البحث الجيني لبلاد المغرب الكبير Maghreb DNA Project - mtDNA Test Results for Members

The table below shows each project member's kit number and their tested mitochondrial DNA (mtDNA) results. According to the project's settings, it may also display the earliest known ancestor of each project member. Following scientific standards, Family Tree DNA compares all mtDNA results to the RSRS. The earliest known common maternal ancestor to all people alive today as well as several ancient humanoids are the basis for the RSRS. Thus, a comparison to this reference reveals clearly the path between each person and our shared maternal ancestor. In general, those who share the same direct maternal ancestor within the last fifteen generations should have mtDNA results that match exactly.
You may learn more about mtDNA on the Understanding mtDNA Results learning page.

Kit Number Name Maternal Ancestor Name Haplogroup HVR1 Mutations HVR2 Mutations
A
252472 Gonzalez Maria Nieves Cruz Fernandez, b. 1887 and d. 1966 A C16111T, A16129G, T16187C, C16189T, C16218T, G16230A, T16278C, C16290T, C16294T, C16311T, G16319A, T16362C  
70926 Mariotta Silvestri, 1880 ?, Cabo Rojo, Puerto Rico A C16111T, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16290T, C16311T, G16319A, T16362C, C16519T C152T, A153G, C195T, A235G, A247G, 309.1C, 315.1C
196550 Rivera must be female (mom's mom's mom, etc) A T16097C, A16098G, C16111T, A16129G, T16187C, G16230A, T16278C, C16290T, C16311T, G16319A, C16320T, T16362C, C16519T C152T, A153G, C195T, A235G, A247G, 309.1C, 315.1C
B
182418 Martínez Prisciliana Tafoya b. 1875 d. ? B4'5 A16129G, A16183c, T16187C, A16194M, T16195C, T16217C, T16223C, G16230A, C16259T, T16278C, C16311T, T16357C, C16467T  
C
150114 Medina Mr. Antonio Munoz Melelndez, b. 1878 and d. 1970 C1b2 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, T16298C, C16311T, T16325C, C16327T C146T, C152T, C195T, A247G, A249d, G263A, A290d, A291d, T489C, A493G, 315.1C, 573.1C
H
270833 Coles Jane Warrington, b. 1821 and d. 1854 H A16129G, A16162G, C16169T, T16187C, C16189T, T16209C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T  
189664 Guetta   H A16129G, T16172C, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N30989 Dridi Drissi, Souk Ahras, Algeria H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T  
174872 E-M35 E-PF6751 Wanda Holland Mercer, b. 1935, Living, Muhlenburg H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16271C, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
E4801 Abdellaoui MOROCCO H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T  
116157 Beldjilali Information Needed H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
208482 Gazzah Moussa-Bridaa H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
192160 Lutz Maryanna Stasiowski, 1877-1954 H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
E14140 Latre Clavero Blasa Bareas, born aprox. in 1750 H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
113045 Djilali Mcelti, ca. 1900, Algeria H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
E9536 Omairat   H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, G263A, C456T, 522.1A, 522.2C, 315.1C
42546 Nataf Anita Fontana H A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C194T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
e16151     H A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, A153G, C195T, T204C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
95660 Kaim Stern Mezger Stein Metzger Eichenwald: Wirttemberg H T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T  
243579 Sigmon Prince William DeHart b.1550 d.1582 H10e1 A16129G, T16187C, C16189T, C16221T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
227493 عبدالله احمد علي راشدالمطوع   H13a2a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, A16316G G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
E16593 berkane   H1-T152C! A16129G, T16187C, C16189T, A16207G, T16223C, G16230A, T16278C, C16286T, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
183149 Radhi need earliest known maternal ancestor H1-T16311C! A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C G73A, C114T, C146T, C152T, C195T, A247G, T414g, 522.1A, 522.2C, 315.1C
