A4766+, M267+, L222+, CTS10640+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS1068+, CTS11741+, CTS12047+, CTS1983+, CTS11765+, CTS11787+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3492+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5884+, CTS5628+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8938+, CTS9240+, CTS8340+, CTS8437+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4358+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, CTS852+, F4287+, L468+, L470+, L60+, L498+, L748+, L765+, L778+, L403+, L858+, M168+, L862+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M267+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P209+, P187+, P316+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF6464+, P58+, PAGES00026+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, PAGES00081+, PAGES00106-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z2103-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, V38-, V43-, PAGES00027-, PAGES00066-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, PF4330-, P46-, P53_3-, P189-, P195_2-, P211-, P253-, P277-, P293-, P314-, PF5371-, P182-, M9771-, P1-, P116-, M58-, M291-, M292-, M3453-, M263-, L897-, L92-, M180-, M191-, M2-, L859-, L861-, L421-, L433-, L823-, L829-, L501-, L514-, L515-, L517-, L608-, L609-, L610-, L615-, L643-, L651-, L701-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, F450-, F478-, CTS8562-, CTS8936-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F3750-, F3965-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, F2256-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9501-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, DF41-, F1008-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8308-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS623-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3661-, CTS3802-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3425-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS2504-, CTS11878-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11743-, CTS10806-, CTS10834-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10652-, CTS10659-, L65-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-
159943 آل طليحان آل ابوحسين المانعي العنبري التميمي Al-Anbary Al-Tamimy J-FGC4358 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS9240+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4358+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, M42+, M497+, M89+, M94+, F4287+, P209+, PF6464+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z2317+, Z2326+, P316+, Z1889+, Z1890-, Z2222-, P53_3-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, P314-, F450-, M9771-, PF5371-, P195_2-, M3453-, L859-, L861-, L897-, L92-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-
325029 آل حقيل - المجمعة (Abufaisal.T) العمارات من عنزة - المجمعه J-FGC4358 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4358+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, M267+, FGC7944+, FGC4358+, FGC4383+, FGC5484-, F2174-, Z1878-
159940 آل الشيخ مبارك الحديثي المانعي العنبري التميمي Al-Anbary Al-Tamimy J-FGC4358 M267+, L147+, L222+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS12047+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1983+, CTS2769+, CTS2453+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5884+, CTS5628+, CTS4133+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS7598+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4358+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F3692+, F4287+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, M42+, M497+, P187+, P209+, P58+, PAGES00026+, P316+, PAGES00081+, PF6464+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, V241+, V250+, Y3015+, Y6617+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, V38-, V43-, PF4330-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, PAGES00106-, P46-, P53_3-, PAGES00027-, PAGES00066-, P211-, P253-, P277-, P293-, P314-, P189-, P195_2-, M58-, PF5371-, P182-, M9771-, P1-, P116-, M3453-, M291-, M292-, M263-, M180-, M191-, M2-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, L608-, L609-, L610-, L615-, L643-, L651-, L701-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L421-, L433-, F450-, F478-, F3750-, F3965-, F4200-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, F2256-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9501-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, DF41-, F1008-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS7641-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8308-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS421-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS623-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3661-, CTS3802-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3425-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS2504-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS236-, CTS11878-, CTS11743-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10806-, CTS10834-, CTS10652-, CTS10659-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-, L65-
