مشروع الشرق الأوسط | Middle East DNA Project - Y-DNA SNP

The major branch points on our shared paternal lineage trace back through genealogy, history, antiquity, and ancient anthropology to reach our early hominid ancestors who lived in Africa. Recent (terminal) branches may be as recent as ten generations old or several thousand years. Thus, they are an established way to trace the migrations of human populations from the earliest times to the present. The branches on the paternal tree are haplogroups. SNP markers on the Y-Chromosome define them. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) SNP results for the project. It shows Y-DNA haplogroups and all SNP results both positive (derived) and negative (ancestral). A plus, +, sign denotes positive results. A negative, -, sign denotes negative results. You may learn more about Y-Chromosome SNPs on the Understanding Y-DNA SNP Results learning page.

Learn more about this page. This page displays project members' Y-DNA haplogroups and SNP results. Predicted haplogroups are in red, and confirmed haplogroups are in green.

Kit Number Last Name Paternal Ancestor Name Short Hand Confirmed SNPs
M6976 S Abdullatif Al-Suayyed, b. 1649 and d. 1739 A-M13 M13+, M32+, M91+, P289+, P291-, M59-, M114-, M118-, M171-, M23-, M31-
309197 salm272   A-M202  
315834 Alhammad   A-M202  
M8497 Abu Yazeed al kraida A-M202  
M8505 A assaf A-M202  
N110329 Woldekiros Woldekiros A-M202  
310030 Almosauy Almosauy A-M202 M42-
M8414 alyosuf (يحيى القحطاني ، توفي 1679) A-M202 M42-, SRY10831-
327937 man   A-M32  
333746 Binibrahim Al-Abbasi   A-M32  
376222 Alhadyan Ali Alhadyan, b. ~1860 A-M32  
247178 Al Temeemy   A-M32  
M9569     A-PF76 PF76+, M118-
M9677 Ali Ali B-M181  
M9011 Al-Masoud almasoud B-M181  
M9936 Defallh abo deifallh B-M181  
M8046 Tm2   B-M181  
185784 Albarqi Ali Albarqi B-M181  
224580 Al-Tamimi (Abufaisal.T)   B-M181  
366493 أبو إبراهيم حوطة بني تميم B-M181  
305855 Massoud   B-M181  
325289 فيصل بن عبدالله   B-M181 M181+
292275 معتوق محمد علي محمد بن محسن آل محسن العوامية - الناصرة B-M181 M181+
300863 أسامة عبدالله محمد حسين محمد الناظري الشعْـبة - الدمام B-M181 M181+
M7578 Aldakhiel   B-M181 M181+
M8196 Al-Shamroukh Yusif B-M181 M181+
M8844 Abo yaqoub Abo yaqoub B-M181 M181+
M9319 Mahmoud   B-M181 M181+
246524 Hamad Ibrahim b. 1888 d. 1984 B-M218 M150+, M181+, M182+, M218+, P32-, M108-, M112-, M115-, M146-
205858 I   B-M218 M150+, M181+, M218+, P32-, M108-, M112-, M146-
N114481 بني تميم   B-V83 CTS10507+, CTS10826+, CTS11716+, CTS11848+, CTS11912+, CTS1388+, CTS2179+, CTS2328+, CTS2486+, CTS2668+, CTS2688+, CTS2759+, CTS294+, CTS296+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3389+, CTS346+, CTS3490+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3646+, CTS4358+, CTS4966+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5849+, CTS5986+, CTS6240+, CTS698+, CTS7653+, CTS8393+, CTS8650+, CTS9111+, CTS9642+, F1493+, F2302+, F3515+, M109+, M139+, M150+, M152+, M181+, M182+, M218+, M247+, M249+, M42+, M60+, M94+, PAGES00018+, V217+, V220+, V227+, V234+, V237+, V75+, V78+, V83+, V85+, V93+, Z599+
197535 Al Samarrai (W Study)   C-F3393 M130+, F3393+, F1370+, CTS10116+, CTS10834+, CTS11544+, CTS11820+, CTS12632+, CTS2267+, CTS2377+, CTS2134+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3910+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4032+, CTS5481+, CTS5884+, CTS8053+, CTS8148+, CTS6135+, CTS623+, CTS6266+, F1044+, F1118+, F1208+, F1217+, F1241+, F1288+, F1307+, F1367+, F1911+, F1490+, F1727+, F1871+, F2253+, F2258+, F2305+, F2485+, F2501+, F2606+, F2607+, F2678+, F2446+, F2449+, F2774+, F2792+, F2969+, F2858+, F2888+, F2897+, F2909+, F3319+, F2803+, F2847+, F3388+, F3395+, F3400+, F3712+, F3719+, F3537+, F847+, F909+, F917+, F3698+, L104+, M130+, M168+, M216+, M294+, M299+, M94+, P108+, P143+, P255+, P260+, P305+, M42+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00085+, PF3561+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PK1+, SRY10831+, V241+, V250+, V77+, YSC0000207+, YSC0000227+, V221+, V222-, Z1300-, Z191-, V20-, PF1200-, M48-, M8-, M86-, P39-, P44-, P54-, P55-, P92-, M356-, M38-, M407-, M217-, M240-, M208-, M105-, F3702-, F936-, F948-, F950-, F966-, F993-, F882-, F894-, F907-, F3553-, F3581-, F3611-, F3618-, F3695-, F3696-, F3737-, F3739-, F3744-, F3747-, F3754-, F3755-, F3758-, F3770-, F3779-, F3784-, F3785-, F3787-, F3788-, F3789-, F3790-, F3791-, F3795-, F3799-, F3809-, F3810-, F3825-, F3827-, F3830-, F3834-, F3836-, F3844-, F3850-, F3853-, F3862-, F3868-, F3879-, F3883-, F3895-, F3896-, F3897-, F3909-, F3911-, F3918-, F3919-, F3921-, F3931-, F3932-, F3934-, F3937-, F3939-, F3944-, F3945-, F3949-, F3952-, F3955-, F3967-, F3971-, F3972-, F3985-, F3991-, F3998-, F4002-, F4004-, F4005-, F4006-, F4010-, F4011-, F4015-, F4017-, F4023-, F4027-, F4031-, F4035-, F4040-, F4045-, F4141-, F734-, F791-, F845-, F3411-, F3454-, F3487-, F3497-, F3399-, F2849-, F3320-, F3324-, F3333-, F2914-, F2951-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3068-, F3071-, F3076-, F3122-, F3174-, F3178-, F3183-, F3301-, F3313-, F2802-, F2479-, F2681-, F2689-, F2695-, F2718-, F2736-, F2745-, F2613-, F2632-, F2642-, F2645-, F2649-, F2661-, F2664-, F2670-, F2512-, F2539-, F2331-, F2377-, F2379-, F2391-, F2442-, F2259-, F2262-, F1906-, F1756-, F1847-, F1506-, F1564-, F1597-, F1622-, F1628-, F1641-, F1646-, F1668-, F1677-, F1678-, F1688-, F1717-, F1918-, F1938-, F1953-, F1963-, F1970-, F1996-, F2007-, F2057-, F2074-, F2111-, F2129-, F2146-, F2166-, F2226-, F2232-, F1382-, F1420-, F1453-, F1319-, F1323-, F1243-, F1245-, F1271-, F1219-, F1223-, F1140-, F1143-, F1144-, F1165-, F1067-, F1090-, F1093-, CTS667-, CTS6670-, CTS6678-, CTS6723-, CTS6865-, CTS6934-, CTS7159-, CTS7167-, CTS7285-, CTS7355-, CTS7538-, CTS7803-, CTS8339-, CTS8395-, CTS8419-, CTS8579-, CTS8593-, CTS8629-, CTS8715-, CTS8781-, CTS8866-, CTS896-, CTS9122-, CTS9291-, CTS93-, CTS9336-, CTS9351-, CTS9395-, CTS9716-, F1012-, CTS5942-, CTS5984-, CTS5490-, CTS5794-, CTS4198-, CTS4318-, CTS4324-, CTS4526-, CTS4660-, CTS4724-, CTS483-, CTS4866-, CTS5004-, CTS5312-, CTS5410-, CTS4021-, CTS3825-, CTS219-, CTS244-, CTS2491-, CTS2657-, CTS2848-, CTS3357-, CTS336-, CTS3368-, CTS3370-, CTS3430-, CTS3487-, CTS2278-, CTS2289-, CTS2298-, CTS231-, CTS1854-, CTS1994-, CTS2-, CTS2123-, CTS11893-, CTS11990-, CTS12051-, CTS1208-, CTS11568-, CTS11581-, CTS11798-, CTS10923-, CTS11037-, CTS11043-, CTS11058-, CTS11072-, CTS11144-, CTS11382-, CTS11489-, CTS11522-, CTS10312-, CTS10762-, M217-, M356-, P122-, M38-, M347-, P55-
273492 Koshak Hamzah Koshak, died in March 1988 C-F3830 M217+, CTS10116+, CTS10362+, CTS1083+, CTS109+, CTS11358+, CTS11544+, CTS11575+, CTS11820+, CTS12051+, CTS125+, CTS1831+, CTS1996+, CTS2267+, CTS2377+, CTS244+, CTS3221+, CTS3331+, CTS3430+, CTS3431+, CTS3662+, CTS3910+, CTS4032+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5410+, CTS5457+, CTS5532+, CTS6266+, CTS6383+, CTS6723+, CTS6800+, CTS6865+, CTS6907+, CTS7355+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8148+, CTS8243+, CTS8980+, CTS93+, CTS9828+, F1030+, F1044+, F1090+, F1118+, F1140+, F1208+, F1217+, F1219+, F1241+, F1245+, F1288+, F1307+, F1367+, F1396+, F1490+, F1574+, F1597+, F1622+, F1646+, F1677+, F1678+, F1688+, F1699+, F1717+, F1727+, F1756+, F1788+, F1871+, F1906+, F1911+, F1963+, F1996+, F2067+, F2111+, F2146+, F2166+, F2253+, F2258+, F2302+, F2305+, F2379+, F2386+, F2446+, F2449+, F2485+, F2501+, F2512+, F2606+, F2607+, F2632+, F2649+, F2661+, F2664+, F2670+, F2678+, F2695+, F2718+, F2774+, F2792+, F2803+, F2847+, F2858+, F2888+, F2897+, F2909+, F2951+, F2969+, F3043+, F3068+, F3122+, F3174+, F3319+, F3324+, F3333+, F3348+, F3388+, F3395+, F3400+, F3411+, F3447+, F3462+, F3537+, F3553+, F3581+, F3696+, F3698+, F3702+, F3712+, F3718+, F3719+, F3738+, F3752+, F3769+, F3776+, F3783+, F3787+, F3805+, F3825+, F3830+, F3831+, F3844+, F3847+, F3851+, F3862+, F3868+, F3896+, F3904+, F3914+, F3918+, F3923+, F3927+, F3929+, F3931+, F3937+, F3950+, F3951+, F3952+, F3954+, F3955+, F3971+, F3972+, F3977+, F3980+, F3981+, F3982+, F3985+, F3986+, F4003+, F4006+, F4010+, F4012+, F4015+, F4017+, F4032+, F734+, F767+, F791+, F847+, F882+, F894+, F909+, F917+, F936+, M130+, M139+, M168+, M216+, M294+, M42+, M94+, P184+, P255+, P260+, P44+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V183+, V189+, V199+, V232+, V52+, V77+, V9+, Z603+
235817 عربي صريح   C-M130 M130+
295176 Al-Abdullah   C-M130 M130+, M217-
316442 Chad Project 15   E-CTS10314  
M8382 Al-Mishaal   E-CTS10314  
N114540 Galadari 1800s E-CTS1096 CTS10184+, CTS10296+, CTS10298+, CTS10362+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10656+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS1096+, CTS11004+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS125+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1652+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3431+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3988+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4483+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5792+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7677+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, F986+, L117+, L29+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L787+, L788+, L795+, L796+, L797+, M123+, M139+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M34+, M42+, M84+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1996+, PF1997+, PF1999+, PF2000+, PF2002+, PF2009+, PF2016+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, F1977+, F2302+, F3170+, F3195+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V189+, V52+, V9+, Z827+, Z828+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, CTS101+, PF667+, PF6746+, PF6750+, PF6751-, CTS10004-, PF6747-, CTS10126-, PF5730-, M136-, PF1335-, F3337-, F4030-, F701-, F2509-, F254-, F2932-, PF2095-, P53-, L790-, F1382-, F1823-, CTS7856-, CTS5714-, CTS4336-, CTS11760-
322460 ALTAYEB (Ibb,YEMEN) عبدالسلام احمد مانع الطيب شرف الدين بن الطيب بن ربيعة بن عبس الأزدي 735هجري E-CTS1096 CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834+, CTS11004+, CTS11022+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M35+, M40+, M42+, M94+, M96+, P108+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, F986+, L104+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L787+, L788+, M35+, M35+, M84+, L795+, L796+, L797+, M123+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF6746+, CTS101+, PF6750+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS1096+, P53-, PF6751-, CTS10126-, PF6747-, M136-, CTS10004-, L790-, PF5243-, PF5730-, F1382-, F1823-, F2509-, F254-, F2932-, F3337-, F4030-, F701-, CTS7856-, CTS5714-, CTS11760-, CTS4336-
210863 Al-Tmimy (NAJD) (Abufaisal.T)   E-CTS12019  
M8587 العمروي التميمي - حائل   E-CTS12019  
253799 alatallah abdullah, b. 1951 and d. 2012 E-CTS12019 CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS101+, CTS10184+, CTS10296+, CTS11082+, CTS11310+, CTS11358+, CTS11575+, CTS119+, CTS12019+, CTS124+, CTS125+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1833+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS10323+, CTS10362+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3578+, CTS3637+, CTS3662+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5457+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS4208+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6513+, CTS675+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7677+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7924+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS3988+, CTS6907+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, CTS8432+, CTS8479+, CTS9324+, CTS9828+, CTS9956+, F1244+, F1365+, F986+, L117+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L544+, L546+, L547+, L614+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M42+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF1956+, PF2098+, PF210+, PF2107+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2112+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2117+, PF2118+, PF2119+, PF212+, PF2122+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2176+, PF2177+, PF2178+, PF2179+, PF2181+, PF2182+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V12+, V189+, F2302+, F3170+, F3195+, F1977+, V52+, V9+, YSC0000188-, F2238-, F3599-, F4010-, V32-, L648-, F1700-, CTS9736-, CTS8564-, CTS9237-, CTS8293-, CTS8415-, CTS693-, CTS4005-, CTS8130-, CTS6903-, CTS661-, CTS6667-, CTS4984-, CTS5995-, CTS6244-, CTS6292-, CTS3755-, CTS3553-, CTS3507-, CTS3346-, CTS105-, CTS2531-, CTS3301-, CTS2173-, CTS12031-, CTS10314-, CTS10132-, CTS10906-
M8793 Abdualkarem E-V65 -mtDNA U E-CTS194 V65+, CTS194+
M8608 Al-Rashed Al-Tamimi E-CTS2297 CTS10059+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834+, CTS10880+, CTS11025+, CTS11051+, CTS11574+, CTS1177+, CTS11781+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS225+, CTS2297+, CTS2474+, CTS2500+, CTS2620+, CTS2871+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3288+, CTS3308+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4027+, CTS4250+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5376+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6013+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6451+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7310+, CTS7625+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8390+, CTS8586+, CTS869+, CTS8724+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8943+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9178+, CTS9324+, CTS9923+, CTS9947+, CTS9956+, F986+, L104+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, L796+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M293+, M294+, M299+, M40+, M42+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+
200181 عبدالكريم السعيدي الكندي اللُّجَيْنُ E-CTS2504  
201276 Hadhramaut Hadhramaut, Yemen E-CTS2504 P278+, U175+, CTS2504+, M191-, U181-, U290-, P59-
317722 Aldawsari   E-CTS2871 CTS2474+, CTS2500+, CTS2620+, CTS2871+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3288+, CTS3308+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4250+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5376+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6013+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6451+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7310+, CTS7625+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8390+, CTS8432+, CTS8586+, CTS869+, CTS8724+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8943+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9178+, CTS9324+, CTS9923+, CTS9947+, CTS9956+, F986+, L104+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, L796+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, M35+, CTS10059+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834+, CTS10880+, CTS11025+, CTS11051+, CTS11574+, CTS1177+, CTS11781+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2297-, M293-
M9433 أبو الحسن كبوها bander hasan E-CTS3346 CTS3346+
342177 Altamimi   E-CTS4005 CTS12019+, CTS693+, CTS4005+, CTS10132-
N94865 Alsalmi   E-CTS4005 V12+, CTS4005+, V13-, V32-, V65-, L143-, M123-, M132-, M224-
M6781 Hijaz   E-CTS4984 CTS3512+, CTS3536+, CTS3578+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS4984+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS5995+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8130+, CTS8131+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9237+, CTS9324+, CTS9956+, F986+, L104+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L676+, L796+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M35+, M42+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V12+, V221+, V241+, V250+, V32+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834+, CTS11082+, CTS119+, CTS12019+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3301+, CTS3334+, M35+, M78+, V32+, V65-, Z808-, Z809-, M84-, V13-, V19-, M148-, M183-, M224-, M34-, M521-, CTS3507-, L648-
226345 Oliver Thomas Smith II, b. 1700, PW County, VA E-CTS9954 L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L608+, L610+, L614+, L86+, L88+, M139+, M145+, M168+, M180+, M2+, M203+, M291+, M294+, M42+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P2+, P277+, P278+, P29+, P293+, PAGES00066+, PAGES00106+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1459+, PF1462+, PF1467+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1494+, PF1495+, PF1500+, PF1501+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1608+, PF1618+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1822+, PF1827+, PF1828+, PF1864+, PF1873+, PF192+, PF1927+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF2833+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, U175+, U209+, V189+, V38+, V43+, V52+, V9+, CTS1001+, CTS10066+, CTS101+, CTS10296+, CTS10362+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS1075+, CTS10806+, CTS109+, CTS10914+, CTS11358+, CTS11461+, CTS11557+, CTS11575+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS125+, CTS12659+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1974+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS229+, CTS236+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3431+, CTS3576+, CTS3661+, CTS3662+, CTS3902+, CTS3989+, CTS4015+, CTS4054+, CTS4110+, CTS4350+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4685+, CTS4740+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6620+, CTS6800+, CTS6842+, CTS6907+, CTS7095+, CTS7282+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8243+, CTS8360+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS897+, CTS8980+, CTS8988+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9828+, CTS9954+, CTS9978+, F1365+, F1977+, F2302+, F3170+, F3195+, F3750+, F986+, L222+, L432+, L433+, P278+, P59-, U181-, U290-, L477-
M7113 العتيبي   E-F1382  
M8183 I. S. Hamdan   E-F1382 CTS101+, CTS10184+, CTS10296+, CTS10298+, CTS10362+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10656+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS1096+, CTS11004+, CTS11575+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS125+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1652+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3331+, CTS3334+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4483+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5792+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS3431+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3988+, CTS11358+, CTS6907+, CTS7677+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8243+, CTS8281+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8586+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, F1382+, F2302+, M42+, M84+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1996+, PF1997+, PF1999+, PF2000+, PF2002+, PF2009+, PF2016+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5730+, PF667+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V189+, V52+, V9+, F3195+, F986+, L117+, L29+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L787+, L788+, L795+, L796+, L797+, M123+, M139+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M34+, F1977+, CTS8790+, F3170+, Z827+, Z828+, F3178-, F3183-, CTS8889-, F2057-, F2074-, F2129-, F2226-, F2232-, F2259-, F2262-, M407-, F3301-, F3313-, F3320-, F3399-, F3454-, F3487-, F3497-, F3737-, F3739-, F3744-, F3754-, F3755-, F3758-, F3784-, F3785-, F3788-, F3789-, F3790-, F3799-, F3836-, F3850-, F3853-, F3879-, F3883-, F3895-, F3909-, F3911-, F3921-, F3934-, F3944-, F3949-, F3967-, F3998-, F4004-, F4005-, F4011-, F4027-, F4035-, F4040-, F4045-, F845-, F907-, F948-, F950-, Z1300-, Z1303-, F2331-, F2377-, F2391-, F2442-, F2479-, F2539-, F2613-, F2681-, F2689-, F2736-, F2745-, F2802-, F2849-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3071-, F3076-, F1420-, F1453-, F1506-, F1564-, F1641-, F1668-, F1847-, F1938-, F1953-, F1970-, F1012-, F1093-, F1143-, F1144-, F1165-, F1223-, F1243-, F1271-, F1319-, F1323-, CTS9395-, CTS8629-, CTS8579-, CTS7167-, CTS8395-, CTS6934-, CTS11489-, CTS11522-, CTS4021-, CTS6866-, CTS5004-, CTS336-, CTS2657-, CTS2848-, CTS2491-, CTS2-, CTS2123-, CTS1854-, CTS12652-, CTS12931-, CTS11990-, CTS11144-, CTS10923-, CTS10762-
201141 Al-3lwi Al-Harbi Saudia Arabia E-F1382 CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS10834+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, F1382+, M42+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF5730+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS1978+, CTS8432+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F986+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, L787+, L788+, L795+, L796+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, CTS8586+, CTS8629-, M407-, F1012-, F1093-, F1143-, F1144-, F1165-, F1223-, F1243-, F1271-, F1319-, F1323-, CTS9395-, CTS8579-, CTS2-, CTS2123-, CTS7167-, CTS8395-, Z1300-, F1420-, F1453-, F1506-, F1564-, F1641-, F1668-, F1847-, F1938-, F1953-, F1970-, F2057-, F2074-, F2129-, F2226-, F2232-, F2259-, F2262-, F2331-, F2377-, F2391-, F2442-, F2479-, F2539-, F2613-, F2681-, F2689-, F2736-, F2745-, F2802-, F2849-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3071-, F3076-, F3178-, F3183-, F3301-, F3313-, F3320-, F3399-, F3454-, F3487-, F3497-, F3737-, F3739-, F3744-, F3754-, F3755-, F3758-, F3784-, F3785-, F3788-, F3789-, F3790-, F3799-, F3836-, F3850-, F3853-, F3883-, F3895-, F3909-, F3911-, F3921-, F3934-, F3944-, F3949-, F3967-, F3998-, F4004-, F4005-, F4011-, F4027-, F4035-, F4040-, F4045-, F845-, F907-, F948-, F950-, CTS6934-, CTS5004-, CTS4021-, CTS336-, CTS2657-, CTS2848-, CTS2491-, CTS1854-, CTS11990-, CTS10923-, CTS11144-, CTS11489-, CTS11522-, CTS10762-
162241 Alazmi Awazem kuwait E-F1382 CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS10834+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, F1382+, M42+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF5730+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F986+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, L787+, L788+, L795+, L796+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, CTS1978+, CTS8586+, CTS8629-, CTS2-, CTS2123-, M407-, F1012-, F1093-, F1143-, F1144-, F1165-, F1223-, F1243-, F1271-, F1319-, F1323-, CTS9395-, CTS8395-, CTS8579-, CTS7167-, CTS336-, Z1300-, F1420-, F1453-, F1506-, F1564-, F1641-, F1668-, F1847-, F1938-, F1953-, F1970-, F2057-, F2074-, F2129-, F2226-, F2232-, F2259-, F2262-, F2331-, F2377-, F2391-, F2442-, F2479-, F2539-, F2613-, F2681-, F2689-, F2736-, F2745-, F2802-, F2849-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3071-, F3076-, F3178-, F3183-, F3301-, F3313-, F3320-, F3399-, F3454-, F3487-, F3497-, F3737-, F3739-, F3744-, F3754-, F3755-, F3758-, F3784-, F3785-, F3788-, F3789-, F3790-, F3799-, F3836-, F3850-, F3853-, F3883-, F3895-, F3909-, F3911-, F3921-, F3934-, F3944-, F3949-, F3967-, F3998-, F4004-, F4005-, F4011-, F4027-, F4035-, F4040-, F4045-, F845-, F907-, F948-, F950-, CTS6934-, CTS5004-, CTS4021-, CTS2657-, CTS2848-, CTS2491-, CTS1854-, CTS11990-, CTS10923-, CTS11144-, CTS11489-, CTS11522-, L184-, L84-, L853-, L1363-, CTS10762-
M9841 A Al-Aoufi Al-Harbi   E-F1382 F1382+
358419 الحسيني الصاعدي العوفي الحربي   E-F1382 F1382+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS10834+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, F1382+, M42+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, PF5730+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F986+, L117+, L29+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L787+, L788+, L795+, L796+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, CTS1978+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8629-, CTS8579-, CTS2-, CTS2123-, M407-, F1012-, F1093-, F1143-, F1144-, F1165-, F1223-, F1243-, F1271-, F1319-, F1323-, CTS9395-, CTS8395-, CTS7167-, CTS336-, Z1300-, F1420-, F1453-, F1506-, F1564-, F1641-, F1668-, F1847-, F1938-, F1953-, F1970-, F2057-, F2074-, F2129-, F2226-, F2232-, F2259-, F2262-, F2331-, F2377-, F2391-, F2442-, F2479-, F2539-, F2613-, F2681-, F2689-, F2736-, F2745-, F2802-, F2849-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3071-, F3076-, F3178-, F3183-, F3301-, F3313-, F3320-, F3399-, F3454-, F3487-, F3497-, F3737-, F3739-, F3744-, F3754-, F3755-, F3758-, F3784-, F3785-, F3788-, F3789-, F3790-, F3799-, F3836-, F3850-, F3853-, F3879-, F3883-, F3895-, F3909-, F3911-, F3921-, F3934-, F3944-, F3949-, F3967-, F3998-, F4004-, F4005-, F4011-, F4027-, F4035-, F4040-, F4045-, F845-, F907-, F948-, F950-, CTS6934-, CTS5004-, CTS4021-, CTS2657-, CTS2848-, CTS2491-, CTS1854-, CTS12652-, CTS11990-, CTS10923-, CTS11144-, CTS11489-, CTS11522-, CTS10762-
227057 aldhaheri aldhaheri E-F1382 M84+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS10834+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, F1382+, M42+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, PF5730+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F986+, L117+, L29+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L787+, L788+, L795+, L796+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, CTS1978+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8629-, M136-, CTS8579-, CTS2-, CTS2123-, M407-, F1012-, F1093-, F1143-, F1144-, F1165-, F1223-, F1243-, F1271-, F1319-, F1323-, CTS9395-, CTS8395-, CTS7167-, CTS336-, Z1300-, F1420-, F1453-, F1506-, F1564-, F1641-, F1668-, F1847-, F1938-, F1953-, F1970-, F2057-, F2074-, F2129-, F2226-, F2232-, F2259-, F2262-, F2331-, F2377-, F2391-, F2442-, F2479-, F2539-, F2613-, F2681-, F2689-, F2736-, F2745-, F2802-, F2849-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3071-, F3076-, F3178-, F3183-, F3301-, F3313-, F3320-, F3399-, F3454-, F3487-, F3497-, F3737-, F3739-, F3744-, F3754-, F3755-, F3758-, F3784-, F3785-, F3788-, F3789-, F3790-, F3799-, F3836-, F3850-, F3853-, F3879-, F3883-, F3895-, F3909-, F3911-, F3921-, F3934-, F3944-, F3949-, F3967-, F3998-, F4004-, F4005-, F4011-, F4027-, F4035-, F4040-, F4045-, F845-, F907-, F948-, F950-, CTS6866-, CTS6934-, CTS5004-, CTS4021-, CTS2657-, CTS2848-, CTS2491-, CTS1854-, CTS12652-, CTS11990-, CTS10923-, CTS11144-, CTS11489-, CTS11522-, CTS10762-
M7175 Bin Abdulla   E-F4010 CTS101+, CTS10184+, CTS10296+, CTS10323+, CTS10362+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, V12+, CTS109+, CTS11310+, CTS11358+, CTS11082+, CTS11575+, CTS119+, CTS124+, CTS125+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1545+, CTS12019+, CTS1833+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3346+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3553+, CTS3578+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3988+, CTS4005+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS4208+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS2661+, CTS4685+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5457+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS6244+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6513+, CTS6667+, CTS675+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS4740+, CTS4856+, CTS6907+, CTS693+, CTS7677+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7924+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8243+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS8415+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, CTS8586+, CTS7166+, CTS9324+, CTS9828+, CTS9956+, F2302+, F1365+, F1977+, F1244+, F3170+, F3599+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF1956+, PF2098+, PF210+, PF2107+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2112+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2117+, PF2118+, PF2119+, PF212+, PF2122+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2176+, PF2177+, PF2178+, PF2179+, PF2181+, PF2182+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V12+, V189+, V52+, V9+, F4010+, F986+, L117+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L544+, L546+, L547+, L614+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M42+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, F3195+, F3301-, F3313-, F3320-, F3324-, F3333-, F3399-, F3411-, F3454-, F3487-, F3497-, F3553-, F3581-, P44-, P53-, M407-, F4011-, F4015-, F4017-, F4023-, F4027-, F4031-, F4035-, F4040-, F4045-, F4141-, F734-, F791-, F845-, F882-, F894-, F907-, F936-, F948-, F950-, F966-, Z1300-, Z1303-, Z1866-, F3611-, F3618-, F3695-, F3696-, F3702-, F3737-, F3739-, F3744-, F3747-, F3754-, F3755-, F3758-, F3770-, F3779-, F3784-, F3785-, F3787-, F3788-, F3789-, F3790-, F3791-, F3795-, F3799-, F3809-, F3810-, F3825-, F3827-, F3830-, F3834-, F3836-, F3844-, F3847-, F3850-, F3853-, F3862-, F3868-, F3879-, F3883-, F3895-, F3896-, F3897-, F3909-, F3911-, F3918-, F3919-, F3921-, F3931-, F3932-, F3934-, F3937-, F3939-, F3944-, F3945-, F3949-, F3952-, F3955-, F3967-, F3971-, F3972-, F3985-, F3991-, F3998-, F4002-, F4004-, F4005-, F4006-, F3174-, F3178-, F3183-, F1245-, F1271-, F1319-, F1323-, F1996-, F2007-, F2057-, F2074-, F2111-, F2129-, F2146-, F2166-, F2226-, F2232-, F2259-, F2262-, F1382-, F1420-, F1453-, F1506-, F1564-, F1597-, F1622-, F1641-, F1646-, F1668-, F1677-, F1678-, F1688-, F1717-, F1756-, F1847-, F1906-, F1918-, F1938-, F1953-, F1963-, F1970-, F2331-, F2377-, F2379-, F2391-, F2442-, F2479-, F2512-, F2539-, F2613-, F2632-, F2645-, F2649-, F2661-, F2664-, F2670-, F2681-, F2689-, F2695-, F2718-, F2736-, F2745-, F2802-, F2849-, F2914-, F2951-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3068-, F3071-, F3076-, F3122-, F1012-, F1067-, F1090-, F1093-, F1140-, F1143-, F1144-, F1165-, F1219-, F1223-, F1243-, CTS9395-, CTS9716-, CTS7167-, CTS7355-, CTS8593-, CTS8629-, CTS8866-, CTS8889-, CTS93-, CTS8579-, CTS7159-, CTS8395-, CTS6934-, CTS5004-, CTS6865-, CTS6866-, CTS6723-, CTS5410-, CTS4724-, CTS2848-, CTS4526-, CTS4660-, CTS2657-, CTS2491-, CTS4021-, CTS336-, CTS3430-, CTS244-, CTS2-, CTS2123-, CTS1854-, CTS12051-, CTS1831-, CTS12652-, CTS12931-, CTS11990-, CTS11144-, CTS11489-, CTS11522-, CTS11568-, CTS10923-, CTS11037-, V32-, CTS10762-
M6436 AL NEHSHELY AL TAMIMY   E-L117  
375954 Husain Dashti Dashti, zyearati, ostadh E-L117  
359433     E-L117  
358333 TUN نجدي . نجد - الإحساء - الكويت E-L117  
352984 NGMSH (Abu Judi Proj.)   E-L117  
365028 Metzger   E-L117  
367789 Altayeb (Ibb,Yemen) عبدالله ص.ع.الطيب شرف الدين بن الطيب بن ربيعة بن عبس الأزدي 735هجري E-L117  
367790 Altayeb (Ibb,Yemen) فايز ع. ع. الطيب شرف الدين بن الطيب بن ربيعة بن عبس الأزدي 735هجري E-L117  
367791 Altayeb (Ibb,Yemen) هيثم ي. ع. الطيب شرف الدين بن الطيب بن ربيعة بن عبس الأزدي 735هجري E-L117  
367793 Altayeb (Ibb,Yemen) سيف م. ع.الطيب شرف الدين بن الطيب بن ربيعة بن عبس الأزدي 735هجري E-L117  
343454   محمود رتيم أصل أتشادي -السعودية -الرس E-L117  
334066 bin 7ashash   E-L117  
330479 MOHAMAD   E-L117  
329962 الخصيبي الرياحي سليانه - بو عراده - تونس E-L117  
311716 الجبالي منصور بن علي الجبالي ١٢٨٠ ه E-L117  
313596 Diba   E-L117  
310184 Abdulla   E-L117  
308061 somaliaالعقيلي الهاشمي   E-L117  
308738 Al-oraik Abdulrahman E-L117  
223442 Sanousi   E-L117  
216919 Altaie Iraqi Turkmen from Shahraban/Al-Miqdadiya in Diyal E-L117  
218919 Zayden Pavil Zaydenknop, b. circa 1860-80 d. unknown E-L117  
220128 ابراهيم حسن علي هلال الدرويش سيهات E-L117  
210872 Al Mawash (Abufaisal.T) حوطة بني تميم E-L117  
188614 Naser   E-L117  
181150 abdurhman , Sharif E-L117  
182418 Martínez J. Perfecto Garcia Martin b 1827 New Mexico d 1870 E-L117  
170171 Al Ali   E-L117  
258877 Davis Zlatkovski Hershel Zlatkovsky d. 18-- E-L117  
260986 Sultan ALHusseini AlSultan ALhusseini ALhashemi E-L117  
244027 Alabdulaaly Nasir, 1900 - 1975 E-L117  
243276 اساورتا Murad (3)(Arab T Studies) اساورتا(Arab T Studies) E-L117  
297576 Najmeddine   E-L117  
299415 Ismaaili الحاج محمد ابن مسعود ١٨٧٠ E-L117  
291188 Al Hussaini(Abufaisal.T) منطقة القصيم E-L117  
289597 Martell   E-L117  
274354 البيضاني الحربي   E-L117  
269869 Fandi   E-L117  
M9900 Ghazali Sidi Issa Ghazali E-L117  
M9905 Ghazali Sidi Issa Ghazali E-L117  
M9948 Fahad Q8 الكويت E-L117  
M9840 F Al-Aoufi Al-Harbi   E-L117  
N111951 Tani Sa3ad Musa E-L117  
M9533 .   E-L117  
M9591 . Ahmad E-L117  
M9620 Yousif   E-L117  
M9616     E-L117  
M9617 Salbod   E-L117  
M9618 خالد عيسى   E-L117  
M9622 .   E-L117  
M9686 Sayyar   E-L117  
M9296 Ateeq Al-Majed   E-L117  
M9302 (Abufaisal.T)&(Abuslman.E)   E-L117  
M8197 Mohamed Sh. Alhammadi Al-Hammadi E-L117  
M8194 Kh   E-L117  
M8076 Al Mafragi   E-L117  
M8079 Al-Mafragi   E-L117  
M8390 Altamimi   E-L117  
M8404 Alshaer   E-L117  
M8602 Bouridah (Rouadha) - Jijel بوريدح ~1780 - ~1845 E-L117  
M8599 alessa   E-L117  
M8651 Hijris   E-L117  
M8808 Saleh Al-Regebi   E-L117  
M7572 aldosari   E-L117  
M7590 Salah Ahmad E-L117  
M7848 Al-Msbahi   E-L117  
M7573 AlKhamees Ahmad, b. 1910 and d.1992 E-L117 L295-
M9293 Mansour Alhussain   E-L117 M35.1+
325123 ALI   E-L117 M35.1+
333966 Sassoon Yosef Sassoon E-L117 M35.1+
284989 Alyassery   E-L117 PF5730-, F1382-
M8711 بن مرزوق   E-L117 Z830+
188636 Marques Marcolino Alves dos Santos, b. 1864 E-L142 CTS101+, CTS10184+, CTS10296+, CTS10323+, CTS10362+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS10912+, CTS11082+, CTS11310+, CTS11358+, CTS11575+, CTS119+, CTS11953+, CTS124+, CTS125+, CTS1273+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1773+, CTS1975+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2374+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3287+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3988+, CTS4208+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5291+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5371+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5527+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5856+, CTS5935+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6472+, CTS6513+, CTS675+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7273+, CTS7677+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7924+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8061+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9761+, CTS9828+, CTS9956+, F1244+, F1365+, F1977+, F2302+, F3170+, F3195+, F986+, L117+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L542+, L544+, L546+, L547+, L614+, L618+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M42+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00102+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF1956+, PF2098+, PF210+, PF2107+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2112+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2117+, PF2118+, PF2119+, PF212+, PF2121+, PF2122+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2176+, PF2177+, PF2178+, PF2179+, PF2181+, PF2182+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2213+, PF2214+, PF2215+, PF2217+, PF2219+, PF223+, PF2246+, PF2248+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V13+, V189+, V36+, V52+, V9+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834+, CTS1773+, CTS1975+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2374+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3287+, CTS3334+, V13+, CTS10912+, CTS11082+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3849+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5291+, CTS5316+, CTS5371+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5527+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS5935+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6472+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7273+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2213+, PF2215+, PF2246+, PF3561+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L542+, L544+, L546+, L547+, L614+, L618+, L676+, L796+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8061+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V13+, V241+, V250+, V36+, V68+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS119+, CTS11953+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, F986+, L117+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00102+, L142+, L336+, L339+, L468-, P65-, P53-, PF3067-, PF89-, PF1254-, L143-, L17-, L241-, CTS1653-, Z175-, F3242-, F4266-, F2524-, F2981-, F4080-, CTS8690-, CTS8746-, P226-, PF4984-, PF5709-, PF6395-, CTS7373-, CTS4122-, CTS11715-, CTS10969-, V27-, L17-, L143-, M35.2-, CTS346-, CTS10905-
256020 Ramadan   E-L539 M35+, L539+, M78-, V22-, M123-, Z830-, Z827-
M9652 Al-Shamri   E-L542  
M8195 Saif AlQattan abdullah Saif AlQattan E-L674 L674+, L675+
M7602 Mejren.   E-L674 L674+, L675+
M7060 al-Jalahma Abdulla Aljalahma, b. 1929 and d. 1998 E-L674 L674+, L675+
M7382 Albo-Saeed   E-L674 L675+, L674+
M8169 Alkous   E-L674 V22+, L674+, L675+, M148-, V19-
329864   حاضرة قبيلة شمر E-L677  
169809 Hamad . T Saudi Arabia E-L677 V22+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS2134+, CTS2150+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2548+, CTS2620+, CTS2661+, CTS2817+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, M78+, CTS10714+, CTS10834+, CTS11082+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS1978+, CTS5530+, CTS5561+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6434+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, L676+, L677+, L796+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M35+, M40+, M42+, M78+, M94+, M96+, P108+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6135+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8892+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F986+, L104+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V22+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS623+, CTS628-, L674-, L247-, F1322-, F2909-, F3604-, CTS9202-, CTS8648-, CTS6215-, CTS8120-, PF6391-, CTS7131-, CTS5571-, CTS1999-, CTS5471-, CTS4527-, CTS1710-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11721-, CTS11742-, CTS10762-, V13-, V19-, CTS4089-, CTS10686-, V32-, V65-, CTS100-, M123-, M148-, M183-, M224-
306837 Metev Hadji Avram Avramov, b1798, Kalofer, Bulgaria E-L791 L791+, V13-
266089 Alenezi Sirhan Al-Farhan (1885-1920) E-L791 L792+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834+, CTS11004+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F986+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, L787+, L791+, L796+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, M123+, M34+, M290-, M310-, V68-, M84-, L793-
225169 Sh Kuwait Awazem E-L795  
297486 Aldekheel barrak E-L795  
178536 Alazmi Awazem kuwait E-L795  
165256 Al-Sanie   E-L795  
312036 آل مبارك - البحرين ya33ni@gmail.com Bahrain E-L795  
M8191 Alwalaiti Abdulrhman, b. 1935 and d.2001 E-L795  
M8506 Alkous A E-L795  
M8510 Th Th E-L795  
M8860 Bkr alharbi E-L795  
M7596 al-nhaba Emad E-L795  