269816 Mezghiche Hammadi H3r1 T16126Y, A16129G, T16187C, C16189T, C16193T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
168392 Williams-Leary Elliott; Sloop;Alexander,Tays,James,Allen,Stout H5a1c1a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T, A16316G, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, C456T, 309.1C, 315.1C
m8279 Zedan   H7 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16249C, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
227171 ZORGATI Aroussia Ouartani, b. 1916 and d. 1988 H79a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, A488G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
HV
172714 Bouchelit   HV A16129G, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, T16278C, C16291T, T16298C, C16311T, C16519T  
251699 Mhamdi Ferchichi, Frexes قبيلة الفراشيش HV A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
I and N
22108 Watts Andrew Fredrick Robinson tn I T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16391A C146T, C195T, T199C, T204C, G207A, A247G, T250C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
100222 Petit Dimanche Bethoux,b.1665, Roizonne Valley,Alps, FR I3a1 T16086C, T16172C, C16174T, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, G16391A C146T, C195T, T199C, T204C, G207A, T239C, A247G, T250C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 522.5A, 522.6C, 522.7A, 522.8C, 522.9A, 522.10C, 573.1C, 573.2C
157007 Terkhouche   N1b A16129G, G16145A, C16176g, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T  
M7240 ابو هتان   N1c A16129G, T16187C, C16189T, C16201T, G16230A, A16265G, T16278C, C16311T C146T, C152T, A189G, T204C, G207A, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
147422 Ben Sik Ali Braham-Sabbagh-Ben Abdelkarim-Chtioui(Msaken,Tunis N1c A16129G, T16187C, C16189T, C16201T, G16230A, A16265G, T16278C, C16311T, T16362C C146T, C152T, A189G, T204C, G207A, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
J
137282 Geraci Michelina Grande J C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, A16162G, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T  
266089 Alenezi Shaker Al-Farhan (1790-1850) J C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, C16222T, T16223C, G16230A, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T A93G, C146T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N80420 González de Armas Carmen Cardoso, b. 1752 J C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T  
M6781 Hijaz   J C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, A16241G, C16311T, C16519T 315.1C, C146T, C150T, C152T, A200G, A247G, C295T, T489C, 522.1A, 522.2C
193663 Hanni Lalla Z'hor Tazi-Tafoura born around 1895, Algiers J1b8 C16069T, T16126C, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16260T, C16261T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C195T, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
K
200030 Perez ??? Miriam, wife Garber K A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C, A16524G C146T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 315.1C
U3038 Distin Joan Mary Cooper b1923 d2010 K A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C, C16320T C195T, A247G, C497D, 522.1A, 522.2C, 315.1C
L
A3575 Ar-Robinsoni mary poindexter L0a1 C16148T, C16168T, T16172C, C16188g, A16293G, C16320T, C16519T G73A, A93G, A95c, C146T, G185A, A189G, C195T, T236C, C273Y, 315.1C
223230 Al Matin El Al Matin L1 A16129G, T16172C, G16230A, A16265c, C16286g, C16294T, C16360T, C16527T C146T, C151T, C182T, C186a, A189c, C198T, A297G, G316A, A385G, T471C, 309.1C, 315.1C
195401 Chergui TOUATI MED L1 C16104T, T16126C, A16129G, G16230A, A16241R, A16289G, A16293G  
251680 Saadiq-Saoud Virginia Frost L1b T16126C, A16129G, G16230A, C16264T, C16270T, A16293G  
170330 Bachir Maaluma Smlali, b. 1895 L1c3b1 T16017C, C16111g, A16163G, G16230A, A16293G, C16294T A93G, C146T, C151T, C182T, C186a, A189c, C195T, G316A, 315.1C
178151 Carmona Juliana Garay, abt 1830, Puerto Rico L1c3b1a T16017C, C16111a, A16163G, T16209C, G16230A, A16293G, C16294T, C16360T C146T, C151T, C182T, C186a, A189c, C195T, G316A, 315.1C