454365 التميمي (Abufaisal.T)   J-FGC4361 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1721+, FGC1723+, FGC4361+, FGC7944+, L222+, L620+, L858+, L862+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC10588*, FGC7638*
M9562 العبيدلي (Al-Obaidly) بنو عبيد‎ (Banū 'Ubayd) J-FGC43931 ZS4870+, BY66+, FGC22728+, FGC22733+, FGC22734+, FGC22735+, FGC30109+, L1279+, FGC31300+, FGC31302+, FGC31303+, FGC31304+, FGC31305+, FGC31307+, FGC31308+, FGC31309+, FGC31311+, FGC31312+, FGC32175+, FGC37860+, FGC37870+, FGC43928+, L1279+, YSC0000787+, Z18206+, Z18209+, Z18210+, Z18215+, FGC43931+, FGC43934+, ZS1600+, ZS1601+, ZS1603+, ZS1605+, ZS1607+, ZS1608+, ZS1609+, ZS1610+, ZS1612+, ZS1615+, ZS4020+, ZS4878+, ZS4870+, ZS6155+, ZS6315-, ZS6318-, ZS6319-, ZS6321-, ZS6324-, ZS4875-, ZS4876-, ZS4877-, ZS5597-, ZS5599-, ZS5601-, ZS5602-, ZS5603-, ZS5604-, ZS5606-, ZS4021-, ZS4023-, ZS4615-, ZS4011-, ZS4013-, ZS4014-, ZS4015-, ZS4008-, ZS4009-, ZS6810-, ZS6811-, ZS6812-, ZS6814-, ZS6817-, ZS7406-, ZS7409-, ZS7411-, ZS7412-, ZS7413-, ZS6801-, ZS1606-, FGC43938-, FGC43932-, ZS1574-, ZS1575-, ZS1576-, ZS1579-, ZS1581-, ZS1582-, ZS1585-, FGC43929-, FGC43930-, FGC35117-, FGC35118-, FGC35119-, FGC35120-, FGC35122-, FGC35123-, FGC35126-, FGC37861-, FGC37862-, FGC37863-, FGC37864-, FGC37866-, FGC37867-, FGC37868-, FGC37869-, FGC35110-, FGC35112-, FGC35113-, FGC35114-, FGC35115-, FGC31310-, FGC31301-, ZS1606-, FGC30147-, FGC30149-, BY86-, FGC22711-, FGC22718-, FGC22719-, FGC22720-, FGC22723-, FGC22712*, FGC31306*, FGC35116*, ZS1588*, ZS6806*, ZS4010*, ZS6572*
340981 (الرشيد (الاسلم شمر الرشيد الاسلم من شمر J-FGC4402 CTS11741+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4417+, FGC4421+, FGC7638+, FGC1698+, L620+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, L858+, L862+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, L92-, L859-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC1696-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY86-, BY9-, FGC10588*
M7124 سليمان بن علي آل يحيا الخطيب سليمان بن علي آل يحيا الخطيب J-FGC4402 L147+, M267+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4415+, FGC4402+, FGC4416+, FGC4427+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4413+, FGC4421+, FGC4432+, FGC4433+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, FGC4420+, FGC4423-, F2174-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, L92-, CTS623-, CTS10834-, FGC4417-, FGC4720-, L222-, L158-, L444-, L1436-
N113643 Sakaji Jamil J-FGC4415 CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L620+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P58+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, FGC1723+, FGC4415+, FGC7638+, FGC1698+, FGC1695+, L858+, L862+, Z2324+, Z2217+, Z2223-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, L92-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, Z18718-, L859-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, Z640-, Z641-, Z644-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, YSC0000076-, L222-
M8935 Al-Turki   J-FGC4415 CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, M267+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L778+, F4287+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, L862+, Z1877+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, Z1889+, FGC4415+, Z1890-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1878-, L897-, L92-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, L859-, L861-, F450-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, L615-, CTS9501-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-
M9888 alshammari شمّر خالد‎ (Banū Shammar) J-FGC4415 FGC4415+
M7055 الحسان الشمري - الكويت شمّر ‎ (Banū Shammar) J-FGC4415 FGC4415+
M9844 Bin Said 1900 J-FGC4415 FGC4415+, FGC4302-
