البحث الجيني لبلاد المغرب الكبير Maghreb DNA Project - Y-DNA SNP

The major branch points on our shared paternal lineage trace back through genealogy, history, antiquity, and ancient anthropology to reach our early hominid ancestors who lived in Africa. Recent (terminal) branches may be as recent as ten generations old or several thousand years. Thus, they are an established way to trace the migrations of human populations from the earliest times to the present. The branches on the paternal tree are haplogroups. SNP markers on the Y-Chromosome define them. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) SNP results for the project. It shows Y-DNA haplogroups and all SNP results both positive (derived) and negative (ancestral). A plus, +, sign denotes positive results. A negative, -, sign denotes negative results. You may learn more about Y-Chromosome SNPs on the Understanding Y-DNA SNP Results learning page.

Learn more about this page. This page displays project members' Y-DNA haplogroups and SNP results. Predicted haplogroups are in red, and confirmed haplogroups are in green.

* denotes a no call or heterozygous call.

Kit Number Last Name Paternal Ancestor Name Short Hand Confirmed SNPs
216345 Chad Project 1   A-M32  
310030 Almosauy Almosauy A-M32 M42-
M9936 aldhayfli الوادي B-BY16115 BY14783+, BY14786+, BY15085+, BY15086+, BY15087+, BY15088+, BY15089+, BY15090+, BY15091+, BY15092+, BY15093+, BY15094+, BY15109+, BY15110+, BY15111+, BY15112+, BY15113+, BY15114+, BY15115+, BY15116+, BY15117+, BY15118+, BY15132+, BY15133+, BY15134+, BY15135+, BY15137+, BY15138+, BY15139+, BY15140+, BY15141+, BY15142+, BY15143+, BY15144+, BY15145+, BY15146+, BY15147+, BY15148+, BY15149+, BY15150+, BY15151+, BY15153+, BY15162+, BY15166+, BY15167+, BY15168+, BY15169+, BY15170+, BY15171+, BY15172+, BY15173+, BY15174+, BY15175+, BY15176+, BY15177+, BY15178+, BY15179+, BY15180+, BY15181+, BY15182+, BY15183+, BY15184+, BY15185+, BY15186+, BY15187+, BY15188+, BY16112+, BY16113+, BY16114+, BY16115+, BY16116+, BY16117+, BY16118+, BY16119+, BY16120+, BY16121+, BY16122+, BY16123+, BY16124+, BY16125+, BY16126+, BY16127+, BY16128+, BY16129+, BY16130+, BY16131+, BY16132+, BY16133+, BY16134+, BY16135+, BY16136+, BY16137+, BY18759+, FGC33855+, FGC33857+, FGC33858+, FGC33865+, FGC33866+, FGC33867+, FGC33868+, FGC33869+, FGC33870+, FGC33871+, FGC33875+, FGC51417+, FGC53290+, FGC53293+, FGC53340+, FGC53371+, FGC53378+, FGC53386+, FGC53388+, FGC53389+, FGC53391+, FGC53392+, M5836+, M5838+, M5844+, M5845+, M5848+, M5850+, M5851+, M5852+, M5856+, M5858+, M5868+, M5869+, M5871+, M5872+, M5873+, M5874+, M5875+, M5877+, M5878+, M5879+, M5880+, M5881+, M5882+, M5883+, M5891+, M5896+, M5898+, M5902+, M5904+, M5907+, M5910+, M5913+, M5916+, M5917+, M5919+, M5920+, M5922+, M5925+, M5927+, M5930+, M5933+, M5934+, M5938+, M5941+, M5944+, M5946+, M5952+, M5954+, M5955+, M5962+, M5965+, M5967+, M5969+, M5971+, M5972+, M5973+, M5976+, M5979+, M5983+, M5984+, M5985+, M5986+, M5987+, M5997+, M5999+, M6000+, M6003+, M6004+, M6005+, M6007+, M6010+, M6013+, M6015+, M6019+, M6021+, M6029+, M6038+, M6041+, M6045+, M6046+, M6048+, M6089+, M6164+, M6204+, M6247+, M6279+, M6289+, M6307+, M6311+, M6347+, M6349+, M6350+, M6352+, M6353+, M6357+, M6359+, M6361+, M6362+, M6363+, M6367+, M6368+, M6369+, M6371+, M6372+, M6373+, M6374+, M6375+, M6376+, M6381+, M6382+, M6386+, M6387+, M6388+, M6393+, M6394+, M6395+, M6396+, M6397+, M6398+, M6400+, M6401+, M6403+, M6404+, M6405+, M6407+, M6411+, M6416+, M6418+, M6421+, M6425+, M6427+, M6429+, M6430+, M6431+, M6432+, M6434+, M6435+, M6436+, M6437+, M6439+, M6441+, M6442+, M6443+, M6444+, M6445+, M6446+, M6449+, M6450+, M6453+, M6455+, M6457+, M6458+, M6459+, M6460+, M6463+, M6464+, M6465+, M6467+, M6468+, M6470+, M6471+, M6472+, M6473+, M6474+, M6475+, M6476+, M6478+, M6479+, M8675+, M8681+, M8683+, M8686+, M8687+, M8688+, M8694+, M8698+, M8699+, M8700+, M8702+, M8703+, M8704+, M8705+, M8706+, M8707+, M8708+, M8710+, M8711+, M8712+, M8713+, M8714+, M8715+, M8716+, M8717+, M8718+, M8721+, M8722+, M8723+, M8724+, M8725+, M8726+, M8727+, M8728+, M8730+, M8731+, M8732+, M8734+, M8735+, M8737+, M8740+, M8746+, M8753+, M8767+, M8777+, M8791+, M8794+, M8796+, M8798+, M8812+, M8818+, M8820+, M8821+, M8826+, M8827+, M8831+, M8840+, M8848+, M8849+, M8857+, M8858+, M8859+, M8863+, M8868+, M8869+, M8870+, M8872+, M8873+, M8876+, M8883+, M8886+, M8887+, M8888+, M8890+, M8895+, M8899+, M8909+, M8911+, M8914+, M8917+, M8923+, M8927+, M8928+, M8929+, M8930+, M8931+, M8932+, M8933+, M8938+, PH3433+, PH4047+, PH4706+, PH51+, SK253+, SK284+, SK285+, SK286+, SK288+, V1041+, V1406+, V2012+, V2144+, V2280+, V2661+, V2903+, V2949+, V3009+, V3231+, V3409+, V3854+, V3917+, V3954+, V4015+, Y10264+, Y10283+, Y10284+, Y10338+, Y10340+, Y10341+, Y10342+, Y10346+, Y10347+, Y10348+, Y10349+, Y10350+, Y10351+, Y10353+, Y10358+, Y10359+, Y10363+, Y10364+, Y10365+, Y10366+, Y10367+, Y10369+, Y10370+, Y10371+, Y10376+, Y10377+, Y10380+, Y10381+, Y10382+, Y10383+, Y10385+, Y10388+, Y10390+, Y10395+, Y10397+, Y10398+, Y10400+, Y10405+, Y10407+, Y10408+, Y10409+, Y10410+, Y10411+, Y12223+, Y20280+, Y20673+, Z11682+, Z11691+, Z11692+, Z11694+, Z11695+, Z11696+, Z11699+, Z11707+, Z11750+, Z11780+, Z11788+, Z11791+, Z11793+, Z11794+, Z11800+, Z11801+, Z11804+, Z11806+, Z11808+, Z11810+, Z11813+, Z11815+, Z11820+, Z11821+, Z11823+, Z11828+, Z11830+, Z11839+, Z11842+, Z11845+, Z11850+, Z11851+, Z11859+, Z11860+, Z11861+, Z11862+, Z11863+, Z11865+, Z11867+, Z11873+, Z11880+, Z11883+, Z11886+, Z15874+, Z20447+, Z22786+, Z22884+, Z22886+, Z22893+, Z22895+, Z22901+, Z22926+, Z22928+, Z22932+, Z22934+, Z22955+, Z22974+, Z22983+, Z22987+, Z22996+, Z23004+, Z23007+, Z23012+, Z23014+, Z23015+, Z23016+, Z23019+, Z23020+, Z23022+, Z23023+, Z23024+, Z23032+, Z23036+, Z23039+, Z23040+, Z23041+, Z23044+, Z23052+, Z23057+, Z23058+, Z23073+, Z23074+, Z23077+, Z23079+, Z23094+, Z23099+, Z23101+, M150+, M182+, M152+, M218+, P50-, PF4284-
300863 أسامة عبدالله محمد حسين محمد الناظري الشعْـبة - الدمام B-M181 M181+
190039 La3maymi العمايم-قفصة B-M181 M181+
N117550 Boudjemai   C-V20 M216+, CTS10116+, CTS10362+, CTS1083+, CTS109+, CTS11043+, CTS11358+, CTS11544+, CTS11575+, CTS11798+, CTS11820+, CTS125+, CTS1996+, CTS2267+, CTS2377+, CTS3221+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3662+, CTS3910+, CTS4032+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS6266+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8148+, CTS8243+, CTS8980+, CTS9828+, F1030+, F1044+, F1118+, F1208+, F1217+, F1241+, F1288+, F1307+, F1367+, F1490+, F1727+, F1871+, F1911+, F2048+, F2067+, F2253+, F2258+, F2302+, F2305+, F2408+, F2446+, F2449+, F2485+, F2501+, F2606+, F2607+, F2671+, F2678+, F2774+, F2792+, F2803+, F2847+, F2858+, F2888+, F2897+, F2909+, F2969+, F3043+, F3319+, F3388+, F3393+, F3395+, F3400+, F3462+, F3537+, F3670+, F3698+, F3712+, F3719+, F767+, F847+, F870+, F909+, F917+, F993+, M130+, M139+, M168+, M216+, M294+, M42+, M94+, P184+, P255+, P260+, P305+, P53+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V168+, V183+, V189+, V199+, V20+, V221+, V232+, V241+, V250+, V52+, V77+, V9+, BY1568+, BY1801+, BY18392+, BY18404+, BY18413+, BY18414+, BY2135+, BY2391+, BY2462+, BY2469+, CTS10116+, CTS11544+, CTS11798+, CTS11820+, CTS11043+, CTS12632+, CTS2377+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3910+, CTS3996+, CTS4032+, CTS4437+, CTS4443+, CTS5454+, CTS2267+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6266+, CTS8148+, F1118+, F11558+, F1208+, F1217+, F1241+, F1288+, F1307+, F13208+, F13409+, F13452+, F1367+, F1490+, F1030+, F1044+, F1727+, F1871+, F1911+, F2253+, F2258+, F2305+, F2446+, F2449+, F2485+, F2501+, F2606+, F2607+, F2671+, F2678+, F2888+, F2897+, F2909+, F2969+, F2774+, F2792+, F2803+, F2847+, F2858+, F3388+, F3393+, F3395+, F3400+, F3319+, F3537+, F3698+, F3712+, F3719+, F6305+, F6322+, F6324+, F6812+, F6814+, F7426+, F7535+, F7629+, F7751+, F7831+, F847+, F909+, F917+, F9833+, L849+, M130+, M168+, M216+, M294+, M299+, M42+, M756+, M94+, P143+, P255+, P260+, P53_3+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00085+, PF6464+, V241+, V250+, V77+, Y2801+, Y6691+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z16216+, Z3958+, Z3974+, Z4014+, Z4082+, Z4083+, Z4091+, Z4093+, Z4095+, Z4119+, Z4121+, Z4127+, Z4139+, Z4145+, Z4146+, Z4157+, FGC14605+, FGC16179+, FGC22149+, V1234+, V1580+, V20+, V222-, L1065-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PAGES00059-, F993-, F883-, F888-, F756-, F4129-, F3679-, F3323-, F3346-, F3445-, F3478-, F2862-, F3016-, F3079-, F3135-, F3217-, F3262-, F3314-, F2771-, F2590-, F2601-, F2383-, F2414-, F2290-, F2064-, F2117-, F2120-, F2124-, F2131-, F1759-, F1098-, F1512-, F1557-, F1628-, F1669-, F1484-, F1485-, CTS8414-, CTS8849-, CTS7643-, CTS623-, CTS2335-, CTS5528-, CTS5847-, CTS4040-, CTS1855-, CTS1127-, CTS11890-, CTS10154-, CTS10437-, CTS10834-, CTS11033-
193455 walhasa-nefzawa   E-A428 L117+, L19+, A2227+, A428+, M183+, PF2546+, Z827+, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, Z5009-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, PF6751-, PF6753-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, Z21398-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, M293-, M34-, M4145-, A5603-, A601-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, MZ12-, MZ13-, MZ7-, MZ80-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, A929-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, F2932*, P72*, MZ16*, MZ64*, A6459*, M4511*, M81*, PF6748*, Z36730*, Z36740*, Y10539*, Y15936*, Y6720*, A1152*
216542 العلوي الشنقيطي من قبيلة إِدَوَعْلِ العلوي الشنقيطي / البيض / أولاد أبوهم / الزلامطة E-A5604 A5604+, BY10165+, BY1936+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8886+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11147+, CTS11273+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC38481+, L1090+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5023+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, MZ64+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, V168+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z827+, A2227-, PF2546-
E16593 berkane   E-A601 L117+, L19+, M183+, M183+, A601+, PF2546+, Z21398+, Z827+, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, MZ7-, MZ80-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, PF6751-, PF6753-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, MZ12-, MZ13-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, M293-, M34-, M4145-, Z5009-, A2227-, A428-, A5603-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, A929-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, F2932*, A1152*, M4511*, M81*, MZ64*, MZ16*, A6459*, PF6748*, Y6720*, Y10539*, P72*, Y15936*, Z36730*, Z36740*
350731   Achbari E-A929 A929+
259653 Chawi -Batna شاوي E-A929 A929+
225995 Michraf   E-A929 M183+, A929+, M165-, Z21398-
173205 Fitouri Elidrissi قبيلة الفواتير الأدارسة الحسنيون الهاشميون E-A930 A930+, Z5009-
N24059 Horton William H. Horton (1775- 1822?) E-A930 CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10296+, CTS10321+, CTS10362+, CTS1042+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS11147+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11687+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS125+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1545+, CTS1819+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3870+, CTS3988+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7677+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F2302+, F3170+, F3195+, F986+, L117+, L335+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M310+, M42+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1453+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF210+, PF212+, PF223+, PF2301+, PF2305+, PF2306+, PF2307+, PF2310+, PF2311+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2331+, PF2333+, PF234+, PF2343+, PF2355+, PF2364+, PF2375+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2475+, PF2476+, PF2477+, PF2478+, PF2479+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2497+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2515+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2552+, PF2553+, PF2557+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V189+, V52+, V9+, Z827+, A929+, A930+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY8886+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10714+, CTS11147+, CTS11273+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC38481+, L1090+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L676+, PF3561+, V168+, V189+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z827+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, BY697+, ZS2106+, ZS3220+, CTS12227-, CTS10683-, Z830-, Z842-, Z1092-, PF4666-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6799-, M107-, L351-, CTS4487-, P72-, PF2575-, PF2578-, PF2586-, F1872-, CTS697-, CTS3561-, CTS1411-, CTS10284-, Z5009-
176295 Bujari   E-A930 L342+, M183+, Z826+, A930+, BY10236+, BY10237+, BY10238+, BY10239+, BY10240+, BY10241+, BY10243+, BY10244+, BY10246+, BY1936+, BY1996+, BY2268+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY8887+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, L335+, L337+, L339+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS10714+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS1819+, CTS3637+, F3170+, F986+, FGC22149+, FGC38481+, L104+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, M35+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, P108+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, L676+, L796+, P2+, P29+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, PF6464+, PF3561+, V221+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z15667+, Z17508+, M145+, M165-, Z17694-, Z17911-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z1092-, Z1267-, Z1296-, V6-, PF4666-, PF5371-, PF5730-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6748-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PR1497-, S19819-, S2348-, S4442-, V1486-, V1515-, PF2575-, PF2586-, P314-, P53_3-, P72-, M107-, L701-, M3453-, P195_2-, PF2423-, PF2428-, M9771-, L584-, L643-, L362-, L247-, L1272-, L1065-, L1066-, CTS3802-, CTS1882-, CTS697-, DF41-, F1008-, F1365-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, CTS623-, CTS4487-, CTS4659-, CTS3561-, CTS227-, CTS1727-, CTS1411-, CTS12555-, CTS10834-, CTS12170-, L351-, CTS10683-
299390 Almaloul غريان ◄ ربع القواسم E-BY10062 PF6789+, BY10060+, BY10061+, BY10062+, BY1996+, BY2268+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8886+, BY8887+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, F3170+, F986+, FGC22149+, FGC38481+, Z1181+, PF2384+, L117+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, MZ1+, MZ109+, MZ110+, MZ21+, MZ22+, MZ23+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, PF3561+, L796+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, L19+, L335+, L336+, L339+, P2+, P29+, PF6464+, PF6789+, PF6794+, PF6799+, V241+, V250+, Y1703+, Y20199+, Y20200+, Y2491+, Y2546+, Y2770+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, L676+, Z21061+, Z21102+, Z21106+, Z21112+, Z21113+, Z21114+, Z827+, BY697+, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z2109-, L701-, Z17694-, Z17911-, Z1296-, S19819-, S2348-, S4442-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, P314-, P53_3-, L362-, M3453-, PF5371-, PF5730-, P195_2-, M9771-, L643-, L1272-, PF2634-, L1065-, L1066-, CTS623-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS3802-, CTS10834-
T1818 Hmouda غريان - بن مهنى◄ ربع القواسم E-BY10065 CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F3170+, F986+, FGC22149+, FGC38481+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, MZ1+, MZ109+, MZ110+, MZ21+, MZ22+, MZ23+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, PF3561+, BY10060+, BY10061+, BY10063+, BY10064+, BY10065+, BY10066+, BY10067+, BY10068+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, PF6789+, PF6794+, PF6799+, V241+, V250+, Y1703+, Y20199+, Y20200+, Y2491+, Y2546+, Y2770+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21107+, Z21113+, Z21114+, Z827+, PF6464+, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, CTS7983-, CTS10834-, PF5730-, PF1801-, F1365-, CTS623-
T1858 Werfalli ورفلة ☚ الأساحقة , الصلع , ⵡⵔⴼⴰⵍ ⵓⵡ ⵀⴳⴰⵔ E-BY10090 BY10090+, BY10091+, BY10092+, BY10093+, BY10094+, BY10095+, BY1936+, BY1996+, BY2268+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS3637+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, F3170+, F986+, FGC22149+, FGC38481+, L104+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L19+, L335+, L336+, L339+, L117+, L676+, L796+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, MZ1+, MZ78+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, PF6464+, P2+, P29+, M145+, PF6789+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF6794+, PF6799+, Z15667+, Z17508+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21107+, Z21112+, Z21113+, Z21114+, Z21061+, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, Z830-, Z842-, S2348-, S4442-, Z17694-, Z17911-, S19819-, S4442-, PF6795-, Z1092-, Z1296-, PF6790-, M165-, P314-, P53_3-, P72-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6758-, PF6788-, P195_2-, PF2575-, PF2578-, PF2586-, PF4666-, PF5730-, M9771-, M3453-, M107-, L1272-, L351-, L362-, L643-, L1065-, L1066-, CTS4487-, DF41-, F1008-, F1365-, F1872-, CTS697-, CTS623-, CTS3802-, CTS10834-, CTS10683-, CTS3561-, CTS227-, CTS1411-, CTS10284-
N133072 African   E-BY10135 CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10296+, CTS10321+, CTS10362+, CTS1042+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS11147+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11687+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS125+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1545+, CTS1819+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3870+, CTS3988+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7677+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F2302+, F3170+, F3195+, F986+, L117+, L335+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M310+, M42+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1453+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1855+, PF1864+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF210+, PF212+, PF223+, PF2301+, PF2305+, PF2306+, PF2307+, PF2310+, PF2311+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2331+, PF2333+, PF234+, PF2343+, PF2355+, PF2364+, PF2375+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2475+, PF2476+, PF2477+, PF2478+, PF2479+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2497+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2515+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2552+, PF2553+, PF2557+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF6789+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V189+, V52+, V9+, Z827+, BY10135+, BY10136+, BY10137+, BY10138+, BY10139+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY8886+, BY8887+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, PF3561+, F3170+, F986+, FGC22149+, FGC38481+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, MZ1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF6464+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF6789+, PF6794+, PF6799+, L117+, Z15667+, Z17508+, Z21102+, Z21106+, Z21107+, Z21113+, Z21114+, Z827+, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z17911-, L1272-, S19819-, Z1296-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, P314-, P53_3-, P195_2-, M9771-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, PF5371-, PF5730-, F1008-, CTS623-, CTS10834-
196311 Sfaxi-lwata قبيلة لواتة E-BY10175 PF2384+, L117+, L19+, M183+, PF2546+, BY10169+, BY10170+, BY10171+, BY10172+, BY10173+, BY10174+, BY10175+, BY10176+, BY10177+, BY10178+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, Z827+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F3170+, F986+, FGC38481+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS10714+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5023+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, MZ100+, MZ97+, MZ98+, MZ99+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, PF6464+, PF3561+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z827+, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, FGC22844-, Z1092-, Z1267-, V6-, PF4666-, PF5730-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PF6799-, PR1497-, V1486-, V1515-, PF2575-, PF2586-, PF2423-, PF2428-, PF1801-, P72-, M165-, CTS10834-, CTS1727-, CTS697-, M107-, F1365-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, CTS623-, CTS4487-, CTS4659-, CTS3561-, CTS1411-, CTS12170-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, MZ7-, MZ80-, Z5013-, Z5014-, CTS10683-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, PF6751-, PF6753-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, M293-, M34-, M4145-, B403-, B404-, MZ12-, MZ13-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, Z5009-, A930-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, F2831*, F2932*, CTS1411*, A6459*, A1152*, MZ16*, B405*, M4511*, M81*, PF6748*, Y6720*, Y15936*, MZ64*, Y10539*, Z36730*, Z36740*, Z5010*, Z21398*, Z21018*, P72*
382331 ALFAKHRI Ali Hassan Husain Alfakhri E-BY10180 BY697+, BY10179+, BY10180+, BY10181+, BY10182+, BY10183+, BY10184+, BY10185+, BY10186+, BY10187+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11147+, CTS10513+, CTS119+, CTS11964+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS2885+, CTS3305+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS3334+, CTS3637+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4856+, CTS4685+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7154+, CTS6911+, CTS7132+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS7980+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8649+, CTS87+, CTS8586+, CTS890+, CTS8900+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F3170+, F986+, FGC38481+, L117+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, CTS8945+, CTS8947+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L676+, L614+, L796+, M168+, M183+, M203+, M215+, M145+, M243+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M294+, M299+, M310+, M81+, M94+, M96+, MZ100+, MZ51+, MZ96+, MZ97+, MZ98+, MZ99+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, PF6464+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF3561+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, P2+, Z15667+, Z17508+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z809-, Z813-, Z827-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z17694-, Z17911-, Z1902-, Z1919-, Z2103-, Z2109-, Z175-, P226-, Z1092-, Z1267-, Z1296-, V32-, V36-, V42-, V6-, V65-, V68-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF4812-, PF5243-, PF5371-, PF5709-, PF5730-, PF6391-, PF6395-, PAGES00102-, PF1254-, P314-, P53_3-, P72-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6746-, PF6747-, PF6748-, PF6750-, PF6751-, PF6756-, PF6758-, PF6759-, PF6764-, PF6765-, PF6766-, PF6767-, PF6768-, PF6772-, PF6775-, PF6788-, PF6789-, PF6799-, PR1497-, S19819-, S2348-, S4442-, V12-, V13-, V1486-, V1515-, V16-, V22-, PF2575-, PF2586-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2436-, PF2455-, PF2466-, PF2469-, P195_2-, M9771-, M34-, M3453-, M78-, M521-, M281-, M293-, M148-, M165-, M224-, L797-, M107-, M123-, M136-, L618-, L643-, L648-, L67-, L674-, L677-, L701-, L787-, L788-, L790-, L791-, L793-, L795-, L539-, L541-, L542-, L544-, L546-, L547-, L584-, L351-, L362-, L468-, L241-, L29-, CTS9007-, PF1957-, PF1962-, PF1964-, PF1965-, PF1974-, PF1975-, PF1977-, PF1980-, PF1987-, PF1997-, PF2009-, PF2011-, PF2014-, PF2017-, PF2018-, PF2020-, PF2021-, PF2025-, PF2026-, PF2027-, PF2028-, PF2029-, PF2031-, PF2033-, PF2034-, PF2035-, PF2036-, PF2037-, PF2039-, PF2042-, PF2043-, PF2044-, PF2046-, PF2051-, PF2053-, PF2054-, PF2055-, PF2056-, PF2058-, PF2060-, PF2062-, PF2063-, PF2064-, PF2066-, PF2068-, PF2069-, PF2070-, PF2072-, PF2073-, PF2076-, PF2080-, PF2081-, PF2082-, PF2084-, PF2085-, PF2086-, PF2088-, PF2108-, PF2109-, PF2110-, PF2111-, PF2113-, PF2114-, PF2115-, PF2117-, PF2118-, PF2124-, PF2147-, PF2159-, PF2173-, PF2175-, PF2179-, PF2181-, PF2185-, PF2188-, PF2202-, PF2213-, PF2215-, PF2246-, PF2255-, PF2258-, PF2262-, PF2263-, PF2274-, PF2276-, PF2286-, PF2287-, PF2293-, L1272-, L143-, L17-, L1065-, L1066-, F3337-, F3516-, F3599-, F3604-, F4010-, F4030-, F4080-, F42-, F701-, DF41-, F1008-, F1322-, F1365-, F1382-, F1426-, F1539-, F1700-, F1823-, F1872-, F2132-, F2196-, F2238-, F2524-, F254-, F2563-, F2831-, F2909-, F2932-, F2981-, F3012-, CTS9588-, CTS9736-, CTS9879-, CTS9889-, CTS9923-, CTS9947-, CTS9060-, CTS9178-, CTS9202-, CTS9237-, CTS9320-, CTS8943-, CTS8648-, CTS8724-, CTS8746-, CTS8790-, CTS8892-, CTS8899-, CTS8686-, CTS869-, CTS8690-, CTS8564-, CTS8002-, CTS8182-, CTS8281-, CTS8293-, CTS8390-, CTS8415-, CTS8061-, CTS8120-, CTS8130-, CTS7924-, CTS7856-, CTS7136-, CTS693-, CTS7166-, CTS7273-, CTS7310-, CTS7373-, CTS748-, CTS7589-, CTS7625-, CTS697-, CTS7017-, CTS7118-, CTS7131-, CTS6903-, CTS677-, CTS661-, CTS6667-, CTS6672-, CTS6729-, CTS675-, CTS6451-, CTS6472-, CTS6504-, CTS6404-, CTS6434-, CTS6215-, CTS623-, CTS6244-, CTS628-, CTS6292-, CTS5935-, CTS5995-, CTS6013-, CTS6080-, CTS5856-, CTS58-, CTS5637-, CTS5697-, CTS5714-, CTS5561-, CTS5571-, CTS5471-, CTS5479-, CTS5487-, CTS5489-, CTS5527-, CTS5412-, CTS5376-, CTS5371-, CTS4794-, CTS4826-, CTS4984-, CTS508-, CTS5168-, CTS5254-, CTS5291-, CTS5306-, CTS4487-, CTS4527-, CTS4659-, CTS3755-, CTS3802-, CTS3346-, CTS4005-, CTS4041-, CTS4068-, CTS4089-, CTS4111-, CTS4122-, CTS4208-, CTS4250-, CTS4336-, CTS4431-, CTS3553-, CTS3561-, CTS3578-, CTS3457-, CTS346-, CTS3308-, CTS3073-, CTS3278-, CTS3287-, CTS3288-, CTS3301-, CTS2661-, CTS2817-, CTS2871-, CTS2500-, CTS2531-, CTS2532-, CTS2548-, CTS227-, CTS2270-, CTS2272-, CTS2297-, CTS2374-, CTS2173-, CTS1999-, CTS1840-, CTS1882-, CTS194-, CTS1975-, CTS1411-, CTS1652-, CTS1653-, CTS1710-, CTS1727-, CTS1773-, CTS12019-, CTS12031-, CTS12170-, CTS1224-, CTS1229-, CTS11953-, CTS10617-, CTS11387-, CTS11574-, CTS11582-, CTS11715-, CTS11721-, CTS11742-, CTS11760-, CTS1177-, CTS11781-, CTS1187-, CTS10762-, CTS10834-, CTS10880-, CTS10905-, CTS10906-, CTS10912-, CTS10942-, CTS10969-, CTS11004-, CTS11025-, CTS11051-, CTS11082-, CTS11145-, CTS11146-, CTS10683-, CTS10686-, CTS10323-, CTS10414-, CTS105-, CTS10298-, CTS10314-, CTS10126-, CTS10132-, PF6794-, Z5009-, CTS100-, CTS10004-, CTS10059-
M6796 Al Kharraz   E-BY10950 BY10467+, BY10476+, BY10478+, BY10481+, BY10941+, BY10943+, BY10944+, BY10950+, BY10954+, BY10962+, BY10964+, BY10970+, BY1098+, BY1976+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11004+, CTS11781+, CTS119+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1277+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4041+, CTS4068+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4659+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5306+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7118+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8281+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC32448+, L1090+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, L787+, L788+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF1957+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2017+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF6746+, PF6747+, PF6748+, PF6750+, PF6751+, S10310+, S10460+, S10862+, S10871+, S10914+, S11043+, S11387+, S11435+, S11835+, S11943+, S11956+, S12033+, S12502+, S14338+, S14467+, S17046+, S20101+, S20870+, S21355+, S21430+, S23225+, S23230+, S23538+, S23992+, S24051+, S24106+, S24981+, S25832+, S25922+, S26174+, S8428+, S8818+, S9621+, V168+, V189+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y1703+, Y18353+, Y18354+, Y18689+, Y18690+, Y18691+, Y18692+, Y21102+, Y2491+, Y2546+, Y2930+, Y2931+, Y5413+, Y5414+, Y5416+, Y5417+, Y5424+, Y5428+, Y5429+, Y5430+, Y5432+, Y5433+, Y5434+, Y5440+, Y5442+, Y5443+, Y5444+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z20977+, Z21000+, Z21014+, Z21040+, Z21041+, Z21048+, Z21420+, Z21421+, Z827+, Z830+, M84+, PF6751+, PF5730-, F1382-