269869 Fandi   L2a A16129G, G16230A, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A, C16519T  
252864 McEwan Esmarine Lawrence L2a A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16286T, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
N82044 Taoua Tuareg Berber L2a A16129G, T16187C, C16192T, G16230A, C16294T, C16311T, G16390A, 16184.1T  
214911 FLORENTINO MARIA MADALENA DE JESUS L2a1c1a2 T16086C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A, C16519T G143A, C198T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
297230 Wells Shalom Hizkiyah L2c A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16264T, C16311T, G16390A, C16519T A93G, C150T, C182T, C198T, A247G, C325T, 309.1C, 315.1C
M6116 Elbaydawi gotia aboubakr elfattji.قوتيا ابوبكر الفتجي L2c A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16311T, G16390A A93G, C146T, C150T, C182T, C198T, A247G, C325T, G499A, 315.1C
171157 Filali Idrissi Nadia Mohammad Bennani L2c1a A16129G, T16187C, C16189T, T16224C, G16230A, A16318G, G16390A, C16519T C150T, C182T, C198T, A247G, C325T, 315.1C
184957 Al-Groosh Alshiki Alhusiani alhashmai Norah L3c A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16243C, T16278C, T16362C, C16519T C146T, A247G, 309.1C, 315.1C, 498.1C
M8515 huwaidi   L3d5 T16124C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, A16240t, T16278C, C16311T, T16362C C146T, A247G, C262T, 315.1C
79746 Salmons-Perez Josefa Otero Hernandez 1895-1919 Comerio PR L3e1e2 A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, C16327T, C16519T G73A, G90A, G97A, G106d, G107d, A108d, G109d, C110d, A111d, C146T, C150T, C152T, A189G, C195T, A200G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
113047 Bakhadda Rahal, Flitta, Algeria L3e2b A16129G, T16172C, A16183c, T16187C, G16230A, T16278C, C16311T, C16320T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
208470 Gazzah Gazzah(Mt of my Grand Father Salah Gazzah) L3f A16129G, T16187C, C16189T, T16209C, G16230A, T16278C C146T, C152T, A189G, C195T, A200G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M
E12268 Kassouba   M1 T16086C, A16129G, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, T16249C, T16278C G66A, C146T, C152T, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
177562 Ch   M1a3a A16182c, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, T16249C, T16278C C146T, C152T, A247G, T489C, G513A, 315.1C
R
163132 Akgûn BINNAZ KIZI MELIHA ÇIKOT, Turkey R0a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16291T, C16311T, T16362C C64T, G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 42.1G, 315.1C
T
16364 Giarrusso   T1 T16126C, A16129G, A16163G, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16263C, T16278C, C16294T, C16311T, C16519T C146T, C195T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 315.1C
167168 Strater-Gilroy Benenhaley T2 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, T16304C, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
112552 Al Gazzah Khadija Hamila, Msaken Tunisia (around 1880) T2b3 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16263Y, T16278C, C16294T, C16296T, T16304C, C16311T C146T, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
U
215463 Borgmann Julia Ann Meade U A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
182765 Elchhab Hadda Halib, Taroudant/Casablanca, Morocco 1920- U4 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16356C C146T, C152T, A183G, A247G, T310C, G499A, 522.1A, 522.2C
E11760 Sage COLLIETTE Marie Marguerite ° 1767 Honfleur U4 T16093C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16356C C146T, C152T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 522.5A, 522.6C
255148 Domenichiello Diega Pace U5 A16129G, G16145A, T16187C, C16192T, T16223C, G16230A, C16256T, C16270T, T16278C, T16362Y, A16399G, C16519Y C146T, C151Y, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C, 573.1C, 573.2C
171601 Hanni Khedoudja Goumri b.1900, Ath Ouerzeddin, Kabylie U5b1b1-T16192C! A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, C16270T, T16278C, C16311T, C16519T C146T, C150T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