222393 Zahran - Al-Dawsi   J-FGC4415 FGC4415+, FGC4415+, M267+, L222-, FGC4416-, FGC4417-, FGC4420-, FGC4421-, FGC42800-, FGC4402-, FGC4403-, FGC4404-, FGC4405-, FGC4407-, FGC4409-, FGC4410-, FGC4411-, FGC4413-, FGC4414-, BY527-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10389-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19175-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC19208-, FGC19209-, FGC19210-, FGC19212-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, FGC4423-, FGC4427-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4430-, FGC4432-, FGC4433-, FGC4702-, FGC4703-, FGC4705-, FGC4708-, FGC4710-, FGC4711-, FGC4712-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, FGC4720-, FGC7962-, FGC7963-, L897-, M6661-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, ZS4215-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, ZS8307-, ZS9471-, FGC42799*, FGC10404*, FGC4422*
M9459 Samer   J-FGC4415 M267+, CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4415+, L620+, L858+, L862+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC7638*
314337 Aloshari   J-FGC4415 M267+, FGC4415+
174809 الباحث عن الحقيقة   J-FGC4415 M267+, FGC4415+, L859-, L222-, FGC8712-
278629 Abi-Acar Emmanuel Abi-Acar b.ca.,1820 d.1932 J-FGC4415 YSC0000234+, CTS11741+, M267+, FGC1723+, FGC4415+, FGC7638+, FGC1698+, L620+, P58+, PF4832+, YSC0000065+, YSC0000235+, Z2324+, FGC1695+, L858+, L862+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, L92-, L859-, FGC1696-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1764-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, YSC0000076-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY86-, BY9-, FGC10588*
358320 AHMED HAMAD J-FGC4421 FGC4421+
500637 (Abufaisal.T)   J-FGC4422 M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4422+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L897-, L92-, F2174-
M7261 Qatar Study(2)Ayed   J-FGC4422 M267+, FGC4415+, FGC4422+
B102234 ال غريب/ عبده / شمر Abu Ghuraib Ashammary ابوغريب الشمري J-FGC4429 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4415+, FGC4429+, L620+, L858+, L862+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4416+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4429+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4720+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, FGC4417+, FGC19212+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, FGC4402+, FGC4405+, FGC4410+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, Z24250+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4720+, FGC4429+, ZS12346+, FGC42800-, FGC4430-, FGC7962-, FGC7963-, L897-, M6661-, FGC4702-, FGC4703-, FGC4705-, FGC4708-, FGC4710-, FGC4711-, FGC4712-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, ZS4215-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, ZS8307-, ZS9471-, FGC4428-, FGC4407-, FGC4409-, FGC4403-, FGC4404-, CTS10834-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10389-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19175-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC19208-, FGC19209-, FGC19210-, FGC4425-, FGC4430-, F2174-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, L92-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC7638*, FGC10404*, FGC42799*
M7002 AL TWALAH SHAMMER آل ابراهيم من ذرية آل ابراهيم الموجودة في السعودية والكويت J-FGC4429 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4415+, FGC4429+, L620+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, L858+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z640-, ZS1281-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, L93-, L859-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC15940-, FGC15941-, FGC4332-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC10588*, CTS9107*, FGC15938*, FGC4316*, FGC7638*, FGC4361*, Z1828*, P56*, ZS7093*, ZS1644*, ZS1464*, Z642*, Z31382*
M10916 آل ناصر / آل فراج / عبدة / شمر آل ناصر من آل فراج من عبده من شمر J-FGC4429 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4402+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4416+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4429+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4720+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2174-, FGC4403-, FGC4430-, ZS8307-, ZS12346-
M6701 علي الحميدي الغنام اللعيبا الشمري غنام الغنام J-FGC4429 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4402+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4429+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4720+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M5592+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, M267+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2142+, F2155+, F2174-