188636 Marques Marculino Alves dos Santos, circa 1840-1918 E-BY4850 CTS101+, CTS10184+, CTS10296+, CTS10323+, CTS10362+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS10912+, CTS11082+, CTS11310+, CTS11358+, CTS11575+, CTS119+, CTS11953+, CTS124+, CTS125+, CTS1273+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1773+, CTS1975+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2374+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3287+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3988+, CTS4208+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5291+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5371+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5527+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5856+, CTS5935+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6472+, CTS6513+, CTS675+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7273+, CTS7677+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7924+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8061+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9761+, CTS9828+, CTS9956+, F1244+, F1365+, F1977+, F2302+, F3170+, F3195+, F986+, L117+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L542+, L544+, L546+, L547+, L614+, L618+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M42+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00102+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF1956+, PF2098+, PF210+, PF2107+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2112+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2117+, PF2118+, PF2119+, PF212+, PF2121+, PF2122+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2176+, PF2177+, PF2178+, PF2179+, PF2181+, PF2182+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2213+, PF2214+, PF2215+, PF2217+, PF2219+, PF223+, PF2246+, PF2248+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V13+, V189+, V36+, V52+, V9+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY4789+, BY4845+, BY4846+, BY4847+, BY4848+, BY4849+, BY4850+, BY4851+, BY4852+, BY4853+, BY4854+, BY4855+, BY4856+, BY4857+, BY4858+, BY4859+, BY4860+, BY4861+, BY4862+, BY4863+, BY4864+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, V13+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS119+, CTS11953+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS10912+, CTS1773+, CTS1975+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3287+, CTS3334+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2374+, CTS2474+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3849+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4856+, CTS5291+, CTS5316+, CTS5371+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5527+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5792+, CTS58+, CTS5856+, CTS5884+, CTS5935+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6472+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8061+, CTS8131+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7273+, CTS6333+, CTS8432+, CTS8814+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F986+, FGC11449+, FGC11450+, FGC11451+, FGC11455+, FGC11457+, FGC2141+, FGC22149+, L117+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2213+, PF2215+, PF2246+, F3170+, L336+, L339+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L542+, L544+, L546+, L547+, CTS8586+, L489+, L614+, L618+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, L676+, M294+, M299+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, L796+, M40+, P144+, P147+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00102+, PF6464+, PF3561+, S2979+, S8336+, SK887+, V13+, V241+, V250+, V36+, V68+, Y1703+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z1919+, L142+, S2979+, FGC11450+, FGC11451+, FGC11457+, FGC11458+, M35+, Z17508+, Z15667+, Z5018+, Z809-, Z813-, Z175-, Z17694-, Z17911-, Z1817-, P65-, M521-, PF4812-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, S2978-, FGC14092-, L648-, L674-, M148-, S3003-, S7461-, SK863-, V12-, V1477-, V22-, V259-, V264-, V32-, V65-, Y15945-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, Z1902-, Z191-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, Z27131-, Z29042-, Z36743-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, P53-, PF3067-, PF89-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS508-, CTS5637-, CTS6080-, CTS661-, CTS693-, CTS9069-, CTS9320-, F1700-, F2238-, F3604-, F4010-, FGC11447-, Z2017-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z3428-, Z3571-, Z726-, F3242-, F4266-, YSC0000256-, Z1296-, YSC0000033-, V8-, U1-, S4442-, PF4202-, PF4685-, PF4984-, PF5371-, PF5709-, PF5721-, PF6395-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6827-, PF6834-, PF6835-, PF6846-, PF6850-, PF6852-, PF6863-, PF6865-, PF7506-, PF790-, S19819-, S2348-, PF1254-, PAGES00098-, P293-, P303-, P314-, P53_3-, PAGES00011-, P226-, P287-, P15-, M406-, L89-, L91-, P195_2-, M9771-, M310-, M3453-, M377-, L701-, L72-, L78-, M278-, M283-, M286-, L640-, L643-, L645-, L660-, L667-, L496-, L497-, CTS8690-, CTS8746-, L584-, L362-, L42-, L43-, L468-, F3198-, F3484-, F3547-, F4080-, F720-, PF2411-, PF2860-, PF2891-, PF2898-, PF3007-, PF3056-, PF3060-, PF3066-, PF3073-, PF3119-, PF3125-, PF3143-, PF3147-, PF3148-, PF3151-, PF3155-, PF3160-, PF3161-, PF3164-, PF3165-, PF3166-, PF3167-, PF3168-, PF3171-, PF3172-, PF3173-, PF3175-, PF3176-, PF3181-, PF3182-, PF3184-, PF3185-, PF3186-, PF3221-, PF3222-, PF3229-, PF3230-, PF3233-, PF3234-, PF3241-, PF3242-, PF3245-, PF3247-, PF3254-, PF3276-, PF3278-, PF3281-, PF3287-, PF3292-, PF3293-, PF3296-, PF3297-, PF3299-, PF3300-, PF3301-, PF3304-, PF3312-, PF3315-, PF3316-, PF3319-, PF3321-, PF3329-, PF3330-, PF3331-, PF3337-, PF3339-, PF3342-, PF3345-, PF3346-, PF3358-, PF3359-, PF3369-, PF3379-, PF3385-, PF3386-, PF3390-, PF3391-, PF3393-, PF3394-, PF3398-, PF3404-, PF3412-, PF3416-, PF3418-, PF3419-, PF3420-, PF3430-, PF3432-, PF3433-, PF3436-, PF3439-, L1259-, L1263-, L1264-, L1266-, L1272-, L13-, L14-, L143-, L149-, L156-, L166-, L167-, L17-, L183-, L190-, L241-, L288-, L30-, L31-, L32-, L1065-, L1066-, DF41-, F1008-, F1300-, F1496-, F1694-, F2037-, F2214-, F2291-, F2524-, F2572-, F2610-, F2686-, F2766-, F2981-, CTS9737-, CTS9763-, CTS9885-, CTS9909-, CTS8450-, CTS8476-, CTS6369-, CTS7357-, CTS7373-, CTS77-, CTS8386-, CTS7111-, CTS6316-, CTS623-, CTS5990-, CTS6068-, CTS4803-, CTS574-, CTS579-, CTS424-, CTS4264-, CTS4304-, CTS4122-, CTS3647-, CTS3664-, CTS3802-, CTS2488-, CTS3357-, CTS342-, CTS346-, CTS2203-, CTS2080-, CTS1899-, CTS10969-, CTS1653-, CTS11324-, CTS11352-, CTS11463-, CTS11715-, CTS11876-, CTS10834-, CTS10905-, V27-, L17-, L143-, M35.2-, CTS10324-, CTS10449-
M6723 Al Tamimi قبيلة بني تميم E-BY5828 BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY5784+, BY5785+, BY5786+, BY5787+, BY5788+, BY5789+, BY5790+, BY5791+, BY5792+, BY5793+, BY5794+, BY5795+, BY5796+, BY5797+, BY5798+, BY5799+, BY5800+, BY5801+, BY5802+, BY5828+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS119+, CTS11953+, CTS124+, CTS12632+, CTS1273+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1773+, CTS1975+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2374+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3287+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3849+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5291+, CTS5316+, CTS5371+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5527+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5856+, CTS5884+, CTS5935+, CTS6135+, CTS10912+, CTS11082+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6472+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7273+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8061+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8814+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS4208+, F3170+, F986+, FGC2141+, FGC22149+, L117+, L18+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L542+, L544+, L546+, L547+, L614+, L618+, L676+, M145+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2213+, PF2215+, PF2217+, PF2246+, PF3561+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00102+, PF6464+, S8336+, SK887+, V13+, V241+, V250+, V36+, V68+, Y16729+, Y1703+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, P29+, Z17508+, Z1919+, Z809-, P53_3-, Z175-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF1254-, M521-, M224-, PF4812-, PF5709-, PF6395-, PF1801-, P226-, M148-, L468-, L241-, L143-, L17-, F4080-, CTS4431-, F1365-, F2524-, F2981-, CTS9320-, CTS8690-, CTS8746-, CTS7373-, CTS661-, CTS11715-, CTS1187-, CTS10969-, CTS623-, CTS5637-, CTS4122-, CTS346-, CTS2532-, CTS1653-, CTS10834-, CTS10905-
M10289 الهلالي العامري   E-BY7640 BY2010+, BY2011+, BY4277+, BY4278+, BY6688+, BY6689+, BY7639+, BY7640+, BY7641+, BY7642+, BY7643+, BY7644+, BY7645+, BY7646+, BY7647+, BY7648+, BY7649+, BY7650+, BY7651+, BY7652+, BY7653+, BY7654+, BY7655+, BY7656+, BY7657+, BY7658+, BY7659+, BY7660+, BY7661+, BY7662+, BY7663+, BY7664+, BY7665+, BY7666+, BY7667+, BY7668+, BY7669+, BY7670+, BY7671+, BY7672+, BY7673+, BY7674+, BY7675+, BY7676+, BY7677+, BY7678+, BY7679+, BY7680+, BY7681+, BY7682+, BY7683+, BY7684+, BY7685+, BY7686+, BY7687+, BY7688+, BY7689+, BY7690+, BY7691+, BY7692+, BY7693+, BY7694+, BY7695+, BY7696+, BY7697+, BY7698+, BY7699+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS11082+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2548+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS2817+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS10714+, CTS1978+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS508+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5479+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6434+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, L676+, L677+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS6135+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8892+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F986+, FGC2141+, FGC22149+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF3561+, L117+, L18+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L544+, L546+, L547+, L614+, S8336+, V22+, V241+, V250+, V68+, Y1703+, Y2366+, Y2491+, Y2523+, Y2526+, Y2528+, Y2531+, Y2543+, Y2547+, Y2554+, Y2557+, Y8900+, Y8901+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF6464+, Z15667+, Z17508+, Z1919+, Z21252+, F3170+, F3604-, Z2222-, Z2338-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, Z1296-, L674-, PF5371-, PF6391-, L1065-, F1322-, F1365-, F2909-, CTS9202-, CTS8648-, CTS6215-, CTS623-, CTS628-, CTS8120-, PF1801-, CTS7131-, CTS6080-, CTS5571-, CTS5471-, CTS4527-, CTS1999-, CTS10762-, CTS10834-, CTS4089-, CTS1710-, CTS1840-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11721-, CTS11742-, CTS10686-, CTS100-
M6781 Hijaz   E-BY7910 BY1593+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY7761+, BY7763+, BY7764+, BY7765+, BY7766+, BY7768+, BY7901+, BY7902+, BY7903+, BY7904+, BY7905+, BY7906+, BY7907+, BY7908+, BY7909+, BY7910+, BY7911+, BY7912+, BY7913+, BY7914+, BY7915+, BY7916+, BY7917+, BY7918+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS119+, CTS12019+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3301+, CTS3334+, M35+, M78+, V32+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3578+, CTS3637+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8130+, CTS8131+, CTS8586+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9237+, CTS9324+, CTS9956+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS4984+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS5995+, CTS6135+, F3170+, F986+, FGC14370+, FGC14371+, FGC14372+, FGC14373+, FGC14374+, FGC14376+, FGC14377+, FGC14378+, FGC14379+, FGC14380+, FGC14382+, FGC14383+, FGC14384+, FGC14385+, FGC14387+, FGC14393+, FGC14394+, FGC14397+, FGC14398+, FGC14399+, FGC2141+, FGC2152+, FGC2163+, FGC7692+, FGC7694+, FGC7696+, L104+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L676+, L796+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, M35+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, L117+, L336+, L339+, P2+, P29+, PF6464+, V12+, V221+, V241+, V250+, V32+, Y16139+, Y17749+, Y17750+, Y17751+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, Y6745+, Y6746+, Z21150+, Z21154+, Z21169+, Z21183+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z17694-, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z813-, YSC0000188-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S2348-, S4442-, P314-, P53_3-, L362-, L1272-, M9771-, P195_2-, M3453-, L643-, L648-, PF4812-, L1065-, L1066-, CTS623-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS3802-, V65-, Z808-, Z809-, M84-, V13-, V19-, M148-, M183-, M224-, M34-, M521-, CTS3507-, CTS10834-
417472 Taqatqa (طقاطقة) Jerusalem, Palestine E-BY8825 CTS9069+, M78+, V65+, V68+, L546+, L539+, M35+, V264+, Z1902+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY8777+, BY8778+, BY8779+, BY8780+, BY8781+, BY8782+, BY8783+, BY8784+, BY8785+, BY8786+, BY8815+, BY8816+, BY8817+, BY8818+, BY8819+, BY8820+, BY8821+, BY8822+, BY8823+, BY8824+, BY8825+, BY8826+, BY8827+, BY8828+, BY8829+, BY8830+, BY8831+, BY8832+, BY8833+, BY8834+, BY8835+, BY8836+, BY8837+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10414+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS6672+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7589+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8686+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9060+, CTS9324+, CTS9879+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC2141+, L117+, L18+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L544+, L546+, L547+, L614+, L67+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2159+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2181+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2255+, PF2258+, PF2262+, PF2263+, PF2274+, PF2276+, PF2286+, PF2287+, PF2290+, PF2293+, PF3561+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5168+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6135+, PH3732+, V1612+, V168+, V1848+, V189+, V241+, V250+, V264+, V52+, V65+, V9+, Y1703+, Y22838+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1902+, Z21150+, Z21212+, Z21226+, Z21231+, Z21234+, Z21241+, Z21243+, Z21249+, Z36755+, Z36758+, ZS3220+, CTS11082+, CTS11273+, CTS11387+, CTS11582+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS194-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, CTS10834-, Z191-, V32-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, M521-, L540-, L618-, L648-, L674-, M148-, Z29042-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z813-, Y15945-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y17750-, Y17859-, Y2498-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, PF4812-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, V12-, V13-, V1477-, V22-, V259-, CTS693-, CTS8690-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L17-, L241-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, A8458-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS508-, CTS5637-, CTS5856-, CTS6080-, CTS661-, CTS6667*, FGC11458*, CTS9320*, M224*, Z27131*, Z1919*
100222 Petit ZOUAOUI, Djebailia tribe, Kabylie Bibans, b.1850 E-BY8900 L335+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M310+, M42+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1453+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF210+, PF212+, PF223+, PF2301+, PF2305+, PF2306+, PF2307+, PF2310+, PF2311+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2331+, PF2333+, PF234+, PF2343+, PF2355+, PF2364+, PF2375+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2475+, PF2476+, PF2477+, PF2478+, PF2479+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2497+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2515+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2552+, PF2553+, PF2557+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1545+, CTS1819+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3870+, CTS3988+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7677+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, M81+, M96+, P2+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10296+, CTS10321+, CTS10362+, CTS1042+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS11147+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11687+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS125+, M183+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, M35+, F1977+, F2302+, PF719+, PF725+, PF7272+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V189+, V52+, V9+, Z827+, Z1181+, PF2384+, CTS12227+, BY1936+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY8892+, BY8893+, BY8894+, BY8895+, BY8896+, BY8897+, BY8898+, BY8899+, BY8900+, BY8901+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F3170+, F3195+, F986+, L117+, F3170+, F986+, FGC38481+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L19+, L335+, L336+, L339+, L117+, L676+, L796+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5043+, M5079+, M5086+, M5090+, M5107+, M5285+, M5300+, M5302+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, PF3561+, PF6464+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, P2+, P29+, Z15667+, Z17508+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21107+, Z21113+, Z21114+, Z827+, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z17694-, Z17911-, P314-, P53_3-, Z1296-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, S2348-, S4442-, PF5371-, PF5730-, P195_2-, M9771-, M3453-, L701-, L1272-, L362-, L643-, L1065-, L1066-, L247-, DF41-, F1008-, CTS623-, CTS3802-, CTS10834-, F2563-, M78-, CTS1411-, M2-, M281-, M34-, M107-, M123-, M136-, M148-, CTS12555-, F1426-, CTS4487-, PF6789-
184957 Al-Groosh Alshiki Alhusiani alhashmai Atiah E-BY8902 M183+, A931+, BY1936+, BY1996+, BY2268+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY8888+, BY8889+, BY8890+, BY8891+, BY8902+, BY8903+, BY8904+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS10714+, CTS3637+, F3170+, F986+, FGC38481+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5043+, M5079+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5302+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, MZ13+, MZ14+, MZ15+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, PF6464+, L676+, L796+, P2+, P29+, M145+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z15667+, Z17508+, Z827+, Z21061+, Z2109-, M165-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z17694-, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z1092-, Z1267-, V6-, M165-, P314-, P53_3-, P72-, M107-, L701-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6748-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PR1497-, S19819-, S2348-, S4442-, V1486-, V1515-, PF2575-, PF2586-, PF4666-, PF5371-, PF5730-, P195_2-, PF2423-, PF2428-, M9771-, M3453-, L643-, L362-, L247-, L1272-, L1065-, L1066-, CTS3802-, CTS10834-, DF41-, F1008-, F1365-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, CTS697-, CTS623-, CTS4487-, CTS4659-, CTS3561-, CTS227-, CTS1727-, CTS1411-, CTS10683-
M7451 bouchakour Bouchakour Ben Madjadja E-BY8925 BY1936+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY8886+, BY8887+, BY8925+, BY8926+, BY8927+, BY8928+, BY8929+, BY8930+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS10714+, CTS3637+, F3170+, F986+, FGC22149+, FGC38481+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L19+, L335+, L336+, L339+, L117+, L676+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5043+, M5079+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5302+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, PF6464+, L796+, M145+, P2+, P29+, PF3561+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, V241+, V250+, Z21061+, Z21102+, Z21107+, Z21112+, Z21113+, Z21114+, Z827+, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, S2348-, S4442-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z2109-, V6-, Z17694-, Z17911-, Z1092-, Z1267-, PF4666-, PF5371-, PF5730-, P314-, P53_3-, P72-, M165-, M107-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6748-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PF6799-, PR1497-, S19819-, S4442-, V1486-, V1515-, PF2575-, PF2586-, P195_2-, PF2428-, M9771-, M3453-, L701-, L1272-, L362-, L643-, L1065-, L1066-, CTS3802-, CTS10834-, DF41-, F1008-, F1365-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, CTS697-, CTS623-, CTS4487-, CTS4659-, CTS3561-, CTS227-, CTS1727-, CTS1411-, CTS12170-, CTS10683-
E16247 SABRI Beni Amrane (kabylie) E-BY9645 CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC22149+, FGC38481+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L676+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5300+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, PF3561+, PF6464+, Z5009+, A1152+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY8886+, BY8887+, BY9632+, BY9633+, BY9634+, BY9635+, BY9636+, BY9637+, BY9638+, BY9639+, BY9640+, BY9641+, BY9642+, BY9643+, BY9644+, BY9645+, BY9646+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, V168+, V189+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000082+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z5008+, Z5009+, Z5013+, Z827+, Z827+, M183+, A930-, CTS12227-, L539-, CTS623-, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-
M6116 Elbaydawi hamarkoule elbaydawi 1750 حمر كلي البيضاوي E-BY9650 BY1996+, BY2268+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY9647+, BY9648+, BY9649+, BY9650+, BY9651+, BY9652+, BY9653+, BY9654+, BY9655+, BY9656+, BY9657+, BY9658+, BY9659+, BY9660+, BY9661+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, MZ136+, MZ141+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC38481+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, PF3561+, PF6464+, V168+, V189+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21061+, Z21101+, Z21106+, Z21113+, Z5008+, Z5009+, Z827+, ZS2106+, ZS3220+, Z830-, Z842-, Z1092-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6748-, PF6758-, PF6788-, PF4666-, CTS10834-, CTS10683-, CTS697-, M107-, P72-, PF2575-, PF2586-, F1426-, F1872-, CTS623-, CTS3561-, CTS10284-
329008 BOUHABBA Iglioua-Ighi / Telouet E-BY9710 BY1936+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8886+, BY9702+, BY9703+, BY9704+, BY9705+, BY9706+, BY9707+, BY9708+, BY9709+, BY9710+, BY9713+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1483+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS225+, CTS10714+, CTS3637+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, F3170+, F986+, FGC22149+, FGC38481+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L19+, L335+, L336+, L339+, L117+, L676+, M40+, M42+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M81+, M94+, M96+, MZ129+, MZ130+, MZ131+, MZ132+, MZ133+, MZ134+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, L796+, M145+, P2+, P29+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, PF6464+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, PF3561+, V241+, V250+, Z15667+, Z17508+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z5008+, Z5009+, Z827-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, PF2634-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z17694-, Z17911-, Z2109-, V6-, PF4666-, PF5730-, Z1092-, Z1267-, Z1296-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6748-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PR1497-, S19819-, S4442-, V1486-, V1515-, PF2575-, PF2586-, P314-, P53_3-, P72-, M165-, M107-, M3453-, PF2428-, P195_2-, M9771-, L701-, L1272-, L362-, L584-, L643-, L1065-, L1066-, CTS4487-, CTS4659-, CTS697-, DF41-, F1008-, F1365-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, CTS623-, CTS3802-, CTS10834-, CTS227-, CTS3561-, CTS1727-, CTS10683-
M9794 Abugharbieh Son of Al-Qasimi Al-Junaidi born circa 1350 AD E-BY9730 Z5009+, A1152+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY9726+, BY9727+, BY9728+, BY9729+, BY9730+, BY9731+, BY9732+, BY9733+, BY9734+, BY9736+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1483+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS10714+, CTS3637+, F3170+, F986+, FGC38481+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L19+, L335+, L336+, L339+, L117+, L676+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, PF6464+, L796+, M145+, P2+, P29+, PF3561+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21107+, Z21113+, Z21114+, Z15667+, Z17508+, Z5008+, Z5013+, V241+, V250+, V6-, Z827-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z17694-, Z17911-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z1092-, Z1267-, PF4666-, PF5371-, PF5730-, P314-, P53_3-, P72-, M165-, M107-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6748-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PR1497-, S19819-, S2348-, S4442-, V1486-, V1515-, PF2575-, PF2586-, P195_2-, PF2423-, PF2428-, M9771-, M3453-, L701-, L1272-, L362-, L643-, L1065-, L1066-, CTS3802-, CTS10834-, DF41-, F1008-, F1365-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, CTS697-, CTS623-, CTS4487-, CTS4659-, CTS1727-, CTS3561-, CTS10683-
190342 Sreier   E-BY9939 A2227+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY9939+, BY9940+, BY9941+, BY9942+, BY9943+, BY9944+, BY9945+, BY9946+, BY9947+, BY9948+, BY9950+, BY9951+, BY9952+, BY9953+, BY9954+, BY9955+, BY9956+, BY9957+, BY9958+, BY9959+, BY9960+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, M183+, L342+, CTS10714+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS1819+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, F3170+, F986+, FGC22149+, FGC38481+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L117+, L676+, L796+, M145+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, P2+, P29+, PF3561+, PF6464+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z21102+, Z21106+, Z21107+, Z21114+, Z15667+, Z17508+, V241+, V250+, V6-, Z17694-, Z17911-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z1092-, Z1267-, Z1296-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6748-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PR1497-, S19819-, S2348-, S4442-, V1486-, V1515-, PF4666-, PF5371-, PF5730-, P314-, P53_3-, P72-, M3453-, PF2575-, PF2586-, P195_2-, M9771-, PF2423-, PF2428-, M165-, M107-, L701-, L1272-, L643-, L362-, L1065-, L1066-, CTS697-, DF41-, F1008-, F1365-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, CTS623-, CTS4487-, CTS4659-, CTS3802-, CTS1882-, CTS227-, CTS3561-, CTS1727-, CTS10834-, PF2634-, CTS1411-, CTS10683-
192710 Jalloul   E-CTS12227 CTS12227+
163836 Dridi   E-CTS12227 CTS12227+
M8136 اولاد رحمة_اولاد جلال ا ولاد رحمة_نائل ابن زغبة الهلالي E-CTS12227 CTS12227+
139966 Abdelkarim sidi M'ha Bakhadda/ XVIem siecle ,century E-CTS12227 CTS12227+, A929-
113047 Bakhadda Bekhadda, Tribut Flitta, Algeria E-CTS12227 M35+, M183+, M243+, L342+, CTS12227+, L117+, L19+, M183+, PF2546+, Z827+, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, PF6751-, PF6753-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, Z21398-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, Z5009-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, M293-, M34-, M4145-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, MZ12-, MZ13-, MZ7-, MZ80-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, CTS12555-, CTS13027-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, L351-, L29-, M165-, A929-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, A1152*, F2932*, P72*, MZ16*, MZ64*, A6459*, M4511*, M81*, Y15936*, Y6720*, Z36730*, Z36740*, Y10539*, PF6748*
238103 znata -Edouiret1   E-CTS12227 Z1181+, CTS12227+
70926 Mariotta Manuel Mariotta, 1873 E-CTS12555 M35+, M183+, M81+, M96+, P2+, M35+, Z1181+, CTS12555+, A930+, L117+, L19+, M183+, BY697+, PF2546+, Z827+, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, MZ7-, MZ80-, A929-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, Z5009-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, Z21398-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, MZ12-, MZ13-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, PF6751-, PF6753-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, M293-, M34-, M4145-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, CTS13027-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, CTS12227-, M78-, M165-, M2-, M281-, M34-, M107-, M123-, M136-, M148-, F2932*, A6459*, M4511*, M81*, Y10539*, MZ64*, MZ16*, A1152*, Z36730*, Z36740*, Y6720*, PF6748*, Y15936*, P72*
N8573 Gutierrez Phelipe Gutierrez de Vega, b.Circa 1620 E-CTS1411 F1977+, F2302+, F3170+, F3195+, F986+, L117+, L335+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M310+, M42+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1453+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF210+, PF212+, PF223+, PF2301+, PF2305+, PF2306+, PF2307+, PF2310+, PF2311+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2331+, PF2333+, PF234+, PF2343+, PF2355+, PF2364+, PF2375+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2475+, PF2476+, PF2477+, PF2478+, PF2479+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2497+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2515+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2552+, PF2553+, PF2557+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V189+, V52+, V9+, Z827+, Z1181+, M183+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10296+, CTS10321+, CTS10362+, CTS1042+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS11147+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11687+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS125+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1411+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1545+, CTS1819+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3870+, CTS3988+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7677+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, F1426-, M165-
M11470 Al Subaie (Saudi Arabia)   E-CTS194 BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY8777+, BY8778+, BY8779+, BY8780+, BY8781+, BY8782+, BY8783+, BY8784+, BY8786+, BY8787+, BY8815+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10414+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS11273+, CTS11387+, CTS11582+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS194+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5168+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS6672+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7589+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8686+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9060+, CTS9324+, CTS9879+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F329+, F986+, FGC2066+, FGC2141+, L1090+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L67+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2159+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2255+, PF2258+, PF2262+, PF2263+, PF2274+, PF2276+, PF2286+, PF2287+, PF2290+, PF2293+, PH3732+, V1612+, V168+, V1848+, V189+, V221+, V241+, V264+, V52+, V65+, V68+, V9+, Y1703+, Y22838+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z1902+, Z21150+, Z21226+, Z21227+, Z21231+, Z21234+, Z21241+, Z21243+, Z21249+, Z36755+, Z36758+
468428 El Hassouni Chaouia-Ouardigha-Bni Meskine / Settat E-CTS194 CTS194+, BY11276+, BY4277+, BY4278+, BY4279+, BY8777+, BY8778+, BY8779+, BY8780+, BY8781+, BY8782+, BY8783+, BY8784+, BY8786+, CTS101+, CTS10184+, CTS10323+, CTS10414+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11082+, CTS11387+, CTS11582+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS194+, CTS1978+, CTS2150+, CTS225+, CTS2270+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2661+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4208+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5168+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5561+, CTS5792+, CTS58+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6513+, CTS6672+, CTS675+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7166+, CTS7589+, CTS7913+, CTS7924+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8686+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9060+, CTS9324+, CTS9879+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC2141+, L1090+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L539+, L544+, L546+, L547+, L67+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M5533+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, P89+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2114+, PF2115+, PF2116+, PF2117+, PF2118+, PF2124+, PF2147+, PF2159+, PF2173+, PF2175+, PF2179+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF2255+, PF2258+, PF2262+, PF2263+, PF2274+, PF2276+, PF2286+, PF2287+, PF2290+, PF2293+, PH3732+, V1612+, V168+, V1848+, V189+, V221+, V241+, V264+, V52+, V65+, V68+, V9+, Y1703+, Y22838+, Y2491+, Y2531+, Y2546+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21150+, Z21226+, Z21227+, Z21231+, Z21234+, Z21241+, Z21243+, Z21249+, Z36755+, Z36758+
200181 عبدالكريم السعيدي الكندي جَذيمَة ابن كندة E-CTS2504  
201276 Hadhramaut Hadhramaut, Yemen E-CTS2504 P278+, U175+, CTS2504+, M191-, U181-, U290-, P59-
337685 Bensemane Mohamed Bensemane, born around 1875, Algiers, ALG E-CTS3346 M78+, CTS693+, CTS4005+, CTS3346+, L546+, V68+, M35+, V12+, L539+, Z1902+, Z191-, L540-, V1477-, V22-, V259-, V264-, V32-, V65-, M521-, PF4812-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, S7461-, SK863-, Z29042-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z813-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, Y15945-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y17750-, Y17859-, Y2498-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, L618-, L648-, L674-, M148-, M224-, CTS3507-, M123-, V13-, CTS4089-, CTS4431-, CTS508-, CTS5637-, CTS5856-, CTS6080-, CTS661-, CTS8690-, CTS9069-, CTS9320-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L17-, L241-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, A8458-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS6667*, Z27131*, Z1919*