161240 Bader (moon Qatar) 161240 E-L795 CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS125+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1652+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2609+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3431+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3988+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4220+, M123+, M34+, M84+, L29+, M243+, CTS10184+, CTS10296+, CTS10298+, CTS10362+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10656+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4483+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5792+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7677+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8243+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, L795+, L796+, L797+, M123+, M139+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M34+, M42+, M84+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, P36+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1996+, PF1997+, PF1999+, PF2000+, PF2002+, PF2009+, PF2016+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, F986+, L117+, L29+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L787+, L788+, CTS11004+, CTS11358+, CTS11575+, F1977+, F2302+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, F3170+, F3195+, CTS101+, PF667+, PF6746+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V189+, V52+, V9+, Z827+, Z828+, PF6750+, PF6751-, PF6747-, CTS10126-, F3337-, F4030-, F701-, PF5243-, PF5730-, PF1335-, F2509-, F254-, F2932-, CTS11760-, L790-, PF2095-, P53-, F1382-, F1823-, CTS7856-, CTS5714-, CTS1096-, L129-, CTS10004-, V13-, M136-, M183-, CTS4336-
256757 Al-Balawi (Abufaisal.T) قبيلة بلي *شمال المملكة العربية السعودية E-L795 Y6966-, Y6968-, Y6970-, Y6971-
352978 (Abu Judi Proj.) عيون الجواء E-M123  
M7197 rabeea bin nizar Taghlib, Arab from Tikrit E-M123 M123+
M6738 Al Qasir   E-M123 M123+
258269 حضرموت - دوعن Babeidhan E-M183  
113047 Bakhadda Bekhadda, Tribut Flitta, Algeria E-M183 M35+, M183+, M243+, L342+, L351-, L29-, M165-
M8402 Ghazali Sidi Issa Ghazali E-M183 PF2384+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, L796+, M145+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, F986+, L117+, L19+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z1181+, BY697+, PF2477-, PF2634-, PF6789-, L247-, PF6789-, M165-, PF2546-, F1426-, F2563-, CTS4487-, CTS1411-
M9625 Essa Mohamad Ibrahim H _Qtr_الوكرة --> الغرافة E-M191 CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS10834+, CTS10914+, CTS11557+, CTS11559+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS3046+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3822+, CTS3868+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4350+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5038+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS623+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7773+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS905+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, P2+, P253+, P29+, P293+, P46+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF1927+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, U186+, V241+, V250+, V38+, V43+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F986+, L339+, L485+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L514+, L537+, L608+, L610+, L614+, M145+, M168+, M180+, M191+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M94+, M96+, P1+, P116-, CTS9106-
M9737 ALSHABER ALSHABER E-M2  
N110880 Malone Austin Malone, b. 1844 and d. 1915 E-M2  
N83146 ጋምበላ Black E-M2  
U3710 Stewart Sangye Stewart E-M2  
M7511 Qatar Study (13)   E-M2  
180613 Bin-Hassan Bin Hussan 1800 to 1878 E-M2  
217718 Alobaid Nasser Abdulmehsen Alobaid B 1912 D 1976 E-M2  
227148 Jomail   E-M2  
270289 Alawwad   E-M2  
276114 القباع المخزومي   E-M2  
284480 نايف عبدالله حسين شهاب حسين الشهاب العيوني بالمبرز - الدمام E-M2  
M6791 Masheal   E-M2  
397933 نجيب أحمد عيسى محمد الضوي المحرق بالبحرين (الأصل من نجد)ـ E-M2  
B6023 Hamm   E-M2  
M7266 Bo Yousef Al Suwaidy   E-M2  
M7268 Bo Jumah AL Suwaidy   E-M2  
343378 Abdulaziz   E-M2  
314978 E   E-M2  
306844 Al-Qahtani   E-M2  
319370 al-Qahtani   E-M2  
319877     E-M2  
314700 Shuaib Shuaib E-M2 M2+
215781 Briseño   E-M2 M2+
M9318 العبيدلي Al-Obaidly Tribe E-M2 M2+
M7218 Alawwad Saleh(1896 - 1987) kuwait E-M2 M58-
M7205 Ammar-H Tuhamah E-M281 M215+, L336+, CTS101+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS225+, CTS2591+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6333+, CTS6513+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7913+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8900+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, F986+, L104+, L18+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L614+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M281+, M294+, M299+, M40+, M42+, M94+, M96+, P108+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, P305+, P9+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1831+, PF1873+, PF1927+, PF1929+, PF6464+, PF6470+, PF6479+, PF6520+, PK1+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, M281+, M293-, M35-, M521-, M78-, M84-, V12-, V13-, V19-, L19-, L94-, M107-, M116-, M123-, M132-, M148-, M149-, M154-, M155-, M156-, M191-, M2-, M200-
M8170 Abkar - H Tuhamah E-M281 M96+, M281+, M2-, M35-
M9631 Hammad   E-M34  
272562 Gilder Moses van Gelderen b. 1720, d. 1784 E-M34  
254399 AL-HARAM ال حرم ALHARAM ال حرم E-M34  
B5648 Ynclan Don Ignacio de Ynclan y Gonzalez, Milan, 1690b E-M34 M123+, M34+
M6055 Abu Hajar   E-M35 M35+
M7194 ZOBAID   E-M35 M35+
M7362 ALJALAHMAH   E-M35 M35+
310485 Zenebe Gebru Kifle, b. ~1800 d. 18(?)(?) E-M35 M35+
233710 الحسيني الهاشمي ALHASHEMY   E-M35 M35+
234045     E-M35 M35+
278444 GOMES DA SILVA MANOEL BASILIO DA SILVA E-M35 M35+
296471 Khaled   E-M35 M35+
293109 Alref Mohammed Zaid Bin Ref E-M35 M35+
288390 الرشيد محمد التميمي E-M35 M35+
288610 Ali Alshaer القديح E-M35 M35+
292335 نبيه عبدالمحسن منصور محمد البراهيم الناشط الاجتماعي المهندس نبيه البراهيم / العوامية E-M35 M35+
216906 bado Alsina   E-M35 M35+
174872 E1b1b1c1a Frank Catura (Couturier = Catura/Caturia = Taylor) E-M35 M35+
M9021 Abdullah   E-M35 M35+
M8515 huwaidi   E-M35 M35+
305127 A   E-M35 M35+, Z830+
243451 Reeves Lord Robert Ryves, b. 1440 and d. 1510 E-M78  
M8084 Al Mafarja Al Taie   E-M78  
270506 Al-Asaaf   E-M78 L648-
57904 Hagyo-Kovacs Hagyo-Kovacs Jewish-Ottoman Hungary/Armenia/Iran E-M78 M78+, M96+, P2+, L18+, M35+, M78+, M81-, M521-, Z1902-, Z1919-, Z1920-, L618-, M148-, M224-, V12-, V13-, V19-, V22-, V27-, V32-, V36-, V65-, M107-, M123-, M136-, M148-, M165-, M2-, M281-, M34-
E17894 Zaghdoud الحسينيون E-M81 M35+, M81+
N71176 Al-Amoody Sheikh Saeed Bin Issa Al-Amoody E-M84 M35+, M34+, M84+, PF6748+, M136-, M290-
M7212 Al-Tukhaim   E-M84 M84+, M136-
218311 Shimoni Madmun Shimoni born ~1805 E-M84 M84+, M136-
M7325 Al-Failakawi   E-M84 M84+, V13-, M136-
224568 Al-Harthi *Taif *(Abufaisal.T) الحارثي - الطائف E-M84 M84+, V13-, PF6751-, M136-
252336 اساورتا Mahmoud Amir (7) اساورتا -( Asawerta ) - tribe E-M96  
M9158 .   E-M96  
M7270 Ibraheem   E-M96 M96+
M6711 Mauf   E-M96 M96+
245879 Vega Ikladious E-M96 M96+, M132-, M2-, M35-
350383     E-M96 M96+, M174-, M2-, M35.1-
192513 Mohamed   E-M96 M96+, M2-, M35-
M9560 العبيدلي Al-Obaidly Tribe E-P2  
M7510 Q   E-P278 M2+, P278+
162885     E-P278 P278+, P59-, U181-, U290-
382331 ALFAKHRI Ali Hassan Husain Alfakhri E-PF2546 BY697+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F986+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L796+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, PF3561+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF6794-, Z5009-
333169 falah Abdallah Ben Youssef E-PF2546 F986+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L796+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, PF3561+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF6789-, F1426-, F2563-, CTS4487-, CTS1411-, PF6789-
209931 Sudan Study Idrees Mohammed Al Arbab b1510-- d1650 E-PF6751 CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834+, CTS11004+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, F986+, L104+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, L787+, L788+, M35+, M84+, L795+, L796+, L797+, M123+, PF6391+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF6746+, PF6750+, PF6751+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF6747-, M136-, M136-, CTS10004-, L790-, PF5730-, F1382-, F1823-, F2509-, F254-, F2932-, F3337-, F4030-, F701-, CTS7856-, CTS5714-, CTS11760-, CTS4336-
M9166 Ayad   E-PF6751 CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834+, CTS11004+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF3561+, F986+, L117+, L29+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L787+, L788+, PF6391+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF6746+, L795+, L796+, L797+, M123+, PF6750+, PF6751+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, M35+, CTS10004-, M136-, PF6747-, L790-, PF5730-, F1382-, F1823-, F2509-, F254-, F2932-, F3337-, F4030-, F701-, CTS7856-, CTS5714-, CTS11760-, CTS4336-
M8078 Al Mafarja Taie   E-PF6751 PF6751+
251699 Mhamdi M'hamdi, Ferchichi Fraxus قبيلة الفراشيش E-PF6789 M81+, M183+, PF2477+, PF6789+, F2563-, M165-, CTS12555-, CTS1411-, F1426-, L247-
170214 Rouissi Mhadhbi Sidi Abdaallah Bourouis E-PF6789 M81+, M183+, PF6789+
M8279 Zedan ZEDAN E-PF6789 PF6789+
299390 Almaloul غريان ◄ ربع القواسم E-PF6789 PF6789+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS10834+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F986+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L796+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, PF3561+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF6789+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, BY697+, Z1181+, PF2384+, PF2634-
256180 alrashid Alrashid E-U174  
241734     E-U174 CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS10834+, CTS10914+, CTS11557+, CTS11559+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS3046+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3822+, CTS3868+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4350+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5038+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS623+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7773+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS905+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P182+, P189+, P2+, P253+, P29+, P293+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF1927+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, U186+, V241+, V250+, V38+, V43+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F986+, L339+, L485+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L512+, L514+, L537+, L608+, L610+, M145+, M168+, M180+, M191+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M94+, M96+, P1+, U174+, M191+, U175-, P268-, M58-, M116-, M149-, M154-, M155-, M156-, P9-, P115-, P116-, P113-, P278-, P59-, U181-, U290-, P116-, CTS9106-
M7555 Al-Busairi   E-U174 M191+, M2+, U174+, M116-, M149-, P113-, P115-, P116-, P9-
M9477 ALNAQAH SAAD ALDAWSARI, b. 1780 and d. 1850 E-U174 M2+, L485+, U174+, L514+, M191+, P116-, L515-, CTS9106-, P278-, U209-
330750 BEN HEJJI Mohammed Ben Hejji, b.1860 and d. 1917 E-U174 M2+, U174+
129450 Marshall William Marshall, born c. E-U175 M2+, U175+, M191-, P278-
M7954 Jaafar   E-V12 M35+, V12+, M78+, P65-, V13-, V19-, V22-, V27-, V32-, V65-, L143-, L17-, L19-, M107-, M123-, M136-, M148-, M165-, M224-, M293-, M35.2-, M521-
206152 Abdulrahman   E-V12 M35+, V12+, M78+, P65-, V19-, V32-, CTS4005-, L143-, L17-, L19-, M107-, M123-, M136-, M148-, M224-, M293-, M35.2-, M521-
247259 Abbas Hussein Abbas, b. 1966 E-V12 V12+, M78+, M224-, V32-, V13-
M7955 Khajah   E-V12 V12+, V32-, M224-
255148 Domenichiello Antonio Domenichiello (b. Approx. 1840's) Matera E-V13 M78+, V13+, M35+, M35.2-, M521-, V19-, V22-, V27-, V32-, V6-, V65-, P65-, P72-, V12-, L143-, L17-, L19-, M107-, M123-, M136-, M148-, M165-, M224-, M290-, M293-
M7062 Al Hebsy   E-V13 V13+, M123-
M7952 Zainal   E-V13 V13+, V27-, L143-, L17-, M35.2-, P65-
223550 Shaikh Mahmoud Shaikh E-V22 M35+, M78+, V22+, M148-, M123-, V6-, M293-
217487 Masoudi   E-V22 V22+, M148-, V19-
205303 Abdullayev Alishan Balarehim, 1780-1840 E-V22 V22+, M148-, V19-
M7672 Al-Shaibani   E-V22 V22+, M148-, V19-
117376 Alrefaei الرفاعي الحسيني Egypt E-V32 M35+, M78+, V12+, V32+, V65-, CTS3507-, L648-, YSC0000188-, V13-, V22-
232189 AL Mubarak Ali Hussieen Al Mubarak E-V32 M35+, V12+, M78+, V32+, V65-, P65-, V13-, V19-, V22-, V27-, L143-, L17-, L19-, M107-, M123-, M136-, M148-, M224-, M293-, M35.2-, M521-
M9165 محمد عبدالغني الشريف   E-V32 V32+
355713 ALOBAIDLY HASSAN SALEH ALOBAIDLY, b. 1939 and d. 2004 F-M282 L284+, L285+, L286+, L350+, L468+, L470+, L498+, M139+, M168+, M235+, M294+, M42+, M89+, M94+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P96+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V141+, V186+, V189+, V205+, V30+, V52+, V9+, M282+, CTS10362+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11726+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, F1046+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F2985+, F2993+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F719+, L132+, L279+, L280-, L280-
348316 Alobaidly Hassan Saleh Alobaidly, 1939-2004 F-M282 M282+, L280-
M8969 Al-Obaidly من ذرية أحمد محمد علي العبيدلي F-M282 M89+, M282+, M9-, L280-, M170-, M201-, M304-, M69-
M7515 Qatar Study(12) Abdulla Abdulaziz khashabi   F-M89  
M9821 AlObaidly Alobaidly F-M89  
235397 Khalifa Mattar F-M89 CTS10362+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11726+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, F1046+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F2985+, F2993+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F719+, L132+, L350+, L468+, L470+, L498+, M139+, M168+, M235+, M294+, M42+, M89+, M94+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P305+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, M89+, M9-, M427-, P91-, P96-, L15-, M170-, M201-, M304-, M69-
M6731 Sabah   F-M89 M89+, M9-, M170-, M201-, M304-, M69-
M9092 المطر المطر F-M89 M89+, M9-, M170-, M201-, M304-, M69-
M7632 Ahmad M   F-M89 M89+, M9-, M170-, M201-, M304-, M69-
217766     F-P96 M89+, P96+, M427-, P91-
239236 alsuwaileh Alsuwaileh (Alsaleh), 1915 - 1998 G-CTS11562 CTS11562+, M342+, PF6858+, M201+, M278-, M283-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17774-, Z17887-, Z1817-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z726-, Z7940-, Z7941-, Z7943-, M377-, M406-, P15-, P287-, P303-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, PF3239-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3296-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS6369-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5081-, FGC595-, FGC693-, FGC719-, L1259-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, L30-, L42-, L43-, L497-, L640-, L660-, L830-, L91-
M8100 Haaji Ali bin Haaji Al-Qanawati G-CTS11562 F3062+, F3692+, F4113+, F4154+, F4232+, F4262+, F4297+, F4341+, F719+, F858+, L116+, L132+, L1324+, L154+, L269+, L350+, L468+, L470+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, L769+, M168+, M213+, M235+, M285+, M294+, M299+, M342+, M42+, M89+, M94+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P257+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2858+, PF2859+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2894+, PF2918+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3061+, PF3063+, PF3068+, PF3069+, PF3075+, PF3076+, PF3123+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, U21+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, P20+, M342+, CTS1013+, CTS10721+, CTS10834+, CTS11228+, CTS11331+, CTS11529+, CTS11562+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2624+, CTS282+, CTS3654+, CTS373+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5699+, CTS5884+, CTS623+, CTS6807+, CTS692+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, F1209+, F1218+, F1761+, F2376+, F2447+, F2498+, F2853+, F2885-
M7328 Bo Abbas Hussain bin Abdulkhidhir Al-Qanawati G-CTS11562 F3062+, F3692+, F4113+, F4154+, F4232+, F4262+, F4297+, F4341+, F719+, F858+, L116+, L132+, L1324+, L154+, L269+, L350+, L468+, L470+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, M168+, M201+, M213+, M235+, M285+, M294+, M299+, M342+, M42+, M89+, M94+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P257+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2858+, PF2859+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2894+, PF2918+, PF3050+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3061+, PF3063+, PF3068+, PF3069+, PF3075+, PF3076+, PF3123+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, U21+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS1013+, CTS10721+, CTS10834+, CTS11228+, CTS11331+, CTS11529+, CTS11562+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2624+, CTS282+, CTS3654+, CTS373+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5699+, CTS5884+, CTS623+, CTS6807+, CTS692+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, F1209+, F1218+, F1761+, F2376+, F2447+, F2498+, F2853+, M201+, M285+, L203-, L202-, L201-, P76-, P20-, L830-, L832-, L831-, L835-, L834-, F2885-
M8869 SS   G-CTS342 CTS8717+, CTS9593+, CTS9763+, CTS9885+, F1209+, F1496+, F3198+, F3692+, F719+, L104+, L116+, L132+, L154+, L156+, L190+, L269+, L30+, L31+, L32+, L350+, L468+, L496+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, L769+, L89+, M168+, M213+, M235+, M294+, M299+, M42+, M89+, M94+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P15+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P257+, P287+, P303+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PAGES00098+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2859+, PF2860+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2891+, PF2894+, PF2898+, PF2918+, PF3007+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3056+, PF3060+, PF3061+, PF3063+, PF3066+, PF3068+, PF3069+, PF3073+, PF3075+, PF3076+, PF3119+, PF3123+, PF3125+, PF3254+, PF3276+, PF3278+, PF3281+, PF3329+, PF3330+, PF3331+, PF3337+, PF3339+, PF3342+, PF3346+, CTS1013+, CTS10721+, CTS10834+, CTS11228+, CTS11324+, CTS11463+, CTS11529+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2134+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2488+, CTS2624+, CTS282+, CTS342+, CTS3654+, CTS373+, CTS424+, CTS4264+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5699+, CTS5884+, CTS623+, CTS6316+, CTS6807+, CTS692+, CTS7269+, CTS7674+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, U21+, V241+, V250+, L140+, CTS342+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z724-, V8-, U1-, PF6863-, PF6865-, PF790-, CTS77-, CTS8476-, CTS5990-, PF4202-
M7425 Al-Wazzan   G-CTS4803 M201+, L497+, L353+, Z725+, Z726+, CTS4803+, L43-, L486-, Z1901-
M9680 عشيرة المقداد - درعا الصحابي المقداد بن الأسود الكندي - 33 هـ G-F1761 L269+, L350+, L468+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, M168+, M201+, M213+, M235+, M285+, M294+, M299+, M342+, M42+, M89+, M94+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P257+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2859+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2894+, PF2918+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3061+, PF3063+, PF3068+, PF3069+, PF3075+, PF3076+, PF3123+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, U21+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS1013+, CTS10721+, CTS10834+, CTS11228+, CTS11331+, CTS11529+, CTS11562+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2624+, CTS282+, CTS3654+, CTS373+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5699+, CTS5884+, CTS623+, CTS6807+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, F1209+, F1218+, F1761+, F2376+, F2447+, F2498+, F2853+, F3062+, F3692+, F4113+, F4154+, F4232+, F4262+, F4297+, F4341+, F719+, F858+, L116+, L132+, L1324+, L154+, L201-, L202-, L203-
M7993 7   G-L14 F719+, L104+, L116+, L132+, L14+, L142+, L154+, L156+, L190+, L269+, L30+, L31+, L32+, L350+, L468+, L470+, L496+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, L769+, L89+, M168+, M201+, M213+, M235+, M294+, M299+, M406+, M42+, M89+, M94+, P108+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P15+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P257+, P287+, P305+, P316+, P9+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2858+, PF2860+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2891+, PF2894+, PF2898+, PF2918+, PF3007+, PF3050+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3056+, PF3060+, PF3061+, PF3063+, PF3066+, PF3068+, PF3069+, PF3073+, PF3075+, PF3076+, PF3119+, PF3123+, PF3125+, PF3254+, PF3276+, PF3278+, PF3281+, PF3287+, PF3292+, PF3297+, PF3300+, PF3301+, PF3304+, PF3312+, PF3315+, PF3319+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PK1+, SRY10831+, U21+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2134+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2624+, CTS282+, CTS3654+, CTS373+, CTS4264+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5699+, CTS574+, CTS5884+, CTS623+, CTS6316+, CTS6807+, CTS692+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, CTS9763+, CTS9885+, F1209+, F1496+, CTS1013+, CTS10721+, CTS10834+, CTS11228+, CTS11324+, CTS11331+, CTS11463+, CTS11529+, F3198+, F3692+, F3774-, CTS342-, CTS11876-, F1870-, F1897-
M6441 Jasim   G-L140 L140+, L30+
M7817 Aljameel Hail ibrahim salem naser aljameel alhassan bani jeray G-L140 L140+, L42-, L43-, U1-, L13-
M6897 Abu-Rakan   G-L140 M201+, L140+
304126 Al-Dulaimy الدليمي Khalifah (Al-Dulaimy), b.1793 and d.1885 in Kuwait G-L830 M201+, L830+, CTS1013+, CTS10721+, CTS10834+, CTS11228+, CTS11529+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2251+, CTS2271+, CTS282+, CTS3654+, CTS373+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5699+, CTS5884+, CTS623+, CTS6807+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, F1209+, F1218+, F2447+, F2498+, F2853+, F3062+, F3692+, F4154+, F4232+, F4262+, F4341+, F719+, F858+, L116+, L132+, L154+, L269+, L350+, L468+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, L830+, M168+, M213+, M235+, M285+, M294+, M299+, M342+, M42+, M89+, M94+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P257+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2859+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2918+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3061+, PF3063+, PF3068+, PF3069+, PF3075+, PF3076+, PF3123+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, U21+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+
349902 Asiri A. Asiri G-M201  
331326 Alaoui Ali Ibn Abi Taleb (AS) G-M201  
M6850 Alsadoon   G-M201  
M6926 Ahmed   G-M201  
M6994 Adnan   G-M201  
229363 AlGhrair Hamad Saleh Al Ghrair G-M201  
247823 De Silva Federico Alfredo Silva, b. 1897 and d. 1929 G-M201  
M7629 Abu khalid   G-M201  
M7666 Bani Sulaim 3   G-M201  
M8812 Khalaf Al-Maeemi   G-M201  
M8115 Busaad AL Jumaiah Khaled Saleh G-M201  
M8116 Abdullah Saad Ibrahim Bu saad Al jumaiah   G-M201  
M9523 بن الشيخ أبوبكر آل باعلوي الهاشمي أندونيسي / الأصل من اليمن (Ba'Alawi Sayyid) G-M201  
M9558 العبيدلي   G-M201  
M9549 القطان أسرة القطان في حماة G-M201  
T1916 Salem   G-M201  
M8278 البحرين   G-M201 M201+
M8799     G-M201 M201+
M8546 .   G-M201 M201+
M8070 Anas abdullah abdulrahman d.1998 G-M201 M201+
M7526 Hmady   G-M201 M201+
M7580 MOHAMMAD   G-M201 M201+
289952 Soza Manuel Sosa born circa 1700 - 1720 G-M201 M201+
270312 Ali Ali Bin Hassan, b 1842 G-M201 M201+
282517 Fakhro Abdulla Ali Jasim Fakhro,(1932-2004) Mobile +9733 G-M201 M201+
216920 Al Bayati Al Bayati, Arab G-M201 M201+
163132 Akgûn Mustafa Cerkesoglu(Husht)Circassia-Shapsıg,Trabzon G-M201 M201+
181105 Saudian   G-M201 M201+
M7043 Bani Sulaim 2 7arrat Bani Sulaim G-M201 M201+
302125 Soza Manuel Sosa, born c. 1720 G-M201 M201+
314404 B. M.   G-M201 M201+
314405 A. M.   G-M201 M201+
295970 Almnea   G-M201 M201+, P15-
M7559 Al-N   G-M201 P16+, P18+
M6864 Yousif   G-M285 M201+, M285+, L830+, L831+, L832+, L833+, L834+, L835+, P15-, P20-, P303-, P76-, M223-, M283-, L126-, L201-, L30-
M6022 Mansour Qatar G-M285 M285+, L830+, L831+, L832+, L833+, L834+, L835+, L837+, M201+, L836+, L1411+, CTS1013+, CTS10721+, CTS10834+, CTS11228+, CTS11331+, CTS11529+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2134+, CTS2251+, CTS2271+, CTS282+, CTS3654+, CTS373+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5699+, CTS5884+, CTS623+, CTS6807+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, F1209+, F1218+, F2447+, F2498+, F2853+, F3062+, F3692+, F4154+, F4262+, F4341+, F719+, F858+, L104+, L116+, L132+, L154+, L269+, L350+, L468+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, M168+, M213+, M235+, M285+, M294+, M299+, M342+, M42+, M89+, M94+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P257+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2859+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2918+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3061+, PF3063+, PF3068+, PF3069+, PF3075+, PF3076+, PF3123+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, U21+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, L201-, L202-, L203-, F4297-, F4113-, F2885-, F1761-, F2376-, CTS11562-, L1324-, L1325-, L1327-, L1414-, L1413-, L13-, L30-, M283-, L838-, M287-, M377-, M406-, P15-, P20-, P303-, P76-
201505 DAVIS ISAAC DAVIS, b. 1870 and d. 1923 G-M377 M377+, M283-
137282 Geraci Michele Charles Geraci G-P15 M201+, P15+, P16-, P18-, P303-, L13-, L14-, L30-, L91-, M286-, M406-
M8193 El Garhy Ezzeldin 1720 (Saadi tribe - Barqa) G-P15 P15+, P287+, PF6858+, M201+, M278-, M283-, M342-, M377-, M406-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17774-, Z17887-, Z1817-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z726-, Z7940-, Z7941-, Z7943-, P303-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, PF3239-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3296-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS6369-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5081-, FGC595-, FGC693-, FGC719-, L1259-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, L30-, L42-, L43-, L497-, L640-, L660-, L830-, L91-
M7542 J   G-P303 M201+, P303+
M7120 Bani Sulaim 1 7arrat Bani Sulaim G-PF3346 L30+, P303+, CTS10449+, CTS10721+, CTS10834+, CTS11228+, CTS11324+, CTS11331+, CTS11463+, CTS11529+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2488+, CTS2624+, CTS282+, L140+, CTS1013+, CTS373+, CTS424+, CTS4264+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5699+, CTS574+, CTS3654+, CTS5884+, CTS623+, CTS6266+, CTS6316+, CTS6807+, CTS692+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, CTS9763+, CTS9885+, F1209+, F1496+, F3198+, F3692+, F719+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PAGES00098+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2858+, PF2859+, PF2860+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2891+, PF2894+, PF2898+, PF2918+, PF3007+, PF3050+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3056+, PF3060+, PF3061+, PF3063+, PF3066+, PF3068+, PF3069+, PF3073+, PF3075+, PF3076+, PF3080+, PF3119+, PF3123+, PF3254+, PF3276+, PF3278+, PF3281+, PF3329+, PF3330+, PF3337+, PF3339+, PF3342+, PF3346+, L89+, M168+, M201+, M213+, M235+, M294+, M299+, M42+, M89+, M94+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P15+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P257+, P287+, L132+, L154+, L156+, L190+, L269+, L30+, L31+, L32+, L350+, L468+, L470+, L496+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, L116+, L769+, U21+, V241+, V250+, P303+, P316+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000256-, PAGES00011-, L14-, V8-, YSC0000033-, L78-, L13-, PF6850-, PF6852-, PF6863-, PF6865-, PF7506-, PF790-, U1-, L667-, L42-, L43-, P293-, PF4202-, F720-, F3484-, F1694-, F2610-, F1300-, CTS9909-, CTS9737-, CTS77-, CTS8386-, CTS8476-, CTS7357-, CTS7111-, CTS6369-, CTS5990-, CTS6068-, CTS3664-, CTS579-, CTS4803-, CTS10324-, L177-, CTS342-, CTS3647-, CTS1899-, U1-, CTS342-, L497-, L42-, L43-, M406-
M8792 Al Rhamah Abdullah Saud G-Z16670 CTS8717+, CTS9593+, CTS9763+, CTS9885+, F1209+, F1496+, F3198+, F3692+, F719+, L104+, L116+, L132+, L142+, L154+, L156+, L190+, L269+, L30+, L31+, L32+, L350+, L468+, L496+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L605+, L769+, L89+, M168+, M201+, M213+, M235+, M294+, M299+, M42+, M89+, M94+, P108+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P15+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P257+, P287+, P303+, P305+, P316+, P9+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PAGES00098+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2859+, PF2860+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2891+, PF2894+, PF2898+, PF2918+, PF3007+, PF3050+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3056+, PF3060+, PF3061+, PF3063+, PF3066+, PF3068+, PF3069+, PF3073+, PF3075+, PF3076+, PF3119+, PF3123+, PF3125+, PF3254+, PF3276+, PF3278+, PF3281+, PF3329+, PF3330+, PF3331+, PF3337+, PF3339+, PF3342+, PF3346+, M201+, CTS342+, CTS1013+, CTS10449+, CTS10721+, CTS10834+, CTS11228+, CTS11324+, CTS11331+, CTS11463+, CTS11529+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2134+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2488+, CTS2624+, CTS282+, CTS342+, CTS3654+, CTS373+, CTS424+, CTS4264+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5699+, CTS574+, CTS5884+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, CTS623+, CTS6316+, CTS6807+, CTS7269+, CTS7674+, PK1+, SRY10831+, U21+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z16670+, Z16713+, V8-, CTS77-, CTS8476-, PF6863-, PF6865-, PF790-, CTS5990-, PF4202-
M8511 Alkhulaifi Muhammad G-Z16670 L140+, CTS342+, FGC12126+, L1259+, L30+, P15+, P287+, P303+, Z16670+, M201+, PF3345+, PF6858+, S23438-, S2808-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, M278-, M283-, M342-, M377-, M406-, Z16770-, Z16775-, Z17774-, Z17887-, Z1817-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z726-, Z7940-, Z7941-, Z7943-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, PF3239-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3296-, L42-, L43-, L497-, L640-, L660-, L830-, L91-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5081-, FGC595-, FGC693-, FGC719-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS6369-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-
329853 (Abufaisal.T) Indian Christians H-M69  
201882 Shujaa Mecca, Saudi Arabia H-M69  
204497 Yousef   H-M69  
299009 a   H-M69  
300443 Alobaidan Muhammad H-M69 M69+
259249 Bitner John Bitner b.1776 Lancaster Co. d.1851 Centre Co I-CTS7362 CTS1996+, CTS2193+, CTS2375+, CTS2514+, CTS2524+, CTS2536+, CTS2644+, CTS2738+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3517+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3843+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4088+, CTS4130+, CTS4295+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS4848+, CTS4982+, CTS5167+, CTS5318+, CTS5408+, CTS5457+, CTS5513+, CTS5532+, CTS565+, CTS5650+, CTS5705+, CTS571+, CTS5783+, CTS5891+, CTS5908+, CTS5993+, CTS6135+, CTS6140+, CTS6221+, CTS6265+, CTS6383+, CTS6395+, CTS641+, CTS6629+, CTS674+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7267+, CTS7329+, CTS7362+, CTS7502+, CTS7831+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7949+, CTS8243+, CTS8333+, CTS8345+, CTS8394+, CTS8420+, CTS8647+, CTS8716+, CTS88+, CTS8876+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9264+, CTS9288+, CTS9828+, F1046+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2302+, F2345+, F2366+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2794+, F2837+, F2985+, F2993+, F3033+, F3111+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F719+, F922+, L118+, L121+, L124+, L125+, L132+, L15+, L157+, L16+, L187+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L509+, L574+, L575+, L578+, L740+, L748+, L75+, L750+, L751+, L755+, L756+, L758+, L759+, L772+, L80+, M139+, M168+, M170+, M235+, M253+, M294+, M307+, M42+, M450+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P30+, PAGES00123+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF3574+, PF3578+, PF3586+, PF3588+, PF3590+, PF3594+, PF3596+, PF3600+, PF3604+, PF3605+, PF3611+, PF3612+, PF3616+, PF3618+, PF3625+, PF3639+, PF3640+, PF3641+, PF3642+, PF3654+, PF3660+, PF3666+, PF3672+, PF3675+, PF3677+, PF3686+, PF3694+, PF3780+, PF3800+, PF3804+, PF3806+, PF3807+, PF3809+, PF3811+, PF3814+, PF3815+, PF3819+, PF3822+, PF3836+, PF3837+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000256+, YSC0000257+, YSC0000259+, YSC0000260+, YSC0000264+, YSC0000265+, YSC0000267+, YSC0000272+, YSC0000280+, YSC0000281+, YSC0000298+, YSC0000299+, YSC0000300+, YSC0000301+, Z59+, Z60+, CTS10058+, CTS10140+, CTS10338+, CTS10834+, CTS11036+, CTS11042+, CTS11441+, CTS11526+, CTS11552+, CTS11775+, CTS11783+, CTS11950+, CTS1393+, CTS2134+, CTS2193+, CTS2375+, CTS2514+, CTS2524+, CTS2644+, CTS2738+, CTS3517+, CTS3654+, CTS3843+, CTS4088+, CTS4130+, CTS4295+, CTS4437+, CTS4848+, CTS4982+, CTS5167+, CTS5408+, CTS5513+, CTS565+, CTS5650+, CTS5705+, CTS571+, CTS5783+, CTS5884+, CTS5891+, CTS5908+, CTS5993+, CTS6140+, CTS6221+, CTS623+, CTS6265+, CTS6395+, CTS641+, CTS6629+, CTS674+, CTS6932+, CTS7267+, CTS7329+, CTS7362+, F1209+, F3692+, F719+, L104+, L118+, L121+, L123+, L124+, L125+, L132+, L15+, L157+, L16+, L187+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L509+, L574+, L575+, L578+, L740+, L748+, L750+, L751+, L755+, L756+, L758+, L759+, L772+, L80+, L81+, M168+, M170+, M213+, M235+, M253+, M258+, M294+, M299+, M307+, M42+, M450+, M89+, M94+, P108+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P212+, P30+, P305+, P316+, P38+, P40+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00123+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF3574+, PF3639+, PF3640+, PF3641+, PF3660+, PF3666+, PF3672+, PF3675+, PF3677+, PF3780+, PF3800+, PF3804+, PF3809+, PF3811+, PF3814+, PF3815+, PF3819+, PF3822+, PF3836+, PF3837+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PK1+, SRY10831+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000256+, YSC0000259+, YSC0000272+, YSC0000281+, YSC0000301+, Z59+, Z60+, CTS10058+, CTS10140+, CTS10338+, CTS10362+, CTS109+, CTS11036+, CTS11042+, CTS11358+, CTS11441+, CTS11526+, CTS11552+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11775+, CTS11783+, CTS11950+, CTS125+, CTS12632+, CTS1393+, CTS7831+, CTS7949+, CTS8333+, CTS8345+, CTS8394+, CTS8420+, CTS8647+, CTS8716+, CTS88+, CTS8876+, CTS9240+, CTS9264+, CTS9288+, CTS9352-, CTS9477-, CTS1679-, Z73-, CTS743-
M8627 Hussain   I-M170 M170+, M223-, M253-, P37-
258833 Amspaugh John Adam Amspaugh, b. 1856 and d. 1939 I-M223  
317149 Santos Rodrigues Santos I-M223  
M8822 Bo Ali   I-M223 M223+
362593 Long Stefan, Czechoslovakia Ashkenazi I-M253  
185460 Dane Franciska Dane, b. 1862, Trzin, Kranjska I-M253  
210651 Alvarez Lourenço Álvarez, b. ca. 1555 Portugal I-M253 M253+
238331 Cole Mateo Yglesias I-M253 M253+
274065 Soto Pablo Soto, b. 1920 and d. 2007 I-P37  
318482 Dell'Erba Vito Dell'Erba, b. c. 1715 and d. bef. 1809 I-P37 P37.2+
266302 Cano Philip Bullis, b. 1630 and d 1681 I-Z131 M253+, Z131+
313496 Koury Youssef Koury Hanna, 1800, Jaj Lebanon I-Z63 Z63+
M7272 راكان بن حثلين الناجعي المعيضي العجمي - الكويت Available for study متاحة للدراسة لجميع المشاريع J-BY136 BY136+
M8527 آل عمرو - بالعبيد - سعد العشيرة   J-BY136 L147+, M267+, FGC1695+, BY136+, BY136+, BY9+, BY9+, L65-, L222-, L174-, L92-, FGC4415-, FGC4421-, FGC4422-, FGC4720-, FGC4402-, FGC4416-, FGC4417-, FGC4420-, FGC4423-, FGC4427-
317074 ALMALKI   J-BY74 CTS11741+, M267+, Z644+, L620+, L862+, P58+, PF4832+, YSC0000235+, BY74+, L858+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z2324+, Z640+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18718-, YSC0000076-, L859-, BY8-, BY9-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC7638-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-
M7638 النصار (al-Nassar) al-Nassar J-BY86 L147+, L858+, YSC0000076+, BY86+, ZS1585+, ZS1574+, L859-, L174-, L1279-
M7799 الخزامي (Al-Khozami) خزام‎ بنو (Banu Khuzam) [KHZM] J-BY86 M267+, YSC0000076+, BY66+, BY86+, ZS1574+, L1279-, L222-, L859-, Z644-
216267 Al Safi   J-BY9 BY8+, BY9+, BY136-, L859-, YSC0000076-
361082 الحاف - رفيدة قحطان رفيدة قحطان J-BY9 BY8+, BY9+, CTS11741+, FGC1698+, FGC1723+, FGC7638+, L620+, FGC1695+, L858+, L862+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000235+, Z2324+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L859-, FGC1696-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-
365165 بني برة - رفيدة قحطان بني برة- رفيدة قحطان J-BY9 BY9+, BY136-, BY137-
356730 بني وقشة - سعد العشيرة رفيدة قحطان J-BY9 BY9+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
M8915 العسيري (al-ʿAsiri) علي J-BY9 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, M267+, L147+, P58+, FGC11+, L858+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, FGC1695+, BY8+, BY9+, BY136-, BY137-, Z640-, Z641-, Z644-, L859-, FGC8712-, L222-, L158-, L174-, YSC0000076-
95144 Al-Hubaby Al-Qahtani Al-Hubaby Al-Qahtani J-BY9 M267+, P58+, L147+, BY9+, L222-, M367-, M368-, M369-
M8926 bin saeed Abdulaziz J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L147+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P108+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P305+, P316+, P58+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PK1+, SRY10831+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
159946 السيف - آل سويّد آل فيّاض - بني زيد - الدوادمي Al-Swied Bany Zaid J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, FGC16722-, FGC16724-, YSC0000076-
238741 الدهمشي (Aldahmashi) AL-Enazy,beshr,aldahamsha,aljomayshat J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, L147+, L1252+, L1253-, L615-, L829-, L897-, L1279-, Z640-, L174-, L174-, L222-, L444-, L616-, L859-, Z641-, Z644-, Z640-, Z641-, Z644-, FGC1705-, FGC1714-, FGC1724-, FGC1707-, FGC1726-, YSC0000076-
M8135 الهلالي الزغبي (al-Hilali al-Zoghbi) اولاد ساسي_اولاد نائل ابن زغبة الهلالي J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z640-, Z641-, YSC0000076-
M6685 الزعابي (Al-Zaabi) بنو زعاب (Banu Za'ad) [Z3AD] J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
119640 آل جبرين - آل رشيد - بني زيد - القويعيّة Al-Jebrien Bany Zaid J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L147+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
M5060 الحميدان‎ (Al Humeidan) Hamad Alhamidan, 1820 - 1890 J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, M267+, P58+, L147+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, L174-, FGC8712-, L222-, M367-, M368-, M369-, YSC0000076-
185755 الحصان - آل سليمان - بني زيد - القويعيّة Al-Suleman Bany Zaid J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
M9545 المعشوق (al Ma'shuq)   J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
234752   Al Ghat Saudi J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
246367 الصقري العبيدي القحطاني   J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, L147+, L620+, L862+, M267+, L572+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z640-, Z641-, Z644-, L829-, L859-, L174-, L144-, L444-, YSC0000076-