272456 Alwasil غفيلي سنجاري شمري جرمي طائي J-FGC4430 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, M267+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, F2746+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4416+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4429+, FGC4430+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4720+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L765+, L778+, L92+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, PF6464+, L862+, P209+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, P316+, FGC1695+, FGC1698+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4417+, FGC4421+, FGC7638+, YSC0000065+, YSC0000234+, YSC0000235+, L620+, Z1865+, Z2217+, Z2324+, L92+, L93-, BY4-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, Z2223-, Z18718-, L65-, L816-, L818-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, S20171-, S4924-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1696-, P53_3-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, L897-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, M9771-, L859-, L861-, F450-, P195_2-, PF5371-, M3453-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-, ZS227*
453984 الخرصة - شمر الخرصة - بني ياس ( زايدة ) - زوبع - شمر J-FGC4430 M267+, FGC4430+
417466 Al-Fayez Bani Sakhar (الفايز بني صخر)   J-FGC4432 M267+, FGC4402+, FGC4413+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4416+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4427+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4702-, FGC4703-, FGC4705-, FGC4708-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4423-, FGC4410-, FGC4411-, FGC4417-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, FGC4720-, FGC7962-, FGC7963-, L897-, M6661-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, FGC4711-, FGC42800-, ZS9471-, FGC4403-, FGC4404-, FGC4405-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC19210-, FGC19212-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187*, FGC19175*, FGC10404*, FGC10389*, FGC42799*, FGC19208*, FGC19209*, FGC19193*, FGC4407*, FGC4409*, FGC4712*, ZS8307*, ZS4215*, FGC4430*, FGC4710*
257162 Alcosibe   J-FGC4453 CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, FGC1721+, FGC1723+, FGC4453+, L222+, L620+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L858+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, L859-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC4361*
241693 الدرباس - الكويت   J-FGC4453 CTS11741+, FGC1698+, FGC1721+, FGC1723+, FGC4453+, FGC7638+, L222+, L620+, FGC1695+, L858+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, L862+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, L92-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L859-, FGC1696-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, ZS227*
448231 alkubaisi (ammar alani studies T) الحاج عيسى جيس /الأنبار-كبيسة J-FGC4453 CTS11741+, FGC1721+, FGC1723+, FGC12+, FGC1695+, FGC4453+, L222+, L620+, L858+, L862+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4453+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z18293+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, A4766+, BY2519+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834-, Z1878-, F2174-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC7638*
415149 Albajari (ammar alani studies T ) السادة البجارة , عانة، الانبار J-FGC4453 CTS11741+, FGC1721+, FGC1723+, FGC12+, FGC1695+, FGC4453+, L222+, L620+, L858+, L862+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4453+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V205+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, A4766+, BY2519+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, F2174-, Z1878-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC7638*
415161 Almeshhadmi (ammar alani studies T) السادة المشاهدة/البو حسين الحديد / الطارمية J-FGC4453 CTS11741+, FGC1721+, FGC1723+, FGC4453+, FGC12+, FGC1695+, L222+, L620+, L858+, L862+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-
211587 Omairat Mhallamiye عميرات المحلمية ArabMardin Muhallami J-FGC4453 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F552+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4453+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V205+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, M267+, L222+, FGC4453+, A4766+, BY2519+, BY9567+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, F2174-, Z1878-