N94865 Alsalmi   E-CTS4005 V12+, CTS4005+, V13-, V32-, V65-, L143-, M123-, M132-, M224-
M7175 Bin Abdulla Bin Ibrahim Sha'am E-CTS6667 CTS101+, CTS10184+, CTS10296+, CTS10323+, CTS10362+, CTS10513+, CTS10617+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, V12+, CTS109+, CTS11310+, CTS11358+, CTS11082+, CTS11575+, CTS119+, CTS124+, CTS125+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1545+, CTS12019+, CTS1833+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2270+, CTS3073+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3278+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3346+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3553+, CTS3578+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3988+, CTS4005+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS4208+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS2661+, CTS4685+, CTS5254+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5412+, CTS5457+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5561+, CTS5697+, CTS5792+, CTS58+, CTS6244+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6513+, CTS6667+, CTS675+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS4740+, CTS4856+, CTS6907+, CTS693+, CTS7677+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7924+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8002+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8243+, CTS6953+, CTS7017+, CTS7136+, CTS7154+, CTS8415+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8899+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9007+, CTS9017+, CTS9049+, CTS8586+, CTS7166+, CTS9324+, CTS9828+, CTS9956+, F2302+, F1365+, F1977+, F1244+, F3170+, F3599+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF1956+, PF2098+, PF210+, PF2107+, PF2108+, PF2109+, PF2110+, PF2111+, PF2112+, PF2113+, PF2114+, PF2115+, PF2117+, PF2118+, PF2119+, PF212+, PF2122+, PF2124+, PF2147+, PF2173+, PF2175+, PF2176+, PF2177+, PF2178+, PF2179+, PF2181+, PF2182+, PF2185+, PF2188+, PF2202+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V12+, V189+, V52+, V9+, F4010+, F986+, L117+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L539+, L541+, L544+, L546+, L547+, L614+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M42+, M78+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, F3195+, F3301-, F3313-, F3320-, F3324-, F3333-, F3399-, F3411-, F3454-, F3487-, F3497-, F3553-, F3581-, P44-, P53-, M407-, F4011-, F4015-, F4017-, F4023-, F4027-, F4031-, F4035-, F4040-, F4045-, F4141-, F734-, F791-, F845-, F882-, F894-, F907-, F936-, F948-, F950-, F966-, Z1300-, Z1303-, Z1866-, F3611-, F3618-, F3695-, F3696-, F3702-, F3737-, F3739-, F3744-, F3747-, F3754-, F3755-, F3758-, F3770-, F3779-, F3784-, F3785-, F3787-, F3788-, F3789-, F3790-, F3791-, F3795-, F3799-, F3809-, F3810-, F3825-, F3827-, F3830-, F3834-, F3836-, F3844-, F3847-, F3850-, F3853-, F3862-, F3868-, F3879-, F3883-, F3895-, F3896-, F3897-, F3909-, F3911-, F3918-, F3919-, F3921-, F3931-, F3932-, F3934-, F3937-, F3939-, F3944-, F3945-, F3949-, F3952-, F3955-, F3967-, F3971-, F3972-, F3985-, F3991-, F3998-, F4002-, F4004-, F4005-, F4006-, F3174-, F3178-, F3183-, F1245-, F1271-, F1319-, F1323-, F1996-, F2007-, F2057-, F2074-, F2111-, F2129-, F2146-, F2166-, F2226-, F2232-, F2259-, F2262-, F1382-, F1420-, F1453-, F1506-, F1564-, F1597-, F1622-, F1641-, F1646-, F1668-, F1677-, F1678-, F1688-, F1717-, F1756-, F1847-, F1906-, F1918-, F1938-, F1953-, F1963-, F1970-, F2331-, F2377-, F2379-, F2391-, F2442-, F2479-, F2512-, F2539-, F2613-, F2632-, F2645-, F2649-, F2661-, F2664-, F2670-, F2681-, F2689-, F2695-, F2718-, F2736-, F2745-, F2802-, F2849-, F2914-, F2951-, F2982-, F2988-, F3014-, F3061-, F3068-, F3071-, F3076-, F3122-, F1012-, F1067-, F1090-, F1093-, F1140-, F1143-, F1144-, F1165-, F1219-, F1223-, F1243-, CTS9395-, CTS9716-, CTS7167-, CTS7355-, CTS8593-, CTS8629-, CTS8866-, CTS8889-, CTS93-, CTS8579-, CTS7159-, CTS8395-, CTS6934-, CTS5004-, CTS6865-, CTS6866-, CTS6723-, CTS5410-, CTS4724-, CTS2848-, CTS4526-, CTS4660-, CTS2657-, CTS2491-, CTS4021-, CTS336-, CTS3430-, CTS244-, CTS2-, CTS2123-, CTS1854-, CTS12051-, CTS1831-, CTS12652-, CTS12931-, CTS11990-, CTS11144-, CTS11489-, CTS11522-, CTS11568-, CTS10923-, CTS11037-, V32-, CTS10762-
404289 صادق محمد عبدالله الجعفر ALhamrani ذرية جعفر الموسى الحمراني - الكويت/ الأصل - الهفوف E-CTS9106 CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7773+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS905+, CTS9106+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, L1090+, L339+, L485+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L514+, L537+, L608+, L610+, L614+, M145+, M168+, M180+, M191+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, P2+, CTS10914+, CTS11557+, CTS11559+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS3046+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3822+, CTS3868+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4350+, CTS4368+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5038+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, P253+, P29+, P293+, P46+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1806+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1839+, PF1873+, PF3561+, BY4278+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, U174+, U186+, V168+, V189+, V241+, V38+, V43+, V52+, V9+, Y1703+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, ZS2106+, ZS3220+, U174+, CTS9106+, P116-, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, CTS623-, P211-
226345 Oliver Thomas Smith II, b. 1700, PW County, VA E-CTS9954 L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L608+, L610+, L614+, L86+, L88+, M139+, M145+, M168+, M180+, M2+, M203+, M291+, M294+, M42+, M94+, M96+, P1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P2+, P277+, P278+, P29+, P293+, PAGES00066+, PAGES00106+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1455+, PF1459+, PF1462+, PF1467+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1494+, PF1495+, PF1500+, PF1501+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1593+, PF1608+, PF1618+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1822+, PF1827+, PF1828+, PF1864+, PF1873+, PF192+, PF1927+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF2833+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, U175+, U209+, V189+, V38+, V43+, V52+, V9+, CTS1001+, CTS10066+, CTS101+, CTS10296+, CTS10362+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS1075+, CTS10806+, CTS109+, CTS10914+, CTS11358+, CTS11461+, CTS11557+, CTS11575+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS125+, CTS12659+, CTS1446+, CTS1545+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1974+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS229+, CTS236+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3431+, CTS3576+, CTS3661+, CTS3662+, CTS3902+, CTS3989+, CTS4015+, CTS4054+, CTS4110+, CTS4350+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4685+, CTS4740+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6620+, CTS6800+, CTS6842+, CTS6907+, CTS7095+, CTS7282+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8243+, CTS8360+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS897+, CTS8980+, CTS8988+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9828+, CTS9954+, CTS9978+, F1365+, F1977+, F2302+, F3170+, F3195+, F3750+, F986+, L222+, L432+, L433+, P278+, P59-, U181-, U290-, L477-
531950 zahran - Dos [alsurah] السراة > أزد شنوءة > زهران E-FGC18412 Z827+, M34+, M84+, FGC18412+
545039 Kanzari Kanzari E-FGC18955 BY4278+, BY5745+, BY8882+, BY9790+, BY9849+, BY9854+, BY9855+, BY9865+, BY9866+, CTS101+, CTS10184+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11273+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8649+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC18894+, FGC18897+, FGC18914+, FGC18921+, FGC18922+, FGC18924+, FGC18927+, FGC18930+, FGC18931+, FGC18935+, FGC18937+, FGC18938+, FGC18939+, FGC18950+, FGC18951+, FGC18954+, FGC18955+, FGC18956+, FGC18957+, FGC18959+, FGC18961+, FGC18962+, FGC18965+, FGC18968+, FGC18970+, FGC18972+, FGC18973+, FGC18974+, FGC18976+, FGC18978+, FGC18981+, FGC18982+, FGC18987+, FGC18989+, FGC18991+, FGC18995+, FGC18997+, FGC19001+, FGC19004+, FGC19005+, FGC19006+, FGC19009+, FGC19011+, FGC19015+, FGC19016+, FGC19017+, FGC19022+, FGC2066+, FGC38481+, FGC38538+, L1090+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5086+, M5090+, M5107+, M5285+, M5312+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2431+, PF2436+, PF2466+, PF2469+, PF3561+, V168+, V189+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y10526+, Y10527+, Y10528+, Y10532+, Y10533+, Y10534+, Y10535+, Y10536+, Y10537+, Y10538+, Y10541+, Y10545+, Y10546+, Y10547+, Y10549+, Y10550+, Y10559+, Y10561+, Y11575+, Y11579+, Y11585+, Y1703+, Y17625+, Y17627+, Y2491+, Y2546+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21061+, Z21068+, Z827+, ZS3220+
E4027 Kemouche Khelifa Zoundaoui, ca 1700 E-FGC18981 L19+, L335+, L337+, PF2469+, BY4278+, BY8882+, BY8886+, BY8887+, BY9790+, BY9849+, BY9859+, BY9877+, CTS101+, CTS10184+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8649+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC18894+, FGC18897+, FGC18914+, FGC18921+, FGC18927+, FGC18931+, FGC18935+, FGC18937+, FGC18938+, FGC18939+, FGC18950+, FGC18951+, FGC18955+, FGC18956+, FGC18957+, FGC18962+, FGC18965+, FGC18968+, FGC18970+, FGC18972+, FGC18973+, FGC18974+, FGC18976+, FGC18978+, FGC18981+, FGC18982+, FGC18987+, FGC18991+, FGC18997+, FGC19004+, FGC19005+, FGC19006+, FGC19009+, FGC19011+, FGC19013+, FGC19015+, FGC19016+, FGC19022+, FGC2066+, FGC38481+, FGC38538+, L1090+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L537+, L538+, L676+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5086+, M5090+, M5107+, M5312+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1818+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2431+, PF2436+, PF2466+, PF2469+, PF3561+, V168+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y10527+, Y10528+, Y10532+, Y10533+, Y10534+, Y10535+, Y10536+, Y10537+, Y10538+, Y10541+, Y10545+, Y10546+, Y10547+, Y10549+, Y10550+, Y10561+, Y11575+, Y11579+, Y1703+, Y17625+, Y17627+, Y2491+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21061+, Z21068+, Z827+, M35+, M78-, M81-, P72-, V6-, M293-, M123-, M281-, PF2428-
E4801 Abdellaoui MOROCO E-L117  
E6419 TATAT   E-L117  
E12268 Kassouba ALI BENKSSOUBA 1830-1880 E-L117  
E9120 Kouki   E-L117  
M10396 الحسني   E-L117  
M10397 محمد الحسني   E-L117  
M7466 Al-Maghraby   E-L117  
M7450 Amazit   E-L117  
96916 Hubbard George Hubbard b.1601d.1684 England, Middletown, C E-L117  
E15051 Selmi الشرفاء الأدارسة الحسنيون الهاشميون E-L117  
E15353 BENSELMA Mohamed Benselma, 1903-1999 E-L117  
E15384 El Bakkaoui El Bakkaoui, Melilla E-L117  
410468 Ayoub Iznaguen-Faskoumt / Tazenakht E-L117  
364440 Garcia Jose Garcia E-L117  
366644 Benbella   E-L117  
338475 Mahmood   E-L117  
330299 Guzman Guzmán E-L117  
343454   محمود رتيم أصل أتشادي -السعودية -الرس E-L117  
316442 Chad Project 15   E-L117  
T1909 Meghrawi قدوره1494المغراوى.المغاروة.قبيلة الدبابسه.مصراته E-L117  
N55063 Guermoudi   E-L117  
M9948 Fahad Q8 الكويت - نجد E-L117  
M8130 arib-ouled maamar arib-ouled maamar-oued el berdi E-L117  
M8197 Mohamed Sh. Alhammadi Al-Hammadi E-L117  
M9263 Saleh   E-L117  
M9264 Yousef Hamedah   E-L117  
M9265 Al-Kamil Younis 3arsh wlad el haj-al adwan oued souf 3arsh wlad el haj- Al adwan E-L117  
M9258 Jamal oued souf-la3chache-Troud   E-L117  
M9261 Al-Tahir Mansouri   E-L117  
224937 hawwari قبيلة هوارة بقابس E-L117  
223442 Sanousi   E-L117  
214470 Parisi Antonio Parisi (1721 - 04.01.1799) E-L117  
208475 Bouzaiane   E-L117  
208477 GEZAH Gezah E-L117  
196306 Alyefirni يفرن -الجبل الغربي غرب ليبيا E-L117  
196317 omar ( sidi ali ben yahya ) ( sidi ali ben yahya ) E-L117  
196319 Madani ذرية الولي الصالح سيدي علي الحشاني الإدريسي E-L117  
240006 radi radi E-L117  
244193 Hawken   E-L117  
224944 سي مختار دبيه الزواوي ذرية الحاج دبيه الزواوي في قابس E-L117  
259652 Man   E-L117  
245940 Mahyub   E-L117  
299415 Ismaaili Morocco E-L117  
302052 Mezzaz   E-L117  
311716 الجبالي منصور بن علي الجبالي ١٢٨٠ ه E-L117  
313596 Diba Ait Yafelman-Ait Izdeg / Midelt E-L117  
269816 Mezghiche Belkacem Mezghiche 1936 - E-L117  
269869 Fandi   E-L117  
270833 Coles John Cole, b. 1801 and died, 1857 E-L117  
284187 Cherif   E-L117  
295492 الجَرَّارِيُّ المَعْقِلِيُّ الهَاشِمِيُّ الجَعْفَرِيُّ الهَاشِمِيُّ القُرَشِيُّ E-L117  
118997 Boutkabout 1990 E-L117  
142365 Savaria SAVARIA Jacques 1641 E-L117  
148621 Belmiloud Belmiloud Abdelkader E-L117  
157007 Terkhouche Terk E-L117  
160364 Sid Ahmed Zahhar ذرية سيدي محمد الزهار نقيب أشراف الجزائر E-L117  
171433 Tamimi   E-L117  
172185 Bouzidi Elidrissi أولاد سيدي بو زيد الإدريسي الحسني الهاشمي E-L117  
193001 الأشتر الإدريسي الحسني السادة الأشراف الأدارسة الهاشميون E-L117  
193448 znata -edouiret2   E-L117  
192704 Sid Ahmed الشريف الحسيني الهاشمي القرشي E-L117  
192705 Ben Yemna الشريف الهاشمي القرشي العدناني الإبراهيمي E-L117  
190338 B. Mouloud الشرفاء الأدارسة الحسنيون الهاشميون E-L117  
191572 Remaoun Omar Remaoun, 1588 -1649 E-L117  
191916 Belhedi Hammami   E-L117  
190038 Elgiloufi elgayelif(قبيلة الغياليف) E-L117  
186571 Delgado   E-L117  
189270 Wqwq   E-L117  
180065 Mohamed ذرية الولي الصالح سيدي علي بن يحيى الموسوي الحسيني E-L117  
180852 Zidi ذرية الولي الصالح سيدي علي بن يحيى الموسوي الحسيني E-L117  
181150 abdurhman , Sharif Idrissi الشرفاء الأدارسة الحسنيون الهاشميون E-L117  
181152 Zargaoui ذرية الولي الصالح سيدي علي بن يحيى الموسوي الحسيني E-L117  
181153 Mohamed ذرية الولي الصالح سيدي علي بن يحيى الموسوي الحسيني E-L117  
182418 Martínez J. Perfecto Garcia Martin b 1827 New Mexico d 1870 E-L117  
183114 Lahmandi Tunisia E-L117  
178740 Halioui القيروان E-L117  
N58542 YOUSFI kabylie E-L117 A2227-
M8602 Bouridah (Rouadha) - Jijel بوريدح ~1780 - ~1845 E-L117 A929-
190043 Legdara legdara(قبيلة القدارة) E-L117 CTS5021+, Z1181+, CTS1411-, CTS9756-
153976 algerie benboulaid E-L117 M148-
329007 AZMI Chaouia-Ouardigha-Ouled Hriz / Berrechid E-L117 PF2634-
189664 Guetta Guetta, Morocco E-L117 PF5730-
N78445 Abdelali Ben abdelâali 1700 E-L117 Z5009-
201996 Samaali frachich(قبيلة الفراشيش) E-L117 Z826+
M8142 Bin Saleem Nazlawi Alramah Bin Saleem الرماح بن سليم E-L19 M35+, L19+, M183-, M81-
128436 El Ouarrari ZAOUIA SIDI AHMED OU MOUSSA E-L19 M35+, L19+, M81-
170330 Bachir Sidi Abdelrrahman, d.1805 E-L351 L335+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M310+, M42+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1453+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1610+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF210+, PF212+, PF223+, PF2301+, PF2305+, PF2306+, PF2307+, PF2310+, PF2311+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2331+, PF2333+, PF234+, PF2343+, PF2355+, PF2364+, PF2375+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2475+, PF2476+, PF2477+, PF2478+, PF2479+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2497+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2515+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2552+, PF2553+, PF2557+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, V168+, V221+, V31+, V41+, Z827+, L342+, L335+, L336+, L337+, L351+, Z826+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10296+, CTS10321+, CTS10362+, CTS1042+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS11147+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11687+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS125+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1545+, CTS1819+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3870+, CTS3988+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7677+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V189+, V52+, V9+, Z827+, BY699+, BY698+, BY10198+, BY10199+, BY10200+, BY10201+, BY10202+, BY10203+, BY10204+, BY10205+, BY10206+, BY10207+, BY10208+, BY10209+, BY1996+, BY2268+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8886+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, M183+, F1977+, F3170+, F3195+, F986+, L117+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS101+, CTS10513+, CTS10714+, CTS11147+, CTS10637+, CTS10679+, CTS11964+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS119+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS2885+, CTS3305+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS3334+, CTS3637+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4856+, CTS4685+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS5792+, CTS6754+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS6809+, CTS6842+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS7980+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8649+, CTS87+, CTS8586+, CTS890+, CTS8900+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9956+, F3170+, CTS9324+, F986+, FGC22149+, FGC38481+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, L117+, CTS8945+, CTS8947+, L19+, L676+, L335+, L336+, L339+, L351+, L796+, M168+, M183+, M203+, M215+, M145+, M243+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, MZ45+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, M294+, M299+, M310+, M81+, M94+, M96+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF6464+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, V241+, V250+, P2+, Z15667+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21107+, Z21113+, Z21114+, Z17508+, Z827+, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z17694-, Z17911-, Z1902-, Z1919-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z809-, Z813-, M165-, Z175-, P226-, V32-, V36-, V6-, V65-, V68-, Z1092-, Z1267-, Z1296-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF4812-, PF4984-, PF5243-, PF5371-, PF5709-, PF5730-, PF6391-, PF6395-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6746-, PF6747-, PF6748-, PF6750-, PF6751-, PF6758-, PF6759-, PF6764-, PF6765-, PF6766-, PF6767-, PF6768-, PF6772-, PF6775-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PF6799-, PR1497-, S19819-, S2348-, S4442-, V12-, V13-, V1486-, V1515-, V16-, V22-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2436-, PF2466-, PF2469-, PAGES00102-, PF1254-, P314-, P53_3-, P72-, M9771-, M34-, M3453-, P195_2-, M78-, M521-, M281-, M293-, M148-, M224-, L797-, M107-, M123-, M136-, L362-, L468-, L677-, L701-, L787-, L788-, L790-, L791-, L793-, L795-, L241-, L29-, CTS9007-, L1272-, L143-, L17-, L18-, PF1952-, PF1957-, PF1962-, PF1964-, PF1965-, PF1974-, PF1975-, PF1977-, PF1980-, PF1987-, PF1997-, PF2009-, PF2011-, PF2014-, PF2017-, PF2018-, PF2020-, PF2021-, PF2025-, PF2026-, PF2027-, PF2028-, PF2029-, PF2031-, PF2033-, PF2034-, PF2035-, PF2036-, PF2037-, PF2039-, PF2042-, PF2044-, PF2046-, PF2051-, PF2053-, PF2054-, PF2055-, PF2056-, PF2058-, PF2060-, PF2062-, PF2063-, PF2064-, PF2066-, PF2068-, PF2069-, PF2070-, PF2072-, PF2073-, PF2076-, PF2080-, PF2081-, PF2082-, PF2084-, PF2085-, PF2086-, PF2088-, PF2108-, PF2109-, PF2110-, PF2111-, PF2113-, PF2114-, PF2115-, PF2117-, PF2118-, PF2124-, PF2147-, PF2159-, PF2173-, PF2175-, PF2179-, PF2181-, PF2185-, PF2188-, PF2202-, PF2213-, PF2215-, PF2246-, PF2255-, PF2258-, PF2262-, PF2263-, PF2274-, PF2276-, PF2286-, PF2287-, PF2293-, L539-, L542-, L544-, L546-, L547-, L618-, L643-, L648-, L67-, L674-, L1065-, L1066-, CTS9588-, CTS9736-, CTS9879-, CTS9889-, CTS9923-, CTS9947-, F3337-, F3516-, F3599-, F3604-, F4010-, F4030-, F4080-, F42-, F701-, DF41-, F1008-, F1322-, F1382-, F1426-, F1539-, F1700-, F1823-, F1872-, F2132-, F2196-, F2238-, F2524-, F254-, F2563-, F2831-, F2909-, F2932-, F2981-, F3012-, CTS9060-, CTS9178-, CTS9202-, CTS9237-, CTS9320-, CTS8943-, CTS8648-, CTS8724-, CTS8746-, CTS8790-, CTS8892-, CTS8899-, CTS8686-, CTS869-, CTS8690-, CTS8564-, CTS8002-, CTS8182-, CTS8281-, CTS8293-, CTS8390-, CTS8415-, CTS8061-, CTS8120-, CTS8130-, CTS7924-, CTS7856-, CTS7166-, CTS7273-, CTS7310-, CTS7373-, CTS748-, CTS7589-, CTS7625-, CTS7136-, CTS6903-, CTS697-, CTS7017-, CTS7118-, CTS7131-, CTS677-, CTS58-, CTS5856-, CTS661-, CTS6667-, CTS6672-, CTS6729-, CTS675-, CTS6451-, CTS6472-, CTS6504-, CTS6404-, CTS6434-, CTS6215-, CTS623-, CTS6244-, CTS628-, CTS6292-, CTS5935-, CTS5995-, CTS6013-, CTS5637-, CTS5697-, CTS5714-, CTS5561-, CTS5571-, CTS5471-, CTS5487-, CTS5489-, CTS5527-, CTS5412-, CTS5376-, CTS5371-, CTS4794-, CTS4826-, CTS4984-, CTS508-, CTS5168-, CTS5254-, CTS5291-, CTS5306-, CTS4487-, CTS4527-, CTS4659-, CTS3755-, CTS3802-, CTS3346-, CTS4005-, CTS4041-, CTS4068-, CTS4089-, CTS4111-, CTS4122-, CTS4208-, CTS4250-, CTS4336-, CTS4431-, CTS3553-, CTS3561-, CTS3578-, CTS3457-, CTS346-, CTS3308-, CTS3073-, CTS3278-, CTS3287-, CTS3288-, CTS3301-, CTS2661-, CTS2817-, CTS2871-, CTS2500-, CTS2531-, CTS2532-, CTS2548-, CTS227-, CTS2270-, CTS2272-, CTS2297-, CTS2374-, CTS2173-, CTS1999-, CTS194-, CTS1975-, CTS11953-, CTS1411-, CTS1652-, CTS1653-, CTS1710-, CTS1727-, CTS1773-, CTS12019-, CTS12031-, CTS12170-, CTS1229-, CTS10683-, CTS10686-, CTS11387-, CTS11574-, CTS11582-, CTS11715-, CTS11721-, CTS11742-, CTS11760-, CTS1177-, CTS11781-, CTS1187-, CTS10762-, CTS10834-, CTS10880-, CTS10905-, CTS10906-, CTS10912-, CTS10969-, CTS11004-, CTS11025-, CTS11051-, CTS11082-, CTS11145-, CTS11146-, CTS10617-, CTS10126-, CTS10132-, CTS10323-, CTS10414-, CTS105-, CTS10298-, CTS10314-, L247-, F2563-, V151-, CTS1411-, CTS100-, CTS10004-, CTS10059-, BY697-, F1426-, CTS4487-, CTS12555-, PF6789-
183149 Radhi Sidi Abdelrrahman, d.1805 E-L351 L351+, M35+, M183+, Z1181+, L539-, L541-
M7382 Albo-Saeed   E-L674 L675+, L674+, Y16549+
218919 Zayden Pavil Zaidenknop, b. circa 1860-80 d. unknown E-L677 L677+
192708 Khoubzi   E-M123 M123+, L790-
336802 Gonzalez González E-M183 M183+
121434 Greenwood C/o Lorie Greenwood Joseph Boisvert b. 1697, Lotbiniere, PQ. E-M183 M183+, M107-, M165-, Z21398*
N80420 González de Armas Antonio González, b. 1750 E-M183 M183+, M123-, M165-
E16151     E-M183 M183+, M165-
81371 Elchhab Rahhal Elchhab E-M183 M183+, M165-
157958 Sallami-Yefern Nafousa Tribe ✔Yefren E-M183 M183+, M165-
163723 Altounsi abou abdallah 1397 - 1450 telemcen، ال حمود E-M183 M183+, M165-
203905 Mouthif ahmed E-M183 M183+, M165-
E7804 AL SID CHEIKH أولاد سيدي الشيخ E-M183 M183+, M35+, M123-, M165-, M34-, M78-, V13-
E2450 Boubeker Aziz Kharouni, 1938 E-M183 M183+, M35+, M81+, M96+, P2+, M78-, M2-, M281-, M34-, M107-, M123-, M136-, M148-
28223 Ortiz Jose Manuel Antonio Ortiz, b.c.1700 E-M183 M35+, M183+, M35+, M81+, M96+, P2+, M78-, M3-, M2-, M281-, M34-, M107-, M123-, M136-, M148-
M7240 ابو هتان   E-M191 CTS10914+, CTS11557+, CTS11559+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS3046+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3822+, CTS3868+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4350+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5038+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, F3170+, F986+, FGC22149+, L339+, L485+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L514+, L537+, L608+, L610+, M145+, M168+, M180+, M191+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, P1+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7773+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS905+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, P2+, P253+, P29+, P293+, P46+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF6464+, BY4278+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, U186+, V241+, V250+, V38+, V43+, Y1703+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F1365-, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, U174-, P211-, CTS9106-, P116-, CTS623-
M7237 ناصر علي   E-M2  
M8087 ALOBAISI Mohammed E-M2  
M6849 محمد ahmad 1500 E-M2  
M11310 ALOBAID محمد السالم المبارك العبيد المبرز - الأحساء E-M2  
352976 Lamdira (Arab T studies) مراكش E-M2  
366643 Zerktouni   E-M2  
N110880 Malone Austin Malone, b. 1844 and d. 1915 E-M2  
M9737 ALSHABER ALSHABER E-M2  
227493 عبدالله احمد علي راشدالمطوع Al-Rashid / Saihat E-M2  
217696 Nouh   E-M2  
223449 Chad Project 7   E-M2  
223230 Al Matin El Al Matin E-M2  
227148 Jomail   E-M2  
208473 Attia   E-M2  
180613 حسين علي حسن 1800 to 1878 حسن E-M2  
184216 Talantikite Mustapha Talantikite, ? - 1957 E-M2 L609-, L611-
170189 Waithaka DELI 1840 1950 E-M2 M2+
228091 Jamai   E-M2 M2+
251680 Saadiq-Saoud Jane Marshall, b. about 1830, Kentuky, USA E-M2 M2+
314700 Shuaib Shuaib E-M2 M2+
N64628 Pegues Walker Daniels Evans E-M2 M2+
204743 McMillan Cooper E-M2 U174-
M7205 Ammar-H Tuhamah E-M281 M281+, M215+, L336+, A4766+, BY4278+, CTS101+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1978+, CTS2134+, CTS2150+, CTS225+, CTS2591+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS3536+, CTS6333+, CTS6513+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7913+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS8900+, F3170+, F986+, L104+, L18+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M281+, M294+, M299+, P108+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, M40+, M42+, M5090+, M5441+, M7348+, M94+, M96+, L614+, L676+, P2+, P29+, P305+, P9+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1831+, PF1873+, PF6464+, PK1+, V16+, V221+, V241+, V250+, Y1703+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, PF1927+, PF1929+, PF5371-, Z17694-, Z17911-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z1296-, S19819-, S2348-, S4442-, PF6470-, PF6479-, PF6520-, PF1909-, PF1836-, PF1871-, PF1830-, PF1813-, PF1755-, PF1793-, PF1575-, PF1542-, PF1543-, PF1531-, PF1532-, PF1534-, P314-, P53_3-, L701-, L796-, L643-, M9771-, P195_2-, M3453-, L538-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, FGC22149-, CTS8945-, CTS9324-, CTS9956-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS890-, CTS8131-, CTS7980-, CTS7154-, CTS6809-, CTS3637-, CTS3802-, CTS4856-, CTS623-, CTS6298-, CTS3512-, CTS2620-, CTS2474-, CTS2216-, CTS1389-, CTS10834-, CTS10184-, M293-, M35-, M521-, M78-, M84-, V12-, V13-, V19-, L19-, L94-, M107-, M116-, M123-, M132-, M148-, M149-, M154-, M155-, M156-, M191-, M2-, M200-
M8170 Abkar - H Tuhamah E-M281 M96+, M281+, M2-, M35-
216347 Chad Project 6   E-M310 L342+, L335+, M310+, M35+, L19+, M81-, Z826-
208469 Zayen   E-M35  
296541 الجابري   E-M35  
258602 Al-Blooshi المهندس / فهد عبدالله آل المير البلوشي E-M35  
163941 Al_idrisi Al_hashimi Idriss , Morocco E-M35  
M8861 Al- Amiri. Al-Bulushi المهندس/ سليمان بن علي الاميري البلوشي E-M35  
M8862 Al-Amiri. Al-Bulushi - حميد مراد آل مير حاجي الاميري البلوشي E-M35  
M8875 Kowika   E-M35  
N15169 Malek Mhand Oumalek, b. 1450 15th father's father E-M35  
M10972 العبيدان نجد سابقًا المنطقة الشرقية حاليًا E-M35 F1382-
95660 Kaim Elkayam / Kaim: Sefarad, Spain, Morocco, Israel E-M35 M35+
N8029 El Akkad   E-M35 M35+
T1835 Bhairey   E-M35 M35+
M8863 Al-Amiri Al-Bulushi محمد حسن الاميري البلوشي E-M35 M35+
M8515 huwaidi رقدالين E-M35 M35+
118952 Mejani Beni Ouarayne-Ighzrane-Ait zegout / Ahermoummou E-M35 M35+
126494 Rahal Bekhadda, Tribut Flitta, Algeria E-M35 M35+
141006 B Benlahbib(5th great-grandfather) E-M35 M35+
181148 Mohamed Lamine ذرية الولي الصالح سيدي علي بن يحيى الموسوي الحسيني E-M35 M35+
178741 Kefi Kefi, Kairouan E-M35 M35+
190049 fatnassi :mzata(louata)   E-M35 M35+
238091 echabi(tozeur)   E-M35 M35+
164541 Elgindy   E-M41 M75+, M96+, M41+, M44-, M132-, M191-, M2-, M215-, M34-, M35-, M78-, M84-, M98-, P147-, P177-, P258-, V13-
E17894 Zaghdoud Al Husseini الحسينيون الهاشميون القرشيون العدنانيون E-M81 M35+, M81+
201043 Halpern Joseph Halpern E-M84 M84+, L788+, L789+, V13-, L143-, M136-
252336 اساورتا Mahmoud Amir (7) اساورتا/سيهو/ال امير/بورتسودان E-M96  
388207 Freeman Moses Freeman Sr., B. 1780 and D. 1850 E-M96  
192513 Mohamed   E-M96 M96+, M2-, M35-
104893 Trevino Jose Marcelino Trevino, b. 1723 and d. 1789 E-MZ117 L117+, L19+, M183+, PF2546+, BY10310+, BY10311+, BY10312+, BY10313+, BY10314+, BY10315+, BY10316+, BY10317+, BY10318+, BY10319+, BY10320+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, MZ117+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, Z827+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC22149+, FGC38481+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, PF3561+, PF6464+, V168+, V189+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000082+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z827+, F1977+, ZS3220+, F2563-, Z5013-, Z5014-, Z830-, Z842-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6799-, L351-, CTS623-, CTS10834-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, F1426-, F1872-, CTS4487-, PF2578-, CTS10284-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, MZ7-, MZ80-, Z5009-, PF6751-, PF6753-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, Z21398-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, M293-, M34-, M4145-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, L351-, MZ12-, MZ13-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, A929-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, F2932*, MZ64*, MZ16*, A1152*, A6459*, M4511*, M81*, PF6748*, Z36730*, Z36740*, Y10539*, Z5010*, P72*, Y15936*, Y6720*
259651 Sallam   E-MZ48 BY10298+, BY10299+, BY10300+, BY10301+, BY10302+, BY10303+, BY10304+, BY10305+, BY10306+, BY10307+, BY10308+, BY10309+, BY1936+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8886+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, F3170+, F986+, FGC22149+, FGC38481+, CTS3637+, L117+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L19+, L335+, L336+, L339+, L676+, L796+, M40+, M42+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, MZ48+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, PF6464+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, P2+, P29+, M145+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z17694-, Z17911-, Z2109-, Z1092-, Z1267-, V6-, M165-, P314-, P53_3-, P72-, M3453-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6748-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6799-, PR1497-, S19819-, S4442-, V1486-, V1515-, PF2575-, PF2578-, PF2586-, PF4666-, PF5371-, PF5730-, P195_2-, PF2423-, PF2428-, M9771-, M107-, L701-, L351-, L362-, L643-, L1272-, CTS3802-, L1065-, L1066-, CTS697-, DF41-, F1008-, F1365-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, CTS623-, CTS4487-, CTS4659-, CTS3561-, CTS227-, CTS1727-, CTS1411-, CTS12170-, CTS10834-, A930-, Z5009-, CTS10683-, CTS10284-