303968 alomar Ali Alomar Albarak J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
159943 آل طليحان آل ابوحسين المانعي العنبري التميمي Al-Anbary Al-Tamimy J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
224692 - Al mzro3y Altamimy - Bny Saad   J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
325370 السدحان - آل سدحان - بني زيد - شقراء Bany Zaid J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
231694 الهاجري (Al-Hajri)   J-CTS11741 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, L222-, YSC0000076-
238638 الغانم (Alghanim)   J-CTS11741 M267+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L147+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P108+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P305+, P316+, P58+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PK1+, SRY10831+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
325023 Al-Whaibi Al-Tamimi (Abufaisal.T) ذرية شيخ الإسلام الإمام المجدد J-CTS11741 M267+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, FGC19502+, FGC19507-, FGC19509-, FGC19500-, FGC19508-, Z640-, Z641-, Z644-, FGC19499-, YSC0000076-
M7595 المزروعي التميمي ، آل أبو سليمان بني العنبر => روضة الفقي (سدير)، اليمامة، نجد J-CTS11741 M267+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-, YSC0000080-
119630 القحطاني‎ العبيدى‎ (Al-Abidy) Al-Abidy Al-Qahtany J-CTS11741 P58+, L147+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L147+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L498+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4654+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4774+, PF4780+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6469+, PF6479+, PF6520+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, M267+, M367-, M368-, M369-, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
320815 Malallah Malallah J-CTS1192 CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10834+, CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1192+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS2192+, CTS2769+, CTS623+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1559+, F1744+, F2746+, F3692+, F4074+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L24+, L25+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, PF5415+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, L748+, L778+, PF5436+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z396+, Z399+, Z440+, PF5444-, PF5456-, M137-, PF7434-, PF7435-, PF7437-, M318-, PF5425-, L70-, L397-, L398-, F801-, CTS7182-, PF5169-, L222-, CTS359-, CTS3601-, CTS6061-, CTS1486-, CTS11748-
255172 MAGHRABIFETAIH Ibrahim almaghrabi [M] J-CTS1460 CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1267+, CTS1460+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3569+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6379+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4630+, PF4632+, PF4636+, PF4653+, PF4656+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4695+, PF4738+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000165+, YSC0000172+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000187+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1828+, Z1829+, Z1832+, Z1834+, Z1836+, Z1840+, Z1841+, Z1842+, Z1844+, M267+, Z1842+, Z1831-, L222-
305477 FETAIH   J-CTS1460 M267+, CTS1460+
358413     J-F3133 F3133+, F3369+
B15120 Metz Christopher Metz, Netherlands J-F3133 L24+, F3133+, L192-, L254-, Z7704-, L231-
245714 Al Daihan Eisa dihan ahmed dihan J-F3133 L24+, L25+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P108+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P305+, P316+, P9+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4984+, PF4985+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PK1+, SRY10831+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z396+, Z399+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10834+, CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS2134+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1559+, F1744+, F2746+, F3133+, F3692+, F4074+, F719+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L207+, L212+, L228+, L231-, F761-
343169 (Abu Judi Proj.) القرعاء - بريدة J-F3133 L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z396+, Z399+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10834+, CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1559+, F1744+, F2746+, F3133+, F3692+, F4074+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L24+, L25+, L26+, L27+, L271-, L231-
340386 ADEL Ayedh . J-FGC11 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, FGC11+, FGC1701+, FGC1723-, FGC4415-, Z644-, FGC1695-, YSC0000076-, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
294475 Chidester Blackfoot Indian J-FGC15938 FGC15938+, FGC15940+, FGC15996+, YSC0000076+, PF4851+, M267+, P58+, CTS11741+, L862+, PF4832+, YSC0000065+, YSC0000235+, L620+, L858+, Z1853+, Z1865+, Z2324+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18718-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, L222-, M62-, M365-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC7638-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-
289820 Saeed   J-FGC1695 FGC1701+, FGC1695+, CTS11741+, FGC1723+, FGC1698+, FGC7638+, L620+, M267+, L858+, L862+, P58+, PF4832+, YSC0000235+, Z2324+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L859-, L222-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1696-, L444-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-
301262 المهدى (al Mahdi) al mahdi J-FGC1695 M267+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, M267+, L147+, L858+, FGC1695+, M183-, Z644-, L859-, L222-, Z640-, Z641-, Z644-, FGC4421-, FGC4422-, FGC4720-, FGC4415-, L174-, YSC0000076-
291404 الجابري‎ (al-Jabri) الجابري تعود جذور جد القبيلة لوادي رهجان بالطائف J-FGC1695 M267+, CTS11741+, FGC1698+, FGC1723+, FGC7638+, L620+, L862+, P58+, PF4832+, YSC0000235+, FGC1695+, L858+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z2324+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18718-, YSC0000076-, L859-, FGC1696-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, L222-, FGC4415-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-
321282 الهاجري (Al Hajri)   J-FGC1695 M267+, FGC1695+, FGC4415-, FGC4422-
M6937 ALHATHAL ALENEZY فهد البيك بن عبدالمحسن آل هذال   J-FGC1695 M267+, L147+, L858+, FGC1695+, FGC8712-, L222-, L859-, L616-, L615-
257995 Kajouk كجوك (Kajouk) J-FGC1696 M267+, L136+, P58+, L147+, L222+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS12047+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS2134+, CTS2769+, CTS1983+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS623+, CTS5884+, CTS4133+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS7598+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2746+, F3692+, F1209+, F1744+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L147+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PK1+, SRY10831+, M89+, M94+, P108+, P209+, P187+, P305+, P316+, P58+, P97+, PAGES00026+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, V221+, V241+, V250+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1698+, FGC1721+, FGC1723+, FGC7638+, L620+, L862+, YSC0000235+, PAGES00081+, L858+, YSC0000065+, Z1865+, Z2324+, Z2217+, Z2223-, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18718-, YSC0000076-, L859-, PAGES00106-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, V38-, V43-, PF4330-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, PAGES00027-, PAGES00066-, P46-, P189-, P211-, P253-, P277-, P293-, P116-, P1-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, M58-, M291-, M292-, M263-, M180-, M191-, M2-, L608-, L609-, L610-, L651-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L421-, L433-, F478-, F2256-, F3750-, F3965-, F4064-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS7641-, CTS8193-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS421-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3661-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3425-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS205-, CTS2075-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS2504-, CTS11878-, CTS11743-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10806-, CTS10652-, CTS10659-, L65-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-
M7606 (Abufaisal.T)&(Abuslman.E) بلعنبر J-FGC1696 M267+, L222+, FGC1696+, FGC8+, FGC6-, FGC9-, FGC16651-
260677 ALMUTAIRY   J-FGC1703 M267+, FGC1703+, FGC1716+
295286 عتيبي‎ (Otiby) Saudi Arabia J-FGC1713 FGC1696+, FGC1749+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, M267+, FGC1721+, FGC1713+, FGC1715-, FGC1725-, L861-, FGC7-, FGC5-, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-
360131 العتيبي‎ (Alotaibi)   J-FGC1713 L222+, FGC1713+
119637 Al-Sobaiey Al-Sobaiey J-FGC1713 L222+, L620+, FGC1713+, L65-, FGC5-
M7588 Aladwani Adwan J-FGC1713 M267+, CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS125+, CTS12632+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4133+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS7598+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L222+, L321+, L350+, L403+, L498+, L468+, L470+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, L620+, M235+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, M294+, M304+, M42+, M497+, M267+, M89+, M94+, P187+, P209+, V186+, V189+, V205+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, FGC1713+, P58+, PAGES00066-, PAGES00106-, FGC7-, FGC8-, V38-, V43-, P277-, P278-, P293-, P1-, M291-, M292-, M58-, Z1704-, Z1721-, PF4330-, U174-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, M263-, L651-, M180-, M191-, M2-, L88-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L501-, L514-, L515-, L517-, L608-, L609-, L610-, L421-, L433-, F478-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, F3750-, F3965-, F4064-, F2256-, CTS897-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8245-, CTS7641-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS6474-, CTS6487-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6002-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS5518-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4474-, CTS421-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4350-, CTS4054-, CTS4110-, CTS4015-, CTS3989-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3822-, CTS3661-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3425-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3105-, CTS12659-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS236-, CTS2504-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS1232-, CTS1244-, CTS12048-, CTS12153-, CTS11878-, CTS11743-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11579-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10806-, CTS10652-, CTS10659-, CTS10638-, CTS1001-, CTS10239-
M5043 Alosaimi - Al Otaibi Al-Osaimi - Al-Otaibi J-FGC1713 M267+, L222+, FGC1713+
241693 الدرباس - الكويت yosef jumaa derbas jumaa alderbas J-FGC1721 FGC1721+, FGC1723+, CTS11741+, FGC1698+, FGC7638+, L222+, L620+, FGC1695+, L858+, L862+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000235+, Z2324+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L859-, FGC1696-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-
338455 ALHUMAIDI ALTHAQAFI THQEF J-FGC1721 L222.2+, FGC1721+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, FGC1713-, YSC0000076-
156470 Al-Refaey Al-Juhany Al-Refaey Al-Juhany J-FGC1721 L222+, L620+, FGC1721+, L65-, FGC1696-
268030 Al-Gaissi الشواف الكبيسي آل طاهر حسن محمد مصطفى محمد الشواف - حماه J-FGC1721 M267+, L222+, FGC1721+, L65-, FGC1-, FGC5-, FGC1696-, FGC4453-, FGC8810-
M9341 alghtnan ال موسى/القطنان/ال يوسف/عسير ال موسى / القطنان / ال يوسف / عسير J-FGC3708 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, PF4678+, FGC3708+, FGC3723+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, FGC7638+, L620+, M267+, L858+, L862+, YSC0000065+, YSC0000235+, Z2324+, Z1865+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L859-, L860-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, Z640-, Z641-, Z644-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, YSC0000076-
M9290 AL-jabarti AL-jabarti J-FGC3708 FGC11+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1037+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, FGC3708+, FGC3723+, M267+, L858+, FGC7638+, L862+, L620+, YSC0000065+, YSC0000235+, Z18256+, Z18258+, Z2324+, Z1865+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, Z18186-, Z18243-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L859-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC1701-, FGC4415-, FGC4422-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, Z640-, Z641-, Z644-, L222.2-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, YSC0000076-
M7019 المحيسن من عبده من شمر - الكويت [M] J-FGC3708 M267+, L858+, FGC3708+, FGC1698-, Z644-
176800 Altamimi   J-FGC4228 FGC8+, FGC1696+, FGC6+, FGC4228+, M267+, L222+, L65-, FGC4340-
256759 Al-Mangour (Bani s3d Tmim)(Abufaisal.T) FGC6+المناقير بني سعد ابن زيد مناة ابن تميم * سدير J-FGC4228 M267+, FGC6+, FGC7+, FGC8+, FGC9+, FGC4228+, FGC4340-
372782 الغـانـمي الزبيـدي الحـربي (Al Ghanmi Al Harbi) الغوانم من زبيد الشام من مسروح، رابغ-القنفذة J-FGC4302 FGC4302+
M8473 Al-Saleh Riyadh J-FGC4332 FGC1696+, FGC7+, FGC4340+, M267+, L222+, CTS11741+, FGC1695+, FGC1698+, FGC1721+, FGC1723+, FGC4332+, FGC6+, FGC7638+, L620+, L862+, P58+, PF4832+, YSC0000235+, L858+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, L859-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5230-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, L65-, FGC5-, F4343-, FGC7944-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-
M9241 Saad Bin Daineh   J-FGC4332 FGC4340+, CTS11741+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1698+, FGC4332+, FGC6+, FGC7+, FGC7638+, FGC1721+, FGC1723+, L222+, L620+, L862+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000235+, L858+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2324+, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, L859-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-
179990 Alsardy srady , J-FGC4402 CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L620+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P58+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, FGC4415+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4720+, FGC4402+, FGC4416+, FGC4417+, FGC4420+, FGC4423+, FGC4427+, M267+, FGC4703+, L222-, L444-, L859-, FGC4403-, FGC4429-, BY527-, ZS4185-, FGC29793-, Z640-, Z641-, Z644-, L1436-, YSC0000076-
M7124 الخطيب   J-FGC4402 L147+, M267+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4415+, FGC4402+, FGC4416+, FGC4427+, FGC4417-, FGC4423-, FGC4720-, L222-, L158-, L444-, L1436-
291186   ذرية زهري بن جراح الثوري *منطقة القصيم J-FGC4402 M267+, FGC4402+
268026 Al-Gaissi النعمان الحج عيسى الكبيسات بني يوسف جيس آل داود بن سليمان النعمان - دير الزور J-FGC4415 L147+, FGC4415+, BY527+, L222-, FGC4402-, FGC4417-
M8031 aldhowaihi   J-FGC4415 M267+, CTS11741+, FGC1698+, FGC1723+, FGC4415+, FGC7638+, L620+, FGC1695+, L858+, L862+, P58+, PF4832+, YSC0000235+, Z2324+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, YSC0000076-, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L859-, FGC1696-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-
314337 Aloshari   J-FGC4415 M267+, FGC4415+
222393 Zahran - Al-Dawsi   J-FGC4415 M267+, FGC4415+, BY527-, L222-
M7261 Qatar Study(2)Ayed   J-FGC4415 M267+, FGC4415+, FGC4422+
M9510 ِALSANOUSI أبناء سعود السنعوسي المنيعي الشمري الكويت - الزلفي - حائل J-FGC4417 FGC4417+, FGC11+, L858+, M267+, P58+, L444-
262184 Almahmoud Alkhaldi J-FGC4421 M267+, L858+, P58+, L147+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4720+, FGC4415+, CTS11741+, FGC4708+, ZS4185-, ZS5340-, L444-, L859-, L222-, L174-
M8624 Mashary (anas)   J-FGC4465 M267+, FGC4465+
268032 Al-Faryan(Abufaisal.T) اقليم العارض -بني هاجر *FGC5+ J-FGC5 M267+, FGC5+, FGC7-
268034 Al Hilaly Al-Tamimi(Abufaisal.T) عرقة -FGC6+ J-FGC6 FGC6+, FGC4228-, FGC4340-
262987 Bn Salem AL-Helal   J-FGC7 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, FGC11+, L222+, FGC1696+, FGC1721+, FGC7+, M267+, L65-, FGC16648-
338476     J-FGC7 L222+, CTS11741+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1698+, FGC1721+, FGC1723+, FGC7+, FGC7638+, L862+, M267+, P58+, PF4832+, L620+, L858+, YSC0000065+, YSC0000235+, Z2324+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, YSC0000076-, L859-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-
M6811 المزيني الحربي (al-Muzayni al-Harbi)   J-FGC7 L222+, FGC1696+, FGC7+, M267+, L65-, FGC6-, FGC9-, FGC16654-, FGC16651-, FGC16659-, FGC16656-, FGC16661-
256761 Al-Hagbani Al-Dossari (Abufaisal.T) الحقباني الدوسري*تغلب* J-FGC7 M267+, FGC7+
282163 الصبحي الحربي أبو محمد الحريري العبدلي (مدينة بدر)المدينة J-FGC7 M267+, L222+, FGC1696+, FGC1721+, FGC7+, FGC1713-, FGC10095-, FGC4302-, FGC9-, FGC16651-, L65-
315031 حمداوي‎ (Hamdaoui) TRIBU DOUI MENIA (BANU MAAKIL) J-FGC7 M267+, L222+, FGC7+, CTS10362+, CTS10640+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS1068+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS4740+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS4443+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L222+, L321+, L350+, L403+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, L468+, L470+, L498+, CTS8938+, L620+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, Z1852+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, P187+, P209+, V186+, V189+, V205+, P58+, PAGES00066-, PAGES00106-, V38-, V43-, P277-, P278-, P293-, P182-, Z1704-, Z1721-, PF4330-, U174-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P1-, P116-, M58-, M291-, M292-, M263-, M180-, M191-, M2-, L88-, L651-, CTS897-, L501-, L514-, L515-, L517-, L608-, L609-, L610-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, F478-, L421-, L433-, F2256-, F3750-, F3965-, F4064-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8245-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS4474-, CTS6946-, CTS6474-, CTS6487-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6002-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS5518-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4350-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS4015-, CTS3989-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3822-, CTS3661-, CTS3425-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS236-, CTS2504-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS12659-, CTS1232-, CTS1244-, CTS12048-, CTS12153-, CTS11878-, CTS11743-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11579-, CTS10806-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10652-, CTS10659-, CTS10638-, FGC4316-, FGC9-, FGC16654-, FGC16651-, CTS1001-, CTS10239-, L65.2-, L859-
234207 آل ماجد الناصري التميمي alnasery altameemy J-FGC7944 L222+, FGC7944+, FGC7-, FGC6-, FGC8-, FGC9-
325040 .(Abufaisal.T) الداخلة اقليم سدير J-FGC7944 M267+, FGC7944+
325029 (Abufaisal.T) العمارات من عنزة - المجمعه J-FGC7944 M267+, FGC7944+, FGC4358+
208068 Al-mohammed   J-FGC8810 M267+, L222+, CTS10362+, CTS10640+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS1068+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1983+, CTS1996+, CTS1547+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS4443+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L222+, L321+, L350+, L403+, L498+, L468+, L470+, CTS8938+, L620+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, P187+, P209+, M89+, M94+, P58+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, FGC1721+, V186+, V189+, V205+, FGC8810+, V38-, V43-, FGC1696-, PAGES00066-, PAGES00106-, P1-, P277-, P278-, P293-, M58-, M291-, M292-, M263-, Z1704-, Z1721-, PF4330-, U174-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, M180-, M191-, M2-, L88-, L651-, CTS897-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L501-, L514-, L515-, L517-, L608-, L609-, L610-, L421-, L433-, F478-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, F3750-, F3965-, F4064-, F2256-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8245-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS4474-, CTS6946-, CTS6474-, CTS6487-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6002-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS5518-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4350-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS4015-, CTS3989-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3822-, CTS3661-, CTS3425-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS236-, CTS2504-, CTS12659-, CTS1232-, CTS1244-, CTS12048-, CTS12153-, CTS11878-, CTS11743-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11579-, CTS10806-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10652-, CTS10659-, CTS10638-, L65-, CTS1001-, CTS10239-
119628 Al-Nahdy Al-Nahdy J-FGC8810 M267+, P58+, L222+, FGC1721+, FGC8810+, M367-, M368-, M369-
329855 (Abufaisal.T) FGC6+ *عايذ - اقليم سدير J-FGC9 FGC9+, FGC6+, FGC4228+, FGC4302-, FGC2-, FGC1-
169202 Al Oraini Al Subaie Al Subaie J-FGC9 M267+, L222+, FGC7+, FGC6+, FGC8+, FGC9+
M7217 Al-'Aryaan   J-FGC9 M267+, L222+, L827+, L828+, FGC1721+, L862+, FGC1696+, FGC7+, FGC9+, FGC4361-, FGC5481-, FGC8810-, FGC1713-, FGC4453-, FGC5-, FGC6-, L861-, L65-
186066 ibn mansour kal J-L136 L136+, L255+, L147+, M267+, L444-, L859-, L1436-, L222-, L92-, L93-, L256-, L87-
255361 Sawan Ali Mohammed Sowwan, b. 1918 and d. 1984 J-L136 L136+, M267+, L222-, L65-, L174-, PF7264-, FGC4415-
M6899 الحسيني   J-L136 L136+, M267+, M365-, M367-, M369-, M390-, M62-, P58-, L147-, L174-, L65-, L92-, P56-
M7206 Maataqi   J-L136 L136+, M267+, M367-, M369-, M390-, P56-, P58-, L256-, L147-, L174-, L65-, L92-
M7333 Amoor   J-L136 L136+, M267+, M367-, M369-, M390-, P56-, P58-, L256-, L147-, L174-, L92-
M7953 Al-Ateeqi   J-L136 L136+, M267+, P56+, M365-, M367-, M369-, M390-, L147-, L174-, L65-, L92-
220757 Wheatley Frank Wheatley, b. 1530 and d. 1594 [C:COE] J-L136 PF7264+, L620+, L136+, M267+, PF4832+, YSC0000065+, Z2217+, PF7263+, PF7267-, S20171-, S4924-, Z2223-, Z2324-, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, YSC0000076-, YSC0000235-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, Z1853-, Z1865-, Z18718-, Z1889-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, P58-, L256-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, L862-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS11741-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC7638-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-
N115090 Alhashemi   J-L222 CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS125+, CTS12632+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4133+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS7598+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L222+, L321+, L350+, L403+, L498+, L468+, L470+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, L620+, M235+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, M294+, M304+, M42+, M497+, M267+, M89+, M94+, P187+, P209+, V186+, V189+, V205+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, P58+, L147+, L222+, L65-, L174-, PAGES00066-, PAGES00106-, M367-, M369-, L92-, V38-, V43-, P277-, P278-, P293-, P1-, M291-, M292-, M58-, Z1704-, Z1721-, PF4330-, U174-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, M263-, L651-, M180-, M191-, M2-, L88-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L501-, L514-, L515-, L517-, L608-, L609-, L610-, L421-, L433-, F478-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, F3750-, F3965-, F4064-, F2256-, CTS897-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8245-, CTS7641-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS6474-, CTS6487-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6002-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS5518-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4474-, CTS421-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4350-, CTS4054-, CTS4110-, CTS4015-, CTS3989-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3822-, CTS3661-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3425-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3105-, CTS12659-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS236-, CTS2504-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS1232-, CTS1244-, CTS12048-, CTS12153-, CTS11878-, CTS11743-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11579-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10806-, CTS10652-, CTS10659-, CTS10638-, CTS1001-, CTS10239-
334847 المنقاش - ال مسلّم - بني زيد - القويعية Bany Zaid J-L222 FGC10030+, L222+, ZS1841+, ZS1842+
N105858 Ibrahim Ibrahim Hireeka (b.1840- d.1897) J-L222 L136+, P58+, L147+, L222+, L65-, L859-
M8569 خالد‎ (Khalid) Qatar J-L222 L136+, P58+, L147+, L222+, L65-, M62-, M365-, M390-, P56-, M367-, M369-, L92-, L174-
303263 J1   J-L222 L147.1+, L222.2+, L222+, FGC7-, F1614-, L65.2-
M7563 Al-Jouan   J-L222 L147+, L222+, M267+
372796 الجحدلي..ثول Talal J-L222 L222+
M7040 almubailesh Mr. Abdulaziz Almubailesh, b. 1890 and d. 1964 J-L222 L222+, CTS10362+, CTS10640+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS1068+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1983+, CTS1996+, CTS1489+, CTS1547+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS4443+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8980+, CTS9240+, CTS8938+, CTS9501+, CTS9828+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L222+, L321+, L350+, L403+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, L468+, L470+, L498+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, L620+, M235+, M294+, M304+, M42+, M497+, M267+, M89+, M94+, P187+, P209+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, V186+, V189+, V205+, P58+, CTS10640+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS1068+, CTS11741+, CTS12047+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3492+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS623+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8938+, CTS8340+, CTS8437+, CTS9240+, CTS9501+, CTS852+, F1209+, F1744+, F719+, L104+, L132+, L134+, L147+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, F2746+, F3692+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, F4287+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PK1+, SRY10831+, M267+, P187+, P209+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, P305+, P316+, P58+, PAGES00026+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, FGC1+, PAGES00081+, PAGES00106-, FGC2-, FGC4-, V38-, V43-, PAGES00027-, P46-, PF4330-, P211-, P253-, P277-, P293-, P189-, M291-, M292-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, P1-, P116-, M58-, M263-, F478-, M180-, M191-, M2-, L608-, L609-, L610-, L651-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, F3750-, F3965-, L421-, L433-, F2256-, CTS8562-, CTS8936-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3661-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3425-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS2504-, CTS205-, CTS2075-, CTS11878-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11743-, CTS10806-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10652-, CTS10659-, PAGES00066-, PAGES00106-, V38-, V43-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-, P277-, P278-, P293-, P1-, M291-, M292-, M58-, M263-, L651-, Z1704-, Z1721-, PF4330-, U174-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, M180-, M191-, M2-, L88-, L501-, L514-, L515-, L517-, L608-, L609-, L610-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, F478-, L421-, L433-, F2256-, F3750-, F3965-, F4064-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS9768-, CTS897-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8245-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS4474-, CTS6946-, CTS6474-, CTS6487-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6002-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS5518-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4350-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS4015-, CTS3989-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3822-, CTS3661-, CTS3425-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS236-, CTS2504-, CTS12659-, CTS1232-, CTS1244-, CTS12048-, CTS12153-, CTS11878-, CTS11743-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11579-, CTS10806-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10652-, CTS10659-, CTS10638-, L65-, CTS1001-, CTS10239-
326961 حسن أحمد حسن أحمد حسين محمد الزريق من قضاعة - الكل Ahmed J-L222 L222+, FGC1+, FGC2+
M9050 Al-Rumaih اولاد المرحوم محمد سعد عبدالله الرميح J-L222 L222+, FGC11+, M267+, FGC7-, FGC8-, FGC1696-, FGC1721-, FGC4453-, FGC8810-, FGC8144-, L536-, FGC5382-
326267 الدكتور سعد الناجم السعودية/الاحساء /الطرف الدكتور سعد الناجم / الناجم / الطرف J-L222 L222+, L444-
265472     J-L222 L222+, M267+, L65-
208757 Almutairi   J-L222 L222+, P58+, L65-, Z644-, L92-
159940 آل الشيخ مبارك الحديثي المانعي العنبري التميمي Al-Anbary Al-Tamimy J-L222 M267+, L147+, L222+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3492+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS623+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8938+, CTS9240+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, F1209+, F1744+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, F2746+, F3692+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, F4287+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, M267+, P187+, P209+, P58+, PAGES00026+, P316+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, V241+, V250+, V38-, V43-, PF4330-, PAGES00106-, P46-, PAGES00027-, PAGES00066-, P211-, P253-, P277-, P293-, P189-, M291-, M292-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, P1-, P116-, M58-, M263-, F478-, M180-, M191-, M2-, L608-, L609-, L610-, L651-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, F3750-, F3965-, L421-, L433-, F2256-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3661-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3425-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS236-, CTS2504-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11878-, CTS11743-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10806-, CTS10652-, CTS10659-, L65-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-
M7585 Elzain Munawar, J-L222 M267+, L147+, L222+, L65-, L174-
146221 البرغش الريس - سدير السعودية Al-Tamimy J-L222 M267+, L222+
193517 Bani Tamim Dhanh Quda'h (Abufaisal.T) بنو تميم ضنة، أسلم قضاعة، حضرموت J-L222 M267+, L222+
211587 Omairat عميرات ArabMardin J-L222 M267+, L222+
209842 Alwhaibi Altamimi57 وهبه من بني تميم J-L222 M267+, L222+
255122 الخماسين AL-WD3ANI AL-DOSSARI ال زايد J-L222 M267+, L222+
233672 الـحـــنـــو الوهيبي - عودة سدير عبدالرحمن 1940 , ابراهيم 1895 J-L222 M267+, L222+
233709 الودعاني الدوسري (Al-Wada'ani Al Dosary)   J-L222 M267+, L222+
282019 آل غزي البدراني الدوسري- الزلفي- نجد الزلفي J-L222 M267+, L222+
300893 سعيد يوسف أحمد ابراهيم مبارك البخيتان الدكتور سعيد البخيتان / المطيرفي - الدمام J-L222 M267+, L222+
M6933 Al-Zahrani   J-L222 M267+, L222+
M7269 Sabry   J-L222 M267+, L222+
264661   J-L222 M267+, L222+, BY145+, L65-
263081 alnowiser   J-L222 M267+, L222+, BY8-
156467 آل ابراهيم آل ابو حسين المانعي العنبري التميمي Al-Anbry Al-Tamimy J-L222 M267+, L222+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3492+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS8938+, CTS9240+, CTS852+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, F4287+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, M267+, P187+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, P209+, P58+, PAGES00026+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, P316+, PAGES00081+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, V38-, V43-, PAGES00106-, P46-, PF4330-, PAGES00027-, PAGES00066-, P211-, P253-, P277-, P293-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P189-, M291-, M292-, P1-, P116-, M58-, M263-, F478-, P182-, M180-, M191-, M2-, L608-, L609-, L610-, L651-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L421-, L433-, F3750-, F3965-, F2256-, CTS8562-, CTS8936-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3661-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3425-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS2504-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11878-, CTS11743-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10806-, CTS10652-, CTS10659-, L65-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-
227149 بن يوسف (ibn Yusuf)   J-L222 M267+, L222+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS2134+, CTS2769+, CTS1983+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS4133+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS7598+, CTS8340+, CTS8938+, CTS9240+, CTS8437+, CTS852+, F2746+, F3692+, F719+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, F1209+, F1744+, F4287+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, P209+, P187+, P316+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, P58+, PAGES00026+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, FGC2+, FGC4+, PAGES00081+, PAGES00106-, L65-, L859-, V38-, V43-, PAGES00027-, PAGES00066-, PF4330-, P46-, P189-, P211-, P253-, P277-, P293-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, P1-, P116-, M58-, M291-, M292-, M263-, M180-, M191-, M2-, L608-, L609-, L610-, L651-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, F478-, F2256-, L421-, L433-, F3750-, F3965-, F4064-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8360-, CTS7641-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS421-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3661-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3425-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS205-, CTS2075-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS2504-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11878-, CTS11743-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10806-, CTS10652-, CTS10659-, F936-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-
T1880 El-Obeidi ( Bani Sulaym ) الحرير _المنصوري _العبيدات من الحرابي هيب بني سليم J-L222 M267+, L222+, FGC1+, FGC3+, FGC4-, FGC7393-
M7725 الدخيل   J-L222 M267+, L222+, FGC2+, FGC4+, L65-
155333 Al-Saud Rabiah Al-Muraidi, 14th century, Arabia (As-Saud) J-L222 M267+, L222+, FGC4+, FGC4472-, FGC5427-, FGC4492-, FGC5441-, L630-
193350 3oqbah (abed Qais)   J-L222 M267+, L222+, FGC4453-, FGC4-, L65-
M8080 قبيلة الموالي الطائية   J-L222 M267+, L222+, FGC7-, FGC9-
M7208 Al-Ali Al-Wazzan (Al-Wuhbah, Tameem)   J-L222 M267+, L222+, L1303-
M9430 mujalli   J-L222 M267+, L222+, L147+, L222+, YSC0000234+, FGC1695+, FGC8810-, FGC4453-, FGC1713-, FGC4302-, L65-, L294-, L859-, FGC1721-, FGC1696-
M7659 من ذرية الشيخ محمد بن عبدالوهاب الفيحاني   J-L222 M267+, L222+, L630-
M7102     J-L222 M267+, L222+, L65-
M6245 Abdul Aziz 1011   J-L222 M267+, L222+, L65-
260043 الزهراني‎ (Alzahrani) Alzahrani J-L222 M267+, L222+, L65-
285443 العبيّد   J-L222 M267+, L222+, L65-
241357 M. A. G. Najd Abdulrahman J-L222 M267+, L222+, L65-, F936-
95141 آل نحيط آل مانع الحديثي المانعي العنبري التميمي Al-Anbry Al-Tamimy J-L222 M267+, L222+, L65-, FGC8-, PAGES00052-
M7331 Al-Sultan Al-Salem   J-L222 M267+, L222+, L827+, L828+, L862+, L861-, L1303-, L65-
M6943 الحقباني الدوسري   J-L222 M267+, L222+, L858+, L65-
M7207 Al-Hamad (Otaiba)   J-L222 M267+, L222+, L862+, L827+, L828+, L1303-, L65-, L861-
95139 آل مهيدب الحديثي المانعي العنبري التميمي Al-Anbry Al-Tamimy J-L222 M267+, P58+, L147+, L222+, PAGES00052-, L859-, M367-, M368-, M369-
71152 أبو معطي - آل صالح - بني زيد - الشعراء Al-Saleh Bany Zaid J-L222 M267+, P58+, L147+, L620+, L222+, CTS10362+, CTS10640+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS1068+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS4740+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS4443+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L222+, L321+, L350+, L403+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, L468+, L470+, L498+, CTS8938+, L620+, L748+, L765+, L778+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, P187+, P209+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, M89+, M94+, P58+, V186+, V189+, V205+, V38-, V43-, PAGES00066-, PAGES00106-, P1-, FGC10030-, P277-, P278-, P293-, M58-, M291-, M292-, M263-, M180-, M191-, M2-, Z1704-, Z1721-, PF4330-, U174-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, L88-, L651-, CTS897-, L501-, L514-, L515-, L517-, L608-, L609-, L610-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, F478-, L421-, L433-, F2256-, F3750-, F3965-, F4064-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8245-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS4474-, CTS6946-, CTS6474-, CTS6487-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6002-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS5518-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4350-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS4015-, CTS3989-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3822-, CTS3661-, CTS3425-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS236-, CTS2504-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS12659-, CTS1232-, CTS1244-, CTS12048-, CTS12153-, CTS11878-, CTS11743-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11579-, CTS10806-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10652-, CTS10659-, CTS10638-, CTS1001-, CTS10239-, M367-, M368-, M369-
170200 Al-Zaabi Obaid Al Zaabi, 1953 J-L222 M267+, P58+, L222+, CTS10362+, CTS10640+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS1068+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS4740+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS4443+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L222+, L321+, L350+, L403+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, L468+, L470+, L498+, CTS8938+, L620+, L748+, L765+, L778+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, P187+, P209+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, M89+, M94+, P58+, V186+, V189+, V205+, V38-, V43-, PAGES00066-, PAGES00106-, P1-, P277-, P278-, P293-, M58-, M291-, M292-, M263-, M180-, M191-, M2-, Z1704-, Z1721-, PF4330-, U174-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, L88-, L651-, CTS897-, L501-, L514-, L515-, L517-, L608-, L609-, L610-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, F478-, L421-, L433-, F2256-, F3750-, F3965-, F4064-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8245-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS4474-, CTS6946-, CTS6474-, CTS6487-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6002-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS5518-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4350-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS4015-, CTS3989-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3822-, CTS3661-, CTS3425-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS236-, CTS2504-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS12659-, CTS1232-, CTS1244-, CTS12048-, CTS12153-, CTS11878-, CTS11743-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11579-, CTS10806-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10652-, CTS10659-, CTS10638-, CTS1001-, CTS10239-, L65-, M365-, M367-, M368-, M369-, P56-