M6437 AL-Onizan   J-FGC4453 P58+, CTS11741+, M267+, L147+, L222+, FGC12+, FGC1721+, FGC1723+, FGC4453+, FGC1695+, L222+, L620+, L858+, L862+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, FGC1715-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, FGC4451-, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, L93-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1696-, FGC1703-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, L65-, L174-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, FGC4302-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC4361*, FGC1713*, ZS1644*
165881 Al Jassim   J-FGC4465 A13331+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC13095+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4451+, FGC4453+, FGC4465+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, L65+, L862+, L897-, L92-, FGC4441-, F2174-, Z1878-, PR4849-, L861-, CTS9501-
M8624 Mashary (anas) ALSHAHIN الشاهين J-FGC4465 M267+, FGC4465+
M8274 Salim   J-FGC4492 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, M267+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F552+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC22149+, FGC4+, FGC4492+, FGC4493+, FGC4495+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000082+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, L748+, L765+, L778+, L858+, CTS9240+, L862+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, L897-, L92-, CTS9501-, L859-, L861-, F2174-, Z1878-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR4849-, L615-, CTS9107-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-
M9915 مبخوت   J-FGC4492 CTS11741+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1698+, FGC5+, FGC7638+, L222+, L620+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, L858+, L862+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC4492+, FGC4493+, FGC4495+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, F4287+, L862+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1881+, Z1877+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z641-, Z644-, YSC0000076-, Z1890-, Z1878-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, L897-, F450-, L861-, L615-, L1065-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR4849-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, CTS10834-, CTS8308-, Z2223-, Z18718-, L92-, L859-, CTS623-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1764-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY86-, BY9-, YSC0000065*
179990 Aldbes Alsardy srady , J-FGC4702 CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L620+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P58+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, FGC4415+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4720+, FGC4402+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4423+, FGC4427+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, F719+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4421+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4702+, FGC4708+, FGC4710+, FGC4713+, FGC4716+, FGC4717+, FGC4719+, FGC7962+, FGC4703+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS9240+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M267+, L858+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M6661+, M89+, M94+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, L862+, P209+, Z1850+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, P316+, Z2317+, Z2326+, Z23532-, P53_3-, L222-, Z2222-, P314-, L897-, L92-, YSC0000787-, Z17911-, M9771-, PF5371-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, P195_2-, L861-, L444-, L859-, L823-, L829-, L615-, L701-, F450-, L362-, CTS9501-, F1008-, CTS10834-, L1065-, L1066-, L1272-, CTS8308-, FGC4403-, FGC4429-, BY527-, ZS4185-, FGC29793-, CTS623-, Z640-, Z641-, Z644-, L1436-, YSC0000076-
447578 ريان ناشر آل بن حسن الدمام - والأصل من الجشة بالأحساء J-FGC4702 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, CTS10640+, CTS1068+, F3692+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4402+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4416+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4702+, FGC4705+, FGC4708+, FGC4710+, FGC4712+, FGC4713+, FGC4716+, FGC4717+, FGC4719+, FGC4720+, FGC7962+, FGC7963+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M6661+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z1890-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, L92-, F4200-, CTS10834-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, CTS623-