233800 ABBAS ABBAS H. U6a1 A16129G, T16172C, A16183c, T16187C, A16219G, T16223C, G16230A, C16239T, C16311T, T16362C, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
157958 Sallami-Yefern Nafousa Amazigh(Berber) Tribe, Yefren, Libya U6a1 A16129G, T16172C, T16187C, A16219G, T16223C, G16230A, C16311T  
202815 Soto Ramona Velez, b.c. 1922 U6a1 T16093C, A16129G, T16172C, T16187C, A16219G, T16223C, G16230A, C16311T  
E2450 Boubeker Razika Djermouni, 1940 U6a1b2 A16129G, T16172C, T16187C, C16189T, A16219G, T16223C, G16230A, A16235G, C16311T C146T, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N82400 Molander Ann Spigon b. abt 1615 Olney,Buckinghamshire, UK U6a7a1 A16129G, T16172C, T16187C, C16189T, A16219G, T16223C, G16230A, C16311T, C16519T C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
147160 alhamdi1   U6a8b A16129G, T16172C, A16183c, T16187C, A16219G, T16223C, G16230A, C16295T, C16311T, C16519T G103A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
149532 Cohen ISRAELITE SAMARITAN U7b A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16256T, T16278C, A16309G, C16311T, A16318c C146T, C195T, A247G, 315.1C
Ungrouped
336802 Gonzalez   A2ak T16092C, C16111T, A16129G, G16145A, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16290T, C16291a, C16311T, G16319A, T16362C, A16466c C64T, C151T, A153G, C195T, A235G, A247G, 309.1C, 315.1C, 573.1C
364732 Butler Unknown A2v1 T16075C, C16111T, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16239T, T16278C, C16290T, C16311T, G16319A, T16362C, C16519T C152T, A153G, C195T, A235G, A247G, 315.1C
N113620 Benavides Bellanira Contreras de Rocha B4'5 A16129G, A16182c, A16183c, T16187C, T16217C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, G16319A C152T, C195T, A247G, G499A, 309.1C, 309.2C, 315.1C
361026 Aravena Isabel J Ordonez B4'5 A16129G, A16183c, T16187C, C16189T, A16194c, T16195C, T16217C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T, 16188.1C, 16188.2C G103A, C146T, C152T, C195T, A247G, G499A, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
192513 Mohamed Dubai, Bahrain, Kuwait H A16041G, A16129G, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16286T, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
B11839 Crafton   H A16129G, T16172Y, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
121434 Greenwood C/o Lorie Greenwood Mary Brocklebank,b. 1663 in Rowley, Essex, MA H A16129G, T16187C, C16189T, C16193T, A16219G, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, A16482G, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, T204C, T239C, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
162216 Choukroun Chaloum ZERBIB H A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C
268558 Al-Sanhaji Abdulqadir Abdusalam Almakki Alsanoussi, 1896-1971 H T16093C, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
329007 AZMI Hnia N'ait Assou,b:18?? , Mejjat ,Morrocco H1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 573.1C
521246 Acra   H10e T16093C, A16129G, T16187C, C16189T, C16221T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
245754 Al-rashedi   H14a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, C16256T, T16278C, C16311T, T16352C, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
E19495 Kaiser Koch, Graz (Austria) H1n-T146C! A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
188636 Marques Generoza Maria da Conceição, b. circa 1845 H25 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M6476 1 فهد الشمري fahad.k H2a1f A16129G, T16187C, C16189T, C16193T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16354T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 573.1C
476818 Crosby Sherman Druzillia Sanders b. 1805 d. 1880 H3g A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T G73A, C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
241631 Russell R-146   H5a1 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16304C, C16311T, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, C456T, 315.1C
475464 Gyorgy   H6a A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, A16482G, C16519T G73A, C146T, C152T, A189G, C195T, T239C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