M4021 الهاشمي (Al Hashemi)   J-L222 P58+, L147+, L222+, CTS10640+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS12047+, CTS1068+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3492+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS8938+, CTS9240+, CTS852+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F719+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, F4287+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, M89+, M94+, M267+, P187+, P209+, P58+, PAGES00026+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, P316+, PAGES00081+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1889+, L65-, V38-, V43-, PAGES00106-, P46-, PF4330-, PAGES00027-, PAGES00066-, P211-, P253-, P277-, P293-, P189-, M291-, M292-, P1-, P116-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, M58-, M263-, F478-, M180-, M191-, M2-, L608-, L609-, L610-, L651-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L421-, L433-, F3750-, F3965-, F4064-, F2256-, CTS8562-, CTS8936-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3661-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3425-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS2504-, CTS205-, CTS2075-, CTS11878-, CTS11743-, CTS10806-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10652-, CTS10659-, M367-, M368-, M369-, L92-, L93-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-
174503 اليوسف‎ (Al-Yousif) Al-BoMendhir Al-Mansoori, 1888-1988 J-L222 P58+, L147+, L222+, L136+, L255+, CTS10640+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS12047+, CTS1068+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3492+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS8938+, CTS9240+, CTS852+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F719+, L104+, L132+, L134+, L147+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, F4287+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PK1+, SRY10831+, M267+, M89+, M94+, P108+, P187+, P209+, P58+, P9+, P97+, PAGES00026+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, P305+, P316+, PAGES00081+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1877+, Z1889+, CTS9501-, V38-, V43-, PAGES00106-, P46-, PF4330-, PAGES00027-, PAGES00066-, P211-, P253-, P277-, P293-, P189-, P116-, P1-, M291-, M292-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, M58-, M263-, F478-, M180-, M191-, M2-, L608-, L609-, L610-, L651-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L421-, L433-, F3750-, F3965-, F2256-, CTS8562-, CTS8936-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3661-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3425-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS2504-, CTS205-, CTS2075-, CTS11878-, CTS11743-, CTS10806-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10652-, CTS10659-, M367-, M368-, M369-, L256-, L87-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-, L65-, L92-, L93-, L174-
357538 Alroqi المغيري العطاوي J-L222 P58+, L222+
357783 Cengiz Oghuz (prob. Bayat) J-L243 L243+, PF5366-
149828 Khalifa   J-L25 L24+, L25+, L26+, L27+, M410+, M137-, M158-, M318-
149829 Tareq   J-L25 L24+, L25+, M137-, M158-, M318-
254917 alkhaldi Mubarak b 1680 J-L25 L25+, L229-, L70-, M137-, M318-
M7436 Al-Ajeel Al-Askar Ajeel-Askar-Wael (وائل) Kuwait J2a-L1064 ☑ J-L26 L26+, L1064+, L250+, L251+, L198-, L210-, L229-, L231-, L24-, L243-, L25-, M163-, M319-, M327-, M339-, M419-, M47-, M67-, M68-, P81-
194691 Khan A. R. Khan, 1899-1975, Rampur, Uttar Pradesh J-L26 L26+, L27+, M319-, M339-, M419-, M47-, M67-, M68-, P81-, L198-, L24-
201625 García Jose Hernandez Garcia J-L26 L26+, M172+, Z2227+, L198-, L210-, L229-, L231-, L24-, L243-, L270-, M319-, M339-, M419-, M47-, M67-, M68-, P81-
205250 AlAbadi Al Zain ElDeen AlRand AlBlooshi AlDousi Al AlBlooshi AlDousi AlZahrani AlAzdi AlQahtani J-L26 M172+, L26+, M410+, M419-, M47-, M67-, M68-, P81-, M12-, M163-, M319-, M327-, M339-, L198-, L210-, L229-, L231-, L24-, L243-
M7639 الرفاعي Al-Rifai (المنصورة (الرفايعة Egypt J-L26 M172+, L26+, YSC0000253-
216152 Fadhl Mashaat al sayigh b.1740, Mecca Saudi Arabia J-L26 M172+, M410+, L26+, M319-, M339-, M419-, M68-, P81-, L198-, M47-, M67-, L24-, M12-
300045 Al-Gaissi الشواف الكبيسي آل علي بن محمد بن عمر الشواف - معرة النعمان- إدلب J-L60 L222.2+, L60+
255895 Al Ghaith Al Marri Ghanim Al Marar 1780-1800 J-L65 L222+, L65+
254626 buresly majed bourisly, b. 1850 J-L65 L222+, L65+
181055 Meaan Al-Helaly 1780 -1850عطيه بن ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﻼﻝ kuwait J-L65 L65+
183995 الزعابي (Al Zaabi) بنو زعاب (Banu Za'ad) [Z3AD] J-L65 L65+
M6779 الهاشمي (Al Hashmi)   J-L65 L65+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P108+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, L104+, L132+, L134+, L147+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L533-, L38-, L39-, L40-, P15-, F780-
165881 Al Jassim Alfalasi   J-L65 L65+, FGC4441-
178937 الزعابي (Al Zaabi) Obaid Al Zaabi J-L65 L65+, L620+
M9321 عبدالرحمن غيث غيث جاسم غيث البشري   J-L65 M267+, L222+, L65+
365341 Abdulsalam   J-L829 CTS11741+, P58+, L829+, L858+, L862+, M267+, PF4832+, PF4872+, YSC0000235+, L620+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z2324+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, L222-, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18718-, YSC0000076-, L65-, L816-, L818-, L823-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L859-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC7638-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-
M9129 الغيامة - سدير السعودية   J-L858 FGC4+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z2223-, PF7261-, PF7263-, PF7264-
M8027 AlYemni Noman Abdullah Al yemni, b. 1935 J-L858 L147+, L858+, YSC0000234+, CTS11741+, PF4843+, PF4851+, L826+, L829-, L1405-, L859-, Z642-, Z644-, YSC0000076-, L823-, L174-, L222-, L65-
M8173 Bloie   J-L858 L858+, M267+, L222-
219260 Tba   J-L858 L858+, M267+, YSC0000076-
M9881 سليم بن خفان الحتروشي   J-L858 L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, V241+, V250+, YSC0000076-, Z640-, Z641-, Z644-, L859-, FGC5427-, FGC5428-, L823-, L829-, L615-, CTS8308-, PF7267-
339396 1(Alobayed) ضرماء J-L858 L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, M267+, L748+, L765+, L778+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, L858+, V241+, V250+, YSC0000076-, L859-, Z640-, Z641-, Z644-, L823-, L829-, FGC4472-, FGC4492-, FGC5441-, FGC6766-, L615-, CTS8308-, PF7267-
M7582 الحرام (Al Haram) بنو حماد (Banu Haram) [7RAM] J-L858 M267+, L858+, YSC0000787+, ZS1616+, L222-
179124 Smith Nahum Shumyatsky, ? - bef. 1910 J-L858 M267+, P58+, L858+, M365-, M367-, M368-, M369-, P56-
349051 Alharazy Al-Shareef Ali Darwish Mohammed Alharazy , b. 1950 J-L859 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F1209+, F1744+, F2746+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, FGC1723+, FGC1698+, FGC7638+, FGC8712+, L620+, L858+, L859+, L862+, YSC0000065+, YSC0000235+, Z2324+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z18718-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, Z640-, Z641-, Z644-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, YSC0000076-
M7657 الشريف الفعري   J-L859 M267+, L858+, L859+, YSC0000076-, L1405-
280899 Mashhadi Syed Mulak Shah Mashhadi (Desaan Wala) J-L859 M267+, L859+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640-, Z641-, Z644-, FGC8702-, YSC0000076-
N64848 ربانی‎ (Rabbani) Seyyed J-L859 M267+, P58+, L147+, L859+, FGC8712+, FGC8702-, L222-, L174-, M365-, M367-, M368-, M369-, P56-
272456 Alwasil غفيلي سنجاري شمري جرمي طائي J-L92 L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, M267+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, L748+, L765+, L778+, L858+, V241+, V250+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4417+, FGC4421+, FGC7638+, L620+, YSC0000065+, YSC0000235+, FGC1698+, FGC1695+, Z1865+, Z2324+, Z2217+, L92+, Z2223-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z18718-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, L65-, L816-, L818-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, S20171-, S4924-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, YSC0000076-, L859-, L823-, L829-, Z640-, Z641-, Z644-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, L615-, CTS8308-, PF7267-
M7157 BIN SHAMAN SALEM J-L92 L92+, L136+, P58+, M267+, L147-, M367-, M369-, M390-, P56-
216266 Al Johi Al Sybani   J-L92 M267+, L92+, L1404-, L860-, L147-
M6705 B   J-M12 M12+, M172+, M205-, M241-, M280-, M321-, M410-, M99-, P84-, L198-, L210-, L229-, L231-, L24-
M6687 Marah   J-M172  
B3339 AlBabtain   J-M172  
M6861 Shihab Shihab-Wael (وائل) Kuwait J2a-L1064 ☑ J-M172  
M7107 تميم نجد   J-M172  
357373 AL Abdul Rahim, AL Ansari   J-M172  
355765 ذرية الشيخ عثمان بن سند (الوائلي) 1825 بن سند J-M172  
368080 ALJEEMAZ   J-M172  
364308 Saad(Abufaisal.T) الهياثم J-M172  
329857 (Abufaisal.T) قبيلة شمر اقليم سدير (J2a-PF5169-L1064?) J-M172  
329965 الخرشان بني صخر   J-M172  
322413 SALMAN KHAN PAKISTAN J-M172  
323116     J-M172  
323117     J-M172  
323118     J-M172  
318212 Almulla   J-M172  
186781 Konstantin Kirkuk, Iraq. Assyrian J-M172  
276107 الهاشمي   J-M172  
284840 Abdulaziz   J-M172  
291187 أشيقر منطقة القصيم J-M172  
265129 Albeshri   J-M172  
239983 Samuel need paternal ancestor origin-tribe, gotra,caste J-M172  
245754 Nano Al J-M172  
246938 AL Haroon, ALansari A J-M172  
235811 TT Wael بنو وائل Riyadh (J2a-PF5169-L1064) ☑ J-M172  
M9148 Al-Aqeli Al-Khaledi   J-M172  
M9309 Ahmad Al-Suwaidi southwestern Riyadh, Saudi Arabia? J-M172  
M9372 Hasan Ismail need earliest known paternal ancestor info J-M172  
M9298 Saad   J-M172  
M9524 Saleh   J-M172  
M9525 العبيدلي (al-'Ubaydli) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M172  
M9619 Hash   J-M172  
M9678 الويسي الحسيني الهاشمي - العراق الشريف أويس أبو طاسة - دفين حلب - ت: 776 هـ J-M172  
M9668 Al Mulla   J-M172  
M7620 Abdulrahman   J-M172  
M8074 قبيلة آل عيسى الطائية Tayy (طيء‎) tribe Iraq J-M172  
M8075   Tayy (طيء‎) tribe Iraq J-M172  
M7833 Bin Foolad-Quraish-J2 Foolad Dubai UAE J2a-M47? J-M172  
M7843 AL-BAKRY   J-M172  
M7571 Jaber   J-M172  
M8405 Aljar   J-M172  
M8102 Al Homoud Ibrahim Mohammad, Ar Rass Saudi Arabia J-M172  
M8818 Al-Aqeli Al-Khaledi   J-M172  
M8077 المفرجي الطائي Tayy (طيء‎) tribe Iraq J-M172 F3133-
366525 الفواز الزعبي (Abu Judi Proj.) الخرج J-M172 F3133-
M9613 mas   J-M172 FGC9961+, FGC9962+
338115 Mohammed   J-M172 L24-, L25-
M7424 Al-Saleh Saleh-Wael (وائل) Kuwait J2a-L1064 ☑ J-M172 L250+, L1064+, L251+
M9395   jeddah J-M172 L271-
M9370 Mohamed Maybe Al Haram Tribe J-M172 M172+
M9371 Ibrahim need earliest known paternal ancestor info J-M172 M172+
M9281 Husain   J-M172 M172+
M9169 Mohamad Jabhan   J-M172 M172+
M9068 AL SAID SADAD J-M172 M172+
M8957 Khalifa   J-M172 M172+
M9612 Daoud   J-M172 M172+
N51095 Venezky Zanvl (or Zaitl) (David) Venezky, died in 1866 J-M172 M172+
N89518 Shokri Shokri (n/a) Semnan city, Iran J-M172 M172+
M7513 Qatar Study (37)   J-M172 M172+
M7594 Mohamed   J-M172 M172+
M8041 ALDOSARI Dawasir (الدواسر) tribe Kuwait (J2a-PF5174 pred.) J-M172 M172+
M7990 علي بن سليمان آل حمد ـ حريملاء ـ آل أبورباع Hamad-Harimlae-Opurbaa-Wael (وائل) Riyadh L1064 ☑ J-M172 M172+
M7607 السعودية   J-M172 M172+
M8190 Al-shatti Ali Alshatti J-M172 M172+
M8498 Khaled Al Hazeem   J-M172 M172+
M8463 albaluoshi kuwait J-M172 M172+
M8472 Sager   J-M172 M172+
M8819 Abu Hamad   J-M172 M172+
M8820     J-M172 M172+
M8821 L   J-M172 M172+
M8813 Hameed Al-Khayori   J-M172 M172+
M8782 Mohamad Al-Felkawi   J-M172 M172+
334067 Jasim   J-M172 M172+
343163 الداوود (Abu Judi Proj.) حريملاء J-M172 M172+
360090 Abousaleh   J-M172 M172+
324519 Abdulrahman Abdulrahman, Kuwait J-M172 M172+
311178 Schaffer   J-M172 M172+
M7003 AL MAZROOEI ALMAZROOEI [U.A.E] J-M172 M172+
M7202 ZOBAID   J-M172 M172+
M6426 Jassem   J-M172 M172+
252330 al safi - al aflaj   J-M172 M172+
289507 Al Desouki   J-M172 M172+
285689 Rimawi -> Halaby -> Mwaly   J-M172 M172+
297960 Barreto Barreto J-M172 M172+
294352 A   J-M172 M172+
276099 Al-Mansoori   J-M172 M172+
268962 Stojanovic Tanca Stojanovic, b. 1846 (adopted) J-M172 M172+
163868 Abdulrahim   J-M172 M172+
216516 يوسف محمد عبداللطيف المبارك الواقع أن الجد اسمه عبدالله أخ عبداللطيف/ الطرف J-M172 M172+
223568 ZABEED Zubaid (زبيد) tribe Iraq J-M172 M172+
201838 القعيمز المعلومي الظفيري التويم - حفر الباطن - الكويت J-M172 M172+
M9342 Imb Saudi Arabia-Al-Hassa J-M172 M172+, CTS11142-
291185   اقليم سدير J-M172 M172+, F3369-
289813 Andersson adopted, father Isreali Jew studying in Stockholm? J-M172 M172+, L198+, L88-
261120 Kurnaz Mehmet (Kalafatoglu) b.1838, Vona/Persembe, Ordu, J-M172 M319-
193511 Al-Khonji (Al-Abbasi) (Abufaisal.T) ذرية عبدالسلام الخنجي العباسي 733هـ J-M172 M67-
210857 Al Dosari(Abufaisal.T) Dawasir (الدواسر) tribe اقليم سدير, Saudi Arabia J-M172 PF5197-
M9559 العبيدلي (al-'Ubaydli)   J-M172 YSC0000076-
352981 (Abu Judi Proj.) آل هلال الدوسري وادي الدواسر - الرياض J-M172 YSC0000246-
E16149 Calatayud Alsina Jose Calatayud Soriano J-M205 M12+, M205+
M6803 S.R.A   J-M205 M12+, M205+, M172+, L198-, L210-, M241-, M280-, M321-, M410-, M99-, P84-
B6225 Dastgir Gill (Punjabi Jatt) Hoshiarpur (J-Y978*) (YF02959) J-M241 L498+, L748+, L778+, M139+, M168+, M172+, M221+, M235+, M241+, M294+, M304+, M314+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4622+, PF4886+, PF4925+, PF4935+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7292+, PF7295+, PF7296+, PF7304+, PF7317+, PF7346+, PF7369+, PF7371+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000064+, YSC0000066+, YSC0000165+, YSC0000197+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, CTS5962+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7404+, CTS7738+, CTS7856+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8096+, CTS8243+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9229+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4272+, F4283+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L228+, L282+, CTS10010+, CTS10362+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1196+, CTS12047+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2623+, CTS2769+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4359+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4407+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5280+, CTS5318+, Z1827+, Z518+, Z519+, Z520+, Z521+, Z524+, Z525+, Z526+, Z528+, Z530+, Z531+, Z532+, Z533+, Z535+, Z536+, Z537+, Z540+, Z543+, Z544+, Z545+, Z546+, Z550+, Z551+, Z552+, Z554+, Z555+, Z556+, Z557+, Z560+, Z561+, Z563+, Z564+, Z565+, Z567+, Z575+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, L350+, L403+, L468+, L470+, Z586+, Z591+, Z593+, Z598+, Z599+, Z605+, Z610+, Z611+, Z620+, Z622-, Z628-, Z631-, Z632-, Z634-, Z636-, Z638-, Z639-, Z612-, Z615-, Z616-, Z617-, Z607-, Z603-, Z594-, Z597-, Z592-, Z587-, Z588-, Z589-, Z590-, L485-, CTS5649-, Z576-, Z582-, Z585-, CTS5382-, L283-, Z1043-, Z1048-, Z1295-, Z1297-
398938 Cox George Cox b. abt 1778 NC J-M267  
M6498 حسن سلطان حفيد الشيخ عبدالله الحمادي شيخ كلات   J-M267  
M7167 من ذرية الشيخ محمد بن صقر المعاودة   J-M267  
M7334 Al-S   J-M267  
M7327 التميمي‎ العبدالجليل‎ (Al Abduljaleel) [TMIM] الشيخ أحمد بن عبدالله 1688;بن عمرو التميم J-M267  
M7264 Qatar Study(5) Al Hardan Al Hardan J-M267  
M7277 Mohammad   J-M267  
M7002 AL TWALAH SHAMMER من ذرية آل ابراهيم الموجودة في السعودية والكويت J-M267  
M7064 J   J-M267  
M7049 Saleh   J-M267  
352982 (Abu Judi Proj.) الجعيدي الدوسري الخرج J-M267  
352983 القبي القرشي (Abu Judi Proj.) الحقو - القوام) المخلاف السليماني) J-M267  
349477 A   J-M267  
343165 آل عبد الله البابطين (Abu Judi Proj.) سدير J-M267  
343167 البداح-الزلفي (Abu Judi Proj.) آل بداح آل راشد الأسعدي العتيبي J-M267  
343161 الفوزان-بريدة (Abu Judi Proj.) آل فوزان آل راشد الأسعدي العتيبي J-M267  
342982 Al. Abdulah J-M267  
343117 آل منيف (Abu Judi Proj.) زميقة - الدلم J-M267  
343119 آل فواز آل داوود (Abu Judi Proj.) نعجان J-M267  
343123 آل مقرن العائذي (Abu Judi Proj.) الخرج J-M267  
343124 آل معيذر العائذي(Abu Judi Proj.) الخرج J-M267  
335973 Al edrisi   J-M267  
340795 وليد ابراهيم العصفور-عقيل بن عامر-جبله/الأحساء وليد ابراهيم ال عصفور - عقيل بن عامر - الكويت جبله J-M267  
340981 الرشيد   J-M267  
343108 العسيري (Abu Judi Proj.)   J-M267  
343110 الجفالي (Abu Judi Proj.) عنيزة J-M267  
343111 آل فالح الصغير (Abu Judi Proj.) الزلفي J-M267  
343112 آل درع (Abu Judi Proj.) الخرج J-M267  
366495 آل عثمان (Abu Judi Proj.) منفوحة J-M267  
366503 السماري (Abu Judi Proj.) الصحنة - الخرج J-M267  
352985 آل مقرن (Abu Judi Proj) الدلم J-M267  
352975 الشبيب الخالدي (Abu Judi Proj.) القصب - الزبير - الرياض J-M267  
352987 A.A.O الفضلي اللامي الطائي (Abu Judi Proj.) الأحساء J-M267  
359526 d. E J-M267  
366512 العبد الحميد الدوسري (Abu Judi Proj.) وادي الدواسر J-M267  
366514 آل زامل العائذي (Abu Judi Proj.) أثيثية J-M267  
366540 (Abu Judi Proj.) آل طيب آل براز العياضات الرجباني وادي الدواسر J-M267  
368021 Eyadah   J-M267  
372116 RASHED عصام رشيد الميرحسني Rashed Mirza AL Mir-Hassani 1870-1950 J-M267  
367795 Altayeb (Jordan) أرشيد ز. أ. الطيب محمد احمد الطيب ((هاجر)) من اليمن الى الأردن J-M267  
367798 Altayeb (Hudaidah, Yemen) محمد أ.ص.ع. الطيب عثمان الطيب هاجر من المدينة المنورة J-M267  
367803 Altayeb (Hajjah,Yemen) عمر أ.م. الطيب شرف الدين بن الطيب بن ربيعة بن عبس الأزدي 735هجري J-M267  
373139 قبيلة خطــــاب - رفيدة قحطان قبيلة خطــــاب - رفيدة قحطان J-M267  
384198 Alotaibi D. Alotaibi J-M267  
313970 عادل علي عبداللطيف الحمد الأسعدي العتيبي Ali J-M267  
324829     J-M267  
321184 Mesmar Sheraz J-M267  
317963     J-M267  
329870 (Abufaisal.T) ذرية زقم بن زامل العايذي - اقليم سدير J-M267  
329963 آل الحمد آل الحمد - سورية J-M267  
329964 آل خلف البشري القحطاني آل خلف بني بشر قحطان - سراة عبيدة J-M267  
329858 (Abufaisal.T) اقليم الوشم J-M267  
326976     J-M267  
325037 بني ثور (Abufaisal.T) آل زهري بن جراح الثوري -منطقة القصيم J-M267  
210455 Abu Mohammed bn Obathan Al Muradi بنو مراد (Banu Murad) [MDH7J:MRAD] J-M267  
210456 Ali bn Obathan Al Muradi Al Muradi J-M267  
210457 Abdullah bn Obathan Al Muradi بنو مراد (Banu Murad) [MDH7J:MRAD] J-M267  
210871 Al-Khrashe Al-Whaibi Al-Tamimi (Abufaisal.T) الخراشي الوهبي -وشيقر J-M267  
216269 Salme bn Obathan Al Muradi   J-M267  
212226 - Almsalha Altamimy - Bani S3d   J-M267  
193514 Al-3bdali Al-Tamimi (Abufaisal.T)   J-M267  
193516 Whabah-Tamim(Zubair)(Abufaisal.T) الزبير سابقاً J-M267  
198249 al tamimy   J-M267  
208995 Naseer bn Obathan Al Muradi Al Muradi J-M267  
209751 Abu Abdullhakeem bn Obathan Al Muradi بنو مراد (Banu Murad) [MDH7J:MRAD] J-M267  
164061 Toetheiq-1   J-M267  
159948 الهدلق - آل محمد بن بلدي - بني زيد - شقراء بنو زيد (Banu Zayd) [ZYD] J-M267  
159950 المهيدب الحديثي المانعي العنبري التميمي Al-Anbry Al-Tamimy J-M267  
146224 M - Al-Tamimy   J-M267  
146219 الراجحي - آل حرقوص - بني زيد - البكيريّة Bany Zaid J-M267  
176183 المعجل الناصري التميمي Al-Nasseri Al-Tamimi J-M267  
171994 أحمد محمد آل أحمد التميمي _الحد-البحرين   J-M267  
168781 الحميضي الناصري التميمي   J-M267  
168787 المزروعي التميمي ، آل أبي سعيد روضة الفقي (سدير)، اليمامة، نجد J-M267  
168797 المزروعي التميمي ، آل أبي هلال بني العنبر => روضة الفقي (سدير)، اليمامة، نجد J-M267  
258002 Zaid   J-M267  
256178 alsagri al-enezy Othman, b. 1925 J-M267  
238632     J-M267  
240498 AL JOHANI - AL SNANI الجهني السناني aljohani J-M267  
300046 Al-Gaissi الشواف المثلوثة الكبيسات بني يوسف جيس آل الشيخ عبد الملك بن طه الشواف / بغداد ت 1953م J-M267  
270271 آل ربيعة - آل سلمان - بني زيد - القويعية بنو زيد (Banu Zayd) [ZYD] J-M267  
273921   J-M267  
279254 Al-Muredi Al Anzi   J-M267  
M9551 الزوبعي الشمري   J-M267  
M9568 Hosni Garbaj   J-M267  
M9527 فلاح بن الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن ارحمه البشري Shaikh Mohamed Ibn Muflih Al-Beshri , d. 1773 J-M267  
M9822 البلم ( المنطقة الشرقية-الدمام-الخبر-الاحساء-قطر   J-M267  
M9687 Alswaity   J-M267  
M9699 Thamir   J-M267  
M9310 Abu Fahad   J-M267  
M9306 Abu Radhi   J-M267  
M9308 Abdullah Turki   J-M267  
M9292 Yousef Fahd Khaled J-M267  
M9294 الحمدي التميمي   J-M267  
M9027 D. S. Alsahli   J-M267  
M9869 Ibrahim   J-M267  
M9915     J-M267  
M9923 فهد أحمد محمد العمر الرياض (والأصل من آل رحمة بالأحساء)ـ J-M267  
M9925 ALjumaan   J-M267  
M9965 alissa alissa J-M267  
M8600 I. Mejwaz   J-M267  
M8507 ramadan aljaber Abdul-latif J-M267  
M8284 .   J-M267  
M8147   J-M267  
M7605   Saad Ben Abdulaziz 1850-1945; Banu Tamim [TMIM] J-M267  
M7615 Hamad   J-M267  
M7618 Muwalik   J-M267  
M7710 Al-Battah   J-M267  
M8050 AlSalem sultan J-M267  
M7777 Aseel United Arab [M] J-M267  
M7601 B   J-M267  
M7554   الرميح (Al-Rumaih) J-M267  
M7514 Qatar Study (35)   J-M267  
M7437 Al-M   J-M267  
M7400 Al Jamahi Alhmomi   J-M267  
M7401 Al Afari   J-M267  
M7396 Aoon al sayari al sadfi al kindi   J-M267  
M7397 Saleem al sayari al sadfi al kindi   J-M267  
M7398 Saeed al sayari al sadfi al kindi   J-M267  
M7403 Naseer al sayari al sadfi al kindi   J-M267  
362861 بني وقشة - سعد العشيرة رفيدة قحطان J-M267 BY137+, BY136+
M9984 Al-Eisa Al-eisa J-M267 BY145+
325034 Al Qahtani (Abufaisal.T) آل سيّاف آل راجح القحطاني -الجله J-M267 BY4+
242002 النجّار‎ (Al Najjar) Al Najjar J-M267 CTS9501+
M8123 S. A. R.U.D. S. A. R.U.D. J-M267 CTS9501+
210859 Al-Ofisan Al- 3ayethi Al- 3ameri (Abufaisal.T) tribe Aayeth - 3amer ibn s3s3ah العايذي العامري J-M267 FGC1+
319731 العبيّد   J-M267 FGC1+
193509 Al-Saud (Abufaisal.T) Rabiah Al-Muraidi, 14th century, Arabia (As-Saud) J-M267 FGC1+, FGC6766-
185744 آل مسعود - آل علي - بني زيد - الشعراء بنو زيد (Banu Zayd) [ZYD] J-M267 FGC10029+, FGC10035-, FGC10024-, FGC10025-, FGC10026-, FGC10027-, FGC10028-
146218 الزيد - آل غيهب - بني زيد - شقراء (al-Zayd) بنو زيد (Banu Zayd) [ZYD] J-M267 FGC10030-
M7322 Al-Fudl Ahmad, 1910 - 1990 J-M267 FGC10030-
146217 آل عيسى - آل علي - بني زيد - شقراء Al-Eisa Bany Zaid J-M267 FGC10030+
185743 آل جمّاز - آل سلمان - بني زيد - شقراء Al-Jammaz Bany Zaid J-M267 FGC10030+
270272 آل ربيّع - آل سليمان - بني زيد - شقراء بنو زيد (Banu Zayd) [ZYD] J-M267 FGC10030+, FGC30611+, FGC30613-, FGC30614-, FGC30610-
M6955 Al Abbasi Al Hashemi بنو عبّاس (Banu 'Abbas) [QRYSH:3BDMNAF:HASHM:3BBS] J-M267 FGC11-, FGC4732-, FGC4764-, FGC4766-
168798 آل زكري - آل حرقوص - بني زيد - حوطة سدير   J-M267 FGC12857+, FGC12862-
159953 آل يوسف - آل ميدان - بني زيد - البكيرية بنو زيد (Banu Zayd) [ZYD] J-M267 FGC12862+
212817 المنيع - آل حرقوص - بني زيد - شقراء بنو زيد (Banu Zayd) [ZYD] J-M267 FGC12862+, FGC12857+, FGC12859-, FGC12864-, FGC12865-, FGC12866-, FGC12867-, FGC12863-, FGC12856-, FGC12858-, FGC12860-, FGC12861-
M7108 المشاوية الدوسري   J-M267 FGC16651+, FGC16659+, FGC16650-, FGC16654-
343118 الرواشدة الودعاني (Abu Judi Proj.) الخرج J-M267 FGC16654+
235812 الهوامله الفرجان ال زايد الدوسري   J-M267 FGC16654+, FGC18831-, FGC18832-, FGC18834-, FGC18835-, FGC1713-
M7273 ALMEKRAD ALMAHFOOTH ALAJMI المكراد المحفوظ العجمى AVIALABLE FOR STUDYمتاحة للدراسة في جميع المشاريع J-M267 FGC1695+, BY8+, BY9-, FGC4415-
193510 الناصري التميمي (Abufaisal.T) محافظة الغاط J-M267 FGC1696+, FGC1713-, FGC5-
325026 (Abufaisal.T) FGC5+ نساح J-M267 FGC1696+, FGC5+, FGC7944-, FGC7-, FGC1713-
335979 الجزائر   J-M267 FGC1713-
193515 (Abufaisal.T) سعود السحلي الخناني الكعابنه ، بني صخر FGC1713+ J-M267 FGC1713+, FGC5-, FGC7944-, FGC7-
M6709 Al-Helaly 1780 -1850 عطيه بن ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﻼﻝ kuwait J-M267 FGC1721+, FGC4441+, FGC1696-
343166 آل شويش الودعاني الدوسري (Abu Judi Proj.) سدير J-M267 FGC19467+, FGC5478+
210873 Al-Saud (Abufaisal.T) Rabiah Al-Muraidi, 14th century, Arabia (As-Saud) J-M267 FGC2+
274352   H J-M267 FGC2+, FGC5441+, L630-, FGC4472-, FGC5427-, FGC4492-
185742 الجلاّل - آل سدحان - بني زيد - شقراء بنو زيد (Banu Zayd) [ZYD] J-M267 FGC29977-, FGC29978-, BY2578-
212809 الجريس - آل محمد بن فياض - بني زيد - الدوادمي Bany Zaid J-M267 FGC29984+, FGC16722-, FGC16724-, FGC29982-, FGC29983-
327934 al edrisi   J-M267 FGC4-, FGC4472-, FGC5427-
204500 Al Zaabi   J-M267 FGC4+, P321-
119638 البواردي - آل حرقوص - بني زيد - شقراء بنو زيد (Banu Zayd) [ZYD] J-M267 FGC4250+, FGC12858+, FGC12860+, FGC12865+, FGC12856+, FGC12861-, FGC10030-
335977 بن الزبير   J-M267 FGC4302+, FGC4309-, L859-, FGC8712-
M7055 الحسان الشمري - الكويت   J-M267 FGC4415+
358320 HAMAD Almohammed J-M267 FGC4421+
352974 (Abu Judi Proj.) العلجاني الظفيري حفر الباطن J-M267 FGC4429-
181332 الزعابي (Al Zaabi) بنو زعاب (Banu Za'ad) [Z3AD] J-M267 FGC4441+
193512 المزروعي التميمي ، آل أبي هلال بني العنبر => روضة الفقي (سدير)، اليمامة، نجد J-M267 FGC4732+, FGC4799+, FGC4800+, FGC4794+, FGC4797+, FGC4798-, FGC4796-, FGC19897-, FGC4801-, FGC4793-
216015 التميمي (Al Tamimy) بنو تميم‎ (Banu Tamim) [TMIM] J-M267 FGC4736+
256766 المزروعي التميمي آل أبي راجح بني العنبر => روضة الفقي (سدير)، اليمامة، نجد J-M267 FGC4736+
M7016 Al Tamimi Saad Abdulaziz, 1850-1945 J-M267 FGC4746+, FGC4753+, FGC4775-, FGC19897-
168796 المزروعي التميمي آل أبي هلال بني العنبر => روضة الفقي (سدير)، اليمامة، نجد J-M267 FGC4793-, FGC4746-, FGC4799-, FGC4794-, FGC4797-
366526 العزيزي المطيري (Abu Judi Proj.)   J-M267 FGC5427+
325025 (Abufaisal.T) منطقة حائل J-M267 FGC5427+
200657 AL_Azmi   J-M267 FGC5427+, FGC5428+, FGC4+, FGC4472-
207863 Abdullah Saad Abdullah Al Sahood Al Muhana SALEH AL SAHOOD,1800-1850, J-M267 FGC5427+, L223-
325024 (الحرقاني السبّاعي المسعري الدوسري)(Abufaisal.T) الحرقاني السبّاعي المسعري الدوسري-وادي الدواسر J-M267 FGC7+
329854 (Abufaisal.T) عائذ - اقليم سدير FGC7944+ J-M267 FGC7944+
B9136 Greenwood Grunholz/Grungolz/Grinholz? b 1889 J-M267 FGC8712+
M7404 Al Nahdi   J-M267 FGC8810-
M9546 Aman ALI AMAN ,1866-1935 J-M267 FGC8810+, FGC4332-
M9716 العبيدلي Al-Obaidly Tribe J-M267 L1279-
M6494 Aljabriah بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M267 L1279-
151538 AlObeidli بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M267 L1279+
M9635 Al-Obaidly (العبيدلي) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M267 L1279+, ZS1606-
M9562 Al-Obaidly (العبيدلي) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M267 L1279+, ZS4870+, ZS1606-
M7560 Al-Tamimi Al-Anjari Al-Tamimi J-M267 L1303-
M7557 Al-Qadhi القاضي‎ (Al-Qadhi) J-M267 L1303-
M7402 Ali al sayari al sadfi al kindi   J-M267 L1404-
M6471 Al-Mahri   J-M267 L147-
M6801 Ali kuwait J-M267 L147+, L174-, L222-, L65-, L444-
167762 bo khlloh Al Mualik بوخلوة الموالك Paternal Ancestry J-M267 L147+, L222-
205525 Alfares Alfares J-M267 L147+, L858+, Z644-, L1279-, L859-, L174-, L222-
M6456 الحمادي‎ (Al Hammadi) بنو حماد (Banu Hammad) [7MAD] J-M267 L147+, YSC0000787+, ZS1616+, L174-, L222-, L65-, L1279-
M7057 (6)Al Hammadi United Arab [M] J-M267 L222-
374344 وقشة - قبائل رفيدة وقشة - رفيدة قحطان J-M267 L222-
337643 Al Fuhaid Faisal Masoud Al Fuhaid J-M267 L222-
M7454 البشار - الامارات   J-M267 L65-
M6472 Al-Mahri   J-M267 L815+, L1404-, L860-
305263 Saltan Abraham Sultan (1700s OttomanEmpire-1820s Bendery) J-M267 L817+
197516 Zabeed Iraqi Arab [M] J-M267 L860-, L147-
199563 Aqel Mahmoud Aqel J-M267 M267+
213797 alhashimy   J-M267 M267+
210870 Bani Thor (Abufaisal.T) المشاعيب بني ثور اقليم سدير J-M267 M267+
210856 المزروعي التميمي ، المجامجه بني العنبر => روضة الفقي (سدير)، اليمامة، نجد J-M267 M267+
222397 Al-Sagabi   J-M267 M267+
227147     J-M267 M267+
119633 الأمير - آل غيهب - بني زيد - شقراء بنو زيد (Banu Zayd) [ZYD] J-M267 M267+
119634 السعدان -آل أبو حمد آل بلدي - بني زيد - القويعيّة بنو زيد (Banu Zayd) [ZYD] J-M267 M267+
119643 آل ضويّان - آل علي - بني زيد - الشعراء Al-Ali Bany Zaid J-M267 M267+
256758 Al-Wuhaib(Ahsa) (Abufaisal.T) اقليم الأحساء J-M267 M267+
258132 Bindakhil Fahad J-M267 M267+
262939 AL SHEHAB   J-M267 M267+
266355 Alomar Saleh Abdulwahab J-M267 M267+
239015 الصبحي   J-M267 M267+
242114 Mohammadzai Sardar Payenda Khan (Mohammadzai) J-M267 M267+
270512 shlwany الدوادمي-نفي J-M267 M267+
270522     J-M267 M267+
272182 khalid   J-M267 M267+
268028 (Abufaisal.T).   J-M267 M267+
268029 Al-Gaissi الشواف الكبيسي آل عبد الله بن صالح بن مصطفى بن محمد الشواف -حماه J-M267 M267+
268031 (Abufaisal.T) منطقة القصيم J-M267 M267+
276116 Al-Manaseer   J-M267 M267+
274549 Hamrani mecca saudi arabia J-M267 M267+
274617 Graham William Graham, Sr. J-M267 M267+
283839 AlSalah Mustapha Ahmad Muhammad AlSalah, +- 1820 J-M267 M267+
293474 زعل ال ابوفلاسه من بني ياس - البحرين   J-M267 M267+
295800 العبدالرحمن من النواصر من بني تميم-الهفوف السعودية   J-M267 M267+
293027 Khanfoor Muhammad Khanfoor b.1850 and d.1920 J-M267 M267+
291183 Al-Tamimi (Abufaisal.T) اقليم سدير J-M267 M267+
302749 S   J-M267 M267+
310510 M   J-M267 M267+
313971 alnufai-ei Al Otaibi alnufai-ei Al-Otaibi J-M267 M267+
314280 Alghannam - من الحوطة -الاحساء-الدمام Saeed J-M267 M267+
327940 الحويطات (al-Howaytat) بنو حويط (Banu Howayt) [HWYTAT] J-M267 M267+
325028 (Abufaisal.T) Hamad Hamdan AlJufaif, d. 1700s J-M267 M267+
325031 (Abufaisal.T) آل ابو زمام المساعره الدواسر -المصانع- J-M267 M267+
318126 الكثيري   J-M267 M267+
334062 Alshayji (alabbad) Nasser salih Nasser sales Bin Abbad J-M267 M267+
367794 Altayeb (Jordan) احمد ع. أ. الطيب محمد احمد الطيب ((هاجر)) من اليمن الى الأردن J-M267 M267+
361026 Aravena Aravena ,Son's of the Ara (Hara/Ho-rah);Mt.Ararat J-M267 M267+
M6497 ALABBASI   J-M267 M267+
95138 آل حامد - آل مسلّم - بني زيد - القويعيّة Al-Musallam Bany Zaid J-M267 M267+
M7048 المزروعي التميمي ، آل أبي سعيد   J-M267 M267+
M7078 Turkey Saab Kuwait J-M267 M267+
M7068 آل رواس بن بدر الكثيري   J-M267 M267+
M6862 Al-Fudl muhammad al-fdl,1921 - 1992 J-M267 M267+
M6987 Ali United Arab [M] J-M267 M267+
M7275 Hammad   J-M267 M267+
M7276 Hasan Alsmaeil   J-M267 M267+
M7359 سعود عبدالعزيز أحمد اليوسف البراهيم الفضل Yousef ALBrhim ALFahdl ,b.1860 .d.1940 , ALHassa J-M267 M267+
M7508 Qatar Study(11) Top Secret   J-M267 M267+
M7407 النعماني (Al Noamany)   J-M267 M267+
M7399 al nahdi   J-M267 M267+
M7591 Yousef (Anas)   J-M267 M267+
M7593 المذن Mohammad Khaled, b. 1925 and d. 1995 J-M267 M267+
M7581 السلاطين - عنزه alsalateen - enza J-M267 M267+
M7801 Awwad Hijazi roots J-M267 M267+
M7813 خليل ابراهيم اليوسف البراهيم الفضل Yousef ALBrhim ALFahdl ,b.1860 .d.1940 , ALHassa J-M267 M267+
M8068 Al-Hakmi   J-M267 M267+
M8291 سالم سعيد آل مرعي الكثيري ( J1c3d2 ) ومعي قضاعتهاوكندتها العلاوالشمّ مذحج والذرى همدانُ J-M267 M267+
M8274 Salim   J-M267 M267+
M8275 Bin Suwaid 1820 خلف بن جابر بن عبدالرحيم بن سويد بن أجود م J-M267 M267+
M8495 المهري (al-Mahri) orwa almahri J-M267 M267+
M8547 Al-Elah   J-M267 M267+
M8610 المرشد (al-Murshid)   J-M267 M267+
M8615 Bo Omar   J-M267 M267+
M8623 العبدالمغني (Alabdulmughni) alabdulmughni J-M267 M267+
M8637 Mohamad   J-M267 M267+
M8645 AlThaqeb Kuwait   J-M267 M267+
M8696 .Al Marshad   J-M267 M267+
M8734 Bin Abdullah 1930 J-M267 M267+
M8772 Al-Akeel   J-M267 M267+
M8823 Hatem Ziab   J-M267 M267+
M8807 Khames Musleh   J-M267 M267+
M8905 Mannai   J-M267 M267+
M8936 الظفيري   J-M267 M267+
M8986 Qazim Gabr   J-M267 M267+
M9459 Samer   J-M267 M267+
M9463 Al-Najjar   J-M267 M267+
M9669 فريج - طولكرم أسرة فريج في طولكرم - الأصل من الحجاز J-M267 M267+
M9030 A. Al-Dabaas   J-M267 M267+
M9084 العبيدلي (Al-Obaidly) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M267 M267+
M9085 Al-Obaidly (العبيدلي) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M267 M267+
M9172 Sahl Al Hemiari - Dhofar / Oman   J-M267 M267+
M9073 Jamail   J-M267 M267+
M9316 الحكلي الصدف J-M267 M267+
282470   J-M267 M267+, BY145+
293442   A.Z.A.Z.D. J-M267 M267+, CTS9501-
M7589 Al Enezi صريح عنزه Al Enezi J-M267 M267+, CTS9501-
270316 ABU ABDULLAH ABU ABDULLAH J-M267 M267+, CTS9501+
282474 M.S.M.A.S.B J-M267 M267+, F936-
M8978 Al-Essa Sultan Al-Essa J-M267 M267+, FGC1+
322238 Shaheen (Bani Solaim) الحبيبي الشاهيني العبيدي السعداوي العوفي السلمي J-M267 M267+, FGC1+, FGC4-
M9070 Mohamad Ali   J-M267 M267+, FGC1+, FGC4472-
95143 المقرن - آل صالح - بني زيد - شقراء Bany Zaid J-M267 M267+, FGC16722+, FGC16724+, FGC16725-, FGC16723-, FGC16721-
311814 MA   J-M267 M267+, FGC1701+
317405 الميزاني المطيري - الموازين بني عبدالله مطير الموازين من بني عبدالله مطير J-M267 M267+, FGC1716+
320851 aleshiwan khalid J-M267 M267+, FGC2+, FGC4+
326051 الضياف (al-Diyaf)   J-M267 M267+, FGC2+, FGC4+
M8695 Waleed Al-Najjar Waleed J-M267 M267+, FGC4+, FGC4472-
224571 Al-Salloum (Abufaisal.T) ذريـة فوزان بن ناجم * اقليم العارض FGC4340+ J-M267 M267+, FGC4340+
M8992 Alqasem   J-M267 M267+, FGC4415-
300049 Al-Gaissi الختوم البلنزية الجُميلة جيس ابن ختمين-الجميلة/هلال بن عامر بن صعصعة -الرقة J-M267 M267+, FGC4474-
270513 2   J-M267 M267+, FGC4806+, FGC4821+
316438 Chad Project 19   J-M267 M267+, FGC7-
210860 Al Tamimi (Abufaisal.T) اقليم العارض J-M267 M267+, FGC8+, FGC4228-
282096 Alomar   J-M267 M267+, FGC8712-
M9086 Al-Obaidly (العبيدلي) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M267 M267+, L1279-
M9180 Al-Obaidly (العبيدلي) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M267 M267+, L1279+, ZS1606+, ZS4615-, ZS4616-
M9182 Al-Obaidly (العبيدلي) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M267 M267+, L1279+, ZS1606+, ZS4615-, ZS4616-
M9561 Al-Obaidly (العبيدلي) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M267 M267+, L1279+, ZS1606+, ZS4615-, ZS4616-
M9102 Al-Obaidly (العبيدلي) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M267 M267+, L1279+, ZS4615-, ZS4616-
M9369 Al-Obaidly (العبيدلي) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M267 M267+, L1279+, ZS4870+
M7612 AL-HAMMADI بنو حماد (Banu Hammad) [7MAD] J-M267 M267+, L1279+, ZS4870+
M6996 Waleed United Arab [M] J-M267 M267+, L136-, L147-, M365-, M62-
M7673 Al-Qadeeri   J-M267 M267+, L147+
M8984 الفريح J-M267 M267+, L147+
M7182 AL Busmait. ال مغيره طيء J-M267 M267+, L147+, YSC0000076-, FGC4415-, L222-, L65-
260729 زارع (Zare) Zare J-M267 M267+, L174-, L859-
221845 Ahmed Arab from Mardin Province, Turkey [M] J-M267 M267+, L222-
M7200 ZOBAID MOTHEHEJ   J-M267 M267+, L222-
265715 altayar altayyar J-M267 M267+, L222-, L859-
320421 من ذرية راشد القعاطري المنصوري قطري J-M267 M267+, L222.2+
M8619     J-M267 M267+, L65-
M8061 بوسعيد   J-M267 M267+, YSC0000076-
M7405 Abdullah Bn Nob   J-M267 M267+, YSC0000076-
316101 Khalid قبيلة الدواسر J-M267 M267+, YSC0000076-
300048 Al-Gaissi بني خلف بني محمد جيس بني خلف بني محمد جيس - السخنة - سورية J-M267 M267+, YSC0000076-
279795 Baabbad   J-M267 M267+, YSC0000076-
279436 الشجيبي / صلالة   J-M267 M267+, YSC0000076-
301013 حميد (Humaid) بنو حميد (Banu Humayd) [7MYD] J-M267 M267+, YSC0000787+, ZS1616+, L1279-
M9074 عيسى احمد بن الشيبة (قبيلة بني ياس)ـ بنو ياس (Banu Yas) [YAS] J-M267 M267+, YSC0000787+, ZS1616+, L65-, L222-, L1279-
315043 mohammed   J-M267 M267+, Z644-
243264 قبيلة آل عيسى الطائية   J-M267 M267+, Z644-, FGC11-, FGC1701-, YSC0000076-
M9528 الحمادي بنو حماد (Banu Hammad) [7MAD] J-M267 M267+, ZS1616+
M9094 Al-Obaidly (العبيدلي) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M267 M267+, ZS4615-, ZS4616-
M9103 Al-Obaidly (العبيدلي) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-M267 M267+, ZS4615-, ZS4616-
320870 . Mr. A.A.I.R.U.D. J-M267 M304+, CTS9501+
56111 حسین‎ (Husayn) Ali b. Sa'id b. Hasan Kawayni , b.c. 1550, Somalia J-M267 M304+, M267+, P56+, P58-, L147-, M280-, M339-, M365-, M367-, M368-, M369-, M390-, M47-, M62-, M67-, M68-, M92-, M99-, M102-, M12-, M137-, M158-, M163-, M166-, M172-, M205-
264467 اساورتا - Abu Yasser (4)(Arab T Studies) اساورتا(Arab T Studies) J-M267 M35.1+
193945 Alwhaibi   J-M267 PAGES00052-
M9550 عبدالله ناصر محمد بن سلُّوم المقبالي بنو مقبال (Banu Muqbal) [MQBAL] J-M267 YSC0000076-, Z644-, FGC3708-, Z18258-
M6052 الأزدي‎ الحارثي (Al Harthi Al Azdi) بنو حارثة (Banu Harithah) [AZD:HARTHA] J-M267 Z643+, YSC0000787+, ZS1616+, L174-, L615-, L616-, Z644-, Z640-, Z641-, Z642-
185747 آل حديثي - آل رشيد - بني زيد - البكيريّة Al-Hudaithy Bany Zaid J-M267 ZS1842+, ZS1841-
246895 الشيداد   J-M304 M304+
343158 Eisa Mohmed . ALqura الطرف J-M319 CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10834+, CTS10858+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4437+, CTS4540+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1559+, F1744+, F2746+, F3692+, F4074+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M319+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5119+, PF5123+, PF5125+, PF5127+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, P204-
277943 Steinohrt Athol Staff M92? J-M410 M172+, M410+
M6058 Al Tariqi   J-M410 M172+, M410+, M67-, M92-, P279-, L24-, L25-, L26-, L27-, M289-, M340-
M9653 عادل ابراهيم محمد كلا kalla J-M47 CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4437+, CTS4540+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1559+, F1744+, F2746+, F3692+, F4074+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M322+, M410+, M42+, M47+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5119+, PF5123+, PF5125+, PF5127+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10834+, CTS10858+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS11142-, PF7552-
169860 Saleh   J-M47 L26+, L27+, M47+, M67-, M92-, P81-, M319-, M339-, L24-, L25-
M7429 Khorsheed   J-M47 L26+, M47+, M67-, L250-, L251-, L1064-, M163-, M319-, M327-, M339-, M419-, L198-, L210-, L24-, L25-
234783 Balkhyor haroon mostafa haroon abdolah mohamad J-M47 L26+, M47+, M67-, M68-, P81-, L270-, L271-, M319-, M339-, M419-, L198-, L210-, L229-, L231-, L24-, L243-, L25-, L254-
303181 almohamedi   J-M47 M172+, M47+
M6903 Al-Jbri Al-Khaledi عبدالله الجبور J-M47 M47+
232941 AL-Bannai عبدالقيس Ali al-Jahahfa J-M47 M47+, L25-, CTS11142-
M6737 Moroudi-Al arabi Buzo 1515 J-M47 M47+, L290+, L927+, Z2220-
M7018 mubark altamimy   J-M67 CTS1068+, CTS10711+, CTS10834+, CTS10858+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS10036+, CTS1030+, CTS2192+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4437+, CTS4540+, CTS2769+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS623+, CTS6372+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1559+, F1744+, F2746+, F3342+, F3692+, F4074+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, L212+, L228+, L748+, L778+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M67+, M89+, M168+, M172+, M213+, M235+, L60+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5119+, PF5120+, PF5123+, PF5125+, PF5127+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF5135+, PF5143+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7404-, PF5149-, PF5155-, PF5156-, PF5158-, Z447-, Z451-, Z452-, Z453-, Z455-, Z456-, Z457-, Z458-, Z461-, Z463-, Z467-, Z469-, Z471-, Z472-, Z476-, Z482-, Z492-, Z499-, Z504-, Z510-, Z511-, PF5132-, PF3234-, PF2462-, L742-, L747-, M260-, M92-, L807-, M166-, L236-, L227-, PAGES00067-, L560-, L210-, F3397-, CTS9880-, CTS9425-, CTS900-, CTS9000-, CTS7982-, CTS7193-, CTS6619-, CTS6804-, CTS5965-, CTS603-, CTS5470-, CTS3261-, CTS3330-, CTS4861-, CTS497-, CTS4132-, CTS4230-, CTS4304-, CTS2330-, CTS10662-, CTS2152-