262184 Almahmoud Alkhaldi J-FGC4708 CTS11741+, FGC4708+, FGC19212+, M267+, L858+, P58+, L147+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4720+, FGC4415+, FGC4410+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4402+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4708+, FGC4720+, FGC4405+, FGC4407-, FGC4409-, FGC42800-, FGC7962-, FGC7963-, L897-, M6661-, Z24250-, ZS10294-, ZS10295-, ZS10297-, ZS10299-, ZS10324-, ZS10625-, ZS1948-, ZS4200-, ZS4201-, ZS4202-, ZS4203-, ZS4204-, ZS4205-, ZS4207-, ZS4208-, ZS4215-, ZS4216-, ZS4221-, ZS5227-, ZS5833-, ZS5835-, ZS5836-, ZS5860-, ZS8307-, ZS9471-, FGC4710-, FGC4711-, FGC4712-, FGC4713-, FGC4716-, FGC4717-, FGC4719-, FGC4702-, FGC4703-, FGC4705-, FGC4403-, FGC4404-, FGC19209-, FGC19210-, FGC4428-, FGC4429-, FGC4430-, L444-, L859-, L222-, L174-, FGC29794-, FGC29795-, FGC29797-, FGC29798-, FGC42781-, FGC42783-, FGC42785-, FGC42786-, FGC42789-, FGC42790-, FGC42791-, FGC42792-, FGC42794-, FGC42796-, FGC42797-, ZS4185-, ZS5340-, CTS1630-, FGC10372-, FGC10373-, FGC10375-, FGC10376-, FGC10378-, FGC10379-, FGC10380-, FGC10383-, FGC10384-, FGC10385-, FGC10386-, FGC10387-, FGC10388-, FGC10389-, FGC10390-, FGC10393-, FGC10395-, FGC10397-, FGC10400-, FGC10401-, FGC12532-, FGC19170-, FGC19173-, FGC19174-, FGC19175-, FGC19176-, FGC19177-, FGC19179-, FGC19180-, FGC19181-, FGC19182-, FGC19184-, FGC19186-, FGC19187-, FGC19188-, FGC19189-, FGC19190-, FGC19193-, FGC19195-, FGC19198-, FGC19199-, FGC19200-, FGC19203-, FGC19206-, FGC19208*, FGC10404*, FGC42799*
352974 (Abu Judi Proj.) العلجاني الظفيري حفر الباطن J-FGC4708 FGC4708+, FGC4429-, FGC14297-
M7016 Al Tamimi Saad Abdulaziz, 1850-1945 J-FGC4726 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F4188+, F4200+, F4287+, F552+, F719+, FGC19896+, FGC4723+, FGC4724+, FGC4726+, FGC4736+, FGC4738+, FGC4739+, FGC4740+, FGC4741+, FGC4744+, FGC4745+, FGC4747+, FGC4754+, FGC4755+, FGC4757+, FGC4758+, FGC4759+, FGC4762+, FGC4767+, FGC4769+, FGC4770+, FGC4772+, FGC4774+, FGC4777+, FGC4778+, FGC4779+, FGC4780+, FGC4782+, FGC4784+, FGC4786+, FGC4787+, FGC7964+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4654+, PF4659+, PF4661+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4774+, PF4780+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, BY11765+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2263+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, FGC4746+, FGC4753+, FGC4775-, FGC19897-, F2174-
216015 التميمي (Al Tamimy) بنو تميم‎ (Banu Tamim) [TMIM] J-FGC4736 FGC4736+
506071 ابو بكر قائد الجعدي اليمن   J-FGC4745 CTS11741+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC4745+, FGC4766+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, FGC4745+, L620+, L862+, M267+, Z2324+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, F2174-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, M6661-, P56-, L93-, ZS5806-, ZS5807-, ZS5808-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC10588-, FGC12-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, ZS9193-, ZS9194-, ZS9195-, ZS9196-, ZS9251-, ZS9474-, ZS9609-, ZS9613-, ZS9614-, ZS9615-, ZS9616-, ZS9617-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC1719-, FGC1721-, FGC1723-, FGC1725-, FGC1733-, FGC1749-, FGC19118-, FGC2-, FGC22237-, FGC22238-, FGC22745-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC28699-, FGC29866-, FGC34525-, FGC3723-, FGC38706-, FGC38708-, FGC4-, FGC4228-, FGC4253-, FGC4302-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4358-, FGC4371-, FGC4415-, FGC4453-, FGC5-, FGC5473-, FGC7-, FGC7376-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8712-, FGC8806-, L222-, L858-, L861-, M4743-, S20171-, YSC0000076-, Z18243-, Z18718-, Z20775-, Z5355-, Z640-, ZS1820-, ZS1821-, ZS1824-, ZS1951-, ZS2355-, ZS4062-, ZS4682-, ZS4710-, ZS4713-, ZS4715-, ZS4716-, ZS4718-, ZS5000-, ZS5010-, ZS5801-, ZS5802-, ZS5803-, BY2-, BY4-, BY8-, BY9-, CTS10619-, CTS9501-, FGC1-, FGC10-, FGC10588-, FGC10785-, FGC12-, FGC14706-, FGC16651-, FGC1694-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1704-, FGC1712-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1716-, ZS5810-, ZS5811-, ZS5812-, ZS5813-, ZS5814-, ZS6419-, ZS6969-, ZS7213-, ZS7214-, ZS7215-, ZS7216-, ZS7218-, ZS7220-, ZS7226-, ZS7227-, ZS7274-, ZS7281-, ZS7282-, ZS7284-, ZS7286-, ZS7293-, ZS7295-, ZS7298-, ZS7299-, ZS8181-, ZS8310-, ZS8379-, ZS8557-, ZS9192*, FGC1717*, ZS5805*, FGC23924*, FGC4361*, ZS5809*