577356 Miller Joshua Hoopes Born 1635 Skelton England H6a1a3 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, A16482G, C16519T G73A, A93G, C146T, C152T, C195T, T239C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
244193 Hawken   HV-T16311C! A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16519T G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
M10220 Ali   K A16129G, T16178C, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C, G16319A C146T, C195T, A247G, 315.1C
417472 Taqatqa   K A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, T16224C, G16230A, T16278C C146T, C152T, C195T, A247G, C497T, 522.1A, 522.2C, 315.1C, 522.3A, 522.4C, 522.5A, 522.6C
290962 Kabteni   L0a1 C16148T, C16168T, T16172C, C16184T, C16188g, T16278C, C16320T, C16519T G73A, A93G, C146T, G185A, A189G, A200G, T236C, 309.1C, 315.1C
337429 ABDALLA   L0a1 C16148T, C16168T, T16172C, C16188g, A16293G, C16320T, C16519T G73A, A93G, A95c, C152T, G185A, A189G, C195T, T236C, 315.1C
E16247 SABRI   L0a1 C16148T, C16168T, T16172C, C16188g, T16278C, C16320T, C16519T G73A, A93G, C146T, C152T, G185A, A189G, C195T, A200G, T236C, 315.1C
317149 Santos Rodrigues   L0a1b1a1 C16148T, C16168T, T16172C, C16188g, C16266T, A16293G, C16320T, C16519T G73A, A93G, A95c, C146T, C152T, G185A, A189G, C195T, T236C, 309.1C, 315.1C
141006 Benlahbib Mehani L1b T16126C, A16129G, G16145A, G16230A, C16264T, C16270T, A16293G C146T, C182T, G185c, A189G, A357G, 315.1C
208478 Gazzah Hdhiri-Hdhiri-Youssef(Mt of Abdallah Youssef) L1c3 T16187C, A16215G, G16230A, C16294T, C16360T C146T, C151T, C186a, A189c, C194T, C195T, G316A, 315.1C
495028 ben hmida Name, years, place, county? Country? L2a A16051G, A16129G, T16187C, C16192T, G16230A, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A, C16519T G143A, C152T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
B2296 salmi BENT KADA 1898 L2a A16129G, T16187C, C16192T, G16230A, C16294T, A16309G, C16311T, T16357C, G16390A, C16519T G143A, A247G, 522.1A, 522.2C, C534T, 315.1C, 573.1C, 573.2C
E18637 Mehrez Fatma Madi L2a1c A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16294T, A16309G, C16311T, G16390A, C16519T G143A, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M11470 Al Subaie (Saudi Arabia)   L2a1h A16129G, T16136C, T16187C, C16189T, G16230A, C16234T, T16249C, C16294T, C16295T, C16311T, G16390A, C16519T G143A, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
224223 benali Mrs. BENT KADA zahra L2a1l3 A16129G, T16187C, C16192T, G16230A, C16294T, A16309G, C16311T, T16357C, G16390A, C16519T G143A, A247G, 522.1A, 522.2C, C534T, 315.1C, 573.1C, 573.2C
207276 Echevarria Calderon de la Barca Pedro Calderon de la Barca born 1600 died 1681 L2b C16114a, A16129G, T16187C, C16189T, G16213A, G16230A, C16311T, C16355T, T16362C, G16390A, C16519T C146T, C150T, C182T, C198T, T204C, A247G, C418T, 315.1C
N110880 Malone Fanny Brooks, b. 1795 L3b A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16311T, T16356C, T16362C C146T, C152T, C195T, A247G, 309.1C, 315.1C
226345 Oliver Victoria Blue, b. 1850, Copiah Co, MS L3b1a T16124C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16362C C146T, C152T, C195T, A247G, 315.1C
M9794 Abugharbieh ~ Saffarini, b. circa 1900, Saffarin - Palestine L3d T16124C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, C16311T, C16400T C146T, C152T, C195T, A247G, 309.1C, 315.1C
Z1790 Machado Francisca Pereira da Rocha,1790-92,Xique-Xique L3d1b3 T16124C, A16129G, T16187C, C16189T, G16230A, C16256T, C16311T, C16519T C150T, C195T, A247G, 315.1C
N17651 Diaz Rebecca Lewis L3f T16187C, C16189T, T16209C, G16230A, T16278C, C16291T, C16292T, C16295T  
180613 حسين علي حسن   L4 C16071T, A16129G, T16172C, T16187C, C16189T, G16230A, T16278C, A16293t, C16355T, T16362C, A16399G C152T, C195T, A244G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
T1880 El-Obeidi ( Bani Sulaym ) Um-Zaineb 1880 to 1950, Barasah Tribe East Libya. M1a1 A16183c, T16187C, G16230A, T16249C, T16278C, T16359C C146T, C152T, A200G, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C