M8126 Al-Ansari ALANSARI J-M67 M67+
252317 Delicata Frabineo de Licata b. about 1350 J-M67 M67+, M92-, L210-, L25-, M163-, M327-
52473 D'Acosta Eugênio Antônio da Costa - 1874 J-M92 M172+, L26+, M92+, L560-, M327-, L24-, L25-
M7226 Mohammed Bin Mehran ذرية شكري بن علي بن سليمان البحراني الأصل J-M92 M92+, M327-
208140 Alsharad Kuwait J-P279 M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P279+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4622+, PF4925+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF4993+, PF5000+, PF5002+, PF5004+, PF5007+, PF5008+, PF5011+, PF5013+, PF5015+, PF5016+, PF5017+, PF5023+, PF5027+, PF5030+, PF5031+, PF5032+, PF5035+, PF5036+, PF5037+, PF5038+, PF5039+, PF5040+, PF5041+, PF5043+, PF5045+, PF5050+, PF5052+, PF5054+, PF5056+, PF5058+, PF5059+, PF5060+, PF5062+, PF5073+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7381+, PF7384+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, M410+, P279+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS2769+, CTS3654+, CTS4360+, CTS4437+, CTS4540+, CTS5066+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1559+, F1744+, F2746+, F3692+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M172+, M205-, M241-, M280-, M289-, M340-, M340-, L198-, L210-, L229-, L231-, L24-, L243-, L25-, L26-, M12-, M163-, L582-
265928 عوض‎ (Awad) Adib Awad Kolta 1933 [C:COC] J-P58 CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2444+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L620+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P58+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, M267+, CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4636+, PF4844+, YSC0000073+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, YSC0000078+, YSC0000079+, Z1858+, Z1866+, Z1868+, Z1870+, Z1874+, Z1890+, Z1861+, Z1862+, Z1865-, Z1892-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1875-, Z1877-, Z1878-, Z1884-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1889-, Z1871-, Z1860-, YSC0000080-, Z1853-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, YSC0000169-, YSC0000234-, YSC0000235-, YSC0000076-, PF4851-, PF4638-, YSC0000071-, V7-, PF4838-, PF4843-, CTS11741-, PF4799-, PF4678-, CTS5269-, PF4629-, L222-
M7641 .   J-P58 M267+, P58+, L815+, L92-, L147-, Z640-
N126145 ALMAHASI Ali (Abu Aushba) 1400 AD J-PF4638 CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L222+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L620+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P58+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, L222.2+
N113643 Sakaji Jamil J-PF4638 CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L620+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P58+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, FGC1723+, FGC4415+, FGC7638+, FGC1698+, FGC1695+, L858+, L862+, Z2324+, Z2217+, Z2223-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, Z18718-, L859-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, Z640-, Z641-, Z644-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, YSC0000076-, L222-
325035 Al-Nouh(Abufaisal.T) معكال - حرمة J-PF4678 PF4678+, YSC0000234-, Z1884-
M6499 ALSHEHAB [M][QRYSH:MKHZWM] J-PF4832 M267+, L827+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, CTS11571+, CTS8183+, CTS8340+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF4832+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853-, Z1877-, Z1878-, Z1889-, Z640-, Z641-, Z644-, YSC0000076-, YSC0000080-, PF4833-, PF4835-, PF4838-, PF4843-, PF7263-, PF7264-, PF4798-, PF4799-, PF4800-, PF4801-, PF4830-, PF4685-, PF4663-, CTS8437-, CTS11741-, PF4654-, L816-, L817-, L818-, L92-, L93-, P56-, P58-, CTS7997-, CTS712-, CTS5269-, CTS3101-, CTS11501-, Z1834-, Z2223-, Z1828-, M365-, M390-, M62-, P56-, P58-, L136-
286699 Yecheskel Menashe Yecheskel, b.1800s, d.1900s J-PF4838 CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1878+, M267+, L862+, Z2324-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1877-, YSC0000076-, YSC0000080-, CTS11741-, PF4843-
E16051 Ducasse(Mneimneh) unknown b 1950, Lebanon J-PF5007 CTS10036+, CTS1030+, CTS10362+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS113+, CTS11358+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4360+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4540+, CTS4740+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5482+, CTS5532+, CTS5628+, CTS5867+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7404+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1183+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1559+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2078+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2418+, F2502+, F2587+, F2672+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4095+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4266+, F4272+, F4283+, F4334+, F719+, F841+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L748+, L778+, M139+, M168+, M172+, M235+, M294+, M304+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P36+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4500+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4622+, PF4886+, PF4891+, PF4925+, PF4935+, PF4942+, PF4952+, PF4955+, PF4959+, PF4982+, PF4985+, PF4992+, M172+, M410+, PF500+, PF5007+, PF5008+, PF5019+, PF5035+, PF5030+, PF5039+, PF5044+, PF5058+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF923+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000064+, YSC0000066+, YSC0000165+, YSC0000197+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, PF5041+, PF5050+, PF5053+, PF5073+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7381+, PF7384-, PF7380-, PF5082-, PF5054-, PF5056-, PF5052-, PF5043-, Z486-, PF5059-, PF5060-, PF5061-, PF5062-, PF5064-, PF5067-, PF5070-, PF5071-, PF5045-, PF5047-, PF5048-, PF5040-, PF5031-, PF5032-, PF5036-, PF5037-, PF5038-, PF5021-, PF5023-, PF5027-, PF5011-, PF5013-, PF5015-, PF5016-, PF5017-, PF5000-, PF5002-, PF5003-, PF5004-, PF5005-, M419-, M47-, M67-, P279-, M289-, M319-, M327-, M339-, M340-, L198-, L210-, L229-, L231-, L24-, L243-, L25-, L26-, M12-, M163-, PF4993-, PF4997-, L582-
N116047 Bashoura Lole Pachora (Bashoura) c. 1800 J-PF5116 CTS10036+, CTS1030+, CTS10362+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS109+, CTS113+, CTS11358+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4360+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4540+, CTS4740+, CTS2769+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5482+, CTS5532+, CTS5628+, CTS5867+, CTS2192+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7404+, CTS8243+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS8980+, F2048+, F2075+, F2078+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2418+, F2502+, F2587+, F2672+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F1046+, F1167+, F1181+, F1183+, F1209+, F1227+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1559+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4074+, F4095+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4266+, F4272+, F4283+, F4334+, F719+, F841+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, CTS7683+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS9240+, CTS9718+, CTS9828+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L212+, L228+, L748+, L778+, M139+, M168+, M172+, M235+, M294+, M304+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4500+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4886+, PF4891+, PF4901+, PF4925+, PF4935+, PF4942+, PF4952+, PF4955+, PF4959+, PF4982+, PF4984+, PF4985+, PF4992+, PF500+, PF5084+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5116+, PF5119+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, M42+, M89+, PF5123+, PF5125+, PF5127+, PF667+, PF719+, PF725+, Z1849+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000064+, YSC0000066+, YSC0000165+, YSC0000197+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, PF5138+, P209+, PAGES00067-, PF5143-, PF5147-, PF5149-, PF5155-, PF5156-, PF5158-, Z1845-, Z1847-, Z191-, Z447-, Z450-, Z451-, Z452-, Z453-, Z455-, Z456-, Z457-, Z458-, Z461-, Z463-, Z466-, Z467-, Z469-, Z470-, Z471-, Z472-, Z474-, Z475-, Z476-, Z482-, Z492-, Z496-, Z497-, Z499-, Z500-, Z504-, Z510-, Z511-, Z514-, Z515-, PF7392-, PF7394-, PF7404-, PF7552-, PF7596-, PF5132-, PF5135-, M92-, M47-, M67-, PF3234-, PF5120-, PF2462-, P204-, M322-, M260-, M187-, M166-, L807-, M115-, L236-, L218-, L227-, L560-, L742-, L747-, CTS9880-, CTS9425-, CTS7982-, L165-, L210-, F1782-, F3397-, CTS900-, CTS9000-, CTS754-, CTS7193-, CTS6804-, CTS6619-, CTS6372-, CTS2330-, CTS5965-, CTS603-, CTS5470-, CTS2906-, CTS3261-, CTS333-, CTS3330-, CTS4861-, CTS497-, CTS4132-, CTS4230-, CTS4304-, CTS2152-, CTS11142-, CTS10662-
259597 Al-Abdulmalik Haji Al-Abdulmalik, b. 1936 (father's father) J-PF5116 L26+, M172+, PF5116+, PF5160-, P279-, M158-, L24-, L25-
259102 غانم الغنام غانم الغنام J-PF5169 M172+, PF5169+, L1064-
364868 AL Barami(البرعمي) البرعمي J-PF7344 CTS10010+, CTS10673+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1196+, CTS12047+, CTS2623+, CTS2769+, CTS3310+, CTS3654+, CTS3833+, CTS3936+, CTS4359+, CTS4407+, CTS4437+, CTS5280+, CTS560+, CTS5628+, CTS5884+, CTS5962+, CTS623+, CTS6932+, CTS7112+, CTS7738+, CTS7856+, CTS8056+, CTS8096+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9875+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L228+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M102+, M12+, M168+, M172+, M205+, M213+, M221+, M235+, M294+, M299+, M304+, M314+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4622+, PF4925+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7292+, PF7294+, PF7295+, PF7296+, PF7298+, PF7301+, PF7304+, PF7308+, PF7316+, PF7317+, PF7322+, PF7324+, PF7325+, PF7330+, PF7331+, PF7334+, PF7337+, PF7344+, PF7347+, PF7353+, PF7357+, PF7368+, PF7376+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z519+, Z525+, Z526+, Z532+, Z535+, Z543+, Z551+, Z554+, Z555+, Z560+, Z561+, Z563+, Z565+, Z567+
166233 البلوشي (Al Blooshi) Al Blooshi J-YSC0000076 BY65+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, BY65+, M267+, BY65+, P58+, BY65+, L147+, BY65+, L174-, L222-, L92-, L93-, M365-, M367-, M368-, M369-
312808 Sameh bin Mubarak - Oman Al Amri J-YSC0000076 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, M267+, YSC0000076+, Z18216-, Z18216-, Z18216-
223125 El YOUSUF Al Yousuf BIN Adbullhadi Al Abdah J-YSC0000076 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, L147+, M267+, P58+, CTS11741+, PF4678+, PF4843+, PF4851+, YSC0000076+, YSC0000234+, Z18216-, L1279-, Z18216-, Z18216-, V7-, Z18216-, Z18216-, Z18216-, Z18216-, Z18216-, Z18216-, Z18216-, Z644-, Z18216-, L174-, L222-, L65-, L92-, M365-, M367-, Z18216-
M7110 الخالدي بنو خالد‎ (Banu Khalid) [KHALD‎] J-YSC0000076 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, M267+, L147+, YSC0000076+, YSC0000234+, CTS11741+, PF4843+, PF4851+, L1253-, L174-, L222-, Z644-
M9588 Abd Al-Rahman Al-Amer Al-Amer J-YSC0000076 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, L858+, YSC0000076+, Z18216-, Z18216-, L859-, Z18216-, Z18216-, L222-, FGC11-, Z18216-, FGC4415-, Z18216-, Z18216-
M9755 الترابين‎ (Al-Tarabeen) تربان‎ بنو (Banu Turban) [QRYSH‎:TRABIN] J-YSC0000076 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+
M9083 AlMohammed AbdulAziz Ali BuAssi b.1950 Aleppo J-YSC0000076 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, M267+, YSC0000076+, Z18216-, Z18216-, Z18216-
M9717 العبيدلي (al-'Ubaydli)   J-YSC0000076 L1279+, ZS1602+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, ZS1602+
239804 Alismail ابراهيم حسن ابراهيم محمد آل اسماعيل الجش J-YSC0000076 M267+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+
M7145 السليطي (Al Sulaiti) بنو سليط (Banu Sulayt) [SLYT] J-YSC0000076 M267+, L858+, YSC0000076+, L1279-
60359 Gold Leib Brozgol, c. 1740s, Latvia [ASHKNZ] J-YSC0000076 M267+, M267+, P58+, L147+, L147+, Z643+, L858+, Z1884+, YSC0000076+, F450+, L1279-, L1253-, L222-, L174-, Z644-, L829-, L859-, Z640-, Z641-, Z642-, M365-, M367-, M368-, M369-, M390-, P56-
M4287 البلغوني (Al Balghouni) الأنصاري‎ (Al Ansari) J-YSC0000076 M267+, P58+, YSC0000076+, L1253-, L65-, M367-, M368-, M369-
300047 Al-Gaissi الفياض الجيسات (أحلاف بني خالد) جيس الفياض من فخذ الجيسات أحلاف بني خالد - حمص J-YSC0000076 M267+, YSC0000076+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, L222-
311995 BQ   J-YSC0000076 M267+, YSC0000076+, FGC8216-
279811 Bakrshoom Al Deni Al Kandi Bakrshoom Al Deni Al Kandi J-YSC0000076 M267+, YSC0000076+, L92-
151542 Al-Obaidly (العبيدلي) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-YSC0000076 M267+, ZS1602+, L1279+, ZS1602+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, ZS1602+
M8904 Al-Obaidly بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-YSC0000076 M267+, ZS1602+, YSC0000076+, ZS1602+, L1279+, ZS1602+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, ZS1602+
M7265 Qatar Study(3)Al Mahmmoud Al Mahmmoud J-YSC0000076 YSC0000076+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z644-
246941 قبّاني‎ (Kabbani) Kabbani J-YSC0000076 YSC0000076+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1878+, Z1889+, M267+, L222-
M6743 وليد عبدالعزيز أحمد اليوسف البراهيم الفضل Yousef ALBrhim ALFahdl ,b.1860 .d.1940 , ALHassa J-YSC0000076 ZS1602+, CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L620+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P58+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000076+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, ZS1602+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L104+, L132+, L134+, L147+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P108+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V221+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, ZS1602+, M267+, ZS1602+, ZS1602+, ZS1602+, L147+, ZS1602+, P58+, ZS1602+, ZS1602+, ZS1602+, ZS1602+, L620+, ZS1602+, ZS1602+, L862+, ZS1602+, ZS1602+, ZS1602+, ZS1602+, L858+, ZS1602+, ZS1602+, L824+, ZS1602+, ZS1602+, ZS1602+, ZS1602+, ZS1602+, FGC4415-, FGC4720-, FGC4422-, L897-, L823-, L616-, L615-, L859-, L829-, Z644-, L65-, L444-, L222-, L174-, FGC4421-
M9242 Eslami Abdullah Mohammad Abdullah Ali d.1948 J-YSC0000076 ZS1602+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, ZS1602+, M267+, ZS1602+, L1279-
M9181 Al-Obaidly (العبيدلي) بنو عبيد‎ (Banu 'Ubayd) [SHMR:3BYD] J-YSC0000076 ZS1602+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, ZS1602+, M267+, ZS1602+, L1279-
M8672 ALALI ALALI J-YSC0000076 ZS1602+, YSC0000076+, ZS1602+, ZS1602+, YSC0000787+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, ZS1602+, M267+, ZS1602+, L1279-
M7069 Mohammad   J-YSC0000076 ZS1602+, YSC0000787+, ZS1602+, ZS1616+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, ZS1602+, ZS1602+, ZS1602+, ZS1602+, FGC7944-, FGC7-, FGC1696-, PF7267-, L823-
M8994 السماحي (Al-Samahi) Al-Samahi J-YSC0000076 ZS1602+, ZS1602+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, ZS1602+, M267+, ZS1602+, L1279-
M7321 يوسف حسن بن الشيخ يوسف محمد إبراهيم الحمادي بنو حماد (Banu Hammad) [7MAD] J-YSC0000076 ZS1602+, ZS1602+, YSC0000787+, ZS1602+, ZS1616+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, L147+, ZS1602+, ZS1602+, V241+, V250+, YSC0000076+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, ZS1602+, L1279-, L444-, L174-, L222-, L65-, PF7267-, L823-
165857 Zedan Zedan 1810 - 1865 J-YSC0000234 L147+, M267+, YSC0000234+, ZS241+, P58+, L222-, FGC4745-, FGC4766-, M365-, M367-, M368-, M369-, L174-, Z644-, Z644-, L858-, YSC0000080-, ZS227-, FGC4736-
278629 Abi-akar Emmanuel Abi-akar (Salameh) b. ca.,1820 J-YSC0000234 M267+, YSC0000234+, YSC0000076-
M9659 Abd Al-Rahman (Abu Judi Proj.) وادي الدواسر J-YSC0000246 CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10834+, CTS10858+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4437+, CTS4540+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1559+, F1744+, F2746+, F3692+, F4074+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5197+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000246+, YSC0000253+
N117581 ALBISHR   J-YSC0000253 CTS10036+, CTS1030+, CTS10362+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS109+, CTS113+, CTS11358+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4360+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4540+, CTS4740+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5482+, CTS5532+, CTS5628+, CTS5867+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7404+, CTS7683+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9718+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1183+, F1209+, F1227+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1559+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2078+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2418+, F2502+, F2587+, F2672+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4074+, F4095+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4266+, F4272+, F4283+, F4334+, F719+, F841+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L160+, L212+, L228+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L748+, L778+, M139+, M168+, M172+, M235+, M294+, M304+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF2246+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4341+, PF4490+, PF4491+, PF4500+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4886+, PF4891+, PF4901+, PF4925+, PF4935+, PF4942+, PF4952+, PF4955+, PF4959+, PF4982+, PF4984+, PF4985+, PF4992+, PF500+, PF5084+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5197+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000064+, YSC0000066+, YSC0000165+, YSC0000197+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000253+, YSC0000265+, Z1849+, YSC0000246-
284536 González Jose González J-Z1043 CTS10010+, CTS10362+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1196+, CTS12047+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2623+, CTS2769+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4359+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4407+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5280+, CTS5318+, CTS5382+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS5649+, CTS5962+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7404+, CTS7738+, CTS7856+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8096+, CTS8243+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9229+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4272+, F4283+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L228+, L282+, L283+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L748+, L778+, M139+, M168+, M172+, M221+, M235+, M241+, M294+, M304+, M314+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4622+, PF4886+, PF4925+, PF4935+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7292+, PF7295+, PF7296+, PF7304+, PF7317+, PF7346+, PF7369+, PF7371+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000064+, YSC0000066+, YSC0000165+, YSC0000197+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1043+, Z1048+, Z1295+, Z1297+, Z1827+, Z518+, Z519+, Z520+, Z521+, Z524+, Z525+, Z526+, Z528+, Z530+, Z531+, Z532+, Z533+, Z535+, Z536+, Z537+, Z540+, Z543+, Z544+, Z545+, Z546+, Z550+, Z551+, Z552+, Z554+, Z555+, Z556+, Z557+, Z560+, Z561+, Z563+, Z564+, Z565+, Z567+, Z575+, Z576+, Z582+, Z585+, Z586+, Z587+, Z588+, Z589+, Z590+, Z591+, Z592+, Z593+, Z594+, Z597+, Z598+, Z599+, Z603+, Z605+, Z607+, Z610+, Z611+, Z612+, Z615+, Z616+, Z617+, Z620+, Z622+, Z628+, Z631+, Z632+, Z634+, Z636+, Z638+, Z639+
209396 ALHAY الحاي Yaaqoub Qatar [M] J-Z1834 M267+, Z1834+, Z2215+, L1279-, L136-, L147-, M365-, M62-
294184 Alghorebi alghorebi J-Z1853 M267+, Z1853+, L862-, L222-
204753 bn Obathan Al Muradi Almadhji بنو مراد (Banu Murad) [MDH7J:MRAD] J-Z1865 L620+, L815+, L860+, CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6620+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7601+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9626+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F909+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L236+, L295+, L321+, L350+, L387+, L403+, L468+, L470+, L498+, L620+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P44+, P58+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF3226+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF3972+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4636+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4844+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7560+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF93+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, U175+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, YSC0000267+, Z1858+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1868+, Z1870+, Z1874+, Z1878+, Z1885+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, Z6+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L136+, M267+, L748+, L765+, L778+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1878+, Z1889+, P58+, Z644-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, Z1853-, Z1877-, YSC0000076-, YSC0000080-, PF7267-, PF4838-, PF4843-, L823-, L829-, L858-, L859-, L862-, M367-, M369-, M390-, P56-, L147-, L174-, L222-, L65-, L92-, L615-, CTS8308-, PF4799-, CTS11741-
M7944 Fahad Abdullah, b. 1911 and d. 2008 J-Z1865 M267+, L620+, P58+, PF4832+, Z1889+, Z2217+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z18718-, YSC0000076-, YSC0000235-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, Z2223-, Z2324-, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, L862-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS11741-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC7638-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-
243322 قبيلة آل عيسى الطائية   J-Z1884 M267+, Z1884+, YSC0000076-
149876 Salhami   J-Z1884 P58+, L147+, Z1884+, L222-, M367-, M368-, M369-
M8232 Al-Saleh Al-Saleh J-Z467 M172+, CTS10036+, CTS1030+, CTS10362+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS109+, CTS113+, CTS11358+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4360+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4540+, CTS4740+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5318+, CTS5457+, F1046+, F1167+, F1181+, F1183+, F1209+, F1227+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1559+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2078+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2418+, F2502+, F2587+, F2672+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, CTS5482+, CTS5532+, CTS5628+, CTS5867+, CTS6135+, CTS6372+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7404+, CTS7683+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4074+, F4095+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4266+, F4272+, F4283+, F4334+, F719+, F841+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, CTS8243+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS8980+, CTS2192+, CTS9240+, L228+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, M168+, M172+, M235+, M294+, M304+, M42+, M67+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4500+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4886+, PF4891+, PF4901+, PF4925+, PF4935+, PF4942+, PF4952+, PF4955+, PF4959+, PF4982+, PF4984+, PF4985+, PF4992+, PF500+, PF5084+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5116+, PF5119+, PF5120+, PF5123+, PF5125+, PF5127+, PF5135+, PF5138+, PF5143+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000064+, YSC0000066+, YSC0000165+, YSC0000197+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1845+, Z1847+, Z1849+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, CTS9718+, CTS9828+, L212+, L748+, L778+, M139+, Z467+, Z469-, Z470-, Z471-, Z472-, Z474-, Z475-, Z476-, Z482-, Z492-, M166-, L218-, L227-, CTS9880-, PF3234-, Z447-, Z450-, Z451-, Z452-, Z453-, Z455-, Z456-, Z457-, Z458-, Z461-, Z463-, Z466-, PAGES00067-, L742-, CTS9425-, CTS2330-, CTS9000-, L210-, CTS7982-, F3397-, CTS5470-, CTS2152-
198821 Tayar Tayar J-Z467 M67+, Z467+, M92-, L210-, L24-, L25-, L254-, M163-, M327-
N115077 Alsabery   J-Z640 CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L620+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P58+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, Z640+, Z641+, Z644+
328936 Qahtani [QAHTAN] J-Z640 CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640+, Z641+, Z644+, PF4851+, Z640+, PF7257-, YSC0000076-, CTS1267-, F1614-, L222-, L65-
224569 Al-Hazzani (Abufaisal.T) ذرية الأمير رشيد بن مسعود الهزاني J-Z640 M267+, L174+, M267+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS623+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1889+, Z640+, Z641+, Z644+
M8971 Albuti Butaiban   J-Z644 M267+, L147+, Z644+, L174-, L65-, L222-
292271 عبدالأمير عبدالوهاب علي الجمري بني جمرة J-Z644 M267+, Z644+
168723 Marhiv Marhiv, Samaritan, Ephraim [SAMR] J-Z644 P58+, L147+, Z644+, Z642+, L174-, M367-, M368-, M369-
279239 Al Raymi الريامي   J-Z644 Z644+
238628 Al Yafie   J-Z644 Z644+
360568 Asiri Naser J-Z644 Z644+
243229 Arab Study   J-Z644 Z644+, L222-
M7662 الشهري   J-Z644 Z644+, L858+, Z642+
297875 البلوي (Albulowy) Albulowy J-ZS1574 M267+, L858+, YSC0000076+, ZS1585+, ZS1574+, Z644-
270504 عشيرة الحويطات - الاردن بنو حويط (Banu Howayt) [HWYTAT] J-ZS1574 M267+, YSC0000076+, BY66+, ZS1574+
316441 Chad Project 18   J-ZS1574 M267+, YSC0000076+, ZS1585+, ZS1574+
316437 Chad Project 17   J-ZS1574 M267+, ZS1585+, ZS1574+
223446 Chad Project 2   J-ZS1574 ZS1574+
T1853 الخياري (Al Khyary) الشاطئ J-ZS1585 M267+, ZS1585+, ZS1574-
M8997 Malik Abu Malik J-ZS1706 FGC15940+, M267+, CTS11741+, L620+, L862+, P58+, PF4832+, YSC0000065+, YSC0000076+, YSC0000235+, L858+, Z1853+, Z1865+, Z2324+, ZS1706+, ZS1711+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, Z18718-, L859-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC7638-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-
339679 الـــسـنـدي (Alsendi) Alsendi J-ZS227 CTS11741+, M267+, L620+, L862+, P58+, PF4832+, YSC0000235+, YSC0000065+, Z1853+, Z1865+, Z2324+, ZS227+, ZS241+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, ZS2518-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z640-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, Z18718-, YSC0000076-, Z18186-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC7638-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-
M7427 Al-Otaibi Al-Tamimi   J-ZS241 M267+, L136+, L147+, ZS241+, FGC4732-, L174-, L222-, L859-, Z644-, L1279-, L829-, L444-, L1253-, L1303-, L858-, FGC4736-
M7519 Al-Shahen need earliest known paternal ancestor info L-M20  
M8934 .   L-M20  
M8714 Mubark Dahai Mubarak b.1858 d. 1930 L-M20  
M8519 A Ali L-M20  
M8532 Jassim   L-M20  
M9621 ثامر عبداللطيف   L-M20  
M9679 عشيرة الذيابات - طيء - مدينة القامشلي   L-M20  
350131   المحجب بن عيسى الهتار قدم من الشام554 هجري L-M20  
361905 habibi Muhammad Habibi L-M20  
367805 Altayeb (Taiz, Yemen) بلال م. ع. الطيب محمد احمد ابراهيم العراقي - هاجر لليمن سنة 760 هج L-M20  
367806 Altayeb (Taiz, Yemen) سام ف. الطيب محمد احمد ابراهيم العراقي - هاجر لليمن سنة 760 هج L-M20  
367801 Altayeb (Taiz, Yemen) جلال ع. أ. الطيب محمد احمد ابراهيم العراقي - هاجر لليمن سنة 760 هج L-M20  
M7148 al-Sulaiman   L-M20  
M7228 Ismael Ahmed   L-M20  
M7004 Uae   L-M20  
M6730 Faramarz   L-M20  
M5053 Al Khazraji   L-M20  
224572 Al Balawi (Abufaisal.T)   L-M20  
187336 Almarzooqi   L-M20  
283819 choudhrey   L-M20  
291963 Jafar   L-M20  
258313 Alabdallah Rashid Abdulatif Ahmed Saleh Mubarak Al-Abdallah L-M20  
M7506 Qatar Study(10) Khalid Bin S   L-M20 L1319+, L1320+, L1321+, M27-, L1318-
M7604 Sulaiman   L-M20 M20+
M8452 Husain   L-M20 M20+
M9184 SAIF need earliest known paternal ancestor info L-M20 M20+
M9325 Ali need earliest known paternal ancestor info L-M20 M20+
M6104 Ali   L-M20 M20+
M6117 Abaas   L-M20 M20+
M6733 S   L-M20 M20+
M6396 Sod   L-M20 M20+
222106 Alansari Mohamed Ahmed Abdalla Alansari L-M27 F719+, L132+, L15+, L16+, L350+, L468+, L470+, L498+, M11+, M168+, M185+, M20+, M213+, M22+, M235+, M27+, M294+, M295+, M299+, M42+, M61+, M76+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P329+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5528+, PF5531+, PF5532+, PF5536+, PF5557+, PF5563+, PF5564+, PF5566+, PF5586+, PF5683+, PF5689+, PF5692+, PF5693+, PF5699+, PF5705+, PF5715+, PF5717+, PF5720+, PF5723+, PF5729+, PF5737+, PF5743+, PF5756+, PF5757+, PF5771+, PF5773+, PF5790+, PF5791+, PF5804+, PF5810+, PF5813+, PF5815+, PF5821+, PF5823+, PF5830+, PF5832+, PF5839+, PF5841+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS10834+, CTS2888+, CTS3648+, CTS3654+, CTS4437+, CTS4783+, CTS5175+, CTS5884+, CTS623+, CTS6888+, CTS753+, F1209+, F3692+, M27+, M61+, CTS12086-, F3987-, M274-, F3987-
M6704 Ahmad A.A.Abdullah - United Arab Emirates L-M27 M27+
M6852 Essa. UAE L-M27 M27+
204204   kuwait L-M27 M27+, P329+, CTS12086-, F3987-, M317-, M357-, L655-
M7213 Adel   L-M27 M61+, L1304+, M27+, M274-, M317-, L1305-, L1306-, L1307-
M7951 .   L-M317 L1304+, M20+, M317+, L656+, L1310+, M349-, M274-, L1306-, L1305-, L1307-, L1318-, L1319-, L1320-, L1321-
M7428 M.H. Behbehani   L-M357  
M8518 .   L-M357  
M8788 نوري أحمد جاسم الحساوي منطقة شرق L-M357  
329581 Mubarak L-M357 CTS10834+, CTS2888+, CTS3648+, CTS3654+, CTS4437+, CTS4783+, CTS5884+, CTS623+, CTS753+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L350+, L468+, L470+, L498+, L656+, M11+, M168+, M185+, M20+, M213+, M22+, M235+, M294+, M295+, M299+, M357+, M42+, M61+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5528+, PF5531+, PF5532+, PF5536+, PF5554+, PF5557+, PF5563+, PF5564+, PF5566+, PF5586+, PF5683+, PF5692+, PF5699+, PF5705+, PF5715+, PF5717+, PF5720+, PF5723+, PF5729+, PF5737+, PF5743+, PF5756+, PF5757+, PF5771+, PF5773+, PF5779+, PF5790+, PF5791+, PF5804+, PF5810+, PF5813+, PF5815+, PF5821+, PF5823+, PF5830+, PF5832+, PF5839+, PF5841+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+
M7548 Abu Al-Hasan   L-M357 CTS10834+, CTS2888+, CTS3648+, CTS3654+, CTS623+, CTS6888+, CTS753+, F719+, L132+, L15+, L16+, L350+, L468+, L470+, L498+, L656+, M11+, M168+, M185+, M20+, M213+, M22+, M235+, M294+, M295+, M299+, M357+, M42+, M61+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF5528+, PF5531+, PF5532+, PF5536+, PF5554+, PF5557+, PF5563+, PF5564+, PF5566+, PF5586+, PF5683+, PF5689+, PF5692+, PF5693+, PF5699+, PF5705+, PF5715+, PF5717+, PF5720+, PF5723+, PF5729+, PF5737+, PF5743+, PF5756+, PF5757+, PF5771+, PF5773+, PF5779+, PF5790+, PF5791+, PF5804+, PF5810+, PF5813+, PF5815+, PF5821+, PF5823+, PF5830+, PF5832+, PF5839+, PF5841+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, CTS4437+, CTS4783+, CTS5175+, CTS5884+, F1209+, F3692+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF3561+, PF3988-, PF3292-, F3952-, F499-, F1400-, CTS6-, PF7301-, PF910-, PF2028-, M222-, M226-, CTS8002-, CTS8580-, CTS9501-, DF85-, DF97-, CTS3771-, CTS11548-, L1305-, L1306-
M7263 Qatar Study(7)Buti   L-M357 L1304+, L1307+, M357+, L1305-, L1306-
M7426 Al-Osta   L-M357 L1304+, L1307+, M357+, L1322-, L1305-, L1306-
M7549 Abu Al-Hasan   L-M357 L1305+, L1306-
M7326 Abu Al-Hasan Abu Al-Hasan bin Ibrahim Al-Behbehani L-M357 L1307+, L1304+, M357+, M61+, PK3-, M27-, M274-, M317-, M349-, L1305-, L1306-, L1318-, L1319-, L1320-, L1321-
M7661 عينة مشيخة طائية صريحة   L-M357 M357+, L1304+, L1307+, L1305-, L1306-, PK3-
297889 obdaid   L-M357 M357+, L1307+, F2419-
M6759 Mosfer Saudi Arabia L-M357 M357+, M61+, M357+, L1307+, F2419-, PK3-, M27-, M274-, M317-, M349-
M7305 NASHWAN   L-M76  
M6995 BU AHMAD   L-M76  
329851 (Abufaisal.T) Indian Hindus L-M76  
M9522 محمد صالح   L-M76  
284206 Bahzad   L-M76 CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2888+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS4783+, CTS5175+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6888+, CTS6907+, CTS753+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, F1046+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1611+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F2985+, F2993+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L298+, L350+, L430+, L468+, L470+, L498+, L656+, M11+, M139+, M168+, M185+, M20+, M22+, M235+, M27+, M294+, M42+, M61+, M76+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P329+, PAGES00121+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5516+, PF5517+, PF5519+, PF5522+, PF5524+, PF5526+, PF5528+, PF5531+, PF5532+, PF5535+, PF5536+, PF5539+, PF5554+, PF5557+, PF5563+, PF5564+, PF5566+, PF5583+, PF5586+, PF5683+, PF5686+, PF5689+, PF5692+, PF5693+, PF5694+, PF5695+, PF5699+, PF5705+, PF5715+, PF5717+, PF5718+, PF5720+, PF5723+, PF5729+, PF5732+, PF5733+, PF5737+, PF5743+, PF5744+, PF5747+, PF5754+, PF5756+, PF5757+, PF5771+, PF5773+, PF5779+, PF5790+, PF5791+, PF5795+, PF5802+, PF5804+, PF5806+, PF5810+, PF5813+, PF5815+, PF5821+, PF5823+, PF5829+, PF5830+, PF5832+, PF5833+, PF5837+, PF5839+, PF5841+, PF5842+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, CTS10834+, CTS2134+, CTS2888+, CTS3648+, CTS3654+, CTS4437+, CTS4783+, CTS5175+, CTS5884+, CTS623+, CTS6888+, CTS753+, F1209+, F1611+, F3692+, F719+, L104+, L132+, L15+, L16+, L350+, L468+, L470+, L498+, M11+, M168+, M185+, M20+, M213+, M22+, M235+, M27+, M294+, M295+, M299+, M42+, M61+, M76+, M89+, M9+, M94+, P108+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P305+, P316+, P326+, P329+, P9+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5528+, PF5531+, PF5532+, PF5536+, PF5554+, PF5557+, PF5563+, PF5564+, PF5566+, PF5586+, PF5683+, PF5689+, PF5692+, PF5693+, PF5699+, PF5705+, PF5715+, PF5717+, PF5720+, PF5723+, PF5729+, PF5737+, PF5743+, PF5747+, PF5756+, PF5757+, PF5771+, PF5773+, PF5779+, PF5790+, PF5791+, PF5810+, PF5813+, PF5815+, PF5821+, PF5823+, PF5830+, PF5832+, PF5839+, PF5841+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PK1+, SRY10831+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS10362+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11726+, CTS12086-, M27-, M317-, F3987-
247465 Krasnoborov Andrej F.Starodub~d1380->Ivan M.Krasnoborov d.1978 N-M178 M178+, L1025-, L550-
374496 Dandachi   N-M232  
343013 A   O-M175  
316135 Graian .. جزيرة العرب   O-M175 M175+
239549 Shah Syed Pir Saadat Shah (Bukhari) 1620 -1700 O-M175 M175+
289466 Celeti   O-M175 M175+
M7406 Bin Hydra Bani Tamim Dhanh Qudah Alhmyari   O-M175 M175+
M7507 Qatar Study(9) Ali M   O-M175 M175+
M7540 .   Q-L214 L275+, L214+, L301+, L245-, L272-, P306-
320466 AM.SAUDIARABAI   Q-L245 F1728+, F1734+, F1780+, F1829+, F1836+, F1839+, F1858+, F1974+, F2023+, F2230+, F2250+, F2313+, F2343+, F2440+, F2603+, F2628+, F2657+, F2777+, F2851+, F2877+, F2894+, F2934+, F3067+, F3084+, F3121+, F313+, F3193+, F3207+, F3389+, F3621+, F3692+, F4052+, F719+, F803+, F815+, F826+, L132+, L138+, L15+, L16+, L214+, L215+, L232+, L245+, L275+, L314+, L350+, L468+, L470+, L498+, L612+, L768+, L779+, L808+, L82+, M168+, M213+, M235+, M242+, M294+, M299+, M378+, M42+, M45+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P226+, P228+, P230+, P235+, P237+, P239+, P243+, P244+, P281+, P282+, P283+, P284+, P295+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V241+, V250+, YSC0000207+, Y2228+, YP746+, CTS10834+, CTS3358+, CTS3654+, CTS4717+, CTS623+, F1082+, F1126+, F1169+, F1209+, F1213+, F1237+, F1293+, F1337+, F1349+, F1537+, F1594+, Y2220+, Y2225-, Y2209-, F1680-
271980 Spitalnic Moshe Spitalnic Q-L245 L245+, M378+, F1680-
204938 Al Hasnawi Arab from Baghdad, Iraq Q-L245 M378+, L245+
166847 Domingues Ruben Domingues de Reyes Q-L474 M346+, L474+, MEH2+, M242+, L58+, L938+, L933+, L940+, L939-, L936-, L937-, M3-, M323-, P89-, L936-, M378-, L53-, L213-, L331-, M265-, L527-, L529-
224098 Tal Abitbol Q-M242  
315662 Majed Bader   Q-M242  
309982 ..   Q-M242  
M7949 Jassem   Q-M242  
M7711 .   Q-M242 M242+, M3-
M9784 Rashid   Q-M25  
B12053 Rofheart Menakhel Rofes, b. before 1780 and d. aft 1796 Q-M378  
290905 Adcock William Moore b.c. 1579, England R-CTS10893 U106+, L48+, Z9+, CTS10893+, Z7+, M89+, M9+, CTS4299-, L47-, P312-, Z383-
N131617 PYURO SEMION PYURO R-CTS11962 CTS10168+, CTS10362+, CTS10627+, CTS109+, CTS11358+, CTS11411+, CTS11575+, CTS11720+, CTS11726+, CTS11734+, CTS11962+, CTS125+, CTS12632+, CTS1619+, CTS1996+, CTS2907+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3548+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5164+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5508+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8008+, CTS8243+, CTS8851+, CTS8980+, CTS9596+, CTS9754+, CTS9828+, F1046+, F1050+, F1088+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1769+, F180+, F1808+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2215+, F2234+, F2302+, F2402+, F2587+, F2684+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F2901+, F2948+, F295+, F2957+, F2985+, F2993+, F3044+, F3111+, F313+, F3136+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F33+, F332+, F3335+, F3337+, F3364+, F3398+, F344+, F3466+, F3551+, F3556+, F356+, F3570+, F359+, F3644+, F3650+, F3692+, F378+, F4+, F4099+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F886+, F928+, F93+, F947+, F989+, L122+, L132+, L145+, L146+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L471+, L498+, L62+, L63+, L721+, L747+, L768+, L779+, L82+, M139+, M168+, M17+, M198+, M207+, M235+, M294+, M417+, M42+, M45+, M458+, M459+, M512+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, PAGES00007+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6145+, PF6151+, PF6155+, PF6158+, PF6159+, PF6161+, PF6162+, PF6165+, PF6167+, PF6169+, PF6170+, PF6210+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7521+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000201+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, Z282+, Z283+, M204-
330340 Stüdemann Wolfgang Stüdemann, b. 1938 R-CTS3402 CTS10168+, CTS10362+, CTS10627+, CTS109+, CTS11358+, CTS11411+, CTS11575+, CTS11720+, CTS11726+, CTS11734+, CTS1211+, CTS125+, CTS12632+, CTS1619+, CTS1996+, CTS2907+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3402+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3548+, CTS3607+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5164+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5508+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8008+, CTS8243+, CTS8851+, CTS8980+, CTS9596+, CTS9754+, CTS9828+, F1046+, F1050+, F1088+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1769+, F1808+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2215+, F2234+, F2302+, F2402+, F2587+, F2684+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F2901+, F2948+, F295+, F2957+, F2985+, F2993+, F3044+, F3111+, F313+, F3136+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F33+, F332+, F3335+, F3337+, F3364+, F3398+, F344+, F3466+, F3551+, F3556+, F356+, F3570+, F359+, F3644+, F3650+, F3692+, F378+, F4+, F4099+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F671+, F719+, F82+, F83+, F886+, F928+, F93+, F947+, F989+, L122+, L132+, L145+, L146+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L471+, L498+, L62+, L63+, L721+, L747+, L768+, L779+, L82+, M139+, M168+, M17+, M198+, M207+, M235+, M294+, M417+, M42+, M45+, M459+, M512+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, PAGES00007+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6145+, PF6151+, PF6158+, PF6159+, PF6162+, PF6165+, PF6167+, PF6169+, PF6170+, PF6210+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000201+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, Z280+, Z282+, Z283+, YP314-