251625 Boisvert Étienne de Nevers - m. 28 oct 1652, Quebec E-MZ49 BY10289+, BY10290+, BY10291+, BY10292+, BY10293+, BY10294+, BY10295+, BY10296+, BY10297+, BY1936+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY8886+, BY8887+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS225+, CTS10714+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, F3170+, F986+, FGC38481+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L117+, L676+, L796+, M145+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, MZ49+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, PF6464+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, P2+, P29+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z15667+, Z17508+, V241+, V250+, V6-, Z17694-, Z17911-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z1092-, Z1296-, P314-, P53_3-, P72-, M3453-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6748-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6799-, PR1497-, S19819-, S4442-, V1486-, V1515-, PF2575-, PF2578-, PF2586-, PF4666-, PF5730-, P195_2-, PF2423-, PF2428-, M9771-, M165-, M107-, L701-, L1272-, L584-, L643-, L351-, L362-, L1065-, L1066-, CTS697-, DF41-, F1008-, F1365-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, CTS623-, CTS4487-, CTS4659-, CTS3802-, CTS10834-, CTS227-, CTS3561-, CTS1727-, CTS1411-, CTS12170-, CTS10683-, CTS10284-
241631 Russell R-146   E-MZ54 CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10296+, CTS10321+, CTS10362+, CTS1042+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS11147+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11687+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS125+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1545+, CTS1819+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3870+, CTS3988+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7677+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F2302+, F3170+, F3195+, F986+, L117+, L335+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M310+, M42+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, P305+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1453+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1864+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF210+, PF212+, PF223+, PF2301+, PF2305+, PF2306+, PF2307+, PF2310+, PF2311+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2331+, PF2333+, PF234+, PF2343+, PF2355+, PF2364+, PF2375+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2475+, PF2476+, PF2477+, PF2478+, PF2479+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2497+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2515+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2552+, PF2553+, PF2557+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V168+, V189+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, Z827+, BY10269+, BY10270+, BY10271+, BY10272+, BY10273+, BY10274+, BY10275+, BY10276+, BY10277+, BY10278+, BY10279+, BY10280+, BY10281+, BY10282+, BY10283+, BY10284+, BY10285+, BY10286+, BY10287+, BY10288+, BY1936+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS10714+, CTS1819+, F3170+, F986+, FGC22149+, FGC38481+, CTS3637+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, MZ54+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, L676+, L796+, P2+, P29+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2553+, PF2557+, PF6464+, PF3561+, V241+, V250+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21107+, Z21113+, Z21114+, Z15667+, Z17508+, Z827+, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z17694-, Z17911-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z1092-, Z1267-, Z1296-, V42-, V6-, PF4666-, PF5371-, PF5730-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6799-, PR1497-, S19819-, S4442-, V1486-, V1515-, PF2575-, PF2578-, PF2586-, P314-, P53_3-, P72-, M107-, L701-, M3453-, PF2428-, P195_2-, M9771-, L643-, L351-, L362-, L1272-, CTS3802-, L1065-, L1066-, CTS1882-, CTS10834-, CTS697-, DF41-, F1008-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, CTS623-, CTS4487-, CTS4659-, CTS3561-, CTS1727-, CTS1411-, CTS12170-, CTS10683-, CTS10284-
196315 Al-Slimani أولاد سليمان E-PF2477 L19+, L335+, M183+, M81+, PF2477+, PF2401+, BY1936+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY8886+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS10714+, CTS11147+, CTS11273+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1303+, CTS1389+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P2+, P29+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC38481+, L1090+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, V168+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21061+, Z21102+, Z21106+, Z21107+, Z21113+, Z21114+, ZS3220+, PF2634-, Z830-, Z842-, Z1092-, PF2586-, PF4666-, PF6758-, PF6789-, PF6794-, PF6799-, L351-, P72-, PF2546-, F1872-, CTS697-, CTS4487-, CTS1411-, CTS3561-, CTS10683-, Z21392-, Z21393-, Z21398-, Z5008-, Z5009-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, PF2418-, PF2421-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, Y10561-, Y17625-, Y20199-, Y20200-, Y2770-, PF2546-, PF2575-, PF2578-, PF6788-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6795-, PF6799-, PH5051-, MZ133-, MZ134-, MZ136-, MZ14-, MZ141-, MZ143-, MZ147-, MZ15-, MZ150-, MZ153-, MZ154-, MZ16-, MZ17-, MZ18-, MZ19-, MZ20-, MZ21-, MZ22-, MZ23-, MZ3-, MZ39-, MZ4-, MZ45-, MZ48-, MZ49-, MZ5-, MZ51-, MZ54-, MZ55-, MZ6-, MZ62-, MZ64-, MZ7-, MZ73-, MZ78-, MZ80-, MZ9-, MZ96-, MZ97-, MZ98-, MZ99-, MZ1-, MZ10-, MZ100-, MZ109-, MZ11-, MZ110-, MZ113-, MZ117-, MZ12-, MZ122-, MZ129-, MZ13-, MZ130-, MZ131-, M5043-, M5079-, M5302-, L351-, M107-, M165-, CTS12227-, CTS12555-, CTS4487-, FGC18958-, FGC18981-, FGC22844-, FGC38517-, FGC38527-, A2227-, A428-, A429-, A5603-, A5604-, A601-, A683-, A930-, A931-, BY10039-, BY10040-, BY10042-, BY10061-, BY10064-, BY10066-, BY10109-, BY10232-, BY10233-, BY10234-, BY10235-, BY10249-, BY8888-, BY8889-, BY8890-, BY8891-, BY8968-, BY8969-, BY8970-, BY8971-, BY8972-, BY8973-, BY8974-, BY8975-, BY8976-, BY8977-, BY9648-, BY9656-, BY9659-, BY9765-, BY9930-, BY9931-, BY9932-, BY9939-, BY9942-, BY9946-, BY9947-, BY9969-, BY9970-, BY9972-, BY9977-, BY9979-, BY9980-, BY9982-, CTS10284*, MZ132*, S2574*, Y8827*, A1152*
411953 Savaria SAVARIA Jacques, b. 1649 Ile de Ré France E-PF2546 L117+, L19+, M183+, PF2546+, Z827+, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, Z5009-, Z5013-, Z5014-, PF6751-, PF6753-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, Z21398-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, M293-, M34-, M4145-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, MZ12-, MZ13-, MZ7-, MZ80-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, A929-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, F2932*, P72*, MZ16*, MZ64*, A6459*, M4511*, M81*, PF6748*, Z36730*, Z36740*, Y10539*, Z5010*, Y15936*, Y6720*, A1152*
N2591 Musso Ignazio Musso Pantaleo, 1783 - 1837 E-PF2546 L335+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M310+, M42+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1453+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF210+, PF212+, PF223+, PF2301+, PF2305+, PF2306+, PF2307+, PF2310+, PF2311+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2331+, PF2333+, PF234+, PF2343+, PF2355+, PF2364+, PF2375+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2475+, PF2476+, PF2477+, PF2478+, PF2479+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2497+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2515+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2552+, PF2553+, PF2557+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1545+, CTS1819+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3870+, CTS3988+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7677+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, M81+, M96+, P2+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10296+, CTS10321+, CTS10362+, CTS1042+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS11147+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11687+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS125+, M183+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, M35+, F1977+, F2302+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V189+, V52+, V9+, Z827+, F3170+, F3195+, F986+, L117+, L247-, F2563-, M78-, CTS1411-, M2-, M281-, M34-, M107-, M123-, M136-, M148-, CTS12555-, F1426-, CTS4487-, PF6789-
N117857 Boisvert Étienne de Nevers dit Brantigni, b.1627, d. 1678 E-PF2546 L335+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M310+, M42+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1453+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF210+, PF212+, PF223+, PF2301+, PF2305+, PF2306+, PF2307+, PF2310+, PF2311+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2333+, PF234+, PF2343+, PF2355+, PF2364+, PF2375+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2475+, PF2476+, PF2477+, PF2478+, PF2479+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2497+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2515+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2552+, PF2553+, PF2557+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1545+, CTS1819+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3870+, CTS3988+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7677+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10296+, CTS10321+, CTS10362+, CTS1042+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS11147+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11687+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS125+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V189+, V52+, V9+, Z827+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, F3170+, F3195+, F986+, L117+, F1977+, F2302+, F2563-, L247-, CTS1411-, CTS12555-, F1426-, CTS4487-, PF6789-
N113620 Benavides Gonzalo Baez de Benavides E-PF2546 L335+, L336+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L614+, L676+, L796+, M139+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M310+, M42+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P155+, P162+, P165+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF1427+, PF1442+, PF1453+, PF1455+, PF1457+, PF1459+, PF1462+, PF1466+, PF1467+, PF1471+, PF1473+, PF1476+, PF1477+, PF1480+, PF1484+, PF1486+, PF1489+, PF1490+, PF1492+, PF1494+, PF1495+, PF1499+, PF1500+, PF1501+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1553+, PF1554+, PF1555+, PF1557+, PF1559+, PF1560+, PF1561+, PF1563+, PF1564+, PF1565+, PF1566+, PF1567+, PF1569+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1574+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1593+, PF1598+, PF1608+, PF1618+, PF1619+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1807+, PF1809+, PF1812+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1820+, PF1822+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1832+, PF1835+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1913+, PF192+, PF1927+, PF1929+, PF210+, PF212+, PF223+, PF2301+, PF2305+, PF2306+, PF2307+, PF2310+, PF2311+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2333+, PF234+, PF2343+, PF2355+, PF2364+, PF2375+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2475+, PF2476+, PF2477+, PF2478+, PF2479+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2497+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2552+, PF2553+, PF258+, PF263+, PF272+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF667+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1545+, CTS1819+, CTS1978+, CTS1996+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3331+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3431+, CTS3512+, CTS3637+, CTS3662+, CTS3870+, CTS3988+, CTS4220+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4685+, CTS4740+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5318+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5457+, CTS5530+, CTS5532+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6383+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6800+, CTS6809+, CTS6834+, CTS6842+, CTS6907+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7677+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8243+, CTS8432+, CTS8479+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS8980+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9828+, CTS9956+, F1365+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10296+, CTS10321+, CTS10362+, CTS1042+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS1075+, CTS109+, CTS11147+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11687+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS125+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V189+, V52+, V9+, Z827+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, F3170+, F3195+, F986+, L117+, F1977+, F2302+, F2563-, L247-, CTS1411-, CTS12555-, F1426-, CTS4487-, PF6789-
216346 Chad Project 14   E-PF2546 M183+, L335+, M81+, M183+, PF2477+, PF2546+, PF2401+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY8887+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11147+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L676+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC38481+, L1090+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, V168+, V189+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21061+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z827+, Z830-, Z842-, Z1092-, L351-, CTS4487-, P72-, PF2586-, PF4666-, PF6758-, PF6789-, PF6794-, PF6799-, F1872-, CTS697-, CTS3561-, CTS1411-, CTS10683-, PF2418-, PF2421-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, Y10561-, Y17625-, Y20199-, Y20200-, Y2770-, Z21392-, Z21393-, Z21398-, Z5008-, Z5009-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, PF2575-, PF2578-, PF6788-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6795-, PF6799-, PH5051-, M5043-, M5079-, M5302-, MZ129-, MZ13-, MZ130-, MZ131-, MZ133-, MZ134-, MZ136-, MZ14-, MZ141-, MZ143-, MZ147-, MZ15-, MZ150-, MZ153-, MZ154-, MZ16-, MZ17-, MZ18-, MZ19-, MZ20-, MZ21-, MZ22-, MZ23-, MZ3-, MZ39-, MZ4-, MZ45-, MZ49-, MZ5-, MZ51-, MZ54-, MZ55-, MZ6-, MZ62-, MZ64-, MZ7-, MZ73-, MZ78-, MZ80-, MZ9-, MZ96-, MZ97-, MZ98-, MZ99-, MZ1-, MZ10-, MZ100-, MZ109-, MZ11-, MZ110-, MZ113-, MZ117-, MZ12-, L351-, M107-, M165-, A930-, BY9648-, BY9656-, A2227-, A428-, A429-, A5603-, A5604-, A601-, A683-, A930-, A931-, BY10039-, BY10040-, BY10042-, BY10061-, CTS12227-, CTS12555-, CTS4487-, FGC18958-, FGC18981-, FGC22844-, FGC38517-, FGC38527-, BY10066-, BY10109-, BY10232-, BY10233-, BY10234-, BY10235-, BY10249-, BY8888-, BY8889-, BY8890-, BY8891-, BY8968-, BY8969-, BY8970-, BY8971-, BY8972-, BY8973-, BY8974-, BY8975-, BY8976-, BY9765-, BY9930-, BY9931-, BY9932-, BY9939-, BY9942-, BY9946-, BY9947-, BY9969-, BY9970-, BY9972-, BY9977-, BY9979-, BY9980-, BY9982-, CTS10284*, BY8977*, L19*, BY10064*, BY9659*, A1152*, MZ122*, MZ48*, MZ132*, S2574*, Y8827*
22108 Watts E-PF2546 M183+, M81+, M96+, P2+, Z827+, M35+, PF2477+, Z1181+, L117+, M183+, PF2546+, Z827+, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z5009-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, MZ12-, MZ13-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, Z21398-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, Y15936-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, M293-, M34-, M4145-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, MZ7-, MZ80-, P72-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, PF6391-, PF6747-, PF6751-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, PF6789-, M78-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, L247-, CTS1411-, CTS12555-, F1426-, F2563-, M165-, Z830-, M2-, M281-, M34-, M107-, M123-, M136-, M148-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, F2932-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, L19*, A1152*, Y10539*, MZ64*, M81*, Z21397*, Z36730*, PF5243*, MZ16*
174872 E-M35 E-PF6751 Taylor E-PF6751 M35+, CTS1096+, CTS4659+, L117+, M123+, M34+, PF1962+, PF6751+, Z827+, Z830+, Z841-, Z842-, Z849-, Z5009-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, PF6391-, PF6747-, M4145-, CTS4111-, PF1952-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, PF2546-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, M136-, M165-, M183-, M293-, L19-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, MZ12-, MZ13-, MZ16-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, MZ7-, MZ80-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, F2932-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS1411-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS3561*, CTS13027*, P72*, PF5243*, M81*, PF1975*, Z21397*, Z21398*, Y15936*, Z36730*
284355   KHALIFA 1600 E-PF6789 L19+, M183+, PF6789+, M123-, M165-, L247-
251699 Mhamdi M'hamdi, Ferchichi Frexes قبيلة الفراشيش E-PF6789 M81+, M183+, PF2477+, PF6789+, F2563-, M165-, CTS12555-, CTS1411-, F1426-, L247-
170214 Rouissi Mhadhbi Sidi Abdaallah Bourouis E-PF6789 M81+, M183+, PF6789+
202471 warfelli قبيلة ورفلة E-PF6789 PF6789+
M8279 Zedan ZEDAN E-PF6789 PF6789+, BY1996+, BY4278+, BY8882+, BY8883+, BY8885+, BY8886+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, CTS11147+, CTS11273+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1412+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC38481+, L1090+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L676+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, MZ1+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, PF3561+, PF6789+, PF6794+, PF6799+, V168+, V189+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21061+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z827+, ZS2106+
224942 wachtata-adassa   E-PF6789 PF6789+, MZ113+
280978 Harroum Raguam Jaouadi Tribu Al Jouawda E-PF6789 PF6789+, PF2634-
78898 Hubbard George Hubbard, 1601 Eng, 1685 Middletown, CT. E-S7461 M96+, P2+, M35+, M78+, M78+, V36+, CTS5856+, L546+, L618+, V13+, S7461+, V68+, Z1919+, L539+, L540-, Z19851-, Z22640-, Z24130-, Z29042-, Z36743-, Z36760-, Z36844-, Z36849-, Z37530-, Z38334-, Z38456-, Z38485-, Z38518-, Z38519-, Z38664-, Z38770-, Z38899-, Z5006-, Z5016-, Z5017-, Z5018-, Z809-, Z813-, Y15945-, Y16160-, Y16532-, Y16713-, Y16733-, Y17749-, Y3183-, Y7026-, Z16242-, Z16659-, Z16661-, Z16663-, Z16988-, Z17107-, Z17264-, Z17293-, Z1902-, Z191-, SK863-, V1477-, V259-, V264-, V19-, V22-, V27-, V32-, L648-, L674-, M521-, PF4812-, PH2121-, PH2818-, S19928-, S2972-, S2978-, S2979-, S3003-, CTS6080-, CTS661-, CTS693-, CTS8690-, CTS9069-, CTS9320-, F1700-, F2238-, F2524-, F3604-, F4010-, FGC11447-, FGC11450-, FGC11451-, FGC11457-, FGC11458-, FGC14092-, FGC37180-, L143-, L241-, V65-, P65-, L17-, A2192-, A6295-, A7065-, A7136-, A783-, B410-, B412-, CTS100-, CTS10132-, CTS105-, CTS11145-, CTS11146-, CTS11715-, CTS11742-, CTS1187-, CTS194-, CTS2008-, CTS2532-, CTS3346-, CTS3507-, CTS4005-, CTS4089-, CTS4431-, CTS508-, CTS5637-, V12-, M81-, M148-, M224-, M107-, M123-, M136-, M148-, M183-, M2-, M281-, M34-
M6476 1 فهد الشمري fahad E-U174 CTS10914+, CTS11557+, CTS11559+, CTS11579+, CTS11729+, CTS11732+, CTS119+, CTS124+, CTS12632+, CTS1446+, CTS1847+, CTS1878+, CTS1978+, CTS2075+, CTS2150+, CTS224+, CTS3046+, CTS3105+, CTS3250+, CTS3259+, CTS3262+, CTS3299+, CTS3334+, CTS3344+, CTS3425+, CTS3536+, CTS3576+, CTS3822+, CTS3868+, CTS3989+, CTS3996+, CTS4054+, CTS4350+, CTS4408+, CTS4415+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS5038+, CTS5042+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5539+, CTS5572+, CTS5629+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6180+, CTS6302+, CTS6319+, CTS6333+, CTS6474+, CTS6513+, CTS6842+, CTS7454+, CTS7641+, CTS7773+, CTS7913+, CTS8053+, CTS8068+, CTS8123+, CTS8432+, CTS8443+, CTS8562+, CTS8900+, CTS8936+, CTS8947+, CTS905+, U174+, BY4278+, CTS1001+, CTS101+, CTS10638+, CTS10659+, CTS10714+, CTS10806+, CTS9188+, CTS9338+, CTS9768+, CTS9978+, F3170+, F986+, FGC22149+, L485+, L488+, L489+, L491+, L494+, L499+, L501+, L504+, L507+, L510+, L512+, L514+, L537+, L608+, L610+, L614+, M145+, M168+, M180+, M191+, M2+, M203+, M291+, M294+, M299+, M40+, M42+, M5441+, M5533+, M8944+, M94+, M96+, PAGES00026+, PAGES00066+, PAGES00081+, PAGES00106+, PF1442+, PF1535+, PF1536+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1576+, PF1583+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1809+, PF1819+, PF1827+, PF1828+, PF1873+, PF3561+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P177+, P179+, P180+, P181+, P182+, P183+, P189+, L339+, P1+, P2+, PF6464+, U186+, V241+, V250+, V38+, V43+, Y1703+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, P253+, P29+, P293+, P46+, P53_3-, P314-, Z17694-, Z17911-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z1296-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, S2348-, S4442-, P211-, P116-, L362-, CTS9106-, P116-, P195_2-, PF5371-, M9771-, M3453-, L643-, L701-, L1065-, L1066-, L1272-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS10834-, CTS9106-, CTS623-, CTS3802-
255148 Domenichiello Giuseppe Domenichiello, b. 1861 E-V13 M78+, V13+, M35+, M35.2-, M521-, V19-, V22-, V27-, V32-, V6-, V65-, P65-, P72-, V12-, L143-, L17-, L19-, M107-, M123-, M136-, M148-, M165-, M224-, M290-, M293-
179030 Lahmandi(sharif;hanafi,nabli) 1574 E-V13 V13+, L542+, V22-
195401 Chergui mohamed CHERGUI E-V13 V13+, V27-, L143-, L17-, M35.2-, M84-, P65-, V12-
E11760 Sage SAGE Pierre Paul ° ~ 1756 Buanes E-V13 V13+, V27-, L143-, L17-, M35.2-, P65-, V12-
223550 Shaikh Mahmoud Shaikh E-V22 M35+, M78+, V22+, M148-, M123-, V6-, M293-
149532 Cohen ISRAELITE SAMARITAN-TRIBE OF LEVI- ITAMAR b. AARON E-V22 V22+, L674-, M148-, V19-
217487 Masoudi   E-V22 V22+, M148-, V19-
E16491 Koubbi Doukkala E-V22 V22+, V13-, M123-, M81-, V65-
172234 Elmejbri mjebra(قبيلة المجابرة) E-V65 L69+, M35+, L337+, L339+, M78+, V65+, L143-, L17-, M148-, M224-, M35.2-, M521-, P65-, V12-, V13-, V19-, V22-, V27-, M123-, L132-, L19-, M310-, L335-
173583 Elbechrawi EL lazaar(أل لزعر) E-V65 M78+, V65+, L19-
E2530 Chapelon   E-V65 M96+, P2+, M35+, M78+, V65+, M81-, M224-, P65-, V12-, V13-, V19-, V22-, V27-, V32-, M107-, M123-, M136-, M148-, M183-, M2-, M281-, M34-
266089 Alenezi Sirhan Al-Farhan (1885-1920) E-Y16161 CTS11004+, CTS11781+, CTS119+, CTS12170+, CTS1229+, CTS124+, CTS12632+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1652+, CTS1727+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2474+, CTS2620+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3334+, CTS3457+, CTS3512+, CTS3536+, CTS3637+, CTS3868+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5454+, CTS5487+, CTS5489+, CTS5530+, CTS5792+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6404+, CTS6504+, CTS6513+, CTS6729+, CTS677+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6953+, CTS7154+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8182+, CTS8432+, CTS8586+, CTS8790+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9588+, CTS9956+, L792+, BY10467+, BY10474+, BY4278+, CTS101+, CTS10184+, CTS10298+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, CTS10714+, M123+, F3170+, F986+, FGC18290+, FGC45179+, FGC45227+, M34+, L117+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L512+, L537+, L538+, L796+, L797+, M123+, M145+, M168+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M34+, M40+, M42+, M5090+, M5323+, M5441+, M5533+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1561+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF1957+, PF1961+, PF1962+, PF1964+, PF1965+, PF1997+, PF2009+, L676+, L787+, L791+, PF2018+, PF2020+, PF2021+, PF6464+, S10310+, S14467+, S8818+, V241+, V250+, Y16161+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, Y2929+, Y2930+, Y2931+, Y2933+, Y4970+, Y4971+, Y4972+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, P2+, P29+, S23538+, S24106+, Z830+, Z841+, Z849+, S4442-, P53_3-, Z17694-, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z827-, S19819-, S2348-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF5371-, L793-, L701-, PF2017-, P195_2-, M9771-, M3453-, L643-, L1272-, M290-, L1065-, L1066-, FGC22149-, M310-, V68-, M84-, CTS10834-, DF41-, F1008-, F1365-, CTS623-, CTS3802-
214911 FLORENTINO ANIBAL FLORENTINO E-Z1704 U174+, Z1704+, L372-, P113-, P115-, P116-, P9-
M10297 Abdellah Emoun Mohameden Emoun, b. 1926 and do. 2005 E-Z5009 CTS1411+, L117+, L19+, M183+, PF2546+, Z5009+, Z827+, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z5013-, Z5014-, PF6751-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, Z21398-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36085-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, MZ12-, MZ13-, MZ7-, MZ80-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, M293-, M34-, M4145-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, A929-, A930-, B403-, B404-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, B405*, A6459*, F2831*, F2932*, MZ64*, M4511*, M81*, PF6748*, Y6720*, Y15936*, P72*, MZ16*, Y10539*, Z36730*, Z36740*, Z21018*, PF6753*, Z5010*, A1152*
577356 Miller John Miller Died Stamford CT 1642 E-Z5009 CTS3637+, CTS3868+, CTS3870+, CTS3988+, CTS3996+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4685+, CTS4856+, CTS5316+, CTS5373+, CTS5404+, CTS5530+, CTS5558+, CTS5604+, CTS5792+, CTS5819+, CTS5883+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6298+, CTS6333+, CTS6444+, CTS6513+, CTS6754+, CTS6809+, CTS6842+, CTS6911+, CTS6953+, CTS6956+, CTS10714+, CTS11147+, CTS11273+, CTS119+, CTS11964+, CTS124+, CTS12632+, CTS1294+, CTS1303+, CTS1389+, CTS1446+, CTS1483+, CTS1819+, CTS1978+, CTS2150+, CTS2216+, CTS225+, CTS2473+, CTS2474+, CTS2591+, CTS2620+, CTS2885+, CTS3250+, CTS3262+, CTS3305+, CTS3334+, CTS3350+, CTS3415+, CTS3512+, CTS3536+, CTS7132+, CTS7154+, CTS7795+, CTS7796+, CTS7913+, CTS7980+, CTS8033+, CTS8053+, CTS8131+, CTS8432+, CTS8527+, CTS8586+, CTS8649+, CTS87+, CTS890+, CTS8900+, CTS8945+, CTS8947+, CTS9017+, CTS9049+, CTS9324+, CTS9956+, F1365+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1442+, PF1531+, PF1532+, PF1534+, PF1535+, PF1536+, PF1537+, PF1538+, PF1540+, PF1542+, PF1543+, PF1545+, PF1547+, PF1548+, PF1550+, PF1551+, PF1552+, PF1554+, PF1555+, PF1559+, PF1563+, PF1567+, PF1570+, PF1571+, PF1572+, PF1575+, PF1576+, PF1583+, PF1585+, PF1755+, PF1793+, PF1795+, PF1796+, PF1798+, PF1799+, PF1801+, PF1806+, PF1807+, PF1809+, PF1813+, PF1818+, PF1819+, PF1826+, PF1827+, PF1828+, PF1830+, PF1831+, PF1836+, PF1839+, PF1871+, PF1873+, PF1909+, PF1927+, PF1929+, PF2319+, PF2321+, PF2322+, PF2324+, PF2326+, PF2343+, PF2382+, PF2383+, PF2387+, PF2394+, PF2395+, PF2396+, PF2398+, PF2401+, PF2410+, PF2411+, PF2413+, PF2485+, PF2486+, PF2489+, PF2490+, PF2491+, PF2493+, PF2494+, PF2498+, PF2499+, PF2500+, PF2501+, PF2545+, PF2546+, PF2547+, PF2548+, PF2551+, PF2557+, M145+, M168+, M183+, M203+, M215+, M243+, M294+, M299+, M310+, M40+, M42+, M5023+, M5024+, M5086+, M5090+, M5094+, M5107+, M5285+, M5300+, M5303+, M5312+, M5323+, M5358+, M5364+, M5441+, M5533+, M81+, M94+, M96+, P144+, P147+, P150+, P152+, P153+, P154+, P155+, P156+, P162+, P165+, P167+, P168+, P169+, P170+, P171+, P172+, P173+, P174+, P175+, P176+, P179+, P180+, P181+, P183+, P2+, P29+, F1977+, F3170+, F986+, FGC2066+, FGC38481+, L1090+, L117+, L19+, L335+, L336+, L339+, L489+, L499+, L504+, L507+, L510+, L512+, L537+, L538+, L676+, BY1996+, BY4278+, BY8687+, BY8882+, BY8883+, BY8886+, CTS101+, CTS10184+, CTS10196+, V168+, V189+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y1703+, Y2491+, Y2546+, YSC0000227+, Z15667+, Z17508+, Z21101+, Z21102+, Z21106+, Z21113+, Z21114+, Z5008+, Z5009+, Z827+, CTS10321+, CTS10513+, CTS10637+, CTS10679+, ZS2106+, ZS3220+, L19+, L335+, M183+, M81+, PF2401+, PF2477+, PF2546+, Z5008+, Z5009+, Z5010-, Z5013-, Z5014-, S2574-, Y10561-, Y17625-, Y20199-, Y20200-, Y2770-, Z21392-, Z21393-, Z21398-, PF2575-, PF2578-, PF6788-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6795-, PF6799-, PF2418-, PF2421-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, MZ129-, MZ13-, MZ130-, MZ131-, MZ133-, MZ134-, MZ136-, MZ14-, MZ141-, MZ143-, MZ147-, MZ15-, MZ150-, MZ7-, MZ73-, MZ78-, MZ80-, MZ9-, MZ96-, MZ97-, MZ98-, MZ99-, MZ1-, MZ10-, MZ100-, MZ109-, MZ11-, MZ110-, MZ113-, MZ117-, MZ12-, M5043-, M5079-, M5302-, L351-, M107-, M165-, MZ154-, MZ16-, MZ17-, MZ18-, MZ19-, MZ20-, MZ21-, MZ22-, MZ23-, MZ3-, MZ39-, MZ4-, MZ45-, MZ48-, MZ49-, MZ5-, MZ51-, MZ54-, MZ55-, MZ6-, MZ62-, BY9648-, BY9656-, CTS10683-, Z830-, Z842-, BY9765-, BY9930-, BY9931-, BY9932-, BY9939-, BY9942-, BY9946-, BY9947-, BY9969-, BY9970-, BY9972-, BY9977-, BY9979-, BY9980-, BY9982-, CTS12227-, CTS12555-, CTS4487-, FGC18958-, FGC18981-, FGC22844-, FGC38517-, FGC38527-, A2227-, A428-, A429-, A5603-, A5604-, A601-, A683-, A930-, A931-, BY10039-, BY10040-, BY10042-, BY10061-, BY10064-, BY10066-, BY10109-, BY10232-, BY10233-, BY10234-, BY10235-, BY10249-, BY8888-, BY8889-, BY8890-, BY8891-, BY8968-, BY8969-, BY8970-, BY8971-, BY8972-, BY8973-, BY8974-, BY8975-, BY8976-, Z1092-, CTS10284-, M107-, P72-, PF2575-, PF2578-, PF2586-, PF4666-, PF6758-, PF6788-, PF6790-, F1872-, CTS3561-, CTS697-, BY8977*, BY9659*, A1152*, MZ64*, MZ122*, MZ153*, MZ132*, PH5051*, Y8827*
E23852 Ould Moustapha Khliva Ould Ahmed Ould Hbib, 1700-1800 E-Z5009 L117+, L19+, CTS1411+, M183+, PF2546+, Z5009+, Z827+, L19+, L335+, M183+, M81+, PF2401+, PF2477+, PF2546+, Z5008+, Z5009+, Z5010-, Z5013-, Z5014-, Z21392-, Z21393-, Z21398-, PF2575-, PF2578-, PF6788-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6795-, PF6799-, PH5051-, S2574-, Y10561-, Y17625-, Y20199-, Y20200-, Y2770-, PF2418-, PF2421-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, MZ129-, MZ13-, MZ130-, MZ131-, MZ133-, MZ134-, MZ136-, MZ14-, MZ141-, MZ143-, MZ147-, MZ15-, MZ150-, MZ1-, MZ10-, MZ100-, MZ109-, MZ11-, MZ110-, MZ113-, MZ117-, MZ12-, M5043-, M5079-, M5302-, L351-, M107-, M165-, MZ154-, MZ16-, MZ17-, MZ18-, MZ19-, MZ20-, MZ21-, MZ22-, MZ23-, MZ3-, MZ39-, MZ4-, MZ45-, MZ48-, MZ49-, MZ5-, MZ51-, MZ54-, MZ55-, MZ6-, MZ62-, MZ64-, MZ7-, MZ73-, MZ78-, MZ80-, MZ9-, MZ96-, MZ97-, MZ98-, MZ99-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, CTS12227-, CTS12555-, CTS4487-, FGC18958-, FGC18981-, FGC22844-, FGC38517-, FGC38527-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, M293-, M34-, M4145-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, MZ12-, MZ13-, MZ16-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, MZ7-, MZ80-, P72-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, F2932-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, PF6391-, PF6747-, PF6751-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15936-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, A2227-, A428-, A429-, A5603-, A5604-, A601-, A683-, A930-, A931-, BY10039-, BY10040-, BY10042-, BY10061-, BY10064-, BY10066-, BY10109-, BY10232-, BY10233-, BY10234-, BY10235-, BY10249-, BY8888-, BY8889-, BY8890-, BY8891-, BY8968-, BY8969-, BY8970-, BY8971-, BY8972-, BY8973-, BY8974-, BY8975-, BY8976-, BY8977-, BY9648-, BY9656-, BY9659-, BY9765-, BY9930-, BY9931-, BY9932-, BY9939-, BY9942-, BY9946-, BY9947-, BY9969-, BY9970-, BY9972-, BY9977-, BY9979-, BY9980-, BY9982-, CTS10284*, Z21398*, CTS3561*, M81*, Z36730*, Z36085*, PF5243*, A1152*, MZ122*, MZ153*, MZ132*, Y8827*