255172     M20 T16187C, C16189T, T16209C, G16230A, A16272G, T16278C, C16311T C146T, C195T, G225A, A247G, A249d, G316A, T489C, 309.1C, 315.1C
M9478 ZAID ALI SALEH umnasser M2a3 A16129G, T16187C, G16230A, T16278C, C16311T, G16319A C152T, C195T, A247G, C447g, T489C, 315.1C
404289 صادق محمد عبدالله الجعفر ALhamrani   M37e C16111T, A16129G, C16184T, T16187C, G16230A, G16274A, T16278C, C16295T, C16311T C146T, C195T, A200G, A247G, T489C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
526135 al salehi   N1a A16129G, T16187C, C16189T, C16201T, G16230A, A16265G, T16278C, C16311T C146T, C152T, A189G, C195T, T204C, G207A, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
M9008 Al-Sobait Al-Majma   N1a3a A16129G, T16187C, C16189T, C16201T, G16230A, A16265G, T16278C, C16311T C146T, C152T, A189G, T204C, G207A, A210G, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
358769 Fakhroo   R A16129G, T16187C, C16189T, C16221T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16325C C146T, C152T, A243G, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
295286 المهيدلي العطاوي العتيبي   R0a T16126C, A16129G, A16183c, T16187C, T16223C, G16230A, C16232a, T16278C, C16311T, T16362C C64T, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 309.2C, 315.1C
301262 المهدى (al Mahdi) al mahdi R0a T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C, C16519T  
M9948 Fahad Q8   R0a1b T16093C, T16126C, A16129G, T16172C, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16362C C26T, C64T, G73A, C146T, C195T, A247G, 42.1A, 309.1C, 309.2C, 315.1C, 573.1C
N15169 Malek Tamhidinte Zerrouki, b. 1880 4th mother's mother T1 T16126C, A16129G, C16148T, C16186T, T16187C, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, C549T, 309.1C, 315.1C
424394 Dunaway Raffaella Costanza Ceraldi b. 1853 Fuscaldo IT T2 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
564655 jabrane Birth place village near Marrakesh in the middle o T2 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16296T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
328963 Walsh Jeanne LeCocq LeCoq died Quebec T2 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
327595 Taini Leonarda Oliveri, 1748-1818 T2 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16294T, C16311T C146T, C194T, C195T, A200G, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
B29752 maxcy louisa jane stiles T2f3 C16111T, T16126C, A16129G, T16187C, C16188T, T16223C, G16230A, C16294T, C16296T, C16311T C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
E13555 Nagy need earliest known maternal ancestor info U2e1b1 A16051G, A16129c, T16187C, T16223C, G16230A, C16256T, T16278C, C16311T C146T, C195T, T217C, A247G, C340T, A508G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
272456 Alwasil   U7a4 T16126C, A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, A16309G, C16311T, A16318t C151T, C195T, A247G, 309.1C, 315.1C
290905 Adcock Elizabeth Reid/Smarr b.c. 1770 Union SC U8a1a1 A16129G, A16146G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, T16342C, C16400T, C16519T C146T, C152T, C195T, A247G, T282C, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
N117550 Boudjemai   V A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16298C, C16311T, C16519T T72C, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
B53765 ibn ahmad Mohammed Ibn Mohammed Ibn Taher, died 1986 V25 A16129G, T16187C, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, T16298C, C16311T, C16519T T72C, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
373068 thami   X2b-T226C A16129G, T16187C, G16230A, C16311T C146T, A153G, C198T, G225A, T226C, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
V
B2463 salmi khira V A16129G, T16187C, C16188T, C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16291Y, T16298C, C16311T, C16519T T72C, G73A, C146T, C152T, C195T, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C
X
69172 Zureick   X C16111T, A16129G, A16183c, T16187C, G16230A, C16311T C146T, C152T, G185A, A247G, 522.1A, 522.2C, 315.1C
201663 El Rhomari   X2b-T226C A16129G, T16187C, G16230A, C16311T C146T, C152T, A153G, G225A, T226C, A247G, 522.1A, 522.2C, 309.1C, 315.1C