347325 Stüdemann   R-CTS3402 L62+, L63+, L721+, L747+, L768+, L779+, L82+, M139+, M168+, M17+, M198+, M207+, M235+, M294+, M417+, M42+, M45+, M459+, M512+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, PAGES00007+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6145+, PF6151+, PF6158+, PF6159+, PF6162+, PF6165+, PF6167+, PF6169+, PF6170+, PF6210+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000201+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, Z280+, Z282+, Z283+, CTS11358+, CTS11411+, CTS11575+, CTS11720+, CTS11726+, CTS11734+, CTS1211+, CTS125+, CTS12632+, CTS1619+, CTS1996+, CTS2907+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3402+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3548+, CTS3607+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5164+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5508+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8008+, CTS8243+, CTS8851+, CTS8980+, CTS9596+, CTS9754+, CTS9828+, F1046+, F1050+, F1088+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1769+, F180+, F1808+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2215+, F2234+, F2302+, F2402+, F2587+, F2684+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F2901+, F2948+, F295+, F2957+, F2985+, F2993+, F3044+, F3111+, F313+, F3136+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F33+, F332+, F3335+, F3337+, F3364+, F3398+, F344+, F3466+, F3551+, F3556+, F356+, F3570+, F359+, F3644+, F3650+, F3692+, F378+, F4+, F4099+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F886+, F928+, F93+, F947+, F989+, L122+, L132+, L145+, L146+, L15+, L16+, L168+, L350+, S18681+, CTS10168+, CTS10362+, CTS10627+, CTS109+, L457+, L468+, L470+, L471+, L498+, L579-, CTS11142-, L365-, L366-, F2686-
352914 Stüdemann Wolfgang Stüdemann, b. 1938 R-CTS3402 S18681+, CTS10168+, CTS10362+, CTS10627+, CTS109+, CTS11358+, CTS11411+, CTS11575+, CTS11720+, CTS11726+, CTS11734+, CTS1211+, CTS125+, CTS12632+, CTS1619+, CTS1996+, CTS2907+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3402+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3548+, CTS3607+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5164+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5508+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8008+, CTS8243+, CTS8851+, CTS8980+, CTS9596+, CTS9754+, CTS9828+, F1046+, F1050+, F1088+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1769+, F180+, F1808+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2215+, F2234+, F2302+, F2402+, F2587+, F2684+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F2901+, F2948+, F295+, F2957+, F2985+, F2993+, F3044+, F3111+, F313+, F3136+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F33+, F332+, F3335+, F3337+, F3364+, F3398+, F344+, F3466+, F3551+, F3556+, F356+, F3570+, F359+, F3644+, F3650+, F3692+, F378+, F4+, F4099+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F886+, F928+, F93+, F947+, F989+, L122+, L132+, L145+, L146+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L471+, L498+, L62+, L63+, L721+, L747+, L768+, L779+, L82+, M139+, M168+, M17+, M198+, M207+, M235+, M294+, M417+, M42+, M45+, M459+, M512+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, PAGES00007+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6145+, PF6151+, PF6158+, PF6159+, PF6162+, PF6165+, PF6167+, PF6169+, PF6170+, PF6210+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000201+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, Z280+, Z282+, Z283+
N117895 Taher   R-CTS3412 CTS10168+, CTS10362+, CTS10627+, CTS109+, CTS11358+, CTS11411+, CTS11575+, CTS11720+, CTS11726+, CTS11734+, CTS125+, CTS12632+, CTS1619+, CTS1996+, CTS2907+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3412+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3548+, CTS3605+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5164+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5508+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8008+, CTS8243+, CTS8448+, CTS8851+, CTS8980+, CTS9596+, CTS9754+, CTS9828+, F1046+, F1050+, F1088+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1345+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1769+, F180+, F1808+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2215+, F2234+, F2302+, F2402+, F2587+, F2684+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F2901+, F2948+, F295+, F2957+, F2985+, F2993+, F2997+, F3044+, F3111+, F313+, F3136+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F33+, F332+, F3335+, F3337+, F3364+, F3398+, F344+, F3466+, F3551+, F3556+, F356+, F3570+, F359+, F3644+, F3650+, F3692+, F378+, F4+, F4099+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F886+, F928+, F93+, F947+, F989+, L122+, L132+, L145+, L146+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L471+, L498+, L62+, L63+, L721+, L747+, L768+, L779+, L82+, M139+, M168+, M17+, M198+, M207+, M235+, M294+, M417+, M42+, M45+, M459+, M512+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, PAGES00007+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6145+, PF6151+, PF6158+, PF6159+, PF6162+, PF6165+, PF6167+, PF6169+, PF6170+, PF6210+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000201+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, Z93+, Z94+
333856 Souza Gomes Antônio José Gomes R-DF27 CTS4244+, CTS11985+, CTS12478+, CTS2664+, CTS3063+, F1209+, CTS3575+, CTS3654+, CTS3358+, F313+, F3692+, F719+, F82+, L11+, L15+, L150+, L151+, L16+, L132+, L138+, L23+, L265+, L468+, L470+, L482+, L483+, L498+, L500+, L506+, L51+, L52+, L278+, L350+, L585+, L747+, L752+, L754+, L761+, L768+, L773+, L774+, L779+, L82+, M235+, M269+, M294+, M299+, M306+, M343+, M415+, M42+, M45+, M168+, M173+, M207+, M213+, L407+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P297+, P310+, P311+, P312+, P316+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6246+, PF6249+, PF6250+, PF6263+, PF6270+, PF6271+, PF6272+, PF6409+, PF6425+, PF6430+, PF6432+, PF6434+, PF6438+, PF6443+, PF6463+, PF6494+, PF6495+, PF6498+, PF6500+, PF6506+, PF6507+, PF6509+, PF6524+, V241+, V250+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PAGES00081+, PAGES00083+, PAGES00026+, DF27+, PAGES00072-, PF1023-, PF2028-, PF2462-, PF257-, PF3292-, PF3988-, PF4280-, PF4354-, PF4367-, PF5236-, YSC0000002-, Z143-, Z148-, Z149-, Z194-, Z195-, Z199-, Z202-, Z203-, Z204-, Z205-, Z207-, Z212-, Z214-, Z220-, Z223-, Z224-, Z227-, Z229-, Z233-, Z234-, Z236-, Z240-, Z241-, Z248-, Z253-, Z255-, Z259-, Z264-, Z266-, Z268-, Z269-, Z273-, Z274-, Z276-, Z278-, Z279-, Z290-, Z295-, Z367-, Z37-, Z38-, Z44-, Z46-, Z48-, Z51-, Z52-, Z54-, Z57-, Z65-, Z72-, PF6610-, PF7301-, PF7610-, PF7623-, PF910-, S42-, SRY2627-, U152-, P329-, P66-, M75-, L466-, M222-, M226-, M481-, L96-, M153-, L627-, L643-, L671-, L679-, L719-, L371-, L4-, L552-, L554-, L562-, L580-, L270-, L238-, L247-, L144-, L1444-, L135-, L165-, L193-, L194-, L196-, L20-, L21-, L226-, L130-, F3799-, F3916-, F3952-, F4006-, F4205-, F499-, F3161-, F3198-, F3372-, CTS3386-, CTS3409-, CTS3413-, CTS3437-, CTS3655-, CTS3771-, CTS3866-, CTS3936-, CTS4015-, CTS4065-, CTS4069-, CTS4188-, F1230-, F1287-, F1398-, F1400-, F1643-, F1697-, F1947-, F1948-, F1969-, F1993-, F2083-, F2229-, F2421-, F2536-, F2691-, F2735-, CTS3080-, CTS3087-, CTS319-, CTS2687-, CTS2752-, CTS278-, CTS1640-, CTS1751-, CTS188-, CTS1970-, CTS234-, CTS2376-, CTS2457-, CTS2501-, L165-, L25-, PF2462-, CTS10009-, CTS10334-, CTS10429-, CTS10504-, CTS10641-, CTS10855-, CTS10893-, CTS11022-, CTS11232-, CTS11381-, CTS11459-, CTS11548-, CTS11567-, CTS11712-, CTS11874-, CTS4299-, CTS4333-, CTS4466-, CTS4521-, CTS4559-, CTS468-, CTS4716-, CTS5029-, CTS5153-, CTS5284-, CTS5478-, CTS5481-, CTS5531-, CTS5689-, CTS5714-, CTS6-, CTS606-, CTS6253-, CTS6286-, CTS6452-, CTS6524-, CTS667-, CTS6838-, CTS6854-, CTS6911-, CTS6919-, CTS6942-, CTS6975-, CTS7010-, CTS7013-, CTS7193-, CTS7325-, CTS7416-, CTS7491-, CTS7542-, CTS7618-, CTS7759-, CTS7768-, CTS7925-, CTS7927-, CTS7958-, CTS7970-, CTS8002-, CTS8125-, CTS8137-, CTS8178-, CTS8234-, CTS8492-, CTS8516-, CTS8580-, CTS8684-, CTS8845-, CTS8949-, CTS9044-, CTS9193-, CTS9385-, CTS9454-, CTS9501-, CTS9881-, DF19-, DF21-, DF23-, DF25-, DF5-, DF85-, DF99-, F1036-
B9708 Carter Ovadia Ben Dardashti b.1740 Isfahan, Iran R-F1092 F1092+
264819 Fooladi Mullah Ali Yazdi, 1800s, Yazd R-F1758 F1092+, F1758+
M7576 Alshatti Abdulaziz R-F1758 F1092+, F1758+, L295-
214417 Ibrahim Ibn Shoshan / Brown R-L1 L23+, L150+, Z305+, Z381+, L1+, M37-, M65-, L21-, L275-, L712-, M378-, L48-, L4-, Z640-, Z641-, Z644-, CTS3261-, V22-, L117-, L47-, M153-, L6-, L148-, L188-, L164-, L46-, L2-
176873 Merrick King Coel Codebog of the Merari 262 BC R-L150 L150+
183312 Dimm Dimm R-L20 L150+, M269+, L2+, L20+, CTS10168+, CTS10362+, CTS10834+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11985+, CTS12478+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2134+, CTS2664+, CTS3063+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3575+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4244+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS8243+, CTS8728+, CTS8980+, CTS9828+, F1046+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1794+, F180+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F295+, F2985+, F2993+, F3111+, F313+, F3136+, F33+, F332+, F3335+, F344+, F3556+, F356+, F359+, F3692+, F378+, F4+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F93+, L11+, L132+, L15+, L150+, L151+, L16+, L2+, L20+, L23+, L265+, L278+, L350+, L387+, L388+, L389+, L407+, L468+, L470+, L471+, L478+, L482+, L483+, L498+, L500+, L502+, L506+, L51+, L52+, L585+, L721+, L747+, L752+, L754+, L761+, L768+, L773+, L774+, L779+, L82+, M139+, M168+, M207+, M235+, M294+, M343+, M415+, M42+, M45+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, P297+, P310+, P44+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5466+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6091+, PF6145+, PF6246+, PF6249+, PF6250+, PF6263+, PF6265+, PF6270+, PF6271+, PF6272+, PF6404+, PF6409+, PF6411+, PF6424+, PF6425+, PF6430+, PF6432+, PF6434+, PF6438+, PF6443+, PF6463+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6494+, PF6495+, PF6498+, PF6500+, PF6506+, PF6507+, PF6509+, PF6520+, PF6524+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF958+, PF970+, s10+, s3+, U152+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000072+, YSC0000075+, YSC0000082+, YSC0000166+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000191+, YSC0000194+, YSC0000201+, YSC0000203+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000213+, YSC0000219+, YSC0000224+, YSC0000225+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000269+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, YSC0000294+, Z367+, Z383+, Z384+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8178-, F2421-, L739-, F1948-, F1398-, F1230-, CTS6911-, CTS4069-, L21-, L217-, M228-, L1-, L144-, L148-, L159-, L164-, L165-, L176-, L188-, L193-, L196-
279572 Martin Billy Martin, b. 1766 KY and d. 1840 LA R-L21 CTS10168+, CTS10362+, CTS10834+, CTS109+, CTS11358+, CTS11468+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11985+, CTS12478+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2134+, CTS2664+, CTS3063+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3575+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4244+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5577+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7400+, CTS7659+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8591+, CTS8665+, CTS8728+, CTS8980+, CTS9828+, F1046+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1794+, F180+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F295+, F2985+, F2993+, F3111+, F313+, F3136+, F33+, F332+, F3335+, F344+, F3556+, F356+, F359+, F3692+, F378+, F4+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F93+, L11+, L132+, L15+, L150+, L151+, L16+, L21+, L23+, L265+, L278+, L350+, L388+, L389+, L407+, L468+, L470+, L471+, L478+, L482+, L483+, L498+, L500+, L502+, L506+, L51+, L52+, L585+, L721+, L747+, L752+, L754+, L761+, L768+, L773+, L774+, L779+, L82+, M139+, M168+, M207+, M235+, M294+, M343+, M415+, M42+, M45+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, P297+, P305+, P310+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5466+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6091+, PF6145+, PF6246+, PF6249+, PF6250+, PF6263+, PF6265+, PF6270+, PF6271+, PF6272+, PF6404+, PF6409+, PF6411+, PF6424+, PF6425+, PF6430+, PF6432+, PF6434+, PF6438+, PF6443+, PF6463+, PF6494+, PF6495+, PF6498+, PF6500+, PF6506+, PF6507+, PF6509+, PF6524+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, s10+, s3+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000072+, YSC0000075+, YSC0000082+, YSC0000166+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000191+, YSC0000194+, YSC0000201+, YSC0000203+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000213+, YSC0000219+, YSC0000224+, YSC0000225+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000269+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, YSC0000294+, Z290+
286720 MacLeod MacLeod 1798 R-L21 CTS10168+, CTS10362+, CTS10834+, CTS109+, CTS11358+, CTS11726+, CTS11985+, CTS12478+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2134+, CTS11575+, CTS2664+, CTS3063+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3575+, CTS3654+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4244+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS3662+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8728+, CTS8980+, CTS9828+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F295+, F2985+, F2993+, F1046+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F3111+, F313+, F3136+, F33+, F332+, F3335+, F344+, F3556+, F356+, F359+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F93+, L11+, L132+, L15+, L150+, L151+, L16+, L21+, F1753+, F1767+, F1794+, F180+, F3692+, F378+, F1704+, F1714+, F4+, F47+, L23+, L265+, L388+, L389+, L407+, L468+, L470+, L471+, L478+, L482+, L483+, L498+, L500+, L502+, L506+, L51+, L278+, L350+, L52+, L585+, L721+, L747+, L752+, L754+, L761+, L768+, L773+, L774+, L779+, L82+, M139+, M168+, M207+, M235+, M294+, M343+, M415+, M42+, M45+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, P297+, P310+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF342+, PF192+, PF500+, PF5465+, PF5466+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6091+, PF6145+, PF6246+, PF6249+, PF6250+, PF6263+, PF6265+, PF6270+, PF6271+, PF6272+, PF6404+, PF6409+, PF6411+, PF6424+, PF6425+, PF6430+, PF6432+, PF6434+, PF6438+, PF6443+, PF6463+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6494+, PF6495+, PF6498+, PF6500+, PF6506+, PF6507+, PF6509+, PF6520+, PF6524+, PF667+, PF719+, PF725+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, s10+, s3+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000072+, YSC0000075+, YSC0000082+, YSC0000166+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000191+, YSC0000194+, YSC0000201+, YSC0000203+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000213+, YSC0000219+, YSC0000224+, YSC0000225+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000269+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, YSC0000294+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, Z290+, Z70-, PF910-, Z248-, Z249-, Z253-, Z255-, PF7301-, PF7379-, PF5236-, PF2028-, PF3988-, PF4252-, PF4837-, PF1909-, PF3292-, PAGES00072-, M481-, M222-, M226-, M18-, L96-, L625-, L626-, L627-, L554-, L580-, L371-, L513-, L270-, F499-, F4006-, F1732-, F3808-, F3952-, F1969-, L226-, F3637-, F1400-, F1636-, F3024-, DF21-, DF23-, DF25-, DF5-, F1033-, CTS9501-, CTS8580-, CTS8002-, CTS6919-, CTS7030-, CTS6838-, CTS6253-, CTS6-, CTS3771-, CTS5714-, CTS4466-, CTS3655-, CTS3386-, CTS3087-, CTS11722-, CTS2457-, CTS2501-, CTS1751-, CTS1970-, CTS1202-, CTS12173-, CTS11459-, CTS11548-, CTS10488-, CTS10334-
219914 Yusuf   R-L23 L23+, L150+, L165-, L176-, L51-, P310-, P312-, U106-
N83705 Al Enezi Southern Iraq, Arab R-L23 L23+, L150+, L405+, Z2103+, Z2109+, L21-, L584-, CTS7822-, P310-, P311-, P312-, U106-, U152-, L51-
N113442 Standley William Stanley d. Abt 1747 R-L257 CTS10168+, CTS10362+, CTS10834+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11985+, CTS12478+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2134+, CTS2664+, CTS3063+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3575+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4244+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8728+, CTS8980+, CTS9828+, F1046+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1794+, F180+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F295+, F2985+, F2993+, F3111+, F313+, F3136+, F33+, F332+, F3335+, F344+, F3556+, F356+, F359+, F3692+, F378+, F4+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F93+, L11+, L132+, L15+, L150+, L151+, L16+, L23+, L257+, L265+, L278+, L350+, L388+, L389+, L407+, L468+, L470+, L471+, L478+, L482+, L483+, L498+, L500+, L502+, L506+, L51+, L52+, L585+, L721+, L747+, L752+, L754+, L761+, L768+, L773+, L774+, L779+, L82+, L92+, M139+, M168+, M207+, M235+, M294+, M343+, M415+, M42+, M45+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, P297+, P310+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5466+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6091+, PF6145+, PF6246+, PF6249+, PF6250+, PF6263+, PF6265+, PF6270+, PF6271+, PF6272+, PF6404+, PF6409+, PF6411+, PF6424+, PF6425+, PF6430+, PF6432+, PF6434+, PF6438+, PF6443+, PF6463+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6494+, PF6495+, PF6498+, PF6500+, PF6506+, PF6507+, PF6509+, PF6520+, PF6524+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, s10+, s3+, U106+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000072+, YSC0000075+, YSC0000082+, YSC0000166+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000191+, YSC0000194+, YSC0000201+, YSC0000203+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000213+, YSC0000219+, YSC0000224+, YSC0000225+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000269+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, YSC0000294+, Z14+, Z16+, Z18+
273814 alrasheed   R-L294 CTS10834+, CTS3358+, CTS3654+, CTS623+, F1087+, F1115+, F1209+, F1376+, F1768+, F2342+, F2585+, F2810+, F2979+, F3005+, F3029+, F3118+, F313+, F3171+, F3265+, F3302+, F3379+, F3435+, F3484+, F3692+, F4235+, F719+, F802+, F82+, L132+, L138+, L15+, L16+, L266+, L294+, L350+, L381+, L468+, L470+, L471+, L498+, L722+, L726+, L747+, L768+, L779+, L82+, M124+, M168+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M42+, M45+, M479+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P235+, P237+, P239+, P243+, P244+, P249+, P267+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P295+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7492+, PF7493+, PF7498+, PF7500+, PF7504+, PF7510+, V241+, V250+, YSC0000207+
M9286 ال محفوظ - مارب mhfoudh4y@hotmail.com R-L295 L295+, L294-, L723-
M8467 Madani   R-L295 M124+, L295+
234700 Mahbub Abdel Raouf bin Abdul Jabbar bin salem R-L295 M124+, L295+, L723-, L294-
239090 Hussein nawaf Mohammed Hussein R-L295 M124+, L295+, L723+, CTS10033+, CTS10168+, CTS10362+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11726+, CTS1996+, CTS125+, CTS12632+, CTS109+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3536+, CTS3431+, CTS3654+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS3662+, CTS3868+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6907+, CTS6383+, CTS6800+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, CTS7922+, F1018+, F1046+, F1087+, F1115+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1376+, F1281+, F1684+, F1704+, F1714+, F1753+, F1766+, F1767+, F1768+, F180+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2302+, F2342+, F2402+, F2585+, F2587+, F2688+, F2710+, F2810+, F2837+, F29+, F2979+, F2985+, F2993+, F295+, F3005+, F3029+, F3111+, F3118+, F313+, F3136+, F3265+, F33+, F3302+, F332+, F3335+, F3171+, F3379+, F3435+, F344+, F3484+, F3556+, F356+, F3692+, F4+, F359+, F4235+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F761+, F802+, F82+, F83+, L16+, L132+, L266+, L381+, L498+, L295+, L350+, L15+, L468+, L470+, L471+, L721+, L722+, L726+, L747+, L768+, L779+, L82+, M124+, M168+, M139+, M207+, M235+, M294+, M42+, M45+, M526+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, M479+, M89+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P235+, P237+, P240+, P243+, P244+, P295+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P249+, P267+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, YSC0000279+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF192+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF667+, PF7490+, PF7492+, PF7493+, PF7498+, PF7500+, PF7504+, PF7510+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, PF719+, PF725+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000186+, YSC0000205+, YSC0000201+, YSC0000227+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000270+, YSC0000275-, YSC0000269-, YSC0000230-, YSC0000203-, YSC0000207-, YSC0000213-, YSC0000219-, YSC0000224-, YSC0000225-, YSC0000191-, YSC0000194-, YSC0000182-, YSC0000072-, YSC0000075-, YSC0000082-, YSC0000166-, YSC0000002-, V88-, V221-, PF7301-, PF7379-, s10-, s3-, S42-, SRY2627-, U106-, U152-, U198-, PF91-, PF910-, PF7521-, PF7530-, PF7540-, PF7542-, PF7589-, PF7610-, PF7623-, PF6714-, PF6913-, PF70-, PF5466-, PF5236-, PF3928-, PF3988-, PF4142-, PF4252-, PF4280-, PF4354-, PF4363-, PF4367-, PF4837-, PF3252-, PF3292-, PF2028-, PF2462-, PF257-, PF3188-, YSC0000288-, YSC0000294-, Z11-, Z12-, Z14-, Z143-, Z145-, Z146-, Z148-, Z149-, Z150-, Z156-, Z16-, Z160-, Z18-, Z1862-, Z191-, Z192-, Z194-, Z195-, Z199-, Z2-, Z20-, Z202-, Z203-, Z204-, Z205-, Z207-, Z210-, Z211-, Z212-, Z214-, Z215-, Z22-, Z220-, Z223-, Z224-, Z225-, Z226-, Z227-, Z229-, Z23-, Z231-, Z233-, Z234-, Z235-, Z236-, Z237-, Z238-, Z24-, Z240-, Z241-, Z242-, Z243-, Z248-, Z249-, Z25-, Z253-, Z255-, Z259-, Z26-, Z264-, Z266-, Z268-, Z269-, Z270-, Z273-, Z274-, Z276-, Z278-, Z279-, Z28-, Z280-, Z281-, Z282-, Z283-, Z287-, Z288-, Z29-, Z290-, Z295-, Z299-, Z30-, Z306-, Z307-, Z31-, Z319-, Z325-, Z326-, Z327-, Z329-, Z330-, Z331-, Z333-, Z334-, Z335-, Z336-, Z337-, Z341-, Z347-, Z348-, Z35-, Z350-, Z36-, Z367-, Z37-, Z38-, Z381-, Z383-, Z384-, Z44-, Z46-, Z47-, Z48-, Z49-, Z51-, Z52-, Z54-, Z57-, Z65-, Z7-, Z70-, Z71-, Z72-, Z8-, Z86-, Z87-, Z88-, Z89-, Z9-, Z90-, Z92-, Z93-, Z94-, PF6091-, PF6145-, PF6151-, PF6159-, PF6165-, PF6167-, PF6169-, PF6170-, PF6210-, PF6211-, PF6214-, PF6215-, PF6216-, PF6218-, PF6246-, PF6249-, PF6250-, PF6263-, PF6265-, PF6270-, PF6271-, PF6272-, PF6281-, PF6287-, PF6289-, PF6290-, PF6292-, PF6293-, PF6295-, PF6304-, PF6305-, PF6307-, PF6310-, PF6324-, PF6327-, PF6329-, PF6330-, PF6332-, PF6333-, PF6338-, PF6339-, PF6340-, PF6343-, PF6344-, PF6376-, PF6404-, PF6409-, PF6411-, PF6424-, PF6425-, PF6430-, PF6432-, PF6434-, PF6438-, PF6443-, PF6463-, PF6464-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6494-, PF6495-, PF6498-, PF6500-, PF6506-, PF6507-, PF6509-, PF6520-, PF6524-, PF6610-, PF6652-, PF6653-, PF6654-, PF6659-, PF27-, PF1909-, PF1023-, P278-, P286-, P297-, P310-, P329-, P37-, P53-, P61-, P89-, PAGES00007-, PAGES00072-, P245-, P242-, P238-, P236-, P233-, M93-, M481-, M512-, P225-, M64-, M73-, M75-, M458-, M459-, M478-, M323-, M343-, M415-, M417-, M222-, M226-, M153-, M17-, M18-, M198-, M204-, M126-, L96-, L784-, L785-, L773-, L774-, L752-, L754-, L761-, L739-, L477-, L478-, L482-, L483-, L493-, L47-, L150-, L151-, L365-, L366-, L371-, L500-, L502-, L506-, L51-, L513-, L52-, L525-, L552-, L554-, L562-, L579-, L580-, L585-, L62-, L625-, L626-, L627-, L63-, L657-, L664-, L671-, L389-, L4-, L407-, L44-, L448-, L45-, L457-, L46-, L466-, L270-, L278-, L288-, L135-, L144-, L145-, L146-, L148-, L163-, L164-, L165-, L168-, L175-, L194-, L196-, L2-, L20-, L21-, L226-, L23-, L237-, L247-, L25-, L257-, L260-, L265-, F886-, F928-, F93-, F947-, F989-, L1-, L11-, L122-, F813-, F499-, F3604-, F3637-, F4006-, F4099-, F4205-, F378-, F3799-, F3808-, F3867-, F3916-, F3952-, F3570-, F3551-, F3466-, F3398-, F3185-, F3194-, F3197-, F3198-, F3337-, F3364-, F3372-, F3159-, F3161-, F3024-, F2957-, F2997-, F2901-, F2948-, F2863-, F2735-, F2691-, F2610-, F2684-, F2421-, F2513-, F2536-, F2215-, F2229-, F2234-, F2083-, F2107-, F211-, F1808-, F1881-, F1947-, F1948-, F1969-, F1993-, F1769-, F1794-, F1758-, F1732-, F1697-, F1287-, F1398-, F1400-, F1636-, F1643-, F1345-, F1230-, F1253-, F1159-, F1088-, F1092-, F1050-, F1033-, F1036-, CTS7925-, CTS7927-, CTS9906-, CTS9940-, DF19-, DF21-, DF23-, DF25-, DF5-, CTS9044-, CTS9193-, CTS9219-, CTS9230-, CTS9385-, CTS9454-, CTS9501-, CTS9596-, CTS9715-, CTS8277-, CTS8401-, CTS8448-, CTS8492-, CTS8516-, CTS8563-, CTS8580-, CTS8684-, CTS8728-, CTS8791-, CTS8845-, CTS8851-, CTS8949-, CTS8966-, CTS7958-, CTS7959-, CTS7970-, CTS7983-, CTS8002-, CTS8008-, CTS8125-, CTS8137-, CTS8178-, CTS8234-, CTS6838-, CTS6854-, CTS6889-, CTS6452-, CTS6524-, CTS667-, CTS6911-, CTS6919-, CTS6937-, CTS6942-, CTS6975-, CTS699-, CTS7010-, CTS7013-, CTS7030-, CTS7193-, CTS7325-, CTS7416-, CTS7491-, CTS7542-, CTS7618-, CTS7759-, CTS7763-, CTS7768-, CTS7822-, CTS623-, CTS6253-, CTS6286-, CTS6301-, CTS6353-, CTS6-, CTS603-, CTS606-, CTS5603-, CTS5689-, CTS5714-, CTS5768-, CTS5478-, CTS5481-, CTS5531-, CTS4762-, CTS5029-, CTS5153-, CTS5164-, CTS5284-, CTS3936-, CTS3771-, CTS3866-, CTS4466-, CTS4521-, CTS4528-, CTS4559-, CTS456-, CTS468-, CTS4716-, CTS4015-, CTS4065-, CTS4069-, CTS4179-, CTS4188-, CTS4244-, CTS4299-, CTS4333-, CTS3655-, CTS3437-, CTS3462-, CTS3548-, CTS3575-, CTS3605-, CTS3607-, CTS3386-, CTS3402-, CTS3409-, CTS3412-, CTS3413-, CTS319-, CTS11022-, CTS11232-, CTS1595-, CTS1619-, CTS1640-, CTS1751-, CTS1789-, CTS1848-, CTS188-, CTS1970-, CTS2134-, CTS2243-, CTS234-, CTS2376-, CTS2457-, CTS2501-, CTS2509-, CTS2664-, CTS2687-, CTS2752-, CTS278-, CTS2791-, CTS2907-, CTS3063-, CTS3080-, CTS3087-, CTS11734-, CTS11767-, CTS11874-, CTS11962-, CTS11985-, CTS1202-, CTS12058-, CTS12074-, CTS1211-, CTS12173-, CTS12478-, CTS1166-, CTS11712-, CTS11720-, CTS11722-, CTS11381-, CTS11411-, CTS11459-, CTS11548-, CTS11567-, CTS1039-, CTS10429-, CTS10488-, CTS10504-, CTS10627-, CTS10641-, CTS10834-, CTS10855-, CTS10893-, CTS10334-, CTS1034-, L724-, L725-, L294-, CTS10009-
M7176 Al-Alawi Al-Qurashi Al-Alawi Al-Qurashi R-L657 CTS10168+, CTS10362+, CTS10627+, CTS109+, CTS11358+, CTS11411+, CTS11575+, CTS11720+, CTS11726+, CTS11734+, CTS125+, CTS12632+, CTS1619+, CTS1996+, CTS2907+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3548+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5164+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5508+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6620+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8008+, CTS8243+, CTS8851+, CTS8980+, CTS9596+, CTS9754+, CTS9828+, F1046+, F1050+, F1088+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1769+, F180+, F1808+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2215+, F2234+, F2302+, F2402+, F2587+, F2684+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F2901+, F2948+, F295+, F2957+, F2985+, F2993+, F3044+, F3111+, F313+, F3136+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F33+, F332+, F3335+, F3337+, F3364+, F3398+, F344+, F3466+, F3551+, F3556+, F356+, F3570+, F359+, F3644+, F3650+, F3692+, F378+, F4+, F4099+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F886+, F928+, F93+, F947+, F989+, L122+, L132+, L145+, L146+, L15+, L16+, L168+, L350+, L387+, L457+, L468+, L470+, L471+, L498+, L62+, L63+, L657+, L721+, L747+, L768+, L779+, L82+, M139+, M168+, M17+, M198+, M207+, M235+, M294+, M417+, M42+, M45+, M459+, M512+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, PAGES00007+, PAGES00022+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3972+, PF500+, PF5465+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6145+, PF6151+, PF6158+, PF6159+, PF6162+, PF6165+, PF6167+, PF6169+, PF6170+, PF6210+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000201+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, Z93+, Z94+, L657+, L342+, Y7-
N113649 Azeem fazli R-L657 CTS10168+, CTS10362+, CTS10627+, CTS109+, CTS11358+, CTS11411+, CTS11575+, CTS11720+, CTS11726+, CTS11734+, CTS125+, CTS12632+, CTS1619+, CTS1996+, CTS2907+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3548+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5164+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5508+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8008+, CTS8243+, CTS8851+, CTS8980+, CTS9596+, CTS9754+, CTS9828+, F1046+, F1050+, F1088+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1769+, F180+, F1808+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2215+, F2234+, F2302+, F2402+, F2587+, F2684+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F2901+, F2948+, F295+, F2957+, F2985+, F2993+, F3044+, F3111+, F313+, F3136+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F33+, F332+, F3335+, F3337+, F3364+, F3398+, F344+, F3466+, F3551+, F3556+, F356+, F3570+, F359+, F3644+, F3650+, F3692+, F378+, F4+, F4099+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F886+, F928+, F93+, F947+, F989+, L122+, L132+, L145+, L146+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L471+, L498+, L62+, L63+, L657+, L721+, L747+, L768+, L779+, L82+, M139+, M168+, M17+, M198+, M207+, M235+, M294+, M417+, M42+, M45+, M459+, M512+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, PAGES00007+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6145+, PF6151+, PF6158+, PF6159+, PF6162+, PF6165+, PF6167+, PF6169+, PF6170+, PF6210+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000201+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, Z93+, Z94+
148790 Azmi Lal Mohammed, 1800-1865,Shahganj, Uttar Pradesh, I R-L657 CTS10168+, CTS10362+, CTS10627+, CTS109+, CTS11358+, CTS11411+, CTS11575+, CTS11720+, CTS11726+, CTS11734+, CTS125+, CTS12632+, CTS1619+, CTS1996+, CTS2907+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3548+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5164+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5508+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8008+, CTS8243+, CTS8851+, CTS8980+, CTS9596+, CTS9754+, CTS9828+, F1046+, F1050+, F1088+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1769+, F180+, F1808+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2215+, F2234+, F2402+, F2587+, F2684+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F2901+, F2948+, F295+, F2957+, F2985+, F2993+, F3044+, F3111+, F313+, F3136+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F33+, F332+, F3335+, F3337+, F3364+, F3398+, F344+, F3466+, F3551+, F3556+, F356+, F3570+, F359+, F3644+, F3650+, F3692+, F378+, F4+, F4099+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F886+, F928+, F93+, F947+, F989+, L122+, L132+, L145+, L146+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L471+, L498+, L62+, L63+, L657+, L721+, L747+, L768+, L779+, L82+, M139+, M168+, M17+, M207+, M235+, M294+, M417+, M42+, M45+, M459+, M512+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, PAGES00007+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6145+, PF6151+, PF6158+, PF6159+, PF6162+, PF6165+, PF6167+, PF6169+, PF6170+, PF6210+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000201+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, Z93+, Z94+, M198+, M56-, M64-, P98-, PK5-, M157-
243297 Kutbi   R-L657 CTS10627+, CTS10834+, CTS11411+, CTS11720+, CTS11734+, CTS1619+, CTS2134+, CTS3358+, CTS3548+, CTS3654+, CTS623+, CTS8008+, CTS9596+, F1050+, F1209+, F2957+, F313+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F3337+, F3692+, F4099+, F719+, F82+, F989+, L104+, L132+, L138+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L498+, L747+, L768+, L779+, L82+, M168+, M173+, M198+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M306+, M42+, M420+, M448+, M449+, M45+, M459+, M511+, M512+, M513+, M514+, M515+, M516+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P295+, P305+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6159+, PF6165+, PF6169+, PF6170+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, PK1+, V221+, V241+, V250+, L657+, L342+, Z2123-
234103 Ali Abdulazeez need earliest known ancestor info R-L657 L342+, L657+
195320   Rs - السعودية -الرس R-L657 L342+, L657+
N102178 Razak Mehrdad, Lahore R-L657 L342+, L657+, Y7+
U2321 Sandhu Amar Sandhu, Basheshar pur, Punjab, India R-L657 L342+, M417+, L657+, Z93+, M434-, M458-, M56-, M64-, P98-, PK5-, L175-, L176-, L260-, M157-, M334-
240464 Abulfaraj Ghalib Hamza Abulfaraj R-L657 L342+, Z93+, L657+, Y7+
198258 Janahi   R-L657 L657+
216619 Shah S. Jeevan Shah (Mashhadi), c. 1830 - 1900 R-L657 L657+
212871 Abdurrahman   R-L657 L657+
M6986 Al Jakkah Al MansooriI   R-L657 L657+
M6086 Fad Fad R-L657 L657+
M6629 Al Qurashi   R-L657 L657+
M6527 .   R-L657 L657+
M8618 Salem   R-L657 L657+
M7290 Al Salman Al Marzooqi - R-L657 L657+, L342+
M7417 Abd Al-Azeem Abd Al-Azeem R-L657 L657+, L342+, Y6+, Y7-
M6646 Al Bin Shabib Al Marzooqi Nasser, UAE R-L657 L657+, L342+, Y7+, L380-
M6736 Al-Hosaini Al-Qurashi نورالدين بن عبدالله بن محمد بن عبدالله 1330-1431 R-L657 L657+, Y7+
271003 Yousef Yousef R-L657 L657+, Y7+
N12617 Parasar Jagarnath Dixit ca 1490-1550 R-L657 M173+, M198+, M207+, SRY10831+, M17+, L342+, L319+, L348+, L349+, L657+, M343-, M56-, M87-, M124-, M157-
190263 Quraish Quraishi R-L657 M198+, L342+, L657+, Y7-
M7041 Bu-Mohd Al-Hote Al-Hashmi R-L657 M198+, L657+
249834 Al Khmaeri   R-L657 M198+, L657+, L342+, Y7+
158432 Alrassi Altamimi Aa R-L657 M198+, L657+, Y7+, M157-, M56-, M64-, P98-, PK5-
M6303 Abu-Saeed ABU SAEED R-L657 M198+, M417+, L342+, L657+, Y7+, L176-, M157-, M434-, M458-, M56-, M64-, P98-, PK5-
M6740 Al shaiby Mecca R-L657 M417+, L342+, L657+, Z94+, Y7+, Z2123-, M434-, M458-, M56-, M64-, P98-, PK5-, L175-, L176-, L260-, M157-
210881 Azadeh Gonabad, Khorasan, Iran R-L657 M417+, Z93+, Z94+, L657+, M198+, L342-
M8712 Albulushi   R-L657 Y7+, L657+
M7443 Jabber need earliest known paternal ancestor info R-L657 Z93+, L342+, L657+, CTS10168+, CTS10362+, CTS10627+, CTS109+, CTS11358+, CTS11411+, CTS11575+, CTS11720+, CTS11726+, CTS11734+, CTS125+, CTS12632+, CTS1619+, CTS1996+, CTS2907+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3548+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5164+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5508+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8008+, CTS8243+, CTS8851+, CTS8980+, CTS9596+, CTS9754+, CTS9828+, F1046+, F1050+, F1088+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1769+, F180+, F1808+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2215+, F2234+, F2302+, F2402+, F2587+, F2684+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F2901+, F2948+, F295+, F2957+, F2985+, F2993+, F3044+, F3111+, F313+, F3136+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F33+, F332+, F3335+, F3337+, F3364+, F3398+, F344+, F3466+, F3551+, F3556+, F356+, F3570+, F359+, F3644+, F3650+, F3692+, F378+, F4+, F4099+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F886+, F928+, F93+, F947+, F989+, L122+, L132+, L145+, L146+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L471+, L498+, L62+, L63+, L657+, L721+, L747+, L768+, L779+, L82+, M139+, M168+, M17+, M198+, M207+, M235+, M294+, M417+, M42+, M45+, M459+, M512+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, PAGES00007+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6145+, PF6151+, PF6158+, PF6159+, PF6162+, PF6165+, PF6167+, PF6169+, PF6170+, PF6210+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000201+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, Z93+, Z94+, Y7+
286233   1800 R-L657 Z93+, L657+, Y7+, Z2124-, Z283-
311047 Rizwan Pansota (Punjabi Jatt) (Z94+ L657+ Y7+) R-L657 Z93+, Z94+, L657+, Y7+, Y6-, Z2124-
293272 M.   R-M124  
M8626 Refaee   R-M124  
M9300 Mohamad Ebraheem   R-M124  
M9795 Al-Abdouli FUJ (need further ancestral info, please) R-M124  
M9796 Al-Abdouli FUJ R-M124  
M9797 Al-Abdouli FUJ R-M124  
151319 Al-Tamimi   R-M124 L295-
M7574 Alrubaiah Jasim R-M124 L350+, L381+, L468+, L470+, L498+, L722+, L726+, L747+, L768+, L779+, L82+, M124+, M168+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M42+, M45+, M479+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P235+, P237+, P239+, P243+, P244+, P249+, P267+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P295+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7492+, PF7493+, PF7498+, PF7504+, PF7510+, V241+, V250+, YSC0000207+, F1768+, F2342+, F2585+, F2810+, F2979+, F3005+, F3029+, F3118+, F313+, F3171+, F3265+, F3302+, F3379+, F3435+, F3484+, CTS10834+, CTS3358+, CTS3654+, CTS623+, F1087+, F1115+, F1209+, F1376+, F3692+, F4235+, F719+, F802+, L132+, L138+, L15+, L16+, L266+, F82+, L1069-, L288-, L294-, F813-, F1758-, F1253-, F1159-, F1092-, CTS8791-, F3604-
201408 Alwaih Abdullah R-M124 L350+, L381+, L468+, L470+, L498+, L722+, L726+, L747+, L768+, L779+, L82+, M124+, M168+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M42+, M45+, M479+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P235+, P237+, P239+, P243+, P244+, P249+, P267+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7492+, PF7493+, PF7498+, PF7504+, PF7510+, V241+, V250+, YSC0000207+, F1768+, F2342+, F2585+, F2810+, F2979+, F3005+, F3029+, F3118+, F313+, F3171+, F3265+, F3302+, F3379+, F3435+, F3484+, M124+, CTS10834+, CTS3358+, CTS3654+, CTS623+, F1087+, F1115+, F1209+, F1376+, F3692+, F4235+, F719+, F802+, F82+, L132+, L138+, L15+, L16+, L266+, L288-, L294-, F813-, F1758-, F1253-, F1159-, F1092-, CTS8791-, F3604-
M8435 alhashmi need earliest known paternal ancestor info R-M124 L350+, L468+, L722+, L726+, L747+, L768+, L82+, M124+, M168+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M42+, M45+, M479+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P235+, P237+, P239+, P243+, P244+, P249+, P267+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5965+, PF5982+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7492+, PF7493+, PF7498+, PF7504+, PF7510+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, F1768+, F2342+, F2585+, F2810+, F2979+, F3005+, F3029+, F3118+, F313+, F3171+, F3265+, F3302+, F3379+, F3435+, F3484+, CTS10834+, CTS3358+, CTS3654+, CTS623+, F1087+, F1115+, F1209+, F1376+, F4235+, F719+, F802+, F82+, L104+, L132+, L15+, L16+, L266+, L288-, L294-, L294-, F813-, F761-, F1758-, F1253-, F1159-, F1092-, CTS8791-, F3604-, L1069-