N114264 Taoua   E-Z5009 L19+, L335+, M183+, M81+, PF2401+, PF2477+, PF2546+, Z5008+, Z5009+, Z5010-, Z5013-, Z5014-, PF2575-, PF2578-, PF6788-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6795-, PF6799-, PH5051-, Y10561-, Y17625-, Y20199-, Y20200-, Y2770-, CTS12227-, Z21392-, Z21393-, Z21398-, PF2418-, PF2421-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, MZ129-, MZ13-, MZ130-, MZ131-, MZ133-, MZ134-, MZ136-, MZ14-, MZ141-, MZ143-, MZ147-, MZ15-, MZ150-, MZ154-, MZ16-, MZ17-, MZ18-, MZ19-, MZ20-, MZ21-, MZ22-, MZ23-, MZ3-, MZ39-, MZ4-, MZ45-, MZ48-, MZ49-, MZ5-, MZ51-, MZ54-, MZ55-, MZ6-, MZ62-, MZ64-, MZ7-, MZ73-, MZ78-, MZ80-, MZ9-, MZ96-, MZ97-, MZ98-, MZ99-, MZ1-, MZ10-, MZ100-, MZ109-, MZ11-, MZ110-, MZ113-, MZ117-, MZ12-, M5043-, M5079-, M5302-, L351-, M107-, M165-, A2227-, A428-, A429-, A5603-, A5604-, A601-, A683-, A930-, A931-, BY10039-, BY10040-, BY10042-, BY10061-, CTS12227-, CTS12555-, CTS4487-, FGC18958-, FGC18981-, FGC22844-, FGC38517-, FGC38527-, BY10066-, BY10109-, BY10232-, BY10233-, BY10234-, BY10235-, BY10249-, BY8888-, BY8889-, BY8890-, BY8891-, BY8968-, BY8969-, BY8970-, BY8971-, BY8972-, BY8973-, BY8974-, BY8975-, BY8976-, BY9648-, BY9656-, BY9659-, BY9765-, BY9930-, BY9931-, BY9932-, BY9939-, BY9942-, BY9946-, BY9947-, BY9969-, BY9970-, BY9972-, BY9977-, BY9979-, BY9980-, BY9982-, CTS10284*, BY8977*, BY10064*, MZ122*, MZ153*, MZ132*, A1152*, Y8827*, S2574*
284997 bhr allsmah   E-Z5009 L19+, L335+, M183+, M81+, PF2401+, PF2477+, PF2546+, Z5008+, Z5009+, Z5010-, Z5013-, Z5014-, Y10561-, Y17625-, Y20199-, Y20200-, Y2770-, BY9648-, BY9656-, Z21392-, Z21393-, Z21398-, PF2575-, PF2578-, PF6788-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6795-, PF6799-, PH5051-, PF2418-, PF2421-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, MZ129-, MZ13-, MZ130-, MZ131-, MZ154-, MZ16-, MZ17-, MZ18-, MZ19-, MZ20-, MZ21-, MZ22-, MZ23-, MZ3-, MZ39-, MZ4-, MZ45-, MZ48-, MZ49-, MZ5-, MZ51-, MZ54-, MZ55-, MZ133-, MZ134-, MZ136-, MZ14-, MZ141-, MZ143-, MZ147-, MZ15-, MZ150-, MZ62-, MZ64-, MZ7-, MZ73-, MZ78-, MZ80-, MZ9-, MZ96-, MZ97-, MZ98-, MZ99-, MZ1-, MZ10-, MZ100-, MZ109-, MZ11-, MZ110-, MZ113-, MZ117-, MZ12-, M5043-, M5079-, M5302-, L351-, M107-, M165-, A2227-, A428-, A429-, A5603-, A5604-, A601-, A683-, A930-, A931-, BY10039-, BY10040-, BY10042-, BY10061-, CTS12227-, CTS12555-, CTS4487-, FGC18958-, FGC18981-, FGC22844-, FGC38517-, FGC38527-, BY10066-, BY10109-, BY10232-, BY10233-, BY10234-, BY10235-, BY10249-, BY8888-, BY8889-, BY8890-, BY8891-, BY8968-, BY8969-, BY8970-, BY8971-, BY8972-, BY8973-, BY8974-, BY8975-, BY8976-, BY9765-, BY9930-, BY9931-, BY9932-, BY9939-, BY9942-, BY9946-, BY9947-, BY9969-, BY9970-, BY9972-, BY9977-, BY9979-, BY9980-, BY9982-, CTS10284*, BY8977*, BY10064*, MZ122*, MZ153*, MZ6*, MZ132*, S2574*, BY9659*, Y8827*, A1152*
189061 Al-Dhaouadi   E-Z5009 L335+, L337+, L339+, M183+, L342+, L335+, M183+, M81+, PF2401+, PF2477+, PF2546+, Z5008+, Z5009+, Z5010-, Z5013-, Z5014-, Y10561-, Y17625-, Y20199-, Y20200-, Y2770-, Z21392-, Z21393-, Z21398-, PF2575-, PF2578-, PF6788-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6795-, PF6799-, PH5051-, PF2418-, PF2421-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, MZ129-, MZ13-, MZ130-, MZ131-, MZ1-, MZ10-, MZ100-, MZ109-, MZ11-, MZ110-, MZ113-, MZ117-, MZ12-, MZ62-, MZ64-, MZ7-, MZ73-, MZ78-, MZ80-, MZ9-, MZ96-, MZ97-, MZ98-, MZ99-, MZ133-, MZ134-, MZ136-, MZ14-, MZ141-, MZ143-, MZ147-, MZ15-, MZ150-, MZ153-, MZ154-, MZ16-, MZ17-, MZ18-, MZ19-, MZ20-, MZ21-, MZ22-, MZ23-, MZ3-, MZ39-, MZ4-, MZ45-, MZ48-, MZ49-, MZ5-, MZ51-, MZ54-, MZ55-, M5043-, M5079-, M5302-, L351-, M107-, M165-, CTS12227-, CTS12555-, CTS4487-, FGC18958-, FGC18981-, FGC22844-, FGC38517-, FGC38527-, BY9648-, BY9656-, BY9659-, BY9765-, BY9930-, BY9931-, BY9932-, BY9939-, BY9942-, BY9946-, BY9947-, BY9969-, BY9970-, BY9972-, BY9977-, BY9979-, BY9980-, BY9982-, PF6789-, L351-, A2227-, A428-, A429-, A5603-, A5604-, A601-, A683-, A930-, A931-, BY10039-, BY10040-, BY10042-, BY10061-, BY10066-, BY10109-, BY10232-, BY10233-, BY10234-, BY10235-, BY10249-, BY8888-, BY8889-, BY8890-, BY8891-, BY8968-, BY8969-, BY8970-, BY8971-, BY8972-, BY8973-, BY8974-, BY8975-, BY8976-, BY8977*, BY10064*, A1152*, CTS10284*, L19*, MZ6*, MZ122*, MZ132*, S2574*, Y8827*
190335 Landjas الهاشمي القرشي العدناني الإبراهيمي E-Z5009 L335+, M81+, M183+, PF2401+, PF2477+, PF2546+, Z5008+, Z5009+, Z5010-, Z5013-, Z5014-, Y10561-, Y17625-, Y20199-, Y20200-, Y2770-, Z21392-, Z21393-, Z21398-, PF2575-, PF2578-, PF6788-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6795-, PF6799-, PF2418-, PF2421-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, MZ49-, MZ5-, MZ51-, MZ54-, MZ55-, M5043-, M5079-, M5302-, MZ129-, MZ13-, MZ130-, MZ131-, MZ133-, MZ134-, MZ136-, MZ14-, MZ141-, MZ143-, MZ147-, MZ15-, MZ150-, MZ154-, MZ16-, MZ17-, MZ18-, MZ19-, MZ20-, MZ21-, MZ22-, MZ23-, MZ3-, MZ39-, MZ4-, MZ45-, MZ62-, MZ64-, MZ7-, MZ73-, MZ78-, MZ80-, MZ9-, MZ96-, MZ97-, MZ98-, MZ99-, MZ1-, MZ10-, MZ100-, MZ109-, MZ11-, MZ110-, MZ113-, MZ117-, MZ12-, L351-, M107-, M165-, PF6789-, BY9648-, BY9656-, A2227-, A428-, A429-, A5603-, A5604-, A601-, A683-, A930-, A931-, BY10039-, BY10040-, BY10042-, BY10061-, CTS12227-, CTS12555-, CTS4487-, FGC18958-, FGC18981-, FGC22844-, FGC38517-, FGC38527-, BY10066-, BY10109-, BY10232-, BY10233-, BY10234-, BY10235-, BY10249-, BY8888-, BY8889-, BY8890-, BY8891-, BY8968-, BY8969-, BY8970-, BY8971-, BY8972-, BY8973-, BY8974-, BY8975-, BY8976-, BY9765-, BY9930-, BY9931-, BY9932-, BY9939-, BY9942-, BY9946-, BY9947-, BY9969-, BY9970-, BY9972-, BY9977-, BY9979-, BY9980-, BY9982-, CTS10284*, BY8977*, L19*, BY10064*, BY9659*, A1152*, MZ122*, MZ48*, MZ153*, MZ132*, MZ6*, PH5051*, S2574*, Y8827*
N23919 Räty Agadir, Morocco E-Z5009 M183+, L19+, L335+, M183+, M81+, PF2401+, PF2477+, PF2546+, Z5008+, Z5009+, Z5010-, Z5013-, Z5014-, Z21392-, Z21393-, Z21398-, MZ99-, PF2575-, PF2578-, PF6788-, PF6789-, PF6790-, PF6794-, PF6795-, PF6799-, BY9648-, Y10561-, Y20199-, Y20200-, Y2770-, PF2418-, PF2421-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, MZ141-, MZ143-, MZ147-, MZ15-, MZ150-, MZ154-, MZ16-, MZ17-, MZ18-, MZ19-, MZ20-, MZ21-, MZ22-, MZ23-, MZ3-, MZ39-, MZ4-, MZ45-, MZ1-, MZ10-, MZ100-, MZ109-, MZ11-, MZ110-, MZ113-, MZ117-, MZ12-, MZ129-, MZ13-, MZ130-, MZ131-, MZ133-, MZ134-, MZ136-, MZ49-, MZ5-, MZ51-, MZ54-, MZ55-, MZ6-, MZ62-, MZ64-, MZ7-, MZ73-, MZ78-, MZ80-, MZ9-, MZ96-, MZ97-, M5043-, M5079-, M5302-, L351-, M107-, M165-, CTS12227-, CTS12555-, CTS4487-, FGC18958-, FGC18981-, FGC22844-, FGC38517-, FGC38527-, BY9765-, BY9930-, BY9931-, BY9932-, BY9939-, BY9942-, BY9946-, BY9947-, BY9969-, BY9970-, BY9972-, BY9977-, BY9979-, BY9980-, BY9982-, M165-, PF6789-, PF6794-, BY10066-, BY10109-, BY8976-, A2227-, A428-, A429-, A5603-, A5604-, A601-, A683-, A930-, A931-, BY10039-, BY10040-, BY10042-, BY10061-, BY10233-, BY10234-, BY10235-, BY10249-, BY8888-, BY8889-, BY8890-, BY8891-, BY8968-, BY8969-, BY8970-, BY8971-, BY8972-, BY8973-, BY8974-, BY8975*, BY10064*, BY8977*, BY10232*, A1152*, CTS10284*, MZ98*, MZ14*, MZ132*, MZ122*, MZ48*, MZ153*, Y8827*, Y17625*, BY9656*, BY9659*, PH5051*, S2574*
N62316 Ruiz Juan Ruiz del Arbol, (b1600) north Burgos E-Z5009 M183+, M243+, M243+, M243+, Z5009+, L29-, L29-, L29-, M165-
177562 Ch   E-Z5009 M183+, Z5009+, M165-
208850 Mansouri Hocine-18th century (Iflissen Umlil Tribe) Kabylie E-Z5009 M183+, Z5009+, M165-
19686 Madden Max Madden, b. 08-11-42, Dos Palos, California E-Z5009 Z5009+
174573 Akermi la3kerma(قبيلة العكارمة) E-Z5009 Z5009+
M8138 س.عبد الله لرباع اولاد جلال عبد الله_لرباع الهلالية E-Z5009 Z5009+
329005 Saiid Souss-Arghen / Toughmert E-Z5009 Z5009+
294368 Karkar-Sanhaja   E-Z5009 Z5009+, BY699+, BY697+
329006 Ait ElHani Ihahane-Timlilt / Imi'n Tanout E-Z5009 Z5009+, PF2634-
229562 Jatri   E-Z5009 Z826+, Z1181+, PF2384+, Z5009+
564655 jabrane   E-Z5009 Z827+, CTS1411+, PF2546+, L117+, L19+, M183+, Z5009+, Z827+, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, Z5010-, Z5013-, Z5014-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, M293-, M34-, M4145-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, MZ12-, MZ13-, MZ16-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, MZ7-, MZ80-, P72-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF6751-, PF6758-, PF6788-, PF6789-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15936-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21018-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F2831-, F2932-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, A930-, B403-, B404-, B405-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, Z21398*, Z36085*, M81*, Z36730*
B53765 ibn ahmad Sharif ibn Ahmad ibn Ali Ibn Salah, b. 1870 E-Z5013 CTS1411+, L117+, L19+, M183+, PF2546+, Z5009+, Z827+, Z5013+, Z5014-, Z830-, Z841-, Z842-, Z849-, MZ7-, MZ80-, Y6923-, Y6966-, Z1092-, Z12663-, Z1267-, Z20401-, Z21386-, Z21396-, Z21397-, Z21398-, Z21439-, Z21452-, Z21465-, Z21466-, Z36103-, Z36108-, Z36171-, Z36176-, Z36181-, Z36190-, PF6751-, PF6753-, PF6758-, PF6788-, PF6794-, PH3893-, PR1497-, S2574-, V1486-, V1515-, V1700-, V1785-, V1792-, V3065-, V42-, V6-, V92-, MZ21-, MZ24-, MZ3-, Y14891-, Y14899-, Y15423-, Y15558-, Y15561-, Y15938-, Y16161-, Y16781-, Y17357-, Y2933-, Y2947-, Y2962-, Y4970-, Y4971-, Y4972-, Y5412-, Y5871-, Y5939-, Y6198-, PF2572-, PF2575-, PF2586-, PF3780-, PF4428-, PF4666-, PF5243-, PF6391-, PF6747-, PF1952-, PF1962-, PF1975-, PF2418-, PF2423-, PF2428-, PF2431-, PF2438-, M293-, M34-, M4145-, PF6789-, MZ12-, MZ13-, L351-, L790-, L791-, L793-, M107-, M123-, M136-, M165-, CTS1727-, CTS1882-, CTS2297-, CTS3561-, CTS4111-, CTS4659-, CTS697-, F1382-, F1426-, F1539-, F1872-, F2563-, F3337-, F42-, FGC15536-, FGC18401-, FGC18412-, FGC18718-, FGC18983-, FGC38517-, A2227-, A428-, A5603-, A601-, A929-, A930-, B403-, B404-, B406-, CTS10683-, CTS10880-, CTS1096-, CTS11051-, CTS12170-, CTS12227-, CTS12555-, CTS13027-, B405*, A6459*, F2831*, F2932*, MZ16*, A1152*, M4511*, M81*, PF6748*, Y6720*, Y15936*, MZ64*, Y10539*, Z36730*, Z36740*, Z36085*, Z21018*, P72*, Z5010*
172186 hamdi (kairawan) القيروان E-Z830 M35+, Z827+, Z830+, M183-, L19-, V65-
200030 Perez Perez David, ??? - 1934, Tunis, Tunisia G-FGC2315 L91+, FGC2315+, L167-
161032 Aziz   G-FGC719 P15+, P16+, P18+, P287+, FGC693+, FGC719+, M201+, Z6638+, FGC595+, Z7940+, Z7941-, Z7943-, FGC6669-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, L13-, L14-, L30-, M286-, M406-, L1259-, L1263-, L1264-, L1266-, L1324-, L201-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, L91-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, PF3239-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3296-, PF3316-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17774-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z479-, P303-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS6369-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5081-, FGC5672-
N12444 Aboulhamid Morocco G-L91 L91+, PF3146+, PF3148+, L1259+, M201+, P287+, P15+, P16-, P303-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, L13-, L30-, M286-, M406-, L1263-, L1264-, L1266-, L1324-, L14-, L201-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, PF3222-, PF3239-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3296-, PF3316-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17774-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7941-, Z7943-, L166-, L167-, L190-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS6369-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5081-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-
247149 shareef alawi   G-L91 M201+, L91+, PF3245-
331326 Alaoui Ali Ibn Abi Taleb (AS) G-L91 PF3146+, PF3148+, L1259+, L91+, M201+, P15+, P287+, P303-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, M406-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, L30-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, PF3222-, PF3252-, PF3293-, PF3316-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17774-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7943-, F3547-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-
328963 Walsh Michael Walsh d 1858 Saint John, NB Canada G-M201  
M8116 Abdullah Saad Ibrahim Bu saad Al jumaiah   G-M201  
M9256 Edres   G-M201  
243579 Sigmon Georg Siegmann b. 1653 d. 1709 G-M201  
174574 Batita Berber, Jerba Island, Tunisia G-M201  
163132 Akgûn Mustafa Cerkesoglu(Husht)Circassia-Shapsıg,Trabzon G-M201 M201+
268558 Al-Sanhaji Mohammed Almadani Alhassan Al-Sanhaji, 1870-1935 G-M201 M201+
194429 Al Rashed abd G-M201 M201+
N64601 Alaoui   G-M201 M201+
M7452 First Md Said b.1923 and d.2002 G-M201 M201+
137282 Geraci Michele Charles Geraci G-P15 M201+, P15+, P16-, P18-, P303-, L13-, L14-, L30-, L91-, M286-, M406-
M8193 El Garhy الجارحي آل عزالدين مصر - برقة والساقية الحمراء G-P15 P15+, P287+, M201+, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, M406-, P303-, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, PF3239-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3296-, PF3316-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, Z17774-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7941-, Z7943-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS6369-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, FGC5081-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-, L1259-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, L30-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, L91-
N154296 Mohamed Abo Baker Hikoy 1700, Gao - Mali G-P303 BY1142+, BY1357+, BY136_FGC19909_Z18229+, BY1425+, BY1585+, BY1607+, BY20+, BY2299+, BY2378+, BY2447+, BY2494+, BY2510+, BY65_Z18181+, BY763+, BY876+, CTS10031+, CTS10147+, CTS10188+, CTS10229+, CTS10280+, CTS1029+, CTS103+, CTS10300+, CTS10428+, CTS10433+, CTS10448+, CTS10449+, CTS10552+, CTS10572+, CTS10615+, CTS10648+, CTS1066+, CTS10723+, CTS10745+, CTS10761+, CTS10821+, CTS10824+, CTS10847+, CTS10945+, CTS11012+, CTS11041+, CTS11071+, CTS11088+, CTS11126+, CTS11148+, CTS11190+, CTS11228+, CTS11261+, CTS11354+, CTS1137+, CTS114+, CTS1141+, CTS1148+, CTS11503+, CTS11529+, CTS11530+, CTS1164+, CTS11651+, CTS11731+, CTS11759+, CTS11816+, CTS11949+, CTS120+, CTS1216+, CTS12578+, CTS12600+, CTS12654+, CTS12856+, CTS12933+, CTS12934+, CTS12948+, CTS12949+, CTS12950+, CTS1340+, CTS1353+, CTS1413+, CTS1705+, CTS175+, CTS1758+, CTS1806+, CTS1868+, CTS202+, CTS2067+, CTS210+, CTS211+, CTS2174+, CTS2215+, CTS2275+, CTS2289+, CTS2488+, CTS2517+, CTS2670+, CTS2800+, CTS305+, CTS316+, CTS3202+, CTS3268+, CTS3366+, CTS34+, CTS3403+, CTS3466+, CTS347+, CTS3519+, CTS352+, CTS3543+, CTS3654+, CTS3700+, CTS3802+, CTS3868+, CTS4053+, CTS4086+, CTS4094+, CTS4137+, CTS4178+, CTS4209+, CTS4235+, CTS424+, CTS4264+, CTS4326+, CTS4413+, CTS4443+, CTS4463+, CTS4523+, CTS4608+, CTS4643+, CTS4715+, CTS4853+, CTS5052+, CTS5152+, CTS5156+, CTS5304+, CTS5334+, CTS5359+, CTS5370+, CTS5416+, CTS5463+, CTS5504+, CTS5658+, CTS574+, CTS585+, CTS5860+, CTS5933+, CTS5939+, CTS597+, CTS5998+, CTS6062+, CTS6063+, CTS6073+, CTS6117+, CTS6285+, CTS6352+, CTS636+, CTS6403+, CTS6438+, CTS6447+, CTS6449+, CTS6468+, CTS6481+, CTS6483+, CTS6506+, CTS656+, CTS6630+, CTS6704+, CTS6848+, CTS687+, CTS6918+, CTS6957+, CTS6967+, CTS7022+, CTS7147+, CTS7186+, CTS7227+, CTS7266+, CTS7275+, CTS7299+, CTS7317+, CTS7335+, CTS7430+, CTS7451+, CTS7611+, CTS7626+, CTS7662+, CTS7810+, CTS7929+, CTS8023+, CTS8126+, CTS8143+, CTS8203+, CTS8216+, CTS827+, CTS8300+, CTS8440+, CTS8506+, CTS8521+, CTS8531+, CTS860+, CTS8645+, CTS8723+, CTS8815+, CTS9011+, CTS9056+, CTS9154+, CTS9190+, CTS9325+, CTS9387+, CTS946+, CTS9471+, CTS9518+, CTS9525+, CTS9539+, CTS9558+, CTS97+, CTS9710+, CTS9731+, CTS9894+, CTS9900+, CTS9925+, CTS9957+, CTS9975+, DF109_FGC4101_S660_Y2845+, F1013+, F1024+, F1055+, F1127+, F1136_PF3261+, F1207+, F1239_PF2886+, F1291+, F1302+, F1329+, F1412+, F1442+, F1474+, F1540+, F1554_PF2900+, F1567+, F1703+, F1704+, F1712+, F1714+, F1753+, F1767+, F1796+, F1848+, F1874+, F188+, F1899+, F1924+, F1946+, F1956+, F1975_PF2969+, F2018+, F2048+, F2121_PF3323+, F2142+, F2155+, F2165+, F2224+, F2236+, F2301_PF2994+, F2304+, F2370+, F2402+, F2516+, F2558+, F2587+, F2654+, F2688+, F2724+, F2742+, F2753+, F2767+, F2837+, F287+, F2873+, F2947+, F2961+, F2985+, F2990+, F3048+, F3056+, F3070_PF3042+, F3111+, F313+, F3136+, F3139_PF3274+, F3195_PF1806+, F3220_PF3062+, F3226_PF3064+, F3335+, F3368_PF3566+, F3402_PF3567+, F3422+, F3444+, F3491+, F3556+, F3582+, F3595+, F3625+, F3632+, F3692+, F3697+, F371+, F3734_PF3116+, F3735+, F3806+, F3869+, F3892+, F3907+, F3949+, F3956+, F3994+, F4003+, F4042+, F4086_PF2863+, F4111+, F4176+, F4188_PF3539+, F4244+, F4257+, F4282+, F4338+, F492+, F526+, F557+, F565+, F646+, F716+, F719+, F736+, F741+, F788_PF3255+, F836+, F837+, F862+, F896+, F995+, FGC11678+, FGC11897_YP327+, FGC16362_Z18162+, FGC16683_Y5619+, FGC1721_Y5322+, FGC20866_ZS2566+, FGC20874_ZS2572+, FGC28639_YP556+, FGC29572+, FGC3718_Y6369+, FGC6948_Y2703+, FGC843+, K257+, K386+, L1093+, L1186+, L1257+, L132+, L149+, L190+, L253+, L294+, L325+, L387+, L440+, L442+, L484+, L492+, L496+, L498+, L503+, L519+, L556+, L782+, L817+, L836+, L837+, L840+, L99+, M116+, M129+, M139+, M171+, M201+, M251+, M262+, M275+, M288+, M367+, M39+, M89+, M94+, M9574+, M9588+, N4+, P102+, P108+, P117+, P118+, P135+, P136+, P141+, P145+, P148+, P15+, P151+, P159+, P160+, P166+, P268+, P269+, P289+, P303+, P305+, P52+, P59+, P84+, P91+, PAGES00048+, PAGES00081+, PAGES00098+, PAGES00101+, PAGES00105+, PF1015+, PF1026+, PF1031+, PF1085+, PF1097+, PF1141+, PF1147+, PF1152+, PF1164+, PF1169+, PF121+, PF1232+, PF1252+, PF1269+, PF1270+, PF1279+, PF1283+, PF133+, PF1368+, PF147+, PF1562+, PF1577+, PF1587+, PF22+, PF228+, PF2334+, PF2481+, PF2495+, PF2579+, PF2593+, PF2611+, PF2624+, PF2635+, PF2643+, PF2745+, PF276+, PF2785+, PF2818+, PF2824+, PF2836+, PF288+, PF2883+, PF2885+, PF2890+, PF2893+, PF2897+, PF2901+, PF293+, PF302+, PF3022+, PF3028+, PF3043+, PF3051+, PF3066+, PF3070+, PF3073+, PF3074+, PF3086+, PF3095+, PF3098+, PF3107+, PF3118+, PF3120+, PF3122+, PF3220+, PF3270+, PF3278+, PF328+, PF3298+, PF3320+, PF3330+, PF3339+, PF3342+, PF3823+, PF3890+, PF3964+, PF3986+, PF4105+, PF4246+, PF4533+, PF4573+, PF4576+, PF4589+, PF4592+, PF4647+, PF4720+, PF4879+, PF4957+, PF5014+, PF5122+, PF535+, PF5381+, PF5735+, PF5787+, PF5792+, PF601+, PF6063+, PF625+, PF6275+, PF6286+, PF6300+, PF6314+, PF6369+, PF644+, PF6673+, PF668+, PF671+, PF679+, PF6864+, PF698+, PF700+, PF7067+, PF7328+, PF7341+, PF7374+, PF7527+, PF7557+, PF794+, PF806+, PF829+, PF888+, PF907+, PF93+, PF946+, PF966+, PF968+, PF971+, PF997+, PK1+, PR805+, rs12116413+, rs16980396+, rs16980499+, rs17842387+, rs2032652+, rs2075640+, rs35249440+, rs35407486+, rs7067237+, rs7892924+, rs7893044+, rs9306845+, rs9306848+, rs9785670+, rs9785743+, rs9785846+, rs9785853+, rs9785905+, rs9786082+, rs9786181+, rs9786247+, rs9786290+, rs9786325+, rs9786712+, rs9786774+, rs9786910+, S13716_Y301_Z3242+, S6687+, S7123+, SK1247_Y4915+, SK1410_Y5528_Z20169+, U2+, U20+, U21+, V174+, V186+, V187+, V205+, V21+, V216+, V221+, V227+, V250+, V29+, V59+, V79+, V90+, V94+, Y1038+, Y1049+, Y1083+, Y1113+, Y1122+, Y298_Z3240+, Y316+, Y32+, Y332_Z3400+, Y342+, Y354_Z3243+, Y4864_Z16422+, Y5272+, Y5305_Z16500+, Y5759_Z16420+, Y6181+, Y763+, YP321+, YSC0000081+, YSC0000150+, YSC0000216+, YSC0000292+, YSC0001071+, Z10956+, Z11180+, Z1149+, Z1456+, Z1476+, Z1483+, Z1504+, Z1518+, Z1589+, Z1593+, Z1616+, Z17153+, Z18133+, Z18140+, Z1835+, Z1975+, Z24322+, Z315+, Z3723+, Z39+, Z477+, Z625+, Z767+, Z966+, ZS1727+, L1259+, L30+, M201+, P15+, P287+, P303+, PF2411-, PF2822-, PF3143-, PF3146-, PF3148-, PF3222-, M278-, M283-, M3240-, M3302-, M342-, M377-, M406-, FGC5672-, FGC595-, FGC6669-, FGC693-, FGC719-, PF3245-, PF3252-, PF3293-, PF3316-, PF3345-, PF3359-, PF4202-, PF5721-, PF6858-, S10458-, S23438-, S2808-, Z16670-, Z16770-, Z16775-, L42-, L43-, L497-, L640-, L645-, L660-, L830-, L91-, L1263-, L1264-, L1266-, L13-, L1324-, L14-, L201-, CTS8450-, CTS8476-, CTS9737-, F1193-, F1300-, F1671-, F2572-, F2885-, F3170-, F3484-, FGC1048-, FGC1107-, FGC1160-, FGC12126-, FGC14522-, FGC2315-, FGC249-, FGC263-, FGC348-, Z17780-, Z17887-, Z1817-, Z2003-, Z2017-, Z2022-, Z26414-, Z3428-, Z3571-, Z479-, Z6638-, Z6673-, Z6748-, Z6753-, Z6764-, Z726-, Z727-, Z7940-, Z7943-, CTS11352-, CTS11562-, CTS2080-, CTS3357-, CTS342-, CTS3647-, CTS4304-, CTS4803-, CTS5762-, CTS5990-, CTS6369*, Z3520*, FGC5081*, Z17774*, PF3296*, PF3299*, PF3239*
M6789 Mm   G-Z31206 CTS11228+, CTS11324+, CTS11331+, CTS11463+, CTS11529+, CTS11911+, CTS1613+, CTS2125+, CTS2126+, CTS2134+, CTS2251+, CTS2271+, CTS2488+, CTS2624+, CTS282+, CTS342+, CTS3654+, CTS373+, L140+, CTS342+, BY2378+, CTS1013+, CTS10449+, CTS10721+, CTS424+, CTS4264+, CTS4437+, CTS4479+, CTS4761+, CTS5317+, CTS5454+, CTS5699+, CTS574+, CTS5884+, CTS6316+, CTS6807+, CTS692+, CTS7269+, CTS7674+, CTS8717+, CTS9593+, CTS9763+, CTS9885+, F1496+, F1209+, F3198+, F3692+, F719+, FGC22149+, FGC223+, L104+, L132+, L154+, L156+, L190+, L269+, L30+, L31+, L32+, L350+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00094+, PAGES00098+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF2844+, PF2857+, PF2858+, PF2859+, PF2860+, PF2861+, PF2865+, PF2866+, PF2867+, PF2868+, PF2869+, PF2871+, PF2872+, PF2876+, PF2877+, PF2878+, PF2879+, PF2880+, PF2881+, PF2884+, PF2888+, PF2889+, PF2891+, PF2894+, PF2898+, PF2918+, PF3007+, PF3052+, PF3053+, PF3054+, PF3056+, PF3060+, PF3061+, PF3063+, PF3066+, PF3068+, PF3069+, PF3073+, PF3075+, PF3076+, PF3119+, PF3123+, PF3125+, PF3254+, PF3276+, PF3278+, PF3281+, PF3329+, PF3330+, PF3331+, PF3337+, PF3339+, PF3342+, PF3345+, PF3346+, L89+, M168+, M201+, M213+, M235+, M294+, M299+, M3392+, M3453+, M3468+, M3489+, M3579+, M3598+, M42+, M89+, M94+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P15+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, L468+, L470+, L496+, L498+, L520+, L521+, L522+, L523+, L524+, L116+, L1259+, L605+, P257+, P287+, P303+, PF6464+, S13716+, S14351+, U21+, V241+, V250+, Y298+, Y303+, Y307+, Y324+, Y342+, Y354+, Y359+, Y360+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z31206+, Z3250+, Z3477+, Z3481+, Z3485+, Z3487+, Z3488+, Z3494+, Z3495+, Z6292+, ZS3152+, Z16670+, FGC12126+, P316+, P53_3-, Z16713-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, V8-, S19819-, S2348-, S4442-, U2-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF6863-, PF6865-, PF790-, P314-, L643-, L701-, L1272-, L584-, P195_2-, M9771-, PF4202-, PF5371-, L362-, L1065-, L1066-, F788-, F3734-, F4086-, F3220-, F3226-, F1239-, F1554-, F1975-, F2121-, F2301-, F3070-, F3139-, DF41-, F1008-, F1136-, CTS77-, CTS8476-, CTS5990-, CTS623-, CTS10834-, L497-, L660-, L662-, Z1903-, Z724-, CTS3802-
317149 Santos Rodrigues Santos I-M223  
521246 Acra Jacob Acra (c1710-1772) of Middlesex Co, VA I-M223 L137-
B44848 Fleming Richard Allen b. 1725 I-P37  
178737 Ben Lasfer Kairouan I-P37  
192709 Gamane   I-P37  
E13555 Nagy   I-S5619 M253+, A4783+, A5127+, A6835+, BY2328+, CTS10+, CTS10058+, CTS1006+, CTS10140+, CTS10338+, CTS11036+, CTS11042+, CTS11441+, CTS11526+, CTS11534+, CTS11552+, CTS11775+, CTS11783+, CTS11950+, CTS12008+, CTS1393+, CTS2193+, CTS2375+, CTS2514+, CTS2524+, CTS2644+, CTS2738+, CTS3506+, CTS3517+, CTS3654+, CTS3843+, CTS4088+, CTS4130+, CTS4295+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4848+, CTS4982+, CTS5167+, CTS5408+, CTS5513+, CTS565+, CTS5650+, CTS5705+, CTS571+, CTS5783+, CTS5884+, CTS5891+, CTS5908+, CTS5993+, CTS6140+, CTS6221+, CTS6265+, CTS6395+, CTS641+, CTS6629+, CTS674+, CTS6932+, CTS7267+, CTS7329+, CTS7831+, CTS7949+, CTS8333+, CTS8345+, CTS8394+, CTS8420+, CTS8716+, CTS88+, CTS8876+, CTS9240+, CTS9264+, CTS9288+, CTS9857+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2011+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2837+, F2985+, F3111+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F719+, FGC3466+, FGC3481+, FGC3491+, FGC3492+, L1090+, L118+, L121+, L123+, L124+, L125+, L132+, L15+, L157+, L16+, L187+, L350+, L403+, L41+, L468+, L470+, L498+, L509+, L574+, L575+, L578+, L740+, L748+, L75+, L750+, L751+, L755+, L756+, L758+, L759+, L772+, L80+, L81+, L841+, M168+, M170+, M213+, M235+, M253+, M258+, M294+, M299+, M307+, M42+, M450+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P212+, P30+, P316+, P38+, P40+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00123+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF3574+, PF3639+, PF3640+, PF3641+, PF3660+, PF3666+, PF3672+, PF3675+, PF3677+, PF3780+, PF3800+, PF3804+, PF3809+, PF3811+, PF3814+, PF3815+, PF3819+, PF3822+, PF3836+, PF3837+, S5619+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, YSC0000227+, YSC0000256+, YSC0000259+, YSC0000272+, YSC0000281+, YSC0000301+, Z138+, Z139+, Z2715+, Z2843+, Z2845+, Z2891+, Z58+, ZS312+, L211-, L22-, M21-, M227-, M72-, P259-, Y105-, Y268-
B11839 Crafton Thomas CRAFTON I-Z63 CTS11036+, CTS11042+, CTS11441+, CTS11526+, CTS11534+, CTS11552+, CTS11775+, CTS11783+, CTS11950+, CTS12008+, CTS1393+, CTS2193+, CTS2375+, CTS2514+, CTS2524+, CTS2644+, CTS2738+, CTS3506+, CTS3517+, CTS3654+, CTS3843+, A4783+, A5127+, BY2328+, CTS10+, CTS10058+, CTS10140+, CTS10338+, DF29+, Z63+, CTS4295+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4848+, CTS4982+, CTS5167+, CTS5408+, CTS5513+, CTS565+, CTS5650+, CTS5705+, CTS571+, CTS5783+, CTS5884+, CTS5891+, CTS5908+, CTS5993+, CTS6140+, CTS6221+, CTS6265+, CTS6395+, CTS641+, CTS6629+, CTS674+, CTS6932+, CTS7267+, CTS7329+, CTS8333+, CTS8345+, CTS8394+, CTS8420+, CTS8716+, CTS88+, CTS8876+, CTS9240+, CTS9264+, CTS9288+, CTS9857+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2837+, F2985+, F3111+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, L125+, L132+, L15+, L157+, L16+, L187+, L350+, L403+, L41+, L468+, L498+, L509+, L574+, L575+, L578+, M168+, M170+, M213+, M235+, M253+, M258+, M294+, M299+, M307+, M42+, M450+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P212+, P30+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00123+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF3574+, PF3639+, PF3640+, PF3641+, PF3660+, PF3666+, PF3672+, PF3675+, PF3677+, PF3780+, PF3800+, PF3804+, PF3809+, PF3811+, PF3814+, PF3815+, PF3819+, PF3822+, PF3836+, PF3837+, CTS4088+, CTS4130+, CTS7831+, CTS7949+, F3556+, F3692+, F4188+, L740+, L748+, L75+, L750+, L751+, L755+, L756+, L758+, L759+, L772+, L80+, L81+, L841+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, F719+, L118+, L121+, L123+, L124+, V9+, YSC0000227+, YSC0000256+, YSC0000259+, YSC0000272+, YSC0000275+, YSC0000281+, YSC0000301+, Z2715+, Z2843+, Z2845+, Z2891+, Z63+, ZS312+, Z59-, Z792-, Y268-, L1242-, L1243-, L1237-, V68-, L849-, F552-, CTS8178-, CTS4279-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR683-, PF1188-, L691-, F3406-, DF5-, CTS7492-, CTS623-, CTS4926-, BY151-, Z138-, CTS10436-, CTS10611-, CTS10834-, CTS3848-, CTS3849-
245714 Al Daihan Eisa dihan ahmed dihan J-BY61 CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS2134+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5454+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, A4766+, BY61+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, F1209+, F1227+, F1559+, F1744+, F2746+, F3692+, F4074+, FGC22149+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3272+, FGC32723+, FGC3279+, FGC9927+, FGC9961+, FGC9962+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L207+, L212+, L228+, F3133+, F719+, L24+, L25+, L26+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, L27+, L60+, M410+, M42+, M89+, M94+, P108+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P9+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4984+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, L748+, L778+, P209+, P305+, P316+, PF6464+, SRY10831+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, Z396+, Z399+, PK1+, Z2222+, Z7700+, Z7706+, Z33772+, Z388-, Z393-, S2348-, S4442-, Z2338-, Z23532-, S19819-, S4442-, Z400-, Z401-, Z407-, Z411-, Z436-, Z478-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z1849-, Z2103-, Z2109-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7390-, PF7398-, P53_3-, P314-, P244-, M158-, PF5350-, PF5371-, PF5380-, P195_2-, M9771-, L643-, L701-, L271-, L317-, M3453-, L584-, L362-, L363-, L396-, L264-, F761-, F3343-, F3369-, L229-, L231-, L1065-, L1066-, L1272-, F4100-, F4106-, F4259-, F4272-, F4283-, F2817-, F2839-, F3119-, F2078-, F2174-, F2418-, CTS10834-, DF41-, F1008-, CTS623-, CTS3802-
M6927 الغامدي (Alghamdi) بنو غامد‎ (Banū Ghāmid) J-BY7 L147+, L147+, BY7+, L859-, L174-, L897-, L222-, L65-, L861-
B10067 Misenti Vincenzo Misenti b. 1820 Mellili, Sicily J-CTS1460 CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1267+, CTS1460+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3569+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6379+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, P305+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4630+, PF4632+, PF4636+, PF4653+, PF4656+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4695+, PF4738+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V250+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000165+, YSC0000172+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000187+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1828+, Z1829+, Z1832+, Z1834+, Z1836+, Z1840+, Z1841+, Z1842+, Z1844+
305477 FETAIH   J-CTS1460 M267+, CTS1460+
T1880 El-Obeidi ( Bani Sulaym ) الحرير _المنصوري _العبيدات من الحرابي هيب بني سليم J-FGC1 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, M267+, L222+, FGC1+, A13331+, CTS10640+, CTS1068+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, FGC3+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF6464+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1881+, Z1877+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, Z2198+, Z2296-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z1878-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, L615-, F450-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, FGC4-, ZS5000-, CTS9501-, CTS8308-, CTS10834-, FGC7393-, CTS623-
M5036 Mohamed   J-FGC1 FGC1+
196309 Dridi قبيلة دريد الهلالية J-FGC1 M267+, FGC1+, FGC4-, FGC2-
163838 اولاد سعید الرياح (Awlad Saeed Al Riyah) أولاد سعيد_قبيلة رياح_ بنو سُليم J-FGC1 M267+, L222+, FGC1+, FGC2-
M9050 Al-Rumaih اولاد المرحوم محمد سعد عبدالله الرميح J-FGC11 FGC11+, M267+, FGC7-, FGC8-, L222-, FGC1696-, FGC1721-, FGC4453-, FGC8810-, FGC8144-, L536-, FGC5382-
183315 غانم علي الجبيلي (al-Jubayli) الجفر J-FGC13105 FGC4453+, A13331+, BY2519+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC13095+, FGC13105+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4451+, FGC4453+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L60+, L748+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1877+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z21084+, Z2317+, Z2326+, F2174-, Z1878-, PR4849-, L861-, L897-, L92-, CTS9501-
