البحث الجيني لبلاد المغرب الكبير Maghreb DNA Project - Y-DNA Classic Chart

For genealogy within the most recent fifteen generations, STR markers help define paternal lineages. Y-DNA STR markers change (mutate) often enough that most men who share the same STR results are will also share a recent paternal lineage. This page displays Y-Chromosome DNA (Y-DNA) STR results for the project. It uses the classic format. The columns display each project member’s kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch (haplogroup), and actual STR marker results. The color coding of STR marker names is explained here. In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing. Haplogroups in red are predicted. You may learn more about Y-DNA STRs on the Understanding Y-DNA STRs learning page.

Markers:   Page Size:    
Kit Number
Name
Paternal Ancestor Name
Country
Haplogroup
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464
DYS460
Y-GATA-H4
YCAII
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDY
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
Y-GATA-A10
DYS463
DYS441
Y-GGAAT-1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
0100: A-M13
310030 Almosauy   Chad A 12 21 15 10 10-12 12 11 12 14 11 31                                                                                                                                                                                      
190050 Ben Yousif (awled Yousif)   Tunisia A 13 21 14 10 11-13 12 11 11 14 11 30                                                                                                                                                                                      
216345 Chad Project 1   Chad A 13 21 14 9 11-12 12 11 12 13 11 30                                                                                                                                                                                      
116157 Beldjilali Hadj BELDJILALI 1851, Algeria Algeria A 14 20 15 10 11-12 12 11 12 14 11 32 17 8-9 9 12 24 16 22 34 11-11-15-16 10 11 21-21 14 13 18 18 30-36 12 10 10 9 12-12 7 12 10 8 11 8 0 23-24 16 13 11 16 15 10 11 25 21 15 14 9 14 9 11 11 11                                                                                        
0101: B-M181
190039 La3maymi العمايم-قفصة Tunisia B 13 23 15 11 11-12 11 10 12 14 11 31                                                                                                                                                                                      
300863 أسامة عبدالله محمد حسين محمد الناظري الشعْـبة - الدمام Saudi Arabia B 14 24 15 10 15-15 11 12 12 14 11 33 18 7-8 10 11 26 14 21 29 14-15-17-17                                                                                                                                                                    
021: E-M41
164541 Elgindy   Egypt E2a 13 24 15 11 14-15 11 13 13 12 11 30                                                                                                                                                                                      
022: E-M2
184216 Talantikite Mustapha Talantikite, ? - 1957 Algeria E1b1a 13 21 15 10 15-16 11 12 13 13 11 31 19 8-10 11 11 26 14 21 29 14-16-16-18 10 11 19-19 15 14 16 18 33-35 11 11 10 8 16-16 8 10 10 8 10 10 12 20-22 19 11 12 13 15 7 12 24 22 14 13 12 13 9 11 11 12                                                                                        
M6849 محمد   Unknown Origin E1b1a 13 21 15 10 16-19 11 12 12 14 11 31                                                                                                                                                                                      
227148 Jomail   Saudi Arabia E1b1a 13 21 15 11 16-17 11 12 11 13 11 30 16 8-9 11 11 25 14 21 28 13-15-16-16 10 11 19-19 15 14 16 18 34-36 11 11 10 8 16-16 8 11 10 8 9 10 12 20-23 18 11 12 13 16 7 13 27 22 13 12 13 13 10 11 11 12                                                                                        
204743 McMillan Etoh Cameroon E1b1a 13 21 16 10 15-15 11 12 12 13 11 29 17 8-10 11 11 27 14 21 30 16-16-18-18 10 10 20-22 15 13 15 19 30-36 11 11                                                                                                                                                
223449 Chad Project 7   Chad E1b1a 13 21 16 10 15-18 11 12 12 12 11 29 18 8-10 11 11 27 14 20 31 15-16-18-19 10 10 19-21 15 13 17 18 34-36 11 11 10 8 16-16 8 10 10 8 11 10 12 18-21 18 11 12 13 16 7 12 25 23 12 12 11 14 9 11 11 12                                                                                        
258165 Provitt   Unknown Origin E1b1a 13 21 16 10 17-18 11 12 12 13 11 30                                                                                                                                                                                      
228091 Jamai   Unknown Origin E1b1a 13 21 16 9 18-19 11 12 11 13 11 31 17 8-10 11 11 25 14 21 30 12-15-16-19 10 10 19-19 15 14 14 19 33-35 11 11                                                                                                                                                