M8622 أبوحنية   R-M124 M124+
M7608 الحسيني العنزي   R-M124 M124+
330534 NABHAN   R-M124 M124+
M6609 Saeed need earliest known paternal ancestor info R-M124 M124+, L295-, L1069-
M7063 FEKRY   R-M124 M124+, L295-, L1069-
366505 بني عائذ (Abu Judi Proj.) الدرعية R-M173  
352986 التميمي (Abu Judi Proj.) الحريق - حوطة بني تميم R-M173  
316421 AL-Guraany القرعاني R-M173  
M8125 Abd Al-Razzaq   R-M173  
M9672 a 1100 -1170 R-M173  
M9557 العبيدلي Al-Obaidly Tribe R-M173  
M6354 B H Saudi R-M173 L657-
M6422 Khaled Al Mahrezi   R-M173 L657-
M5052 Abdullah Abdullah R-M173 M198+
306159 Mansour   R-M173 M269+, V88+, V35-, L23-
M6584 Ha   R-M198 M198+
M6893 ABU MOHAMMEDأبومحمد   R-M198 M198+
151370 K. O. A. A., UAE R-M198 M198+
188766 Quraishi   R-M198 M198+
188777 Quraish   R-M198 M198+
188795 Al Rass H r- السعودية -الرس R-M198 M198+
M9183 العبيدلي Al-Obaidly Tribe R-M198 M198+
M8556 Musaddique   R-M198 M198+
246817 Usmani jalaluddin uthmani (quraish) b.13th century R-M198 M198+, L342+
157103 Mohammed Bni Amr Altamimi BniAmr ALTamimi R-M198 M198+, M56-, M64-, P98-, PK5-, M157-
190496 Salm28   R-M207 L295-, L1069-
215101 Al Haddad   R-M207 M207+, M269-
211260 Milliron UNK R-M269  
224573 Al-Hazzani (Abufaisal.T) بني هزان R-M269  
199011 Salm57   R-M269  
196605 Salm44   R-M269  
204494 Khamis   R-M269  
210142 Saleh   R-M269  
205561 Abu Mohd qatar R-M269  
207276 Echevarria Calderon de la Barca Daniel Alomia Robles born 1871 R-M269  
141461 BRICE   R-M269  
186087 Tay Arab, Jordan R-M269  
173183 Pérez Leondro Pérez, born 1895-1899? R-M269  
171997 Echevarria Pedro Calderon de la Barca, b. 1610 R-M269  
233913 Rice John W. Rice b? d:1843 in Texas R-M269  
235305 alzuwaimel   R-M269  
235673 McVey Hiram McVey, b. 1835 PA and d. 1916, IL R-M269  
247436 TBA   R-M269  
253075 Huckabee Joshua Huckabee b. 1750 and d. 1825 R-M269  
259110 Quiroz Guadalupe Quiroz, 1800's R-M269  
293918 Perdue John Perdue, b. 1685 and d. 1730 Henrico VA R-M269  
286673 Lane Lane R-M269  
286168 Donovan Johannes Bernhard, d. 1727 R-M269  
291700 Gómez Juan Gómez Buris R-M269  
292536 Mena Juan Mena Vargas R-M269  
292801 Ferreira de Mello Argemiro Martins de Mello R-M269  
274064 Moreno Julian Moreno Melendez R-M269  
M7061 Al MUTLAQ   R-M269  
M6606 J   R-M269  
M6449 Zyod   R-M269  
M6451 Sultan   R-M269  
E19495 Kaiser geb. Mairold Vogel R-M269  
B21276 Burdick   R-M269  
B10083 Arnold William Arnold, died 1886 Newfoundland R-M269  
405029 Landry Rene (le Jeunne) Landry, b. 1634 and d. 1692 R-M269  
307433 Aravena Aravena [*Orabuena-Arabuena 7-7-8] R-M269  
309121 Coskun   R-M269  
309128 Coskun   R-M269  
303173 Caldés Joan Caldés born 1597, Mallorca, Spain R-M269  
335980 الجويش   R-M269  
345104 Chaves   R-M269  
345650 Yarborough Unknown Adopted R-M269  
M8628 Mashari   R-M269  
M8090 Al-Obeidli alodid R-M269  
M8083 قبيلة الموالي الطائية   R-M269  
M7545 Abdulrahim   R-M269  
M9287 Almarhom malmarhom R-M269  
M9008 Al sobait-al majma   R-M269  
M9892 BA Ba R-M269  
N76483 Killebrew William Killebrew 1670-1739 R-M269  
M7552 Al-J   R-M269 M269+
315495 Al-S Ali Bin Mohammed, Haddar, Zibara, 1665 R-M269 M269+
270023 Cardona Inocente Espinoza, b 1815 R-M269 M269+
298933 Haddad (Youssef Abdalla Haddad, 1877-1945) R-M269 M269+
267091 Mestaz Juan de Villalpando, born c. 1625 R-M269 M269+
50358 Quinn Laughlin Quinn, 1624 - 1683 of Ballyhook, Wicklow R-M269 M269+, DF41-
M8800 blalb   R-M269 M269+, L23-
184027 Gorgis Assyrian, Baghdad, Iraq (Origin from Urmia, Iran) R-M269 M269+, L405+, L584+
266227 Marchese Giuseppi Marchesi b. 1856, Piedmont, Italy R-M343 M343+, L51-, Z2105-, M269-
168778 Tba   R-M343 M343+, M269-
363531 ALzuwayed   R-M343 M343+, M269-
M8258 .   R-M343 M343+, M269-
M7619 F. Jasem   R-M343 M343+, M269-
335530 Nasser Ali Abdullah Nasser R-M417 CTS10627+, CTS10834+, CTS11411+, CTS11720+, CTS11734+, CTS1619+, CTS3358+, CTS3548+, CTS3654+, CTS623+, CTS8008+, CTS9596+, F1050+, F1209+, F2957+, F313+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F3337+, F3692+, F4099+, F719+, F82+, F989+, L132+, L138+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L498+, L747+, L768+, L779+, L82+, M168+, M173+, M198+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M306+, M417+, M42+, M420+, M448+, M449+, M45+, M459+, M511+, M512+, M513+, M514+, M516+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P295+, P316+, PAGES00007+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6159+, PF6165+, PF6169+, PF6170+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, V241+, V250+
184336 Saud Abdul Aziz SAUD ABDUL AZIZ R-M417 L122+, M198+, M17+, M417+, Z85+, L342+, Z2124+, CTS11411+, CTS11720+, CTS11734+, CTS10627+, CTS10834+, CTS1619+, CTS3358+, CTS3654+, CTS3548+, CTS623+, CTS8008+, F313+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F3337+, F3692+, F4099+, F719+, F82+, F989+, CTS9596+, F1050+, F1209+, L132+, L138+, L15+, L16+, L168+, M459+, M511+, M512+, M513+, M514+, M516+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P295+, P316+, PAGES00007+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6159+, PF6165+, PF6169+, PF6170+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, V241+, V250+, F2957+, L350+, L457+, L468+, L470+, L498+, L747+, L768+, L779+, L82+, M168+, M173+, M198+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M306+, M417+, M42+, M420+, M448+, M449+, M45+, M458-, M157-, M204-, L785-, L579-, L664-, L365-, L448-, F2997-, Z280-, Z281-, Z282-, Z284-, Z287-, Z288-, Z87-, Z88-, Z89-, Z90-, Z92-, L260-, F1345-, F2686-, L1280-, CTS8277-, CTS8401-, CTS8448-, CTS6301-, CTS3605-, CTS3607-, CTS4027-, CTS4179-, CTS456-, CTS4762-, CTS5768-, CTS6-, CTS3402-, CTS3412-, CTS3462-, CTS2243-, CTS11142-, CTS11962-, CTS1211-, Z2123-, L657-, L664-, L1282-, Z2122-, L365-, M434-, M458-, M56-, M64-, P98-, PK5-, L12-, L169-, L170-, L175-, L176-, L235-, L260-, M157-
160271 Aal Altamimi Aal R-M417 M198+, L342+, M417+, M417+, L721+, L871-, M434-, M458-, M157-, L657-, L380-, L1282-, M56-, M64-, P98-, PK5-, L176-
201847 Jassem Kuwait R-M417 M198+, M417+, M434-, M458-, M56-, M64-, P98-, PK5-, L176-, M157-
240493 mohammed   R-M417 M417+, L342+, L721+, Z2124+, Z2123+, Y5992-, Y7094-, Z2122-, L175-, L176-, M157-, L657-, L1282-, L871-, M434-, M458-, M56-, M64-, P98-, PK5-
M6982 Al Kandari Al-Kandari R-M417 M417+, M198+, L342+, L657-, M334-, M434-, M458-, M56-, M64-, P98-, PK5-, L175-, L176-, L260-, M157-
228665 redha husain R-M417 M417+, M434-, M458-, M56-, M64-, P98-, PK5-, L175-, L176-, L260-, M157-, M334-
M7260 Mohammad Mohammad R-M417 M417+, M434-, M458-, M56-, M64-, P98-, PK5-, L657-, L176-, L260-, M157-, M334-
M8898   Obaid Qamber Obaid alhossayni R-M417 M417+, M56-, M157-
278187     R-M417 Z2123+, CTS10627+, CTS10834+, CTS11411+, CTS11720+, CTS11734+, CTS2907+, CTS3358+, CTS1619+, CTS3548+, CTS3654+, CTS8008+, CTS9596+, F1050+, F1209+, CTS623+, F2957+, F313+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F3337+, F3692+, F4099+, F719+, F82+, F989+, L132+, L138+, L15+, L16+, L168+, L457+, L468+, L470+, L498+, L82+, M168+, M173+, M198+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M306+, M417+, M42+, M420+, M448+, M449+, M45+, M459+, M511+, M512+, M513+, M514+, M516+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P295+, P316+, PAGES00007+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6159+, PF6165+, PF6169+, PF6170+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, V241+, V250+, L747+, L768+, L779+, L350+, L365-, L448-, L785-, Z280-, Z281-, Z282-, Z284-, Z287-, Z288-, Z87-, Z88-, Z89-, Z90-, Z92-, M458-, L579-, L664-, L260-, L1029-, L1280-, F2997-, CTS6301-, F1345-, F2686-, CTS8277-, CTS8401-, CTS8448-, CTS4027-, CTS4179-, CTS456-, CTS4762-, CTS5768-, CTS6-, CTS3605-, CTS3607-, CTS2243-, CTS3402-, CTS3412-, CTS3462-, CTS11962-, CTS1211-, CTS11142-, Z2122-
M8363     R-M420 M173+, M420+, M417-, M198-, M17-, SRY10831-, V88-, M343-
E18637 Mehrez Ibrahim Mehrez R-M459 CTS10627+, CTS10834+, CTS11411+, CTS11734+, CTS3358+, CTS3654+, CTS3548+, CTS623+, CTS8008+, CTS9596+, F1209+, F313+, F3197+, F3692+, F719+, F82+, M516+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P295+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6159+, PF6170+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7542+, V241+, V250+, L132+, L138+, L15+, L16+, L457+, L468+, L470+, L498+, L747+, L768+, L779+, L82+, M168+, M173+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M306+, M42+, M420+, M448+, M449+, M45+, L350+, M459+, M511+, M513+, M514-, M512-, L365-, L448-, M458-, M417-, M198-, M204-, L785-, L579-, L664-, L168-, L260-, Z280-, Z281-, Z282-, Z284-, Z287-, Z288-, Z87-, Z88-, Z89-, Z90-, Z92-, PAGES00007-, L1029-, L1280-, F1345-, F2686-, F2997-, CTS8277-, CTS8401-, CTS8448-, CTS6301-, CTS3605-, CTS3607-, CTS4027-, CTS4179-, CTS456-, CTS4762-, CTS5768-, CTS6-, CTS3402-, CTS3412-, CTS3462-, CTS11962-, CTS1211-, CTS2243-, CTS11142-, Z283-, Z93-
M5074 Obaid Obaid R-M512  
M4263 Salih Salih, UAE R-M512  
M6046 جميل ياسين أحمد العبدي الهفوف R-M512  
M6132 Rashid   R-M512  
M6170 Al Tuhami   R-M512  
M6183 Al Sabri F. Bo alhossain R-M512  
M6218 Al Hamdani   R-M512  
M6289 Al Jobi   R-M512  
88701 B Saudia Arabia - Mecca R-M512  
M6308 Abu-Salem Abu-Salem, Al Rayyan, Qatar R-M512  
M6734 Nazar Al-Nazar R-M512  
M6735 Abdullah Mahmoud Zereh R-M512  
M6679 Al Sabri *need earliest known paternal ancestor info R-M512  
M7258 Al-Akhtar   R-M512  
M7262 Qatar Study(4)Abdul Aziz   R-M512  
M6895 Roghan Al-Tamimi Al-Tamimi R-M512  
M6851 Al khalili   R-M512  
M7066 Mohamed   R-M512  
M7067 Al Qadeeri   R-M512  
M7036 Abdulrahman Abdulrahman R-M512  
M7027 Abdullah Abu Abdullah R-M512  
M7058 Al marzooqi   R-M512  
M7059 Al-Kandari   R-M512  
M7052 Al Qadeeri   R-M512  
333334 Qasem   R-M512  
343115 الضويان(Abu Judi Proj.)   R-M512  
343784 A   R-M512  
343122 الدغيم (Abu Judi Proj.) الرس R-M512  
369148 Lashuel Lashuel R-M512  
311934 ALZUBAIDY   R-M512  
312280 saleh   R-M512  
302797     R-M512  
309983     R-M512  
329852 M (Abufaisal.T) Indian Muslims R-M512  
317738     R-M512  
324719 Al Ali   R-M512  
279676 آل الشيبي القرشي - سدنة بيت الله الحرام   R-M512  
279679 آل الشيبي القرشي - سدنة بيت الله الحرام alshaibi alqurashi R-M512  
284205 Shah Syed Mehr Hussain Shah (Mashhadi), c. 1880 - 1950 R-M512  
269705 Bayat   R-M512  
271793 Saraczewski Karl Saraciewsky R-M512  
231554 Shammry   R-M512  
263212 Al-Bloushi Aziz Al-Bloushi R-M512  
247340 Augsburg Hans Andersen R-M512  
187474 Al Ghaferi Al Ghaferi R-M512  
216072 Ahmad   R-M512  
162264 Baltabayev   R-M512  
157619 B Bni Amr Altamimi BniAmr ALTamimi R-M512  
157621 Bni Amr Altamimi BniAmr ALTamimi R-M512  
167034 Ahmad   R-M512  
133349 Ali need earliest known paternal ancestor info R-M512  
150221 Al-Ahssai   R-M512  
148421 Khan Aziz Khan, Utter Pardesh, Rampur, India R-M512  
182325 Al Zaabi   R-M512  
185582 F fz   R-M512  
186174 Sayid Ghoolam (Pushtun tribe) R-M512  
190268 Quraishi   R-M512  
189737   السعودية -الرس R-M512  
189739 Al Rass -السعودية -الرس R-M512  
178905 Alamrawi Altamimi ALAmrawi ALTamimi R-M512  
178906 Yousif Altamimi A Yousif ALTamimi R-M512  
178907 Alamrawi Altamimi ALAmrawi ALTamimi R-M512  
177329 العـجـيـمـي - حـائـل   R-M512  
174584 AL ALI   R-M512  
M8466 Ebraheem Al-Fatooh   R-M512  
M8972 Al-Buloushi ayman albuloushi R-M512  
M8568 Essa  Al-Hail   R-M512  
M8620 Ali M Ali R-M512  
M7613 Mohammed   R-M512  
M7670 A. M.   R-M512  
M7858 Hamad   R-M512  
M7757 Abdullah Abdullah R-M512  
M7758 Al-Saeed Al-Saeed R-M512  
M7830 B.   R-M512  
M7987 Qatar Study (41)   R-M512  
M7492 oman   R-M512  
M7419 Salim Buhadi   R-M512  
N105504 Zickar Shitshker/Shizhkar/Zickar 1754 - Slovenia R-M512  
N21285 Dastvan   R-M512  
M9052 Rashed m-rashed71@windowslive.com R-M512  
M9101 العبيدلي Al-Obaidly Tribe R-M512  
M9185 العبيدلي Al-Obaidly Tribe R-M512  
M9320 البشري need earliest known paternal ancestor info R-M512  
M9467 Al naqbi(Arab T Studies) (Arab T Studies) R-M512  
M9801 . Great great grand father possibly from UAE R-M512  
186612 Al Mayahi Arab from Karbala, Mayah tribe. R-M512 L1282-
162855 Akram Altamimi A Ali ALTamimi R-M512 L1282-
M6459 Al BuSaeed   R-M512 L342+
M6720 Al-Kaabi   R-M512 L342+, L1282-
207551 Salm69   R-M512 L342+, L1282-, L657-
167393 Mohamed Al Junaibi   R-M512 L342+, L380-, L657-
216268 Abu Saeed   R-M512 L342+, L657-
M7001 Al-Housani   R-M512 L342+, L657-
216270 Bawazer Al Abassi   R-M512 L342+, L657-, L1282-, Z2122-
193912 Abuaish   R-M512 L342+, L657-, L1282-, Z2122-, Z2123-
196269 Almarhoon Almansoori   R-M512 L342+, L657-, Z2122-
M6699 Ali   R-M512 L342+, L721+, Z2123+, Y874-, L1282-, L871-, L657-
N114631 Philipose Ariyannukuzhiyil Potha Itty, b.1855 and d.1887 R-M512 L342+, Y40+, Z96-, PK5-, Z2123-, Z2124-
M6285 Kabeer Ahmed Mohamed Kabeer R-M512 L342+, Z2122-
M7015 Al Ahmad   R-M512 L342+, Z2122-
M7013 Asheq   R-M512 L342+, Z2122-, L158-, L657-
M6853 AL- Rashid   R-M512 L342+, Z2122-, Y47-, L657-
M6280 Al Mulla Abdullah Al Mulla R-M512 L342+, Z2122+, L657-, L380-
69063 Saeed Ali (abbasi ??)   R-M512 L657-
M7267 Khalid   R-M512 L657-
192734 Shaheen   R-M512 L657-
204324 الكوهجي - الخبر السعودية   R-M512 L657-
165706 Al-Hashemi (ksa)   R-M512 L657-
172811 Alhashime   R-M512 L657-
M9802 Alkamal آل كمال   R-M512 L657-
M6712 Abdulla Mubarak alqabandi Al Tamimi   R-M512 L657-, L342-, L1282-
M8143 Faris   R-M512 L657-, L342-, Z284-, Z94-, CTS3402-
M6966 Mohamed   R-M512 L657-, Z2122-
M8351 jaber   R-M512 M198+
M9090 العبيدلي Al-Obaidly Tribe R-M512 M198+
M7432 BBB Kuwaiti R-M512 M198+, L342+, L657-, L1282-
146633 Ahmed Ahmed, UAE R-M512 M198+, M434-
246893 tba   R-M512 Y7+
M8838     R-M512 Y7+
M9177 بومحمد   R-M512 Y7+
M9352 - Abdulrahman AlRumaithi (1600 -1700) R-M512 Y7+
247144 H   R-M512 Z2122-, L657-
330862 حسن محمد علي محمد آل حسن سنابس بتاروت R-M512 Z2123+
M7199 Bajaber Yasore Bajaber R-M512 Z2123+, L657-
M9356   mohammed hassan ali R-M512 Z2124+
267597 Raza Varanasi R-P25 CTS10362+, CTS10168+, CTS109+, CTS11358+, CTS11726+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2134+, CTS11575+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3135+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS3654+, CTS3662+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS3868+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, CTS6620+, CTS7922+, F1046+, F1302+, F1320+, F1329+, F1209+, F115+, F1704+, F1714+, F1767+, F180+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F1753+, F2302+, F2482+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F2985+, F2993+, F313+, F3136+, F332+, F3335+, F295+, F3111+, F344+, F33+, F3556+, F356+, F359+, F3599+, F3692+, F378+, F4+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F93+, L132+, F47+, L15+, L16+, L387+, L350+, L278+, L468+, L506+, L470+, L471+, L721+, L747+, L498+, L768+, L82+, L779+, M139+, M168+, M207+, M235+, M294+, M42+, M45+, M526+, M343+, M415+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PAGES00022+, PAGES00083+, PF1016+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF3972+, PF192+, PF325+, PF342+, PF500+, PF6272+, PF5465+, PF5466+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6145+, PF6246+, PF6250+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, YSC0000279+, YSC0000288+, V186+, V189+, V205+, PF6270+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, Z486+, YSC0000075+, YSC0000201+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000270+, P25+, CTS10009-, YSC0000275-, YSC0000269-, YSC0000213-, YSC0000219-, YSC0000224-, YSC0000225-, YSC0000203-, YSC0000082-, YSC0000166-, Z49-, Z51-, Z52-, Z54-, Z57-, Z65-, Z7-, Z70-, Z71-, Z72-, Z8-, Z86-, Z87-, Z88-, Z89-, Z9-, Z90-, Z92-, Z93-, Z94-, M335-, YSC0000191-, YSC0000194-, YSC0000072-, YSC0000002-, V88-, PF6271-, V221-, YSC0000294-, Z11-, Z12-, Z14-, Z143-, Z145-, Z146-, Z148-, Z149-, Z150-, Z156-, Z16-, Z160-, Z18-, Z1862-, Z191-, Z192-, Z194-, Z195-, Z199-, Z2-, Z20-, Z202-, Z203-, Z204-, Z205-, Z207-, Z210-, Z211-, Z212-, Z214-, Z215-, Z22-, Z220-, Z223-, Z224-, Z225-, Z226-, Z227-, Z229-, Z23-, Z231-, Z233-, Z234-, Z235-, Z236-, Z237-, Z238-, Z24-, Z240-, Z241-, Z242-, Z243-, Z248-, Z249-, Z25-, Z253-, Z255-, Z259-, Z26-, Z264-, Z266-, Z268-, Z269-, Z270-, Z273-, Z274-, Z276-, Z278-, Z279-, Z28-, Z280-, Z281-, Z282-, Z283-, Z287-, Z288-, Z29-, Z290-, Z295-, Z299-, Z30-, Z306-, Z307-, Z31-, Z319-, Z325-, Z326-, Z327-, Z329-, Z330-, Z331-, Z333-, Z334-, Z335-, Z336-, Z337-, Z341-, Z347-, Z348-, Z35-, Z350-, Z36-, Z367-, Z37-, Z38-, Z381-, Z383-, Z384-, Z44-, Z46-, Z47-, Z48-, s10-, s3-, S42-, SRY2627-, U106-, U152-, U198-, PF91-, PF910-, PF7301-, PF7379-, PF7490-, PF7492-, PF7493-, PF7498-, PF7500-, PF7504-, PF7510-, PF7521-, PF7530-, PF7540-, PF7542-, PF7589-, PF7610-, PF7623-, PF6714-, PF6913-, PF70-, PF6263-, PF6265-, PF6249-, PF6151-, PF6159-, PF6165-, PF6167-, PF6169-, PF6170-, PF6210-, PF6211-, PF6214-, PF6215-, PF6216-, PF6218-, PF6091-, PF6281-, PF6287-, PF6289-, PF6290-, PF6292-, PF6293-, PF6295-, PF6304-, PF6305-, PF6307-, PF6310-, PF6324-, PF6327-, PF6329-, PF6330-, PF6332-, PF6333-, PF6338-, PF6339-, PF6340-, PF6343-, PF6344-, PF6376-, PF6404-, PF6409-, PF6411-, PF6424-, PF6425-, PF6430-, PF6432-, PF6434-, PF6438-, PF6443-, PF6463-, PF6464-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6494-, PF6495-, PF6498-, PF6500-, PF6506-, PF6507-, PF6509-, PF6520-, PF6524-, PF6610-, PF6652-, PF6653-, PF6654-, PF6659-, PF5236-, PF3928-, PF3252-, PF3292-, PF2028-, PF3988-, PF4142-, PF4252-, PF4280-, PF4354-, PF4363-, PF4367-, PF4837-, PF3188-, PF27-, PF2462-, PF257-, PF1023-, PAGES00072-, PF1909-, P297-, P310-, P329-, P37-, P53-, P61-, P89-, PAGES00007-, P249-, P267-, P278-, M93-, M417-, M64-, M73-, M75-, M458-, M459-, M478-, M479-, M481-, M512-, M323-, M222-, M226-, M17-, M18-, M198-, M204-, M153-, L784-, L785-, L96-, M124-, M126-, L773-, L774-, L500-, L502-, L752-, L754-, L761-, L722-, L726-, L739-, L477-, L478-, L482-, L483-, L493-, L51-, L513-, L52-, L525-, L552-, L554-, L562-, L579-, L580-, L585-, L62-, L625-, L626-, L627-, L63-, L657-, L664-, L671-, L47-, L288-, L295-, L365-, L366-, L371-, L381-, L389-, L4-, L407-, L44-, L448-, L45-, L457-, L46-, L466-, L163-, L164-, L165-, L168-, L175-, L194-, L196-, L2-, L20-, L21-, L226-, L23-, L237-, L247-, L25-, L257-, L260-, L265-, L266-, L270-, L150-, L151-, F499-, L135-, L144-, L145-, L146-, L148-, F947-, F989-, L1-, L11-, L122-, F886-, F928-, F761-, F802-, F813-, F4006-, F4099-, F4205-, F4235-, F3799-, F3808-, F3867-, F3916-, F3952-, F3604-, F3637-, F3570-, F3302-, F3466-, F3484-, F3551-, F3118-, F2957-, F2979-, F3337-, F3364-, F3372-, F3379-, F3398-, F3435-, F3159-, F3161-, F3171-, F3185-, F3194-, F3197-, F3198-, F3265-, F2997-, F3005-, F3024-, F3029-, F2901-, F2948-, F2863-, F2735-, F2810-, F2691-, F2610-, F2684-, F2421-, F2513-, F2536-, F2585-, F2342-, F1758-, F1766-, F2215-, F2229-, F2234-, F2083-, F2107-, F1808-, F1881-, F1947-, F1948-, F1969-, F1993-, F1768-, F1769-, F1794-, F1732-, F1159-, F1230-, F1253-, F1281-, F1287-, F1345-, F1376-, F1398-, F1400-, F1636-, F1643-, F1684-, F1697-, F1050-, F1087-, F1088-, F1092-, F1115-, CTS7925-, CTS7927-, CTS667-, CTS9906-, CTS9940-, DF19-, DF21-, DF23-, DF25-, DF5-, F1018-, F1033-, F1036-, CTS9044-, CTS9193-, CTS9219-, CTS9230-, CTS9385-, CTS9454-, CTS9501-, CTS9596-, CTS9715-, CTS8277-, CTS8401-, CTS8448-, CTS8492-, CTS8516-, CTS8563-, CTS8580-, CTS8684-, CTS8728-, CTS8791-, CTS8845-, CTS8851-, CTS8949-, CTS8966-, CTS7958-, CTS7959-, CTS7970-, CTS7983-, CTS8002-, CTS8008-, CTS8125-, CTS8137-, CTS8178-, CTS8234-, CTS6911-, CTS6919-, CTS6937-, CTS6942-, CTS6975-, CTS699-, CTS7010-, CTS7013-, CTS7030-, CTS7193-, CTS7325-, CTS7416-, CTS7491-, CTS7542-, CTS7618-, CTS7759-, CTS7763-, CTS7768-, CTS7822-, CTS6838-, CTS6854-, CTS6889-, CTS6452-, CTS6524-, CTS3936-, CTS623-, CTS6253-, CTS6286-, CTS6301-, CTS6353-, CTS6-, CTS603-, CTS606-, CTS5603-, CTS5689-, CTS5714-, CTS5768-, CTS5478-, CTS5481-, CTS5531-, CTS4762-, CTS5029-, CTS5153-, CTS5164-, CTS5284-, CTS3771-, CTS3866-, CTS3655-, CTS4466-, CTS4521-, CTS4528-, CTS4559-, CTS456-, CTS468-, CTS4716-, CTS4015-, CTS4065-, CTS4069-, CTS4179-, CTS4188-, CTS4244-, CTS4299-, CTS4333-, CTS3548-, CTS3575-, CTS3605-, CTS3607-, CTS3437-, CTS3462-, CTS319-, CTS3386-, CTS3402-, CTS3409-, CTS3412-, CTS3413-, CTS1166-, CTS11712-, CTS11720-, CTS11722-, CTS2243-, CTS234-, CTS2376-, CTS2457-, CTS2501-, CTS2509-, CTS2664-, CTS2687-, CTS2752-, CTS278-, CTS2791-, CTS2907-, CTS3063-, CTS3080-, CTS3087-, CTS1595-, CTS1619-, CTS1640-, CTS1751-, CTS1789-, CTS1848-, CTS188-, CTS1970-, CTS11734-, CTS11767-, CTS11874-, CTS11962-, CTS11985-, CTS1202-, CTS12058-, CTS12074-, CTS1211-, CTS12173-, CTS12478-, CTS11381-, CTS11411-, CTS11459-, CTS11548-, CTS11567-, CTS11022-, CTS11232-, CTS10334-, CTS1034-, CTS1039-, CTS10429-, CTS10488-, CTS10504-, CTS10627-, CTS10641-, CTS10834-, CTS10855-, CTS10893-
70291 Kiss András Kiss b. probably Derecske about 1820 R-P278 M173+, M198+, M207+, SRY10831+, P278+, CTS1211+, M417+, Y34+, L176-, M458-, Z93-, M124-, M157-, M343-, M56-, M87-
M8555 abdurhman   R-PF6289 M343+, V88+, CTS10834+, CTS11562+, CTS3063+, CTS3358+, CTS3654+, CTS4244+, CTS623+, F1209+, F313+, F3692+, F719+, F82+, L104+, L132+, L138+, L15+, L16+, L278+, L350+, L468+, L470+, L498+, L506+, L747+, L754+, L761+, L768+, L774+, L779+, L82+, M168+, M173+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M306+, M343+, M415+, M42+, M45+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P108+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P295+, P316+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6246+, PF6250+, PF6263+, PF6270+, PF6271+, PF6272+, PF6287+, PF6289+, PF6290+, PF6292+, PF6293+, PF6304+, PF6307+, PF6310+, PF6324+, PF6330+, PF6332+, PF6333+, PF6338+, PF6339+, PF6343+, PF6344+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, V221+, V241+, V250+, M18-, M269-
338686 abofhad   R-PF6289 PF6289+
252332 Najd Abdulaziz R-V88 M343+, V88+, M269-
252099 wahib   R-V88 M343+, V88+, P25+, M269-
149225 Tameem Najd   R-V88 P25+, V69+, V88+, P297-, M73-, M269-, L23-, L150-, L51-
M6713 Yosef Abraham Yosef, b. about 1822 R-V88 P25+, V88+, V69-, M269-, M18-, M335-, M73-, P297-
284636 Brooks William Brooks Lima, Washtenaw, MI 1814 New Jerse R-Z195 CTS10168+, CTS10362+, CTS10834+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11985+, CTS12478+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2134+, CTS2664+, CTS3063+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3575+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4244+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8728+, CTS8980+, CTS9828+, F1046+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1794+, F180+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F33+, F332+, F3335+, F344+, F3556+, F356+, F359+, F3692+, F378+, F4+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F93+, L11+, L132+, L15+, L150+, L151+, L16+, L265+, L278+, L350+, L388+, L389+, L407+, L468+, L470+, L471+, L478+, L482+, L483+, L498+, L500+, L502+, L506+, L51+, L52+, L585+, L721+, L747+, L752+, L754+, L761+, L768+, L773+, L774+, L779+, L82+, M139+, M168+, M207+, M235+, M294+, M343+, M415+, M42+, M45+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, P297+, P310+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5466+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6091+, PF6145+, PF6246+, PF6249+, PF6250+, PF6263+, PF6265+, PF6270+, PF6271+, PF6272+, PF6404+, PF6409+, PF6411+, PF6424+, PF6425+, PF6430+, PF6432+, PF6434+, PF6438+, PF6443+, PF6463+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6494+, PF6495+, PF6498+, PF6500+, PF6506+, PF6507+, PF6509+, PF6520+, PF6524+, PF667+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000072+, YSC0000075+, YSC0000082+, YSC0000166+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000191+, YSC0000194+, YSC0000201+, YSC0000203+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000213+, YSC0000219+, YSC0000224+, YSC0000225+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000269+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, YSC0000294+, Z195+, Z198+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, s10+, s3+, F2837+, F29+, F295+, F2985+, F2993+, F3111+, F313+, F3136+, F2587+, F2688+, F2710+, L23+, L247-, F2735-, F3161-, F3198-, SRY2627-, Z199-, Z202-, Z203-, Z204-, Z205-, Z207-, Z210-, Z211-, Z212-, Z214-, Z215-, Z220-, Z264-, Z266-, Z268-, Z269-, Z270-, Z273-, Z274-, Z278-, Z279-, Z295-, Z299-, PF6913-, PF4280-, PF4354-, PF2462-, PF1023-, M153-, L163-, L165-, F2536-, F1697-, F1287-, CTS9454-, CTS8234-, CTS7927-, CTS7416-, CTS7768-, CTS606-, CTS5284-, CTS4299-, CTS4716-, CTS4015-, CTS4065-, CTS4188-, CTS3437-, CTS12074-, CTS10893-, CTS10504-
254676 Ramos Juan Ignacio Ramos b.1820? R-Z225 P310+, P312+, DF27+, Z225+, DF99-, L194-, L238-, Z195-, U106-, U152-, DF19-, L144-, L159-, L165-, L176-, L193-, L196-, L2-, L21-, L226-, L4-, L96-, M126-, M153-, M160-, M65-
161602 Eisa Al-Sakaran R-Z280 M417+, Z280+, L657-, CTS1211-, L176-, M157-, M434-, M458-, M56-, M64-, P98-, PK5-, L342-, Z93-
232376 ALKHALDI   R-Z282 Z283+, Z282+, M458-, Z280-, L657-, L342-, Z93-, Z94-
201431 اللوغاني - الكويت   R-Z283 Z283+, Z280-, L342-, L657-, L380-, Z93-
M7832 .Al hassan   R-Z283 Z283+, Z280-, L657-, L342-, Z93-
N122487 Tirna Shaban Tirna R-Z295 F2837+, F29+, F295+, F2985+, F2993+, F3111+, F313+, F3136+, F33+, F332+, F3335+, F344+, F3556+, F356+, F359+, F3692+, F378+, F4+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F93+, L11+, L132+, L15+, L150+, L151+, L16+, L23+, L265+, L278+, L350+, L388+, L389+, L407+, L468+, L470+, L471+, L478+, L482+, L483+, L498+, L500+, L502+, L506+, L51+, L52+, L585+, L721+, L747+, L752+, L754+, L761+, L768+, L773+, L774+, L779+, L82+, M139+, M168+, M207+, M235+, M294+, M343+, M415+, M42+, M45+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, P297+, P310+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5466+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6091+, PF6145+, PF6246+, PF6249+, PF6250+, PF6263+, PF6265+, PF6270+, PF6271+, PF6272+, PF6404+, PF6409+, PF6411+, PF6424+, PF6425+, PF6430+, PF6432+, PF6434+, PF6438+, PF6443+, PF6463+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6494+, PF6495+, PF6498+, PF6500+, PF6506+, PF6507+, PF6509+, PF6520+, PF6524+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, s10+, s3+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000072+, YSC0000075+, YSC0000082+, YSC0000166+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000191+, YSC0000194+, YSC0000201+, YSC0000203+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000213+, YSC0000219+, YSC0000224+, YSC0000225+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000269+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, YSC0000294+, Z195+, Z210+, CTS12478+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2134+, CTS2664+, CTS3063+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3575+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4244+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8728+, CTS8980+, CTS9828+, F1046+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1794+, F180+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, CTS10834+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11985+, Z215+, Z220+, Z268+, CTS10168+, CTS10362+, Z274+, Z295+, Z299-, Z278-, Z279-, CTS10504-, Z270-, Z273-, CTS12074-, F2735-, CTS7927-, CTS4065-, Z211-, Z212-, Z214-, PF2462-, M153-
M7180 Al Mutaw'eh   R-Z93 L747+, L768+, L779+, L82+, M168+, M173+, M198+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M306+, M417+, M42+, M420+, M448+, M449+, M45+, M459+, M511+, M512+, M513+, M514+, M515+, M516+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P108+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P295+, P305+, P316+, P97+, PAGES00007+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6159+, PF6165+, PF6169+, PF6170+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, PK1+, V221+, V241+, V250+, Z2123+, CTS10627+, CTS10834+, CTS11411+, CTS11720+, CTS11734+, CTS1619+, CTS2134+, CTS2907+, CTS3358+, M198+, L342+, Z93+, CTS3548+, CTS3654+, F313+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F3337+, F3692+, F4099+, F719+, F82+, F989+, L104+, L132+, L138+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L498+, CTS9596+, F1050+, F1209+, CTS623+, CTS8008+, F2957+, F2997-, CTS8448-, F1345-, L657-, CTS6-, CTS3605-, Z2122-, L657-, CTS3412-
M6462 Oman Oman R-Z93 M198+, L342+, Z93+
188931 AL-SHeHab man asley 1895 - 1925 R-Z93 M198+, M417+, Z93+, Z94-, Z2122-, L175-, L176-, M157-, M434-, M458-, M56-, M64-, P98-, PK5-, L657-, L342-
M6630 Oman6   R-Z93 M198+, Z93+, L342-
M6469 Al Qurashi need earliest known paternal ancestor info R-Z93 M198+, Z93+, L657-, L342-
M6710 Abu Abdullah - Najd Zubair, Saudi Arabia R-Z93 M417+, L342+, Z93+, Z2122-, L175-, L176-, L260-, M157-, M334-, M434-, M458-, M56-, M64-, P98-, PK5-, L657-
B1589 AL-Buloushi gaji,1800-1850 R-Z93 M417+, Z93+, L175-, L176-, L260-, M157-, M334-, M434-, M458-, M56-, M64-, P98-, PK5-, L657-
160543 Al-Doul Al-Doul, Iraq R-Z93 M417+, Z93+, L342+, Z2123+, L175-, L176-, M157-, L657-, Z2122-, M434-, M458-, M56-, M64-, P98-, PK5-
M6507 Salem   R-Z93 Z93+, L342-
210861 Al-Bahli (NAJD) (Abufaisal.T)   R-Z93 Z93+, L342-, L657-
205148 Ghayath Ghayath R-Z93 Z93+, L342+
M6047 Al 3abqsi Al 3bqasi 2 R-Z93 Z93+, L342+
N22839 Hubbi Abe Hubbi, 1935, Damascus,Syria R-Z93 Z93+, L342+
M6890 Al Sharif   R-Z93 Z93+, L342+, L1282-, L657-
207608 alany   R-Z93 Z93+, L342+, L657-
M7749 Ahmed Ahmed R-Z93 Z93+, L342+, L657-
M7030 Dhofar Study   R-Z93 Z93+, L342+, M198+, Z2123+, Z2122-, L657-
M6619 Al Qurashi   R-Z93 Z93+, L342+, Z283-, L657-, Z280-
M7274 ياسين البلوي   R-Z93 Z93+, Z2123+, Z2124+, Z280-, Z2122-
M7171 Yusuf 666   R-Z93 Z93+, Z94-, L342-, L657-, Z283-
M6458 Al Bu Salman Al Bu Salman R-Z94 F3044+, F3111+, F313+, F3136+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F33+, F332+, F3335+, F3337+, F3364+, F3398+, F344+, F3466+, F3551+, F3556+, F356+, F3570+, F359+, F3644+, F3650+, F3692+, F378+, F4+, F4099+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F886+, F928+, F93+, F947+, F989+, L122+, L132+, L145+, L146+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L471+, L498+, L62+, L63+, L721+, L747+, L768+, L779+, L82+, M139+, M168+, M17+, M198+, M207+, M235+, M294+, M417+, M42+, M45+, M459+, M512+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, PAGES00007+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6145+, PF6151+, PF6158+, PF6159+, PF6162+, PF6165+, PF6167+, PF6169+, PF6170+, PF6210+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000201+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, Z93+, Z94+, Z2124+, CTS10627+, CTS10834+, CTS11411+, CTS11720+, CTS11734+, CTS1619+, CTS3358+, L747+, L768+, L779+, L82+, M168+, M173+, M198+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M306+, M417+, M42+, M420+, M448+, M449+, M45+, M459+, M511+, M512+, M513+, M514+, M516+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P295+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6159+, PF6165+, PF6169+, PF6170+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, V241+, V250+, CTS10168+, CTS10362+, CTS10627+, CTS109+, CTS11358+, CTS11411+, CTS11575+, CTS11720+, CTS11726+, CTS11734+, CTS125+, CTS12632+, CTS1619+, CTS1996+, CTS2907+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5164+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5508+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8008+, CTS8243+, CTS8851+, CTS8980+, CTS9596+, CTS9754+, CTS9828+, F1046+, F1050+, F1088+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1769+, F180+, F1808+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2215+, F2234+, F2302+, F2402+, F2587+, F2684+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F2901+, F2948+, F295+, F2957+, F2985+, F2993+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3548+, L342+, CTS3548+, CTS3654+, CTS623+, CTS8008+, CTS9596+, F1050+, F1209+, F313+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F3337+, F3692+, F4099+, F719+, F82+, F989+, L132+, L138+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L498+, F2957+, F2997-, L657-, F1345-, CTS8448-, CTS6-, CTS3605-, L657-, L380-, CTS3605-, F2997-, F1345-, CTS8448-, CTS6-, CTS3412-, CTS3412-
M9512 Albloushi Mohamad Albloushi (1840 - 1910) R-Z94 F313+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F3337+, F3692+, F4099+, F719+, F82+, F989+, L132+, L138+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L471+, L498+, L747+, L768+, L779+, L82+, M168+, M173+, M198+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M306+, M417+, M42+, M420+, M448+, M449+, M45+, M459+, M511+, M512+, M513+, M514+, M516+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P295+, P316+, PAGES00007+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6159+, PF6165+, PF6169+, PF6170+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, V241+, V250+, Z93+, Z94+, CTS10627+, CTS10834+, CTS11411+, CTS11720+, CTS11734+, CTS1619+, CTS3358+, CTS3548+, CTS3654+, CTS9596+, F1050+, F1209+, CTS623+, CTS8008+, F2957+, F2997-, CTS8448-, L657-, F1345-, CTS6-, CTS3605-, CTS3412-
314758 البلوشي Mohammed Albloushi, 1840 - 1910 R-Z94 L342+, Z93+, Z94+, CTS3412-, CTS6-, F1345-, L657-
M6698 Abdulla Abdulla R-Z94 L721+, L747+, L768+, L779+, L82+, M139+, M168+, M17+, M198+, M207+, M235+, M294+, M417+, M42+, M45+, M459+, M512+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, PAGES00007+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6145+, PF6151+, PF6158+, PF6159+, PF6162+, PF6165+, PF6167+, PF6169+, PF6170+, PF6210+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000201+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, Z93+, Z94+, CTS10627+, CTS10834+, CTS11411+, CTS11720+, CTS11734+, CTS1619+, CTS2134+, CTS3358+, F313+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F3337+, F3692+, F4099+, F719+, F82+, F989+, L104+, L132+, L138+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L498+, L747+, L768+, L779+, L82+, M168+, M173+, M198+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M306+, M417+, M42+, M420+, M448+, M449+, M45+, M459+, M511+, M512+, M513+, M514+, M516+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P295+, P316+, PAGES00007+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6159+, PF6165+, PF6169+, PF6170+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, V221+, V241+, V250+, CTS10168+, CTS10362+, CTS10627+, CTS109+, CTS11358+, CTS11411+, CTS11575+, CTS11720+, CTS11726+, CTS11734+, CTS125+, CTS12632+, CTS1619+, CTS1996+, CTS2907+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5164+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5508+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8008+, CTS8243+, CTS8851+, CTS8980+, CTS9596+, CTS9754+, CTS9828+, F1046+, F1050+, F1088+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1769+, F180+, F1808+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2215+, F2234+, F2302+, F2402+, F2587+, F2684+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F2901+, F2948+, F295+, F2957+, F2985+, F2993+, F3044+, F3111+, F313+, F3136+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F33+, F332+, F3335+, F3337+, F3364+, F3398+, F344+, F3466+, F3551+, F3556+, F356+, F3570+, F359+, F3644+, F3650+, F3692+, F378+, F4+, F4099+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F886+, F928+, F93+, F947+, F989+, L122+, L132+, L145+, L146+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L471+, L498+, L62+, L63+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3548+, CTS3548+, CTS3654+, CTS9596+, F1050+, F1209+, CTS623+, CTS8008+, F2957+, F2997-, CTS8448-, F1345-, CTS6-, CTS3605-, CTS3605-, L657-, F2997-, F1345-, CTS8448-, CTS6-, CTS3412-, CTS3412-
M9514 Al-Bloushi Mohamad Albloushi 1840 - 1910 R-Z94 Z93+, Z94+, L664-, CTS3412-, CTS456-, CTS5768-, CTS6-, F1345-, L176-, L657-, Z280-, Z282-, Z283-
257286 Vasseghi Gonabadi, Khorasan, Iran R-Z94 Z94+, Z2123+
168037 آل الطيار _ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه Al-Tayar - Bni Hashem - Quraish T-CTS11968 F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, P77+, PAGES00002+, L905+, L907+, L906+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6375+, CTS6507-, CTS6901-, CTS9882-, CTS6280-
304614 العبودة العبودة T-CTS2336 M70+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS12657+, CTS150+, CTS2336+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS3837+, CTS4014+, CTS6275+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6375+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8247+, CTS8397+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, CTS9268+, CTS9308+, CTS8994+, F1209+, F3692+, F719+, L15+, L16+, L350+, P326+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, L132+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF5568+, PF5586+, PF5594-, Z112-, Z526-, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, PF7443-, PF7444-, PF7445-, PF7453-, PF7457-, PF6391-, PF5567-, PAGES00131-, L137-, PAGES00113-, P328-, P77-, PAGES00002-, PAGES00011-, L446-, L453-, L454-, L25-, L288-, L299-, L1254-, L1255-, L131-, F2376-, CTS9045-, CTS9163-, CTS931-, CTS9506-, CTS9882-, CTS9984-, P317-, P321-, P322-, CTS8512-, CTS8862-, CTS8065-, CTS7169-, CTS7219-, CTS6507-, CTS6901-, CTS6280-, CTS4085-, CTS6250-, CTS6000-, CTS550-, CTS5542-, CTS5690-, CTS5299-, CTS484-, CTS4916-, CTS3767-, CTS3271-, CTS2611-, CTS2860-, CTS1818-, CTS2157-, CTS11796-, CTS11968-, CTS11984-, CTS11078-, CTS11556-
264500 اساورتا Ali Mahmoud ( 5)(Arab T Studies) اساورتا (Arab T Studies) T-Y4118 T-CTS2611 CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS6275+, CTS6375+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7169+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, L15+, L16+, P326+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, Z112-, PF7443-, PF7444-, PF7445-, PF7453-, PF7457-, PAGES00131-, P77-, L288-, PF6391-, P317-, P321-, L137-, CTS9882-, CTS9045-, CTS7219-, CTS6901-, CTS8512-, CTS6507-, CTS6280-, CTS2860-, CTS6250-, CTS11968-, CTS5299-
300837 عبدالله محمد عبدالله محمد اليحيى الفريج الشمالي بالهفوف - الدمام T-CTS2611 CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, M70+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS6275+, CTS6375+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7169+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, L15+, L16+, P326+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, Z112-, PF7443-, PF7444-, PF7445-, PF7453-, PF7457-, PAGES00131-, P77-, L288-, PF6391-, P317-, P321-, L137-, CTS9882-, CTS9045-, CTS7219-, CTS6901-, CTS8512-, CTS6507-, CTS6280-, CTS2860-, CTS6250-, CTS11968-, CTS5299-
279238 al na3bi الناعبي al na3bi الناعبي T-Y9102 T-CTS2611 CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5268+, CTS10278+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS6375+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, P326+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, Z526+, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, PAGES00131-, Z112-, PF7443-, PF7444-, PF7453-, PF7457-, PF6391-, P77-, L288-, L137-, CTS9882-, CTS9045-, CTS6507-, CTS8512-, CTS6901-, CTS2860-, P317-, P321-, CTS6280-, CTS11968-, CTS5299-