N30989 Dridi Dridi, Souk Ahras, Algeria J-FGC15940 M267+, M304+, M267+, YSC0000076+, FGC15940+, FGC8223-, Z18216-, M280-, M339-, M365-, M367-, M368-, M369-, M390-, M47-, M62-, M67-, M68-, M92-, M99-, Z644-, M102-, M12-, M137-, M158-, M163-, M166-, M172-, M205-
M9478 ZAID ALI SALEH المحرق J-FGC1695 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8120+, CTS8183+, A13331+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L765+, L778+, F4287+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, L862+, Z1877+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, FGC1723+, CTS11741+, FGC12+, FGC1695+, L620+, Z1889+, L858+, P58+, PF4832+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, L862+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z20773-, Z18718-, M6661-, P56-, L93-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, L859-, Z1890-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC1-, FGC10095-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, Z640-, Z641-, Z644-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1878-, L897-, L92-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, L859-, L861-, F450-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, L615-, CTS9501-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-, FGC10588*
321282 الهاجري (Al Hajri)   J-FGC1695 M267+, FGC1695+, FGC4415-, FGC4422-
M9822 البلم/الأحساء, الدمام, الخبر, قطر الأحساء, الدمام, الخبر, قطر J-FGC2 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, A13331+, BY3704+, CTS10640+, CTS1068+, L862+, L897-, L92-, CTS10834-, Z1878-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR4849-, L861-, F2174-, CTS9501-, CTS623-
M8695 Khaled Waleed Al-Najjar خالد وليد داوود النجار   J-FGC2 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, A13331+, CTS10640+, CTS1068+, M267+, FGC4+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC22149+, FGC5+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, M42+, M497+, M89+, M94+, P209+, P316+, PF6464+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, Z1889+, Z1890-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S4442-, P53_3-, P314-, M9771-, P195_2-, M3453-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L362-, PF5371-, L1065-, L1066-, L1272-, F450-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, FGC4472-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-
444172 المحيميد الجبري الخالدي Al Jabri Al Khaledi J-FGC2 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, FGC4+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, A13331+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-, Z1878-, F2174-, CTS623-, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC29883-, BY145-, FGC6781-, ZS7067-, ZS7069-, ZS7094-, ZS7710-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4484-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5422-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, ZS7066*, ZS4749*, FGC6778*, ZS7712*, ZS7093*, FGC8089*, FGC8091*, FGC2*
M10488   من عامر بن صعصعة-نجد J-FGC2 FGC2+
M7098 Ben Taleb saqia-el-hamra Taleb Maamar 1750 J-FGC2 L222+, FGC4+, CTS10362+, CTS10640+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11501+, CTS1068+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1983+, CTS1996+, CTS1547+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS4443+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L222+, L321+, L350+, L403+, L498+, L468+, L470+, CTS8938+, L620+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4629+, PF4630+, PF4632+, PF4634+, PF4635+, PF4636+, PF4638+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4678+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4830+, PF4831+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, PF4851+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000062+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000165+, YSC0000168+, YSC0000169+, YSC0000171+, YSC0000172+, YSC0000173+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000181+, YSC0000184+, YSC0000187+, YSC0000188+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000214+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000229+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, P187+, P209+, M89+, M94+, P58+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1858+, Z1860+, Z1861+, Z1862+, Z1865+, Z1866+, Z1867+, Z1868+, Z1870+, Z1871+, Z1874+, Z1875+, Z1877+, Z1878+, Z1884+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z1892+, V186+, V189+, V205+, A13331+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS12047+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1983+, CTS2769+, CTS2453+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5884+, CTS5628+, CTS4133+, CTS6932+, CTS712+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS7598+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F2746+, F3692+, F1209+, F1744+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC22149+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L403+, L858+, M168+, L862+, M213+, M235+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, M294+, M299+, M304+, M267+, M42+, M497+, M89+, M94+, P209+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, P187+, P316+, P58+, PAGES00026+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF6464+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, V241+, V250+, Z2317+, Z2326+, PAGES00081+, PAGES00106-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, V38-, V43-, YSC0000076-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, PF4330-, PAGES00027-, PAGES00066-, P46-, P53_3-, P189-, P195_2-, PF5371-, P211-, P253-, P277-, P293-, P314-, M9771-, P1-, P116-, M58-, M291-, M292-, M3453-, P182-, M263-, L897-, L92-, M180-, M191-, M2-, L859-, L861-, L421-, L433-, L823-, L829-, L608-, L609-, L610-, L615-, L643-, L651-, L701-, L501-, L514-, L515-, L517-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F450-, F478-, F2256-, F3750-, F3965-, F4064-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9501-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, DF41-, F1008-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS7641-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8308-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7262-, CTS7372-, CTS7454-, CTS6946-, CTS421-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS623-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3661-, CTS3802-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3425-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS2504-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS236-, CTS11878-, CTS11743-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10806-, CTS10834-, CTS10652-, CTS10659-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-, V38-, V43-, FGC4472-, PAGES00066-, PAGES00106-, P1-, P277-, P278-, P293-, M58-, M291-, M292-, M263-, Z1704-, Z1721-, PF4330-, U174-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, P182-, M180-, M191-, M2-, L88-, L651-, CTS897-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, L501-, L514-, L515-, L517-, L608-, L609-, L610-, L421-, L433-, F478-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9768-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, F3750-, F3965-, F4064-, F2256-, CTS8562-, CTS8936-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS8245-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS4474-, CTS6946-, CTS6474-, CTS6487-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS6302-, CTS6319-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6002-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS5518-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4408-, CTS4415-, CTS4350-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS4015-, CTS3989-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3822-, CTS3661-, CTS3425-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3344-, CTS3393-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS236-, CTS2504-, CTS12659-, CTS1232-, CTS1244-, CTS12048-, CTS12153-, CTS11878-, CTS11743-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11579-, CTS10806-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10652-, CTS10659-, CTS10638-, CTS1001-, CTS10239-, L62-
M10877 Adel   J-FGC4430 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4402+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4429+, FGC4430+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4720+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, A1536+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10834-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, L92-, F2174-, CTS623-
272456 Alwasil غفيلي سنجاري شمري جرمي طائي J-FGC4430 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, M267+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, F2746+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC4411+, FGC4413+, FGC4416+, FGC4420+, FGC4421+, FGC4422+, FGC4423+, FGC4427+, FGC4429+, FGC4430+, FGC4431+, FGC4432+, FGC4433+, FGC4720+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L765+, L778+, L92+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, PF6464+, L862+, P209+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, P316+, FGC1695+, FGC1698+, FGC1723+, FGC4402+, FGC4414+, FGC4415+, FGC4417+, FGC4421+, FGC7638+, YSC0000065+, YSC0000234+, YSC0000235+, L620+, Z1865+, Z2217+, Z2324+, L92+, L93-, BY4-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, Z2223-, Z18718-, L65-, L816-, L818-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, S20171-, S4924-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1696-, P53_3-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, L897-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, M9771-, L859-, L861-, F450-, P195_2-, PF5371-, M3453-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-, ZS227*
E9536 Omairat Omairat Arab-Mardin Muhallamiya J-FGC4453 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4453+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, FGC4453+, A4766+, BY2519+, BY9567+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, M267+, P58+, L222+, L65-, M365-, M367-, M368-, M369-, F2174-, Z1878-
211587 Omairat Mhallamiye عميرات المحلمية ArabMardin Muhallami J-FGC4453 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F552+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4453+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V205+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, M267+, L222+, FGC4453+, A4766+, BY2519+, BY9567+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, F2174-, Z1878-
492749 Elmaghriby الهنداوي_حرحش_منصور_شامخ_مغاربة_السعادي_بني سُليم J-FGC5 F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC5+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, V168+, V186+, V205+, V241+, V52+, V9+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, A1536+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, F2174-, CTS9501-, Z1878-
166121 Al-Gatafani   J-FGC7393 FGC5+, M267+, L222+, FGC1+, FGC7393+, FGC4-, FGC5427-, FGC5428-, FGC2-
147160 alhamdi1   J-FGC7393 FGC7393+, L222+, FGC1+, FGC5+, FGC7-, FGC7376-, FGC7377-, FGC7380-, FGC7386-, FGC7387-, FGC8139-, CTS9501-
154480 Ruiz Ruiz J-L147 M267+, P58+, L15+, L16+, L134+, L60+, L147+, L147+, L222-, L92-, L93-, L92-, L93-, L136-, L87-, M365-, M367-, M368-, M369-, P56-
190337 Al-Kabi Bani Salim بنو سالم (Banū Sālim) J-L222 L222+
373068 thami   J-L222 L222+, PF4851+, L859-
B6203 حمودة (Hammouda) Hammouda J-L222 M267+, L222+
M7474 Sendani hamyane zoghba sendan zoghba de mechria J-L222 M267+, L222+, FGC1-, FGC1749-
206907 Ben-Hassine ( Sidi El Heni)/tunisia sidi el heni, Tunisia J-L222 M267+, L222+, FGC2-
147422 Ben Sik Ali Ben Sik Ali,Ksar El Jabliyine,Msaken J-L271 F2418+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3133+, F3136+, F3335+, F3343+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4074+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4272+, F4283+, F719+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3279+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L24+, L25+, L26+, L27+, L271+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L60+, L748+, L778+, L849+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M410+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, SK1382+, V168+, V186+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, YSC0000227+, Z1849+, Z2222+, Z388+, Z393+, Z396+, Z399+, Z400+, Z401+, Z407+, Z411+, Z419+, Z436+, Z7700+, L271+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS1277+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1329+, F1559+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2078+, F2142+, F2155+, F2174-
164560 Mahjoub Mahjoub, Ksar El Jedidiyine, Msaken J-L271 L192+, M172+, L271+
227171 ZORGATI Ahmed Zorgati, b. around 1875 and d. around 1910 J-L271 L25+, L271+, L70-, M137-
196313 Hamila Hamila, Ksar El Jedidiyine, Msaken J-L271 L271+, M172+
112552 Al Gazzah Al Gazzah ,Ksar El Nejejra,Msaken J-L271 M172+, L24+, L25+, L26+, L27+, L192+, L271+, CTS10036+, CTS1030+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS11298+, CTS113+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS1230+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4360+, CTS4437+, CTS4540+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5454+, CTS5482+, CTS5628+, CTS5867+, CTS5884+, CTS6932+, CTS7683+, CTS7738+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS9240+, CTS9718+, F1209+, F1227+, F1559+, F1744+, F2746+, F719+, FGC22149+, FGC2790+, FGC2793+, FGC2794+, FGC2795+, FGC3272+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L24+, L25+, L26+, L27+, L271+, L350+, F3692+, F4074+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L748+, L778+, L849+, M168+, M172+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4901+, PF4925+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4982+, PF4985+, PF5088+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, F3133+, L60+, M410+, M42+, M89+, M94+, PF6464+, SK1382+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000227+, P209+, P316+, Z2222+, Z396+, Z399+, Z7700+, Z7706+, Z400-, Z401-, Z407-, Z411-, Z436-, Z2338-, Z23532-, Z388-, Z393-, P53_3-, P314-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z1849-, Z2103-, Z2109-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, S2348-, S4442-, M9771-, L643-, L701-, F3343-, PF5371-, P195_2-, M3453-, L584-, F4100-, F4106-, F4259-, F4272-, F4283-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, F2078-, F2174-, F2418-, DF41-, F1008-, CTS623-, CTS3802-, CTS10834-, Z387-, F492-, L70-, L229-, L230-, P317-
M10220 Ali   J-L70 CTS7683+, L70+, L24+, L25+, L26+, PF5088+, L70+, M410+, Z2222+, Z438+, Z387+, Z421+, Z435-, M318-, Z458-, Z467-, Z478-, Z482-, Z489-, Z500-, Z6253-, Z6267-, Z7671-, Z7700-, Z7706-, Z8104-, Z8114-, Z2227-, Z28050-, Z28551-, Z28583-, Z30390-, Z30685-, Z30695-, Z33772-, Z33905-, Z33968-, Z36098-, M67-, M92-, P244-, PF2254-, L84-, M137-, Y13373-, Y13511-, Y13640-, Y14700-, Y15241-, Y3629-, Y6240-, Y6958-, Y6964-, Y7291-, Y7800-, Y9005-, Z1846-, Z1847-, Z2177-, PF5125-, PF5348-, PF5350-, PF5368-, PF5380-, PF5456-, PF7390-, PF7398-, PF7431-, PH185-, PH2725-, PH2838-, PH4273-, S11348-, S12459-, S21160-, S23155-, S25258-, SK1336-, SK1337-, SK1344-, SK1382-, Y11149-, Y11202-, Y11782-, L264-, L271-, L317-, L363-, L396-, L534-, L560-, L589-, L590-, L254-, A5360-, A5834-, BY61-, CTS4132-, CTS6061-, CTS6804-, CTS8690-, CTS900-, F3369-, F4049-, FGC16561-, FGC16628-, FGC21079-, FGC21360-, FGC21376-, FGC24630-, FGC2857-, FGC30507-, FGC30635-, FGC30649-, FGC30681-, FGC32703-, FGC32709-, FGC32723-, FGC32752-, FGC33111-, FGC34168-, FGC35503-, FGC4977-, FGC4992-, FGC6734-, FGC6735-, FGC9883-, FGC9961-, FGC9962-, FGC9966-, L210-, L229-, L231-, L243*, Y13097*, M158*
M10284 Al-Hamadani   J-M172  
621585 Albarak السياسب بالمبرز ---> الخرس J-M172  
358769 Al-Fa5roo ال حسن - ال فخرو - تميم J-M172  
165003 Turki Tunisia J-M172  
166188 Baya Chatti Baya Chatti, Ksar El Nejejra, Msaken J-M172  
166191 Graa Graa, Ksar el Menaama, Msaken J-M172  
166192 Gloulou Gloulou, Ksar El Nejajra, Msaken J-M172  
204098 Ikene Aït Ikene Clan, Aït Idir Tribe, Takervouzt J-M172  
208468 Moussa Moussa, Ksar El Nejajra, Msaken J-M172  
208479 SAID SAID, Ksar El Qeblyine, Msaken J-M172  
245754 . Al J-M172  
247959 Saket   J-M172  
296539 الطريقي Tariqi, Sfax J-M172 L243-
172391 Awad   J-M172 M172+
159583 Youssef Youssef,Ksar El Qeblyine, Msaken J-M172 M172+
M7876 Al-Shareef   J-M172 M172+
M6450 Mahdeer Morocco J-M172 M172+
M9313 Abdullah Baraheem   J-M172 M172+
M9262 Al-Saeed   J-M267  
M8639 Al-Yousef   J-M267  
M8134 arab tilimsan Taleb Diab J-M267  
T1830 Masisa malek تاركوت J-M267  
M7477 abdallah sherif al idrissi   J-M267  
M3698 El Madani   J-M267  
609290 Abdulhai   J-M267  
B2296 salmi Salmi Mohamed, b.1928 and d.2002 J-M267  
B2463 salmi mabkhout,0000,1947 J-M267  
172388 El-Obeidi المزيني_قبيلة العبيدات J-M267  
171157 Filali Idrissi Moulay Mohammad Tayeb Filali Idrissi J-M267  
171872 Dgachi   J-M267  
162528 Alweheshi Alhamrouni   J-M267  
193451 elmahmoudi   J-M267  
190048 Ejemni   J-M267  
190334 Elbehri(dali)   J-M267  
190054 ذرية الصحابي الجليل أبو بكر الصديق   J-M267  
190044 Lemkachri Selmi بنو سليم (Banū Sulaym) J-M267  
188326 Elgasri   J-M267  
173241 hamdi3   J-M267  
238098 ayari   J-M267  
233800 ABBAS ABBAS Mohammed J-M267  
237925     J-M267  
224938 hafsi ( gabes) آل شمام J-M267  
224936 gabes قبيلة الصوايدة -بنو سليم J-M267  
204100 Menad   J-M267  
202473 hachani(nafta)   J-M267  
196307 Idrisi سيدي عبيد الشارف J-M267  
196314 Elmanna3i (drid) قبيلة دريد الهلالية J-M267 BY145-, FGC2-, FGC22257-, FGC22259-, FGC22260-, FGC22261-, FGC23316-, FGC23317-, FGC23319-, FGC23320-, FGC29883-, FGC4-, FGC4471-, FGC4472-, FGC4473-, FGC4474-, FGC4480-, FGC4481-, FGC4485-, FGC4486-, FGC4487-, FGC4492-, FGC4493-, FGC4495-, FGC5415-, FGC5416-, FGC5418-, FGC5419-, FGC5423-, FGC5424-, FGC5425-, FGC5426-, FGC5427-, FGC5428-, FGC5432-, FGC5441-, FGC5456-, FGC5468-, FGC6770-, FGC6771-, FGC6774-, FGC6776-, FGC6777-, FGC6778-, FGC6781-, FGC8089-, S3202-, S782-, Z18217-, Z18218-, Z18219-, Z18220-, Z18221-, Z18222-, ZS1795-, ZS3873-, ZS3903-, ZS3912-, ZS3959-, ZS3960-, ZS3961-, ZS3962-, ZS3964-, ZS3966-, ZS4745-, ZS4747-, ZS4749-, ZS4751-, ZS4752-, ZS5198-, ZS5199-, ZS5200-, ZS5201-, ZS5202-, ZS5203-, ZS5204-, ZS5205-, ZS5612-, ZS5613-, ZS5620-, ZS5816-, ZS6396-, ZS6400-, ZS6413-, ZS6415-, ZS6416-, ZS6417-, ZS6418-, ZS6426-, ZS6427-, ZS6589-, ZS6729-, ZS7061-, ZS7063-, ZS7064-, ZS7065-, ZS7066-, ZS7067-, ZS7069-, ZS7093-, ZS7094-, ZS7710-, ZS7712-, ZS7713-, ZS7714-, ZS7716-, ZS7717-, ZS8414-, ZS8491-, ZS8492-, ZS8493-, ZS8536-, ZS8662-, ZS8663-, ZS8666-
196312 Farhani (idrisi) قبيلة أولاد فرحان بالقيروان J-M267 FGC14297-
206161 Beljdoul Beljdoul J-M267 FGC2-
327051 Al-Jawhary Al-Orfi, Saadi, Sulaym [Benghazi-Cyrenaica-Libya] J-M267 FGC43122+, BY8-, FGC4-
225277 الهمّامي قبيلة الهمامه J-M267 FGC7-
163837 Al Yaagoub Al Sulmi Bani Sulaim J-M267 L65-
166122 Al-Riahi Bani Hilal (tunisia) قبيلة رياح _ بنو سُليم J-M267 M267+
166120 Al-Marzougui   J-M267 M267+
170797 Belhassine   J-M267 M267+
173208 alhamdi2   J-M267 M267+
174575 Eddali   J-M267 M267+
190041 Awled Sbe3 Bani Sulaim J-M267 M267+
190055 Bou Genna( bani mhemmed kebeli) bou genna J-M267 M267+
191917 Mhadhbi   J-M267 M267+
199812 Raciti Antonino Raciti, 1510-1560 J-M267 M267+
361026 Aravena Aravena ,Son's of Ara (Hara/Ho-rah);Mt.Ararat J-M267 M267+
T1833 Elgetrani القطارنة_ سديدي_ قبيلة العواقير J-M267 M267+
M7801 Awwad Hijazi roots J-M267 M267+
M8137 اولاد حركات_نائل_زغبة الهلالي اولاد حركات_نائل_زغبة الهلالي- Banu Hilal J-M267 M267+
190343 Mehrez   J-M267 M267+, L859-, FGC8712-, YSC0000076-, FGC14297-
190042 A3win قبيلة نفات ) ) J-M267 M267+, YSC0000076-, BY4-, L222-
238095 makna   J-M267 M267+, Z644-, FGC4745-, YSC0000076-
178739 Negra   J-M267 M267+, Z644-, YSC0000076-
196316 Akermi-Jlali   J-M267 Z644-, YSC0000076-
150114 Medina Mr. Francisco Medina, b. 1770 and d. 1827 J-M319 L26+, L27+, M319+, M339-, M419-, M47-, M67-, M68-, P81-, L24-, L25-
16364 Giarrusso Giarrosso, Spain J-M319 M172+, M319+, M410+, L927+, M67-, M137-, M158-, M318-
277943 Steinohrt Athol Staff M92? J-M410 M172+, M410+
M6058 Al Tariqi   J-M410 M172+, M410+, M67-, M92-, P279-, L24-, L25-, L26-, L27-, M289-, M340-
172721 Kuwait SAUDI ARABIA J-P56 M267+, P56+, P58-, M365-, M390-, M62-
M7034 Bin Ishaq bin Ishaq J-P58 M267+, L147+, P58+, L147+, L174-, L222-, L859-, L92-
42546 Nataf Eugene Nataf J-P58 P58+, M367-, M368-, M369-
271582 الحميدين الحميدين-AlHomiden J-PF4341 M172+, CTS10036+, CTS1030+, CTS10362+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS109+, CTS113+, CTS11358+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4360+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4540+, CTS4740+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5482+, CTS5532+, CTS5628+, CTS5867+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7404+, CTS7683+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9718+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1183+, F1209+, F1227+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1559+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2078+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2418+, F2502+, F2587+, F2672+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4074+, F4095+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4266+, F4272+, F4283+, F4334+, F719+, F841+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L748+, L778+, M139+, M168+, M172+, M235+, M294+, M304+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4341+, PF4490+, PF4491+, PF4500+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4886+, PF4891+, PF4901+, PF4925+, PF4935+, PF4942+, PF4952+, PF4955+, PF4959+, PF4982+, PF4984+, PF4985+, PF4992+, PF500+, PF5084+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5197+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000064+, YSC0000066+, YSC0000165+, YSC0000197+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000253+, YSC0000265+, Z1849+, PF5169-, YSC0000246-, YSC0000246-
213648 Samama Jacob Samama, 1850-1914 J-PF5456 CTS10036+, CTS1030+, CTS10362+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS109+, CTS11298+, CTS113+, CTS11358+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS1192+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS125+, CTS12632+, CTS1486+, CTS1634+, CTS1996+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS359+, CTS3601+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4360+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4540+, CTS4740+, CTS4928+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5482+, CTS5532+, CTS5628+, CTS5867+, CTS6061+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7404+, CTS7683+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9718+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1183+, F1209+, F1227+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1559+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1900+, F2048+, F2075+, F2078+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2355+, F2366+, F2390+, F2402+, F2418+, F2502+, F2587+, F2672+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2933+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4074+, F4095+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4266+, F4272+, F4283+, F4290+, F4334+, F4344+, F719+, F841+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L24+, L25+, L26+, L27+, L350+, L397+, L398+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L70+, L748+, L778+, M139+, M168+, M172+, M235+, M294+, M304+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4500+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4886+, PF4891+, PF4901+, PF4925+, PF4935+, PF4942+, PF4947+, PF4952+, PF4955+, PF4959+, PF4982+, PF4984+, PF4985+, PF4992+, PF500+, PF5084+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5164+, PF5268+, PF5269+, PF5270+, PF5282+, PF5283+, PF5301+, PF5311+, PF5316+, PF5332+, PF5333+, PF5336+, PF5341+, PF5415+, PF5425+, PF5428+, PF5436+, PF5441+, PF5444+, PF5456+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7437+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000064+, YSC0000066+, YSC0000165+, YSC0000197+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1849+, Z385+, Z386+, Z387+, Z388+, Z391+, Z393+, Z394+, Z395+, Z396+, Z398+, Z399+, Z400+, Z401+, Z402+, Z404+, Z405+, Z406+, Z407+, Z408+, Z409+, Z410+, Z411+, Z415+, Z416+, Z420+, Z421+, Z422+, Z424+, Z425+, Z426+, Z427+, Z434+, Z435+, Z436+, Z437+, Z439+, Z440+, Z442+, Z444+, Z445+, L70+, M137-, M318-, PF3927-
172389 Al-Brasi-البراعصة (libya) Lybia J-PF7384 PF7384+, M172+, M410+, PF5058+, PF5050+, PF5056-, PF5088-, PF5125-, PF5172-, PF5174-, PF5183-, PF5191-, PF5197-, PF5252-, PF7316-, PF7320-, M419-, M67-, M68-, P279-, M205-, M241-, M319-, M340-, CTS7683-, CTS9636-, FGC15782-, FGC15865-, FGC16088-, FGC16096-, FGC30776-, FGC35005-, L24-, L25-, L26-, L283-, L290-, M12-, PF7413-, PF7415-, PF7418-, PF7421-, PH3085-, PH4970-, S15439-, S18115-, S19231-, S23154-, S23891-, S25338-, SK1313-, SK1317-, SK1363-, SK1390-, SK1395-, SK1396-, Y12386-, Y14678-, Y5168-, Y5169-, Y5500-, Y7708-, Y8378-, Y8880-, Y8991-, Y8992-, Y9347-, Y965-, Y972-, Y998-, YP113-, YP129-, Z1048-, Z1296-, Z1297-, Z1846-, Z2222-, Z2227-, Z2433-, Z2443-, Z2444-, Z2448-, Z28502-, Z34440-, Z34460-, Z35865-, Z36800-, Z438-, Z467-, Z500-, Z575-, Z590-, Z6048-, Z6049-, Z6057-, Z6060-, Z6064-, Z6065-, Z6091-, Z628-, Z7366-, Z7430-, Z7671-, Z7700-, Z8074-, Z8085-, Z8425-, Z8428-, Z8429-, Z8430-, Y978*
M10869 Shaheen   J-Y12386 M172+, M172+, M410+, SK1313+, Y12386+, Z6049+, Z6057-, Z6060-, Z6064-, Z6065-, Z6091-, Z628-, Z7366-, Z7671-, Z7700-, Z8074-, Z8085-, Z575-, Z590-, Z6048-, Z8428-, Z8429-, Y14678-, Y5168-, Y5169-, Y5500-, Y7708-, Y8880-, Y8991-, Y8992-, Y9347-, SK1317-, SK1363-, SK1390-, SK1395-, SK1396-, PH4970-, S15439-, S18115-, S19231-, S23154-, S23891-, S25338-, Y972-, Y998-, YP113-, YP129-, Z1048-, Z1296-, Z1297-, Z1846-, Z2222-, Z2227-, Z2433-, Z2443-, Z2444-, Z2448-, Z28502-, Z34440-, Z34460-, Z35865-, Z36800-, Z438-, Z467-, M419-, M67-, M68-, P279-, PF5050-, PF5056-, PF5058-, PF5088-, PF5125-, PF5172-, PF5174-, PF5183-, PF5191-, PF5197-, PF5252-, PF7316-, PF7320-, PF7384-, PF7413-, PF7415-, PF7418-, PF7421-, M205-, M319-, M340-, CTS9636-, FGC16088-, FGC16096-, FGC30776-, FGC35005-, L24-, L25-, L26-, L283-, L290-, M12-, FGC15782*, CTS7683*, M241*, PH3085*, Z500*, Y965*, Y8378*, Z8430*, Z8425*, Z7430*
197965 Raciti Antonino Raciti, 1552-1602 [C:RC] J-YSC0000076 L147+, L858+, YSC0000076+, Z644-, L1253-, L222-, L174-
B1620 Albaghdadi Musa al-Kazim (d. Baghdad, 800CE), Quraysh قريش‎ J-YSC0000246 CTS10036+, CTS1030+, CTS10362+, CTS1068+, CTS10711+, CTS10858+, CTS109+, CTS113+, CTS11358+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS11983+, CTS12014+, CTS12015+, CTS12047+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2192+, CTS2769+, CTS3331+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4360+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4540+, CTS4740+, CTS5066+, CTS5280+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5482+, CTS5532+, CTS5628+, CTS5867+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7404+, CTS7683+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8264+, CTS852+, CTS886+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9718+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1183+, F1209+, F1227+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1559+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2075+, F2078+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2418+, F2502+, F2587+, F2672+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3343+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4074+, F4095+, F4100+, F4106+, F4188+, F4259+, F4266+, F4272+, F4283+, F4334+, F719+, F841+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L212+, L228+, L26+, L27+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L505+, L559+, L748+, L778+, M139+, M168+, M172+, M235+, M294+, M304+, M42+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4341+, PF4490+, PF4491+, PF4500+, PF4513+, PF4521+, PF4527+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4597+, PF4598+, PF4610+, PF4622+, PF4886+, PF4891+, PF4901+, PF4925+, PF4935+, PF4942+, PF4952+, PF4955+, PF4959+, PF4982+, PF4984+, PF4985+, PF4992+, PF500+, PF5084+, PF5091+, PF5104+, PF5105+, PF5106+, PF5160+, PF5163+, PF5197+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000064+, YSC0000066+, YSC0000165+, YSC0000197+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000246+, YSC0000253+, YSC0000265+, Z1849+, M319-
174576 أولاد عرفه بني هلال (El-Arfaoui) أولاد عرفة بن دريد بن الأثبج الهلالي-Banu Hilal J-YSC0000253 M172+, YSC0000253+, YSC0000246-
M7641 Abdelah أحمد متولي عبد الله- المنصورة J-Z1853 L815+, M267+, P58+, L620+, P58+, PF4832+, M267+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, Z2223-, Z2296-, Z2324-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, ZS7093-, Z20773-, Z18718-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, M6661-, P56-, FGC10095-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000234-, YSC0000235-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, L862-, L93-, L92-, L147-, Z640-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4745-, FGC5-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, L222-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, CTS11741-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, FGC12-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC2-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228*, FGC4273*, FGC1*, FGC7638*, FGC4713*, FGC4332*, YSC0000414*, Z18258*, FGC10588*
343103   السعودية J-Z1865 L620+, M267+, P58+, PF4832+, YSC0000065+, Z1889+, Z2217+, Z1865+, Z18718-, Z2223-, Z2324-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1764-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, YSC0000076-, YSC0000234-, YSC0000235-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, Z1853-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, L858-, L859-, L862-, L92-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY86-, BY9-, CTS11741-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, FGC1695-, FGC1696-, FGC1698-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC1723-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, FGC4415-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC7638-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-
M6992 ouled khalfa ben A3mar ben zoghba ben hilal أولاد خالفة بن عامر بن زغبة الهلالي Banu Hilal J-Z467 PF5088+, PF5125+, CTS7683+, L26+, M172+, M67+, Z2227+, Z467+, M410+, Z1846+, Z2222-, M419-, Z500-, Z575-, Z590-, Z6048-, Z6049-, Z6057-, Z6060-, Z6064-, Z6065-, Z6091-, Z628-, Z7366-, Z7430-, Z7671-, Z7700-, Z8074-, Z8085-, Z8425-, Z8428-, Z8429-, Z8430-, Z2433-, Z2443-, Z2444-, Z2448-, Z28502-, Z34440-, Z34460-, Z35865-, Z36800-, Z438-, M68-, P279-, PF5050-, PF5056-, PF5058-, Y998-, YP113-, YP129-, Z1048-, Z1296-, Z1297-, M205-, M241-, M319-, M340-, L283-, L290-, M12-, CTS9636-, FGC15782-, FGC15865-, FGC16088-, FGC16096-, FGC30776-, FGC35005-, L24-, L25-, PF5172-, PF5174-, PF5183-, PF5191-, PF5197-, PF5252-, PF7316-, PF7320-, PF7384-, PF7413-, PF7415-, PF7418-, PF7421-, PH3085-, PH4970-, S15439-, S18115-, S19231-, S23154-, S23891-, S25338-, SK1317-, SK1363-, SK1390-, SK1395-, SK1396-, Y12386-, Y14678-, Y5168-, Y5169-, Y5500-, Y7708-, Y8378-, Y8880-, Y8991-, Y8992-, Y9347-, Y965-, Y972-, Y978*