M10590 عبدالله العمر الرحمه   J-FGC4745 CTS11741+, FGC4745+, L620+, L862+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z2223-, Z2296-, Z640-, ZS1281-, Z20773-, Z18718-, YSC0000414-, YSC0000787-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, M6661-, L93-, FGC4708-, FGC4713-, FGC7-, FGC7393-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC15940-, FGC15941-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC12-, FGC12832-, FGC12836-, FGC4309-, FGC4332-, FGC4361*, FGC4316*, FGC15938*, FGC12309*, FGC4273*, FGC4302*, FGC10588*, CTS9107*, CTS5332*, L222*, FGC4474*, FGC6*, FGC6064*, FGC7638*, P56*, ZS1644*, ZS7093*, Z18184*, ZS1464*, Z642*, Z31382*
M9923 فهد احمد محمد العمر الرحمه الرحمه J-FGC4745 CTS11741+, FGC4745+, L620+, M267+, P58+, PF4832+, L862+, YSC0000065+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z2324+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, FGC4748-, FGC4788-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, YSC0000076-, L92-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC7638-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY86-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361*, ZS1764*
193512 المزروعي التميمي WB1 روضة الفقي (سدير)، اليمامة، نجد (الزبير) J-FGC4800 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC19895+, FGC19896+, FGC4723+, FGC4724+, FGC4725+, FGC4726+, FGC4736+, FGC4738+, FGC4739+, FGC4740+, FGC4741+, FGC4744+, FGC4745+, FGC4747+, FGC4754+, FGC4755+, FGC4757+, FGC4758+, FGC4759+, FGC4760+, FGC4762+, FGC4766+, FGC4767+, FGC4769+, FGC4770+, FGC4772+, FGC4774+, FGC4777+, FGC4778+, FGC4779+, FGC4780+, FGC4782+, FGC4784+, FGC4786+, FGC4787+, FGC4802+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y10743+, Y10744+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, Z41334+, ZS2512+, L423+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, FGC4732+, FGC4799+, FGC4800+, FGC4794+, FGC4797+, FGC4798-, FGC4796-, FGC19897-, FGC4801-, FGC4793-, F2174-
171102 العبدالوهاب آل ابو وهيًب آل ابو هلال المزروعي روضة الفقي (سدير)، اليمامة، نجد (المجمعه) J-FGC4800 L620+, L1252+, A4766+, BY16633+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, F719+, FGC19896+, FGC22149+, FGC4723+, FGC4724+, FGC4725+, FGC4726+, FGC4736+, FGC4738+, FGC4739+, FGC4740+, FGC4741+, FGC4744+, FGC4745+, FGC4747+, FGC4754+, FGC4755+, FGC4757+, FGC4758+, FGC4759+, FGC4760+, FGC4761+, FGC4762+, FGC4766+, FGC4767+, FGC4769+, FGC4770+, FGC4772+, FGC4774+, FGC4777+, FGC4778+, FGC4779+, FGC4780+, FGC4782+, FGC4784+, FGC4786+, FGC4787+, FGC4800+, FGC4802+, FGC7964+, L104+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2746+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F1209+, F1744+, F3692+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, L862+, M42+, M497+, M89+, M94+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PF6464+, V221+, V241+, V250+, Y10743+, Y10744+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, F4287+, P209+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z41334+, Z2317+, Z2326+, P316+, ZS2512+, ZS227-, P53_3-, P56-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS242-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, P314-, F450-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, YSC0000080-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, P195_2-, PF4866-, PF4867-, PF4869-, PF4874-, PF4876-, PF4877-, PF4878-, M9771-, L897-, L92-, L93-, M3453-, M365-, L823-, L829-, L858-, L859-, L861-, L615-, L643-, L701-, L584-, F4200-, F2174-, L362-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS9107-, CTS623-, CTS8308-, L1065-, L1066-, L1272-, CTS5332-, CTS3802-, CTS2572-, CTS11754-, CTS10834-, CTS10619-, ZS188-, L222-, L174-, L585-
M7595 Al Hujji Al Mzru3y Al Tamimi روضة الفقي (سدير)، اليمامة، نجد (جلاجل/الكويت) J-FGC4812 M267+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, F719+, FGC22149+, FGC23929+, FGC4723+, FGC4724+, FGC4736+, FGC4738+, FGC4739+, FGC4741+, FGC4745+, FGC4747+, FGC4754+, FGC4757+, FGC4758+, FGC4759+, FGC4760+, FGC4762+, FGC4766+, FGC4767+, FGC4769+, FGC4770+, FGC4772+, FGC4774+, FGC4777+, FGC4778+, FGC4779+, FGC4780+, FGC4782+, FGC4784+, FGC4786+, FGC4802+, FGC4812+, FGC4817+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, CTS2453+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L748+, L765+, L778+, L60+, L862+, M168+, M