Frisian Waddenproject (Friese Waddenproject) - Goals

We hope to find relations between different families in this region.


Wij hopen hiermee relaties aan te tonen tussen verschillende families in dit gebied.

Y-DNA can be the solution too of old family questions e.g. as the relationship between the Frisian Wassenaar family and the Wassenaars from the province of Holland.

Y-DNA zou ook de oplossing kunnen zijn bij b.v. de vraag van de Friese Wassenaars en hun relatie met Hollandse Wassenaars.