M7473 bkakra hamyane zoghba bkakra hamyane zoghba J-ZS1574 L147+, BY86+, ZS1574+, L222-
M7638 النصار النصار (al-Nassār) J-ZS1574 L147+, L858+, YSC0000076+, BY86+, ZS1585+, ZS1574+, L859-, L174-, L1279-
316441 أولاد راشد أولاد راشد J-ZS1574 M267+, YSC0000076+, ZS1585+, ZS1574+
M8031 aldhowaihi   J-ZS1948 M267+, CTS11741+, FGC1723+, FGC4415+, FGC7638+, FGC1698+, L620+, P58+, PF4832+, FGC1695+, L858+, L862+, YSC0000065+, Z2324+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4422+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, YSC0000234+, YSC0000235+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, Z2217+, CTS10640+, CTS1068+, L862+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS1948+, Z1878-, L897-, L92-, CTS10834-, Z2223-, Z18718-, F2174-, CTS9501-, Z18186-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18442-, Z18471-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PR4849-, L861-, CTS623-, Z640-, Z642-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1706-, ZS1711-, ZS227-, ZS241-, ZS2518-, ZS2566-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3202-, ZS4511-, ZS5227-, YSC0000076-, L92-, L859-, FGC1696-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, S20171-, S4924-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1721-, FGC7944-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8810-, L1189-, L222-, FGC4417-, FGC4421-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4745-, FGC5-, FGC5230-, FGC6-, FGC7-, FGC3708-, FGC3723-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4361-, FGC4402-, FGC4414-, CTS1460-, CTS7188-, F1614-, FGC10-, FGC10588-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15996-, BY136-, BY66-, BY69-, BY72-, BY74-, BY8-, BY9-
165857 Zedan Zedan 1810 - 1865 J-ZS241 L147+, M267+, YSC0000234+, ZS241+, P58+, L222-, FGC4745-, FGC4766-, M365-, M367-, M368-, M369-, L174-, Z644-, Z644-, L858-, YSC0000080-, ZS227-, FGC4736-
M8135 عرب بسكرة-اولاد جلال اولاد الساسي اولاد جلال بسكرة J-ZS3903 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, F2746+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC4474+, FGC5+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, F1209+, F1744+, F3692+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PF6464+, L862+, P209+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, ZS3903+, ZS3912+, P316+, ZS3910+, P53_3-, S2348-, S4442-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, ZS227-, ZS241-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1890-, Z2222-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, L897-, L92-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S4442-, P195_2-, PF5371-, M9771-, L859-, L861-, F450-, M3453-, L823-, L829-, F4200-, F2174-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-
192707 Hachani   J-ZS4004 FGC4314+, FGC4302+, ZS4753+, ZS4755+, ZS4004+, ZS4284-, ZS4290-, FGC10095-, FGC4300-, ZS4756-, ZS4757-, ZS4758-, ZS4759-, ZS4760-, ZS4761-, ZS4762-, FGC4303-, FGC4305-, FGC4306-, FGC4307-, FGC4308-, FGC4309-, FGC4310-, FGC4311-, FGC4312-, FGC4313-, FGC4315-, FGC4317-, FGC4318-, FGC4319-, FGC4320-, FGC4321-, FGC4322-, FGC4323-, FGC4324-, FGC4325-, FGC4326-, FGC4328-, FGC4329-, FGC7936-, FGC7939-, FGC9*
301262 المهدى (al Mahdi) al mahdi J-ZS4721 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2134+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, M267+, L147+, M267+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, L858+, F1209+, F1744+, F2746+, F4287+, F719+, FGC1720+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, L104+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, F3692+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, M42+, M497+, M89+, M94+, L862+, P209+, PF6464+, V221+, V241+, V250+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1850+, Z1853+, Z2317+, Z2326+, ZS4721+, ZS4722+, ZS4723+, ZS4724+, ZS4725+, ZS4740+, P316+, FGC1695+, P53_3-, FGC4421-, FGC4422-, FGC4720-, FGC4415-, L174-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1890-, Z2222-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, P314-, L897-, L92-, M9771-, P195_2-, PF5371-, M3453-, L861-, F4200-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, M183-, Z644-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS10834-, L859-, L222-, CTS3802-
M9336 جمال الهاشمي جمال الإدريسي الحسني الهاشمي J-ZS4753 FGC38798+, FGC4302+, FGC4314+, ZS1586+, ZS4753+, ZS4755+, ZS4756-, ZS4757-, ZS4758-, ZS4759-, ZS4760-, ZS4761-, ZS4762-, ZS8398-, ZS4754-, ZS4284-, ZS4290-, ZS4694-, ZS1587-, ZS4003-, ZS4004-, BY2-, FGC1-, FGC10095-, FGC10096-, FGC2-, FGC38797-, ZS11063-, ZS11064-, ZS11065-, ZS11066-, ZS11067-, FGC4315-, FGC4317-, FGC4318-, FGC4319-, FGC4320-, FGC4321-, FGC4322-, FGC4323-, FGC4324-, FGC4325-, FGC4326-, FGC4328-, FGC4329-, FGC7939-, FGC8806-, S18051-, ZS11059-, ZS11060-, ZS11061-, FGC4303-, FGC4305-, FGC4306-, FGC4307-, FGC4308-, FGC4309-, FGC4310-, FGC4311-, FGC4312-, FGC4313-, FGC38799-, FGC38800-, FGC38801-, FGC38802-, FGC38803-, FGC38804-, FGC38805-, FGC38806-, FGC38807-, FGC38808-, FGC38809-, FGC4300-, ZS11062*, ZS4056*
190336 Awled Em3ammar   J-ZS4753 FGC4314+, FGC4302+, ZS4753+, ZS4755+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS3654+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4314+, FGC4316+, FGC7+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, YP1143+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS11059+, ZS11060+, ZS11061+, ZS11062+, ZS11063+, ZS11064+, ZS11065+, ZS11066+, ZS11067+, ZS4056+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS3936+, CTS3996-, CTS6135-, CTS623-, Z1878-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, V141-, M282-, F2174-, L279-, L280-, L281-, L284-, L285-, L286-, CTS4443-, CTS3868-, ZS4004-, ZS4284-, ZS4290-, CTS10834-, CTS3536-, CTS12632-, ZS4756-, ZS4757-, ZS4758-, ZS4759-, ZS4760-, ZS4761-, ZS4762-, FGC4309-, FGC10095-, FGC4300-, FGC4303-, FGC4305-, FGC4306-, FGC4307-, FGC4308-, FGC4310-, FGC4311-, FGC4312-, FGC4313-, FGC4315-, FGC4317-, FGC4318-, FGC4319-, FGC4320-, FGC4321-, FGC4322-, FGC4323-, FGC4324-, FGC4325-, FGC4326-, FGC4328-, FGC4329-, FGC7936-, FGC7939-, FGC9*
M8140 ouled sidi Maamar sidi maamar 15th century J-ZS4753 FGC4314+, FGC4302+, ZS4753+, ZS4755+, L222+, FGC4-, FGC4309-, FGC10095-, FGC4300-, ZS4004-, ZS4284-, ZS4290-, ZS4756-, ZS4757-, ZS4758-, ZS4759-, ZS4760-, ZS4761-, ZS4762-, FGC4303-, FGC4305-, FGC4306-, FGC4307-, FGC4308-, FGC4310-, FGC4311-, FGC4312-, FGC4313-, FGC4315-, FGC4317-, FGC4318-, FGC4319-, FGC4320-, FGC4321-, FGC4322-, FGC4323-, FGC4324-, FGC4325-, FGC4326-, FGC4328-, FGC4329-, FGC7936-, FGC7939-, FGC9*
146385 Hmidi   J-ZS4753 FGC4314+, L222+, FGC7+, FGC4302+, ZS4753+, ZS4755+, M267+, L65-, ZS4004-, ZS4284-, ZS4290-, ZS4756-, ZS4757-, ZS4758-, ZS4759-, ZS4760-, ZS4761-, ZS4762-, FGC10095-, FGC4300-, FGC4303-, FGC4305-, FGC4306-, FGC4307-, FGC4308-, FGC4309-, FGC4310-, FGC4311-, FGC4312-, FGC4313-, FGC4315-, FGC4317-, FGC4318-, FGC4319-, FGC4320-, FGC4321-, FGC4322-, FGC4323-, FGC4324-, FGC4325-, FGC4326-, FGC4328-, FGC4329-, FGC7936-, FGC7939-, FGC9*
201663 El Rhomari   J-ZS4756 FGC4314+, FGC4302+, ZS1586+, ZS4755+, ZS4756+, ZS4056+, ZS4753+, ZS4754-, ZS4284-, ZS4290-, ZS4757-, ZS4758-, ZS4759-, ZS4760-, ZS4761-, ZS4762-, ZS1587-, ZS4003-, ZS4004-, BY2-, FGC10095-, FGC10096-, FGC4300-, FGC4303-, FGC4305-, FGC4306-, FGC4307-, FGC4308-, FGC4309-, FGC4310-, FGC4311-, FGC4312-, FGC4313-, FGC4315-, FGC4317-, FGC4318-, FGC4319-, FGC4320-, FGC4321-, FGC4322-, FGC4323-, FGC4324-, FGC4325-, FGC4326-, FGC4328-, FGC4329-, FGC7936-, FGC7939-, FGC9*
241960 mo3kal أولاد دليم J-ZS4757 FGC38798+, FGC4302+, FGC4314+, ZS4753+, ZS4755+, ZS4756+, ZS4757+, ZS4758-, ZS4759-, ZS4760-, ZS4761-, ZS4762-, ZS8398-, ZS4754-, ZS4284-, ZS4290-, ZS1587-, ZS4003-, ZS4004-, FGC7939-, FGC8806-, S18051-, ZS11059-, ZS11060-, ZS11061-, ZS11063-, ZS11064-, ZS11065-, ZS11066-, ZS11067-, FGC4328-, FGC4329-, FGC4309-, BY2-, FGC1-, FGC10095-, FGC10096-, FGC2-, FGC38797-, FGC4317-, FGC4318-, FGC4319-, FGC4320-, FGC4321-, FGC4322-, FGC4323-, FGC4324-, FGC4325-, FGC4303-, FGC4305-, FGC4306-, FGC4307-, FGC4308-, FGC4309-, FGC4310-, FGC4311-, FGC4312-, FGC4313-, FGC38799-, FGC38800-, FGC38801-, FGC38802-, FGC38803-, FGC38804-, FGC38805-, FGC38806-, FGC38807-, FGC38808-, FGC38809-, FGC4300-, FGC4326*, FGC7936*, FGC4315*, ZS1586*, ZS11062*, ZS4056*, ZS4694*
240458 mo3kal السكارنة J-ZS4757 FGC4314+, FGC4316+, FGC4302+, ZS4753+, ZS4755+, ZS4756+, ZS4757+, FGC7+, FGC6-, ZS4004-, ZS4284-, ZS4290-, ZS4758-, ZS4759-, ZS4760-, ZS4761-, ZS4762-, FGC4322-, FGC4309-, FGC10095-, FGC4300-, FGC4303-, FGC4305-, FGC4306-, FGC4307-, FGC4308-, FGC4310-, FGC4311-, FGC4312-, FGC4313-, FGC4315-, FGC4317-, FGC4318-, FGC4319-, FGC4320-, FGC4321-, FGC4323-, FGC4324-, FGC4325-, FGC4326-, FGC4328-, FGC4329-, FGC7936-, FGC7939-, FGC9*
M7521 من معاضيد آل بن علي من العتوب من عنزة   J-ZS4993 F2402+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC13095+, FGC15195+, FGC15199+, FGC15200+, FGC15202+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC4441+, FGC4451+, FGC4453+, FGC4465+, L1090+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000168+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z10872+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, FGC4465+, FGC4441+, ZS4995+, A4766+, BY2519+, BY9019+, BY9020+, BY9021+, CTS10640+, CTS1068+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z1890+, Z2317+, Z2326+, ZS4993+, L65+, FGC1721+, FGC1696-, CTS10834-, Z1878-, F2174-, CTS623-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-
357617 Gabsi Al-Sulami   J-ZS5000 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5169+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, FGC1+, FGC5+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, F2746+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, F1209+, F1744+, F3692+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PF6464+, L862+, P209+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, ZS5000+, ZS5004+, ZS5005+, ZS5010+, ZS5011+, ZS5012+, P316+, P53_3-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, L897-, L92-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, P195_2-, M9771-, L859-, L861-, F450-, M3453-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L584-, F4200-, F2174-, PF5371-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-
173207 المقرحي Bani Sulaim - قبيلة المقارحة بني سُلَيْم J-ZS5000 FGC1+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1721+, FGC1723+, FGC12+, FGC5+, L858+, ZS5000+, ZS5010+, ZS5801-, ZS5802-, ZS5803-, ZS5805-, ZS5806-, ZS5807-, ZS5808-, FGC7944-, FGC8712-, FGC8806-, ZS5810-, ZS5811-, ZS5812-, ZS5814-, ZS6419-, ZS6969-, ZS7213-, ZS7214-, ZS7215-, ZS7216-, ZS7218-, ZS7220-, ZS7226-, ZS7227-, ZS7274-, ZS7281-, ZS7282-, ZS7284-, ZS7286-, ZS7293-, ZS7295-, ZS7298-, ZS7299-, ZS8181-, ZS8310-, ZS8379-, ZS8557-, ZS9193-, ZS9194-, ZS9195-, ZS9196-, ZS9251-, ZS9474-, ZS9609-, ZS9613-, ZS9614-, ZS9615-, ZS9616-, ZS9617-, L861-, M4743-, S20171-, YSC0000076-, Z18243-, Z18718-, Z20775-, Z640-, ZS1820-, ZS1821-, ZS1824-, ZS1951-, ZS2355-, ZS4062-, ZS4682-, ZS4710-, ZS4713-, ZS4715-, ZS4716-, ZS4718-, FGC5473-, FGC7-, FGC7376-, FGC7393-, FGC14706-, FGC16651-, FGC1694-, FGC1725-, FGC1733-, FGC1749-, FGC19118-, FGC2-, FGC22237-, FGC22238-, FGC22745-, FGC1703-, FGC1704-, FGC1712-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1716-, FGC1717-, FGC1719-, FGC10-, FGC10588-, FGC10785-, BY2-, BY4-, BY8-, BY9-, CTS10619-, CTS9501-, FGC28699-, FGC29866-, FGC34525-, FGC3723-, FGC38706-, FGC38708-, FGC4-, FGC4228-, FGC4253-, FGC4302-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4358-, FGC4371-, FGC4415-, FGC4453-, FGC23924*, FGC7397*, Z5355*, ZS9192*, ZS7289*, ZS5813*, L222*, ZS5809*
163831 Bani Salim Libya Banu Sulaym-LIBYA J-ZS5000 FGC12+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1721+, FGC1723+, FGC5+, L858+, ZS5000+, ZS5010+, FGC1+, FGC10-, FGC10785-, FGC7944-, FGC8712-, FGC8806-, ZS9193-, ZS9194-, ZS9195-, ZS9196-, ZS9251-, ZS9474-, ZS9609-, ZS9613-, ZS9614-, ZS9615-, ZS9616-, ZS9617-, ZS5801-, ZS5802-, ZS5803-, ZS5805-, ZS5806-, ZS5807-, ZS5808-, ZS7293-, ZS7295-, ZS7298-, ZS7299-, ZS8181-, ZS8310-, ZS8379-, ZS8557-, ZS5810-, ZS5811-, ZS5812-, ZS5813-, ZS5814-, ZS6419-, ZS6969-, ZS7213-, ZS7214-, ZS7215-, ZS7216-, ZS7218-, ZS7220-, ZS7226-, ZS7227-, ZS7274-, ZS7281-, ZS7282-, ZS7284-, ZS7286-, L861-, M4743-, S20171-, YSC0000076-, Z18243-, Z18718-, Z20775-, Z5355-, Z640-, ZS1820-, ZS1821-, ZS1824-, ZS1951-, ZS2355-, ZS4062-, ZS4682-, ZS4710-, ZS4713-, ZS4715-, ZS4716-, ZS4718-, FGC5473-, FGC7-, FGC7376-, FGC7393-, FGC1725-, FGC1733-, FGC1749-, FGC19118-, FGC2-, FGC22237-, FGC22238-, FGC22745-, FGC1703-, FGC1704-, FGC1712-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1716-, FGC1717-, FGC1719-, FGC14706-, FGC16651-, FGC1694-, CTS9501-, BY2-, BY4-, BY8-, BY9-, CTS10619-, CTS9501-, FGC28699-, FGC29866-, FGC34525-, FGC3723-, FGC38706-, FGC38708-, FGC4-, FGC4228-, FGC4253-, FGC4302-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4358-, FGC4371-, FGC4415-, FGC4453-, FGC23924*, FGC1730*, FGC7397*, ZS7289*, ZS9192*, ZS5809*, L222*, FGC10588*
152929 الزيتوني الحمروني (Alzaytouni Alhamrouni)   J-ZS5000 L222+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS2134+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3210+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3401+, CTS3654+, CTS3492+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5884+, CTS5628+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8938+, CTS9240+, CTS8340+, CTS8437+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, FGC5+, L104+, L132+, L134+, L147+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, CTS852+, F4287+, L468+, L470+, L60+, L498+, L748+, L778+, L403+, L858+, M168+, L862+, M213+, M235+, M294+, M299+, M304+, M267+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P108+, P187+, P209+, P58+, P97+, PAGES00026+, P316+, PAGES00081+, PF6464+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, V221+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, ZS5000+, ZS5004+, ZS5005+, ZS5010+, ZS5011+, ZS5012+, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, V38-, V43-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF4330-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, U175-, U181-, U186-, U209-, U290-, PAGES00106-, P46-, P53_3-, PAGES00027-, PAGES00066-, P211-, P253-, P277-, P293-, P314-, P189-, P195_2-, P116-, PF5371-, P182-, M9771-, P1-, M58-, M291-, M292-, M3453-, M263-, L897-, L92-, M180-, M191-, M2-, L859-, L861-, L421-, L433-, L823-, L829-, L501-, L514-, L515-, L517-, L584-, L608-, L609-, L610-, L615-, L643-, L651-, L701-, L477-, L485-, L488-, L491-, L494-, F450-, F478-, CTS8562-, CTS8936-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F3750-, F3965-, F4064-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, F2256-, CTS8443-, CTS8514-, CTS8360-, CTS9244-, CTS9338-, CTS9430-, CTS95-, CTS9501-, CTS9768-, CTS9954-, CTS9978-, CTS998-, DF41-, F1008-, CTS897-, CTS8988-, CTS905-, CTS9106-, CTS9136-, CTS9188-, CTS9227-, CTS8193-, CTS8206-, CTS8241-, CTS8245-, CTS8308-, CTS8026-, CTS8027-, CTS8068-, CTS8123-, CTS7773-, CTS7808-, CTS789-, CTS7641-, CTS7454-, CTS7262-, CTS7372-, CTS6946-, CTS5629-, CTS5768-, CTS5824-, CTS5826-, CTS592-, CTS6143-, CTS618-, CTS6180-, CTS623-, CTS6302-, CTS6319-, CTS6474-, CTS6613-, CTS6620-, CTS6631-, CTS6648-, CTS5518-, CTS5539-, CTS5560-, CTS5572-, CTS4474-, CTS4781-, CTS5029-, CTS5038-, CTS5042-, CTS4350-, CTS4408-, CTS4415-, CTS421-, CTS4054-, CTS4110-, CTS3989-, CTS4015-, CTS3576-, CTS3599-, CTS3661-, CTS3802-, CTS3822-, CTS3902-, CTS3925-, CTS3425-, CTS3105-, CTS3243-, CTS3259-, CTS3289-, CTS3299-, CTS3344-, CTS3393-, CTS283-, CTS3046-, CTS306-, CTS2504-, CTS205-, CTS2075-, CTS2185-, CTS224-, CTS229-, CTS12048-, CTS1232-, CTS1244-, CTS1640-, CTS1847-, CTS1878-, CTS1974-, CTS11878-, CTS11743-, CTS11579-, CTS11729-, CTS11732-, CTS11557-, CTS11559-, CTS10914-, CTS10921-, CTS11108-, CTS11328-, CTS10806-, CTS10834-, CTS10652-, CTS10659-, CTS1001-, CTS10239-, CTS10638-
166557 المحاربية_ قبيلة المقارحة /جنوب ليبيا المحاربية_ قبيلة المقارحة J-ZS5010 FGC1+, FGC1+, FGC1695+, FGC1696+, FGC12+, FGC1721+, FGC1723+, L858+, FGC5+, ZS5010+, ZS5801-, ZS5802-, ZS5803-, ZS5805-, ZS5806-, ZS5807-, ZS5808-, FGC5473-, FGC7-, FGC7376-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8712-, FGC8806-, ZS5810-, ZS5811-, ZS5812-, ZS5813-, ZS5814-, ZS6419-, ZS6969-, ZS7213-, ZS7214-, ZS7215-, ZS7216-, ZS7218-, ZS7220-, ZS7226-, ZS7227-, ZS7274-, ZS7281-, ZS7282-, ZS7284-, ZS7286-, ZS7293-, ZS7295-, ZS7298-, ZS7299-, ZS8181-, ZS8310-, ZS8379-, ZS8557-, ZS9193-, ZS9194-, ZS9195-, ZS9196-, ZS9251-, ZS9474-, ZS9609-, ZS9613-, ZS9614-, ZS9615-, ZS9616-, ZS9617-, L861-, M4743-, S20171-, YSC0000076-, Z18243-, Z18718-, Z20775-, Z5355-, Z640-, ZS1820-, ZS1821-, ZS1824-, ZS1951-, ZS2355-, ZS4062-, ZS4682-, ZS4710-, ZS4713-, ZS4715-, ZS4716-, ZS4718-, ZS5000-, FGC28699-, FGC29866-, FGC34525-, FGC3723-, FGC38706-, FGC38708-, FGC4-, FGC4228-, FGC4253-, FGC4302-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4358-, FGC4371-, FGC4415-, FGC4453-, FGC1725-, FGC14706-, FGC16651-, FGC1694-, FGC1733-, FGC1749-, FGC19118-, FGC2-, FGC22237-, FGC22238-, FGC22745-, FGC1703-, FGC1704-, FGC1712-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1716-, FGC1717-, FGC1719-, FGC10-, FGC10588-, FGC10785-, BY2-, BY4-, BY8-, BY9-, CTS10619-, CTS9501-, FGC23924*, FGC1730*, ZS9192*, ZS7289*, L222*, FGC7397*, ZS5809*
525255 Bn Nsr elmagrhi قبيلة المقارحة بنو سليم J-ZS5010 FGC1+, FGC1695+, FGC1696+, FGC1721+, FGC1723+, FGC5+, L858+, FGC12+, ZS5010+, ZS5801-, ZS5802-, ZS5803-, FGC14706-, FGC16651-, FGC1694-, ZS9193-, ZS9194-, ZS9195-, ZS9196-, ZS9251-, ZS9474-, ZS9609-, ZS9613-, ZS9614-, ZS9615-, ZS9616-, ZS9617-, ZS5810-, ZS5811-, ZS5812-, ZS5813-, ZS5814-, ZS6419-, ZS6969-, ZS7213-, ZS7214-, ZS7215-, ZS7216-, ZS7218-, ZS7220-, ZS7226-, ZS7227-, ZS7274-, ZS7281-, ZS7282-, ZS7284-, ZS7286-, ZS7293-, ZS7295-, ZS7298-, ZS7299-, ZS8181-, ZS8310-, ZS8379-, ZS8557-, ZS5806-, ZS5807-, ZS5808-, L861-, M4743-, S20171-, YSC0000076-, Z18243-, Z18718-, Z20775-, Z5355-, Z640-, ZS1820-, ZS1821-, ZS1824-, ZS1951-, ZS2355-, ZS4062-, ZS4682-, ZS4710-, ZS4713-, ZS4715-, ZS4716-, ZS4718-, ZS5000-, FGC5473-, FGC7-, FGC7376-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8712-, FGC8806-, FGC1725-, FGC1733-, FGC1749-, FGC19118-, FGC2-, FGC22237-, FGC22238-, FGC22745-, FGC1703-, FGC1704-, FGC1712-, FGC1713-, FGC1715-, FGC1716-, FGC1717-, FGC1719-, FGC10-, FGC10588-, FGC10785-, BY2-, BY4-, BY8-, BY9-, CTS10619-, CTS9501-, FGC28699-, FGC29866-, FGC34525-, FGC3723-, FGC38706-, FGC38708-, FGC4-, FGC4228-, FGC4253-, FGC4302-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4358-, FGC4371-, FGC4415-, FGC4453-, FGC23924*, L222*, ZS5809*, ZS9192*, ZS5805*
188320 Awled Ya3koub Selmi بنو سليم (Banū Sulaym) J-ZS5010 ZS5010+
M6520   ‎ (al-'Azemi) J-ZS5200 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, F2746+, F1209+, F1744+, F3692+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, FGC5426+, FGC5427+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L498+, L60+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, F4287+, L858+, M42+, M497+, M89+, M94+, PF6464+, L862+, P209+, V241+, V250+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z2317+, Z2326+, ZS5198+, ZS5199+, ZS5200+, ZS5201+, ZS5202+, ZS5203+, ZS5204+, ZS5205+, Z1877+, Z1878+, P316+, P53_3-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1890-, Z2222-, S2348-, S4442-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, YSC0000164-, YSC0000168-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P314-, L897-, L92-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S4442-, M9771-, L859-, L861-, F450-, PF5371-, P195_2-, M3453-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F4200-, F2174-, F2817-, F2839-, F3119-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS10834-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-
295286 العتيبي (Otiby) بنو عتيبة‎ (Banū 'Utaybah) J-ZS5814 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, M267+, FGC1721+, FGC1696+, FGC1749+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, FGC1713+, F1209+, F1744+, F2746+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC22149+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, F3692+, F4287+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, L858+, L862+, M42+, M497+, M89+, M94+, PF6464+, P209+, P316+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, YSC0000080+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z1889+, ZS5801+, ZS5802+, ZS5804+, ZS5806+, ZS5808+, ZS5809+, ZS5811+, ZS5812+, ZS5814+, Z2317+, Z2326+, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, Z1890-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, P53_3-, P314-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, M9771-, L897-, L92-, L859-, P195_2-, PF5371-, M3453-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L584-, F450-, F4200-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, FGC1715-, FGC1725-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS10834-, L861-, FGC7-, FGC5-, CTS3802-
255172     J-ZS7002 CTS10362+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS109+, CTS11358+, CTS1138+, CTS11571+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS12238+, CTS125+, CTS12632+, CTS1267+, CTS1460+, CTS1547+, CTS1983+, CTS1996+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3210+, CTS3331+, CTS3401+, CTS3431+, CTS3492+, CTS3536+, CTS3569+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3936+, CTS3996+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5169+, CTS5280+, CTS5285+, CTS5318+, CTS5394+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5628+, CTS6135+, CTS6379+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS6932+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8183+, CTS8243+, CTS8340+, CTS852+, CTS8938+, CTS8980+, CTS9240+, CTS9828+, F1046+, F1167+, F1181+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1450+, F1460+, F1634+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F1825+, F2048+, F2058+, F2075+, F2116+, F2142+, F2155+, F2174+, F2276+, F2302+, F2345+, F2366+, F2390+, F2402+, F2502+, F2587+, F2688+, F2710+, F2746+, F2749+, F2769+, F2794+, F2817+, F2837+, F2839+, F2973+, F2985+, F2993+, F3074+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3347+, F3358+, F3368+, F3384+, F3402+, F3556+, F3692+, F4072+, F4188+, F4200+, F4287+, F4289+, F719+, F922+, L132+, L134+, L15+, L16+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L748+, L765+, L778+, M139+, M168+, M235+, M267+, M294+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P126+, P127+, P130+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P209+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF3515+, PF3517+, PF3518+, PF3534+, PF3560+, PF3561+, PF3562+, PF4490+, PF4491+, PF4513+, PF4521+, PF4530+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4630+, PF4632+, PF4636+, PF4653+, PF4656+, PF4659+, PF4661+, PF4662+, PF4664+, PF4668+, PF4669+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4695+, PF4738+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF500+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000056+, YSC0000063+, YSC0000064+, YSC0000065+, YSC0000066+, YSC0000068+, YSC0000069+, YSC0000078+, YSC0000079+, YSC0000165+, YSC0000172+, YSC0000175+, YSC0000177+, YSC0000187+, YSC0000197+, YSC0000198+, YSC0000199+, YSC0000209+, YSC0000218+, YSC0000226+, YSC0000228+, YSC0000236+, YSC0000239+, YSC0000265+, Z1828+, Z1829+, Z1832+, Z1834+, Z1836+, Z1840+, Z1841+, Z1842+, Z1844+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11571+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1267+, CTS1460+, CTS1983+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3569+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, M267+, Z1842+, CTS10640+, CTS1068+, CTS6379+, CTS6932+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS8183+, CTS8340+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, FGC22149+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4653+, PF4656+, PF4659+, PF4662+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4672+, PF4676+, PF4695+, PF4738+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4772+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, L748+, L778+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, L403+, L468+, L498+, L60+, P209+, P316+, Z1828+, Z1829+, Z1832+, Z1834+, Z1841+, Z1842+, Z18425+, Z18426+, Z18427+, Z18429+, Z18433+, Z18434+, Z18435+, Z18436+, Z28316+, ZS7002+, ZS7008+, ZS7012+, ZS7013+, ZS7014+, ZS7015+, ZS7019+, ZS7023+, ZS7027+, ZS7028+, ZS7030+, ZS7032+, ZS7034+, ZS8722+, ZS8746+, V241+, V250+, Y5973+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000414+, YSC0000416+, YSC0000499+, YSC0001133+, Z1255-, Z17911-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, P53_3-, P314-, L701-, M9771-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, S19819-, P195_2-, L362-, L1065-, L1066-, L1272-, F1008-, CTS7188-, CTS10834-, Z1831-, L222-, CTS623-, CTS7188-
M10823 Abdullah   J-ZS7094 CTS11741+, FGC12+, FGC1721+, FGC1723+, FGC2+, FGC5+, FGC1695+, FGC1696+, L222+, L620+, FGC1+, L858+, L862+, M267+, Z2324+, YSC0000234+, YSC0000235+, P58+, PF4832+, Z1853+, Z1865+, Z1889+, ZS7093+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4368+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1744+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2587+, F2688+, F2746+, F2817+, F2837+, F2839+, F2985+, F3111+, F3119+, F3136+, F3335+, F3368+, F3402+, F3556+, F3692+, F4188+, F4200+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC4+, FGC5+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L778+, L858+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, M42+, M497+, M89+, M94+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P209+, P316+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF6464+, V168+, V186+, V189+, V205+, V241+, V250+, V52+, V9+, Y3015+, YSC0000071+, YSC0000073+, YSC0000080+, YSC0000164+, YSC0000171+, YSC0000173+, YSC0000181+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1854+, Z1855+, Z1856+, Z1871+, Z1874+, Z1877+, Z1881+, Z1885+, Z1886+, Z1887+, Z1889+, Z2317+, Z2326+, ZS7094+, Z2217+, L862+, L897-, L92-, Z2223-, Z2296-, Z1878-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, L861-, F2174-, CTS9501-, CTS623-, CTS10834-, Z20773-, Z18718-, PF4872-, PF7257-, PF7261-, PF7263-, PF7264-, PF7267-, PR4849-, S20171-, S4924-, YSC0000076-, YSC0000414-, YSC0000787-, Z18184-, Z18216-, Z18243-, Z18256-, Z18258-, Z18271-, Z1828-, Z18292-, Z18297-, Z1842-, Z18436-, Z18471-, Z31382-, Z640-, Z642-, ZS1281-, ZS1464-, ZS1482-, ZS1559-, ZS1574-, ZS1585-, ZS1588-, ZS1607-, ZS1612-, ZS1644-, ZS1682-, ZS1706-, ZS1711-, ZS1766-, ZS1971-, ZS2020-, ZS227-, ZS237-, ZS241-, ZS2415-, ZS2513-, ZS2518-, ZS2566-, ZS2870-, ZS3042-, ZS3089-, ZS3128-, ZS3178-, ZS3202-, ZS4008-, ZS4740-, ZS4753-, ZS5010-, ZS5227-, ZS5318-, ZS5891-, ZS6446-, ZS6861-, M6661-, P56-, L93-, L859-, FGC10095-, L65-, L816-, L818-, L823-, L829-, FGC1703-, FGC1713-, FGC1715-, FGC5206-, FGC5230-, FGC6-, FGC6064-, FGC7-, FGC7393-, FGC7944-, FGC8195-, FGC8216-, FGC8223-, FGC8712-, FGC8806-, L1189-, L174-, FGC3708-, FGC3716-, FGC4228-, FGC4273-, FGC4302-, FGC4309-, FGC4316-, FGC4332-, FGC4402-, FGC4415-, FGC4429-, FGC4441-, FGC4453-, FGC4465-, FGC4474-, FGC4708-, FGC4713-, FGC4745-, FGC12309-, FGC12832-, FGC12836-, FGC15938-, FGC15940-, FGC15941-, CTS1460-, CTS5332-, CTS7188-, F1614-, F450-, BY100-, BY136-, BY4-, BY66-, BY69-, BY74-, BY8-, BY89-, BY9-, FGC4361*, FGC7638*, FGC10588*
M9881 سليم بن خفان الحتروشي AL Hatrushi J-ZS7528 CTS10858+, CTS1138+, CTS11501+, CTS11571+, CTS11741+, CTS11765+, CTS11787+, CTS12047+, CTS1983+, CTS2453+, CTS2769+, CTS3068+, CTS3101+, CTS3210+, CTS3401+, CTS3492+, CTS3654+, CTS3936+, CTS4025+, CTS4133+, CTS426+, CTS4274+, CTS4294+, CTS4437+, CTS5269+, CTS5280+, CTS5394+, CTS5454+, CTS5628+, CTS5884+, CTS6932+, CTS712+, CTS7412+, CTS7598+, CTS7738+, CTS7997+, CTS8183+, CTS8340+, CTS8437+, CTS852+, CTS8938+, CTS9240+, A4766+, CTS10640+, CTS1068+, F1209+, F1744+, F2746+, F3692+, F4287+, F719+, FGC1705+, FGC1720+, FGC1721+, FGC1723+, FGC1731+, FGC2+, FGC22149+, FGC4+, FGC5+, P58+, PAGES00026+, PAGES00081+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3562+, PF4513+, PF4521+, PF4572+, PF4591+, PF4595+, PF4598+, PF4622+, PF4652+, PF4653+, PF4654+, PF4656+, PF4657+, PF4659+, PF4662+, PF4663+, PF4664+, PF4666+, PF4668+, PF4669+, PF4670+, PF4672+, PF4675+, PF4676+, PF4685+, PF4695+, PF4738+, PF4758+, PF4759+, PF4761+, PF4762+, PF4764+, PF4768+, PF4769+, PF4772+, PF4773+, PF4774+, PF4780+, PF4787+, PF4788+, PF4798+, PF4799+, PF4800+, PF4801+, PF4812+, PF4830+, PF4832+, PF4833+, PF4835+, PF4838+, PF4843+, PF4844+, L132+, L134+, L15+, L16+, L255+, L321+, L350+, L403+, L468+, L470+, L498+, L60+, L748+, L765+, L778+, L858+, L862+, M168+, M213+, M235+, M267+, M294+, M299+, M304+, P123+, P124+, P125+, P126+, P127+, P129+, P130+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, M42+, M497+, M89+, M94+, P209+, P316+, PF6464+, V241+, V250+, Y3015+, YSC0000080+, YSC0000207+, YSC0000218+, YSC0000227+, YSC0000234+, YSC0000235+, Z1850+, Z1853+, Z1877+, Z1878+, Z1881+, Z2317+, Z2326+, Z1889+, ZS7094+, ZS75230+, ZS7528+, ZS7531+, ZS7532+, ZS7533+, Z1890-, Z2103-, Z2109-, Z2222-, Z2296-, Z2338-, Z23532-, Z640-, Z641-, Z644-, ZS227-, ZS241-, Z1885-, Z1886-, Z1887-, Z1854-, Z1855-, Z1856-, Z1871-, Z1874-, YSC0000787-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, YSC0000164-, YSC0000171-, YSC0000173-, YSC0000181-, YSC0000188-, YSC0000071-, YSC0000073-, YSC0000076-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7267-, PR4849-, S19819-, S2348-, S4442-, P53_3-, P314-, M9771-, P195_2-, M3453-, L897-, L92-, L859-, L861-, L823-, L829-, L615-, L643-, L701-, L362-, PF5371-, L1065-, L1066-, L1272-, F450-, F4200-, F2817-, F2839-, F3119-, F2174-, FGC5427-, FGC5428-, CTS10834-, CTS9501-, DF41-, F1008-, CTS8308-, CTS623-, CTS3802-
296535 Amazigh-Libya2   L-M20 M20+
297889 ابوعبدالرحمن   L-M357 M357+, L1307+, F2419-