329773 اساورتا - Abdullah Hamid (1) اساورتا - ( Asawerta ) - tribe T-Y4118 T-CTS2611 CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5268+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS623+, CTS6275+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2611+, M70+, CTS6375+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8397+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, CTS8994+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, Z526+, P326+, P77-, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, PAGES00131-, Z112-, PF7443-, PF7444-, PF7453-, PF7457-, PF6391-, P317-, P321-, L288-, CTS9045-, L137-, CTS9882-, CTS6901-, CTS8512-, CTS6507-, P77-, Z709-, CTS2860-, CTS6280-, CTS11968-, CTS5299-
279000 عبدالحليم آل حسين عبدالحليم آل حسين T-CTS6507  
244570 عبدالرحمن آل حسين _عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه Quraish.Tribe of Prophet Muhammad نجد.ثرمداء T-CTS6507 F1046+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F2985+, F2993+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L162+, L208+, L298+, L299+, L350+, L453+, L454+, L455+, L468+, L470+, L490+, L498+, M139+, M168+, M235+, M272+, M294+, M42+, M70+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, PAGES00078+, PAGES00129+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5518+, PF5519+, PF5526+, PF5529+, PF5531+, PF5535+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5588+, PF5590+, PF5592+, PF5593+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5609+, PF5610+, PF5612+, PF5613+, PF5657+, PF5658+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5664+, PF5666+, PF5673+, PF5674+, PF5678+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7460+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7466+, PF7480+, PF7481+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, P77+, L906+, L907+, CTS10278+, CTS10362+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10879+, CTS109+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11358+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11746+, CTS11968+, CTS125+, CTS12632+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS1996+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3837+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4201+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4652+, CTS4740+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5318+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS5457+, CTS550+, CTS5532+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6004+, CTS6045+, CTS6135+, CTS6214+, CTS6275+, CTS6276+, CTS6907+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7225+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8243+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8980+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9828+, CTS6375+, CTS6383+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6800+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6901-, CTS9882-, CTS6280-
243323 فخذ آل فارس من قبيلة آل عيسى الطائية فخذ آل فارس من قبيلة آل عيسى الطائية T-CTS6507 F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5658+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6901-, CTS9882-, CTS6280-
M9684 الهاشمي الهاشمي T-CTS6507 F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6901-, CTS9882-, CTS6280-
188968 علي عطيف علي عطيف T-CTS6507 F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, M70+, P77+, CTS9882-, CTS6901-, CTS9882-, CTS6280-
215444 آل موسى في منطقة العيوني بالمبرز بالاحساء آل موسى في منطقة العيوني بالمبرز بالاحساء T-CTS6507 F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, CTS10278+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6901-, CTS9882-, CTS6280-
149835 ** آل عصفور - القديمي العقيلي Al-Asfour T-CTS6507 F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, M70+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6275+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9882-, CTS7219-, CTS6280-, CTS6901-, CTS6250-
M7988 السردي قبيلة السردية/Sardiyyah Tribe T-CTS6507 F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, P77+, CTS9882-, CTS6901-, CTS9882-, CTS6280-
M7544 Al-Qatami Al-Qatami Al-Zayed T-CTS9882 CTS10278+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS150+, CTS1818+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9882+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L350+, L453+, L454+, L468+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3818+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+
366527 (Abu Judi Proj.) آل جغيمان الأحساء - حوطة بني تميم T-CTS9882 CTS10278+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS150+, CTS1818+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9882+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+
135325 Al Marri - AlMurar Merar Tribe T-CTS9882 CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9882+, F1209+, F3692+, F719+, L104+, L132+, L15+, L16+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3818+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, M70+, CTS9882+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2134+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6901-
151279 Al Mansoori Manaseer Tribe T-CTS9882 CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9882+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF3818+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6901-
233525 Alfadhel Alfadhel T-CTS9882 CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9882+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF3818+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6901-
187386 Wk Wk T-CTS9882 CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9882+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF3818+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6901-
274526 Almansoori Manaseer Tribe T-CTS9882 CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9882+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00021+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF3818+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7219-, CTS6901-, CTS6250-
M7434 Al-Sager Ghanim bin Jabr bin Ali bin Ghanim Al-Zayed T-CTS9882 CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9882+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF3818+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7219-, CTS6901-, CTS6250-
235149 Alhouqani Hougan T-CTS9882 CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9882+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, M70+, P77+, Z709+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7219-, CTS6901-, CTS6250-
M7684 سعود آل صباح سعود آل صباح T-CTS9882 CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9882+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF3818+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7219-, CTS6901-, CTS6250-
M7154 الغتم فيصل الجميلي/الهدار T-CTS9882 CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9882+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF3818+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7219-, CTS6901-, CTS6250-
M6427 Al-Mansouri Manaseer Tribe T-CTS9882 CTS9882+
143265 Bin Faray Al Mazroui Mazare'a Tribe T-CTS9882 CTS9882+
M7435 Bin Hussain Al-Roumi Bin Hussain Al-Roumi T-CTS9882 CTS9882+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS150+, CTS1818+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS9506+, CTS9882+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L350+, L453+, L454+, L468+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3818+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5666+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+
143287 Al Mazroui Mazare'a Tribe T-CTS9882 M70+, CTS9882+
E5174 عبدالعزيز بن محمد بن حسن آل خليفة/ Al-Khalifa Faisal Al Jumaili - Najd region / الأسرة الحاكمة T-CTS9882 P77+, PAGES00002+, CTS10278+, CTS10362+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10879+, CTS109+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11358+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11746+, CTS11968+, CTS125+, CTS12632+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS1996+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3837+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4201+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4652+, CTS4740+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5318+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS5457+, CTS550+, CTS5532+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6004+, CTS6045+, CTS6135+, CTS6214+, CTS6275+, CTS6276+, CTS6375+, CTS6383+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6800+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6907+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7225+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8243+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8980+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9828+, CTS9882+, F1046+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F2985+, F2993+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L162+, L208+, L298+, L299+, L350+, L453+, L454+, L455+, L468+, L470+, L490+, L498+, M139+, M168+, M235+, M272+, M294+, M42+, M70+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, PAGES00078+, PAGES00129+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3818+, PF500+, PF5518+, PF5519+, PF5526+, PF5529+, PF5531+, PF5535+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5588+, PF5590+, PF5592+, PF5593+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5609+, PF5610+, PF5612+, PF5613+, PF5657+, PF5658+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5664+, PF5666+, PF5673+, PF5674+, PF5678+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7460+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7466+, PF7480+, PF7481+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, L1322+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9882+, F1209+, F3692+, F719+, L104+, L132+, L15+, L16+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P108+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P305+, P316+, P326+, P77+, P97+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF3818+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, PK1+, SRY10831+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2134+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6507+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, M70+, L131-, M320-, P317-, P321-, P330-, CTS6901-, L1364-, L1365-
M7561 Marafie Nasrallah Bin Mohammed-Rafie Al-Deen, 1510-1585 T-L1254 L1254+, L1255+
M7947 Marafie Nasrallah Bin Mohammed-Rafie Al-Deen, 1510-1585 T-L1254 L1254+, L1255+
M7941 Marafie Nasrallah Bin Mohammed-Rafie Al-Deen, 1510-1585 T-L1254 L1254+, L1255+, L1304-
M7536 Faraj Behbehani Farajalla bn Awadh(b~1840) bn Ali Al-Behbehani T-L1255 L1255+, L132+, L15+, L16+, L350+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS12657+, CTS150+, CTS2336+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS5470+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, F1209+, F3692+, F719+, L1322+, L1255+, L1254-, L1254-
M8141 Mulla-Hadi Marafie Ahmed bin Hadi bin Ahmed Al-Qanawati T-L1255 L1255+, L132+, L15+, L16+, L350+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, M70+, CTS10278+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS12657+, CTS150+, CTS2336+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS5470+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, F1209+, F3692+, F719+, L1254-
M7324 Marafie Nasrallah Bin Mohammed-Rafie Al-Deen, 1510-1585 T-L1255 L1255+, L1322+, L1254-
M7329 Marafie Nasrallah Bin Mohammed-Rafie Al-Deen, 1510-1585 T-L1255 L1255+, L1322+, L1254-
M7558 Mulla-Hadi Marafie Ahmed bin Hadi bin Ahmed Al-Qanawati T-L1255 M70+, L1255+, L1322+, L131-, P327-, PAGES00002-, L1254-
M8549 Al-Aziz Al-Aziz T-L131  
M6867 Nasser   T-L131  
162858 آل هميلان - مانع بن عثمان الحديثي العنبري آل هميلان - مانع بن عثمان الحديثي العنبري T-L131  
206674 Alfaisal Alfaisal T-L131  
293489 Aljaithen Aljaithen T-L131  
295938 AL Homud Saud AL Homud T-L131  
E10499 Almuhallami Diyar Baker - Arab T-L131 L131+
M7385 Al-oraifan Abdullah Kuwait, 1900 - 1980 T-L131 L131+, P322-, P327-
290215 Aljaithen Aljaithen T-L131 L131+, P327-
M7114 Al-Ali Al-Ali T-L131 M70+, L131+, PAGES00002-
220605 Al- Saeed Eisa Al-Saeed b. 1750 and d. 1820 T-L208  
N116903 خالد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز النزر الكاتب والباحث خالدالنزر/ العتبان بالمبرز - الدمام T-L208 CTS10278+, CTS10362+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10879+, CTS109+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11358+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11746+, CTS125+, CTS12632+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS1996+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3837+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4201+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4652+, CTS4740+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5318+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS5457+, CTS550+, CTS5532+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6004+, CTS6045+, CTS6135+, CTS6214+, CTS6275+, CTS6276+, CTS6577+, CTS6800+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6907+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8243+, CTS8247+, CTS8397+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5518+, PF5519+, PF5526+, PF5529+, PF5531+, PF5535+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5588+, PF5590+, PF5592+, PF5593+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5609+, PF5610+, PF5612+, PF5613+, PF5657+, PF5658+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5664+, PF5666+, PF5673+, PF5674+, PF5678+, L298+, L299+, L350+, L453+, L454+, L455+, L468+, L470+, L490+, L498+, M139+, M168+, M235+, M272+, M294+, M42+, M70+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, F1046+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F2985+, F2993+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F719+, L132+, CTS6375+, CTS6383+, CTS8980+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, CTS9828+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7460+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7466+, PF7480+, PF7481+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, L15+, L16+, L162+, L208+, Z526+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, PAGES00078+, PAGES00129+, CTS6375+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5658+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, CTS8994+, L15+, L16+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PAGES00002+, PAGES00021+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, Z526+, P326+, P77-, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, PAGES00131-, Z112-, PF7443-, PF7444-, PF7445-, PF7453-, PF7457-, L288-, CTS9045-, L137-, CTS9882-, CTS6901-, CTS8512-, PF6391-, P317-, P321-, CTS6507-, PAGES00131-, CTS2860-, CTS6280-, CTS5299-, CTS11968-, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, L288-, Z112-, PF7443-, PF7444-, PF7445-, PF7453-, PF7457-, PF7458-, CTS9882-, CTS9045-, CTS6507-, L137-, P317-, PF6391-, CTS8512-, CTS7225-, CTS6901-, CTS6280-, CTS5299-, CTS2860-, CTS11968-
305912 حسين طالب أحمد علي العمار البطالية T-L208 CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, M70+, CTS10278+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, L350+, L453+, L454+, L468+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, CTS150+, CTS1818+, CTS2134+, CTS2611+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8397+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, F1209+, F3692+, F719+, L104+, L132+, CTS8994+, L15+, L16+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, P326+, L208+, PAGES00002+, P77-, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, Z112-, PF7443-, PF7444-, PF7453-, PF7457-, PF6391-, PAGES00131-, L288-, CTS9045-, L137-, CTS9882-, CTS8512-, CTS6901-, CTS2860-, P317-, P321-, CTS6507-, CTS11968-, CTS5299-
M7675 Hassan Hassan T-L208 L208+, P77-, L1255-
215324 Bin-Moammar Bin-Moammar T-L446  
366516 (Abu Judi Proj.)O_A_T_ آل حسين حوطة بني تميم حوطة بني تميم T-L446 CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11796+, CTS12657+, CTS150+, CTS2157+, CTS2336+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, F1209+, F3692+, F719+, L131+, L132+, L15+, L16+, L350+, L446+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+
291028 AL Homud سعد بن سعود بن سعد بن علي(آل حمود)راعي سمحة ( القو T-L446 CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8247+, CTS8397+, L350+, L446+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11796+, CTS12657+, CTS150+, CTS2157+, CTS2336+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, F1209+, F3692+, F719+, L131+, L132+, L15+, L16+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, L131+, P322-, P327-, PAGES00113-, CTS9984-, L25-, CTS3767-, CTS11984-, PAGES00011-, CTS8862-
325041 D(Abufaisal.T) السحمة -منفوحة والرياض T-L446 CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8247+, CTS8397+, L350+, L446+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11796+, CTS12657+, CTS150+, CTS2157+, CTS2336+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, F1209+, F3692+, F719+, L131+, L132+, L15+, L16+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PAGES00113-, CTS9984-, L25-, CTS3767-, CTS11984-, PAGES00011-, CTS8862-
241110 قبيلة العبادلة التميمية Najd Region T-L446 CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8247+, CTS8397+, L350+, L446+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11796+, CTS150+, CTS2157+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, F1209+, F3692+, F719+, L131+, L132+, L15+, L16+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00113-, L25-, CTS9984-, CTS3767-, CTS11984-, PAGES00011-, CTS8862-
M9529 Saqr Saqr T-L446 CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8397+, L350+, L446+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11796+, CTS12657+, CTS150+, CTS2157+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, F1209+, F3692+, F719+, L131+, L132+, L15+, L16+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PAGES00113-, CTS9984-, L25-, CTS3767-, CTS11984-, PAGES00011-, CTS8862-
332443 M   T-L446 CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8397+, L350+, L446+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, M70+, L446+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11796+, CTS12657+, CTS150+, CTS2157+, CTS2336+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, F1209+, F3692+, F719+, L131+, L132+, L15+, L16+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PAGES00113-, CTS9984-, L25-, CTS3767-, CTS11984-, PAGES00011-, CTS8862-
197924 القريشي - الزبير ثم الدمام والرياض السعودية القريشي T-L446 CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8397+, L350+, L446+, L468+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS10278+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11796+, CTS150+, CTS2157+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, F1209+, F3692+, F719+, L131+, L132+, L15+, L16+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00113-, L222-, L65-, L25-, CTS9984-, CTS3767-, CTS11984-, PAGES00011-, CTS8862-
M9473 الشويمي __ نجد الشويمي _ نجد T-L446 CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8397+, M70+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS150+, CTS2157+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, L350+, L446+, L468+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, F1209+, F3692+, F719+, L131+, L132+, L15+, L16+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00113-, L25-, PAGES00011-, CTS9984-, CTS3767-, CTS11984-, CTS8862-
191722 سعود سلمان عبدالعزيز بن صالح بن حسين الناجم ذرية صالح بن حسين الناجم قدم من نجد للاحساء1300هـ T-L446 CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8247+, CTS8397+, L350+, L446+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, M70+, L446+, CTS10278+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11796+, CTS12657+, CTS150+, CTS2157+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, F1209+, F3692+, F719+, L131+, L132+, L15+, L16+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5586+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PAGES00113-, CTS9984-, L25-, CTS3767-, CTS11984-, PAGES00011-, CTS8862-
343574 العائذي (Abu Judi Proj.)(DYS525=10) العائذي T-L446 CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8247+, CTS8397+, L350+, L446+, L468+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, CTS10278+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS12657+, CTS150+, CTS2157+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, F1209+, F3692+, F719+, L131+, L132+, L15+, L16+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, PAGES00113-, CTS9984-, L25-, CTS3767-, CTS11984-, PAGES00011-, CTS8862-
M9176 الصخري slman T-L446 CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8247+, CTS8397+, L350+, L446+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, M70+, CTS10278+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS150+, CTS2157+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, F1209+, F3692+, F719+, L131+, L132+, L15+, L16+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00113-, L25-, CTS9984-, CTS3767-, CTS11984-, PAGES00011-, CTS8862-
194665 György Ferenc Gyorgy, b. 1745, ethnic Szekler, Bukovina T-L446 L131+, L446+, CTS11984-, PAGES00011-, P327-
M6495 آل هميلان الحديثي العنبري Najd / Riyadh T-L446 L131+, L446+, L1322+, L1255-, L1254-
308164 عائذ نجد (Abu Judi Proj.) الرياض T-L446 L446+, CTS10278+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, M70+, CTS150+, CTS2157+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8397+, L350+, L446+, L468+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5586+, PF5587+, PF5602+, PF5603+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, F1209+, F3692+, F719+, L131+, L132+, L15+, L16+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00113-, CTS9984-, L25-, PAGES00011-, CTS8862-, CTS3767-, CTS11984-, CTS8862-, L25-, PAGES00011-, PAGES00113-, CTS11984-
316440 اساورتا Abdul Qadir (2)(Arab T Studies) اساورتا(Arab T Studies) T-M70  
343168 آل عبد الكريم المعمر التميمي (Abu Judi Proj.) حرمة T-M70  
366529 (Abu Judi Proj.) العبيد الأحساء T-M70  
366515 (Abu Judi Proj.)A_A_M آل مرشد حوطة بني تميم حوطة بني تميم T-M70  
M6739 Saad Arab T-M70  
E14916 Ahmed Almuhallami (Dyar Bakir) Dyar Bakir - Arab T-M70  
84725 Soto Zoiliano Soto, b.1862 (Arsi Oromo) T-M70  
M10091 محمد العتال شلهوب بن الناجم العنزي محمد العتال شلهوب بن الناجم العنزي - الكويت T-M70  
M6079 Alazdi Alazdi T-M70  
M7109 AL-Ameery AL-Khaldi - 3nak AL-Ameery AL-Khaldi - 3nak T-M70  
116235 Habib Nabil Iskander Habib, Cairo, Egypt T-M70  
187227 Bakri - quraish Quraish T-M70  
247277 22   T-M70  
276387 Taabaan Gonabadi, Khorasan, Iran T-M70  
273916 Jabour Jabour T-M70  
N109466 Said Salameh Said, b. 1896 T-M70  
T1882 Ageli جادو T-M70  
M7660 Al Saud Al Saud T-M70  
M7776 Al-Merar Merar Tribe T-M70  
304559 ال عبد السيد ، خفاجة ال عبد السيد ، خفاجة T-M70 CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS12657+, CTS150+, CTS2336+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS3837+, CTS4014+, CTS6275+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6375+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8247+, CTS8397+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, CTS9268+, CTS9308+, CTS8994+, F1209+, F3692+, F719+, L15+, L16+, L350+, P326+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, L132+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z112-, Z526-, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, PF7443-, PF7444-, PF7445-, PF7453-, PF7457-, PF6391-, PF5594-, PAGES00131-, L137-, PAGES00113-, P328-, P77-, PAGES00002-, PAGES00011-, L446-, L453-, L454-, L25-, L288-, L299-, L1254-, L1255-, L131-, F2376-, CTS9045-, CTS9163-, CTS931-, CTS9506-, CTS9882-, CTS9984-, P317-, P321-, P322-, CTS8512-, CTS8862-, CTS8065-, CTS7169-, CTS7219-, CTS6507-, CTS6901-, CTS6280-, CTS4085-, CTS6250-, CTS6000-, CTS550-, CTS5542-, CTS5690-, CTS5299-, CTS484-, CTS4916-, CTS3767-, CTS3271-, CTS2611-, CTS2860-, CTS1818-, CTS2157-, CTS11796-, CTS11968-, CTS11984-, CTS11078-, CTS11556-
366523 السديري (Abu Judi Proj.) حائل - السديري T-M70 CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS150+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS2888+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS623+, CTS6275+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6375+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8397+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, F3692+, F719+, L468+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, F1209+, L132+, L15+, L16+, L350+, P326+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000227+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PAGES00131-, PAGES00113-, Z112-, Z526-, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, PF7443-, PF7444-, PF7453-, PF7457-, PF6391-, PF5594-, P328-, P77-, PAGES00002-, PAGES00011-, L446-, L453-, L454-, L25-, L288-, L137-, F2376-, P317-, P321-, L1254-, L1255-, L131-, CTS931-, CTS9506-, CTS9882-, CTS9984-, CTS9045-, CTS9163-, CTS8512-, CTS8862-, CTS8065-, CTS7169-, CTS7219-, CTS6507-, CTS6901-, CTS6280-, CTS6250-, CTS6000-, CTS550-, CTS5542-, CTS5690-, CTS5299-, CTS484-, CTS4916-, CTS4085-, CTS3271-, CTS3767-, CTS1818-, CTS2157-, CTS2611-, CTS2860-, CTS11796-, CTS11968-, CTS11984-, CTS11078-, CTS11556-
M6097 الكندي Arab T-M70 L1255-, Z709-
M7211 Marafie Nasrallah Bin Mohammed-Rafie Al-Deen, 1510-1585 T-M70 L206+, M193+, M184+, M70+, L490+, L455+, L452+, L445+, L810+, L1254+, L1255+, M272+, L1322+, CTS10278+, CTS10362+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10879+, CTS109+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11746+, CTS125+, CTS12632+, CTS12657+, CTS150+, CTS11358+, CTS1996+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3662+, CTS2336+, CTS2888+, CTS3837+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4014+, CTS4201+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4652+, CTS4740+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5318+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS5457+, CTS5470+, CTS5532+, CTS573+, CTS5987+, CTS6004+, CTS6045+, CTS6135+, CTS6214+, CTS6275+, CTS6276+, CTS6577+, CTS6800+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6907+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8004+, CTS8243+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8980+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, F1046+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2302+, L298+, L350+, L455+, L468+, L470+, L490+, L498+, L92+, M139+, M168+, M235+, M272+, M294+, M42+, M70+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5518+, PF5519+, PF5526+, PF5529+, PF5531+, PF5535+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F2985+, F2993+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F719+, L132+, CTS6375+, CTS6383+, CTS9828+, L15+, L16+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5588+, PF5590+, PF5592+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5609+, PF5610+, PF5612+, PF5613+, PF5657+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5664+, PF5666+, PF5673+, PF5674+, PF5678+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7460+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7466+, PF7480+, PF7481+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, PAGES00078+, PAGES00129+, PAGES00131-, PAGES00113-, Z112-, Z526-, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, PF7443-, PF7444-, PF7445-, PF7453-, PF7457-, PF7458-, PF6391-, PF5658-, PF5593-, PF5594-, L25-, L288-, CTS9882-, CTS9984-, CTS6507-, L137-, PF5567-, P328-, PAGES00011-, F2376-, CTS931-, CTS9506-, CTS9045-, CTS9163-, CTS8512-, CTS8862-, CTS8065-, CTS7169-, CTS7225-, CTS6901-, CTS6280-, CTS6000-, CTS5542-, CTS5690-, CTS550-, CTS5299-, CTS484-, CTS4916-, CTS4085-, CTS3271-, CTS2611-, CTS2860-, CTS3767-, CTS2157-, CTS11556-, CTS1818-, CTS11796-, CTS11968-, CTS11984-, CTS12108-, PAGES00002-, M320-, P77-, P330-, P321-, L131-, P322-, P327-, P317-, CTS11078-, L905-, L906-, L907-, L446-, L447-, L208-, L162-, L947-, PAGES00021-, L299-, L453-, L454-
M4015 Saud الشريف الحسني L131+ T-M70 M70+
310880 Al-Mansouri Al-Mansouri T-M70 M70+
316556 Marafie قتيبه عبد الحليم محمد رفيع حسين معرفي - الكويت T-M70 M70+
272887 Abdulrhman Ghamid Tribe T-M70 M70+
262158 Belameche Belameche T-M70 M70+
168883 Al Khyaili Manaseer Tribe T-M70 M70+
151913 Hossain   T-M70 M70+
164492 M. al-ali , 1790-1849 T-M70 M70+
M7942 81 ibrahim, b 1912 T-M70 M70+
M8089 Kedia Kedia T-M70 M70+
M8352 Bin Obaid abdulla T-M70 M70+
M9153 الشريف ماهر رشوان ال مخدم الحسيني الشريف ماهررشوان ال مخدم الجمازي الحسيني T-M70 M70+
304593 العبودة العبودة T-M70 M70+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS12657+, CTS150+, CTS2336+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS3837+, CTS4014+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS7164+, CTS8397+, CTS9268+, CTS9308+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, CTS8994+, F1209+, F719+, L15+, L16+, L350+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, P326+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, L132+, PAGES00129+, PAGES00131-, L137-, Z112-, Z526-, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, PF7443-, PF7444-, PF7453-, PF7457-, PF6391-, PAGES00113-, P328-, P77-, PAGES00002-, PAGES00011-, PF5594-, L446-, L453-, L454-, L25-, L288-, L299-, L1254-, L1255-, L131-, F2376-, CTS9045-, CTS9163-, P317-, P321-, P322-, CTS931-, CTS9506-, CTS9882-, CTS9984-, CTS8512-, CTS8862-, CTS7169-, CTS8065-, CTS6901-, CTS6507-, CTS4085-, CTS6280-, CTS6000-, CTS550-, CTS5542-, CTS5690-, CTS5299-, CTS484-, CTS4916-, CTS3767-, CTS3271-, CTS2611-, CTS2860-, CTS1818-, CTS2157-, CTS11796-, CTS11968-, CTS11984-, CTS11078-, CTS11556-
190965 الجلبي القوزي الجلبي القوزي T-M70 M70+, CTS8512-
M7215 Marafie Nasrallah Bin Mohammed-Rafie Al-Deen, 1510-1585 T-M70 M70+, L1254+, L131-, P327-, P77-, PAGES00002-
204499 Fahad Fahad T-M70 M70+, L1255-
164951 OPEC Kalifa Al-Kawari T-M70 M70+, L1255-, L131-, L454-
M7214 Awadh Behbehani Nasrallah bn Awadh(b~1840) bn Ali Al-Behbehani T-M70 M70+, L1255+, L131-, P77-, PAGES00002-, L1254-
M6999 Al-Aqeli al-aqaili al-hashemi - quraish T-M70 M70+, P77-
M6526 Saif Al Zaabi Saif Al Zaabi T-M70 M70+, P77-
M6549 Bakri Bakri T-M70 M70+, P77-
274473 Zainy   T-M70 M70+, P77-
164794 Bani Saad Al-Tamimy riyadh, saudi arabi T-M70 M70+, P77-, L131-
M6409 Sama Bin Luai Quraish T-M70 M70+, P77-, L906-, L907-, Z709-
M4259 العمري حاشد العمري حاشد T-M70 M70+, Z709-
329862 Al-Khaldi(Abufaisal.T) الجشه -الأحساء T-M70 P77-
192703 Elkadiri Elkadiri T-M70 P77-, L906-, L907-
M8171 الشلاوى بني الحارث الشلاوى بني الحارث T-P322 M70+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS12657+, CTS150+, CTS2157+, CTS2336+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, F1209+, F2376+, F3692+, F719+, L131+, L132+, L15+, L16+, L350+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P322+, P326+, P328+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+
268033 Al-Harthi *Taif *(Abufaisal.T) الحطابي الشلوي الحارثي T-P322 M70+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11569+, CTS11746+, CTS12657+, CTS150+, CTS2157+, CTS2336+, CTS2888+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7164+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8994+, CTS9268+, CTS9308+, F1209+, F2376+, F719+, L131+, L132+, L15+, L16+, L350+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P322+, P326+, P328+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+
M6547 الشلوي الشلوي T-P322 M70+, L131+, P322+, L1255-, PAGES00002-
M7201 لؤي الطيار _ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه Bni Hashem - Quraish T-P77  
308207 Alghanim Fahad Alghanim T-P77  
M8769 Almansoori Manaseer Tribe T-P77  
M7724 Al Wabrani Manaseer Tribe T-P77  
69080 Al Sharief - Qureshi Al Sharief - Qureshi T-P77 F1209+, F3692+, F719+, L132+, L15+, L16+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, P77+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, Z709+, Z710+, Z713+, Z714+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS11968+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, CTS2860+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS8512+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, P77+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6901-, CTS6507-, CTS9882-, CTS9882-, CTS6280-
149827 A Kuwait T-P77 L162+, L206+, L208+, M70+, P77+, L131-, M320-
163600 al-qodaimi al-oqail al-amiri al-qodaimi al-oqaili al-amri T-P77 L162+, L206+, L208+, P77+, L905+, L906+, L907+, M320-, L131-
M7546 76   T-P77 L208+, M70+, P77+, L905+, L906+, L907+, L1255-, L131-, P321-, P317-
307341 alfouzan alfouzan T-P77 M70+, P77+
M7042 Al-Fadhil Faisal al-Jumaili Najd Region T-P77 M70+, P77+, L905+, L906+, L907+
M6686 Al-Zaabi Al-Zaabi T-P77 P77+
207594 محزري الحكمي محزري الحكمي T-P77 P77+
M7046 الصباح اللحدان البنعلي الصباح اللحدان البنعلي T-P77 P77+, L905+, L906+, L907+
M7210 Al-Sager Al-Zayed Zayed bin Jabr bin Ali bin Ghanim Al-Zayed T-P77 P77+, L905+, L906+, L907+, L1322+, L1254-, L1255-
M7882 Alazdi Alazdi T-P77 P77+, Z709+, CTS9882-
206479 Yousif Yousif T-P77 PAGES00002+, P77+, L905+, L906+, L907+, L131-, P321-, P330-, P317-, P327-
M7441 Walad ali. ( Sulaim) Waladali/ Hejaz Region T-PAGES00002 CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, M70+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2134+, CTS2611+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6375+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, F1209+, F3692+, F719+, L104+, L132+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P108+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P305+, P316+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, P9+, P97+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, PK1+, SRY10831+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, L15+, L16+, L267+, Z526+, P326+, P77-, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, L288-, Z112-, PF7443-, PF7444-, PF7445-, PF7453-, PF7457-, PAGES00131-, PF6391-, P317-, P321-, L137-, CTS9882-, CTS9045-, CTS6507-, CTS6901-, CTS8512-, CTS6280-, CTS5299-, CTS2860-, P77-, Z709-, M320-, P330-, P321-, CTS11968-
M7330 Al-Nafisi Al-Nafisi T-Y12641 T-PAGES00002 M70+, L905+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2336+, CTS2611+, PAGES00002+, CTS6275+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS6375+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, L299+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, F1209+, F3692+, F719+, L132+, CTS8994+, L15+, L16+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5587+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z526+, P326+, P77-, P77-, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, Z112-, PF7443-, PF7444-, PF7445-, PF7453-, PF7457-, PF6391-, PAGES00131-, L288-, CTS9045-, L137-, CTS9882-, P317-, P321-, CTS8512-, CTS7219-, CTS6507-, CTS6901-, CTS6280-, L131-, CTS2860-, CTS6250-, CTS5299-, CTS11968-, L906-, L907-, M320-, P330-, P321-, P317-, L1254-, L1255-, CTS2214-
300440 Alfaraj Sulaiman T-PAGES00002 M70+, PAGES00002+
234458 Y A Saayed (السعيد) Ahmed,b. 1800 and d. 1870 T-PAGES00002 M70+, PAGES00002+, L131-, M320-, P317-, P321-, P330-, P77-
191547 Eskandar Assyrian T-PAGES00002 M70+, PAGES00002+, L131-, M320-, P317-, P321-, P330-, P77-
M6977 Al-Khaldi Al-Khaldi T-PAGES00002 M70+, PAGES00002+, Z709-, L131-, M320-, P317-, P321-, P330-, P77-
M7976 Al-Aqeel Al-Aqeel T-PAGES00002 PAGES00002+, M320-, P317-, P321-, P330-, P77-
M8652 Al Mohaish ابو صالح T-Y9109 T-Z709 CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5175+, CTS5268+, CTS10278+, CTS10416+, CTS10700+, CTS10834+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS5332+, CTS5336+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS6214+, CTS623+, CTS6275+, F1209+, F3692+, F719+, L104+, L132+, L15+, L16+, L350+, L453+, L454+, L468+, L470+, L490+, L498+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, P326+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2134+, CTS2336+, CTS2611+, M70+, CTS6375+, CTS7164+, CTS7169+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8247+, CTS8397+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5567+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, CTS931+, CTS9506+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PAGES00129+, Z526+, Z709+, CTS8994+, CTS9045-, Z710-, Z713-, Z714-, PAGES00131-, CTS9882-, CTS6901-, Z112-, PF6391-, CTS8512-, CTS6507-, P77-, CTS2860-, P77-, CTS6280-, CTS11968-, CTS5299-
223552 الجلبي القوزي الجلبي القوزي T-Z709 M70+, Z709+, P77-
242149 Ian      
264471 اساورتا Muhammad Ali (6)(Arab T Studies) اساورتا(Arab T Studies)    
410500 Burkett      
415353 Almosawy      
417081 ENEZAN AHMED HUSSIEN MATAR ENEZAN    
325291 تركي بن ناصر      
326518 dawood dawood    
376310 Hanafi      
361482 Yami      
366154 ALABDULWAHAB      
358769 Fakhro      
M7616 Hamed      
M9295 Alotaibi Alotaibi    
M8867 Salah Younis Saleh 1946 -2012   M181+, M112+, 50f2(P)+, CTS10362+, CTS10826+, CTS10834+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11716+, CTS11912+, CTS125+, CTS12632+, CTS1388+, CTS1996+, CTS2134+, CTS2179+, CTS2668+, CTS294+, CTS3186+, CTS3349+, CTS3431+, CTS346+, CTS3490+, CTS3536+, CTS3608+, CTS3609+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS503+, CTS5064+, CTS5311+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5541+, CTS5552+, CTS5599+, CTS5702+, CTS5884+, CTS5986+, CTS6135+, CTS623+, CTS6369+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7653+, CTS8243+, CTS8393+, CTS8980+, CTS9828+, CTS9940+, L104+, L147+, M112+, M181+, M182+, M192+, M249+, M299+, M42+, M94+, P108+, P305+, P85+, P90+, PAGES00026+, PAGES00072+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF1203+, PF210+, PF212+, PF223+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3561+, PF500+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6520+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF892+, PF937+, PF951+, PF970+, PK1+, SRY10831+, V220+, V221+, V234+, V237+, V241+, V250+, V85+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z599+
M9000 Study (52)     M198+
216514       M198+
M7538 M     M201+, M342+, P20+, M377-, P15-, P18-, L13-, L14-, L140-, L141-, L177-, L201-, L30-, M283-, M286-, M287-
M7216 Shaker Mohammed bin Ali bin Mohammed Al-Qanawati   M201+, M342+, P20+, P76-, M377-, P15-, P18-, L13-, L14-, L140-, L141-, L177-, L201-, L30-, L42-, L91-, M283-, M286-, M287-
316434 Chad Project 16     M35.1+
318494 K.M.A.A.K.U.D. K.M.A.A.K.U.D.   M42-
M7278 Nakheeloo     M434-
329966 Al-Gaissi بني عامر بني يوسف جيس العامري الجيسي - الحسكة - سورية   YSC0000076-