180613 Bin-Hassan Bin Hussan 1800 to 1878 Saudi Arabia E1b1a 14 21 15 10 15-19 11 12 12 13 11 30 16 8-10 11 11 25 14 21 27 16-17-17-18 11 11 19-19 15 14 14 19 33-33 11 11 10 8 16-16 9 10 10 8 10 10 12 20-22 18 11 12 13 15 7 12 29 23 13 12 13 13 9 11 11 12                                                                                        
251680 Saadiq-Saoud Richard Sparks, b. 1954? and d. 1990? United States E1b1a 14 21 15 10 16-16 11 12 12 13 11 30 18 8-10 12 11 26 14 20 30 12-15-15-17                                                                                                                                                                    
M7240 Hatan   Saudi Arabia E1b1a 14 22 16 10 17-18 11 12 13 13 11 30 16 8-10 11 11 26 14 22 31 13-16-16-17 12 9 19-21 16 12 16 17 33-35 11 11 10 8 16-16 8 10 10 8 10 10 12 20-22 18 10 12 13 16 7 13 26 20 15 12 13 13 9 11 11 12 34 14 8 16 12 23 27 20 13 12 12 11 11 8 11 11 10 11 12 31 12 11 21 14 11 10 20 15 17 12 22 13 13 16 24 14 21 18 12 14 17 9 13 11
M7237 Ali   Saudi Arabia E1b1a 14 22 16 10 18-18 11 12 13 13 11 30 16 8-10 11 11 26 14 22 31 13-16-16-18 12 9 19-21 16 12 16 17 33-35 11 11 10 8 16-16 8 10 10 8 10 10 12 20-22 18 10 12 13 16 7 13 26 20 15 12 13 13 9 11 11 12 34 14 8 16 12 23 27 20 13 12 12 11 11 8 11 11 10 11 12 31 12 11 21 14 11 10 20 15 17 12 22 13 13 16 24 14 21 18 12 14 17 9 13 11
M8087 ALOBAISI Mohammed Saudi Arabia E1b1a 15 21 16 10 17-18 11 12 12 14 11 31 17 8-9 11 11 25 14 21 31 14-16-16-17 10 9 19-21 15 13 14 18 33-34 11 11 10 9 16-16 8 10 10 8 11 10 12 21-22 20 11 12 13 15 7 12 24 22 14 12 11 13 9 11 11 11 33 14 8 15 12 23 27 20 13 12 11 12 11 8 11 11 10 11 12 31 14 12 19 14 10 7 18 15 19 11 22 12 12 15 25 14 21 18 15 14 18 9 13 11
170189 Waithaka DELI 1840 1950 Yemen E1b1a 15 22 16 10 17-17 11 12 13 12 11 29                                                                                                                                                                                      
0221: E-M2 + E-U174
214911 FLORENTINO ANIBAL FLORENTINO Brazil E1b1a7a 14 21 17 10 17-19 11 12 11 13 11 29 17 8-10 12 11 26 14 21 29 13-15-15-18 11 10 19-21 17 13 17 17 34-38 11 11 10 8 16-16 8 10 10 8 11 10 12 20-22 18 11 12 13 16 7 12 26 22 14 12 12 13 9 11 11 12 33 15 8 15 12 23 27 20 13 12 11 11 11 8 11 11 10 11 12 30 12 11 20 14 11 10 20 15 17 11 22 13 12 16 24 14 21 18 13 14 20 9 13 11
N95609 Tuareg   Unknown Origin E1b1a7a 15 21 15 10 16-17 11 12 12 13 11 30 15 8-10 11 11 27 13 20 34 14-14-15-16 11 10 19-21 16 13 17 16 35-35 11 11 10 8 16-16 8 10 10 8 10 11 12 20-22 18 11 12 13 17 7 12 25 22 13 12 12 13 9 11 11 12                                                                                        
0222: E-M2 + E-U209
217696 Nouh   Algeria E1b1a 13 21 15 10 15-17 11 12 12 14 11 32 16 8-10 11 11 25 14 20 31 12-15-16-17 10 11 19-19 14 14 15 18 33-36 11 11                                                                                                                                                
227493 Al-Mutawa Al-Rashid Saudi Arabia E1b1a 13 21 15 10 15-18 11 12 12 13 11 31 16 8-10 11 11 25 14 21 31 13-15-16-16 10 11 19-19 15 14 15 19 33-34 10 11 10 8 16-17 8 10 10 8 10 10 12 20-21 17 12 12 13 14 7 12 28 22 12 12 13 15 9 11 11 12                                                                                        
200181 عبدالكريم السعيدي آل ابن ربان اللُّجَيْنُ Unknown Origin E1b1a 13 21 15 10 16-16 11 12 12 13 11 30 17 8-10 11 11 25 14 21 28 13-15-16-17 10 11 19-19 15 15 16 19 34-35 11 12                                                                                                                                                
201276 Hadhramaut Hadhramaut, Yemen Yemen E1b1a8a 13 21 15 10 16-16 11 12 12 13 11 30 17 8-10 11 11 25 14 21 29 13-16-16-17 10 11 19-19 15 13 15 20 33-36 11 11 11 8 16-16 8 11 10 8 8 10 12 20-22 18 11 12 13 15 7 14 29 20 12 12 13 13 9 11 11 12                                                                                        
223230 Al Matin El Al Matin United States E1b1a 13 21 15 10 16-16 11 12 12 13 11 31 16 8-10 11 11 25 14 21 28 13-16-16-18 10 11 19-19 15 14 15 18 34-37 11 12                                                                                                                                                
023: E-M281/E-V16
M7205 Ammar-H Tuhamah Saudi Arabia E1b1b1 13 23 13 10 15-16 11 12 12 12 11 29 11 9-9 11 11 27 14 19 32 12-16-16-18 10 11 21-22 14 12 18 18 33-36 9 10 10 9 15-15 8 11 10 8 11 10 12 25-25 17 11 12 12 16 7 11 24 18 14 14 12 14 11 11 11 10 36 15 8 15 12 21 27 19 12 11 11 13 12 9 11 12 10 11 12 29 11 14 20 13 11 10 22 16 17 13 22 18 11 16 25 14 21 20 14 14 17 10 12 11
M8170 Abkar - H Tuhamah Saudi Arabia E1b1b2 13 23 13 10 15-16 11 12 12 12 11 29 11 9-9 11 11 27 14 19 32 12-16-16-18 11 11 21-22 14 12 18 18 34-36 9 10 10 9 15-15 8 11 10 8 11 10 12 25-25 17 11 12 12 16 7 11 23 18 14 14 12 14 11 11 11 10 36 15 8 15 12 21 27 19 12 11 11 13 12 9 11 12 10 11 12 29 11 14 20 13 11 10 22 17 17 14 22 18 11 16 25 14 21 20 14 14 17 10 12 11
024: E-M35.1 NEED TEST MORE SNPS