B12053 Rofheart Menakhel Rofes, b. before 1780 and d. aft 1796 Q-BZ46 BZ23+, BZ24+, BZ46+, BZ47+, FGC7663+, L245+, Y2200+, Y2213+, Y2215+, Y2216+, Y2218+, Y2219+, Y2220+, Y2224+, Y2208+, Y2209+, Y2210+, Y2211+, Y2230+, Y2231+, Y2232+, Y2233+, Y2196+, YP1003+, YP1071+, YP1010+, Y3030-, YP1009-, YP1035-, YP1036-, YP1095-, YP1096-, YP1226-, YP1229-, YP1230-, YP1231-, YP1232-, YP1234-, YP1235-, YP1236-, YP1237-, YP1240-, YP1243-, YP1246-, YP1247-, YP1249-, YP3924-, YP3925-, YP3926-, YP730-, YP735-, YP736-, YP739-, YP740-, YP745-, YP746-, YP747-, YP1004-, YP1005-, YP1006-, YP1007-, Y2197-, Y2198-, Y3028-, Y2746-, Y2747-, Y2748-, Y2749-, Y2750-, Y2751-, Y2752-, Y2753-, Y2754-, Y2780-, Y2781-, Y3026-, L315-, FGC10664-, FGC10668-, FGC10672-, FGC1898-, FGC2010-, FGC2020-, FGC2030-, FGC4849-, BZ67-, BZ68-, BZ69-, BZ7-, BZ70-, BZ72-, BZ74-, BZ76-, BZ1-, BZ10-, BZ11-, BZ12-, BZ2-, BZ8-, BZ82-, BZ48-, BZ49-, BZ5-, BZ50-, BZ51-, BZ52-, BZ53-, BZ54-, BZ55-, BZ57-, BZ58-, BZ59-, BZ6-, BZ60-, BZ61-, BZ62-, BZ63-, BZ64-, BZ65-, BZ25-, BZ26-, BZ27-, BZ28-, BZ29-, BZ3-, BZ30-, BZ31-, BZ32-, BZ33-, BZ34-, BZ35-, BZ36-, BZ37-, BZ38-, BZ39-, BZ4-, BZ40-, BZ41-, BZ42-, BZ43-, BZ44-, BZ45-, BZ66*, BZ9*, BZ80*, BZ78*, PR5205*, Y2202*, Y2203*, Y2207*, Y3027*, Y3029*, YP1008*, Y2253*, Y2212*, Y2225*, Y2229*, YP1011*
290905 Adcock John Moore fr Scotland 1638 d. Nansemond VA R-A12144 Z9+, A12142+, A12143+, A12144+, A12145+, CTS10834+, CTS10893+, CTS11985+, CTS12478+, CTS2664+, CTS3063+, CTS3358+, CTS3575+, CTS3654+, CTS4244+, CTS4368+, CTS623+, F115+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, F2402+, F2587+, F2688+, F2837+, F2985+, F3111+, F313+, F3136+, F3335+, F3556+, F3692+, F47+, F719+, F82+, FGC901+, FGC903+, FGC904+, FGC909+, FGC918+, FGC919+, FGC921+, FGC923+, FGC924+, FGC925+, FGC931+, FGC932+, FGC934+, FGC935+, FGC936+, FGC937+, FGC940+, L1090+, L11+, L132+, L138+, L15+, L150+, L16+, L23+, L265+, L278+, L350+, L389+, L407+, L468+, L470+, L48+, L482+, L483+, L498+, L500+, L506+, L51+, L52+, L585+, L747+, L752+, L754+, L761+, L768+, L773+, L779+, L82+, M168+, M173+, M207+, M213+, M235+, M269+, M294+, M299+, M306+, M343+, M415+, M42+, M45+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P295+, P297+, P310+, P311+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, M89+, M9+, P283+, U106+, L48+, Z9+, CTS10893+, FGC930+, Z7+, CTS4099+, FGC903+, FGC904+, FGC909+, FGC914+, FGC918+, FGC921+, FGC923+, FGC924+, FGC925+, FGC931+, FGC934+, FGC935+, L48+, CTS10893+, FGC7559+, FGC901+, Y3158+, Z2+, Z30+, Z301+, Z31+, Z32+, Z27+, U106+, Z345+, PF6246+, PF6249+, PF6250+, PF6270+, PF6271+, PF6272+, PF6409+, PF6425+, PF6430+, PF6432+, PF6434+, PF6438+, PF6463+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6494+, PF6495+, PF6498+, PF6500+, PF6506+, PF6507+, PF6509+, PF6520+, PF6524+, s3+, U106+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y3158+, YSC0000075+, YSC0000082+, YSC0000186+, YSC0000191+, Z349+, Z381+, Z7+, YSC0000224+, YSC0000225+, YSC0000269+, YSC0000288+, Z2+, Z28+, Z30+, Z31+, Z348+, Z381+, Z7+, Z9+, Z8-, Z8165-, Z8167-, Z8168-, Z8169-, Z8173-, Z4-, Z5-, Z351-, YSC0000207-, Z347-, U198-, Y10791-, Z27904-, Z29-, Z3-, Z326-, Z328-, Z329-, Z330-, Z331-, Z332-, Z333-, Z334-, Z335-, Z336-, Z20-, Z21-, Z22-, Z23-, Z24-, Z25-, Z26-, Y7369-, YSC0000275-, Z156-, Z18-, CTS12135-, CTS3104-, L693-, M7348-, PF5143-, S10271-, S15510-, S16218-, S18372-, S19342-, S20054-, S21607-, S21809-, S22165-, S22294-, S23189-, S4103-, S4415-, S5940-, S6898-, S6941-, S9342-, S9355-, L1-, L1359-, L200-, L47-, CTS6365-, CTS9241-, F552-, FGC12326-, FGC12346-, FGC14715-, FGC17275-, FGC17347-, FGC17429-, FGC17852-, CTS4299-, L47-, P312-, Z383-, A2425-, A294-, A295-, A6389-, A6703-, A6704-, A6705-, A6706-, A6883-, A6896-, A6910-, A765-, BY3318-, BY3319-, BY3320-, BY3321-, BY3322-, BY3323-, PF6145-, FGC902*
N131617 PYURO SEMION PYURO R-CTS11962 CTS10168+, CTS10362+, CTS10627+, CTS109+, CTS11358+, CTS11411+, CTS11575+, CTS11720+, CTS11726+, CTS11734+, CTS11962+, CTS125+, CTS12632+, CTS1619+, CTS1996+, CTS2907+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3548+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5164+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5508+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8008+, CTS8243+, CTS8851+, CTS8980+, CTS9596+, CTS9754+, CTS9828+, F1046+, F1050+, F1088+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1769+, F180+, F1808+, F2048+, F2075+, F2142+, F2155+, F2215+, F2234+, F2302+, F2402+, F2587+, F2684+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F2901+, F2948+, F295+, F2957+, F2985+, F2993+, F3044+, F3111+, F313+, F3136+, F3159+, F3185+, F3194+, F3197+, F33+, F332+, F3335+, F3337+, F3364+, F3398+, F344+, F3466+, F3551+, F3556+, F356+, F3570+, F359+, F3644+, F3650+, F3692+, F378+, F4+, F4099+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F886+, F928+, F93+, F947+, F989+, L122+, L132+, L145+, L146+, L15+, L16+, L168+, L350+, L457+, L468+, L470+, L471+, L498+, L62+, L63+, L721+, L747+, L768+, L779+, L82+, M139+, M168+, M17+, M198+, M207+, M235+, M294+, M417+, M42+, M45+, M458+, M459+, M512+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, PAGES00007+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6145+, PF6151+, PF6155+, PF6158+, PF6159+, PF6161+, PF6162+, PF6165+, PF6167+, PF6169+, PF6170+, PF6210+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF6216+, PF6218+, PF667+, PF719+, PF725+, PF7521+, PF7530+, PF7540+, PF7542+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000201+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, Z282+, Z283+, M204-
269922 Pavia Pedro Pavia R-CTS4299 F33+, F332+, F3335+, F344+, F3556+, F356+, F359+, F3692+, F378+, F4+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F93+, L11+, L132+, L15+, L150+, L151+, L16+, L23+, L265+, L278+, L350+, L388+, L389+, L407+, L468+, L470+, L471+, L478+, L482+, L483+, L498+, L500+, L502+, L506+, L51+, L52+, L585+, L721+, L747+, L752+, L754+, L761+, L768+, L773+, L774+, L779+, L82+, M139+, M168+, M207+, M235+, M294+, M343+, M415+, M42+, M45+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, P297+, P310+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5466+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6091+, PF6145+, PF6246+, PF6249+, PF6250+, PF6263+, PF6265+, PF6270+, PF6271+, PF6272+, PF6404+, PF6409+, PF6411+, PF6424+, PF6425+, PF6430+, PF6432+, PF6434+, PF6438+, PF6443+, PF6463+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6494+, PF6495+, PF6498+, PF6500+, PF6506+, PF6507+, PF6509+, PF6520+, PF6524+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, s10+, s3+, SRY2627+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000072+, YSC0000075+, YSC0000082+, YSC0000166+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000191+, YSC0000194+, YSC0000201+, YSC0000203+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000213+, YSC0000219+, YSC0000224+, YSC0000225+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000269+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, YSC0000294+, Z195+, Z198+, Z199+, Z200+, Z201+, Z202+, Z203+, Z204+, Z205+, Z207+, Z264+, Z266+, Z269+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11985+, CTS12478+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2134+, CTS2664+, CTS3063+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3575+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4244+, CTS4299+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4716+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1794+, F180+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F295+, F2985+, F2993+, F3111+, F313+, F3136+, CTS8243+, CTS8289+, CTS8728+, CTS8980+, CTS9828+, F1046+, F115+, F1209+, CTS10168+, CTS10362+, CTS10834+, CTS10893-, F1287-, F3198-, CTS8234-, CTS10893-
171601 Hanni Yahia Hanni born June 18 1889 in Algiers, Algeria R-FGC14641 P312+, U152+, L23+, CTS11985+, CTS12478+, CTS4244+, L2+, CTS2664+, CTS3063+, CTS3358+, F1209+, CTS3575+, CTS3654+, F313+, F3692+, F719+, F82+, FGC14641+, DF90+, L104+, L11+, L132+, L15+, L150+, L151+, L16+, L23+, L265+, L278+, L350+, L138+, L407+, L468+, L482+, L483+, L498+, L500+, L502+, L506+, L51+, L52+, L747+, L752+, L754+, L761+, L768+, L773+, L774+, L779+, L82+, M168+, M173+, M207+, M213+, M235+, M269+, M294+, M299+, M306+, M343+, M415+, M42+, M45+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P108+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P295+, P297+, P305+, P310+, P311+, P312+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6246+, PF6249+, PF6250+, PF6263+, PF6270+, PF6271+, PF6272+, PF6409+, PF6425+, PF6430+, PF6432+, PF6434+, PF6438+, PF6443+, PF6463+, PF6494+, PF6495+, PF6498+, PF6500+, PF6506+, PF6507+, PF6509+, PF6524+, SRY10831+, U152+, V221+, V241+, V250+, P69+, P9+, P97+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, L585+, P316+, PK1+, Z9204+, CTS10168+, CTS10362+, CTS10834+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11985+, CTS12478+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2134+, CTS2664+, CTS3063+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3575+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4244+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8728+, CTS8980+, CTS9828+, F1046+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1794+, F180+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F2587+, F2688+, F2710+, F2837+, F29+, F295+, F2985+, F2993+, F3111+, F313+, F3136+, F33+, F332+, F3335+, F344+, F3556+, F356+, F359+, F3692+, F378+, F4+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F93+, L11+, L132+, L15+, L150+, L151+, L16+, L2+, L23+, L265+, L278+, L350+, L388+, L389+, L407+, L468+, L470+, L471+, L478+, L482+, L483+, L498+, L500+, L502+, L506+, L51+, L52+, L585+, L721+, L747+, L752+, L754+, L761+, L768+, L773+, L774+, L779+, L82+, M139+, M168+, M207+, M235+, M294+, M343+, M415+, M42+, M45+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, P297+, P310+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5466+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6091+, PF6145+, PF6246+, PF6249+, PF6250+, PF6263+, PF6265+, PF6270+, PF6271+, PF6272+, PF6404+, PF6409+, PF6411+, PF6424+, PF6425+, PF6430+, PF6432+, PF6434+, PF6438+, PF6443+, PF6463+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6494+, PF6495+, PF6498+, PF6500+, PF6506+, PF6507+, PF6509+, PF6520+, PF6524+, PF667+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, s10+, s3+, U152+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000072+, YSC0000075+, YSC0000082+, YSC0000166+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000191+, YSC0000194+, YSC0000201+, YSC0000203+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000213+, YSC0000219+, YSC0000224+, YSC0000225+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000269+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, YSC0000294+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF27-, Z150-, Z35-, Z383-, Z384-, PF70-, P37-, L739-, CTS1789-, PR5365-, S19819-, S2348-, S42-, S4442-, P329-, P53_3-, L654-, L701-, PF331-, PF4367-, PF5371-, YSC0000002-, YSC0000193-, Z1296-, Z142-, Z147-, Z148-, Z149-, Z17694-, Z17911-, Z193-, Z2109-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z259-, Z275-, Z276-, Z291-, Z296-, Z33-, Z34-, Z367-, Z43-, Z51-, Z52-, Z53-, Z57-, Z65-, PF6610-, PF6627-, PF6631-, PF6632-, PF6658-, PF7600-, PF7603-, PF7604-, PF7609-, PF7610-, PF7623-, PF7624-, P314-, P195_2-, M9771-, M75-, M3453-, L881-, L552-, L553-, L562-, L408-, L409-, L144-, L362-, L196-, L199-, L20-, L135-, L1272-, L1065-, L1066-, F1008-, F1036-, FGC22149-, F3799-, F3916-, F4205-, CTS3802-, CTS3936-, CTS4069-, F1230-, F1398-, F1643-, F1947-, F1948-, F1993-, F2083-, F2421-, CTS3409-, CTS3080-, CTS278-, L20-, L21-, CTS4521-, CTS5153-, CTS5330-, CTS5481-, CTS5689-, CTS667-, CTS6911-, CTS6942-, CTS7010-, CTS7197-, CTS7491-, CTS7970-, CTS8125-, CTS8178-, CTS9044-, CTS9733-, DF41-, DF81-, CTS1276-, CTS1640-, L4-, M126-, M160-, L3-, L69-, L562-, Z49-, Z367-, CTS10009-, CTS11232-, CTS11381-, CTS11514-
449718 Nicholas Andrew J. Nicholas 1812-1858 Virginia R-L1029 L1029+, YP515-
202815 Soto Giovanni Battista Ginori, b.c. 1680, Genova, Italy R-L2 L2+, P312+, U152+, U106-, L176-, L196-, L20-, L21-, M228-
79746 Salmons-Perez Peter Salmon, 1560-1600, Westmorland, England R-L21 L21+, L226-, L96-, M222-, M37-, P314-, P66-, S1051-, L144-, L159-, L193-
69172 Zureick Ibrahim Farhat, 1720, Tunisia R-M124 M124+, M207+, M343-, M56-, M87-, SRY10831-, L295-, M157-, M173-, M198-
316421   Fadel Bahar R-M173  
178738 Boujdaria Kairouan R-M198 M198+
190046 Elmahjoubi   R-M269  
190040 Elidrisi   R-M269  
163371 Yasin   R-M269  
269005 Jmari   R-M269  
207276 Echevarria Calderon de la Barca Daniel Alomia Robles born 1871 R-M269  
495028 ben hmida   R-M269  
364732 Butler Theobald Walter FitzWalter Butler, Ireland Z39228? R-M269  
M6993 arab titteri zoghba?   R-M269  
M9008 Al-Sobait Al-Majma almajmaa R-M269  
M8800 blalb   R-M269 M269+, L23-
113045 Djilali Sidi Med El Mekki, ca. 1600, Algeria R-M269 M269+, M269+, L23-, L49-, P311-, P312-, U106-
166190 Mribeh Mribeh, Msaken, Tunisia R-M512  
247961 Turki   R-M512  
189402 Bukhari   R-P25 P25+
163647 Aoued Sidi yahia R-P312 L51+, L52+, L23+, P312+, U106-, U152-, M153-, M65-, L176-, L21-
196550 Rivera Mr. Cintron, 1820, Spain R-P312 P312+, SRY2627-, U152-, L165-, L176-, L2-, L21-, M153-, M65-
E14140 Latre Clavero Antonio Latre. born aprox. in 1750 R-SRY2627 M269+, L150+, L176+, SRY2627+, L188-, L193-, L196-, L2-, M222-, L159-, L164-, L165-, L1-, L144-, L148-
E18637 Mehrez Ibrahim Mehrez, Al Mansoura, Kebili R-YP1272 BY1142+, BY1237+, BY1357+, BY136_FGC19909_Z18229+, BY1585+, BY20+, BY2463+, BY2510+, BY65_Z18181+, BY763+, BY876+, CTS10031+, CTS10147+, CTS10188+, CTS10229+, CTS103+, CTS10300+, CTS10428+, CTS10433+, CTS10448+, CTS10552+, CTS10572+, CTS10615+, CTS10648+, CTS1066+, CTS10723+, CTS10745+, CTS10761+, CTS10821+, CTS10847+, CTS11012+, CTS11041+, CTS11071+, CTS11088+, CTS11126+, CTS11148+, CTS11190+, CTS11261+, CTS11354+, CTS114+, CTS1141+, CTS1148+, CTS11503+, CTS11530+, CTS1164+, CTS11651+, CTS11731+, CTS11759+, CTS11816+, CTS11907+, CTS11949+, CTS1216+, CTS12578+, CTS12856+, CTS12933+, CTS12934+, CTS12948+, CTS12950+, CTS1340+, CTS1353+, CTS1413+, CTS1758+, CTS1806+, CTS202+, CTS2067+, CTS210+, CTS2275+, CTS2284+, CTS2289+, CTS2670+, CTS2800+, CTS305+, CTS316+, CTS3202+, CTS3268+, CTS3366+, CTS3403+, CTS3466+, CTS347+, CTS3519+, CTS352+, CTS3543+, CTS3654+, CTS3700+, CTS3802+, CTS3868+, CTS3943+, CTS3984+, CTS4053+, CTS4086+, CTS4094+, CTS4137+, CTS4178+, CTS4209+, CTS4235+, CTS4326+, CTS4443+, CTS4463+, CTS4608+, CTS4643+, CTS4715+, CTS4853+, CTS501+, CTS5052+, CTS5152+, CTS5156+, CTS5304+, CTS5334+, CTS5359+, CTS5370+, CTS585+, CTS5860+, CTS5933+, CTS5936+, CTS5939+, CTS597+, CTS5998+, CTS6062+, CTS6063+, CTS6117+, CTS6285+, CTS6352+, CTS636+, CTS6403+, CTS6438+, CTS6447+, CTS6449+, CTS6468+, CTS6481+, CTS6506+, CTS656+, CTS6704+, CTS6848+, CTS687+, CTS6918+, CTS6967+, CTS7022+, CTS7147+, CTS7186+, CTS7227+, CTS7266+, CTS7275+, CTS7299+, CTS730+, CTS7317+, CTS7335+, CTS7451+, CTS7611+, CTS7626+, CTS7810+, CTS7929+, CTS8126+, CTS8203+, CTS8216+, CTS8300+, CTS8440+, CTS8506+, CTS8521+, CTS860+, CTS8645+, CTS8723+, CTS8815+, CTS903+, CTS9056+, CTS9154+, CTS9325+, CTS9387+, CTS9471+, CTS9518+, CTS9525+, CTS9539+, CTS9558+, CTS97+, CTS9739+, CTS9894+, CTS9900+, CTS9925+, CTS9975+, DF109_FGC4101_S660_Y2845+, F1013+, F1024+, F1055+, F1088_PF6160+, F1127+, F115+, F1207+, F1291+, F1302+, F1329+, F1412+, F1442+, F1474+, F1540+, F1567+, F1703+, F1704+, F1712+, F1714+, F1753+, F1767+, F1796+, F1848+, F1874+, F188+, F1899+, F1924+, F1946+, F1956+, F2018+, F2048+, F2142+, F2155+, F2165+, F2224+, F2236+, F2304+, F2370+, F2402+, F2516+, F2558+, F2587+, F2654+, F2688+, F2724+, F2742+, F2753+, F2767+, F2837+, F287+, F2873+, F2947+, F2961+, F2985+, F2990+, F3032+, F3048+, F3054+, F3056+, F3111+, F3136+, F3195_PF1806+, F3335+, F3368_PF3566+, F3402_PF3567+, F3422+, F3444+, F3491+, F3556+, F3582+, F3595+, F3625+, F3632+, F3692+, F3697+, F371+, F3735+, F3806+, F3869+, F3892+, F3907+, F3949+, F3956+, F3994+, F4003+, F4042+, F4111+, F4176+, F4188_PF3539+, F4244+, F4257+, F4282+, F4338+, F47+, F492+, F526+, F557+, F565+, F646+, F716+, F719+, F736+, F741+, F836+, F837+, F862+, F886_PF6153+, F896+, F937+, F995+, FGC11678+, FGC11897_YP327+, FGC16362_Z18162+, FGC16683_Y5619+, FGC1721_Y5322+, FGC20866_ZS2566+, FGC20874_ZS2572+, FGC28639_YP556+, FGC29572+, FGC3718_Y6369+, FGC6948_Y2703+, K257+, K386+, L1093+, L1186+, L132+, L15+, L16+, L253+, L294+, L325+, L387+, L440+, L442+, L484+, L492+, L498+, L503+, L556+, L747+, L782+, L817+, L840+, L99+, M116+, M129+, M139+, M171+, M207+, M251+, M262+, M275+, M288+, M367+, M39+, M420+, M448+, M45+, M513+, M526+, M644+, M784_Y216+, M89+, M94+, M9574+, M9588+, N4+, P102+, P108+, P117+, P118+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P141+, P145+, P148+, P151+, P159+, P160+, P166+, P225+, P230+, P232+, P233+, P237+, P238+, P268+, P269+, P289+, P295+, P305+, P52+, P59+, P84+, P91+, PAGES00048+, PAGES00081+, PAGES00101+, PAGES00105+, PF1015+, PF1026+, PF1031+, PF1085+, PF1097+, PF1141+, PF1147+, PF1152+, PF1164+, PF1169+, PF121+, PF1232+, PF1252+, PF1269+, PF1270+, PF1279+, PF1283+, PF133+, PF1368+, PF147+, PF1562+, PF1577+, PF1587+, PF22+, PF228+, PF2334+, PF2481+, PF2495+, PF2579+, PF2593+, PF2611+, PF2624+, PF2635+, PF2643+, PF2745+, PF276+, PF288+, PF293+, PF302+, PF3051+, PF3086+, PF3107+, PF3220+, PF328+, PF3298+, PF3320+, PF3823+, PF3890+, PF3964+, PF3986+, PF4105+, PF4246+, PF4533+, PF4573+, PF4576+, PF4589+, PF4592+, PF4647+, PF4720+, PF4879+, PF4957+, PF5014+, PF5122+, PF535+, PF5381+, PF5735+, PF5787+, PF5792+, PF5889+, PF601+, PF6145+, PF6156+, PF6168+, PF6179+, PF6194+, PF6204+, PF6220+, PF6222+, PF6233+, PF625+, PF6275+, PF6286+, PF6300+, PF6314+, PF6369+, PF644+, PF6673+, PF668+, PF671+, PF679+, PF6864+, PF698+, PF700+, PF7067+, PF7328+, PF7341+, PF7374+, PF7514+, PF7522+, PF7527+, PF7531+, PF7534+, PF7557+, PF794+, PF806+, PF829+, PF888+, PF907+, PF93+, PF946+, PF966+, PF968+, PF971+, PF997+, PK1+, PR805+, rs12116413+, rs16980396+, rs16980499+, rs17222573+, rs17250121+, rs17250535+, rs17307070+, rs17842387+, rs2032652+, rs2033003+, rs2075640+, rs28609124+, rs35249440+, rs35407486+, rs3853054+, rs7067237+, rs7067486+, rs7892924+, rs7893044+, rs895530+, rs9306845+, rs9306848+, rs9785670+, rs9785717+, rs9785740+, rs9785846+, rs9785853+, rs9785905+, rs9785994+, rs9786043+, rs9786082+, rs9786139+, rs9786181+, rs9786247+, rs9786290+, rs9786325+, rs9786714+, rs9786770+, rs9786774+, S7123+, SK1247_Y4915+, SK1410_Y5528_Z20169+, V174+, V186+, V187+, V205+, V21+, V216+, V221+, V227+, V250+, V29+, V59+, V79+, V90+, V94+, Y1038+, Y1049+, Y1083+, Y1113+, Y1122+, Y209+, Y32+, Y4864_Z16422+, Y5272+, Y5305_Z16500+, Y5759_Z16420+, Y6181+, Y763+, YP321+, YSC0000081+, YSC0000150+, YSC0000186+, YSC0000216+, YSC0000288+, YSC0000292+, YSC0001071+, Z11180+, Z1149+, Z1456+, Z1476+, Z1483+, Z1504+, Z1518+, Z1589+, Z1593+, Z1616+, Z17153+, Z18133+, Z18140+, Z1835+, Z1975+, Z315+, Z3723+, Z39+, Z477+, Z625+, Z767+, Z966+, ZS1727+, CTS10627+, CTS11411+, CTS11734+, CTS3358+, CTS3654+, CTS8008+, CTS9596+, F1209+, F313+, CTS3548+, F3197+, F719+, F82+, L132+, L138+, L15+, L16+, L350+, L457+, L468+, L470+, L498+, L747+, L768+, L779+, L82+, M168+, M173+, M207+, M213+, M235+, M294+, M299+, M306+, M42+, M420+, M448+, M449+, M45+, F3692+, M459+, M511+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, M516+, M526+, M74+, M756+, M89+, M9+, M94+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P295+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, M513+, P316+, PF6159+, PF6464+, PF6170+, PF6211+, PF6214+, PF6215+, PF7542+, V241+, V250+, YP1272+, YSC0000207-, YSC0000288-, Z1296-, Z17694-, Z17911-, Z2103-, Z2109-, Z2122-, Z2123-, Z2222-, Z2338-, Z23532-, Z280-, Z281-, Z282-, Z287-, Z288-, Z87-, Z88-, Z89-, Z90-, Z92-, Z94-, Y33-, Y47-, Y57-, Y6-, Y7-, Y874-, Y9-, S19819-, S2348-, S4442-, V164-, PF6216-, PF6218-, PF6469-, PF6470-, PF6477-, PF6479-, PF6520-, PF7530-, PF7540-, PF6162-, PF6165-, PF6169-, P53_3-, PAGES00007-, M514-, PF6063-, PF6145-, PF5371-, P314-, M9771-, P278-, P195_2-, M512-, F4099-, F47-, M458-, M3453-, M417-, M198-, M204-, L785-, L579-, L584-, L643-, L664-, L701-, L362-, L365-, L448-, L168-, L260-, F886-, F989-, FGC22149-, L1029-, L1065-, L1066-, L1272-, L1280-, F3337-, F3551-, CTS3605-, CTS3607-, F3159-, F3185-, F3194-, F1345-, F2684-, F2686-, F2935-, F2957-, F2997-, DF41-, F1008-, F1050-, F1088-, CTS8277-, CTS8401-, CTS8448-, CTS8746-, CTS8816-, CTS8841-, CTS8872-, CTS9551-, CTS3802-, CTS4027-, CTS4179-, CTS4385-, CTS456-, CTS4648-, CTS4762-, CTS5768-, CTS5851-, CTS6-, CTS623-, CTS6301-, CTS6361-, CTS7791-, CTS3390-, CTS3402-, CTS3412-, CTS3462-, CTS11962-, CTS1211-, CTS1619-, CTS1733-, CTS214-, CTS2243-, CTS11720-, Z283-, Z93-, CTS1055-, CTS10834-, CTS10875-, CTS11142-
284636 Brooks William Brooks Lima, Washtenaw, MI 1814 New Jerse R-Z198 CTS10168+, CTS10362+, CTS10834+, CTS109+, CTS11358+, CTS11575+, CTS11726+, CTS11985+, CTS12478+, CTS125+, CTS12632+, CTS1996+, CTS2134+, CTS2664+, CTS3063+, CTS3135+, CTS3331+, CTS3358+, CTS3431+, CTS3536+, CTS3575+, CTS3654+, CTS3662+, CTS3868+, CTS3996+, CTS4364+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4443+, CTS4244+, CTS4740+, CTS5318+, CTS5457+, CTS5532+, CTS5884+, CTS6135+, CTS623+, CTS6383+, CTS6800+, CTS6907+, CTS7922+, CTS7933+, CTS8243+, CTS8728+, CTS8980+, CTS9828+, F1046+, F115+, F1209+, F1302+, F1320+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F1794+, F180+, F2048+, F2075+, F211+, F2142+, F2155+, F2302+, F2402+, F33+, F332+, F3335+, F344+, F3556+, F356+, F359+, F3692+, F378+, F4+, F47+, F506+, F556+, F63+, F640+, F647+, F652+, F671+, F719+, F82+, F83+, F93+, L11+, L132+, L15+, L150+, L151+, L16+, L265+, L278+, L350+, L388+, L389+, L407+, L468+, L470+, L471+, L478+, L482+, L483+, L498+, L500+, L502+, L506+, L51+, L52+, L585+, L721+, L747+, L752+, L754+, L761+, L768+, L773+, L774+, L779+, L82+, M139+, M168+, M207+, M235+, M294+, M343+, M415+, M42+, M45+, M526+, M89+, M94+, P128+, P131+, P132+, P135+, P136+, P138+, P14+, P141+, P145+, P146+, P148+, P151+, P158+, P159+, P160+, P166+, P187+, P207+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P232+, P233+, P235+, P236+, P237+, P238+, P240+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P295+, P297+, P310+, PAGES00083+, PF1016+, PF1029+, PF1031+, PF1040+, PF1046+, PF1061+, PF1092+, PF1097+, PF110+, PF1203+, PF1269+, PF1276+, PF192+, PF210+, PF212+, PF223+, PF234+, PF258+, PF2591+, PF2593+, PF2599+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2624+, PF263+, PF2643+, PF272+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF278+, PF292+, PF316+, PF325+, PF342+, PF500+, PF5465+, PF5466+, PF5468+, PF5471+, PF5851+, PF5853+, PF5854+, PF5865+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5887+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6063+, PF6091+, PF6145+, PF6246+, PF6249+, PF6250+, PF6263+, PF6265+, PF6270+, PF6271+, PF6272+, PF6404+, PF6409+, PF6411+, PF6424+, PF6425+, PF6430+, PF6432+, PF6434+, PF6438+, PF6443+, PF6463+, PF6464+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6494+, PF6495+, PF6498+, PF6500+, PF6506+, PF6507+, PF6509+, PF6520+, PF6524+, PF667+, V186+, V189+, V205+, V52+, V9+, YSC0000067+, YSC0000072+, YSC0000075+, YSC0000082+, YSC0000166+, YSC0000176+, YSC0000179+, YSC0000182+, YSC0000186+, YSC0000191+, YSC0000194+, YSC0000201+, YSC0000203+, YSC0000205+, YSC0000207+, YSC0000213+, YSC0000219+, YSC0000224+, YSC0000225+, YSC0000227+, YSC0000230+, YSC0000232+, YSC0000233+, YSC0000251+, YSC0000269+, YSC0000270+, YSC0000279+, YSC0000288+, YSC0000294+, Z195+, Z198+, PF719+, PF725+, PF779+, PF796+, PF803+, PF815+, PF821+, PF840+, PF844+, PF892+, PF937+, PF951+, PF954+, PF970+, s10+, s3+, F2837+, F29+, F295+, F2985+, F2993+, F3111+, F313+, F3136+, F2587+, F2688+, F2710+, L23+, L247-, F2735-, F3161-, F3198-, SRY2627-, Z199-, Z202-, Z203-, Z204-, Z205-, Z207-, Z210-, Z211-, Z212-, Z214-, Z215-, Z220-, Z264-, Z266-, Z268-, Z269-, Z270-, Z273-, Z274-, Z278-, Z279-, Z295-, Z299-, PF6913-, PF4280-, PF4354-, PF2462-, PF1023-, M153-, L163-, L165-, F2536-, F1697-, F1287-, CTS9454-, CTS8234-, CTS7927-, CTS7416-, CTS7768-, CTS606-, CTS5284-, CTS4299-, CTS4716-, CTS4015-, CTS4065-, CTS4188-, CTS3437-, CTS12074-, CTS10893-, CTS10504-
178151 Carmona Francisco Carmona Lopez, 1670-1738, Marchena, Spai R-Z214 M269+, P312+, Z214+, SRY2627-, U106-, U152-, L21-, M153-, M222-, M65-
E19495 Kaiser Vogel, Baden-Württemberg (Germany) R-Z36 L23+, L278+, L389+, L51+, M269+, M343+, P297+, P310+, P311+, P312+, U152+, Z36+, Z367-, Z381-, Z49-, Z8-, Z8052-, Z8056-, Z9-, V88-, Y5058-, Z156-, Z16500-, Z17-, Z17300-, Z18-, Z1862-, Z195-, Z198-, Z209-, Z2103-, Z2109-, Z225-, Z251-, Z253-, Z2542-, Z255-, Z2573-, Z295-, Z296-, Z301-, Z302-, Z326-, PF3252-, PF6610-, PF6714-, PF7562-, PF7589-, PF7600-, S1026-, S1051-, S11493-, S11601-, S12025-, S1567-, S16264-, S1688-, S18632-, S18827-, S7721-, SRY2627-, U106-, M73-, MC14-, M335-, L513-, L584-, L617-, L881-, M1994-, M222-, L408-, L47-, L48-, L371-, L238-, A1773-, A2150-, A274-, A4670-, A517-, BY2823-, BY2868-, BY575-, BY653-, CTS10429-, CTS11567-, CTS11994-, CTS1751-, CTS3386-, CTS4466-, CTS4528-, CTS5330-, CTS5689-, CTS6937-, CTS7763-, DF103-, DF110-, DF17-, DF19-, DF21-, DF41-, DF49-, DF63-, DF81-, DF83-, DF88-, DF95-, DF99-, F2691-, F2863-, FGC10516-, FGC11134-, FGC13620-, FGC20761-, FGC22501-, FGC396-, FGC5301-, FGC5336-, FGC5344-, FGC5345-, FGC5351-, FGC5354-, FGC5356-, FGC5367-, FGC5373-, FGC5494-, FGC5798-, L1335-, L2-, L21-
B29752 maxcy alexander maxcy scotland R-Z39298 DF21+, P297+, P310+, P311+, P312+, L21+, L23+, L278+, L389+, L51+, M269+, M343+, Z2542+, CTS2187+, CTS2664+, CTS3063+, CTS3358+, CTS3575+, CTS3654+, CTS11985+, CTS12478+, CTS1277+, CTS10834+, CTS4244+, CTS9333+, DF13+, DF21+, CTS623+, F1209+, F719+, F82+, FGC3181+, FGC3183+, FGC3187+, FGC3209+, FGC3213+, FGC7851+, L11+, L747+, L752+, L754+, L761+, L768+, L773+, L774+, L779+, L82+, M168+, M173+, M207+, M213+, M235+, M269+, M294+, M299+, M306+, M343+, M415+, M42+, M45+, M526+, M74+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P207+, P224+, P225+, P226+, P228+, P229+, P230+, P231+, P232+, P233+, P234+, P235+, P236+, P237+, P238+, P239+, P242+, P243+, P244+, P245+, P280+, P281+, P282+, P283+, P284+, P285+, P286+, P294+, P295+, P297+, P310+, P311+, P312+, F313+, F3692+, L132+, L138+, L15+, L150+, L151+, L16+, L21+, L23+, L265+, L278+, L350+, L407+, L459+, L468+, L470+, L482+, L483+, L498+, L500+, L502+, L506+, L51+, L52+, L585+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF3561+, PF5869+, PF5871+, PF5882+, PF5886+, PF5888+, PF5953+, PF5956+, PF5957+, PF5964+, PF5965+, PF5982+, PF6246+, PF6249+, PF6250+, PF6263+, PF6270+, PF6271+, PF6272+, PF6409+, PF6425+, PF6430+, PF6432+, PF6434+, PF6438+, PF6443+, PF6463+, S301+, S3027+, S3032+, S3034+, S308+, S309+, S424+, S426+, S427+, V241+, V250+, Z260+, Z290+, PF6469+, PF6470+, PF6477+, PF6479+, PF6494+, PF6495+, PF6498+, PF6500+, PF6506+, PF6507+, PF6509+, PF6520+, PF6524+, P316+, PAGES00026+, PAGES00081+, PAGES00083+, Z39298+, Z39299+, PF1052-, s3-, Z3000-, Z3001-, Z3002-, Z3003-, Z3004-, Z3005-, Z3006-, Z3007-, Z3008-, Z3010-, Z3011-, Z3012-, Z3014-, Z3015-, Z3016-, Z3019-, Z3020-, YSC0000075-, YSC0000082-, YSC0000191-, YSC0000207-, YSC0000224-, YSC0000225-, YSC0000269-, YSC0000288-, Z248-, PF6464-, PF6063-, PF6145-, L626-, L627-, L658-, L362-, L194-, L1403-, L1446-, L1447-, L1448-, F4092-, F47-, P314-, L130-, F15-, F2017-, CTS6253-, DF25-, DF5-, CTS50-, CTS5931-, CTS11631-, CTS1970-, CTS3655-, CTS3928-, Z255-, Z2573-, Z295-, Z296-, Z301-, Z302-, Z326-, Z36-, Z367-, Z381-, Z49-, Z8-, Z8052-, Z8056-, Z9-, M73-, MC14-, M335-, L513-, L584-, L617-, L881-, M1994-, M222-, L408-, L47-, L48-, L371-, L238-, PF3252-, PF6610-, PF6714-, PF7562-, PF7589-, PF7600-, S1026-, S1051-, S11493-, S11601-, S12025-, S1567-, S16264-, S1688-, S18632-, S18827-, S7721-, SRY2627-, U106-, U152-, V88-, Y5058-, Z156-, Z16500-, Z17-, Z17300-, Z18-, Z1862-, Z195-, Z198-, Z209-, Z2103-, Z2109-, Z225-, Z251-, Z253-, DF41-, DF49-, DF63-, DF81-, DF83-, DF88-, DF95-, DF99-, F2691-, F2863-, FGC10516-, FGC11134-, FGC13620-, FGC20761-, FGC22501-, FGC396-, FGC5301-, FGC5336-, FGC5344-, FGC5345-, FGC5351-, FGC5354-, FGC5356-, FGC5367-, FGC5373-, FGC5494-, FGC5798-, L1335-, L2-, A1773-, A2150-, A274-, A4670-, A517-, BY2823-, BY2868-, BY575-, BY653-, CTS10429-, CTS11567-, CTS11994-, CTS1751-, CTS3386-, CTS4466-, CTS4528-, CTS5330-, CTS5689-, CTS6937-, CTS7763-, DF103-, DF110-, DF17-, DF19-
166189 Belqalaia Belqalaia, Msaken, Tunisia R-Z93 Z93+, Z94-, L342-, Z283-
202474 Karim Sicily, Italy => Keniss,Tunisia T-M70  
475464 Gyorgy Ferenc Gyorgy 1745, Transylvania, Romania T-M70  
N43045 Benguigui   T-M70  
T1882 Ageli جادو T-M70  
M8089 Kedia Kedia T-M70 M70+
151913 Hossain Hossain T-M70 M70+
370327 (ben shael) בן שהל Bensahel Nissim T-M70 M70+, P317-
192703 Elkadiri Elkadiri T-M70 P77-, L906-, L907-
307341 alfouzan alfouzan T-P77 M70+, P77+
162216 Choukroun Azar CHOUKROUN T-PAGES00002 M70+, PAGES00002+, L131-, M320-, P317-, P321-, P330-, P77-
417081 ENEZAN AHMED HUSSIEN MATAR ENEZAN T-PF7443 M70+, BY11471+, CTS10278+, CTS10700+, CTS10879+, CTS11054+, CTS11078+, CTS11556+, CTS11569+, CTS11746+, CTS12657+, CTS150+, CTS1818+, CTS2888+, CTS3271+, CTS3585+, CTS3648+, CTS3654+, CTS4368+, CTS4437+, CTS4652+, CTS4783+, CTS482+, CTS484+, CTS4916+, CTS493+, CTS5035+, CTS5268+, CTS5332+, CTS5364+, CTS550+, CTS5542+, CTS5690+, CTS573+, CTS5884+, CTS5987+, CTS6000+, CTS6045+, CTS3837+, CTS4014+, CTS4085+, CTS2336+, CTS2611+, CTS6214+, CTS6275+, CTS6375+, CTS6577+, CTS6805+, CTS6887+, CTS6888+, CTS7263+, CTS7426+, CTS753+, CTS8004+, CTS8065+, CTS8397+, CTS7164+, CTS7169+, CTS8994+, CTS9163+, CTS9268+, CTS9308+, F2402+, F2587+, F2688+, F2837+, F2985+, F3111+, F3136+, F3335+, F3556+, F3906+, F719+, FGC3946+, L1090+, F1209+, F1329+, F1704+, F1714+, F1753+, F1767+, F2048+, F2142+, F2155+, L132+, L15+, L16+, L298+, L299+, L350+, M168+, M184+, M213+, M235+, M272+, M294+, M299+, M356+, M42+, M70+, M89+, M9+, M94+, P128+, P131+, P132+, P133+, P134+, P135+, P136+, P138+, P139+, P14+, P140+, P141+, P143+, P145+, P146+, P148+, P149+, P151+, P157+, P158+, P159+, P160+, P161+, P163+, P166+, P187+, P316+, PAGES00129+, PF2591+, PF2608+, PF2611+, PF2615+, PF2745+, PF2747+, PF2748+, PF2749+, PF2770+, PF5529+, PF5531+, PF5536+, PF5537+, PF5566+, PF5568+, PF5586+, PF5594+, PF5602+, PF5603+, PF5604+, PF5607+, PF5608+, PF5659+, PF5660+, PF5661+, PF5666+, PF5674+, PF5678+, PF7443+, L453+, L454+, L468+, L490+, L498+, CTS9506+, PAGES00002+, PAGES00026+, PAGES00078+, PAGES00081+, PF7463+, PF7464+, PF7465+, PF7480+, PF7481+, V168+, V186+, V189+, V205+, V221+, V241+, V52+, V9+, Y3789+, Y6671+, YSC0000227+, Z526+, PF7455+, PF7457-, Z709-, Z710-, Z713-, Z714-, Z112-, PF7469-, PF7473-, PAGES00113-, PAGES00011-, CTS9882-, CTS9984-, L906-, PF7444-, PF7453-, P317-, P327-, P328-, P77-, L446-, L288-, F2376-, L1254-, L1255-, L131-, CTS933-, CTS7219-, CTS7225-, CTS8512-, CTS8603-, CTS8862-, CTS6901-, CTS6507-, CTS6280-, CTS6250-, CTS2860-, CTS4319-, CTS6071-, CTS5299-, CTS3767-, CTS2157-, CTS2214-, CTS11796-, CTS11968-, CTS11984-
307925 Mehdi      
208476 Mkhinini Mkhnini, Msaken    
116157 Beldjilali Hadj BELDJILALI 1851, Algeria   M42-
190050 Ben Yousif (awled Yousif)     M42-